ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 15/02/1989

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 16 התשמ"'ט-1989)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים