ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 04/04/1989

בחירת יושב-ראש ועדת הכלכלה

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 14

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, כ"ח באדר ב' התשמ"ט (4 באפריל 1989). שעה 13:00

נכחו יושב-ראש הכנסת ד' שילנסקי
חברי הוועדה
א. שוחט - יושב-ראש הוועדה היוצא

ש. ארבלי-אלמוזלינו - יושבת ראש הוועדה

ג. גל

י. לוי

י. צידון

א. רובינשטיין

מוזמנים;

סגן מזכיר הכנסת ד. לב

סגנית מזכיר הכנסת ש. כרם

מזכיר הוועדה;

א. שטיינר
קצרנית
ש. אלתרמן
סדר-היום
בחירת יושב-ראש ועדת הכלכלהבחירת יושב-ראש ועדת הכלכלה

א' שוחט;

גילינו סבך מינהלי. באופן תיאורטי ברגע שנמסר אתמול מעל במת הכנסת שאני לא

חבר ועדת הכלכלה, אינני יכול להיות יושב-ראש בלי להיות חבר. כלומר, אינני יכול

למסור הודעה כיושב-ראש. יחד עם זאת, ניסחתי מכתב התפטרות. אני מודה שיש כאן סבך

שצריך למצוא לו פיתרון.
היו"ר ד' שילנסקי
אני מתכבד בזה לפתוח את הישיבה. אני רוצה להעביר לכם את המלצת ועדת הכנסת

לחבור בסגן יושב-ראש הכנסת, הברת הכנסת שושנה ארבלי אלמוזלינו כיושבת-ראש ועדת

הכלכלה. מי בעד?

הצבעה

ההצעה לבחור בחברת הכנסת שושנה ארבלי-אלמוזלינו כיושבת-ראש ועדת הכלכלה נתקבלה
היו"ר ד' שילנסקי
אני מצהיר שחברת הכנסת שושנה ארבלי-אלמוזלינו נבחרה פה אחד לכהן כיושבת-ראש

הוועדה. אני רוצה להודות לחבר-הכנסת שוחט, המכונה בייגה, על העבודה שעשה. הוא

נכנס לעבודה במלוא המרץ ועשה עבודה טובה. נאחל לו הצלחה בהמשך הדרך.

אני רוצה לאחל הצלחה לסגן-יושב-ראש הכנסת, הברת-הכנסת שושנה ארבלי-אלמוזלינו

בפעילותה. אתם יודעים שחברת-הכנסת שושנה ארבלי-אלמוזלינו היא חברת כנסת פעילה מאד

בכל מה שהיא עושה. אני בטוח שהיא "תעביד" את הוועדה הרבה מאד.

אני רוצה להוסיף שאני צריך לשקול. אני אפסיד בשבוע הבא סגנית יושב-ראש כנסת

טובה מאד, הוועדה תרוויח יושבת-ראש ועדה טובה מאד. אני לא יודע להחליט מה עולה פה

על מה. אולי מבחינתי האישית ההפסד ודאי עולה על התועלת. נאחל כולנו יחד שיהיה

שיווי משקל מלא.

לפני שאני מעביר לה את כסא הכבוד, אני רוצה להרים כוס לכבודה ולכבוד הוועדה.

לחיים.

א' שוחט;

רבותי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אני רוצה בשתים-שלש מלים קודם כל להודות

לחברי הוועדה. זה סוד גלוי שאני הייתי חבר כנסת חדש. כיהנתי אמנם בכנסת הקודמת

כחודש וחצי, אבל זה היה בשלהי הכנסת.

מצאתי בוועדה הזאת חברי כנסת יוצאים מן הכלל. גרעין קשה שהשתתף בישיבות ובא

ברצון, יולקו בעל ותק וחלקו הדש, בעל יכולת. באמת, היתה זו קבוצת אנשים שמאד מאד

נהניתי לעבוד איתה. יש לך, גבירתי היושב-ראש, באמת ועדה עם אנשים יוצאים מן הכלל.

דיברתי אתמול אצל היושב-ראש על בעית התיאומים בין הוועדות וכל מה שכרוך בענין

הזה. אין ספק שזה פוגע בפעילות הוועדות. אבל בוועדה הזאת תמיד היה גרעין של קבוצת

אנשים שמצאה את הזמן והתאמנו את השעות כדי שיהיו בוועדה.

דבר שני. למרות העובדה שהכל חדש בשבילי בבית הזה, תפקידי הוועדה היו מגוונים

מאד. למעשה יוזמת היושב-ראש יכולה להפוך את הוועדה הזאת לאחת המעניניות בישיבות

של הכנסת.הספקטרום של הנושאים בתחום הוועדה הוא רהב מאד. הנושאים מענינים ביותר. אני

בטוח שבנסיונך הרב כחברת-כנסת ותיקה וכיושב-ראש ועדות מקודם, יחד עם הצוות, תוכלי

למצוא את הדרך להפוך את הוועדה לוועדה חשובה ביותר.

אני בסך הכל הייתי הודשיים ושבוע יושב-ראש הוועדה. לפני הודש כבר ידעתי שאני

בדרכי החוצה. בגלל התקציב הורדתי במידה מרובה את קצב הפעילות. אני בטוה שתוך שבוע

שבועיים ייקבע סדר יום ותהיה פעילות רהבה של הוועדה.

יש לך אנשים יוצאים מן הכלל לעבודת הוועדה. בד אני בטוה שתמצאי את הדרד לעשות

את זה.

אני רוצה להתייהס לשני עובדי הוועדה, שושנה ואבי. בזמן הקצר שהייתי מצאנו שפה

משותפת. הם היו לי לעזר רב בכל דבר שהייתי צריד, וגם זה נכס בלתי נפרד מיכולתה של

ועדה.

אני באמת רוצה להודות להברי הכנסת, הברי - הברי הוועדה. אמנם הרומן היה קצר,

אבל לי לפהות היה זה פתח ופרוזדור טוב לכניסתי לעבודה בכנסת. תודה רבה.
היו"ר ד' שילנסקי
הזמן לא היה קבוע מראש. עזבתי טקס באמצע ובאתי. חברי הוועדה ודאי יאמרו דברים

טובים על הבר הכנסת שוהט. השארתי אנשים באמצע, שלום שושנה ובהצלחה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני מודה לד על שיתוף הפעולה.

י' צידון;

בייגה, הרומן היה קצר אבל היה רומן. אני מוכרה לומר לך שקראתי את המאמר בסוף

השבוע של "מעריב". הוא לא עשה עלי שום רושם. זה נכון, ראיתי, זה כך. אי לכך אני

מצטער שאתה הולך.

אני הושב שלדעת רבים מאיתנו עשית עבודה, חדש או לא חדש. גם אני חדש, אינני

יכול להשוות לוועדה אחרת. ריכזת את זה בסמכות, ביעילות ולעניו.

אני מאחל לשושנה שהיא באמת תפעיל את הסמכות, את היעילות ואת הענין שראיתי

אצלד ואשר שמעתי שיש לה שפע מזה..

מה שהייתי מבקש משניכם בהזדמנות זו שאתם יושבים כאן היום, לתת לוועדת הכלכלה

את אותם ההדגשים שהיא ראוייה. יש לי רושם שדברים רבים מתגלגלים, מאחר וועדת

הכספים מחזיקה יד על השביר, בדרד הטבע לשם במקום להיות כאן.

אני מקווה שיושבת-הראש שלנו תשגיח על כך שהוועדה הזאת תצמיה לעצמה שיניים

משלה, בשיתוף פעולה עם מי שהיה היושב-ראש הקודם. תודה רבה.
א' רובינשטיין
אני רוצה להצטרף לכל הדברים שאמר חבר-הכנסת צידון. גם אני נהניתי מאד בזמו

יקצר שעבדנו עם חבר-הכנסת שוחט כיושב-ראש הוועדה. זו באמת היתה עבודה מוצלחת. אין

כל ספק שהמשד שיתוף הפעולה הזה יהיה עם שושנה. אנהנו מכירים אותה הרבה שנים

כיושבת-ראש ועדה אחרת, כשרה בממשלה, כהברת כנסת פעילה.אני רוצה להדגיש ליושבת-הראש שהוועדה היא בעלת סמכויות גדולות ובעלת תחומי

ענין גדולים, אם נדע להפעיל אותה לא רק במסגרת החוקים המתחייבים אלא גם במסגרת

נושאים שאנחנו נעלה על סדר יומה של הוועדה מיוזמתנו בהסכמת היושבת-ראש. אני מאחל

לך הצלחה מלאה בתפקידך החדש.

ג' גל;

אני אחזור על מה שאמרתי בוועדת הכספים, על אף שאתם מאותה סיעה אני רוצה לברך

אותכם. אני משוכנע ביכולת של שניכם, כל אחד בוועדתו, לנווט, להוביל, להבדיל בין

העיקר לבין הטפל ובאמת לעשות את מה שדרוש.

יש לי מישאלה אישית לשניכם. אם שניכם תתאמו את מועדי הישיבות, אני מתחייב

להיות גם בישיבות אצלך שושנה וגם אצלך בייגה. בהצלחה אני בטוח. אני מאחל לכם

שתהיה לכם גם הנאה.

