ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 19/07/1989

הצעת חוק של ח"כ מרדכי וירשובסקי, חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון

פרוטוקול

 
הכנסת השתים עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 49

של ישיבת ועדת הכלכלה

מיום ד', ט"ז בתמוז התשמ"ט, 19.7.1989, בשעה 9:10

נכחו;

חברי הוועדה; היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו

י. צידון

א. רובינשטיין

ע. זיסמן

ע. לנדאו

יאיר לוי

משקיף; מ. וירשובסקי

מוזמנים; א. מישר, עו"ד, רולשכה המשפטית, משרד הבריאות

י. בן-משה, משרד הבריאות

ע. אליצור, עו"ד, ממונה בכירה על חקיקה, משרד המשפטים

פ. רוטשר, ממונה על אגף תעשיית המזון, משרד המסו"ת

יועץ משפטי; צ. ענבר

מזכירת הוועדה; ל. ורון
נרשם ע"י
חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום; חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון - הצעה של ח"כ מ.

וירשובסקי.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני מתכבדת לפתוח את הישיבה. על סדר

היום שלנו הצעת חוק של ח"כ מרדכי

וירשובסקי, חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון. על הצעת החוק הזאת,

שנמצאת בוועדה בקריאה מוקדמת, קיימנו מספר דיונים ושמענו את כל

הגורמים הנוגעים בדבר. הדיונים תמו, והוועדה עכשיו עוסקת למעשה בדיון

על הסעיפים, עוד לפני הכנתו לקריאה ראשונה. משום כך אנחנו לא פותחים

דיון מחודש. על-פי ההנחיות שקבעה הוועדה בהצבעה ברוב גדול נקבל את

העקרון של איסור הגבלת הפרסומת למוצרי טבק. נתנו את ההנחיות למשרד

הבריאות שיכינו לנו את הנוסח אשר תואם את נוסח החוק של קנדה. הביצוע

שלו הוא למעשה בשני שלבים, ולא בשלב אחד. בשלב הראשון אנחנו הולכים

למספר הגבלות, ולאחר מכן לאיסור הטוטלי. את החוק הכינו המשפטנים

בסיועו של היועץ המשפטי שלנו, מר צבי ענבר, ואני מציעה שנתחיל בקריאת

הסעיפים.
א. מישר
אני רוצה לפתוח במה שכתבתי אליכם במכתב,

בהגדרה של מוצרי טבק. היום החוק חל על

מוצרי טבק לעישון. לדעתי, אסור שתהיה פירצה בחוק, ושתתן אפשרות לפרסם

מוצרי טבק שאינם לעישון. הייתי רוצה בשלב זה לתקן את ההגדרה.

י. בן-משה; זה מאוד שכיח בשימוש בחו"ל. הצלחנו

למנוע את היבוא של הדברים האלה לארץ,

אבל זה לא אומר שזה לא יהיה כאן אם יצליחו לייצר את זה פה.

א. מישר; אני מציעה שבסעיף 1, בהגדרת מוצרי טבק,
אחרי המילה עישון, יבוא
ללעיסה, למציצה

או להרחה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני מציעה שבינתיים נשאיר את ההרחבה..

נראה דברים אחרים ואחר כך נחזור לזה.

אתם כל פעם באים אלינו עם דברים חדשים שלא היו בפני חברי הוועדה, לא

הצבענו עליהם, לא היתה התייחסות אליהם, ולכן זה אי אפשר. את השעורים

האלה הייתם צריכים לעשות קודם.
א. מישר
בסעיף 1 לחוק ההגבלה לפרסום למוצרי טבק

ועישון התשמ"ג-1983, בהגדרת פרסומת, בסופה יבוא: למטרות צילום,

הקרנה, הסרטה או הצגה לציבור, וכל דרך אחרת שתמונתם של מעשנים או של

מוצרי טבק או ששמם, תאורם או סימנם המסחרי של מוצרים אלה, לרבות מתן

חסות בארוע או לשרות, וכן שם מסחרי של מוצר טבק על גבי דבר שאינו

מוצר טבק, הנעשים תמורת תשלום או טובת הנאה אחרת במישרין ובעקיפין

מיצרן, יבואן, או משווק של מוצרי טבק, או מטעמם ובכל דרך אחרת שיש בה

שנועדה לעודד אנשים להשתמש במוצרי טבק.

זה הסעיף שהיה בדיון בפני חברי הוועדה.
חיו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
כאן לא נכנס שום שינוי. יש הערות לסעיף

הזה? אין. ובכן, אנחנו מאשרים את

סעיף 1.
א. מישר
כאן יבוא חלק: כל דבר שיש בו הודעה

לרבים בדרך של צו, דפוס, הדבקה, הצגה,

הערה, תביעה וכיו"ב, לרבות כל מתקן הנושא את ההודעה ועל שלט, כל אחד

מאלה, מי שהזמין את התקנת השלט או הדבקתו, כל אדם האחראי להתקנת

השלט, הבעל או המחזיק של החצרים שבהם נמצא השלט, תהיה אזהרת בריאות.
א. רובינשטיין
לפי ההגדרה של שלט, זה כולל גם בתוך

חנות.
א. מישר
כן.
א. רובינשטיין
אני מתנגד לזו. זה הודעה לרבים, ואני

מניח שזה צריך להיות בחוץ, כדי שזה אכן

יהיה לרבים. הודעה לרבים - ולא למי שנכנס לתוך מבנה.
ע. אליצור
האמת היא שזה מועתק מחוק הדרכים, שילוט.

בחוק הדרכים, שילוט - אחרי ההגדרה יש גם
ההוראה המהותית שאומרת
לא יתקין אדם שלט הנראה בעיני מי שנוהג בדרך

בין-עירונית. בדרך בין-עירונית, זה לא יכול להיות בתוך חנות. אם זה

בתוך החנות, מי שעובר בדרך הבין-עירונית לא רואה את זה. זה לענין חוק

הדרכים, שילוט.

כשהציעו את ההצעה לראשונה, היתה הפניה לחוק הזה. אמרו פה שלא נעשה

הפניה, אלא שנכתוב את זה. הם פשוט העתיקו את זה.
מ. וירשובסקי
אם זה יהיה בתוך חנות, ובחוץ יעצרו?
ע. אליצור
אני לא נכנסת לזה, אני רק מסבירה למה זה

נכתב בצורה כזאת.
א. רובינשטיין
אני לא מבין מה כתוב בהצעת החוק

ובחוקים, אני מודה ומתוודה.
ע. אליצור
אם לא הסעיף 2 של חוק הדרכים, שילוט -

זה שלט, אין פה הגדרה של מקום. זה יכול

להיות גם במקום פרטי, בתוך מקום פרטי.
א. רובינשטיין
אני מסתייג מזה. אני מבין שאנחנו לא

רוצים שילוט חיצוני. גם לא הוכח לדעתי

ענין הקשר בין הדברים, אבל אני מבין שאנחנו אומרים שאין שילוט

חיצוני. אבל בסופרמרקט אי אפשר יהיה לכתוב שכאן מוכרים סיגריות

מלברו?
ע. אליצור
גם היום לא כותבים. היום יש לך רק

הדוכנים עם זה.
א. רובינשטיין
אבל היום זה אסור בחוק?

ע. אליצור! לא, אבל אין להם שילוט.
א. רובינשטיין
לא, זה לא נכון, ישנו שילוט. תהיה סמכות

להיכנס לחנות ולהסיר את זה בכוח, ולחייב

את בעל החנות? איזה חוקים יש לנו בכלל בשביל זה?

א. מישר; בעל החנות יקבל התראה, והוא יכול להסיר

את זה בעצמו. הוא לא צריך לחכות שמישהו

יכנס לחנות שלו להסיר את זה.
א. רובינשטיין
רבותי, אני נגד עישון, ואני הייתי בראש

ועדה שעמדה וניסחה את החוק הקודם. לדעתי

בהצעה הזאת איבדתם כל חוש מידה. יש לנו עוד דברים מסוכנים בארץ.

