ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 24/01/1989

בחירת יושב-ראש הוועדה

פרוטוקול

 
מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפררטוקול- מס' 1

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי , י"ח בשבט התשמ"ט ,24.1.1989, שעה 12.20
נכחו
חברי הוועדה: א. שוחש - היו"ר

ג. גל

ע. זיסמן

י . לוי

אוריאל לין

ע, לנדאו

י. צידון

א. רובינשטיין
מוזמנים
ד. שילנסקי - יושב-ראש הכנסת

ש. יעקבסון - מזכיר הכנסת

ש. כרם - סגנית מזכיר הכנסת

ד. לב - סגן מזכיר הכנסת
מזכיר הוועדה
א. שטיינר
קצרנית
ח. אלשמן
סדר-היום
בחירת יושב-ראש הוועדה.בחירת יושב-ראש הוועדה
ד. שילנסקי - יושב-ראש הכנסת
אני מתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה

של ועדת הכלכלה.

ועדת הכנסת החליטה להמליץ בפניכם

לבחור בחבר-הכנסת אברהם שוחט ליושב-ראש ועדת הכלכלה של הכנסת. אני

רואה לעצמי זכות להעביר בפניכם את המלצת ועדת הכנסת.

האם יש מועמדים נוספים לכהונה

האמורה? אני מביך שאין. אם כך אני אקיים הצבעה בקשר בחירתו של חבר-

הכנסת שוחט ליושב-ראש הוועדה.

הצבעה

בחירתו של חבר-הכנסת א. שוחט לראשות

ועדת הכלכלה התקבלה פה אחד.

ד. שילנסקי - יושב-ראש הכנסת-. אני מתכבד להעביר לך, חבר-הכנסת

אברהם שוחט, את ראשות הישיבה ומאחל

לך בהזדמנות זאת הצלחה במילוי תפקידך.

אני מבקש את סליחתכם על-כך שאני

מוכרח לעזוב את הישיבה כיוון שעלי לגמור את ה"סיבוב" של מינוי יושבי-

ראש לוועדות הכנסת. אני שוב מאחל לכולכם הצלחה.
היו"ר א. שוחט
תודה.

ברצוני לומר לחברי הוועדה כי הישיבה

הזאת תהא ישיבה קצרה. זה לא סוד שאני חבר הכנסת חדש, חבר חדש בוועדת

הכלכלה של הכנסת, וחדש כיושב-ראש.

ניצלתי אה התקופה של ההשתחות ואי-

הוודאות שהיתה בקשר מינויים של יושבי-ראש הוועדות כדי ללמוד משהו בקשר

סמכויות הר ועדה, תפקידיה, פעולותיה בעבר, ועדרו לי בנושא הזה אבי

שטיינר, דוד לב ושאר אנשי הצוות של הוועדה.

כוונתי בתקופה הזאת, בה אנו מצריים

במסגרת תכניות כלכליות חדשות ובעיות קשות במגזרים שונים של המשק, לעשות

כמיטב יכולתי, ואני מכיר את המגבלות, כדי שהוועדה הזאת תהא ועדה פעילה;

כדי שהנושאים החשובים מאד יעלו על סדר-יומה, כדי שנקיים דיונים רחבים

וכדי שהם יהיו בהיקף פעילות מקסימאלית.אני מודע למגבלה שחלק גדול מחברי

הוועדה חבר גם בוועדות אחרות. חברי הכנסת הוותיקים מכירים את הנושא

הזה. יחד עם זאת אני מאמין שאם ביתן עניין לדיונים שנקיים ואם נדון

בנושאים מרכזיים שעומדים על סדר-היום הלאומי שלנו ונדאג, יחד, "לנווט"

את הוועדה כראוי, כי אז יהיה רצון מצד החברים להשתתף בישיבותיה ולדון

בנושאים בהם כולנו רוצים להיות שותפים.

