ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 22/02/1989

תקנות ההגבלים העסקיים

פרוטוקול

 
הכנסת השתים עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 9

מישיבת ועדת הכלכלה
נכחו
א' שוחט - היו"ר

אי רובינשטיין
מוזמנים
ז' גלמור - הממונה על ההנבלים העסקיים

עו"ד מ' מזרחי - משרר התעשיה והמסחר

עו"ד ד' מילשטיין- משרד הוזעשיה והמסחר
מזכיר הוועדה
א' שטיינר

רשמה: ש' צהר
סדר היום
תקנות ההגלבים העסקיים.תקנות ההגבלים העסקיים
היו"ר אי שוחט
בוקר טובה. אני פותח אח הישיבה.
ז' גלמור
לבקשתך. ארוני היושב ראש, אני מבקש למסור לר בכתב את ההתייחסות שלנו

להצעת הוועדה לשנות את סכום המחזור של עסק המחייב פיקוח על מיזוג הברות.
היו"ר אי שוחק
למה בדיוק אתם מתכוונים כאשר אתם כותבים "כאשר איננו מונופול"?

בחוק עצמו ישנן שלוש חלופות, כאשר החלופה של סעיף 17 (א) (2) זה כאשר לא

מדובר על מונופול, אלא על סח מחזור. שם נקבע שרשאים לשנות את גובה הסף, באישור

ועדת הכלכלה של הכנסת.

בהסכמת הוועדה או באישורה אנחנו רוצים להציע לשר לפרסם הודעה האומרת, כי

בהתאם להמלצת הוועדה, ולפי שיקול דעתו ובתוקף סמכותו וכו' השר משנה את הסכום

ומעלה אותו לסכום שהוסכם על ועדת הכלכלה. אנחנו מבקשים לעשות את זה בו זמנית

כדי למנוע את הצורד בחילופי מכתבים ביו שתי הרשויות, המחוקקת והמבצעת, וכך

לחסוך בזמן.

התקנה הזאת אינה קובעת את גובה הסכום, אלא זו תקנה טכנית הקובעת את

הפרוצידורה.אז במקום לכתוב 3 מיליון ש"ח, צריר לבתוב: כפי שנקבע בחוק, לפי

סעיף 17 (א) (2), ובהתאם לסעיף הזה השר יוציא הודעה ספציפית באשר לגובה הסכום,

במקום 3 מיליון ש"ח שהיה קודם.
היו"ר א' שוחט
בעיקרון הענין הוא בזה שכל מיזוג, מונופול או לא מונופול, עד שהמחזור שלו

3 מיליון ש"ח צריף לקבל מכם אישור,
ז' גלמור
בדברי ההסבר אנחנו מסבירים שההלופה הזו של סף איננה אלטרנטיבה, אלא י

משלימה, ואינה מבטלת את החלופות של מונופול וכו'.

הייתי רוצה להמחיש מה המשמעות של מחזור בגודל של 20 מיליון ש"ח. המשמעות

של הדבר היא שבטח הזה יכנסו מיזוגים או חברות המעסיקות למעלה מ-150 עוברים.

בקנה מידה ישראלי מדובר בגוף כלכלי רציני. הייתי אומר שהתפוקה לעובד בתעשיה

היא היום בסדר גודל של 110 עד 120 אלף ש"ח בשני הצדדים גם יהד.

הסח הזה הוא די רציני בהתחשב בגודל הממוצע של מפעלי התעשיה אצלנו. המחזור

של מפעל המעסיק כ-150 עובדים יהיה בסדר גורל של 20 מלילון ש"ח. לכן, כשאנו

קובעים סח כזה הרי אנחנו מכניסים בתוכו את שני העשירונים העליונים של התעשיה.
היו"ר א' שוחט
כשאתה מדבר על שני העשירונים העליונים של התעשיה, אז מבחינת גודל המפעלים

או התפוקה שלהם מדובר ב-60% בערך.
ז' גלמור
נכון, לכל גם יש לזה משמעות. אתן לכם רוגמה של מפעל שמרים. שהוא מונופול

ובמקורה נכנס לחלופה השניה, אבל לולא החלופה השניה יש לו מחזור של 12 מיליון

ש"ח. והוא היחירי בארץ, ויש לו גם הגנה טבעית. למיזוג של שני מפעלים כאלה יש

חשיבות גדולה, והיה חשוב מאי לבדוק את זה.

אתמול היה בוועדת הכספים דיון במפעלי השמנים. מחירי הכוספה וכוי. האם אתם

טיפלתם אי פעם בנושא הזה?

היינו מעורבים במובן זה שבמשר הרבה מאד שנים כל הענף הזה היה קרטל חוקי,

שמידי פעם אושר על ידי המועצה להנבלים עסקיים, ולפני כשנה הוחלט ללכת לקראת

ליברליזציה של הענף כולו. פירוש הדבר שבמקום שהממשלה תייבא זאת, היא מסרה את

היבוא לחברה עצמה. על סמר זה שיחררו את הענף מפיקוח על מחירי השמן ומחירי

הכוספח. בתקווה שכוחות השוק יפעלו לשיפור המצב, ושבזכות ההתחרות יהיה שיפור

ותהיה התייעלות.

הייתי אומר שאי אפשר להוציא כבר עכשיו מסקנות בגלל הזמן הקצר שעבר.