אנחנו תומכים בסמכויות כל כך מרחיקות לכת, עד שנכנסים לתוך חנותו של

אדם ומורידים שם שלט בכוח, בלי צו חיפוש, בלי שום דבר, בלי שופט, בלי

כלום? אני מתנגד לזה בחוקים אחרים, אפילו בדברים שבבטחון המדינה

אנחנו מתנגדים לזה.
א. מישר
אדם מקבל התראה.

א. רובינשטיין! אתם, משרד הבריאות, תאים רק דבר אחד.

אני, על כל פנים, רואה את זכויות האזרח

במובן הכללי, וסמכויות לא להיכנס לחצרים פרטיים בצורה כזאת.
י. צידוו
איך זה מנוסח בחוק הקנדי!
א. מישר
בקנדי זה חל גם על שלטים בתוך חנויות.

י. צידון! אתה מודע להתפתחות שהיתה מהפעם הקודמת?

זה היה מין מעשה פשרה אן התאמה בין החוק

הקנדי לחוק של וירשובסקי.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
לסופרמרקטים נכנסים ביום אחד אלפים של

אנשים.
א. רובינשטיין
אני מוכן להגבלות על עידוד עישון. זה

דבר אחר.
ע. אליצור
אני מבקשת להפנות תשומת לבכם לכך שבסעיף

4 קיהים היה כתוב: לא יעשה אדם פרסומת

למוצרי טבק בשלטי חוצות נייחים או ניידים, או בחצרים הפתוחים לציבור,למעט בשלט מותר. זאת אומרת, בחוק תקיים באמת מדובר רק על שלטי חוצות,

ובזה עומדים. אני לא קובעת עמדת, אני רק מסבה את תשומת לבכם.
א. רובינשטיין
שם היו שלטים אסורים ושלטים מותרים. אני

בעד זה ששלט שמעודד עישון, שאומר שעישון

טוב לבריות, ייאסר בכלל. אבל אינפורמציה על סיגריות ומחירן - הרי לפי

ההצעה זה צריך להיות בכלל דבר מחתרתי. מכירת סיגריות הופכת לדבר

מחתרתי.
י. צידון
מבחינת זכויות האזרח, אני מוכן לקבל את

זכויות האזרח בקנדה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
מה היית רוצה בהגדרה של שלט? כל דבר שיש

בו הודעה לרבים, זה לא טוב?

א. רובינשטיין; יש לנו הבחנה בחוק הקיים בין שלט לרבים

לבין שלט מותר. אני מוכן להגדיר את
ההגדרה מחדש
רק אינפורמציה לגבי השם של הפירמה ומחיר הסיגריה.
מ. וירשובסקי
בהגדרה של פרסומת כתובה כל ההגדרה: ובכל

דרך אחרת שיש בה או שנועדה לעודד אנשים

להשתמש במוצרי טבק. כלומר, אם יש בתוך חנות שלט, שאומר שכאן מוכרים

סיגריות מלברו, זה לא בבחינת פרסומת, ולכן זה לא משנה אם הוא ישנו.

תקרא את ההגדרה מה זה פרסומת.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
זו אינפורמציה.

מ. וירשובסקי; תקרא את ההגדרה של פרסומת. אם הוא מודיע

בתוך חנות שכאן מוכרים מלברו, זו לא

פרסומת, ולכן כל החוק לא חל.

א. מישר; 4(1) זה האיסור הכללי. כתוב בתוך חנות:

פה מוכרים מוצרי טבק - זה בסעיף 5 -

כלומר, מותר להציג מוצרי טבק למכירה. אנחנו חשבנו שזה כל כך מובן

מאליו, כך שלא צריכים להכניס לחוק.

א. רובינשטיין; את הסעיף הזה אתם לא הכנסתם.

א. מישר; כן, משום שלא חשבנו שיש בו צורך. אנחנו

לא אוסרים מכירת מוצרי סיגריות.

א. רובינשטייו; למה הקנדים כן מוצאים לנכון?

א. מישר; זה רק לגבי השם המסחרי והמחיר. לדעתי זה

ברור שזה מותר.י. צידון; אם זח מסבך את אוזנו של חי'כ רובינשטיין,

אין לי התנגדות שנכניס את הסעיף הקנדי.

אני מסכים שזה לא שייך לענין של פרסומת, אבל על-מנת להוריד כל חשש,

מדוע לא להכניס אותו?

א. רובינשטייו! בחוק הקנדי יש סעיף מיוחד.

י. צידון; לי אין התנגדות להכניס את חסעיף הזה.

א. מישר; אפשר לתרגם את הסעיף הזה ולהכניס אותו.

מ. וירשובסקי; זה מובן מאליו, זה לא נכלל בפרסומת. אם

אתה אומר שיש סיגריה מלברו שמכירה כך

וכך, זאת לא פרסומת במובנה של ההגדרה. אפשר להכניס

את הסעיף הזה, אני לא מתנגד.

א. מישר; אני לא הייתי מתקנת את ההגדרה של שלט.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
זה לא קשור לשלט. גם הודעה על שם

הסיגריות והמחיר שלהן אינה פרסומת. אבל

אני לא מתנגדת. אם זה כתוב בחוק הקנדי, אין מניעה להכניס את זה

לכאן.

סעיף הגדרות התקבל. בתוספת הסעיף הקנדי.

א. מישר; סעיף 2. במקום סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא.-

איסור פרסומת. לא יעשה אדם פרסומת, לרבות פרסומת שהיא מסחרית ופרסומת

בשבח העישון.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; יש הערות? אין.

ע. אליצור; אני חושבת שזה מיותר. הפרסומת הרי כוללת

פרסומת לשם מסחר.

י. צידון; לאותו משקל, כמו סעיף 5 הקנדי, אני מקבל

את זה שתהיה הבטחה כפולה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
סעיף 1 למעשה הוא הגדרת פרסומת. פה באים

להגיד איסור. סעיף 2 התקבל.

א. מישר; סעיף 3 לחוק העיקרי התבטל. סעיף 3 לחוק

העיקרי עסק באיסורים הקיימים, ועכשיו

כשיהיה איסור טוטלי, אין צורך באיסורים ספציפיים.

סעיף 4. במקום סעיפים 4 ו-5 בחוק העיקרי, יבוא; שילוט שלט שהותקן

בניגוד לחוק;(א) לא יתקין אדם ולא ידביק אדם שלט ובו פרסומת.

(ב) ינותקו או הודבק שלט בניגוד להוראות חוק זה, רשאי מי שהשר הסמיכו

לכך למען הרשות להסיר את השלט, ובלבד שנתן התראה לבעל השלט והוא

לא הסיר אותו במועד שנקבע בהתראה. אולם רשאית הרשות להסיר את

השלט ללא מתן התראה, אם לא ניתן לברר את זהות בעל השלט מתוכן

השלט.

(ג) הוסר שלט כאמור בס"ק (א) יחזירו בעלי השלט לאוצר המדינה את

ההוצאות להסרתו (להלן - הוצאות הסילוק). תעודה בכתב מאת הרשות

המעידה על סכום הוצאות הסילוק תשמש ראיות לכאורה לתוכנה. חיוב

בעלי השלט לפי ס"ק זה יהיה יחד ולחוד.

(ד) פקודת המסים-גבייה, למעט סעיף 12 שבה, תחול על גביית הוצאות

הסילוק. השר רשאי למנות אדם שיהיו לו סמכויות של הממונה על המחוז

ושל קצין מחוז לענין הפקודה האמורה. הוא ימלא לענין זה תפקידים

המוטלים על הממונה על המחוז וקצין מחוז לפי הפקודה האמורה.

(ה) שלט שהוסר יישמר בידי הרשות ולרשות תהיה הזכות להחזיק בשלט

כערובה לתשלום הוצאות הסילוק והשמירה. לא דרש בעל השלט את המצאתו

תוך 60 ימים מהיום שבו הוסר השלט, רשאית הרשות למכור את השלט או

למחוק בו כראות עיניה.
ע. אליצור
זה מועתק מפקודות עתיקות. אני חושבת שזה

מוכתב משם.

צ. ענבר; יש עדיין קציני מחוז.

ע. אליצור! יש פקיד מחוז.
א. מישר
סליחה, במקום קצין מחוז זה היה צריך

להיות פקיד מחוז.

