ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 07/05/1990

התארגנות המשטרה למלחמה בתאונות בדרכים והקמת משטרת תנועה ארצית

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתיקופרוטוקול מסי 135

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, י"ב באייר התש"ן (7 במאי 1990). שעה 11:00

נכחו;
חברי הוועדה
ש. ארבלי-אלמוזלינו - היו"ר

ג. גדות

ע. זיסמן

יאיר לוי

א. פורז

י. צידון
מוזמנים
חבר-הכנסת י. ביבי

רנ"צ י. טרנר - מפכ"ל המשטרה

נצ"מ ד. הרשלר - עוזר מפכ"ל המשטרה

ניצב ג. נגל - ראש אגף תכנון במשטרה

ניצב א. עמית - ראש מח' התנועה במשטרה

מפקחת ד. פורת - קצינה לחקר ביצועים במשטרה

סנ"צ ע. גונן - דובר המשטרה

י. בינג - עוזר ראש אגף תכנון במשטרה

דייר מ. בקר - יועץ ועדת המישנה לבטיחות בדרכים

צ. מסורי - מנכ"ל המועצה הלאומית למניעת תאונות

ש. גדיש - משרד החינוך והתרבות

ע. שנלר - משרד התחבורה

ב. מאיר - מינהל הבטיחות, משרד התחבורה

נ. עידו - מינהל הבטיחות, משרד התחבורה

א. אגנס - האוצר
מזכירת הוועדה
ל. ורון
קצרנית
ח, אלטמן
סדר-היום
התארגנות המשטרה למלחמה בתאונות בדרכים

והקמת משטרת תנועה ארצית.התארגנות המשטרה למלחמה בתאונות בדרכים

והקמת משטרת תנועה ארצית

היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו;

בוקר טוב, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. הנושא שלשמו
התכנסנו הוא
התארגנות המשטרה למלחמה בתאונות הדרכים והקמת משטרת תנועה ארצית.

קודם שנתחיל בדיון אני מתכבדת לברך גם את חברי הכנסת וגם את האורחים לרגל

פתיחת כנס הקיץ של הכנסת. אני תקווה שעבודתנו בכנס הזה תהיה פוריה בכל מצב איזה

שלא יהיה, שנבצע עבודה יעילה, ושנוציא ממנה תפוקה. הכנסת תקדיש את מירצה

וזמנה לדיונים שהיא תקיים כיוון שלא נוכל להישאר אדישים למה שקורה סביבנו.

אני מברכת את מפכ"ל משטרת ישראל, רב-ניצב יעקב טרנר, עם כניסתו לתפקידו החדש

והקשה. בטחון הפנים של מדינת-ישראל בימים אלה ובתקופה הזאת מחייב משטרה טובה

ואנחנו מחזקים את ידיו עם היכנסו לתפקיד החשוב שהוטל עליו ומאחלים לו הצלחה

במילוי תפקידו.
י. טרנר
תודה.

היו"ר ש' ארבלי-אלמוזלינו;

אני אציג עתה את האורחים בפני חברי הכנסת (מציגה את האורחים).

בנושא של המלחמה בתאונות הדרכים יש לנו ועדת מישנה בראשותו של חבר-הכנסת

עמנואל זיסמן, יחד עם זאת החלטנו שבעניין של הקמת משטרת תנועה ארצית נדון במליאת

הוועדה.

כדי "לרענן" את זכרונכם אני אזכיר לכם שב-7 במאי 1989 הממשלה דנה בנושא של

המלחמה בתאונות הדרכים והבטחת הבטיחות בדרכים. הממשלה רשמה לפניה את מסקנות

ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא תאונות הדרכים שהקבלו על-ידי הכנסת עוד ביום 12

בדצמבר 1988, וכן את ההצעות שהועלו בתכנית-האם לבטיחות בדרכים על-ידי שר התחבורה.

בהחלטה מס' 444 הממשלה קיבלה שורה של החלטות והיא הטילה על משרדי הממשלה

טיפול בנושאים רבים, הלקם משותף לכמה משרדים.
ההחלטות שהממשלה קיבלה הן
1. קביעה, בשיתוף עם משרד התחבורה, משרד הבינוי

והשיכון ומשרד האוצר על תכנית פיתוח לתשתית הדרכים, לרבות קביעת מידת הסיכון

בדרכים כגורם משמעותי לנושא; 2. פירוט האביזרים לרכב שלגביהם יבוטל המיסוי;

3. סמכויות אכיפה של חוקי תעבורה לקבוצות שונות; 4. הסמכת רשויות מקומיות

לפעול לאכיפת חלק מחוקי התעבורה; 5 .פסילת מכורים לסמים ולאלכוהול לנהיגה;

6. בטיחות בדרכים כנושא חובה בבתי-הספר; 7. הוראת נהיגה בבתי-הספר.

בנוסף לכל אלה הממשלה הציעה לדון בנושא של הקמת משטרת תנועה ארצית - עניין

שהיה אמור להיות נדון בין שר המשטרה ושר התחבורה.

עד עתה, לצערי הרב, לגבי חלק של ההחלטות לא היה מימוש. בקשר החלק האחר של

ההצעות, קיימת, כפי שכבר הזכרתי בתחילת הישיבה, ועדת מישנה בראשותו של חבר-הכנסת

זיסמן, שעוקבת אחר ביצוע הדברים. אבל הנושא שטרם היינו עדים להתקדמותו קשור

להקמת משטרת תנועה ארצית שוועדה פרלמנטרית המליצה על הקמתה באופן הברור ביותר.עוד כאשר כיהנתי כיושבת-ראש ועדת הפנים ואיכות והסביבה של הכנסת, וכאשר רב-ניצב

איבצו היה מפכ"ל משטרת-ישראל, התחלנו לדון בהקמתה של משטרת תנועה ארצית, אבל אז

היה ויכוה בנושא הזה בתוך המשטרה, בין המשטרה ובינינו, בין המשטרה והאוצר, ביו

המשטרה ומשרד התחבורה, כך שכפי שאתם מבינים הנושא הזה "נסחב" כבר הרבה זמן.

המפכ"ל הקודם של המשטרה אמר לנו, בתגובה לטענתנו, שכאשר ימונה למשטרת-ישראל

מפכ"ל חדש - הוא יהיה בעל גישה אחרת בכל מה שקשור להקמת משטרת התנועה הארצית,

והוא יעץ לנו להמתין עד כניסתו של המפכ"ל החדש לתפקיד. קיבלנו, כאמור, את העצה

הזאת ואנחנו מקיימים היום את הדיון בתקווה לשמוע מפיו של המפכ"ל החדש דברים

ברורים, גישה חיובית, ואולי אף הצעה לתכנית כך שנוכל, פעם אחת ולתמיד, לישם הלכה

למעשה את רצון כולם להקים משטרת תנועה ארצית שתביא בסופו-של-דבר להקטנת הקטל

בדרכים.

רשות הדיבור למפכ"ל המשטרה.
י. טרנר
בראשית דברי אני מבקש להודות ליושבת-ראש ועדת הכלכלה של הכנסת, חברת-הכנסת

שושנה ארבלי-אלמוזלינו, על הברכות. אני מודע לכובד-המשימה שהוטלה עלי, אני מודע

לכובד התפקיד, ובהקשר הזה של הדברים אפשר גם להוסיף ולומר כי נושא התנועה הוא

נושא אחד מיני רבים שמוטלים על משטרת-ישראל. יחד עם כל זאת איו כל ספק בכך שנושא

התנועה הוא נושא מרכזי לגבינו.

קבעתי במשטרת-ישראל, לשנה הקרובה, שאחד היעדים המרכזיים של המשטרה, מתוך

ארבעת היעדים בעלי סדר-העדיפות הגבוה ביותר הוא המלחמה בעבריינות, כאשר בתוכו

נמצאים שני נושאים מרכזיים; 1. המלחמה בנגע הסמים; 2. תנועה. לא קבעתי איזה

נושא עדיף על-פני רעהו כיוון שבכל מה שקשור לעניין התנועה אי-אפשר להתעלם ממותם

של כ-500 איש בגדי שנה בשנה, או מ-24 אלף פצועים. בנוסף לכל אלה נגרמות על

הכבישים כמויות עצומות של תאונות שגורמות נזקים כך שאי-אפשר לעבור על העניין הזה

לסדר-היום.

אני מבקש לחזור על דברים שכבר אמרתי, שמשטרת-ישראל אף פעם לא טמנה ידיה

ב"כיסים" בכל מה שקשור לעניין הזה כיוון שקיימת אצלה מודעות גדולה ביותר לכל מה

שקורה בדרכים, אבל היא לא הגוף הבלעדי או ה"שחקן" היחיד ב"מיגרש". יחד עם כל אלה

אינני מתעלם מהעובדה שבידינו נמצא חלק גדול מאד של הסמכויות כיוון שאחרי הכל

אנחנו המשטרה, ואנחנו כתובת להרבה מאד דברים שאין לגביהם כתובת אחרת.

משטרת-ישראל היא הגוף שיש לה היכולת לבצע דברים, ולא הייתי רוצה שאף אחד מאתנו

יתעלם מהעובדה הזאת.

למרות כל הפעילות של המשטרה בשטה הזה, בפועל, כאשר אנחנו בוחנים את סוף שנת

העבודה, מתברר לנו שאנשים ממשיכים לההרג כפי שהם נהרגו קודם לכו, או ממשיכים

להיפצע כפי שהם נפצעו קודם לכו בתאונות דרכים. המצב בדרכים בעצם לא השתנה באופו

משמעותי.

אני, כמו כל אחד מאתנו, מייחס חשיבות עצומה לחיי אדם, לכו חשבתי שלא יהיה זה

מו הנכון לא לנסות דרך אחרת כדי לשנות את המצב הקיים. חשוב שיאמר בהזדמנות הזאת

שהדרך שאליה אנחנו פונים היא לא הדרך שתפתור את כל הבעיות, יחד עם זאת אנחנו

חייבים "לפרוץ" קדימה בכל מה שקשור לנושא הזה.

העניין שאנחנו מדברים עליו איננו פשוט כלל ועיקר כיוון שאנחנו זקוקים לצורך

ישומו לאחד את כל העם. אנחנו צריכים ליצור מצב כזה עם נכונות של עם לנהוג אחרת

בכבישים, נכונות של נהגים להתנהג אחרת מכפי שהם היו רגילים עד כה, ולשנות משהו

בתחום התרבות, עניין שאיננו דבר שאפשר לישמו תוך יום או יומיים, אבל צריך להתחיל

בעבודה.העניין האחר שקשור לאותו נושא הוא התנהגותה

שר משטרת ישראל פנימה. אנחנו צריכים לקחת הרבה ממה שיש לנו ולהתרכז

בנושאים אופרטיביים,ואני אתך לכם דוגמה להמחשת דברי; כל הרכבים שר

משטרת-ישראל צריכים לההפך להיות הרבה יותר אקטיביים ממה שהם היום. יש

2500 רכבים במשטרה. יש במשטרה מאות קצינים בעלי רכב צמוד, כמו שיש

בצבא קצינים בעלי רכב צמוד. כיוון שכך אין שים סיבה שבעולם שקציני-

משטרת-ישראל, ויש לנו כ-400 במספר, לא יסער בכבישים עם רכב שיש עליו

קוז'אק, והקוז'אק יעבוד. קצין משטרה שיסע ברכב כזה לא יעבור לסדר-היום

בקשר דברים שמתרחשים סביבו על הכביש. הוא יהפך להיות אחד מאלה שיאכפו

את התנועה בכבישים. זאת תהיה תוספת לעבודתם של הרבה מאד קצינים

במשטרת-ישראל והוראות בנושא הזה כבר "הורדו" לשטח. אנחנו נמצאים עכשיו

בתהליך של רכישת מכשירי- קרז'אק.

