ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 27/06/1989

חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון - הצעת חוק פרטית שלח"כ מרדכי וירשובסקי

פרוטוקול

 
הכנסת השתים עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 39

מישיבת ועדת הכלכלה

מיום ג', כ"ד בסיון התשמ"ט, 27.6.1989, בשעת 13:05
נכחו
חברי הועדה; היו"ר, ש. ארבלי-אלמוזלינו

י. צידון

א. בורג

ע. סולודר

א. רובינשטיין

צ. ביטון

א. לין

ג. גדות

ע. זיטמן

מוזמנים; י. בן-משה, מנהלת המחלקה לחינוך לבריאות, משרד הבריאות

א. מישר, יועצת משפטית, משרד הבריאות

ע. אליצור, ממונה בכירה על חקיקה, משרד המשפטים

צ. לוין, היועץ המשפטי, משרד הבריאות

י. לוי, משרד המטחר והתעשיה

משקיף; מ. וירשובטקי, ח"כ.

יועץ משפטי; ד. לב

מזכיר הועדה; א. שטיינר
נרשם ע"י
המתרגמים בע"מ

סדר היום; חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון - הצעת חוק פרטית של

ח"כ מרדכי וירשובסקי
היו"ר ש. ארבלי"אלמוזלינו
אני מתכבדת לפתוח את הישיבח. לפני שבוע

קיימנו ישיבת מיוחדת של חוועדה. לאחר

ששמענו את כל הגורמים, הדעות וכל גווני הקשת, על-פי בקשתו של ח"כ

וירשובסקי אנחנו לא הצבענו עד תוס הדיון, הוא ביקש לדחות לישיבה

הבאה. לכן העמדתי נושא זה היום לדיון והודענו במפורש, שאנחנו נקיים

את ההצבעה. אני לא חושבת שאנחנו צריכים לפתוח בדיון בקשר לנושא זה,

קודם כל נקיים את ההצבעה על החוק ולאחר מה שיתקבל בועדה, בהתאם לכך

נתחיל לטפל בחוק.

אני מעמידה כעת להצבעה, הגבלה של חוק הפרסומת למוצרי טבק לעישון, באה

לאסור טוטאלית את הפרסום. אני מעמידה קודם כל הצעה זאת, שהיא מרחיקת
לכת. יש שלוש הצעות
אחת, להשאיר את המצב כמות שהוא, הצעתו של ח"כ

גרופר שנמצא בחו"ל, הפקיד בידי מכתב שהוא מתנגד להצעת החוק, הוא

מתנגד לאיסור הטוטאלי; הצעה שניה, הצעה שמתנגדים להשאיר את המצב כמות

שהוא ורוצים להחמיר, ועל חלק מההחמרות הצביעו חברי הכנסת, הציעו

אותן בישיבה הקודמת וניתן עוד להוסיף עליהן. החמרות כמו למשל להגדיל

את המקום של האזהרה ואיסור מוחלט.

אני רוצה להעמיד להצבעה בצורה הבאה: קודם כל מה שמרחיק לכת זה

האיסור. מי בעד איסור טוטאלי ומי נגד. אם יש רוב בעד האיסור - במידה

וזה עובר, אין לי מה להצביע יותר.
א. רובינשטיין
אם אני מצביע בשלב הזה נגד איסור מוחלט,

אני לא מביא לידי ביטוי את עמדתי, שאני

נגד המצב הקיים. אני בעד החמרות ובזה מסתיים הענין. אני מבקש, כדי

שגם אנחנו, נבחרי ציבור, אני בעד החמרות ניכרות במצב הקיים. כל מה

שאני מבקש הוא לאפשר לי לתת לזה ביטוי. מצב קיים ושינויו.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
שינוי ואחר כך החמרה אל מול איסור

טוטאלי. בסדר, אני מוכנה. ובכן, אני
מעמידה להצבעה
מי בעד השארת המצב הקיים, מי בעד שינויים ואחר כך נחליט מה הם

השינויים.

מי בעד השארת המצב תקיים?

אין תומכים.

מי בעד שינויים בחוק? שמונה.

הוועדה החליטה פת אחד כמעט על שינויים מבחינת תחמרת במצב תקיים או

איסור טוטאלי ואני מעמידת זת מול זת.

מי בעד איסור טוטאלי ז

שישת.מי בעד החמרות לגבי המצב הקיים?

אחד.

נתחיל בדיון.

אני בעד זה שהאיסור יהיה בשלבים בתוך 5 שנים ואנחנו נאמץ לעצמנו את

החוק הקנדי. הייתי מבקשת שאנשי משרד הבריאות יגידו לנו מהו החוק

הקנדי ושני השלבים שלו, לפני שאנחנו מתחילים בדיון.
י. צידון
אני לא מכיר את החוק הקנדי, אבל בחוק

המוצע על-ידי ח"כ וירשובסקי, אני חוזר

על התנגדותי לסעיף 14(ב}.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
כשנגיע לזה, אני אדון על כל סעיף

וסעיף.

י. בו משה; החוק הקנדי הוא לא 5 שנים, הוא לאיסור

טוטאלי תוך שנתיים, מכיוון שפריסה של 5

שנים היא פריסה ארוכה מדי. הם יוצאים בקנדה בשלבים לפי תכנים. החלק

הראשון, האיסור הוא באמת איסור טוטאלי של כל הדברים, כשההגבלה היא

בעתונות כי עיקר הבעיה היתה עתונות, וגם אצלנו. זה חל לגבי צורת

הפרסום בעתון, בשלב הראשון ההגבלה היא עם גודל האזהרה וצורת הפרסום.

תוך שנתיים זה צריך להעלם לגמרי. נועד כדי להרגיל את העתונים שלאט

לאט מפסידים הכנסות מהנושא.