ע. אליצור! בפקודת המסים-גבייה יש מוכתר, לרבות מי

שמינהו ממונה על מחוז. אין קצין מחוז,

יש גובה מסים.
מ. וירשובסקי
יש קציני מחוז. הממונה על המחוז ממנה כל

מיני קצינים למלא כל מיני תפקידים.

ע. אליצור! אני מחזיקה את פקודת המסים-גבייה, יש

פקיד מחוז, זה בסעיף .4

מ. וירשובסקי! צריך לבדוק את זה. אני רוצה לשאול אם זה

ברור שמדובר על התראה בכתב. אפשר להסיר

את השלט, אבל קודם צריך לתת התראה לבעל השלט. האם הכוונה היא להתראהבכתב? אני חושב שכן, ואני מציע שזה יהיה כתוב, כדי שלא יהיה אחר כך

ויכוח.

א. מישר; כדי להסיר ספק, אין התנגדות.
י. בו-משה
אני מציעה שהמלה קצין מחוז תופיע רק אס

נמצא בפקודה שיש קצין מחוז. אני מחזיקה

את הפקודה, והמלה הזאת לא מופיעה. כאן כתוב קצין מחוז לענין הפקודה

האמורה, והפקודה האמורה היא פקודת המסים-גבייה. בפקודת הגבייה יש

ממונה על מחוז ויש פקיד גבייה, יש פקיד מחוז.

א. מישר; בסדר, פקיד מחוז. אני חושבת שזאת

הכוונה.
י. צידון
את הנקודה הזאת אפשר לבדוק, לא מוכרחים

לסגור אותה כרגע.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אין הערות נוטפות לסעיף 4? אין. סעיף 4

אושר.
א. מישר
סעיף 5. סמכויות עזר לרשות. הרשות או מי

שהסמיכה רשאים להיכנס בכל עת סבירה בכל חצרים, להשתמש במידה סבירה

של כה לשם ביצוע סמכויותיה של הרשות לפי חוק זה.

מ. וירשובסקי; חצרים, זה גם כולל בית פרטי?

א. מישר; לא. בית זה רשות היחיד ולא רשות הרבים.
מ. וירשובסקי
בהרבה חוקים היה כתוב, שמותר להיכנס

לחצרים.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; לא כולל בית פרטי.

א. מישר; אפשר להוסיף; למעט בית מגורים.

צ. ענבר; ברור שבעקרון בהקשר הזה חצרים אינו בית

פרטי. אבל אם מתוך בית פרטי אדם תולה על

חלונו מבחוץ שלט, שיש בו משום עבירה על החוק, וכעת הרשות רוצה להוריד

את השלט? האם היא רשאית לשם כך להיכנס לבית הפרטי כדי להוריד את

השלט, שהוא שלט המיועד לרבים?

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; אם הוא תלוי בחוץ, זה דבר אחר.

צ. ענבר; הוא תלוי בחוץ, אבל כדי להוריד אותו

מוכרחים להיכנס מהדירה, כי שמו אותו

מהחלון. על-פי הסעיף הזה מותר יהיה להם להיכנס לבית פרטי כדי להוריד

את השלט, כי השלט תלוי בחוץ, והרשות רשאית להסיר אותו.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אילו השלט היה תלוי בפנים, זה דבר אחר;

אבל אם הוא תלוי בחוץ, הוא כבר ברשות

הרבים.
י. צידון
אני חושב שההערה מאד במקומה, משום שלפני

כן כתוב בפירוש שמתייחסים למקומות,

למצרים שאליהם יש גישה לציבור הרחב. פה יש מקרה מעניין, שבדירה פרטית

תולים משהו שיש לציבור הרחב גישה אליו. ובכן, לאותה דירה פרטית מותר

להיכנס. לדירה פרטית שלא מוצגת בה פרסומת הגלויה לציבור הרחב, אסור

להיכנס. זה נובע מהסעיפים הקודמים ולכן אני מציע באמת להשאיר את

הסעיף כמו שהוא.

ע. אליצור .י הבעיה היא לא הגישה, הבעיה היא שהשלט

נראה לעיני הרבים, כמו שהיה כתוב בחוק

הדרכים-שילוט.
י. צידון
ישנה ההגדרה הקודמת, שאומרת "חצרים שיש

לציבור הרחב גישה אליהם". זה כתוב

בהתחלה.

ע. אליצור! זה נמצא בהגדרה של שלט, ככל דבר שיש בו

הודעה לרבים. אבל זאת לא הודעה לרבים,

וזה צריך להיות הודעה הנראית לעיני רבים. אני חושבת שמה שכתוב היום

בסעיף 2 לחוק הדרכים-שילוט הוא הדבר הנכון: לא יתקין אדם שלט הנראה

לעיני מי שנוהג בדרך בין-עירונית. אפשר גם להגיד לעיני מי שעובר.

י. צידוו! תכתבי מכתבי פרסומת לרבים, כל אחד יקבל

מכתב.

ע. אליצור! מכתב לרבים זה לא שלט. אנחנו מדברים על

שלט שהוא שלט. אתה יכול לאסור גם לכתוב

מכתבים.

י. צידון; אני סבור שכפי שכתוב כאן, זה כבר מגן על

הסעיף הזה, ולכן הייתי משאיר אותו כמו

שהוא, על חצרים.
ע. אליצור
אתם צריכים להיות ערים לכך שהניסוח :כל

דבר שיש לו הודעה לרבים, כולל את ההודעה

שתלויה על החלון.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו! זה כתוב, ההצגה של ההודעה.
י. צידון
הייתי משאיר את החצרים, כמו שזה.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו! סעיף 5 אושר.
ע. אליצור
זאת אומרת שאפשר גם להיכנס לחצרים

פרטיים כדי להוריד את השלט מהחלון.

א. מישר; אם מקבלים את ההתראה מראש.

סעיף 5 מוותר על סעיפים 6 ו-7 לחוק

העיקרי, שהם בטלים. הסעיפים לא נחוצים עם ביטול הפרסומת.

סעיף 6. בסעיף 8 לחוק העיקרי:

(1) בס"ק (ב) אחרי המלים: ללא תמורה, יבוא: ולא יציע, ישווק או יתן

מוצרי טבק כפרס או כמתנה כולל פרסים בתחרות. סעיף (ב) הקיים זה:

לא יפיץ אדם לצרכן מוצרי טבק ללא תמורה. מוסיפים מה זה ללא תמורה

- שזה גם לא פרס.

(2) אחרי ס"ק (ב) יבוא (ג): לא ימכור אדם סיגריות אלא אם כן הן

בחפיסה ובה 20 סיגריות לפחות.
ע. אליצור
מה זה שייך לפרסומת?
א. מישר
זה היה בחוק הקודם, שלא יפיץ חינם. אין

קשר ישיר.
ע. אליצור
אני מתכוונת לסעיף (ג), שהסיגריות

צריכות להיות בחפיסה של 20 סיגריות.
א. מישר
זה ההמשך של אותו הרעיון, שאז המחיר של

סיגריות בודדות מאוד זול, וכדי שלא

לעודד את הצעירים להתחיל לעשן בגלל המחיר הנמוך של סיגריה בודדת.
ע. אליצור
אבל זה לא שייך לפרסומת.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
השאלה אם להכניס את הסעיף הזה או לא

להכניס אותו.
א. רובינשטיין
אין בו צורך.
א. מישר
זה לא פוגע באף אחד.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אבל הוא לא שייך לנושא של הפרסומת.
מ. וירשובסקי
אני מציע שהחוק יהיה ממוקד בנושא

הפרסום. אם נניח יתחילו חברות הסיגריות

להפיץ מכירה של סיגריות בודדות, אני מעדיף ששר המסחר והתעשיה יטפל

בזה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
רבותי, אני מציעה לא לכלול את הסעיף

הזה. נוריד את סעיף 6(2). סעיף 6

מאושר.א. מישר; סעיף 7. במקום סעיף 9 לחוק העיקרי יבוא
אזהרה
(א) לא ישווק אדם מוצרי טבק בחפיסה לרבות טבק למקטרת באריזת, אלא אם

מודפסת או מודבקת עליה אזהרה בנוסח שיקבע השר בתקנות. בתקנות,

כאמור, רשאי השר לקבוע את צורת האזהרה, גודלת, עיצובת וכל פרט

אחר תנוגע אליה.

(ב) בתקנות, כאמור, רשאי תשר לקבוע, כי על סידרת ייצור של מוצרי טבק

יופיע נוסח שונת של תאזתרת שיקבע, וכי על חפיסת מוצרי תטבק יופיע

פירוט רכיבי מוצר הטבק, לרבות כל חומר שתוסף לטבק.

א. רובינשטייו! במת זת שונת מתיום?

י. בן-משת; היום יש אזהרת אחת בלבד, שמשרד הבריאות

קובע, שהעישון מזיק לבריאות.
א. מישר
בארצות אחרות ישנם כמה נוסחים. אפשר

להחליף, לשנות.
א. רובינשטיין
אני לא מבין את הדבר הזה. בעת ובעונה

אחת יהיו כמת נוסחים?
י. בן-משה
לא, זה נוסח מתחלף. בחו"ל זה מאוד נהוג.

יש מדינות שיש להן 4 נוסחים, ויש מדינות

שיש להם 16 נוסחים.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
פה היתה הצעה בקשר לנוסחים וכוי. אמרנו

שלא יהיה נוסח אחיד, אלא תהיה אפשרות

לקבוע מספר נוסחים, שתמיד אפשר יהיה לשנות אותם, ולא אותו הנוסח

האחיד שתמיד חוזר על עצמו. נדמה לי שהיתה אז הצעה, שזה יהיה באישור

ועדת הכלכלה של הכנסת. האם זת נראת לכם או שאין צורך?

ע. אליצור .י אני מבקשת לתפנות תשומת לבכם לכך, שגם

הגודל למשל יתית קבוע בתקנות.

תיו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; זת ברור.
ע. אליצור
אפשר יתית לתגיד שזת חצי מתמודעה, או

שלושת-רבעי מתמודעת.

ע. זיסמן; אני מציע לאשר את מת שאת אומרת. זה תלוי

בשר, ויכול להיות שהשר בעד עישון, למשל.

אני מציע להשאיר את זה.

א. רובינשטייו; מה אומר החוק הקיים?
ע. אליצור
"לא ישווק אדם מוצרי טבק בחפיסה לרבות

טבק למקטרת באריזה, אלא אם מודפסת אומודבקת על צידה אזחרה באותיות דפוס בנוסח הבא: אזהרח, משרד הבריאות

קובע כי העישון מזיק לבריאות. האזהרה תהיה בעברית, ובאותיות

פרנקנוויל, 8 נקודות דפוס, שחור, ברורות וקריאות. המלה אזהרה תודגש

על-ידי קו מתחתיה. במוצרי טבק שאינם סיגריות, יכול שהאזהרה תודפס או

תודבק על-פני העטיפה במקום בצידה".
מ. וירשובסקי
זה בחקיקה ראשית היום. אני חושב שכדאי

להוסיף, שזה יהיה באישור ועדת הכלכלה,

שבאמת תהיה העין הציבורית.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
זה אחד הסעיפים העיקריים בחוק. אם אנחנו

משאירים את זה לחקיקת משנה, אחר כך

נתחיל את כל הדיונים מחדש על אותה תקנה שתהיה, מה הגודל של האזהרה.

אנחנו הרי אמרנו שהיא צריכה להיות 20 אחוז משטח המודעה.
ע. אליצור
פה מדובר על מה שהיה כתוב על החפיסה.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; אתם מציעים שנשאיר את זה כמות שהוא?

מ. וירשובסקי! כן. אני מוכן לקבל את ההצעה, שזה יהיה

באישור ועדת הכלכלה והשר.

א. מישר; אני מצטערת להגיד שהייתי בדיונים בוועדת

העבודה כשדנו על הסעיף הזה, וזה לקח להם

3 ישיבות, אף שזה דבר כל כך פעוט, אני חוששת שזה מאוד יסבך את

התקנה.
מ. וירשובסקי
זה יכול לגרום לעוד ישיבה, אבל זה בסופו

של דבר לטובת הענין.
ע. אליצור
זה נראה לי דבר פעוט מכדי לחזור כל פעם

ולהביא את זה לוועדת הכלכלה.
היו"ר מ. ארבלי-אלמוזלינו
אתה יודע כמה דנו על האזהרה, על גודל

האזהרה, על גודל האותיות?
ע. אליצור
מה שהיה נראה לי מאוד משמעותי, זה

המודעות בעתון. אבל על החפיסה עצמה?

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; אתם בעד שיהיה אישור ועדת הכלכלה? כן.

ע. אליצור; גם לגבי (ב) זה באישור ועדת הכלכלה?

י. צידון; זה כבר בא מאליו.
א. מישר
סעיף 8. במקום סעיף 11 לחוק העיקרי

יבוא; עונשין;(א) העובר על חוק זח דינו מאסר 6 חודשים או כפל חקנס כאמור בסעיף

61(א)(4) לחוק חעונשין, ועל עבירח חוזרת נוספת כפל חעונש האמור.

(ב) מי שקיבל התראה כאמור בסעיף 4(א), ולא הסיר את השלט במועד שנקבע,

או מי שהתקין שלט לפני כניסתו של החוק, ולא הסירו בתום 3 חודשים

מיום תחילתו, דינו בנוסף לאמור בס"ק (א) קנס בשעור של פי 3 מהקנס

הקבוע בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, וכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר

המועד האמור. ביהמ"ש רשאי לצוות על הסרת השלט, וזאת מבלי לפגוע

בחובה להסרת השלט המוטלת מכוח חוק זה.

(ג) נעברה עבירה לפי חוק זה בידי חבר בני אדם, ייאשם בה גם כל אדם

אשר בשעת ביצוע העבירה היה בו מנהל פעיל, עובד בכיר או שותף,
למעט שותף מוגבל, אלא אם כן הוכיח שני אלה
(1) שהעבירה נעברה שלא בידיעתו.

(2) שהוא נקט את כל האמצעים הסבירים כדי למנוע את ביצועה.

בסעיף (א() הקנס הבסיסי הוא 45 אלף שקל היום, בסעיף 61(א)(4), זאת

אומרת כפל הכנס הוא 90 אלף שקל. המאסר היה שנה ואנחנו בעצם היקטנו

וקבענו מאסר של 6 חודשים. במקום הקנס כתבנו כפל חקנס.
מ. וירשובסקי
כאן הרי לא קובעים את גובה הקנסות. זה

הרי לקוח מהחוק הכללי, לגבי טור הקנסות,

שהוא הולך במקביל.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
מהו הקנס בקנדה?
א. מישר
זה מתחיל בסכום די נמוך, אבל מגיע

לסכומים של 100 אלף דולר.

מ. וירשובסקי; כאן לא הייתי לוקח דווקא דוגמא מקנדה.

א. מישר; אפילו 300 אלף יש שם.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אם אין הערות, סעיף 8 מאושר.
א. מישר
סעיף 11(א); הרשיע ביהמ"ש אדם בעבירה

לפי חוק זה, רשאי הוא מבלי לגרוע משאר

סמכויותיו לצוות על השמדתו של כל מוצג שנעברה בו עבירה כאמור.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; יש הערות? איו. סעיף 11(א) התקבל.
א. מישר; סעיף 9 , סעיף 12 לחוק העיקרי
(1) האמור בו יסומן (א) ובו במקום לפי סעיפים 2 עד 7 יבואו לפי חוק

זה

(2) אחרי ס"ק (א) יבוא(ב) נעשתה פרסומת בכלי רכב, יואשם בעבירה גס בעל הרכב.

(ג) יואשם בעבירה גם כל אחד מבעלי השלט.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו י. יש הערות? אין.

ע. אליצור; אני רק הוששת שיהיו על זה דיונים
בביהמ"ש. נאמר כאןן
מי שהביא את

הפרסומת לפרסום. מה זאת אומרת הביא לפרסום? זה נראה לי מאוד רחב, איך

ביהמ"ש יחליט מי הביאו

י. צידון; אני מציע להשאיר את זה ולעבור הלאה.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו! אם אין עוד הערות, סעיף 9 נתקבל.

