ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 21/06/1989

תקנות הנמלים (תיקון מס' 6) התשמ"ט-1989

פרוטוקול

 
הכנסת השתים עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 37

מישיבת ועדת הכלכלה

מיום ד', י"ח בסיון התשמ"ט, 21,6,1989, בשעה 09:00

נפחו;

חברי הועדה; היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו

מוזמנים; פ. אסקל, אגף תכנון וכלכלה, משרד התחבורה

מ. סיטון, אגף תכנון וכלכלה, משרד התחבורה

י. גזית, ראש אגף כספים, משרד התחבורה

רובין, משרד המשפטים

יועץ משפטי; ד. לב

מזכיר הועדה; א.שטיינר
נושם ע"י
חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום; תקנות הנמלים (תיקון מס' 6) התשמ"ט-1989
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני פותחת את הישיבה. על סדר יומנו:

תקנות הנמלים (תיקון מס' 6)

התשמי'ט-1989. התקנות לכאורה, זה תיקון לא מהותי ולא כל כך משמעותי,

אבל בפעם אחרת תפנו תשומת ליבנו לגבי סוג התקנות. אם זה דבר טכני של

מה בכך, לא נעמיד רק את זה על סדר היום, ניקח את זה כתוספת לסדר יום

אחר, כי חבל על הישיבה ועל הזמן. אני לא רוצה לעכב לא חקיקה ולא

חקיקת משנה. משום כך חשבתי שנושא כזה, אם רוצים להבהיר אותו ולברר

אותו לחוד, זה לוקח בכל-זאת זמן מסויים.
מ. סיטוו
תיקון שנערך לפני מספר שנים בתקנות

הנמלים שינה את החיוב של האגרות, זאת

אומרת היה מעבר לאורך כלי שייט, נפלה טעות. מכיוון שבאותו תיקון

נוצרה אגרה מיוחדת לכלי שייט קטנים שהאורך שלהם הוא עד 24 מטר, אגרה

מיוחדת שלכאורה היתה צריכה לבוא במקום אגרה מגדלור, מפגש ומעגן.

בטעות הושמט אגרת מפגש בנוסף לשתי האחרות, שבמקומן באה אגרה מיוחדת.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
מה ההכנסות שיש לכם מהאגרות האלה? כמה

כלי שייט כאלה ישנם?

י. גזית! יש כ-80 כלי שייט כאלה, שעוגנים במשך

השנה. הממוצע זה 10 מטר. כל כלי שייט

משלם בערך 300 דולר, בערך היום 580 שקל לשנה. הגודל הממוצע הוא 10

מטר.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
מה המקסימום ומה המינימום של הגודל?

י. גזית-. המקסימום צריך להיות '24 מטר. מדובר על

כלי שייט קטנים. המדובר ב-580 שקל לשנה

לכלי שייט אחד.
פ. אסקל
על-מנת שלא יווצר רושם מוטעה, מבחינת

מצבת כלי שייט יש כמות גדולה פי כמה של

כלים, רק הם לא עוגנים בנמלים של רשות הנמלים. יש הרבה כלים קטנים

דווקא בנמלים אחרים.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אנחנו מדברים רק על כלי שייט שעוגנים

בנמלי רשות הנמלים. מי משלם את האגרות?
י. גזית
בעלי האניות האלה, למעשה זה יאכטות

פרטיות. בדרך כלל יאכטה כזאת שייכת לאדם

אחד או שניים-שלושה אנשים.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
יש סוג של כלי שייט אשר נועד לצרכי

ספורט. לכם יש נגיעה לענין הזה? הם

עוגנים בנמלים של רשות הנמלים?י. גזית; לגביהם, זה מופיע בסעיף נפרד בתקנות,

אנחנו נותנים להם תנאים מיוחדים. אני לא

זוכר בעל-פה את התנאים המיוחדים הניתנים להם.

מ. סיטוו; זה לא בדיוק מוגדר ככלי שייט לצרכי

ספורט, אלא כלי שייט לצרכי לימוד

שייט. הוא משמש לצרכי לימוד השייט בלבד, משלם 40 אחוזים מאגרת

מעגן, כל עוד הוא משמש כך. הוא פטור מאגרת המגדלור.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
מהי אגרת המעגן כשלעצמה?

י. גזית! 2-3 מטר. הם כמעט לא משלמים.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אם כמעט לא משלמים, אז תפטרו גם אותם.

אם פטרתם אותם מתשלום אגרת מגדלור,

תפטרו אותם גם מאגרת מעגן.
י. גזית
אני לא חושב שאלה שמתלוננים, הם כלי

שייט לצרכי ספורט, לצרכי לימוד. זה לא

אנשי זבולון, לא אנשי צופי ים ולא אגודות הספורט. התלונה הגיעה

ממועדון אחר, שייט הכרמל.
רובין
הם מתלוננים, שההגדרה שלהם היא לשימוש

ספורטיבי בלבד, כלומר, יש איזו הגדרה

בינלאומית בסיווג כלי-שייט המיועדת רק לתחרויות וכיו"ב, אבל מחייבים

אותם כאילו שהן ספינות שלא למטרות ספורט והם טוענים, מדוע מחייבים

אותם בדבר שלא מגיע שיחייבו אותם.
י. גזית
קשה לי להתווכח עם אנשים שאינם נמצאים

כרגע כאן בנושא אחר, אבל אם העליתם את
הנושא
הסירות שלהם אינן סירות לצרכי ספורט, אלא יאכטות המשמשות

לצרכים אחרים. אני מצטער שזה עלה כאן, כי הויכוח הוא במישור אחר.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אנחנו מדברים על כלי שייט וזה חלק מכלי

השייט.
י. גזית
הם פנו לועדת הספורט ואני חושב שישנה

פנייה מועדת הספורט, התגובה תבוא תוך

מספר ימים, היא מונחת על שולחנו של עוזר המנכ"ל.