א. מישר; הייתי רוצה להוסיף שהקטנת הפרסומת

הולכת בהתאם לתקציב שהיצרן-היבואן הקדיש

לפרסומת בשנה לפני קבלת החוק ויכול להיות שאצלנו זה נותן פתרון מסוים

ליבואנים, שעשו פרסומת מסיבית בשנה האחרונה ואולי אנחנו לא רוצים

בדיוק לקחת את הדוגמא הזאת. זו הקטנה בקנה מידה אחר, אולי גודל הדף

או משהו אחר. הם אסרו 20 אחוז מהגודל, זה מההתחלה ובאופן די מיידי יש

כבר כמה חברות שתוך שנתיים הפסיקו לפרסם.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; מה עוד היו ההגבלות בשנתיים הראשונות?
י. בן-משה
יש עוד ענין שאנחנו צריכים לתת עליו את

הדעת, לא לעשות אפליה בין תוצרת חוץ

ותוצרת הארץ. אצלם יש פירצה בענין הזה - לחייב את העתונים שמפרסמים

בארץ - למשל מה שעשו עם קופת-חולים כללית, עשו פרסומים בעתונות חוץ,

אפשר לחייב אותם לעשות את הפרסומים רק בהשלמת המהדורה שיוצאת, תוצרת

הארץ. יש אפשרות לאכוף את זה.
היו"ר ש. ארבלי"אלמוזלינו
ההגבלה לגבי הייצור המקומי היתה, שלא

תיווצר אפליה כביכול שהאיסור חל רק לגבי

הייצור המקומי ואילו לגבי תוצרת חוץ, מאחר והפרסום הוא בחו"ל וכתבי

העת האלה מגיעים לארץ, אין עליהם איסור בכלל. אם אנחנו יכולים בקשר

לנושא זה של פרסום חוץ לעשות דברים - בהחלט אני בעד.
י. בן-משה
אפשר להוסיף סעיף מיוחד בחוק.
חיו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
תוכלו לישיברו הבאח להכין לנו הצעה!

י. בן-משה! כן.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
תכינו לנו הצעה, תתרגמו את הסעיפים

הרלוונטיים לנו.

ג. גדות; אני רוצה לבקש רביזיה על ההצבעה.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; ח"כ גדות, אני הודעתי בישיבה הקודמת

שמיד בראשית הישיבה נצביע. יכולת

קודם כל להיות נוכח ואתה עכשיו בא ומבקש רביזיה.
ג. גדות
אין לי שום טענה לגבי המעשים שלך.

אחרתי ב-10 דקות, חשבתי לתומי שזה לא

מתחיל בזמן-, ואם זה מתחיל בזמן, עדיין מדברים על הנוסחאות האלה. את

קיימת את ההצבעה מיד ועל כך אין לי שום טרוניה, זכותך המלאה ודאי

לפתוח את הישיבה בזמן. זכותך המלאה להעלות להצבעה במידה וזה עמד על

סדר היום והאיחור שלי, עם כל הכבוד, הוא שלי ולא שלך.

לגבי ענין הרביזיה. נוהל נקוט הוא בועדות השונות, ודאי בועדה גדולה

שיש הרבה דברים לדון בהם, כמו ועדת הכספים, שבהם חבר, גם בלי כל קשר

למעמדו האישי או הסיעתי, כשהוא מבקש רביזיה לגבי הצבעה, נותנים לו את

הרביזיה ואז רק קובעים מתי בדיוק תעשה ההצבעה. כל מה שאני מבקש זה

לקיים רביזיה בהצבעה.

הרביזיה שאני מבקש אותה, עם כל הכבוד, אני חושב שכל הנושא הזה - ואני

לא אחזור על דברי ההנמקה משום שאני עוסק בפרוצדורה ולא בנושא עצמו -

אני חושב שזה אבסורד, זה שגעון, הדבר היחידי שיכול אולי לתקן את זה,

זה חוק הוצאה להורג על מי שמעשן ויחליט האם הוא רוצה למות מזה או

למות מזה. אני לא חושב שועדה זו צריכה לעסוק בנושאים אלה ואני לא

עוסק בתוכן אלא במהות. יש לי זכות מלאה לבקש את הרביזיה ואני מבקש

שתקבעי מתי את מעלה את זה להצבעה.

אני עושה את זה לא משום שאני חושב שיש לי סיכוי להעביר כאן רוב, אני

לא בטוח, ראיתי שבסה"כ האנשים מתייחסים לזה באמת לא על בסיס פוליטי

וכך צריכים להתייחס לזה, שלא על בסיס פוליטי. אני לא בטוח שאני יכול

לארגן רוב לענין, אבל אני רוצה להבטיח לפחות לעצמי את היכולת להצביע

נגד זה. זו הבקשה שלי, לכן אני מבקש לקיים את הרביזיה.

אני לא מתכוון, כפי שלא עשיתי עד היום לובינג בגיוס קולות וגיוס

כוחות בתוך הוועדה, אני לא מתכוון לעשות את זה להבא, אני רוצה את זה

באופן אישי. אני מרגיש עם החוק הזה מאד לא נוח ואני פשוט מבקש את

הרביזיה כדי להצביע אחרת.
מ. וירשובסקי
לא אכנס לתוכן ולא להערות לתוכן, אני

רק יכול לבקש מח"כ גדעון גדות, עמיתי

וידידי, גס סגן יו"ר כנסת, שאנחנו מצווים יותר מחברים אחרים לשמור על

התקנון. יש לנהוג אך ורק לפי התקנון ויותר מכל אדם אהר, סגן יו"ר

כנסת לא יכול לבקש סטיות מהתקנון. אני רוצה להגיד, שבענין של חיים

ומוות בשביל מפלגה קטנה, רציתי לעשות רביזיה בועדת הכנסת - אז אמרו

לי שאם אני אביא רוב חברי ועדה, אז תהיה לי רביזיה. אני לא חושב

שצריך לשנות מההוראות הכתובות בתקנון. אם התקנון מאפשר ויש לגדעון

גדות כל התנאים המוקדמים לתקנון, מותר לו לעשות רביזיה; בכל מקרה

אחר, אני חושב שגם בקשה מצד סגן יו"ר כנסת לא לנהוג לפי התקנון, היא

מעבר לדבר שאני יכול להשלים אתו.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
דיון מחדש, סעיף 110 לתקנון קובע לאמור:

"בכל מקרה שיש רוב בועדה הדורש לדון

מחדש בהחלטה שנתקבלה בועדה, בטרם הונחה על שולחן הכנסת, יש לדון מחדש

בענין שהוחלט עליו". אני צריכה להעמיד להצבעה אם אנחנו עושים רביזיה

או לא.

ג. גדות; את מוכנה להעמיד את זה להצבעה אם לקיים

רביזיה או לא?

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו! אני מוכנה.
ג. גדות
נעמיד את זה להצבעה. לפי התקנון בדיוק.

כסגן יו"ר הכנסת אני לא רוצה להרוג

מהתקנון, לא עולה על דעתי לחרוג. כל מה שאני מבקש ממך, להעמיד להצבעה

האם יש רוב לרביזיה או אין.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; מי בעד לעשות רביזיה בהצבעה? מי נגד?
ע. זיסמן
היו לו שיקולים ציבוריים לרשום שהוא

נגד. בדיוק כמו שאני בכוונה נמנעתי

בהצבעה הקודמת כדי להגיד שאני רוצה להחמיר יותר מרובינשטיין.
מ. וירשובסקי
יש לי הצעה לסדר. מכיוון שגברתי היו"ר

רוצה לקחת כדגם רעיוני את ההצעה הקנדית

ואני בהחלט מוכן ללכת בדברים המהותיים בדברים האלה, יתכן שכדאי לקראת

הישיבה הבאה שתקבעי שתהיה בנושא זה, להכין את הסעיפים ברוח ההצעה,

זאת אומרת להביא את הסעיפים הקנדיים ואולי לנסח את הסעיפים הישראליים

המוצעים לדבר הזה ואני מוכן לשבת על זה, כך שנוכל בישיבה הבאה להתקדם

עם זה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
זה מה שאני אמרתי. לגבי

סעיף ראשון - הוא המפתח לכל הצעת החוק

הזאת - הייתי מציעה שנחליף דברים בענין זה. אמרתי בדיון שהתקיים, אם

אנחנו יכולים לכלול באיסורים שישנם לגבי תכניות טלביזיה שמקיימים

ומקרינים אותן מעל המסך, הציבור הרחב צופה בהן והאנשים המשתתפים

באותה תכנית יושבים ומעשנים, כאשר קופסת הסיגריות מונחת על ידם. כךחיה בליל שבת, כך היח לפני כמה זמן, כשראיתי תכנית מסויימת. אנשים

מרואיינים יושבים ומעשנים. נשאלת חשאלה , איך אנחנו סוגרים את הענין

הזה?

ע. אליצור! חיום כשאדם יושב ומעשן, זאת לא פרסומת.

חיום אסור לעשות פרסומת בסלביזיה, אבל

אדם יושב ומעשן, אז צילמו אותו כשחוא יושב ומעשן.
חיו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אבל אם חטלביזיח עושח את חתבנית, אני לא

מדברת על סרט שמקרינים או איזח קסע שחם

מכינים של משחק וכוי. לא יכול לחיות שיושבים לעשות רב-שיח ופתאום כל

אחד שם לו את חקופסא שלו על חשולחן ומתחיל לעשן ללא שום מגבלות.
י. צידון
אני סבור שזח שייך לסעיף אחר ואלח נוחלי

חתנחגות בראיונות טלביזיוניים. אפילו

רבין נמנע מלעשן (וחוא מעשן כבד) כשחוא

בטלביזיח. אפשר לדרוש ממתראיינים בטלביזיח שלא לעשן באותו זמן.

אלח תקנות, שלדעתי יכולח רשות חשידור לחוציא בהשפעתנו ולבקשתנו.

אני חושב, שאם ננסח לחיכנס רק לקוצו של יוד, לא נשיג את חמטרח

חעיקרית, שחיא קודם כל למחוק את חדבר חגדול. אני לא יכול לחתנגד

לכך שסרט מסויים או צילום סצינת רחוב אמיתית ששם רואים אנשים מעשנים;

לעומת זאת בראיון בפאנל שעורכים בטלביזיח, יבקשו שלא לעשן.
מ. וירשובסקי
אני בעד חאיסור חטוטאלי, אבל יש דברים

שלדעתי כתיבתם בחוק גורעת מחעקרון. אני

למשל יודע שבערב חדש מבקשים מכל חגברים לבוא לראיונות עם עניבח, זח

לא כתוב בשום חוק וכולם שומרים על זח, אפילו חלק מחברי שעניבח עבורם

חיא דגל אדום. יש כללים. ברגע שחחוק יצא, תוכלי לפנות כיו"ר חוועדח

שחעבירח את חחוק לכל אותם גופים, בעיקר לטלביזיח ולבקש מחם לחוציא

חנחיות שימנעו את חעישון חפומבי בדיונים, בויכוחים וכוי. אני כמעט

בטוח שזח יעבוד. לחכניס סעיף מפורש בחוק, אני חושב שאנחנו נרחיק

לכת.
חיו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני חושבת, שצריך לכתוב מכתב למקל

ולחפנות תשומת ליבו לענין זח.