לא הכל אני מכוון כלפי חוץ כיוון שלפי דעתי

חלק גדול של העבודה אנחנו יכולים לעשות עם מה שעומד לרשותנו. אבל,

ומכאן אני מגיע ל"אבל הגדול", שאם אכן מדינת-ישראל באמת רוצה שהרעיון

של הקמת משטרת תנועה ארצית, ש"מתגלגל" כבר זמן רב, יצא לפועל, אחרי

שמשטרת-ישראל היתה זאת שהתנגדה לרעיון במשך כל השנים בכל מאודה, היא

צריכה לעשרת מאמץ.

היום כמות הרכב, והשוטרים בכבישים, לא

מספקת. אחד הסודות של המשמעת בדרכים זאת נוכחית המשטרה והצורה שבה היא

יכולה להיות בולטת. אין קונצים. אם נהגים רואים מכונית משטרה עם

קוז'אק - הם מתנהגים אחרת.

אנחנו מלמדים את השוטרים שלנו להיות

איכפתיים ועירניים והתביעה והצורך שלנו בהגברת הנוכחות בדרכים צריכה

לגרור בעקבותיה הכפלת הנוכחות על הכבישים כיוון שאין ברירה אחרת.

אם מישהו רוצה לעשות משהו ברמה של מהפכה

הוא צריך לעשות זאת בראש-ובראשונה בהקטנת מספר ההרוגים והפצועים בגלל

הקטל בדרכים, זאת אומרת לתת למשטרה כולן. כירון שכך באתי בהצעה למשרד

האוצר ולמשרד התחבורה, המינהל לבטיחות בדרכים. קיימנו כבר מספר ישיבות,

והבוקר התקיימה ישיבה עם הממונה על התקציבים, מר דוד בועז. הנתונים

שלנו מדברים על-כך שאנחנו צריכים לקבל 400 אנשי .משטרה ו-80 כלי-רכב

נוספים, זאת כדי להכפיל את כוחנו על הכבישים. אנחנר צריכים להכפיל את

כוחנו או לשלש אותו כדי להיות יותר חזקים. אבל כל זה מחייב, כמובן,

הקצאת אמצעים.

בשיחות שקיימנו עכ האוצר והמינהל לבטיחות

בדרכים האוצר אמר שהוא לא יכול להקצות את האמצעים בשום-פנים-ואופן מתוך

מקורותיו אבל הוא מוכן לעשות לנו "הנחה"-, הרא מסכים שהמיגזר הציבורי

יגדל ב-400 איש. זאת אומרת שאם נמצא מקורות מימון הוא יסכים להגדלת

היקף השוטרים של משטרת ישראל בעוד כ-400 שרטר, וגם כמובן הגדלת שיא

הרכב בהתאם, ובלבד שימצא לנושא הזה מקור מימון. מקור המימון על-פי

הצעתנו הרא קרן הבטיחות שקיים במשרד התחבורה הנשלט גם על-ידי מר עתניאל

שנלר רגם על-ידי שר התחבורה כמובן. הקרן הזאת מיועדת להרבה מאד מטלות

חשובות מאד ומרכזיות אבל אני טוען שאם רוצים להקים משטרת תנועה ארצית,

ואני מציע "להרים את הדגל" בנרשא הזה לתקופה של 3 שנים, נלך על הנושא

הזה בכל הכוח כולנו יחד. זה מחייב, כמובן, "להוריד את הדגל" לגבי

נושאים אחרים.
ג. גדות
בקרן יש כסף?
י. טרנר
כן. אני לא רוצה לומר למינהל מה לעשות

או מה לא לעשרת אבל אם יש תקציבים מצומצמים

ומחליטים לעלות על סדר-היום עניין מסויים, נרשא אחר צריך "לשלם" אתהמחיר, מתוך ידיעה שאנחנו מדברים על חשבון בחיי אדם. אם לא "נרים את

הדגל" כיי אז רק נחזק את כל מה שאמרו כל מי שדיברר לפנינו על הנושא הזה

במשך כל השנים, כאשר אף אחד מהם לא עשה את המאמץ הנדרש.

צריך לעשרת מאמץ בכותות משותפים. בתוך

המשטרה פנימה יש מאבק לא קטן עם הלק ממפקדי המחוזות שלא רק שהם סבורים

שאני רוצה קהת מהם את הפיקוד ואת המנהיגות על אוכלוסיה שלמה אלא חושבים

שקונספטואלית זה לא נכון שיהיה פיקוד מרכזי במשטרה אחת לנושא התנועה

וניתוק הנושא הזה מהמחוזות. אי-אפשר לבטל את מה שהם אומרים כלאחר יד

מצד אחד, אבל מהצד האחר אמרתי להם שאת השיטה שלהם כבר ניסינו. כיוון

שכך, אנחנו רוצים לנקוט בשיטה אחרת. את "המלחמה" הזאת ביקשתי מהם

להשאיר לי, אבל לצורך זה אני צריך לקבל את הגיבוי של ועדת הכלכלה של

הכנסת שתגיד לכל מי שיש בידיו אמצעים שיעזור לנו כדי לא להשאיר אותנו

בגדר רק כאלה שמדברים לשווא. אי-אפשר רק לשנות את השלט ולתלות שלט-.

משטרת תנועה ארצית. זאת תהא טעות. אנחנו צריכים לקבל אמצעים כדי

שביום בהיר אחד תהיה משטרה אחרת על הכבישים, כזאת עם נוכחות שונה, ועם

אקטיביות ואפקטיביות. אני מאמין שבצורה כזאת נוכל לקדם את הנושא.
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
מה בקשר המקורות?
י. טרנר
אתם צריכים לאפשר לנו להתחיל לגייס 400

שוטרים - - -
ג. נגל
11 מיליון שקלים חד-פעמי וכ-21 מיליון

שקלים שוסף לשנה. דאת אומרת 32 מיליון

שקלים בערך. אבל כמובן שלא יהיה מדובר מיד על 32 מיליון שקלים כיוון

שלא נוכל לגייס ביום אחד 400 שוטרים; מדובר על תהליך ארוך.
י. טרנר
מה בקשר מפעל הפיס והנושא שעל סדר-יומנו?
ג. גדות
עשינו פעולה מעניינת עם הארגון של כבוד

השופט דב לווין. קנינו לו שתי ניידות

הדרכה, בעיקר עבור קשישים וכניסות לבתי-ספר.
י. טרנר
אני מפחד מכך ש"נתפרס" על-פני יותר מדי

דברים. אנחנו צריכים להתמקד במטרה שעליה

החלטנו ולהשקיע בה את כל האנרגיה, כולל זאת של עצמנו.
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
האם מר שנלר יוכל לפרט לנו את המקורות?
ג. גדות
מהי הקרן?
ע. שנלר
גבירתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, קודם שאתן

תשובה לשאלות שנשאלו אני מבקש להעיר הערה -

מקדימה ולומר שלפני שבוע איבדנו 2 נערים בגלל שהתעכבנו בכל מה שקשור

להצעת החוק. התאונה ברעננה התרחשה בשעה עשרה לאחת כאשר בחור בן שבע-

עשרה וחצי - - -
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
הדיון בקשר הצעת החוק הזאת יתקיים במליאת

הכנסת עוד היום או לכל המאוחר מחר.
ג. גדות
אני מציע למר עתניאל שנלר להשאיר את

הדמגוגיה לחברי הכנסת. בגלל זה שלא העבירו

את החוק לא מנעו את מה שקרה?
ע. שנלר
אני אומר את הדברים כפי שאני חש אותם - - -
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
הנושא עומד על סדר-יומה שר הכנסת לקריאה

ראשונה ואנחנו נתייחס אליו כאל נושא שעומד

בסדר-עדיפות ראשוני.
ע. שנלר
אני מודה לכל הוועדה ומברך על הודעתה של

היושבת-ראש, חברת-הכנסת שושנה ארבלי-

אלמוזלינו.

נשאלתי על-ידי חבר-הכנסת גדות שאלה בקשר

מהות הקרן לבטיחות בדרכים ואני אענה עליה. הקרן הזאת היא קרן מופרשת

מתוך כספי "אבנר" בהיקף" של 5%. היקפה של הקרן היום עומד על 40 מיליון

שקלים בשנה, בלי הרשאה להתחייב. הקרן מממשת את עצמה בכל מה שקשור

להחלטות או המלצות הוועדה הפרלמנטרית שיושבת-ראש הוועדה הזכירה בתחילת

הישיבה, והיא משמשת "מנוף" לישום החלטות הממשלה מה-7 במאי, קרי היום

לפני שנה, שנבעו מקורלציה של הוועדה הפרלמנטרית שבראשה עמדו שני חברי-
הכנסת
ליבאי וחריש, ותכנית האב הרב-שנתית שהוגשה לפני כשנה וחודש

לממשלה, ואשר אושרה בה-לפני שנה.

ג. גדות-. לקרן יש מאזן משלה?
ע. שנלר
הקרן לבטיחות בדרכים נחשבת לקרן ציבורית

ונציגים בה נציגי האוצר, משרד המשפטים,

משרד התחבורה וגם נציגי ציבור - - -
ג . גדות
האם אפשר לקבל את המאזן של השנה האחרונה?
ע. שנלר
ודאי; אני אשמח להעביר לך עותק ממנו.

כל תכנית העבודה למניעת תאונות דרכים

במדינת-ישראל מתבססת כמעט אך ורק על הקרן הזאת בכל התחומים. מדובר על

כל פעילות משרד החינוך והתרבות, על פעילות המועצה הלאומית למניעת

תאונות דרכים כמעט כולה, ועוד ועוד. זאת היתה תשובה לשאלתי של חבר-

הכנסת גדעון גדות.

מכאן אני עובר לדברים שהמנכ"ל העלה בפני

הוועדה ומציין כי אני שמח מאד שאחרי תקופה ארוכה שבה דנו על הנושא הזה,

המפכ"ל קבע קביעה חשובה שדומה שאין חולק עליה בקהיליה המקצועית, ודעת

הציבור כולה נוחה ממנה, אבל כאן אני "זורק" את הדילמה שעומדת בפנינו

והיא כזאת-. אילו ניקח מתוך ה-40 מיליון 20 מיליון לשם הקמת משטרת

תנועה ארצית, אני מודיע לוועדה שהחינוך לבטיחות בדרכים במשרד החינוך

והתרבות יפסק באופן מוחלט - - -
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
על כמה כסף אתה מדבר?
ש. גדיש
3 מיליון ו-200 אלף שקלים.
ע. שנלר
אנחנו נצטרך להפסיק את התמיכה באופן די

מאסיבי בכל מה שקשור למה שאנחנו נותנים

למועצה הלאומית למניעת תאונות, זאת אומרת עוד כמיליון והצי שקלים.

