ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 25/09/1989

חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 63

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני. כ"ה באלול התשמ"ט. 25.9.1989. שעה 9.00
נכחו
חברי הוועדה-. ש. ארבלי-אלמוזלינו - הי ו "ר
מוזמנים
נ. ארד - מנכ"ל משרד האנרגיה והתשתית

י. לירז - יועץ שר האנרגיה והתשתית

ח. פרץ - יועץ שר האנרגיה והתשתית

י. ברק - משרד העבודה והרווחה

א. כחלון - משרד העבודה והרווחה

גבי ת. פנחסוביץ' - משרד המשפטים

ע. שרגאי - משרד התעשיה והמסחר
היועץ המשפטי של הוועדה
א. דמביץ
מזכירת הוועדה
ל. ורון
קצרנית
ח. אלטמן
סדר-היום
חוק הגז {בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1939.חוק הגז (בטיחות ורישוי). התשמ"ט-1989
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזליינו
אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת

הכלכלה של הכנסת ומקדמת בברכה את כל

הנמצאים אתנו כאן (מציגה את הנוכחים).

אבקש מהיועץ המשפטי של הוועדה, מר

דמביץ, לעבור יחד אתנו על כל השינויים שהוכנסו בחוק כדי שהם ירשמו

בפרוטוקול.

א. דמביץ; גבירתי היושבת-ראש, חברים,

בנוסח החוק שהונח על שולחנכם, מיום 25

בספטמבר 1989, סומנו קווים בצד שמאל של הטקסט אשר מסמנים את עיקרי

השינויים שהכנסנו ואשר אותם המשפטנים הכינו מאז הישיבה האחרונה שקיימנו

בנושא הזה.

ברשות היושבת-ראש אני אעבור על החומר

על-פי סדר הסעיפים. בעמוד הראשון, בסעיף ההגדרות, בהגדרת "מיתקן גז",
מצאנו שיותר נכון לומר
רכב מסחרי, מאשר סתם רכב.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
באותה הגדרה מצאנו שגיאת-כתיב. במקום

המלה-. "ולפליטם", צריכה להיות כתובה

המלה: ולפליטתם.
א. דמביץ
נדאג לתקן זאת. תודה.

בעמוד 2, סעיף 8.{ב} היתה הצעה בעקבות

ההתאמה המקסימלית האפשרית בין חוק זה ובין חוק ארגון הפיקוח על העבודה,

שהמנהל ימסור העתק מתכנית בטיחות - - -
ת. פנחסוביץ'
למפקח יש סמכות לררוש תכנית, זאת כדי

שלא יטרידו את האדרת פעמיים.
א. דמביץ
בעמוד השלישי, בסעיף 13 הדן בעניין

ההחלטה, אני מבקש תשומת-לבכם לסעיף

(ג)
ת. פנחסוביץ'
קראנו אותו; הוא טוב מאד. קודם

שהגעת לישיבה ציינתי במיוחד את הסיפא

והוספתי שיפה מאד שדאגת להוסיף אותה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
בעמוד מסי 4, סעיף 17.(א)(3), כתוב:

"...כדי לפסול ארתו מקבל רשיון;".
מה בקשר המלה
"מקבל"?
ת. פנחסוביץ'
אם המלה נכונה כי אז היא מקובלת

עלינו.
א. דמביץ
' אפילו בפקודת התעבודה משתמשים במלה

הזאת.
ת. פנחסוביץ'
אם זאת עברית נכונה כי אז כולנו

מקבלים זאת.
א. דמביץ
הבטוי הזה קיים, כפי שכבר ציינתי,

בפקודת התעבורה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזליינו
כאשר אנחנו מכניסים מלים כאלה לנוסח

איננו מאפשרים לאזרח הפשוט להבין על

מה מדובר.
א. דמביץ
אני מוכן לשנות את הכתוב ולכתוב-.

מלקבל, במקום המלה-. "מקבל", ואני

מקווה שאנשי משרד התחבורה לא ייפגעו מכך.
ת. פנחסוביץ'
גב' עליזה רוזן תיפגע. כדאי להשאיר

את הכתוב כמות שהוא.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני דואגת לאזרח הפשוט שצריך לקרוא את

החוק.

ת. פנחסוביץ' התוכן כל אחד יבין.
א. דמביץ
נכתוב: מלקבל או מלהחזיק.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
מלקבל.
הוחלט
בסעיף 17. (א) (3) תיכתב המלה:

מלקבל, במקום המלה-. "מקבל".
א. דמביץ
סעיף 31 בעמוד 7 של הנוסח שהונח

בפניכם הוא פיתוח של סעיף 31 הקודם.