י. צידוו; שועדת חכלכלח חצביעח כך וכך לקראת קריאח

ראשונח ומבקשת ממנו לחוציא חנחיות,

שבפעולות יזומות של חטלביזיח לא יעשנו.
ע. אליצור
יש חנחיח פנימית כזאת של חטלביזיח מלפני

מספר שנים, חבעיח חיא שלא תמיד מקיימים

אותח. אני יודעת שחיא קיימת, כי פנינו בעבר וחם כתבו לנו מכתב תשובח

שיש לחם חנחיח כזאת.

י. צידון; אנא, כתבי לחם ובקשי מחם את חחנחיח.
ע. אליצור
דבר זח חוא לא בדיוק הפרסומת אלא עומד

על חגבלח בעישון עצמו. הרי יש לנו חוק

הגבלת העישון במקומות ציבוריים, אולי להכניס גם דבר זה, שהוא מאד

גבולי. יש בהצעת ההוק איסור על שאסור להראות בכל דרך אחרת תמונתם של

מעשנים, אבל כאן זה לא תמונה של מעשנים אלא המעשנים בעצמם. מה שבעצם
אנחנו אומרים להם
לא, אל תפרסמו, אלא אל תעשנו. לכן לא הייתי מכניסה

את זה לחוק עצמו.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; החוק ייקרא "חוק איסור הפרסומת למוצרי

טבק לעישון". כך נקרא החוק הקנדי או שיש

לו שם אחר?

מ. וירשובסקי; אולי כדאי לתת את השם בסוף.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
בסדר.

ע. אליצור; אם נעשה זאת בהדרגה, בודאי שבהתחלה זה

לא יהיה איסור מושלם אלא הגבלה

מסויימת.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני חושבת שהחוק צריך להישאר כמו שהוא:

"חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק." אנחנו

מגבילים את הפרסום בזה שלא נותנים לפרסם, אבל מקובל עלי שנשאיר את

השם לסוף ונתחיל לעבוד על סעיפי החוק עצמם.
י. צידון
אם אנחנו עומדים לבחון את החוק הקנדי,

מעין מכנה משותף בין החוק המוצע על-ידי

וירשובסקי והחוק הקנדי, אולי זה לא הזמן להיכנס לסעיפים של החוק, אלא

לקבל קודם את החוק.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
קודם נלמד ונראה מה מוצע כאן.
י. צידון
הצעתי היא, שאולי נקבל את הניסוח המשותף

של שניהם לאחר מכן ואז נדון בכל סעיף.

כי כך נדון בסעיף אחד היום, מחר יבוא משהו מוסכם על שני הצדדים שהוא

שונה ממה שדנו כיום. לדעתי, פשוט יש כפילות בעבודה. אם ח"כ וירשובסקי

הולד לעזור לצוות המציג לנו ורסיה ישראלית של החוק הקנדי ומגיעים

להבנה של איזו ורסיה אחידה, דבר שהוא סביר, אז הצורה של החוק הכתוב

תהיה שונה מחוק זה. לכן נראה לי, שכעת להיכנס לסעיפים של החוק, זה

מוקדם. אם אנחנו מקבלים את המוצר החצי מוגמר ואז נדון באמת בסעיפים.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני לא חושבת שהסעיף הזה יהיה כל כך

שונה מהחוק הקנדי. אפזר את הישיבה ונחכה

עד שיביאו לנו את המוצר המוגמר. בזבזתי הרבה ישיבות על ענין זה וחבל

לי על הזמן.

י. צידון; אני סבור שנחסוך את הזמן הזה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני לא יודעת אס נחסוך, אז נדע מה חיוג

בחוק הזה, מח חביאו לנו ונעשח את

חחשוואח בין שני חדברים חללו.

מ. וירשובסקי; יש כמח אלמנטים בחוק חקנדי שאפשר לחעביר

לכאן.

א. מישר! אין חתאמח מלאה.
חיו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
לענין זח של חגדרת פרסומת מחי, יש

חתאמח או אין חתאמח?

א. מישר! חסגנון שונח לחלוטין.
צ. לוין
חמבנח שונח לחלוטין. בחוק חקנדי יש כל

בחקדמח חגדרות ושם לא מופיע חגדרות.

בתוך סעיף חחוק מופיע סימנים, ואומרים שסימנים חוא פרסום ונאמר: לא

יפרסם את חסימנים. זח לא חולך לפי חשיטח שלנו.
מ. וירשובסקי
כשאנחנו אומרים שאנחנו מקבלים את חחוק

חקנדי, זח לא אומר שנקבל את חתוכן שלו.

נקבל את חעקרונות שלו. גברתי, מח שתגידי נעשח ואני אדאג לקדם את חחוק

כמח שיותר מחר, אבל יש גם טעם לא מבוטל בדברים של ח"כ צידון, מפני

שאנחנו יכולים לחביא את כל חדברים חטובים שישנם בחוק חקנדי ולא נגיד

שנצטרך לחסתכל פח ושם.
חיו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני רוצח לדעת מח כללת בחצעח שלך כאן.

מותר לי לדעת מח זח נקרא לאסור פרסום?