בנוסף לכך נאלץ להפסיק את הקמפיינים של ההסברה ולצמצם אותה לרמת

מינימום מכ-8 מיליון ל-3-4 מיליון שקלים - - -
ג. גדות
אתם מוציאים sמיליון שקלים לצורכי הסברה?
ע. שנלר
ודאי.
היו"ר ש.ארבלי-אלמוזלינו
כולל הסברה בטלוויזיה.
ג. גדות
איזו הסברה יש לכם מלבד זאת שבטלויזיה?
ע. שנלר
רדיו, עתונות, שלטי-חוצות - - -
ג. גדרת
אתה מדבר על הון תועפות.
ע. שנלר
אני אשמח להראות לך בכל עת שתבקש את תכנית

ההסברה, את התפוקה שלה, ואיך אנחנו מנצלים

כל תפוקה של אגורה לתפוקה של 4 אגורות.
א. פורז
המדינה החליטה להסביר במקום לסלול כבישים.
ע. שנלר
נצטרך להפסיק לסייע לפיתוח אלמנטים לתשתית

את המיפרדה בכביש 1, את המיפרדה בכביש 3

ואת המיפרדה בכביש 2.
ג. גדות
על כמה כסף מדובר?
ע. שנלר
השנה כ-14 מיליון. מלבד זאת נצטרך לצמצם

במידה רבה מאד את תקציבי המחקר והפיתוח - -
ג. גדות
על כמה מדובר?
ע. שנלר
כ-800 אלף שקלים בשנה.

אני לא סבור שוועדת הכלכלה של הכנסת תחליט

ברגע זה או אפילו היום במה לקצץ או ממה לקהת כיוון שהיא צריכה ללמוד

קודם כל את כל הנושא לעומקו. אבל יש פתרון לבעיה; הפתרון הקל ביותר,

תמיד, הוא לבוא ולומר, ואני אומר את דברי אלה בשיא העדינות, שבאוצר לא

נוגעים כיוון שיושבים בו אנשים חזקים "שעושים שרירים".

אם המשימה היא משימה לאומית, אם זאת החלטת

ממשלה, אם זאת החלטת מפכ"ל, ואם זאת החלטת ועדה של הכנסת, לא יעלה על
הדעת שהממשלה תגיד לנו
תחפשו לבצע את הנושא הזה מתקציבים על-חשבון

דברים אחרים. אני לא רוצה לבוא לכאן בעוד שנה כדי להסביר איד קרה שיש

יותר הרוגים בגלל קטל בדרכים, או איך קרה שיש יותר פצועים?

מדוע לא הולכים לאן שצריך ללכת, לתקציב

המדינה, ומדברים על סדרי-עדיפויות? נכון; יש קליטה. בהקשר הזה של

הדברים אני מבקש לשאול אתכם שאלה; כמה עולה קליטה של 500 איש בשנה?

הרבה יותר מהשארתם בחיים של 5-6 אלפים הפצועים?

אתמול הצגתי בישיבה מספר אלטרנטיבות שאף

אחת מהן לא 'כלולה בבסיס תקציב המדינה בשלוש השנים הקרובות מתוך אמונה

שבחוק התקציב הבא, ואני לא בא לומר שההצעה שלי באה לסתיר את חוק התקציב

או להשתמש ברזרבות. אבל אני אומר שהשנה לא מהרזרבה ולא מהתקציב,

ובאופן הדרגתי מדי שנה, -- - -
ע. שנלר
הוא לא הציע לי מאומה. הוא אמר לי לחפש

מקורות מימון.במסגרת החיפושים אני מעלה

בפניכם הצעות שהעליתי גם בפניואני לא חושב שצריך ליפתוח את חוק התקציב

לעניין הזה השנה. כיוון ששנת התקציב הזאת החלה הסכום לא יעמוד על-

20 מיליון ועד שנתארגן ונכנס לתהליך, - ניקח את הכסף מפעולות אחרות.

אנחנו נעשה כל מאמץ כדי לקדם את העניין. אלא מה? לאורך שלוש שנים

העניין הזה נראה לי בלתי-סביר לחלוטין. כיוון שכך אני מבקש להעלות

בפניכם הצעה פשוטה לחלוטין. אילו לחלוטין.אילו נמשיך את המהלך שחבר-הכנסת גדעון

גדרת עזר לנו לגביו בזמנו, באמצעות ועדת הכספים של הכנסת, ובסיועה של

ועת הכלכלה של הכנסת, להעלות את הפרשות "אבנר" שהן אינן קשורות לתקציב

המדינה, מ- 5% ל- 7%, קרי:2% , במהלך של שנתיים, בלי שהעניין הזה יעלה את

הפרמיה, אחוז אחד השנה ואחוז אחד בשנה הבאה, ההכנסה בגיל 2% נכון

במחירי היום, בתוספת של 4-5 מיליון מהקרן הנוכחית שאנחנו נגזור מהקרן,

כי" אז נגיע לסדר-גודל של 20 מיליון במחירי השנה - - -
ג. גדות
פר שנה.

ע. שנלר -. במקביל האוצר יתחיל לספוג במשך שליש שנים

את הנושא הזה לבסיס תקציבו, שהרי אי-אפשר

לומר שחרק התקציב נגמר-ומתכננים את השנה הבאה, כיוון שאנחנו נמצאים

בראשית השנה. במהלך הדרגתי אפשר להגיע ל-20 מיליון בשלוש שנים - - -
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
האוצר יהיה פטור במשך 3 שנים מלהקצות כסף

למטרה הזאת?
ע. שנלר
כן, בתנאי שיעלו את הפרשות "אבנר" ב-2%

והם יהיו יעודיים. 2% ייועדו עבור משטרת

תנועה ארצית ואז האוצר לא יצטרך, במשך 3 שנים, לגעת בסעיף בתקציב, לא

בהיקף כוח אדם, לא ברזרבות, לא בהרחבת תקציב, והפתרון הזה יתן תשובה

קטגורית חד-משמעית הכי פשוטה שבערלם לבעיה שניצבת בפנינו. אלה מה?

צריך לשם כך הסכמה ורצון טוב מצד האוצר.
ע. ז יסמן
מה הם נימוקי התנגדותו של האוצר להצעה שלך?
ע. שנלר
האוצר לא מתנגד להצעה הזאת קטגורית אבל

יש לו יסוד להתנגד לעניין אחד; חברת

"אבנר" היא חברה שנמצאת באוברדראפט כמעט תמידי, והאוצר יכול להביע

בהקשר הזה הסתייגות כלשהי. אבל מבחינה כלכלית, לא תקציבית, השיקול לא

נכון. ממה נפשך? אם אנחנו צודקים שמשטרת תנועה ארצית תניב מיד פירות,

הרי הוצאות "אבנר" יקטנו, ואם לא, כי אז מוטב לחסל את העניין ולא להקים

משטרת תנועה ארצית בכלל.

אם מדברים על הנושא הזה כנסיון של שנתיים-

שלוש, אם העניין יצליח, לחברת "אבנר" תהיינה פחות הוצאות ולי אין כל

ספק בכך. לכן הטיעון הכלכלי הזה יכול לתת מענה למר דוד בועז בפרט

ולאגף התקציבים בכלל.
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
תודה. רשות הדיבור לחבר-הכנסת גדות.
ג . גדות
אני לא מכיר את המצב האקטוארי של "אבני-"

אבל אני- יכול לומר שאין שום קשר בין

האוברדראפט של החברה ובין המצב האקטוארי שלה. יחד עם זאת אני מסכים

עם דעתו של מר שנלר שחברת "אבנר" תצא נשכרת אם נטפל נכון בנושא שהונח

על סדר-יומה של ועדת הכלכלה של הכנסת. כיוון שכך אני פונה אל מר

עתניאל שנלר ומודיע לו שהוא יקבל ממני את הסיוע הנדרש בוועדת הכספים של

הכנסת אם הנושא יובא אליה על-ידי האוצר. בהקשר הזה של הדברים אני

מזמין את המפכ"ל ואת שר המשטרה לעתיד להפעיל על האוצר לחץ בכיוון הזה.אם ההצעה של מר שנלר לא תעלה את הפרמיה

כי אז אבי מעריך אפשר יהיה להביא את הדברים כדי כך ש"נסחב" מחברת

"אבנר" עוד אחוז פר שנה כדי ליצור את המאגר הנוסף שאנחנו זקוקים לו.

מכאן אני עובר לעניין האחר ומדגיש שאי-אפשר

יהיה לגייס כסף לנושא הזה מתקציב המדינה וחבל להוציא על זה בכלל

אנרגיה. אני חוזר עכשיו מישיבה של ועדת הכספים בה דנו בהערכות מקרו,

לא מיקרו, ואלוהים ישמור את כולנו מפני מה שאנחנו עומדים בפניו. אם -

מישהו חושב שאפשר יהיה "לגרד" איזו אגורה שחוקה לצורך הנושא שהונח על

שולחננו - הוא טועה. לא תהיה אפילו אגורה שחוקה. אם אתם רוצים לארגן

לצורך הנושא הזה, ככותרת, כסף, - תשכחו מזה.

ידידי מר שנלר, אני מבקש לומר לך שאתה עומד

להתרוקן מכל הכסף שלך, לכן תשמור את ה- 800אלף למחקר ופיתוח, תשמור את

התקציב לחינוך, אבל תחסוך ב-70% את תקציב ההסברה שלך. הטלוויזיה יכולה

לשדר תשדירי פרסומת לנושא של מניעת תאונות דרכים חינם איין כסף, והמשטרה

תשמח להמציא לך שוטרים שיצטלמו לטלוויזיה.

אתה חייב לארגן את הכסף או חלופות הכסף

ממקורות אחרים שהם פשוט זמינים. צריך לעבוד עם השכל. עד אז אין

ברירה. מר שנלר, תן על-החשבון - 50% מה-21 מיליון כדי שהמשטרה תדע שיש

לה תקציב. תעמיד לרשותה תקציב לחצי שנה וכך תסיים את עניין השנה

הראשונה. צא מתוך הנחה שגם בשנה השניה "יזנבו" בך אבל מתוך מחשבה כזאת

תלך לאוצר ותביא בפני ועדת הכספים של הכנסת את הרעיון שלך עם נושא

הפרמיה בחברת "אבנר". צריך לתת למשטרה יכולת לבצע את העניין הזה במשך

שלוש שנים, ואחריהן נסיק מסקנות.
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
תודה. אני מבקשת "לרענן" את זכרונם של

חברי הוועדה ולהזכירם שקיימנו דיון עם רשות

השידור, ויושב-ראש הרשות, מר אהרון הראל, הביא בפנינו הצעות. אנחנו

כתבנו מכתב לרשות השידור, ואני מקווה שהתכנית שניפרסה בפנינו אכן אושרה

על-ידה. מכל מקום נבקש לקבל ממנה דיווח.

. במחשבה שניה, אולי נכתוב מכתב למר אהרון

הראל שיעדכן אותנו בשאלה מה עלה בגורל התכנית שניפרסה בפניני?

אני מבקשת לומר לחבר-הכנסת גדעון גדות

שבקשר הכספים היחודיים, כל כסף שהוקצה למוסד שאיננו קיים צריך לעבור

לנושא שעליו אנחנו דנים.