י' לוי;

אני מצטרף לצירוף של חבר-הכנסת רובישנטיין ויתר עמיתי לברכות. אני מאמין

ומקווה שהברכות כולן יחולו. יש לנו תמיד ציפיה לעתיד. תמיד חושבים מה יהיה קדימה.

יש מה להביט קדימה.

אני מכיר את בייגה מהוועדה הזאת. הופתעתי מאד לטובה מהוועדה, אמרתי זאת

בוועדת הכספים. יושב פה שר לשעבר, פרופסור- בפקולטה, מפקד טייסת, חקלאי מכובד

ביותר. כולנו נהנינו מהניווט שלו בוועדה.

אני מאמין, יודע ומכיר שגם עם שושנה נהנה לעבוד. אני ממשיך לעבוד איתך בוועדת

הכספים. אני אעשה לך שם צרות, כי אני שובב קטן. אני מאמין שאם אנחנו גם נדע לנווט

את השעות, גם אני וגם חברים שרוצים להשתתף בוועדת הכלכלה, רוצים שוועדת הכלכלה

לא תהיה ועדת מישנה עבורנו אלא ועדה עיקרית. שנוכל להתמסר אליה לפי הצורך.

יחד עם זה אני רוצה לבקש ולציין, שהוועדה הזאת יצאה לסיורים. אני חושב שצריך

להמשיך לסייר, לראות את הדברים בשטח. זה נותן הרגשה טובה לציבור. זה נותן לנו

ידיעה ברורה יותר מה קורה ונוכל להחליט בצורה טובה יותר.

אני מודה גם לצוות שעסק איתנו וימשיך לעסוק איתנו. בהצלחה.
היו"ר ש. ארבלי-אלמוזלינו
אני מודה לכם על האמון שנתתם בי ועל הבחירה. בדרך כלל שורר שיתוף פעולה בין

חברי הכנסת לבין יושב ראש הוועדה, והוא למעשה סוד הצלחתה של הוועדה.

גם בתפקידי הקודמים כיושבת-ראש הוועדה, שמונה שנים יושבת-ראש ועדת העבודה

וארבע שנים יושבת-ראש ועדת הפנים, היתה לי הזכות לעבוד עם חבר-הכנסת אמנון

רובינשטיין. שיתוף הפעולה, האמון ההדדי שהיה, הכבוד ההדדי שרחשנו אחד לשני אכן

היה סוד ההצלחהשל העבודה שלנו בוועדה, הן מבחינת הניווט שלה, הן מבחינת הפירות

שאנחנו קטפנו בסופו של דבר והתפוקה שנתנו לנו.

אין לי ספק שחברי הוועדה מצטערים שבייגה עוזב אותם, ביחוד כאשר מתחילים

להתרגל ליושב-ראש ומכירים אותו טוב. זה אמור במיוחד לגבי איש כמו בייגה , שאפשר

בהחלט להתפעל מהתכונות שלו ולאמץ אותן. אבל הוא הולך לוועדת הכספים. זה מה שהניע

למעשה לאייש את ועדת הכלכלה.

אני רוצה לומר לכם, למי שכבר מכיר אותי ולמי שלא כל כך מכיר אותי ויכיר אותי

בחודשים לקרובים של עבודת הכנסת; על אף העובדה שהייתי שר בממשלה אני באתי לכנסת

והתחלתי לעבוד כאילו היום נכנסתי כחבר-כנסת חדש. לא בחלתי בשום אמצעי ובשום נושא.

אני כמו כל אחד אחר התחלתי לתפקד כחברת-כנסת. אני מעריכה את הכנסת, מעריכה אתעבודתה, מעריכה את הכבוד שצריך לתת לה ואת מעמדה. לא פעם כואב לנו כאשר הוא נפגע.

אנחנו נצטרך פה איך שהוא לשמור על כבוד הכנסת וכבוד הוועדה.

אני איש עבודה. אני רוצה להגיד לכם כבר למפרע, סידרת הנושאים הן אלה שיבואו

מהמליאה לוועדה והן אלה שחברי הוועדה ייזמו כנושאים שצריך לטפל בהם, בנוסף לחוקים

ותקנות, הם נושאים רבים ומגוונים. שמונה משרדי ממשלה למעשה נמצאים בתחום אחריותה

של הוועדה הזאת.

הוועדה איננה רק ועדה מחוקקת, הוועדה היא גם מפקחת על פעולות הממשלה. אם

הוועדה לא תהיה היוזמת, הפעילה, הדורשת , המפקחת, התובעת וכו' וכו', אז גם אין

למה מעמד. אין לה מעמד - אין לה הושפעה.