ע. אליצור! אם מותר לי להעיר הערה לסעיף 11(א)

הנוסף. לכותרת השוליים, השמדה, אני

הייתי מוסיפה השמדת המוצר, או משהו כזה. זה נראה לי מוגזם מאוד.

י. צידון! את צודקת במאה אחוז.

א. מישר! סעיף 10, סעיף 14 לחוק העיקרי!

(1) במקום כותרת השוליים יבואו סמכויות עזר.

(2} הסעיף יסומן (א) בפיסקה, מוצרי טבק שנתפסו כאמור, יוחזרו רק לאחר

שבעליהם ידביקו עליהם אזהרה - תימחק.

(3) אחרי ס"ק (א) יבוא (ב}! לרשות יהיו הסמכויות הנתונות לממונה לפי

סעיפים 21 ו-22 לחוק הגנת הצרכן.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; מה הסמכויות בחוק הגנת הצרכן?
א. מישר
סמכויות להיכנס למקום ולבדוק, אם נעברה

בו עבירה; אם יש צורך, לגבות

עדות.

סעיף 21: הממונה או מי שהסמיך לענין זה שהדבר דרוש לביצועו של החוק,

רשאי הוא'.

(1) להיכנס למקום המשמש עסק, ולערוך בו ביקורת על מילוי הוראות,

לבדוק מסמכים, דוגמאות וטובין, ולתפוס כל דבר שיש יסוד סביר

להניח שבו או לגביו נערכת או שמתכוונים לעבור עבירה על הוראות

חוק זה.

(2) לחקור כל אדם הנוגע בדבר או שיש לו ידיעות בענין, לדרוש ממנו

מסמכים, דוגמאות וידיעות הנוגעות בענין החקירה.

(3) לערוך בדיקות של טובין או שרותים, ולפרסם מימצאים, ובלבד שלא

יעשה פרסום העלול לפגוע באדם, אלא אם ניתנה לו הזדמנות לטעון את

טענותיו.

(4) להעמיד עוסק על חובתו להפסיק נוהגים שיש בהם לכאורה הפרת החוק

הזה, או שלא לחזור עליהם.
סעיף 22
(א) לממונה ולמי שהוא הסמיך לענין זה יהיו סמכויות של קצין משטרה

בדרגת מפקח, לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית, בסעיף 3

הפקודה האמורה יחול על הודעה שרשמו.

(ב) על ביקורת ותפיסה לפי סעיף 21(1) יחולו הוראות סעיפים 26 עד 28

בפרק רביעי לפקודת סדר הדין הפלילי, מצב החיפוש, כאילו היתה

הביקורת חיפוש במובן הפקודה האמורה ובשינויים הנקובים לפי

הענין.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אם אין הערות, סעיף 10 מסובל.
א. מישר
סעיף 11. אחרי סעיף 14 לחוק העיקרי
יבוא, קובלנה
(א) גוף או גופים שאישר למטרה זו השר בהודעה ברשומות רשאים להאשים

בעבירה לפי חוק זה על-ידי הגשת קובלנה לביהמ"ש. בקובלנה, כאמור,

יחולו הוראות סעיפים 69 עד 72 לחוק סדר הדין הפלילי נוסח משולב.

(ב) חוק זה יחול גם על פרסומת שנעשתה מחוץ לישראל, המיועדת בעיקרה

או בחלקה לציבור בישראל. חזקה על פרסומת שהיא מיועדת לציבור

בישראל, אם נעשתה בשפה העברית, או אם נעשתה מהדורה של חוברת דפוס

המיועדת לשיווק בישראל, או אם נעשתה למוצרי טבק הנמכרים בישראל

בידי תושב ישראל או בידי מי שמשווק בישראל מוצרי טבק או מטעמם.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
ההצעה הזאת למעשה באה כדי לפצות לגבי

תוצרת הארץ.

פ. רוטשר; למעשה יש פה אפליה מסויימת כלפי תוצרת

הארץ.
א. מישר
יש מהדורה המיועדת לישראל. קודם היה

כתוב: חזקה שאם זה בשפה העברית. אבל יש

מהדורה של Timeבשפה האנגלית, אבל מהדורה מיוחדת לישראל. בקנדה המצב

הרבה יותר חמור מבחינת כמות דברי הדפוס המגיעים לשם, והם חיים עם

המצב.
פ. רוטשר
כל עוד יש פרסומת כלשהי, זה לא הוגן

לאסור על המקומיים.
י. צידון
היצרן הישראלי, כמו היצרן הזר, יכול

לפרסם בעתונות חוץ שאיננה מיועדת בעיקרה

לישראל, אם מתחשק לו, אם הוא מוצא שזה כדאי לו. הדוגמא שלד לגבי

ה- Time היא דוגמא שדווקא החוק הזה כן חל עליה. יש מהדורה מיוחדת

לישראל, וקיימות ארצות, למשל ארה"ב או ארצות באירופה, שהן דורשות את

השילוטים ואת האזהרות או את ההשמטות לכל עתון שנכנס לתחומן. אני לא

רוצה ללמוד מממשלת דרום אפריקה, שאומרת, שאם אתה לא יכול לאסור את

הדברים שאני לא רוצה, אל תבוא בכלל אלינו. העתון יציג את זה עם

אזהרה, בדיוק כמו שהוא עושה בארה"ב. בארה"ב הוא שם את הפרסומת עםאזהרה. באירופה הוא שם את הפרסומת. ושוב, תלוי במהדורה שיוצאת. אני

יודע שהיתה פרסומת של קופת-חולים לא מזמן בכמה סדרות של ה-Time.
פ. רוטשר
כשיש פרסומת של קופת-חולים, היא מופיעה

באותם עמודים ספורים שמיועדים למהדורה

הישראלית. אין מהדורה ישראלית בולטת. יש מהדורה ישראלית, ופרוש הדבר

הוא, שכמה דפי פרסומת מיועדים לישראל בלבד. ברור לי ששם אין אפליה,

כי לקנט אסור לפרסם באותה מידה כמו דובק.
י. צידון
לפי החוק הזה, הדפים המיועדים לישראל,

הם הפרסום בעיקר לישראל; לגבי הדפים

שאינם מיועדים לישראל, החוק הזה לא חל עליהם.

פ. רוטשר; אבל הקורא לא רואה את ההבדל.
מ. וירשובסקי
התשובה תהיה, שאנחנו נאסור את ה- Time

באופן מוחלט.

פ. רוטשר! חס ושלום.
מ. וירשובסקי
לכן אנחנו עושים את הפשרה.
פ. רוטשר
כל עוד לא אוסרים לייבא עתונים ובהם

פרסומות זרות, אי אפשר למנוע איסור

פרסום.
י. צידון
החוק הזה עושה כמיטב יכולתו של החוק
הישראלי לגבי פרסומים זרים. הוא אומר
פרסומים זרים שעיקרם או קהל היעד שלהם הוא ישראלים, החוק הזה יחול

עליהם. ל-Time שיש 40 עמוד או 50 עמוד, ומזה 5-4 עמודים המיוחדים

לקהל הישראלי, יחול החוק על העמודים הללו. על שאר הדברים, אם מופיע

במאמר על גורבצ'וב משהו שהוא סטנדרטי לכל קהל ה-Time בעולם, החוק הזה

לא חל עליו.
פ. רוטשר
במלים אחרות, אתה אומר שאם דובק רוצה

לפרסם, עליו לתת פרסום עולמי.

י. צידון; בדיוק.

מ. וירשובסקי; אני לא רוצה שהוא יעשה את זה, אבל אני

לא יכול למנוע את זה ממנו.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אם זה לכלל הציבור בעולם כולו, אנחנו לא

יכולים לאסור. אתה צודק, אבל אין מה

לעשות, אנחנו לא יכולים לעשות יותר.
פ. רוטשר
אני חושב, שכל עוד יש פרסומת לסיגריות

בעתונים כאלה,

ולא משנה המיקום שלחן, אי אפשר למנוע איסור פרסום סיגריות גם בחלק

חישראלי. הפרסום של קנט אינו למעשנים הישראלים שיעשנו קנט, אלא כתוב

שם קנט.

י. צידוו! המתנגד העיקרי למה שאתה אומר היה דובק.