על מי אנחנו אוסרים, מח אנחנו אוסרים לפרסם. רק לגבי סעיף זח, אני

רוצח לדעת מח חמשמעות בכלל של כל חנושא חזח.
מ. וירשובסקי
אני מציע שאולי תקראו את חחגדרח חכוללת

של פרסומת ואחר כך את חחשלמח.
א. מישר
חחגדרח של פרסומת חיום חיא: "פרסומת

בעל-פח, בכתב או בדפוס שנעשתח על-ידי

בעל ענין בשיווק מוצרי טבק או מטעמו וחמתכוונת לציבור או לחלקו".
מציעים לחוסיף בסוף
"לרבות צילום, חקרנח, חקלטח, חדפסח או חצגח

לציבור ולחלקו בכל דרך אחרת של תמונתם של מעשנים או של מוצרי טגק או

ששמם, תאורם או סימונם חמסחרי של מוצרים אלח, חנעשים תמורת תשלום או

טובת חנאח אחרת במישרין או בעקיפין מחיצרן, יבואן או משווק מוצרי טבק

או מטעמם ולרבות בכל דרך אחרת שיש בח או שנועדח כדי לעודד אנשים

לחשתמש במוצרי טבק".
חיו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אז מח מוסיפים כאן? מח שחיח קיים, חיתח

פרסומת בעל-פח, בכתב או בדפוס שנעשתח

על-ידי בעל ענין בשיווק מוצרי טבק או מטעמו וחמכוונת לציבור או

לחלקו. זח מח שחיח כתוב בחגדרח של פרסומת. אחר כך חיו דברים נוספיםבתוך ההגדרה הזאת. פרסומת לשם מסחרי, שיווק, זח חלק מזח. מכירת אספקח

או יבוא של מוצרי טבק, למעט יצוא, יבוא על-ידי זכאים לפטור מתשלום

מכס, מכירח בחנויות פטורות מכס. מח חפרסומת כאן בענין חשיווק?
מ. וירשובסקי
חפרסומת חיא לגבי צילומים, חקרנות וכוי.

חרי חסעיף חמרכזי בעצם של חחוק חוא לא

סעיף בחגדרח אלא חוא סעיף 3: חחלפת סעיף 2. במקום סעיף 2 לחוק חעיקרי

יבוא: "לא יעשח אדם פרסומת לרבות פרסומת לשם מסחר ופרסומת בשבח

חעישון." זאת אומרת, כאן בא חסעיף שאומר: בלי פרסומת. תוך כדי תיקון

חעקרון חזח שלא חיח קיים עד עכשיו, מרחיבים גם את חחגדרח של מח זח

פרסומת - שחיתח דברים מסויימים ועכשיו מוסיפים דברים נוספים. אבל

חסעיף חמרכזי חוא דווקא לא סעיף זח. חרי חחוק בנוי באופן שקודם יש

חגדרות, חסברים ואחר כך באים חסעיפים חמחותיים וחסעיף חמחותי חיח

סעיף 2.
ע. אליצור
חחגדרח של פרסומת חיא בצורח חטכנית שלח,

איד נראית פרסומת, למח קוראים פרסומת,

אבל לא מח נאמר בפרסומת - זח נאמר אחר כך. אם רוצים לפרט, אם מישחו

יחשוב שזח לא כולל צילום, חקרנח וכו' - אז אומרים את זח במפורש. זאת

חכוונח, פרוט יתר.
מ. וירשובסקי
כך קיים גם במדינות חים, כלומר יש

חגדרות כאלח.
חיו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני עושח את חחשוואח בין מח שקיים חיום

ומח נשאר מחפרסומת שאנחנו באים לעשות.

מח שחיח קיים חיום זח חיח פרסומת בעל-פח, בכתב או בדפוס שנעשח על-ידי

בעל חענין בשיווק מוצרי טבק או מטעמו וחמכוונת לציבור או לחלקו. כאן
אתם באים לחוסיף
לרבות חקרנח, חקלטח - זאת אומרת, לא רק לצלם אלא גם

אסור לחקרין ולא רק בדפוס אלא גם חצגח לציבור או לחלקו בכל דרך אחרת

שתמונות מעשנים או מוצרי טבק או שלשמם, תיאורם או סימנם חמסחרי של

מוצרים אלח נעשים תמורת תשלום או טובת חנאח אחרת. חמילח יבואן באח

לכסות דבר זח שאנחנו דיברנו עליו ככתבי עתו
מ. וירשובסקי
לא, זח לא יחיח מספיק. צריך יחיח

לחתייחס לזח באופן ספציפי, כדי שלא יבוא

חיצרן ויגיד שחוא בכלל לא יפרסם, זח חיבואן וחיבואן לא יכלל, לכן

חכניסו את זח. נושא זח של פרסומת חוץ של עתונים וגיורנלים בחו"ל,

נצטרך לחתמודד נגדו בסעיף מפורש.
חיו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
חפרסומת בשבח חעישון קיימת בחוק חעיקרי

למעשח. אם קיים בחוק חעיקרי, למה אני

צריכח לכתוב אותו כאן?
ע. אליצור
מציעים לחרחיב את חסעיף. בסעיף 2 חיום

חאיסור חוא רק על פרסומת בשבח חעישון

כשלעצמו. חרי חיום אין לנו איסור פירסום, יש רק חגבלות מסויימות.

עכשיו רוצים לומר שיחול איסור מוחלט על פירסומת.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
לצורך מסחרי.
ע. אליצור
לדעתי זח מיותר חיות וזח נכלל בחגדרה,

אבל אפשר לדבר על זח אחר כך.
חיו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
בואו נראח את חסעיף שאתח חתנגדת לו.
י. צידון
אני דיברתי על תת-סעיף 14(ב). אני

חתעניינתי מח זח סעיף 9. סעיף זח מתיר

לאדם שנפגע מחעישון, שנאמר קיבל סרטן כתוצאח מחעישון שלו, לתבוע את

יצרן חסיגריות לדין על חנזק שחוא גרם לו. סעיף 9 בחוק מתייחס לנזק

שנגרם שלא באשמתו של חנפגע.