רשות הדיבור לחבר-הכנסת עמנואל זיסמן.
ע. ז יסמר
אני מקדם בברכה את מפכ"ל המשטרה ששמעתי

אותו מצהיר הצהרות זהירות, כ?אוזנרת, שקללות

ואחראיות עוד קודם שהלא נכנס לתפקידו, ואילו אחרי שהוא התחיל לכהן

בתפקידו כמפכ"ל המשטרה הוא נותן לנו תשובה חיובית בכל מה שקשור לנושא

שבשתי ישיבות בשנה האחרונה, כולל שר המשטרה, בר-לב, קיבלנו בהן תשובה

שלילית בכל מה שקשור להקמת משטרת תנועה ארצית.

התייעצנו בקשר הנושא הזה ואמרנו לעצמנו

שבמצב שהיה, המשטרה לא רוצה להקים משטרת תנועה ארצית. והנה מופיע

בפנינו מפכ"ל המשטרה ומודיע לנו שבמסגרת השינויים שהוא עומד להכניס

למשטרה הוא רוצה להקים משטרת תנועה ארצית. אני מברך אותו על-כך.

מתשובה שלילית מתמדת, עכשיו יש לנו תשובה חיובית בכל מה שקשור לעניין

הזה. הופתעתי לטובה ואני אומר את דברי אלה במלוא הכנות.אי לכך אני מקבל את הכיוון של דבריו של

חבר-הכנסת גדעון גדות שאני סבור שהוא הכיוון הנכון, אבל משרד התחבורה

היה צריך להערך לצ;ורך העניין הזה. יכול להיות שצריך לדבר אתו על-כך

כיוון שהוא לא האמין שהמפכ"ל יודיע הודעה כזאת - - -
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
משרד התחבורה כבר יודע על-כך.
ע. זיסמן
כל הגורמים חייבים לתת את מה שהם צריכים

לתת כדי להשלים את התכנית.

אני לא חבר ועדת הכספים אבל אני מניח

שבקרוב תהיה לנו תוספת תקציב כיוון שהתקציב של שמעון פרס היה בנוי על

עליה קטנה, אבל אנחנו עדים עתה לעליה המונית. לא רק זה אלא שגם

האופטימיסטים שבינינו לא העלו על דעתם שהעליה תגיע למימדים כאלה, ועוד

אומרים לנו שהיא תהיה גדולה פי כמה יותר לחודש מאשר לפני 3-4 חודשים.

כיוון שכך תהיה תוספת תקציב לצורך קליטת העליה, והמשטרה נחשבת לאחד

ממוקדי הקליטה העיקריים במדינת-ישראל. כזאת היא היתה כל השנים.
י . טרנר
האוצר הסביר לנו שהקונספציה שלו שונה.

אנחנו הצענו לו לוותר על ימי מילואים של

הג"א ותמורתם לקבל אנשי משטרה סדירים, וגם להשתמש בתקנים שיתפנו לצורך

קליטתם של מחוסרי-עבודה במדינת-ישראל. אבל האוצר אמר לנו שזאת

הקונספציה שלנו, לא שלו.
ג. גדות
זה בסדר, אלא שמה שאני אומר הוא שבמסגרת

קליטת העליה המשטרה צריכה להודיע שהיא רוצה

לקלוט אלף אנשים לשורותיה - - -
י. טרנר
מידפקים על שערינו אנשים שמעוניינים

להתגייס למשטרה.
ע. זיסמן
מפכ"ל המשטרה אומר את דבריו אלה במסגרת

התקציב שיש לו היום, ובקשר הקריאה המתמדת

שלו, שלגביה נענינו לו במקצת בתקציב שאושר לאחרונה, לי אין שום זכות

מוסרית, כאזרח, לומר-. תנו יותר. אבל במסגרת מה שעומד להיות, לא חשוב

מה שאומרים עכשיו פקידי האוצר כיוון שלא הם יקבעו אה המדיניות. הם

צריכים לבצע את המדיניות - - -
י. טרנר
הלוואי שהיית צודק בדבריך. האם אתה יכול

לתאר לעצמך איזו "מלחמה" היתה לנו הבוקר עם

האוצר בקשר תקנים? יש לנו בעיה.
ע. זיסמן
אני תומך בדעתו של חבר-הכנסת גדעון גדות

ומצייר שצריך לגבש את התכנית כדי שאפשר

יהיה לבצע אותה. זה מצד אחד. מן הצד האחר קיים האוצר עם תוספת

התקציב שלו ועם שינויי סדרי העדיפויות כיוון שלתוספת התקציב יש גם

יעדים אחרים וגם צרכים אחרים.

בקשר עניין הקרן לבטיחות בדרכים הייתי מוכה

תדהמה למשמע הדברים שכולנו שמענו בישיבה הזאת כיוון שלא תארתי לעצמי

שמוציאים 8 מיליון שקלים לצרכי הסברה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
חשבת שמאשרים פרסומי הסברה חינם אין כסף?
ע.שנלר
המומחים לצרכי הסברה טוענים שאנחנו צריכים

להקצות לצרכי הסברה 28 מיליון שקלים.
ע.זיסמן
בדיון שהתקיים כאן, מר אהרון הראל אמר

שלטלוויזיה יש גם שליחות. היא לא רק מי

שגובה היטלי אגרה אלא יש לה גם שליחות.
ע. שנלר
עבור תשדיר שירות של דקה משלמים כמעט 13

אלף שקלים. זאת שחיתות שאי-אפשר לעבור

עלייה לסדר-היום.

המערך שלך, כולל משרד החינוך והתרבות עם

אנשיו, כולל המשטרה והצוות שלה שעוסק בהדרכת שוטרים, ותיקח עוד

מתנדבים, אפשר יהיה לסייע לך בנושא הזה. קודם כל הטלוויזיה חייבת לבצע

את הפרסום הזה מכוח חוק רשות השידור. בנוסף לכך היא מעוניינת לעשות

זאת. הטלוויזיה החינוכית מוכרחה לטפל בנושא הזה. יכול להיות שצריך

לעשות אתה את התכניות ואחר-כך לשדר את התשדיר פעם נוספת בטלוויזיה

הכללית. יש לטלוויזיה גם ערוץ שני שמחפש חומר לשידור.

מר שנלר, אם תיקח לא 8 מיליון שקלים אלא 4

מיליון שקלים שיש לך בתקציב הפרסום ותיצור מערך הדרכה או מערך סירטונים

של 25 דקות, - הכסף יספיק לך.
ע. שנלר
אם תימצא דרך לפטור אותנו מתשלום לטלוויזיה

עבור שידורי פרסום - - -

ג. גדות-. תיצור דבר - - -
ע. שנלר
ליצור אין לי בעיה.
ג . גדות
אתה צריך למצוא סרטונים מעניינים שילדים

ומבוגרים גם יחד יצפו בהם, ויש לך כל הכלים

לכך-, האמן לי. אתה משחית כסף לריק. אתה מעביר את הכסף מכיס אחד של
המדינה, קרי
משרד התחבורה, לכיס אחר של המדינה, קרי: רשות השידור.
נ . עידו
חלק גדול של הכסף באמת עובר לנושא ההפקות.

אנחנו מפיקים הרבה מאד הפקדת בטלוויזיה

הלימודית.
היו"ר ש. ארבל-אלמרלזינו
אני מבקשת אתכם לאפשר לחבר-הכנסת עמנואל

זיסמן לסיים את דבריו.
ע. ז יסמן
אנחנו חייבים לתת את הגיבוי המבוקש ולא רק

שניתן אותר, אלא נעשה הרבה מעבר לכך.

העול צריך להתחלק בין משרד האוצר, במסגרת התוספת לתקציב המדינה,

ההערכות צריכה להיות זאת של מדינת-ישראל כדי שהיא תוכל לקלוט את העליה

המידפקת על שערינו, והמשטרה תהיה זאת שקולטת עליה.

אני מצטרף לדעתו של חבר-הכנסת גדעון גדות

בקשר הקרן לבטיחות בדרכים, ולחלק מדבריו בקשר משרד התחבורה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
תודה. רשות הדיבור לחבר-הכנסת יואש צידון.
י . צידון
בראשית דברי ברצוני להשמיע שתי ברכות:

האחת לכבודו של המפכ"ל על מינויו, והשניה

למשטרת-ישראל על-כך שהיא זכתה בו.

לנושא עצמו; נאמרו במהלך הדיון דברים

שברובם הגיוניים, אלא שהייתי רוצה להעמיד אחדים מהם באיזושהי פרספקטיבה

אחרת. לי נראה שהתקציב שהוגש הוא בגדר פיקציה למספר חודשים כיוון

שהנושא הזה צריך להשתנות מקצה אל קצה.
ג. גדות
כוונתך לתקציב המדינה?
י. צידון
כן", הכל מכל כל. אני, כחבר ועדת העלייה

והקליטה של הכנסת, התריתי עוד בסוף חודש

פברואר על-כך ששליש מהתקציב כבר "נאכל" בחודשים ינואר ופברואר. זה

מגוחך - - -
ג. גדות
תהיינה העברות תקציביות ב"גדול".
י. צידון
תהיה מהפכה שלמה בנושא הזה. לכך אני מציע

למשטרת-ישראל להיות מוכנה בשתים-שלוש דרגות .

של אפשרויות פתוחות כדי שהנושא יהיה מתוכנן ומוכן לרגע שאפשר יהיה

להכניס אותו בצורת "אינפוזיה" לתוך הסל הגדול שיקרא: התקציב המחודש,

כיוון שאין לי כל ספק בכך שיהיה תקציב מחודש.

אני מצטרף למציעים שהציעו לנסות כבר

"להתניע" את הנושא באמצעותכם תוך כדי עריכת מאמצים מצדנו לפטור,

לדוגמה, את ההעברות שעוברות מכיס לכיס. לרשות השידור יש עודפים גדולים

שהממשלה בלאו הכי מתכוונת לספוג אותם.

ג. גדות-. לרשות יש 200 מיליון שקלים עודף.
י. צידון
יש לה הרבה מאד כסף שהממשלה רוצה לספוג

ואני סבור שאחד הדברים שוועדות הכנסת

צריכות לעשות הוא לומר שזה כסף ציבורי. רשות השידור משמשת גם לצרכי

הסברה, לכן צריך להתחיל להעביר את הכסף הזה לכיוון של הצלת חיים.

ברצוני להשמיע בהזדמנות הזאת הערה קטנה

לגבי המשטרה בקשר הפעלת קציניה הנוסעים ברכב של המשטרה, ואני מדבר

אליכם כנהג שעושה הרבה קילומטראז', בסביבות כ-4 אלפים קולומטרים לחודש.

ככזה יש לי הרושם שמרבית הבעיות שאני רואה על הכביש הן בעיות של נהיגה

לא מנומסת או נהיגה לא נכונה. אותו נהג מסכן ששומר מרחק - תמיד ימצא

מישהו שידחף בינו ובין המכונית שלפניו כך שאי-אפשר לשמור על הכבישים

מרחק. אותו נהג איטי שנוסע בצד שמאל של הכביש או אותו. נהג שעוקף בצורה

לא נכונה, או מי שעוקף רכב במהירות קטנה, וכו' וכו', כל אלה יוצרים

לדעתי את הפסיכולוגיה שקיימת אצלנו על הכבישים.