הם טענו שמלברו, קנט וכו' וכו' מפרסמים

בעתוני חוץ, וזה מגיע ארצה.
מ. וירשובסקי
יש מיגבלות של מחוקק ישראלי.

י. צידון; זה יחול גם על קנט שבחלק הכללי, לא רק

על דובק שבחלק הפרסומת של ישראל.
פ. רוטשר
לגבי המהדורה הישראלית.
צ. ענבר
החוק יחול גם על פרסום מסויים מחוץ

לישראל, בעיקרה או בחלקה. קנט את

הפרסומת שלו מייעד גם למעשנים בישראל, כך שהחלק הראשון חל. חזקה על

פרסומת שמיועדת לציבור בישראל, אם נעשתה בשפה העברית, וקנט לא בשפה

העברית; או אם נעשתה במהדורה של דבר דפוס המיועדת לשיווק בישראל.

המהדורה המיוחדת הזאת היא דבר דפוס שנועד לישראל, והיא כוללת פרסומת

לקנט, והיא נועדה לשכנע גם את המעשנים בישראל.
י. צידון
אני בעד אישור הסעיף.

ע. אליצור; אבקש להסביר את התוספת בסוף, שהיא פשוט
לא מובנת לי
בידי תושב ישראל או בידי

מי שמשווק בישראל מוצרי טבק או מטעמם. מה הפרוש?
א. מישר
אם הפרסומת נעשתה על-ידי תושב ישראל או

משווק מישראל, זה אחרת נגיד ממי שעושה

פרסומת. אדם בחו"ל עושה פרסומת ב-ניו-יורק טיימס למשל, ומי שלוקח את

ה-Time במזוודה שלו ונכנס לארץ - אינו עושה פרסומת, משום שהוא מחזיק

את העתון, ואולי מראה את זה לחבר שלו.
ע. אליצור
אז את רוצה להחיל את זה עליון

א. מישר; לא, ההיפך. הוא לא עשה את הפרסומת. מי

שעשה את הפרסומת זו חברת הסיגריות.
ע. אליצור; אבל כשאומרים
אם נעשתה למוצרי טבק

לעישון הנמכרים בישראל בידי תושב ישראל,

מה זה ענין של תחולה מחוץ לישראל? אני לא מבינה מה זה שייך לסעיף, מה

זה שייך לתחולה מחוץ לישראל, אם זה נמכר בישראל בידי תושב ישראל, או

בידי מי שמשווק בישראל מוצרי טבק.א. מישר! תושב ישראל נוסע לבריסל, משלם לפרסומת

של מוצר סיגריות בעתון כללי, בעצם אסור

עליו לעשות את זה.
צ. ענבר
אני מסכים עם עליזה. ברגע שהחוק הזה

יחול גם על פרסומת שנעשתה מחוץ לישראל,

פרושו של דבר שגם מי שאינו תושב ישראל, מי שאינו אזרח ישראל, מי שעשה

את הפרסומת הזאת מחוץ לישראל, באותו Timeשיגיע לישראל, אנחנו

מתיימרים כאילו לומר שהוא עובר עבירה פלילית, והרווק הישראלי מעניש

אותו עליה. לא לזאת הכוונה. הכוונה, אני מניח, פה חיתה שתושב ישראל

או מי שמשווק בישראל, שהוא, אם הוא עושה את הדברים האלה מחוץ לישראל,

גם אז החוק תופס אותו. וכאן, חוק זה יחול גם על פרסומת שנעשתה בידי

תושב ישראל, או בידי מי שמשווק בישראל, כאשר הפרסומת הזאת נעשתה מחוץ

לישראל וכוי וכוי. נשנה את זה ונתחיל במלים: חוק זה יחול גם על

פרסומת שנעשתה בידי תושב ישראל, או מי שמשווק בישראל מוצרי טבק או

מטעמם, וכשהיא נעשתה בישראל והיא מיועדת וכוי וכוי.
י. צידון
אתה צודק.
א. מישר
לי זה מפריע, משום שנראה לי שזה נותן

פטור לחברה זרה לפרסם בישראל. אלה שאינם

לא תושבי ישראל, אינם משווקים באופן ישיר סיגריות בישראל. עכשיו זה

החלק של חזקה. חזקה שנעשה על-ידי תושב ישראל, חזקה שזה היה מיועד

לישראל. אם מעבירים את זה לרישא, זה מגביל כאילו רק את תושבי ישראל,

אפילו במהדורה שמיועדת לישראל, על פני מישהו שאינו תושב ומשווק

לישראל.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
היא אומרת את זה גם על מי שאינו תושב

ישראל.
צ. ענבר
בוודאי, אבל אנחנו לא רוצים את זה.

תורידי את המשפט האחרון - "או אם נעשתה"

- מפניח ש-"או" זה חילופין, ותקראי עד "המשווק, המיועדת לשיווק
בישראל". יצא כל
חוק זה יחול גם על פרסומת שנעשתה מחוץ לישראל, והיא

מיועדת נאמר בחלקה לישראל, כמו אותה מהדורת ,Timeחזקה על פרסומת

שמיועדת לישראל, אם נעשתה במהדורה של דבר דפוס המיועדת לשיווק

בישראל.

אם אנחנו ניקח את המשפט הזה עד כאן, פירושו של דבר, שחוק זה יחול גם

על Timeשפירסם מודעה של קנט. מדוע? מפני שאותה מהדורה של Time

מיועדת לשיווק בישראל. והכוונה היא לא שזה יחול על המשווק בחו"ל או

על המפרסם בחו"ל. הכוונה היא שזה יחול רק אם תושב ישראל או מי שמשווק

בישראל הוא שעבר את העבירה.
ע. אליצור
אבל אם תושב ישראל מתקשר עם מישהו שהוא

בחו"ל? פה אנחנו מחילים את זה על עבירות

מחוץ לישראל.
צ. ענבר
אנחנו רוצים את זה ?

ע. אליצור; זה מה שכתוב כאן.
צ. ענבר
לכן אני רוצה לשנות את הנוסח.
ע. אליצור
אם היה נשאר כמו שזה היה קודם, וזה נגמר

במלים "לשיווק בישראל", זה מובן מאליו.

לפי דעתי זה כן חל על מי שאיננו תושב ישראל, והוא שולח לכאן את

ה-Time.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
מי מפיץ את ה-Time לישראל? המפיץ הוא

האחראי.

א. רובינשטיין .י אני לא מבין את זה. בחוק הקנדי, ששם יש

בעיה רצינית מאוד, ויש מהדורות מיוחדות

לקנדה, יש פטור מתחולת החוק על פרסומים מחו"ל. יש פטור מפורש.

א. מישר! אבל אנחנו ניסינו למנוע שעל-ידי זה

יעדיפו את תוצרת חוץ על תוצרת הארץ.

א. רובינשטייו י. אנחנו היום נאסור על יבוא מגזינים שיש

בהם פרסום?

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו י. ח"כ רובינשטיין, אחת הטענות של היצור

המקומי היתה, שאנחנו נפלה אותם לרעה

לעומת חו"ל. אנחנו אמרנו שאנחנו נשתדל גם אותם להגביל במידת האפשר,

ושלא תהיה להם פרסומת כאן בארץ. אם יש תושב ישראלי אשר קשור עם

החברה, או מי שמפיץ את ה-Time ויש בו פרסומת מיוחדת המיועדת לציבור

הישראלי, בחלקו, בעיקרו, וכו' וכוי, הפרסומת הזאת תהיה אסורה. אבל אם

זאת פרסומת שמיועדת לכלל העולם, זה דבר אחר.

א. רובינשטיין! אני עדיין לא מבין את הדבר הזה.
צ. ענבר
לי נראה שסעיף 14(ב) צריך להיות מנוסח

שונה מבחינת הסדר של המלים. הייתי מציע

כך! "חוק זה יחול גם על פרסומת שנעשתה מחוץ לישראל בידי תושב ישראל,

או בידי מי שמשווק בישראל מוצרי טבק או מטעמם, אם הפרסומת מיועדת

בעיקרה או בחלקה לציבור בישראל. חזקה על פרסומת שמיועדת לציבור

בישראל אם נעשתה בשפה העברית או אם נעשתה במהדורה של דבר דפוס

המיועדת לשיווק בישראל, נקודה".