שני נושאים עיקריים עומדים על סדר היום שלנו, הנושא המדיני- בטחוני והנושא

הכלכלי-משקי. ועדת הכלכלה יכולה להשפיע הרבה מאד על המדיניות שצריך לנקוט במשק

ובכלכלה. לזה יש לה סמכויות. יש לה סמכויות - צריך להשתמש בהן. זה תלוי הרבה מאד

בנו.

יש להצטער על וזקופה מסויימת שחינה, יוקרה ומעמדה של הוועדה הזאת ירדו. אבל

אנחנו חייבים להחזיר את העטרה ליושנה.

הייתי חברה בוועדת הכלכלה הזאת עוד בקדנציה הראשונה שלי והייתי אז מהפעילים

ביותר. זו ועדה חשובה מאד וחייבים לדעת איך לנווט אווזה ואיך להפעיל אווזה, כדי

שהשרים הנוגעים בדבר ידעו להעריך את העבודה.

אני מברכת את חבר הכנסת שוחט להיבחרו לתפקיד יושב-ראש ועדת הכספים,. כשם שהוא

ניווט את ועדת הכלכלה ברוח טובה, ביד רמה ובסמכותיות, אני בטוחה שהוא יעשה כן,

ביוזר שאת, בוועדת הכספים. שם יש לא רק שובב אחד אלא כמה שובבים שצריך להשתלט

עליהם, אני בטוחה שהוא יעשה זאת.

בין חברי הוועדה ישנם גם חברים בוועדת הכספים. אנחנו נתאם את מועדי הישיבות,

כדי שלא וזהיה חפיפה וכדי שנוציא את העוקץ מהתירוץ "אני בוועדת הכספים, לכן אני לא

יכול לבוא לוועדת הכלכלה". הוועדה צריכה לפעול בהששתתפות מקסימום משוזתפים ולא חבר

כנסת אחד. אני אף פעם לא השליתי את עצמי שיהיה פורום מלא של דוברי הוועדה

שמשתתפים. אנחנו לוקחים זאת בחשבון, אני בטוחה שהחברים יעשו כמיטב יכולתם כדי

להשתתף, במידה שיראו שוועדת הכלכלה היא ועדה מענינית, חשובה ואכן תורמת- יעריכו

זאת ובהחלט יבואו.

אני איש שטח, אני אוהבת סיורים, אני בעד סיורים. ועדה שאיננה מסיירת - ניזונה

רק ממה שהיא שומעת. גם העין צריכה לראות וגם האוזן צריכה לשמוע מהמקור באופן

ישיר. וזתכוננו לסיורים. יכול להיות שאני אוסיף עוד ישיבה לוועדת הכלכלה. לא נסתפק

בישיבות שהיו עד כה. הנושאים הם מרובים ואנחנו חייבים למצות אותם עד כמה שניתן.

אני אפנה ליושב-ראש הכנסת, אולי יאפשרו לנו ישיבה נוספת בתל-אביב, כפי שעושה

זאת ועדת הכספים וועדת החוץ והבטחון. אני בטוחה שהרשות הזאת תינתן לנו כדי שנוכל

להקיף מקסימום נושאים.

אני רוצה שוב להודות לכם. אני מציינת בהערכה את העבודה שעשה ידידי דובר הכנסת

שוחט. אני עברתי על סידרת הנושאים שהוועדה דנה בהם וטיפלה בהם. הרשימה היא מרשימה

וידו עוד היתה נטוייה. אני מקווה בהמשך לא לאכזב, לא את קודמי וגם לא אותכם.

נעבוד בשיתוף פעולה ונעלה את קרנה של הוועדה, כדי שתהיה ועדה חשובה מאד בכנסת כמו

ועדות אחרות.

היום לא קבענו לעצמנו סדר יום. גם מחר לא וזהיה ישיבה. מחר אשב עם אבי ועם

שוש. את שוש אני מכירה מעבודתי בכנסת. נעים לי להכיר את אבי.אני רוצה להגיד לכם למפרע, בשיחה קצרה שהיתה לי עם אבי. אני חושבת שלוועדה

הזאת דרוש גם ייעוץ כלכלי. אנחנו חייבים לקחת יועץ לוועדת הכלכלה. גם חברי הכנסת

יצטרכו להיעזר בו בכל מיני דברים. לא נוכל להיות ניזונים רק מהדברים שיביאו לנו

משרדי הממשל. נצטרך לסמוך גם על אינפורמציה אוביקטיבית יותר שיתן לנו יועץ כלכלי.

הוא יכול אולי לשמש גם יועץ משפטי בדיונים על רקיקה מהסוג הזה.

אני מודה לכם מקרב לב. להתראות בשבוע הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 14.00

קוד המקור של הנתונים