בשבוע הבא "נשב" על לוח-הזמנים וננסה

לקבוע מועדים לישיבותיה של הוועדה כדי שכל החברים יוכלו לקחת חלק

בדיוניה. אני "פתוח" לשמוע הצעות נוסף לאלה הסטטוטוריות שאנו צריכים

לדון בהן וכאלה שתגענה אלינו מנשיאות הכנסת או ממזכירות הכנסת.

כפי שראיתם בסדר-היום של השבוע הבא

בחרתי בנושא שאינני בטוח שהוא דווקה החשוב ביותר בכלכלה הישראלית אבל

הוא נמצא במסגרת חוק הבזק שעליו הוועדה כבר דנה. אני ארצה שנשמע

בישיבה שנקיים דיווחים מהגורמים הנוגעים לנושא הטלוויזיה בכבלים כדי

שהוועדה תדע היכן הדברים "עומדים".

ביום שלישי בשבוע הבא נדון על סדרי-

עבודתה של הוועדה ועל זמני הישיבות ואני מבקש את כל החברים לחשוב על

הנושא. התייחסתי, במידה מסויימת, לנוהלי העבודה של הוועדה שהיו נהרגים

בעבר מבחינת לוח-הזמנים למרות שהייתי רוצה לקוות שבקדנציה הזאת הפעילות

תהא יותר אינטנסיבית ויותר מלאה.

בשבוע שלאחר מכן, ביום שלישי בו

יתקיים הדיון המרכזי, נדון בעניין הפיקוח על המחירים ולצורך הנושא נרצה

לשמוע את נציגי משרד התעשיה והמסחר וגורמים אחרים שקשורים לאותו עניין.

רשות הדיבור לחבר-הכנסת אוריאל לין.
אוריאל לין
אדוני היושב-ראש; קודם לכל אני מבקש

לאחל לך הצלחה במילוי תפקידך כי ושב-

ראש ועדת הכלכלה של הכנסת. הצלחתך תהא ההצלחה של כולנו.

הייתי חבר די פעיל בוועדת הכלכלה

במשך ארבע השנים האחרונות וככזה אני רוצה לומר שזאת ועדה חשובה מאד, יש

לה ערך רב מאד, אולם לצערי יש כאלה שנוטים לזלזל בחשיבותה.

התפתחה אצלנו תפישה לפיה ועדת הכספים

היא הכל וועדת הכלכלה של הכנסת נחשבת לוועדה שולית.

אני סבור שוועדת הכלכלה ב"ניווט"

נכון יכולה גם להרחיב את סמכויותיה, גם להרחיב את "משקלה" ולהיות מה

שבעצם באופן מקורי היא היתה צריכה להיות על-פי תקנון הכנסת, שוות-משקל

לוועדת הכספים.

ועדת הכלכלה של הכנסת עוסקת הרבה מאד

בנושאי תשתית שוועדת הכספים איננה עוסקת בהם כגון: רשות הנמלים, איחוד

מסילות הברזל ורשות הנמלים, כל חוקי הבזק, טלוויזיה בכבלים, פיקוח על

המחירים, הגבלים עסקיים ועוד. כל אלה הם חוקי-תשתית חשובים ביותר

שמשום מה יש כאלה שסבורים שאלה בבחינת דברים פחות חשובים. אבל לא היא.אני מבקש שתהיה המשכיות לעבודתה של

ועדת המשנה לבטיחות בדרכים. אני ליא רוצה להיות יושב-ראש ועדת-המשנה

הזאת. בכנסת הקודמת הייתי היושב-ראש והקדשתי לנושא הזה לפחות ישיבה

אחת לשבוע. מאחר ונבחרתי לכהן כיושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, לא

אוכל לטפל גם בעניין הזה. כיוון שכך אני מבקש שאחד החברים יקבל את

האחריות הזאת על עצמו. חבל שלא תהיה המשכיות.