טענתי חיא, שבנושא עישון זאת כן אשמתו של חנפגע כי חוא עישן ביודעין

ולכן אין לו מח לתבוע. אילו חיינו חיים לפני מספר שנים וכל חנושא חיח

חדש, יתכן שמישחו שעישן כבר 40 שנח יכול חיח לבוא ולומר שחוא לא ידע

ונפגע ולכן חוא תובע. טענתי חיא, שמזח 20-30 שנח מדברים על כך

שחעישון מזיק.

אני גם לוקח חקבלח מחחוק חאמריקאי שכן מכיר את חנושא וחביא לזעזועים

עצומים בתעשייח - דווקא בתעשיית חמטוסים חקלים ששם חביטוח, כשמייצרים

מטוס קל, שעולח 20-30 אלף דולר למכירח, חוא בדרך כלל פחות בטוח ממטוס

נוסעים כבד וגדול, כן חביטוח שלו, שמא יפול על בית וכו' חוא גבוח

יותר. חתוצאח חמצחיקח חיתח, שמטוס שייצורו עולח 20 אלף דולר חייב

ב-80 אלף דולר ביטוח ואני מדבר על מספרים ממשיים. כתוצאח מזח נחרסח

כל תעשיית חמטוסים חקלים חאמריקאים וחם קונים בחו"ל.

לדעתי, חמעשן עושח זאת ביודעין ואין לו זכות לתבוע את יצרן חסיגריות

לדין בגין נזק שחסיגריות גרמו לו.

מ. וירשובסקי! אני מוכן לבדוק זאת.
חיו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
מח אומר סעיף 14(ב)?

א. מישר; חוא אומר, שיש לכל אדם זכות לחגיש תביעח

בנזיקין וחסעיף לא משנח מצב זח. אם מעשן

מגיש תביעח בנזיקין וחוא אומר שחוא לא ידע על חסיכון בעישון, באח

חברת חסיגריות ואומרת שיש אזחרח על חקופסא, אז אתח חייב לראות, כי

עישנת חרבח שנים וכל פעם חחזקת את חפיסת חסיגריות עם חאזחרח וכך חם

מוכיחים שחאדם ידע על חנזק לבריאות. סעיף זח בא ואומר, שחאזחרח של

משרד חבריאות לא תעזור לחברת חסיגריות. חברת חסיגריות עדיין יכולח

לחוכיח שחמעשן ידע שחעישון מסוכן, אבל לא יכולח לחשתמש באזחרח חזאת.

חיו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו! את חושבת שזח חכרחי שזח ישארו
א. מישר
אני לא יודעת אם זח חכרחי, אבל זח משמש

מטרח.צ. לוין; כיוס אין אדם שמעשן ואיננו יודע שהעישון

מזיק לבריאות וחוא מחווה סכנה לבריאות.

לכן אף אדם לא יוכל לומר שהוא לא ידע.

י. צידון! המעשן יודע את הסכנות, בחר לעשן, יבושם

לו. לדעתי, מבחינה מוסרית, איננו יכול

לבוא לאחר מכן ולתבוע את יצרן הסיגריות שהוא עישן, הוא ידע שהוא יכול

להיפגע מזה והנה הוא נפגע ולכן הוא תובע את היצרן. אני חושב שכדאי

להיות הוגן כלפי כל אחד.
מ. וירשובסקי
אני חושב שיש משהו בזה. בגירסא הראשונה

שאני הנחתי, לפני שאתם בועדת הכלכלה

עבדתם עליה, הסעיף הזה היה?

א. מישר! זה בתיקון האחרון בסוף השנה. זה לא היה

במקור.

י. צידון! אני חושב שעם כל הכבוד לחוק האמריקאי,

ולכן הבאתי את הדוגמא של המטוסים, יש

הפרזה גדולה מאד בנושא ביטוח, הפרזה שלא קיימת באירופה. אני משתתף

אתך בפשע, אתה מייצר סיגריה, אני מעשן סיגריה ובסוף אני תובע אותך

לדין. לא נראה לי.
מ. וירשובסקי
יכול להיות שמטעמים משפטיים זה בעצם לא

נושא של איסור פירסום. יכול להיות שעם

זה כדאי להתמודד בנפרד. אני מוכן לבדוק את זה עוד פעם.

י. צידון; פרט לכך קראתי את כל החוק ואני מקבל

אותו. אם יביאו ורסיה אחרת - אני לא

מתנגד.

א. מישר! אני לא רואה את הקשר בין ההוראה הזאת

לבין איסור הפירסום. אין קשר בין האזהרה

לסעיף זה.
ע. אליצור
הענין של האחריות לנזיקין, אינני רואה

איד הוא חייב לענין הפירסום.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו! זה שייך לסעיף 9.
ע. אליצור
אילו בחוק הנזיקין היו כותבים סעיף

שאומר, שהאזהרה לפי סעיף 9 לחוק הגבלת

הפרסומת על העישון אין בה או יש בה כדי להוות סכנה, הגנה בפני

נזיקין.
י. צידון
הייתי מסיר את הסעיף הזה. זה הדבר

היחידי שמצאתי בחוק שלא גרם לי נחת, כל

היתר גרם לי נחת.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
מאין לקחתם את חענין חזה של חשלטז מה זח

חשלטז
א. מישר
חשילוט בדרכים אטור בכל מקרח, חתייחטנו

לשילוט בערים שזאת חבעיח העיקרית שלנו.

חחערח של רוני מילוא חיא לא רלוונטית, כי כן חתייחטתם לזח מראש.
י. בן משה
יש שני טוגי שלטים. יש שילוט בינעירוני

שזח שייך לטמכותו של רוני מילוא. שזח

יחיח כפוף לחוק חקיים, שאטור לעשות פרטומת בשלטים. חבעיח חעיקרית

שלנו חיא בתוך חערים, לזח כן חתייחטנו.
חיו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אז יש שילוט בתוך חערים ויש שילוט

בדרכים בינעירוניות. שילוט בתוך חערים

זח באחריות חעיריח!