אני מציע לאותם קצינים במכוניות המשטרה

שיתווספו לשוטרים האחרים, שישימו לב, שלא לדבר על נהיגה נכונה של אנשיי

המשטרה עצמם, כיוון שלכל אהד עלול לקרות שהוא תופס את עצמו נוסע לאט

בצד שמאל של הכביש, אבל הם צריכים להקפיד במיוחד על נושאי התנועה כיוון

שזה הרבה יותר חשוב ממהירות הנסיעה של הנהגים, וזאת עצה שאני נותן רק

כבדרך אגב.

כספי רשות השידור שהממשלה סופגת שלא בצדק

ושלא על-פי החוק צריכים להיות מוקדשים במלוא חופניים לנושא הזה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
תודה. רשות הדיבור לחבר-הככסת אברהם פורז.
א. פורז
אני מבין שהמפכ"ל הנוכחי של המשטרה הוא איש

אופטימי שמאמין שתוקם משטרת תנועה ארצית

אבל אני מבקש לומר לו שלא תהיה לו משטרת תנועה ארצית כיווך שהוא לא

יקבל כסף לצורך הקמתה, ובצדק. כאשר יבוא גל העליה האדיר, והממשלה

תצטרך לקצץ בתקציביהם של משרדי הממשלה כדי לממן דיור עולים או תעסוקה

עבורם, המשטרה תצטרך עוד לקצץ מתקציבה 5% .הכיצד? היא תצטרך "לשבור

את הראש" היכן לקצץ. בשביל זה קיים המפכ"ל; כדי שהוא יחליט היכן

לקצץ.

מי שסבור שאפשר יהיה לקלוט מאות-אלפי עולים

באפס מאמץ לאומי, ושאפשר יהיה באותה הזדמנות "להניף את כל הדגלים", גם

לפתור את בעיית התאונות בדרכים, גם להגדיל רווחה, גם לתת יותר חינוך

וגם לקלוט יותר עולים, הכל בעת ובעונה אחת - איננו יודע על מה הוא

מדבר.

יחד עם כל דה יכול להיות שסוף סוף מישהו

יתפכח ויבין שחלק מהמאמץ הלאומי הוא פיתוח תשתית של כבישים שהיא יעד לא

רק למניעת תאונות דרכים אלא גם לפיזור אוכלוסיה, לכלכליות של מפעלים,

ולכלכליותם של אנשים שירצו לגור במקומות רחוקים, כל אלה כרוכים בתשתית

של כבישים, אולי תהיה לעניין הזה "דחיפה" ויעסיקו בו עולים.

אני לא מצפה שהמפכ"ל, כמי שממונה על

המשטרה, יקבל תוספת כוח אדם או תקנים אם כי הרעיון שלו להמיר אנשי הג"א

באנשי משטרה נחשב טוב, ולכן צריך לעזור לו במימושו. אבל הוא לא יקבל

תוספת כסף ויצטרך להסתפק באמצעים הקיימים. יותר מזה; יתכן שהמצב ילך

ויעשה יותר גרוע.

מכאן אני עובר לתקציב המינהל לבטיחות

בדרכים ומציין שקיים בנושא הזה דבר אווילי לחלוטין. המדינה נותנת

למינהל לבטיחות בדרכים כסף, המינהל נותן את הכסף לרשות השידור עבור

תשדירים, לרשות השידור נוצר עודף ואז האוצר לוקח אותו מרשות השידור

חזרה. לכל אחד מהגורמים שהזכרתי עכשיו נדמה שיש לו תקציב גדול.
יאיר לוי
העודף שנוצר ברשות השידור הוא בגלל שהיא

לא הפיקה תכניות - - -
א. פורז
רשות השידור עושה דבר חמור מאד-, היא מזה

שנים הכניסה פרסומת לטלוויזיה תחת הכינוי
של תשדירי-שירות. תשדיר כמו
טוס כחול-לבן, או מועדון הגלידה, כל אלה
הם פרסומות. על-פי הפרסום של
טוס כחול-לבן, אפשר היה לחשוב שאפשר

לטוס לחוץ-לארץ בעוד 10 חברות ישראליות. זאת פרסומת גלויה לאל-על,

שהיא בגדר שערוריה. מדוע? כיוון שלא יתכן שאדם ישלם אגרת טלוויזיה

ויכניסו לו בין השידורים תשדירי פרסומת.

למינהל לבטיחות בדרכים, למשטרה ולגורמים

אחרים רשות השידור היתה צריכה לתת תשדירים חינם אין כסף כיוון שאין לה

כל זכות למסחר את העניין הזה. מה זה תשדיר שירות? תשדיר שירות לא

נועד עבור המפרסם אלא עבור מי שמקבל את המוצר, להבדיל מתשדיר מסחרי.

בתשדיר מסחרי, הגלידה, לדוגמה, נועדה עבור היצרן.
יאיר לוי
אם כך משרד הפנים או משרד החוץ - - -
א. פורז
כאשד משרד הפנים רוצה להסביר כיצד להוציא

דרכון או איך להתנהג כאשר מוצאים חפץ חשוד,

או שמשרד התחבורה רוצה להסביר איך להיזהר בדרכים, הטלוויזיה היתה צריכה

לתת להם את כל התשדירים בנושאים האלה חיכם איך כסף. הטלוויזיה לא

צריכה למסחר את העניין הזה.

תשדירים של המרכז הישראלי לבניה, לדוגמה,

הם פרסומת מסחרית שיש לה מקום בערוץ 2 שמבוסס על פרסומת כזאת. ערןץ 2

לא יגבה אגרות ושם מקומם של הפרסומות האלה. אבל עד שאנחנו נעשה סדר

במדינה יארך הרבה זמן.

הפתרון הבסיסי לבעיית הבטיחות בדרכים לדעתי

זאת תשתית. אמנם הסברה היא דבר טוב ושוטרים הם דבר טוב אבל צריך ליצור

בארץ תשתית. אם תהיה גדר-הפרדה, נהגים לא יעברו מנתיב לנתיב, ואם '-היה

מחלף מסודר לא יעברו אותו על-ידי הפרת תמרור עצור. אפילו הנהג הטוב

ביותר והערני ביותר עלול לעשות טעות ולעבור עבירת תנועה. יש עבירות

תנועה שאין מבצעים אותן בכוונה.
י. טרנר
לדעתך לא צריך להקים משטרת תנועה ארצית?
א. פורז
לא. לדעתי לא צריך להקים משטרת תנועה

ארצית.

אני סומך על המפכ"ל ועל שר המשטרה שהם

יקבעו את סדר העדיפויות הנכון. הם יחליטו אם הם ישקיעו כוח במלחמה

בסמים או במלחמה על הכבישים - - -
י. טרנר
מה שיש לנו עכשיו הוא מה שיש לנושא התנועה.

האם לדעתך צריך להשאיר את המצב כמות שהוא?
א. פורז
אתה תקבע. אני יכול רק לתת לך עצה. אני

יכול, לדוגמה, לומר לך להקדיש יותר משאבים

עבור בטיחות בדרכים ואז אתה תשאל אותי, ובצדק: ומה יהיה על הגנבים?

או מה יהיה על ירושלים? מה עם האינטיפאדה? - בשביל זה אתה המפכ"ל ולא

אני.
י. טרנר
אני אומר שמהכסף שמיועד למלחמה בתאונות

בדרכים צריך להפריש סכום מסויים כדי להקים

משטרת תנועה ארצית, אלא אם כן העניין הזה איננו חשוב.
א. פורז
אם יקרה מצב כזה שיתנו לכם כסף כדי להקים

משטרת תנועה ארצית, לא ירחק היום שאתה תבוא

לכאן ותבקש "להוריד" את העניין הזה ממך. יכול להיות שתוכל לעמוד בזה,

אבל יכול להיות שהצרכים האחרים שלך יהיו כאלה שלא תוכל להקציב לנושא

הזה שוטרים. אי-אפשר לעשות משטרת תנועה פיקציה שקיימת רק על הנייר

כאשר השוטרים למעשה מועסקים בנושאים אחרים.
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
תודה. רשות הדיבור לד"ר משה בייקר.
מ. בייקר
כמי שהיה בין אלה שהגו את הרעיון להקמת

משטרת תנועה ארצית שתכנית האב הראשונה שלה

הוגשה לממשלה בשנת 1984 וכמי ש"מלווה" את הנושא הזה לאורך השנים אני

מגלה דברים שלמדתי אותם כאשר ראיתי תהליכים דומים בהם חברה בשלב

מסויים, שאין לה כלי רכב, והיא נמצאת בתהליכי התפתחות ראשוניים, עוברת

לאורך 10-20-30 שנה תהליך בו כלי הרכב הופכים להיות חלק מהחיים ואז

קיימת נחיצות להקים משטרת תנועה ארצית.אף אחד לא אוהב כשעוצרים אותו בגלל עבירה

או טעות שהוא ביצע, ובהזדמנות הזאת אני מוצא לנכון למסור לכם שהממוצע

של העבירות הוא בין 20 ל-100 עבירות תנועה ליום לנהג, אם בשוגג אם

מתוך מודעות - - -
יאיר לוי
באותה הזדמנות אתה צריך לומר שקיימת רתיעה

מהמשטרה.
מ. בייקר
לא. מה שאני אומר הוא שהתופעה של נהיגה

בכלי רכב ופקודת התעבורה על כל תקנותיה

יוצרים מצב שזאת גזירה שהציבור במידה מסויימת לא יכול לעמוד בה לא בגלל

המרכיב של המודעות של הנהג לנהיגתו והצורך לשמור על החרק. אני מדבר

על-כך שכבני-אדם, בסיטואציות שונות, אנחנו עוברים עבירות אפילו לא

במודע. אילו היינו "מלבישים" על כל נהג שוטר במעקב סמוי ומסודר היינו

יכולים, תוך שבוע של מעקב כזה, לשלול את רשיונו של הנהג לכל החיים,

להכניסו לבית-סוהר לכל החיים, ולהטיל עליו קנס של מיליוני שקלים.

ההתייחסות לנושא הזה קצת שונה, ומכאן עניין

ההתייחסות אל הכוחות המשטרתיים כאל גורם מרתיע וכזה שמפחית את השגיאות

שיעשו על הכביש, - רבה והכרחית. הסיכוי לתפוס נהג שמבצע עבירות גבוה

יחסית, והוא מותנה בכך שיהיו הרבה כוחות משטרה בשטח.

בתיאוריה של האכיפה התחושה הסובייקטיבית

חשובה, ולא זאת האובייקטיבית. אם לנהג יש תחושה שבדרכים יש משטרה,

אפילו אם איי כזאת, זה בבר משמש גורם הרתעתי . כל אחד מרגיש שהוא צריך

לרסן את עצמו, כך שלנושא הזה יש השפעה חיובית. יחד עם זאת אני אומר

לכולכם, ובמיוחד לחבר-הכנסת פורז, שמחברה שהיו לה כך וכך כלי רכב בשנת

1960, 1970, 1980, ועכשיו בשנת 1990 יש לנו כמיליון כלי-רכב במדינת-

ישראל, - הפכנו להיות חברה שונה בתכלית בכל מה שקשור לעניין הזה.

בעשור הקרוב יהיר לנו 1,7 מיליון כלי-רכב עם הרבה מאד בעיות, לא רק

כאלה של בטיחות בדרכים אלא גם בעיות בקשר השאלה: איך להסתדר עם התנועה?

לחיות עם כלי-רכב בחברה המודרנית בגלל חוסר ניתוח מספיק של תשתית, יהיה

קשה.