אני מציע לחבר-הכנסת יואש צידון

לשקול את עניין מינויו ליושב-ראש ועדת המשנה לבטיחות בדרכים. קידמנו

בוועדה הזאת נושאים חשובים אבל הם דורשים מעקב מתמיד והמעקב הזה קשור

לאחריותה של ועדת הכלכלה. טוב תעשה הוועדה אם היא תחדש את פעילותה

בעניין הזה תודה.
היו"א א. שוחט
בנושא של ועדות-המשנה נצטרך לדון

ולסיים את העניין תוך מספר ימים.

אני מבין שישנן מספר ועדות ש"שואבות" את כוחן מוועדת הכלכלה, חלקן

משותפות לוועדות אחרות וחלקן עצמאיות. אני מניח שלנושא חשוב כל-כך כמו

הבטיחות בדרכים תהיה המשכיות.

רשות הדיבור לחבר-הכנסת יואש צידון.
י. צידון
אדוני היושב-ראש, ברצוני להגיב קודם

לכל על דבריו של חבר-הכנסת אוריאל

לין. אני חבר הכנסת חדש. לדעתי ועדת הכלכלה של הכנסת, להבדיל מוועדת

הכספים, היא זאת שצריכה להניח את היסודות לתשתיות מסויימות.

אני מבקש שבשבוע הבא תעשה איזושהי

חלוקת תפקידים או הגדרת תפקידים או יעדים כפי שהיושב-ראש רואה אותם,

כפי ש"נגזר" מתקנון הכנסת.

גם אני סבור שהיושב-ראש והחברים

שמכהנים בוועדה הזאת הם אלה שיקבעו את ערכה ואינני רוצה לדבר בהזדמנות

הזאת על "קנאת-סופרים". מה שאני כן רוצה לומר הוא שיש לפנינו עבודה

רבה.

אני מסתייג מהצעתו של חבר-הכנסת

אוריאל לין לכהן כיושב-ראש ועדת-המשנה לבטיחות בדרכים משתי סיבות; א.

אני מכהן כיושב-ראש ועדה טכנית למיחשוב של הכנסת שמעסיקה אותי הרבה

מאד; ב. אני מחפש ועדה או ועדת-משנה שתטפל בנושא של תיכון ויעול

המינהל הציבורי. והיה והנושא הזה לא ייצא לפועל כי אז אני אהיה מעוניין

יותר להתעסק בנושא תשתית כמו תעופה בו אני מתמצה יותר מאשר בעניין

תאונות הדרכים. תאונות דרכים לא עשיתי אבל תאונות מטוסים עשיתי גם

עשיתי... תודה.
היו"ר א. שוחט
רשות הדיבור לחבר-הכנסת רובינשטיין.
א. רובינשטיין
אדוני היושב-ראש, אני מצטרף לכל

הדברים שהשמיע חבר-הכנסת אוריאל לין.

הייתי גם חבר בוועדת הכלכלה והייתי

גם שר התקשורת וככזה הופעתי בצורה קבועה בוועדה. יחד עם כל אלה קיימת

בעיה שצריך למצוא לה פתרון ובהקשר הזה ברצוני לתת דוגמה מהמקרה האישי

שלי. אני, כשר התקשורת, הייתי כפוף לוועדת הכלכלה של הכנסת, אבל מי

שאישר את התעריפים היתה ועדת הכספים.

הפיקוח הפרלמנטרי- הוא גם רחב מאד

אבל גם צר מאד. הוא צר מבחינת הפעולה השוטפת. אחד הנושאים שאני ארצה

להעלות בישיבה הבאה יהיה בקשר השאלה-. כיצד ניתן לפקח פיקוח שוטף על

השירותים?כאשר הייתי שר התקשורת נהגתי,

כמתנדב, לתת לוועדה הזאת דיווח תלת-חודשי על- המצב בשירותי הטלפון. אבל

אין חובה כזאת ואני לא יודע אם צריכה להיות חובה סטטוטורית כזאת.