הכל, כפי שאתם יכולים לראות, ייעשה בהתייעצות.
י. ברק
הוצאנו מכאן: מחסני גז, הולכת גז

וכוי.
א. דמביץ
בסעיפים 34 ו-35 יש תיקונים עקיפים

בחוק ארגון הפיקוח על העבודה - - -
ת. פנחסוביץ'
השארנו את הסמכות למשרד האנרגיה

והתשתית, ובהזדמנות זאת ברצוני לומר

דברים לשבחו של מר ברק שביוזמתו הציע להוציא את סמכויות - - -
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
זה באמת לא עניינם.
ת. פנחסוביץ'
עד היום זה היה עניינם.
א. דמביץ
סעיף 34 מדבר על חוק ארגון הפיקוח על

העבודה וסעיף 35 מדבר על פקודת

הבטיחות בעבודה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
מה שנשאר הוא נושא הפיקוח.
י. ברק
הסכמנו עם משרד האנרגיה והתשתית
שבמקומות שבסלנג שלנו קוראים להם
משק

הגז, זאת אומרת מקומות עבודה שעיקר עיסוקם הוא יצור, מילוי, החסנה,

הולכה, וכוי, הפיקוח יהיה נתון בידי משרד האנרגיה והתשתית.בישיבה הקודמת ציינתי שקיים קרשי בקשר

ההאמנה הבינלאומית שאנחנו חתומים עליה. קיימנו התייעצות עם משרד

המשפטים בנושא הזה והגענו למסקנה שאיננו יכולים להכניס את הנרשא הזה

לחוק. אני מודיע לפרוטוקול שיש הסכמה בינינו ואנחנו נקיים אותה. נכין

מיזכר הבנה עם משרד האנרגיה והתשתית, נפנה לארגון העבודה הבינלאומי

ונבדוק אם התיקון בחוק לא יהווה הפרת ההאמנה. אם העניין הזה לא יהווה

הפרת ההאמנה כי אז נציע תיקון לחוק, יחד עם משרד האנרגיה והתשתית. אבל

אם יתברר כי קיימת בעניין הזה הפרת ההאמנה הבינלאומית שאנחנו חתומים

עליה, הנושא הזה ישאר במסגרת של מיזכר הבנה.

אם שמתם לב הרי שלאורך כל החוק הזה

צמצמנו את המעורבות של משרד העבודה והרווחה בנושא משק הגז. בסעיף 31

המדבר על תכנית בטיחות הודענו שאנחנו מוותרים בכלל על מעורבותנו.

בעצם כל הסיכום עם משרד האנרגיה הוכנס

לכאן, פרט לנקודה שכבר ציינתי שהיא יכולה להוות סתירה בקשר ההאמנה

הבינלאומית אשר גם אנחנו חתומים עליה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
על מה, למעשה, הפיקוח?
י. ברק
על חוק הגז, והתקנות.
ל. ורון
בהתאם לאמנה הוא מוטל על משרד העבודה

והרווחה?
י. ברק
האמנה היא ארגון פיקוח מרכזי שצריך

לפקח על העבודה במדינה. יש בה סעיפים

שאולי יוכלו לאפשר לנו לצאת מהעניין הזה, אבל הנושא הזה צריך להעשרת

בתיאום עם ארגון העבודה הבינלאומי. אנחנו נעשה את התיאום הזה.
נ. ארד
זאת אומרת שהחוק הזה, כפי שהוא מופיע

כאן, על-פי ההאמנה, כשר.
י. ברק
החרק כשר.
נ. ארד
אם כך מה לא כשר?
י. ברק
להכניס במפורש סעיף שמוציא את העניין

מתכולת ארגון הפיקוח על העבודה. זאת

הבעיה.

אנחונו נעמוד בהסכם - - -
היר"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
מה עושים?
א. דמביץ
(קורא את החומר הרלוונטי באנגלית)
ת. פנחסוביץ'
צריך לקבל מהם הסכמה. מקובל לפנות

אליהם ולקבל מראש את הסכמתם. הדבר

יעשה; יהיה מסמך הבנה. הסכמנו על-כך גם עם משרד הפנים.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
בסעיף 34 כתוב: "(ח) הוראות סעיף זה

לא יחולו לגבי מקום עבודה שעיקר

עיסרקר יצרר, מילוי, החסנה, הרלכה, הרבלה או שירוק של גז (להלן - מפעל

גז}.";".
א. דמביץ
זה סעיף בעניין תכנית בטיחות.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
גם הפיקוח לא יחול על אותם מקומות

עבודה שעוסקים אך ורק בעניינים האלה.
י. ברק
על-פי ההסכם כך זה יהיה-, זאת המטרה.
א. דמביץ
. המטרה טרם הושגה.

נ. ארד; בעניין הכנת תכניות בטיחות בפירוש

מדובר על כך שחוק ארגון הפיקוח על

העבודה באותו הקשר לא יחול על המיתקנים האלה, וזה מה שמכניס קצת ללחץ.

יבדקו את הנושא הזה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני אומר במליאה שנושא הפיקוח לא נכלל

בחוק - - -

י. ברק; הוא נכלל, אם כי לא במלואו.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
יש דברים שטעונים בירור. מכל מקום

משרד העבודה והרווחה יפעל תוך תיאום

והסכמה עם משרד האנרגיה והתשתית בנושא הזה.
א. דמביץ
השאלה הנשאלת בהקשר הזה היא האם אין

מניעה שהדברים הללו יאמרו מעל במת

הכנסת?

י. ברק י. אין מניעה; להיפך.
היר"ר ש. ארבלי-אלמרזלינו
אני מודה לכולכם על העבודה המסורה

שביצעתם כאשר הכנתם את החוק, ביחוד

ליועצים המשפטיים שביניכם.

אני מאחלת לכולכם שנה טובה ומבורכת,

שנת שלרם, שנת הבנה, ידידות ואחווה.
נ. ארד
בשם שר האנרגיה והתשתית אני מביע

הערכה ליושבת-ראש הוועדה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה הסתיימה בשעה 9.25

קוד המקור של הנתונים