במשך הזמן תתפתח התייחסות אחרת על הכבישים

כיוון שתהיה הזדהות של הציבור עם העובדה שקיימת משטרה על הכבישים.

השאלה הנשאלת בהקשר הזה של הדברים היא האם אנחנו עושים את המעבר הנכון?

כיוון שאם כך וכך כלי רכב נוספו, האם הגדלנו במקביל את המערכות שצריכות

להתמודד עם הבעיות שנוצרו בצורה רלוונטית? כיוון שכך עלה הרעיון

להקים משטרת תנועה ארצית.

העניין הזה איננו פופולארי משתי בחינות;

האוצר לא רוצה שתוקם משטרת תנועה ארצית, ובהקשר הזה של הדברים אני מבקש
לשאול אתכם שאלה
האם הייתם רוצים לראות יותר ויותר שוטרים ש"ישבו לכם

על הזנב"? אף אחד לא רוצה בכך. אבל משטרת תנועה ארצית לא פופולארית
גם מהיבט אחר לגמרי והוא
בתוך המשטרה עצמה. יש בעיה להתמודד מול

מפקדי מחוזות שאם אתה מעלה בפניהם את המלה: ארצי, דהיינו פיקוד ברמה

צנטרליסטית, אתה כאילו מוציא משליטתו של מפקד המחוז או מפקד המרחב חלק

מהכוח שהוא יכול להשתמש בו לכל מיני מטרות אחרות.

צריך להיות ברור לכולנו שכאשר אנחנו מדברים

על משטרת תנועה ארצית הקונספציה היתה להקים שלוש משטרות מטרופוליטניות;

בגוש דן משטרה מטרופוליטנית; בירושלים משטרה מטרופוליטנית, ובחיפה

משטרה מטרופוליטנית, בפיקוד מטררפוליטני מקומי, מקצועית, כזאת שצריכה

להיות מנווטת על-ידי משטרת התנועה הארצית. הבעיות האורבניות של משטרה

מטרופוליטנית שונות מהבעיות של הרשת הבינעירונית כך שמשטרת תנועה ארצית

שהיא משטרה בינעירונית בעיקרה תהיה גם כזאת שתיתן גיבוי לנוכחותמשטרתית בנושאי תנועה בערי השדה, מחוץ לאזורים המטרופוליטניים. זאת

הייתה התפיסה הבסיסית של הנושא ויש לה תימוכין מבחינה מקצועית וניהולית

גם במשטרות אחרות מקובלות בעולם.

היתה התמודדות בקשר הדברים האלה כיוון

שלקחת כוח ממפקדי המחוזות היה קשה, והמפכ"ל אמר שהוא מרכך להקים משטרת

תנועה ארצית בתנאי שהוא יקבל את הי'נדרניה" של האוצר שהיתה צריכה להתבטא

בתקנים ובתקציב.

לפי עניות דעתי האמת הקשורה לעניין הזה

נמצאת באיזשהו מקום באמצע. מלכתחילה מי שרוצה לבנות הכל על המינהל

לבטיחות בדרכים - טועה, כי המינהל, במבנה שלו וברמת התיקצוב שהוא קיבל

יכול "לזרוע זרעים" בין משרד למשרד אחר, אבל אם אנחנו חברה שעברה ממצב

שלא היה לה רכב למצב שלש לה רכב והיא ממשיכה לגדול, המעבר מחייב שבכל

משרד ממשלתי הפונקציה שנותנת גיבוי למלחמה בתאונות דרכים צריכה להסתופף

במיכלול יעדי אותו משרד ולהכניס אליו גם את עניין הבטיחות בדרכים. זה

לא קרה ולכן תמיד באים למינהל לבטיחות בדרכים ומבקשים עזרה.

אני סבור שנושא ההסברה שעולה sמיליון

שקלים הוא כסף קטן שמיועד למלחמה בתאונות הדרכים אבל אני מצדד בדעתם של

מי ששואלים-. האם ניצול הכספים בצורה כזאת נחשב נכון? האם נכון שמרכז

הכובד הגדול יעבור לנושא התשדירים?

בעניין האכיפה, לדוגמה, נתתי עצה, כיוון

שסביב הנושא הזה קיים מרכיב חשוב מאד של פרסום. המשטרה יכולה להילת

הרבה יותר יעילה בתודעתו של הציבור אם היא תדע לנפח את עצמה בצורה

נכונה, ובהקשר הזה אני נותן לכם דוגמה של טווס שמנפח עצמו. הניפוח

הוא-. אמצעי התקשורת.

נושא כמו עבירת היום, או תאונת השבוע,

יכולים להתפרסם בטלוויזיה כל יום בשעה חמישה לתשע. ניידת משטרה תצא

לשטח עם צוות טלוויזיה או שהטלוויזיה עצמה, במעגל סגור, תצלם את העבירה

שנעשתה, את תהליך עצירת הנהג, הבאתו לדין מהיר, וכל הפרוצדורה שקשורה

לכך. הטלוויזיה תשדר, כאמור, כל יום עבירה אחרת באותה שעה כך שרמת

ההזדהות של הציבור עם עבירות דומות או עם זה שיש כוחות משטרה בשטח -

תעלה.

לדעתי צריך לעשות מעשה. מדובר על הקמת

משטרת תנועה ארצית כבר הרבה מאד זמן. השופט דב לווין מדבר על הנושא

הזה הרבה מאד זמן. המינהל לבטיחות בדרכים ושר התחבורה מדברים על

העניין הזה כבר הרבה מאד זמן. עכשיו יש למשטרה מפכ"ל חדש שמוכן להרתם

לנושא אבל המעשה הזה יעשה רק אם כל צד יזוז צעד אחד לקראת הצד האחר.

לדעתי אסור לנו לוותר לאוצר. נכון שיש לו

הרבה מאד מטלות אבל הנסיון מלמד שבשנים שעם ישראל עסוק בדברים אחרים

כמו: בעקבות מלחמות, או במערכה בחירות, המודעות של הציבור נודדת

לאפיקים אחרים, ואלה שנים שראינו בהם גידול בתאונות דרכים. אני חושש

מכך שעם העלאת נושא העליה הגדולה כנושא מרכזי, נזניח את המלחמה בתאונות

הדרכים, כי אז הנושא הזה יסבול ואז יבואו לאוצר ויבקשו עוד מיטות לבתי-

החולים ועוד תקציב, והמוסד לביטוח לאומי יצטרך לשלם יותר כסף כיוון

שהנזקים ירבו ויגדלו. לכן אני מציע את הדברים הבאים-. 1. קודם לכל יש

לתמוך בהחלטת המשטרה שמוכנה להקים משטרת תנועה ארצית; 2. צריך לדאוג

לכסף ראשוני לצורך רכישת כלי רכב, ותוספת תקנים לבניית הבסיס. דיברו

פעם על -5% של הדלק כבסיס לתיקצוב של הרבה מאד פרוייקטים, כולל תשתית,

אבל יכול להיות שההצעה שהועלתה בפנינו היום, בתוספת של עוד אחוז או

שניים, תתקבל בסופו-של-דבר. המשטרה צריכה לעשות איזושהי היערכות

פנימית מצדה מול האוצר ומול המינהל לבטיחות בדרכים.נוצר תהליך טבעי; כאשר הקימו את המשמר

האזרחי- האוצר העביר 800 תקנים לממשלת-ישראל כיוון שכולם ידעו שהנושא

הזה חשוב. במשך השנים הבנו שהעניין הזה הוא בבחינת אנכרוניזם. אותו

מתח שהיה בזמנו לגבי חפץ חשוד "ירד" במידה מסויימת ובאופן טבעי התחילו

להקים יחידות של אכיפה בתחום העירוני. לכן הועלתה מחשבה להסב חלק

ממערך כוח האדם של המשמר האזרחי - - -
ג. נגל
יש בסך-הכל 390 איש - - -
מ. בייקר
בזמנו, כאשר המוסד הזה הוקם, היו בו 1200.

המספר ירד. יש גם מתנדבים שמהווים כוח

נוסף. מה שאני מתכוון לומר לכם הוא שאתם צריכים להראות לאוצר שאתם

עושים מצדכם מאמץ, כיוון שאנחנו יכולים למצוא עצמנו במצב כזה שאתם

תגידו שאם לא יתנו לכם את כל 400 התקנים - לא תזוזו אף מילימטר לכיוון

המשרה, וכך לא תוקם משטרת תנועה ארצית.
ג. נגל
לכן אתה נותן למשטרה עצות...

י. טרנר-. ד"ר בייקר, אני אקרא אותך לשיחה בעניני

האינטיפאדה. האם חשבת על-כך שאני לא מספר

לך את הצרות האחרות שיש לנו במשטרה?
ע. זיסמן
אני שמח מאד שד"ר בייקר לא תומך בדעתו של

חבר-הכנסת פורז.
מ. בייקר
למדינת-ישראל מגיעה משטרת תנועה ארצית

על בסיס משטרות אחרות בעולם במדינות

מתוקנות.
א. פורז
אולי אפשר היה לצלם את העבריינים מהאוויר?
י. טרנר
אנחנו עושים גם זאת.
מ. בייקר
אם במשמרת יש היום ביו 150 ל-200 תקנים

בפועל בשטה, בארצית מסויימות עם קנה-מידה

של אוכלוסיה בסדר-גודל של ישראל, יש בפועל, במשמרת, 400-500 איש.

התפישה של הכפלת כוח האדם היא תפישה נכונה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
תודה. רשות הדיבור למר עתניאל שנלר.
ע. שנלר
אני מבקש להתייחס לדברים שהושמעו במהלך

הישיבה בקצרה, וראשית אני אענה על דבריו של

ד"ר בייקר ואומר שהקונספציה שנבנתה בתכנית האב הקודמת היתה תפיסה

נכונה וחשובה בזמנה. היום הדברים השתני לכן הקונספציה של תכנית-האב

החדשה דומה, אלא שהוכנסו בה שינויים. המפכ"ל אמר את מה שהוא אמר היום

לאחר שנעשתה בנושא הזה עבודת מטה משולבת ומתואמת עם המשטרה, בעצה אחת

ובסיועם של אנשי המינהל. הטכניקות נקבעות בהתאם לצרכים ולאילוצי המקום

והן אינן יכולות להישאר בגדר רצון אופטימאלי בדרך זאת או אחרת.

אינני יכול לקבל את הדעה ששיקולים של אנשי

משרדי לא להקים משטרת תנועה ארצית, והדברים שנאמרו לגבי אנשי האוצר,

נובעים, בין השאר, מחשש אישי של מי שחוששים שיתפסו. אני רוצה להניח

ששיקולי האוצר הם נטו ואני מדגיש בהזדמנות הזאת שאני מניח ששיקולי כל

אנשי הציבור הם נטו, ענייניים, ולא חס-וחלילה ברמה האישית.נאמרו הרבה דברים בכל מה שקשור לפרסום

ולהסברה ואני מודה לכולם על העצות הטובות. אני מבקש לבשר לכם שצוות

המומחים שעובד במינהל לבטיחות בדרכים בנושא הקומוניקציה הוא בראשות

יועצים מהטובים ביותר בארץ יותר מכל גוף אחר שמפרסם תשדירים בטלוויזיה,

כולל מפעל הפיס. לכן אני מבקש לומר לפרוטוקול שאני אשמח מאד לקבל עצות

בבניין כלל, שם ממוקם משרדנו, רק לאחר שאלה שמבקשים לתת אותן ילמדו את

החומר.