חשוב מאד שבקשר כל השירותים

הציבוריים, גם חשמל, גם טלפון, גם כבישים, נקבל דיווחים שוטפים. אל

נסתפק בכך ששר יבוא לוועדה, ושרים, כידוע, באים לי רעדת הכלכלה של הכנסת

לעתים רחוקות. הם זקוקים בעיקר לוועדת הכספים.
היו"ר א. שוחט
האם היה פעם נסיון להעביר את האישור של

התעריפים לוועדת הכלכלה של הכנסת?
אוריאל לין
כל אימת שהגיעה אלינו חקיקה כאשר היה

צורך בסעיף בנושא התעריפים, קבענו

שאישור התעריפים ייעשה בוועדת הכלכלה. התכוונתו, באופן הדרגתי, להעביר

אלינו מוועדת הכספים את הנושא של שיעורי התעריפים.
א. רובינשטיין
אני מדבר בעיקר על פבליק יוסיליטי.

בישראל קיימת בעיה רצינית מאד בקשר

הנושא הזה. מעט מאד מהאנשים העומדים מאחורי העניין הזה מבינים שמאחורי

הפבליק יוטיליטי עומד הצרכן. כמובן שכמו בכל נושא - יש יוצאים-מן-

הכלל.

רשות הדואר, לדוגמה, מהווה "סיפור"

אחר לגמרי שאינני יידע אם יש דומה לו מבחינת ההצלחה והשירות לציבור.

לעומת זאת קיימים הרבה מאד אלמנטים שלגביהם הצרכן נחשב מיטרד.

אני מעלה את הנושא הזה זאת פעם שניה;

כבר בכנסת העשירית "נלחמתי" עליו. הוועדה הזאת מוכרחה למלא תפקיד

בפיקוח השוטף בעיקר בנושא של הפבליק יוטיליטי שבו יש נטיה לזלזל

בצרכנים. היום, לדוגמה, יש שביתה של כל שירותי הרדיו והטלוויזיה.
אוריאל לין
ברצוני להעיר בקשר דבריו של חבר-

הכנסת אמנון רובינשטיין שוועדת

הכלכלה איננה מפקחת על הנושא. כאשר צריכים לאשר העלאת תעריפים - פונים

לוועדת הכספים של הכנסת.
א. רובינשטיין
זה מה שאמרתי. יחד עם זאת אני אומר
שאנו צריכים לומר
בלי חוק: אנו

מבקשים שהוועדה תקבל כל שלושה חודשים דיווח על נתונים כאלה וכאלה מבזק,

חברת החשמל ורשות הדואר.
היו"ר א. שוחט
אילו נתונים אתה רוצה לקבל מחברת

החשמל?
א. רובינשטיין
אני הייתי מבקש לקבל נתונים על

הפסקות החשמל המכוונות, לדוגמה.
ע. לנדאו
לא מספיק לקבל-בנושא כזה דיווח.

חברת החשמל מהווה אחד העניינים

הקשים ביותר במדינה. צריך להיות חבה הכנסת אחד שיקח את הנושא הזה על

עצמו. היום כאשר החברה מגיעה אלינו אנו לא יכולים לומה לה שהיא

"פישלה" לדוגמה. איננו מסוגלים לכך. צריך שיהיה חבר הכנסת אחד לפחות

שיקח את העניין על עצמו אחרת לא נוכל לפקח על שום דבר. לא נוכל לפתח

מומחיות באף נושא. מישהו צהיד להיות אחראי על הנושא הזה.
א.רובינשטיין
מידת הפיקוח שלנו קטנה מאד.