יאיר לוי י. אני ברשותכם מבקש להוסיף; גם בשפה

הערבית, שמופצת בתחום הקו הירוק ומחוץ

לתחום הקו הירוק.

י. צידון! יש אזורי תחולה של החוק הישראלי בכלל.
יאיר לוי
מה יהיה לו יצויין שיצא איזה מגזין בשפה

הערבית, ויהיו לו פרסומות של הטבק

והסיגריות?
י. צידון
יאיר, אני אתך, אני רוצה מאוד שהחוק

הישראלי יחול גם על יהודה ושומרון ועזה,

אבל הוא איננו חל כרגע.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אבל בציבור הישראלי ישנס גם כאלה

שקוראים ערבית.

א. רובינשטייו! עתון ערבי לא מיועד לציבור בישראל.
צ. ענבר
יש להבחין בין שני דברים. בסעיף הזה יש

חזקה. מה פרוש חזקה? אתה לא צריך להוכיח

שזה באמת מיועד לציבור בישראל. די שפרסומת כלשהי תהיה כתובה

בעברית. אמרנו שלא מעניין אותנו אם העתון הזה הגיע או לא הגיע

לישראל. אתה, דובק, פירסמת בחו"ל מודעה בעברית - החוק הזה כבר חל

עליך. מדוע? כי יש חזקה שזה מיועד לציבור בישראל. מדוע? כי זה נעשה

בשפה העברית.

אבל יש עוד חזקה, והחזקה השניה היא, שאותו דבר דפוס, אותו עתון, נעשה

במהדורה של דבר דפוס המיועד לשיווק בישראל. למשל, ברמאללה.
יאיר לוי
למה אתה צריך להגיע לרמאללה? קח את

נצרת.

צ. ענבר; נצרת זה כבר ישראל. הסעיף הזה, כל כולו,

מדבר רק על חו"ל. בארץ אסור לו בשום שפה

שהיא, זה אסור איסור טוטאלי.
יאיר לוי
רמאללה זה לא הארץ?
צ. ענבר
רמאללה זה מחוץ לתחום של מדינת ישראל.

אם יש עתון שיוצא שם ומביאים אותו ארצה,

זה יחול גם עליו, מפני שמביאים אותו ארצה.
מ. וירשובסקי
אני חושב שהדברים ברורים עם התיקון שעשה

מר ענבר.
י. צידון
התיקון ברור מאוד.
ע. אליצור
אני רוצה שיהיה ברור, שמי שמשווק בישראל

מוצרי טבק, אין הכרח שהוא יהיה תושב

ישראל. הוא גם יכול להיות תושב זר. זה ברור לפי הנוסח הזה. זאת

אומרת, שאנחנו מחילים את זה על תושבים זרים שמשווקים בישראל.
צ. ענבר
כן, מי שמשווק לישראל. זח שחוא משווק,

גם אם הוא לא תושב.

א. מישרי. סעיף 14(ג).

(ג) השר ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת אחת לשנה על שיעור העישון, על

היקף הצריכה של מוצרי טבק ועל מצב עישון בישראל.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
על זה אין הערות וזה מקובל.

א. רובינשטייו .י אנחנו פועלים במסגרת איזו חקיקה. אצלנו

דיווחי שרים מעוגנים בתקנון הכנסת,

בניגוד למדינות אחרות ששם יש צורך בחוקים. אם אני מכניס דבר כזה, אני

צריך להכניס אותו גם על שר התקשורת וגם על שר התחבורה. למה אני צריך

את זה בחוק!

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו .י אנחנו רוצים שיהיה מעקב אחר ביצוע החוק,

גם מצד השר הנוגע בדבר. זה מחייב אותו

לערוך לפעמים סקרים, למסור נתונים, הוא חייב לדווח.
א. רובינשטיין
כמשפטן, אנחנו לפעמים נתקלים בדברים

בחקיקה, ומאוד קשה להסביר את זה

לסטודנטים שלנו. מה פתאום יש דבר אחד במקום אחר, האם צריך ללמוד מזה

משהו? אין לנו חובות דיווח. לא שאני חושב שצריכה להיות חובת דיווח

לוועדה מטעם שר התקשורת, או מטעם שר התחבורה על תאונות דרכים וכוי.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו! זה דבר אחר.

א. רובינשטייו .י לא, זה אותו הדבר. על מצב העישון

בישראל? בכל שעה שאנחנו רוצים, אנחנו

קוראים לו. במדינות אחרות אין סמכויות כאלה לוועדות, ואז צריך להכניס

את זה בחוקים מפורשים.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אבל איך אנחנו יכולים לדאוג שיהיה לנו

קצת פיקוח על הנושא הזה?

א. רובינשטיין; כל יום את קוראת בעתון.
מ. וירשובסקי
ברשות לשיקום האסיר ישנה הוראה מפורשת

שאחת לשנה צריך לקבל דיווח.
א. רובינשטיין
אין לי התנגדות לזה.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; סעיף 14 (א),(ב) ו-(ג) נתקבל.
א. מישר
סעיף 12. סעיף 15 לחוק העיקרי. במקום

"העבודה והוכחה", יבוא "הכלכלה".ע. אליצור! אני מציעה, לאור מח שהחליטו קודם בסעיף

9, על אישור ועדת חכלכלה, למחוק את זוז
שם, ולכתוב פה
"תקנות לפי חוק זה טעונות אישור ועדת הכלכלה".
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
בסדר. נשאר אותו הסעיף 15 בחוק העיקרי,

ששם כתוב "אישור ועדת העבודה והרווחה",

וזה עומד בסתירה.
ע. אליצור
אפשר פשוט להחליף את הסעיף. אחת לשנה,

לפי פקודת הפרשנות זו שנה קלנדרית.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; סעיף 12 התקבל.
א. מישר
סעיף 13 , במקום סעיף 16 לחוק העיקרי,
יבוא: תקופת מעבר
(א) לעניו פרסומת לשם מסחרי בעתונות היומית, תחילתו של חוק זה שנתיים
מיום פרסומו, בתנאי שנתקיימו לגבי הפרסומת כל אלה"
(1) הפרסומת כוללת כל אלה:

(א) שמו של מוצר טבק.

(ב) שמו של יצרן מוצרי טבק, כתובתו.

(ג) שם היבואן, כתובתו, אם זה טבק מיובא.

(ד) רכיבי מוצר הטבק, לרבות כל חומר שהוסף בטבק.

(ה) הודעה בנוסח באותיות, בצורה ובמיקום כפי שקבע השר

בתקנות. ההודעה תהיה בגודל של 20 אחוז מהפרסומת.

(2) הפרסומת אינה כוללת שום פרט לרבות תמונות, איורים ומלים, אלה

המסומנים בפיסקה (1)(ב). כינוי כלשהו המתאר את סוג הטבק,

איכותו, שם גיאוגרפי ומקום גידול הטבק.

(3) הפרסומת בשחור ולבן.

(4) גודל הפרסומת אינו עולה על רבע עמוד.

(5) בעותק אחד של עתון אחד על מוספיו תותר פרסומת אחת בלבד למוצר

טבק.

(6) הפרסומת אינה אסורה לפי החוק כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה.

(ב) בעל של שלט ובו פרסומת שהוקם או הודבק לפני יום תחילתו של חוק

זה, להלן היום הקובע, יסיר את השלט תוך 3 חודשים מהיום הקובע. לא

הוסר השלט אחרי היום הקובע, יראוהו כשלט שהוקם בניגוד להוראות

חוק זה.
י. צידון
יש לי שאלה בענין סוג הטבק, איכותו, שם

גיאוגרפי או מקום גידול הטבק.
י. בן-משה
וירג'יניה מעולה, זה נוסח קבוע.
א. מישר
זה מתייחס לאיכות גבוהה.
י. צידון
כמו שכותבים קפה תורכי או קפה

קולומביאני.
א. מישר
מותר לעשות זאת,משום שזה לא מתכוון

שמקום גידול פולי הקפה הוא בתורכית. אבל

אסור לכתוב, למשל, קפה מקולומביה, קפה מתורכיה, משום שאי אפשר בעצם

לבדוק אם זה נכון או לא נכון. אתה מדבר על איכות מיוחדת לקפה.
א. רובינשטיין
אני מתנגד לסעיף הזה בניסוחו הנוכחי,

אבל אני מוכרח לעלות למעלה.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו .י אנחנו מוכרחים לגמור היום, נוכל לתקן

אותו אחרי הקריאה הראשונה.
ע. אליצור
אני רוצה להבין מה כוונתו של הסעיף הזה.

האם הכוונה היא שכל הדברים האלה נכונים

למשך השנתיים מיום תחילת החוק?
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
נכון. זאת הוראת מעבר.

ע. אליצור .י צריך לומר זאת. זה כתוב בהחלט בצורה לא

ברורה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
זו ההוראה שתהיה שנתיים. אחרי השנתיים

יחול האיסור הטוטאלי.

ע. אליצור; אני מציעה שלתקופה הזאת נקרא בשם. נקרא

לה "תקופת המעבר", ונאמר ברחל בתך

הקטנה, שבתקופת המעבר הפרסומת מותרת בתנאים אלה, כפי שזה מנוסח פה,

זה פשוט לא ברור.
מ. וירשובסקי
שנתיים עוד מותר לפרסם מודעות, בתנאי

שכל התנאים יתקיימו לגבי אותם פרסומים

בעתונים. אם זה לא ברור, אפשר לתקן את זה, אני לא רוצה להתווכח.
ע. אליצור
אני לא מתווכחת, אני רק רוצה שזה יהיה

ברור.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; עליזה צודקת, היא רוצה לדעת מה הכוונה.

ע. אליצור; אם התנאים לא מתקיימים, האם אכיפתו של

החוק הזה לא תהיה בתום שנתיים!

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; לא.

ע. אליצור; אבל זה מה שכתוב פה.

א. מישר; אני מוכנה לתקן.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
עליזה צודקת.

מ. וירשובסקי; את צודקת מבחינת הניסוח.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
הכוונה היא לתת במשך שנתיים אפשרות

לפרסם, אבל אין להם תנאים לפרסום. גודל

המודעה וגודל האזהרה שתהיה ומה אסור לפרסם, כל הדברים האלה הם בהוראת

המעבר.

ע. אליצור; אני לא מנסחת את זה באופן סופי. אני רק

מציעה שיהיו לזה שני סעיפי משנה. אחד

יאמר, שלענין פרסומת תחולתו של חוק זה שנתיים מיום פרסומו, נקודה.

בשנתיים הראשונות, להלן "תקופת המעבר" או משהו כזה, מותרת הפרסומת,

אם נתמלאו התנאים האלה והאלה והאלה.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו! נכון, את צודקת.
ע. אליצור
גם בחוק עצמו יש תיקונים ניסוחיים.

למשל, ב-(2}! שום פרט, לרבות, למעט.
היו"ר ש. ארבלי"אלמוזלינו
על זה תשבו אחר כך.

מ. וירשובסקי; זאת בסה"כ קריאה ראשונה, יהיו עוד

תיקונים.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
סעיף 13 התקבל עם התיקון שהוצע על-ידי

עליזה.

א. מישר; סעיף 14. תיקון לחוק הגבלת העישון

במקומות ציבוריים. אחרי סעיף 11 יבוא

"קובלנה", וזה הנוסח של סעיף קובלנה כמו בחוק הזה. אנחנו נותנים לגוף

שאישר השר להגיש קובלנה, לפי החוק.
יאיר לוי
למה אסור לאזרח להגיש קובלנה בנושא

כזה?

ע. אליצור; מותרת קובלנה פרטית, רק במקרים של

עבירות קטנות. במקרים של פשע, אנחנו לא

מוכנים שאדם יהיה תובע.

א. מישר; הנוסח זהה לנוסח הקובלנה לגבי חוק החלת

הפרסומת. זה תיקון לחוק הגבלת עישון

במקומות ציבוריים.
צ. ענבר
זה היה משולב ב-14(א) של החוק הזה, ואני

אמרתי שצריך להפריד ולעשות תיקון עקיףלחוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, כי אי אפשר לכלול בחוק הגבלת

הפרסומת הוראה על קובלנה לפי חוק הגבלת העישון.

ע. אליצור! אני רק מבקשת שזה יהיה מתואם עם האנשים

שעוסקים אצלנו במשפט פלילי.

א. מישר; הנוסח זהה לנוסח שאני יודעת שאכן מתואם.

ע. אליצור; צריך לבדוק אם זה מתואם.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
עכשיו אנחנו חוזרים לסעיף הראשון שאת

רצית להוסיף; לעיסה, מציצה או הרחה.

י. צידון; אני חושב שאנחנו לא רשאים לעשות את זה,

משום שאנחנו הצבענו על חוק הגבלת פרסום

למוצרי טבק לעישון. אם אנחנו לא עשינו את זה, אנחנו מחזירים את כל

הגלגל. אני בעד להעביר את זה, ולאחר מכן, בשלב מאוחר יותר, אם אפשר

מבחינה חוקית, להוסיף במסגרת הסתייגויות לתוך החוק; אם לא, לדעתי

יצטרכו לעשות את זה בנפרד.

ע. אליצור; יש כבר הצעה בדרך.

י. צידון; פסח גרופר יבוא, בצדק, ויאמר שלא הצבענו

על זה, וצריך להצביע מהתחלה על הכל. אני

מציע להשאיר את זה ולהמשיך הלאה.

מ. וירשובסקי; אני מקבל את ההצעה של ח"כ צידון, ואני

מציע שאנחנו לא נכלול את זה, אלא נביא

את זה לקריאה ראשונה. אחרי שזה יחזור מקריאה ראשונה, את יכולה להציג

פה את השאלה, שאולי להרחיב את זה גם על הלעיסה וכוי. והיה, אם אף אחד

לא מעלה את הענין של נושא חדש, אפשר להכליל את זה. אם מישהו יעלה,

אנחנו נתקדם בחוק הזה. אינני רוצה לעצור את התהליך של החקיקה בנושא

חשוב זה, בגלל הלעיסה שלא חשבתי עליה בכלל.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני מקבלת מה שאתם אומרים, שלא נכלול את

זה עכשיו. אני מציעה שנשאיר את הענין

הזה, אם לכלול או לא לכלול, לאחר הקריאה הראשונה, ולערוך על זה הצבעה

פה, מבלי שייאמר שזה נושא חדש. הנושא הזה כבר עלה בשלב החקיקה. אבל

מאחר שלא קיימנו עליו הצבעה באותה העת, אני מציעה שנקיים עליו הצבעה

לאחר הקריאה הראשונה, מבלי שיהיה טיעון של נושא חדש.
י צידון
לכל אחד יהיה מותר לטעון שזה נושא חדש.

כל נושא שלא יהיה כלול בחוברת הכחולה,

ניתן לטעון עליו שזה נושא חדש.ע. אליצור; לפי התקנות את פשוט לא יכולה מראש לעשות

זאת. מישהו יכול להגיד שלא היה לכם מנדט

לכד-
חיו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
ניקח את מה שעליו הצבענו ונהיה נאמנים

למה שהצבענו, ולא נחרוג מזה, כדי שאחר

כך לא תהיינה טענות כאלה ואחרות. אם כך, אנחנו סייימנו את הדיון

בחוק, ואני מציעה שהיועצים המשפטיים יגמרו את זה יחד עם עליזה, יחד

עם מר ענבר, וינסחו את הנוסח הסופי, כדי שניתן יהיה להניח אותו על

שולחן הכנסת לקריאה ראשונה.
מ. וירשובסקי
אני רוצה שיירשם בפרוטוקול שאני מתפעל

מהנהגתה של יושבת-ראש הוועדה, שניווטה

נושא קשה, והביאה אותו לנמל מבטחים ראשון. ככל שעמד לך הכח עד עכשיו,

שיעמוד לך גם הלאה.

י. צידון; אני מצטרף לדברים,
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
תודה רבה. תודה לכם, בלעדיכם זה בודאי

לא היה הולך.

הישיבה ננעלה בשעה 40;10.

קוד המקור של הנתונים