אני מוחה ומודיע שכעובד ציבור אינני יכול

לקבל זאת שיאמר בוועדת הכלכלה של הכנסת שהמערכת שאני מופקד עליה משחיתה

כסף לשווא. אנחנו מנצלים את הכסף עד תום ועושים כמיטב שיקול-דעתנו

לניצול הכסף הציבורי. איש מאתנו איננו משחית כסף.

חבר-הכנסת צידון העיר שהנהיגה בכבישי הארץ

איננה מנומסת ואני רוצה לומר לו תודה על דבריו אלה כיוון שזאת אחת

הסיבות לצורך בהסברה.
י. צידון
אני חסיד של נסיעה במהירות יותר גדולה

ושל נימוס יותר גדול.
ע. שנלר
אני מצהיר שוב לפרוטוקול שכל אגורה שתחסך

לנו על-ידי תשדיר או שידור שלא בתמורה לשכר

מרשות השידור, תועבר במקום לרשות השידור - למשטרת התנועה הארצית, בלי

שום שיקול-דעת. כל הכסף עבור תשדיר שאני לא יחוייב עבורו יועבר

למשטרת התנועה הארצית.

אני מבקש סיוע מוועדת הכלכלה כדי שלא נצטרך

לחכות לאישור התקציבי אלא שבסיוע חברי הוועדה תהיה דרישה מהאוצר להוסיף

השנה 1% בלבד לקרן הבטיחות בדרכים לטובת משטרת התנועה הארצית. מעבר

כל זה אנחנו נשריין מהקרן סכום כלשהו שאני לא יכול לומר מתו כעת על-מנת

לאפשר להתקין "סטרטר" לנושא הזה כבר השנה. כמובן שזה כשלעצמו, בלבד,

לא יוכל לשאת את המטלה היוצאת-מן-הכלל חשובה, ואני מברך את המשטרה על

כך שהיא החליטה להקים את משטרת התנועה הארצית.
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
תודה. אני מצטערת על-כך שנציג האוצר לא

היה אתנו בתחילת הדיון ואני מפנה עכשיו את

דברי אליו. כידוע לך יש החלטה על הקמת משטרת תנועה ארצית מזה הרבה מאד

זמן. הוועדה הפרלמנטרית שהוקמה בקדנציה הקודמת הקדישה לנושא הזה הרבה

דיונים והגיעה למסקנה פה אחד על הקמת משטרת תנועה ארצית. ממשלת-ישראל

אימצה את ההחלטה הזאת והיא הפכה להיות כזאת שצריך לבצעה. מפכ"ל חדש

מונה למשטרת-ישראל ואני מברכת אותו מעומק ליבי על כך שהוא רואה בהקמת

משטרת תנועה ארצית נושא חשוב מאד שיכול לתרום ולסייע להקטין את מימדי

הקטל על הכבישים.

החלפנו דברים בכל מה שקשור לצד התקציבי

ואנחנו רוצים לשמוע עכשיו כ?ה דעת האוצר על כך? מאין ילקח התקציב כדי

שנוכל להתחיל ליישם את התכנית?
א. אגנס
אני מצטער מאד על-כך שאחרתי לבוא לישיבה,

זאת בגלל "קצר בתקשורת" שבגללו ההודעה על

הישיבה הזאת לא הגיעה אלינו בזמן - - -
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
זאת לא פעם ראשונה, ואני לא מאשימה אותך

על-כך. באופן שיטתי ההודעות על קיומן של

הישיבות לא מגיעות למי שהן צריכות להגיע.
א. אגנס
בגלל- אותה סיבה לא נמצא כאן הרפרנט שלנו

שמטפל בענייניה של המשטרה, שהיה יכול לענות

על רוב השאלות ג שנשאלו במהלך הישיבה. מעבר כל אלה אני יודע שבימים

האחרונים התקיימו הרבה מאד דיונים בקשר הנושא הזה והשתתף בהם אותו

רפרנט. אני לא יודע לאן הדברים התקדמו וכמובן שלא אוכל להשיב על

שאלותיכם.

עד כמה שאני מבין הבעיה העיקרית היא בעיית

התקנים במשטרה, יותר נכון תוספת התקנים מול שינוי היעוד של התקנים

שקיימים כיום במשטרה. זאת בעיה שצריכה למצוא את פתרונה במסגרת כוללת

של כלל בעיותיה של המשטרה. צריך לבדוק כיצד משטרת-ישראל מחלקת את כל

התקנים שלה כדי שהיא תוכל להתמודד עם כלל הבעיות, ולא להפריד בעיה אחת

ולהגדיל בצורה כזאת תקנים. אני לא מאשים את המשטרה שזה מה שהיא עושה

אבל אומר שאם פותרים בעיה בעיה אפשר לנפח את שיא כוח האדם למסגרת גדולה

מאד. דאת מכל מקום היתה הבעיה אם לא היחידה כי אז המרכזית, כפי שאני

מכיר אותה עד היום, לגבי משטרת תנועה ארצית.
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
האם אתה יודע על כמה כסף מדובר?
א. אגנס
20 מיליון שקלים בשנה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
11 מיליון חד-פעמי - - -
א. אגנס
זה הרבה כסף.
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
230 מיליון ליחודיים לא היו הרבה כסף?'
א. פורז
מדוע את באה בטענות אליו? הוא התנגד לכך

בכל כוחו.
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
מר אגנס, מה הגישה של האוצר לגבי הקמת

משטרת תנועה ארצית? שמענו מהמפכ"ל שבעקבות

דיונים שהתקיימו עם אגף התקציבים האוצר איננו מתנגד להקמת המשטרה הזאת

בתנאי שימצאו תקציבים לכך. אין לכם התנגדות לתוספת תקנים או להקמת

משטרת תנועה ארצית, אבל האוצר אמר למשטרה שהיא צריכה "לשבור" בקשר לכך

את הראש.
י. טרנר
נציג האוצר שהגיע לישיבה הזאת איננו מעודכן

בנושא.
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
באוצר זאת שיטה; שולחים לישיבות נציגים לא

נכונים שאינם מעודכנים בנושא.

הועלתה הצעה בקשר לחברת "אבנר" שמטרתה

להעלות את ההפרשות מ-5% בעוד 2% , כל שנה אחוז אחד.מ-5% ההפרשות תגענה

ל-7%, מבלי להעלות את הפרמיות.
י. צידון
אתם רוצים להגדיל את התשלום?
ע. שנלר
האזרחים לא ינזקו מהמהלך הזה. לעומת זאת

תכנסות חברת "אבנר" תיקטנה במקצת.
א. פורז
אם כך תיצרו גרעון ב"אבנר".
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
הוסבר לנו שאם תיווצר הפחתה בתאונות דרכים

- חברת "אבנר" תצטרך לשלם פחות כסף.א. פורז-. רק אחרי 7 שנים אפשר יהיה לדעת אם תהיה

הפחתה במספר תאונות הדרכים. חברת "אבנר"

נמצאת בפשיטת-רגל.
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
אבקשכם לאפשר לנציג האוצר להשלים את דבריו.
א. אגנס
אם אני מבין נכון את מחשבתכם שהנושא הזה

נועד כדי לממן את תוספת כוח האדם כי אז

קיימת מצדכם התעלמות מהבעיה בקשר השאלה: מה צריך להיות מבנה כוח האדם

של המשטרה?
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
אמרתם למפכ"ל שהוא יצטרך לחפש בעצמו

מקורות.
י. טרנר
מר דוד בועז אמר לי שהוא לא מתנגד לתוספת

של 400 תקנים אם ימצאו מקוררת בקרן

הבטיחות, כאלה שלא תתיה להם משמעות על הציבור.

אני מבקש לציין בהזדמנות הזאת כי נציג

תאוצר בא לישיבה הזאת לא מוכן.
א. אגנס
אמרתי בתחילת דברי שאינני מעודכן בחומר

הרלוונטי מסיבות שאינן תלויות בי.
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
אני מסכמת את הישיבה ומודיעה לכולכם

שחיכינו ליום הזה ולהודעה ששמענו לפני זמן

קצר ממפכ"ל משטרת-ישראל בקשר הקמת משטרת תנועה ארצית. אנחנו נאבקים

למען הקמתה של משטרת תנוער ארצית כבר הרבה זמן, אבל הוויכוח שהיה בתוך

המשטרה פנימה הוא זה שמנע בעצם את הקמתה עד היום. כיוון שכך אני שמחה

שהמפכ"ל החדש אימץ לעצמו את התפישה הזאת מתוך לימוד הבעיה וידיעת

הדברים, ולא רק הסתפק בהמלצתה של הוועדה הפרלמנטרית של הכנסת או

בהחלטת הממשלה. בהקשר הזה של הדברים מן הראוי לציין כי הוא. הגיע למסקנה

הזאת על אף שהוא היה צריך להילחם את מלחמתו הפנימית בתוך המשטרה.

אני מברכת אותך, מפכ"ל משטרת ישראל, על החלטתך ומודיעה לך שאנחנו נעשה

הכל כדי ליישם אותה.

אני מצרה מאד על-כך שהאוצר לא שלח אלינו את

הרפרנט שהיה צריך להיות נוכח בישיבה הזאת, ומוסיפה שזאת לא פעם ראשונה

שקורה אצלנו דבר כזה. מכל מקום האוצר אומר למשטרה שאם מטילים עליה

מטלות נוספות, - היא צריכה לדאוג להן מתקציבה. כך היה בנושא המלחמה

בסמים, כך היה בעניין המלחמה בגידול הפשיעה, וכך לגבי כל שאר הנושאים.

ומה עם האינטיפאדה? ומה עם הטיפול במניעת טרור או שמירה על בטחון

אזרחי ישראל? אתם צריכים להבין שהמשטרה כורעת תחת הנטל. מה אתם

חושבים לעצמכם? שהמשטרה הזמינה בעצמה את כל הדברים האלה? הפשיעה

גדלה והציבור דורש את בטחונו, אבל כאשר אנחנו מבקשים מהאוצר תוספת

תקציב הוא אומר למשטרה להוריד מסעיף אחר שלה או למצוא את המקורות

בעצמה.

כאשר דרשנו מהמשטרה להילחם בטלוויזיה

הפירטית מה האוצר אמר לה? קחי מהתקציב שלך. אני שואלת אתכם: מה עוד

התקציב של המשטרה יכול לכסות? כמה אפשר להטיל עליו? אי-אפשר שלא

להעלות בהקשר הזה של הדברים את הקיצוצים בכוח-האדם במשטרה. לא פסחו על

המשטרה בכל מה שקשור לקיצוצים בכוח-האדם על-אף המצב המעורער הקיים בכל

מה שקשור לשמירה על שלום הציבור ובטחונו. הפכו את השוטרים להיות

ניידים. הם עוברים ממחוז אחד למחוז שני על-פי הצרכים והמטלות.אני לא מבינה את האוצר. איך היא יכול

"לעצרם עיניים" ולהתעלם מכל מה שקררה בשטח ומכל מה שמוטל על המשטרה?
א. פורז
אין לו כסף.
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
לנושאים אחרים יש לו כסף. ראינו איך

"נשפך" כסף כאשר היה מדובר על היהודיים.