ברצוני לתת לכם דוגמה מעצמי . ידעתי

שלא לתמיד אהיה שר התקשורת לכך ראיתי צורך בתקדים כזה שכל שלושה חודשים

לפחות ועדת הכלכלה של הכנסת תקבל דיווח על התקלות שקורות בתחום שאני

הייתי אחהאי לו. אם הדיווחים הם דיווחי אמת כי אז יש להם שני אפקטים;

קודם לכל אתם יודעים על-כך וכתוצאה מזה אתם יכולים ליזום פעולה שנית

דבר כזה מרתיע את חברת בזק.
ע. לנדאו
חבר-הכנסת רובינשטיין, האם היית

מוכך לקבל על עצמך את ניהול המעקב

אחרי חברת בזק? צריכה להיות "כתובת" לנושא הזה.
א. רובינשטיין
לא. אם נחליט כאן על קדרי עבודה - -

ג.. גלי. אני מצניע להפוך את הסדר. אני, כמו

חברי הוועדה האחרים, הייתי רוצה

להיות נוכח בכל ישיבותיה של הוועדה. אלא שביום רביעי קיימת התנגשות בין

שתי ועדות בהן אני חבר, לכך צריך להשקיע מחשבה בשאלה איך לקיים את

הישיבות עם מקסימום חברים?
י. צידון
מזכירי הוועדות צריכים לעסוק בנושא

הזה.
היו"ר א. שוחט
אני מתכוון לכך שהדיון העיקרי של

הוועדה יתקיים ביום שלישי, וביום

רביעי נדוך בעיקר בתקנות ובדבהים חשובים, אבל חשובים פחות. הנושאים

המרכזיים יועלו בימי שלישי בשעה שתיים.

אני מציע לכם לקיים את הדיון שבו אתם

רוצים ביום שני - - -
ג. גל
ליום שני כבר קבעת סדר-יום.
היו"ר א. שוחט
קבעתי כיוון שלא רציתי שישאר חלל

ריק.
ג. גל
ביום רביעי לכל אחד מאתנו תהיה בעיה.
א. רובינשטיין
ביום רביעי אין מנוס; יש חפיפה של

הו ועדות.
היו"ר א. שוחט
נושאים שיועלו על שולחנה של הוועדה

בימי רביעי יהיו עניינים שקשורים

בחקיקת-משנה.
ג. גל
אי-אפשר למצוא פתרון אחר לבעיה?
היו"ר א. שוחט
לא.
א. רובינשטיין
יש פתרון אלא שלגביו קיימת בעיה

בכנסת. היה אפשר להאריך את ימי

עבודתה של הכנסת.
היו"ר א. שוחט
הנושא הזה לא שייך לשולחן הזה.
ג. גל
אם ועדת הכספים של הכנסה מקיימת

ישיבות בתל-אביב, מצדי אפשר לקיים גם

את ישיבותיה של ועדת הכלכלה באותה עיר מחוץ לימים שני, שלישי ורביעי.
ע. לנדאו
קיימת הנחיה לא להעביר את ישיבות

ועדות הכנסת מחוץ לירושלים, מלבד

ישיבותיה של ועדת הכספים.
היו"ר א. שוחט
קיימת בעיה. יש כאן סדרי עבודה אחרים

מאלה שאנחנו מורגלים בהם. נצטרך ללמוד אותם ולהתאים עצמנו למועדי

הישיבות של הוועדות.

מכל מקום ביום שלישי בשעה שתיים רוב

החברים יוכלו להשתתף בישיבות הוועדה ולכן באותו היום נעלה לדיון את

הנושאים היותר ציבוריים ויותר רחבים.

לגבי התחלת הישיבות של ימי שני קיימת

גם כן בעיה כיוון שוועדת הכספים מתחילה "לשבת" בשעה עשר, וועדת החוץ

והבטחון גם היא "יושבת" בשעה דומה.
א. רובינשטיין
ועדות המשנה של ועדת החוץ והבטחון של

הכנסת נחשבות לוועדות חשובות. מליאת

הוועדה נחשבת לישיבה משנית. זאת ועדה יותר חשובה.
היו"ר א. שוחט
האם יש עוד משהו להוסיף בנושא הזה?