רוביו; זאת אומרת, שגם כסיווג בינלאומי של כלי

שייט למטרות ספורט בלבד, אתם יכולים

לקבוע שלמעשה הוא מיועד למטרות אחרות
י. גזית
לא. אם ההגדרה הבינלאומית תקבע שהיאכטות

האלה הן סירות ספורט, נתייחס אליהן כאל

סירות ספורט.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
מי צריך לקבוע את זה!

י. גזית; יש סיווג בינלאומי.
מ. סיטון
אני חושבת שהכלים הם לא כלים שונים

לצרכי לימוד, זה במפורש לצרכי נופש, כמו

שבעל ספינה מפליג ביאכטה. הם פנו למשרד התחבורה, אגף תאום הכלכלה

שלנו בדק את הסעיפים והטיעונים שלהם נמצאו כלא מוצדקים.
רובין
אתם טוענים שבמסווה של ספורט הם מכניסים

דברים אהרים.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אם זה תיקון טכני, טעות שקרתה, זה

כבר 6 שנים מאז 1983, לא תוקן הענין?

מ. סיטון; הכל בגלל הוויכוח עם כרמל. אם הם לא היו

מתחילים להתווכח, לא היינו מגלים את זה.

כשהם התחילו עם הטענות שלהם, פתאום גילינו. אגב, לא נעשה בזה שימוש

לרעה

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; לא גביתם.

י. גזית; לא גבינו.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; מה שאומרת תקנה 5, תקנה 2 בתוספת

החמישית לתקנות העיקריות.

פ. אסקל; האגרות בתוספת החמישית בחלק אי, סעיף 3,

נקבע אגרת המגדלור והמעגן, כשהאגרה

משתלמת לפי אורך כלי שייט ובחלוקה על-פי אורך נאמר 25 עד 50 מטר.

אנחנו רוצים למחוק את המילה 25 כדי שהיא תהיה עד 50 מטר.

י. גזית; יוצא שמ-0 עד 24 לא משלמים.

מ. סיטוו; יש כלים שבכלל לא נכנסו לקטיגוריה של

גביית האגרה הזאת.

היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו; ומהם אתם כן תיגבו עכשיו

י. גזית; ניגבה מהם לפי התקנות, של עד 24 מטר.

מ. סיטוו; מהכלים של עד 24 מטר גובים את האגרה

המיוחדת שהיא באה במקום מגדלור, מפגש

ומעגן, הם הכלים של עד 24 מטר. עכשיו, כשאנחנו אומרים עד 50 מטר - זה

יתחלק. למשל, עד 50 מטר אגרת המעגן למטר אורך היא 26 ש"ח. 36 שקל היא

אגרת המגדלור. זה 2.6 למטר ו-0.36 המיגדלור. האגרה היא אחת, רק שיש

חלוקה.
מ. סיטון; התקנון אומר
"בתוקף סמכויותי לפי סעיף

20(ב), 21 (ב) לחוק רשות הנמלים והרכבות

התשכ"א-1961, לפי סעיפים 38 ו-60 לפקודת הנמלים נוסח חדש תשל"א-1971,

באישור הממשלה ואישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני מתקין תקנות אלה.

תיקון תקנון 194.בתקנון 194 לתקנות הנמלים תשל"א-1971 (להלן -

התקנות העיקריות). תקנת משנה אי - במקום הרישא יבוא-. על אף האמור

בתקנות אלה במקום שקבע מנהל הנמל, לצורך תקנה זו, אולם לצורך אגרת

מיגדלור ומעגן ואגרת מפגש אם חייב בה, אחת מהאגרות הקבועות המפורטות

להלן לפי בחירה". זאת אומרת, במקום ה-3 הוא משלם את המיוחדת,

"(ב) במקום תקנת משנה (ב) יבוא: תקנה זו לכלי שייט, למעט ספינת דייג,

שאורכו פחות מ-24 מטרים ואינו משמש בתחום הנמל בלבד". שהוא לא יוצא

החוצה להפלגות.

"(2) תיקון התוספת החמישית: חלק א, סעיף 3, פטור אורך כלי השייט

במטרים במקום 25 עד 50 יבוא עד 50."
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אנחנו מאשרים את סעיף א' ואנחנו מאשרים

את סעיף 2 לתקנות הנמלים (תיקון מס' 6).

מאשרים את תקנה 194, על שני הסעיפים, 1 ו-2.

אני מבקשת, תעדכנו אותנו אם יש דחיפות בתקנות או לא, כך אנחנו יכולים

לרכז ביחד את כל התקנות.

הישיבה ננעלת נשעה 9:20

קוד המקור של הנתונים