גם אתה נתת ידך לכך.
? א. פורז
אני? טעות בידך. זאת האשמה חמורה מאד.
י. צידון
גם חבר-הכנסת פורד וגם אנכי הצבענו נגד

העברת הכספים ליחודיים.
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
אל תגידו לי שאין כסף. יש כסף אלא שצריך

לייעד אותו למטרות החשובות באמת ולקבוע לו

סדר-עדיפות נכון בחברה. זאת הבעיה. הכספים שהועברו ליחודיים הם בגדר

שערוריה שלא היתה כמוה-. מדובר על 300 מיליון שקלים. אתם יכולים לתאר

לעצמכם כמה בעיות אפשר היה לפתור בעזרת הסכום הזה? הורידו מתקציב

הבטחון כדי לתת כסף ליחודיים עבור מוסדות לא קיימים ועבור רישומים

פיקטיביים.

הבעיה איננה נעוצה בכך שאין לאוצר כסף, אלא

בסדר העדיפויות ובחלוקת התקציב על-פי הדרישות והצרכים

של מדינת-ישראל. הנורמות שלנו נרמסו בחודשים האחרונים וכולנו מתקוממים

כנגד התופעה הזאת. חייבים לחזור לשפיות-הדעת.
לא מקובל עלי מי שאומר
לאוצר אין

תקציבים. לאוצר אין תקציבים? - יש לו תקציבים אלא שהוא צריך לייעד

אותם למקום הנכון על-פי סדר-עדיפות נכון.

אי-אפשר להטיל על המשטרה מטלות נוספות בלי

להעמיד לרשותה את האמצעים הדרושים. יש גידול באוכלוסיה, יש גידול

בפשיעה, ואי-אפשר להטיל על שוטר אהד משימה לטפל בעיר שלמה. ליבי ליבי

על משטרת-ישראל שעובדת בתנאים כל-כך קשים, ועל שוטריה שמקבלים משכורת

דלה. כל הכבוד לה; יש לנו משטרה נהדרת; נפלאה. כל פעם אני שואלת את

עצמי מחדש איך היא יכולה לתפקד בצורה שהיא מתפקדת.

אין ויכוח על הנושא שעומד על סדר-יומנו.

קיימת החלטה שלנו, ואנחנו מחזקים החלטות קודמות, להקים משטרת תנועה

ארצית לאלתר.

השאלה שעומדת על הפרק היא שאלת המקורות.

שמחתי לשמוע שהאוצר לא מתנגד לתוספת 400 תקנים, אם ימצאו מקורות.

אנחנו צריכים להבין שחשיבותה של משטרת

תנועה ארצית היא קודם כל בנושא ההרתעה. כאשר אנחנו נוסעים על הכבישים,

ואנחנו נוסעים הרבה מאד, אנחנו עדים לכך שכאשר נהגים מבחינים באורות של

רכב משטרתי הם מרסנים מיד את נסיעתם. אבל אם אין נוכחות של משטרה

בדרכים - קיימת הפקרות מוחלטת.

אני מצדדת בחיזוק תשתית הכבישים ובכוונה

לשפר אותם עד כמה שניתן, ואני שמחה שהממשלה הקציבה לצורך המטרה הזאת

סכום כסף די נכבד. אתמול כאשר נסעתי בכביש ואדי ערה הבחנתי שכבר

התחילו לבצע את העבודות - - -
ע. שנלר
גם הקרן לבטיחות בדרכים עוזרת במטלה הזאת.
היו"ר ש. ארבלי-אלמולזינו
כל תוספת שאנחנו יכולים לקבל לצורך המטרה

הזאת חשובה ביותר. אבל הנוכחות של המשטרה

בדרכים היא יותר חשובה מכל דבר אחר כיוון שעל-ידי כך המשטרה הופכת

להיות כוח מרתיע בכבישים. לא צידדתי בדברים כאשר בעבר המשטרה נהגה

לנסוע על כבישי הארץ בצורה סמויה במחשבה לתפוס את העבריינים. בצורה

סמויה היא לא היוותה גורם מרתיע. אבל אם נהגים רואים מכונית משטרה עם

אור מהבהב הם נרתעים מלבצע דבר עבירה על הכביש; הם חושבים פעמיים על

כל תנועה שלהם.

אני מבקשת לומר לדייר בייקר שאיך בכוונתנו

לקבוע תכנית כיוון שאנחנו איננו נחשבים לאנשי מקצוע. אנחנו סומכים על

המשטרה שהיא תבנה את המערך של משטרת התנועה הארצית בצורה הטובה ביותר.

יחד עם זאת נשמה מאד אם באחת הישיבות הקרובות נקבל ממנה את התכנית

בלוויית הסברים.

מכאן אני עוברת לעניין רשות השידור.

אנחנו נכתוב מכתב ליושב-ראש רשות השידור ונבקש לדעת מה עלה בגורלה של
ההצעה שתמכנו בה? נבקש לדעת
האם התכנית שניפרסה בפנינו מיושמת או

לא?

מקורות-. תכנית כמו שאנחנו מדברים עליה לא

ניתן לבצע אם כל הגורמים הנוגעים לה לא יקחו חלק בביצועה. אי-אפשר

להטיל הכל על המשטרה כיוון שהיא לא תוכל לעמוד במטלה. אין לה מאין

לקחת את המשאבים הדרושים. ה"שמיכה" שלה קצרה מדי. אם היא תימשוך אותה

לכיוון אחד, - היא תחשוף כיוון אחר.

האוצר עומד להגיש תקציב נוסף בעקבות העלית

המבורכת שמגיעה אלינו. התקציב שאושר בכנסת איננו עינה על צרכי קליטת

העליה לכן צריך יהיה להגיש תקציב נוסף. במסגרת הזאת של קליטת העליה לא

מדובר רק על בניית שיכונים אלא גם על יצירת מקורות תעסוקה. מקורות

תעסוקה אין משמעותם מקורות תעסוקה רק לגבי על עולים חדשים אלא גם עבור

האוכלוסיה הוותיקה שחיה בארץ. היום יש בארץ 100 אלף דורשי עבודה

שמתוכם 70 אלף איש מקבלים דמי אבטלה. כיוון שכך אפשר יהיה לקלוט

לשורות המשטרה 400 שוטרים מבין המובטלים וידוע לנו שיש ביניהם אנשים

שנחשבים לבעלי איכות טובה - - -
י. טרנר
הם מיתדפקים על דלתותינו.
היו"ר ש. ארבלי-אלמודלינו
האוצר צריך להבין שכל זה משמעותו פחות

תשלום דמי אבטלה. האם הוא לוקח את כל

הדברים האלה בחשבון? הרי אפשר יהיה במקום לשלם דמי אבטלה להפיק מאותם

אנשים תועלת. מדוע שלא נוותר על דמי האבטלה לאותם 400 איש שהמשטרה

מבקשת לקלוט לשורותיה? הרי אנחנו רוצים להילחם באבטלה. שמעתי את שר

העבודה והרווחה רוני מילא אומר בממשלה שהאבטלה מהווה אסון לאומי, והיא

עלולה לגדול עם בוא העליה וגם עם סיום העבודות העונתיות. אני בטוחה

שמדובר על למעלה מאלף שקלים לחודש לכל מובטל - - -
ע. שנלר
400 תקנים משמעותם 4,5 מיליון שקלים לשנה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
זה מקור אחד שצריך לבדוק אותו, ואני מכוונת

את דברי אלה לנציג האוצר. מדובר על

תעסוקה מיידית לבחורים נפלאים שמסתובבים מובטלים. יש לנו בחורים

טובים שרוצים להתגייס למשטרה, והם מתאימים להיקלט בין שורותיה. תאפשרו

להם זאת. אפשר יהיה לברור ביניהם את הטובים ביותר ולקבל למשטרה איכות

טובה של כוח-אדם שאפשר יהיה להכשירה למטרה העומדת לפנינו.המינהל לבטיחות בדרכים חייב, מיד, לתת אור

ירוק למשטרה, ולסכם את הנושא עם האוצר. אותו דבר בכל מה שקשור לקרן

לבטיחות בדרכים. אנחנו מחייבים, אולי לתקופה מוגבלת של 3 שנים, עד

שירווח לאוצר, לעבוד בצורה כזאת ואז הנושא הזה יכנס לתקציב המשטרה

כתקציב רגיל. אי-אפשר להמשיך לעבוד בצורה כזאת לאורך שנים. אבל לפחות

לתקופה של 3 שנים נעזור למשטרה לגייס לצורך התקציב מקורות נוספים.
רשות השידור
לרשות יש עודפי כסף ולמרות

זאת היא גובה כסף מהמינהל לבטיחות בדרכים עבור פרסומי הסברה. עבור דקה

אחת הרשות גובה 13 אלף שקלים מהמינהל לבטיחות בדרכים עבור תשדירי שירות

שהיא היתה צריכה לשדר חינם איך כסף כטלוויזיה ממלכתית.

אני שואלת אתכם: האם רשות השידור צריכה

לגבות מהמינהל לבטיחות בדרכים סכומי כסף כאלה עבור תשדירי שירות,

ולצבור עודפים?
יאיר לוי
גבירתי היושבת-ראש, בואי נגיש יחד הצעת חוק

בנושא הזה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמרזלינו
אני מבקשת מרשות השידור לשחרר את המינהל

מלשלם עבור פרסום בטלוויזיה הממלכתית.

מדובר על 8 מיליון שקלים. אם הטלוויזיה תוותר על חלקה זה, ודמי האבטלה

ישולמו לשוטרים חדשים, כבר נשיג את הכסף עבור השנה הזאת. לא צ:ריך

להקשות כל-כך על הנושא הזה ולשאול: מאין יבואו התקציבים?

בדיון שקיימנו היום העלינו הצערת שאני לא

רוצה לקבל לגביהן החלטות חד-משמעיות. ניתך לנושא הזה שהות נרספת

במחשבה שחזקה על שר התחבורה שהוא יאבק לטובתו. אני בטוחה שההצעות

שאנחנו העלינו כאן תועלינה לדיון מחודש בין שר התחבורה, שר האוצר, שר

המשטרה והמינהל לבטיחות בדרכים וכולכם תגיעו להחלטות שתאפשרנה התחלה

מיידית של התכנית המדברת על הקמת משטרת תנועה ארצית.

אני מקווה שעם הפעלת התכנית יתווסף גורם
חשוב מאד שנקרא
כוח הרתעה, בתוספת חינוך שינתן לנהגים, לצעירים

כמבוגרים. בנוסף לכך יעשו שיפורים בכבישים וכל מה שצריך כדי שנוכל

לבלום את הקטל בכבישים שאנחנו משלמים בגינו מחיר יקר ביותר. האוצר לא

לוקח בחשבון, כאשר אנחנו מדברים על הנושא הזה, את עלות החזקתם של

האנשים שהפכו להיות נכים בגלל תאונות הדרכים.

אנחנו נענים להזמנתו של המפכ"ל לקיים סיור

במשטרה. תכינו לנו בבקשה תכנית כדי שנוכל להבין על-פיה מהן התככיות

לאכיפת התנועה, במגמה להקמת משטרת תנועה ארצית.

תודה רבה לכם.

הישיבה הסתיימה בשעה 13.00

קוד המקור של הנתונים