י. בו משח; חיא לא של רוני מילוא.

חיו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; גם את זח אתם צריכים לבדוק.

ע. אליצור; פח יש חגדרח של בעל חשלט בחוק חדרכים,

שילוט. אני מחזיקח פח את חוק חדרכים,

שילוט, ואני רואח מחי חחגדרח שם, אבל חשאלח מח זח אומר בחמשך, כי אחר

כך אתם מטילים קנטות על מי ששם שלט. חשאלח איך זח מטתדר, מפני שעל כל

שלט יש איטור אם חוא מפריע לעובר בדרך. חכוונח חיא לגמרי שונח.
י. בו-משח
לא זאת חכוונח. חענין חוא שכל חשילוט

חבינעירוני מכוטח, כי חוא מפריע מעצם

טיבו, מפריע לנוחג בדרך. אבל כאן יש לך בעיה אחרת, זח לא מפריע לאף

אחד, שלטים שיש על חקיוטקים וכל חמקומות חאלח. לזאת חכוונח. אנחנו לא

רוצים אותם.
מ. וירשובסקי
מבחינת נקיון חחקיקח, אני בעד שיחזירו

לו על-ידי חפניה. אנחנו זקוקים לחגדרח

של שלט, ניקח את חחגדרח חנוחח לנו ונגדיר אותח פח.

ע. אליצור; למח אנחנו זקוקים אם אנחנו אוטרים בכלל

על פרטומת.
מ. וירשובסקי
אינני יודע. את חרלוונטיות של חצורך

בחגדרח נראח תוך כדי קריאת חחוק עצמו

סעיף טעיף. יכול לחיות שאם זח יחיח בשלבים, אז יצטרכו חגדרח. אני

מגדיר תמיד לצרכים שלי ולא על-ידי חפניח.
ע. אליצור
אנחנו גם רוצים לעשות את זח כך, אבל

עובדח חיא שחשר מילוא חדגיש שיש לו כאן

חזקח וחוא לא רוצח שיגעו בח. נצטרך לחתייחט לטיפור של חשלטים, כי אם

מדובר בשלבים - זאת אחת חבעיות שיש לנו חיום.
חיו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני מציעה שגם את הנושא חזח תבררו. מוז

הענין של כניסת לחצרים? סעיף 5. סמכויות
עזר לרשות
"הרשות או מי שהיא הסמיכה רשאית להיכנס בכל עת סבירה לכל

חצרים ולהשתמש במידת סבירה של כת לשם ביצוע סמכויותיה של הרשות לפי

תוק זה". למה הכוונה כאן?

י. צידוו! בודאי להסרת שלטים.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
בקשר לאזהרה, אם אנהנו מדברים על שלבים,

אני רוצה שהועדה תתן את דעתה. אני מציעה

שאנחנו כשלב ראשון נכתוב שגודל האזהרה צריך להיות 20 אתוז משטת

המודעה.

י. צידוו; אני מצטרף, אבל אם אנתנו מדברים, בתוק

הקנדי זה קיים. הניסות הזה יכלול את

שלבי הביניים בלאו הכי.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
לגבי התוכן, אני לא יודעת מה כתוב בתוק

הקנדי, אבל הייתי מציעה שאצלנו ניתן את

הסמכות לשר הבריאות באישור ועדת הכלכלה, שהוא יקבע את הנוסת ולא נוסת

אתיד, כל פעם יכולים לשנות את תנוסת הזה, הוא יהיה מוסמך לשנות אותו

באישור ועדת הכלכלה.

עמדה שאלה נוספת אם זה לתקופת נסיון או לא.
מ. וירשובסקי
לא. הואיל ואנתנו עושים את זה בשלבים,

אז לא.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
זאת אומרת, כאילו אומרים תוקפו של תוק

זה לשנתיים או לשלוש שנים ובעוד שלוש

שנים מתתילים לדון מתדש, כמו שמירת בבתי-ספר. זאת היא אתת תשאלות

שאנתנו צריכים לתת עליה את הדעת. מה קורה לאתר הנסיון שנצבר, לאתר 3

שנים, איך זה פועל.
מ. וירשובסקי
אני תושב שאפשר שהאיסור הטוטאלי יכנס

ננית אתרי שנתיים. עד שנתיים תהיה

הגבלה, אתר כך צריך לראות 3 שנים ואז להגיד שב-5 שנים - זאת אומרת,

בסה"כ תהיה בדיקה מתדש. זה רעיון שאפשר ללכת עליו.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני רוצה לרכך קצת את הגלולה.
מ. וירשובסקי
אם את אומרת שיש שנה ותצי-שנתיים

ואתר כך אנתנו נראה במשך 3 שנים איך

הסגירה ההרמטית עובדת ואתרי 5 שנים מיום פירסום התוק.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
מהי התקופה שאפשר לראות את ההשפעה של

האיסור?מ. וירשובסקי; לפחות 3 שנים.

י. בן משחי. אס לא יותר. בדרך כלל זח לפחות 5 שנים.

מבחינה חברתית, ודאי. אנחנו עושים את זה

כל הזמן, אבל התוצאות לא תגדנה הרבה מכיוון שההשפעה, ביחוד על הנוער

ועל הנוער בגיל תחילת העישון ואת זאת ניתן לראות רק בטווח של שנים.

מ. וירשובסקי! אז את חושבת 5 שנים?