מדובר בענף שהוא ריכוזי מאד, ענף שהיה מקורטל במשך כל כר הרבה שנים, ולכן אין

לצפות לנסים ונפלאות שיתחוללו בו באופן פתאומי. זה תהליך, ואנחנו עוקבים מקרוב

לראות את ההשלכות. כי אני בדעה, כמו גם רבים אחרים בעולם, שכאשר שתים או שלוש

חברות שולטות בענף שהוא ריכוזי כל כד, אז ההתחרות איננה אפקטיבית. ואם בכל

זאת יש התחרות הרי היא בשוליים, באמצעות כל מיני גימיקים ולא כל כר במחירים,

ואין זו התחרות-יריבות כפי שתחרות צריכה להיות, ואז יש חשש המחירים בשוק

גבוהים מכפי שהיו צריכים להיות.

עשו ליברליזציה בענח השמנים, ובנוסח לזה ששיחררו את היבוא שלו שיחררו גם

את היבוא של מוצרים מתחרים, אם כי בהגבלות בצורה מאד מתונה. וזה בעצם התיקון

הדרוש, כי קצת יבוא והתחרות יכולים בחחלט לגרום להתייעלות. לדעתי צריר להמתין

לפחות חצי שנה או שנה כדי לראות איר זה יפעל במציאות.
היו"ר א' שוחט
בוועדת הכספים התעוררה בעיה בגלל הרשימות של הפריטים השונים שבהסכמים

השונים עם אירופה, והיה צריר לשנות חלק מהתנאים של כוספה מכותנה, וכוספה

מסויה, ואז החקלאים עלו על זה שצריר לעשות איזה שינוי . והיה מתח. בסופו של

דבר אישרו זאת לשלושה חודשים, וסוכם שידונו בענין עוד הפעם, כי החקלאים היו

מאד תוקפנים כלפי מפעלי השמן.
ז' גלמור
כל התכנית של הליברליזציה. שהיתה למעשה תוצאה של עבודה משותפת של משרד

התעשיה והמסחר ושל משרר האוצר, לא לקחה אולי מספיק בחשבון את נושא ההגנה

המכסית, אם יחשפו את הענח התעשייתי בלא שום הגנה הוא יכנס למשבר עצום, אבל

מצד שני אנו קשורים בהסכם לפיו אין מכס ואין הגנה, ופה קבעו אילו היטלים. אם

היהטלים האלה עומדים בסתירה להסכם עם השוק, אז הענח התעשייתי הזה בבעיה. כי אם

ענח התעשייתי אינו מוגן לחלוטין מפני יבוא, אני שיהיה לו מאד קשה להתמודד. שמן

גולמי, שמן סויה, זה קומודטי. בקנה מידה עולמי אנחנו קטנים מתי בשביל להתמודד

עם הנושא, מספיק שתהיה תנודה חריפה במחיר של סויה, לדוגמה, וללא הגנה יכול

השוק להיות מוצח במשר חצי שנח ולשתק לגמרי את התעשיה.התעשיה הזו פרובלמטית בשל מוצר-הלוואי, הלא לא יכולה לייצר שמן בלי

כוספה. הכוספה היא הברהית וחיונית ואי אפשר להחזיק בה למשך זמן ארור. ואם לא

יוכלו לייצר שמו, לא יהיה גם נוספה. זה קומפלקס מאד מסובך. הקרטל פתר את הבעיה

אם כי ברמה של חוסר יעילות. עכשיו רוצים לפתויר את הבעיה ברמה של יעילות יותר

גרולה, ועור אינני יודע איר יתמוררו עם זה.
היו"ר א' שוחט
לסיכום הנושא שעל סדר היום שלנו ניתן לקבוע כי משרד התעשייה והמסחר נענה

לבקשת הוועדה והעלה את סף המחזור הכספי מ-3 מיליון ש"ח ל-20 מיליון ש"ח,

ובהתאם לזה תשונה התקנה.
ז' גלמור
בתקנה יש עוד מספר תיקונים סכניים פורמליים. לא מהותיים.

בסעיף 6 א. אנחנו מוחקים את המלים "או ברשומות לפי סעיף 14 לחוק" שהוכנסו

לכאן בטעות.

בסעיף 8 - קביעת מחזור המכירות במיזוג חברות. אנחנו מוסיפים כאן" מחוזור

המכירות לענין סעיף 17 (א) (2), כי אנו רוצים להבהיר שהחלופה של המחסור היא רק

לגבי 17 (א) (2). שתי החלופות האחרות הל לא לפי מחזור, אלא לפי נתך השוק.

סעיף 17 לחוק קובע שחובת הודעה תחול א) כאשר מונפול מעורב בזה; ב) כאשר
נוצר מונופול
ג) כאשר יש מחזור. החלופה האחרונה היא סעיח 17 (א} (2). ואנחנו

כותבים זאת גם בתקנה כדי שיהלה ברור שזה מתייחס אר ורק לחופה הזו. כי אם זה .

מונפול אז זה כל סכום שהוא.

בהודעת המיזוג, בטופס. בסעיף 1, אחריי שם החברה אנחנו מבקשים להוסיף את

המלה "מען". המלה הזאת פשוט הושמטה בטעות.

התיקון האחרון נובע מהתיקון שהצענו בהתחלה, והוא בסעיף 4 (2), שניסוחו

יהיה: מחזור המכירות של ההברות המתזמגות ביחר בשנת המאזן שקדמה למיזוג עולה על

סכום שנקבע על פי סעיף 17 (א) (2) בחוק.

מדוע לא לנקוב כאן בסכום של 20 מיליון ש"ח?
ז' גלמור
מפני שהסכום יכול להשתנות על פי המדד, או על פי הודעה נוספת, ואילו התקנה

הזאת נשארת תמיד ולא צריר יהיה לשנותה במקרה שמשנים את הסכום.

אלו כל התיקונים הטכניים שהכנסנו, למעט הסעיף של סף שהוא סעיף מהותי.
היו"ר א' שוחט
התיקונים אושרו. אני מודה לכם. ישיבה זו נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 09.30)

קוד המקור של הנתונים