רשות הדיבור לחבר-הכנסת גדליה גל.
ג. גל
אני אצטער על-כך שבימי רביעי אני

אצטרך להחליט באיזו ישיבת ועדה

להשתתף. אם זאת "גזירת" המקום ...
י. צידון
ברצרני לשאול שאלה. האם ענייך מכירת

הנכסים הממשלתיים וקביעת המדיניות

לגביהם שייך לוועדת הכספים או לוועדת הכלכלה? בנושא הזה יש פרק ארוך

מאד בו אני מצוי והוא עניין התעשיות הבטחוניות ומעמדן במסגרת המערך של

החברות הממשלתיות. אני בכוונה לא רוצה לטפל בנושא הזה במסגרת ועדת

החוץ והבטחון של הכנסת. מדובר על תעשיה.

כיוון שקיים ויכוח על העניין הזה

הייתי רוצה שהוועדה הזאת תטפל בו, אם אמנם היא מוסמכת לכך.
היו"ר א. שוחט
מנסיוני הקטן בשטח הזה אני יכול לומר

לך שאם אתה תיזום דיון - יתקיים

בוועדה דיון על הנושא שעליו אתה מדבר.

רשות הדיבור למר דוד לב.
ד. לב
לחברי הוועדה החדשים שאינם מכירים

אותי ברצוני לומר כי כיהנתי כמזכיר

הוועדה בקדנציה הקודמת של הכנסת. לגופם-של-דברים אני יכול לומר שתלוי

איזו כותרת קובעים לדיון. אפשר לקבוע דיון בשאלה כלכלית קצת יותר רחבה

תחת כותרת רחבה,ולא להתמקד בנושא ספציפי. כדוגמה לדברי ברצוני לציין

כי הוועדה הזאת קיימה דיון בנושא של מכירת חברות ממשלתיות, קיימנו

דיונים על עניין השפעת התעשיה הצבאית והבטחונית על הסקטור האזרחי - הכל

תחת כותרת קצת יותר רחבה.
י. צידון
אם כך אני אבקשכם לעזור לי למצוא

כותרת לנושא שהייתי מבקש להעלות

לדיון בוועדה.
היו"ר א. שוחט
רשות הדיבור לחבר-הכנסת יאיר לוי.
י. לוי
אני מברך את חבר-הכנסת אברהם שוחט

עם היבחרו לכהונת יושב-ראש הוועדה

ומאחל לו הצלחה במילוי תפקידו. אני אתפלל לבורא-עולם כדי שנצליח יחד

במשימה החשובה והקשה שהוטלה עלינו.

היושב-ראש בא מחבל-ארץ יפה מאד;

מחלוציות, ויש לו רקורד מכובד. הוא יצטרך לתת לנו עידוד לנסות לעזור

לחבל ארץ מוזנח מאד מכל הבחינות. תרדה.
היו"ר א. שוחט
רבותי, עלינו לסיים את הישיבה.

הנחנו על השולחן לפניכם את ההזמנות

לשבוע הבא. אני מבקש אתכם לחשוב על הנושאים שצריכים לבוא בסדר עדיפות

על-פני האחרים כדי שנוכל להחליט את מי לזמן לישיבות מיוזמתנו מבחינת

פעילותה של הוועדה.

אני אנסה, בעזרתו של מזכיר הוועדה,

לבדוק שוב את נושא תיאום זמני הישיבות. אין לי ספק שמדובר על נושא

שקשה לפתור אותו אבל אני מקווה שאנו נגיע לתוצאה הטובה ביותר.

יש לי הרגשה שההרכב האנושי של הוועדה הוא כזה שאם נחליט על משהו וכולם

'יירתמו" לו כי אז אפשר יהיה באמת לעשות משהו יחד בוועדה הזאת ולהביא בה

לדיון נושאים ציבוריים חשובים שיקבלו ביטוי הולם.

אני מודה לכם מקרב לב על הברכות

שברכתם אותי ומאחל לכולנו הצלחה במילוי תפקידנו.

הישיבה הסתיימה בשעה 12.50

קוד המקור של הנתונים