י. בן משה! מינימום. כי אז אתה יכול לראות כמה

ילדים התחילו לעשן, אחרת אין לזה טעם של

הערכה אמיתית.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני מדברת על 3 שנים בנוסף לשלב

הביניים. ביחד זה יכול לצאת 5 שנים.
י. בו משה
שלב הביניים הוא קשה מאד להערכה, כי

נדע רק אחוז המעשנים ולא נדע מה

ההשפעה על ההתחלה.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו .י בסה"כ יהיה 5 שנים לחוק, לאחר 5 שנים

אנחנו רוצים שתהיה בדיקה.

מ. וירשובסקי .י יש לה רק 3 שנים מהאיסור הטוטאלי כשאת

הולכת על שלבים. אם לא היינו הולכים על

שלבים ומחליטים שהחוק נכנס לתוקפו לאלתר

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו! מוכרחים ללכת בשלבים.

מ. וירשובסקי! אני לא חושב, אבל אם נניח מוכרחים - אני

חושב שאם את אומרת שהאיסור הטוטאלי

יתחיל שנתיים מיום פירסום החוק.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו! קודם כל אנחנו צריכים לתת מתי כניסתו של

החוק לתוקף ולזה צריך לתת זמן.

מ. וירשובסקי! חודש-חודשיים, לא צריך יותר.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו! אתה צריך לתת כמה חודשים - יש ענין של

חוזים חתומים. הכל יהיה במסגרת השנתיים

האלו.

ע. אליצור .י בשנתיים אין איסור, יש הגבלות. את

האיסור את יכולה למדוד רק לאחר מכן.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
שנתיים יהיו הגבלות ואחר כך יבוא האיסור

הטוטאלי. אחרי 5 שנים נוכל לדעת מה

ההשפעה אשר היתה על איסור זה.כשתשבו ותנסחו (אנחנו נקבל גס את העקרונות של החוק חקנדי ונראה מה
הס) ינחו אתכס כמה דברים
(א) הביצוע הוא בשלבים;

(ב) התקופה של לחזור ולבדוק מחדש את ההשפעה;

(ג) במסגרת השלב הראשון שצריכה להיות ההגבלה, האזהרה והסמכות של משרד

הבריאות.

אלה ההנחיות שצריכות להיות ואני מקווה שככל שתזדרזו אכן להכין - וחבל

שלא הכנתם להיוס - נוכל לסייס יותר מהר.

צ. לויו; יש חלק אחר בחוק שאוסר הפצה זה עוזר

לנושא של האפליה. יש גס איסור חפצה

של מוצר קייס.
י. בן-משה
אפשר לעשות את זה עס הוראה מפורשת.

צ. לוין! יש מהדורה ספציפית של ה- Time לישראל.

י. בן-משת; היתה תביעה נגד קופת-חולים, מה פתאוס הס

עושיס פירסומת ב- Time, התברר שהס באמת

עושיס פירסומת במהדורה המקומית.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
זאת הנקודה הרביעית, איך למנוע אפליה

בין פרסוס על יצור מקומי לבין פרסומת

חו"ל.

ע. אליצור! נשתדל לגמור את ההצעה תוך שבוע.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
תסיימו ותתנו לנו כדי שנוכל להפיץ את

זה.

י. בו-משה! כדאי באמת לחשוב על שם, כך שהשס ירמוז

שהחוק מסמן שלביס.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
שלב ראשון: ההגדרה, הגבלת מודעת האזהרה.

החוק צריך להיות לתקופה מוגבלת שלאחר

מכן תיעשה בחינה מחודשת. דבר שלישי, למנוע יצירת אפליה בין פרסוס

בכתבי תעת לגבי התוצרת המקומית לבין פרסוס בכתבי עת חוץ. כניסתו של

החוק תחיה בשלביס. יש תקופת מעבר שבה תהיה ההחמרה ולאחר מכן תבוא

תקופה נוספת אשר גס היא תהיה מוגבלת ובסופה למעשה נבחן מחדש את המשך

ההגבלה הטוטאלית.
י. בן-משה
היות וזה לא חוק חדש אלא תיקון חוק,

הוראת שעה, כעבור 5 שניס החוק חוזר.

הוראת שעה, יש הוראה ספציפית שאומרת, שההוראה תהיה טובה לתקופהמסויימת. אבל כשעושים תיקון בחוק, להגיד שהתיקון חוא הוראת שעה ואחרי

5 שנים חוזר, אני לא מכירה הוראה כזאת.
א. מישר
אנחנו יכולים לכתוב שאחרי 5 שנים נעשה

סקר, תהיה בדיקה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
לא קראתי לזה הוראת שעה, אמרתי שנעשה

בחינה מחודשת.

י. בן-משה! אפשר להמליץ על בחינה מחודשת.

צ. לוין; כשהוועדה מביאה את זה, היא יכולה להגיד

שאנחנו מתלבטים, מחפשים דרך שזה יהיה

לתקופה מוגבלת, אנחנו רוצים לרכך את המכה. כל דברי ההסבר טובים

כשאומרים אותם במליאה. בחוק עצמו הצד הטכני סגור. מבחינת הצגת החוק

בקריאה ראשונה בכנסת, את יכולה לבוא ולומר, שאנחנו רוצים לעשות (א)

תקופת מעבר; (ב) מחפשים דרך לבחון איך זה משפיע וכוי.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
בחוק יהיה סעיף, שמשרד הבריאות יעקוב

ויקיים סקר או מחקר במשך תקופה זאת, אני

יכולה לחייב אותו בחוק ולעמוד על ההשלכות שתהיינה מחוק זה.

א. מישר; אי אפשר לכתוב משהו שהוא לא מקובל.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
שר הבריאות יקבע בהוראות או בתקנות

לעקוב אחר השפעת החוק. אני נותנת לכם

רעיונות שתוכלו לתרגם לניסוח של החוק.

הישיבה ננעלה בשעה 14:17

קוד המקור של הנתונים