ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 18/02/1991

ישיבה חגיגית עם קיס מנסה זימרו, מהמנהיגים הרוחניים של יהודי אתיופיה שעלה לארץ לפני כשבועיים

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 136

מישיבת ועדת העליה והקליטה

יום שני. די באדר התשנ"א (18 בפברואר 1991). שעה 15:30
נכחו
חברי הוועדה; מי קליינר - הי ו"ר

נ' ארד

י ' ביילין

ע' ברעם

מי גור

י י הורביץ

די צוקר

י י צור

י' צידון

י' שפרינצק

מוזמנים; י ושב-ראש הכנסת ד' שי ל נסקי

קיט מי זימרו

מי זימרו - אשת הקיס זימרו

קיס י י ברכיאן -)

קיט ת' צהלו -) קיטים שעלו מאתיופיה

קיט י ' קאטה -)

ת' יאטו - נכבד העדה

הרב י י הדנה

שי מולה - טגן י ו "ר ארגון גג של עולים מאתיופיה

סי פולק - התאחדות עולי אתיופיה

גי רינק - התאחדות עולי אתיופיה

ני שרנטקי - אסיר ציון שעלה מברית-המועצות

מי גרוברג - י ו "ר מחי הקליטה, הועה"פ של ההסתדרות

אי מטלה - הועד הפועל של ההטתדרות

מזכירת הוועדה; ו י מאור

רשמה; עי הירשפלד

טדר-היום; ישיבה חגיגית עם קיט מנטה זימרו, כמהנהיגים הרוחניים של יהודי

אתיופיה שעלה לארץ לפני כשבועיים.ישיבה חגיגית עם קים מנסה זימרו, מהמנהיגים הרוחניים

של יהודי אתיופיה שעלה לארץ לפני כשבועיים
היו "ר מ' קליינר
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אנהנו זימנו את הישיבה הזו כישיבה פתוחה לנציגי

התקשורת, בהשתתפות יושב-דאש הכנסת וקיסים נכבדים שעלו מאתי ופה. זו הפעם הרביעית

שאנהנו מקיימים ישיבה הגיגית מיוהדת לכבוד עולים, שהם משכמם ומעלה. בקדנציה

הקודמת קו י ימו שלוש ישיבות כאלה לכבוד בואם של אידה נודל, יוסף ביגון ונתן

שרנסקי, שנמצא כאן אתנו. היום אנהנו מתכוונים לקיים בפעם הרביעית אירוע כזה

לכבוד קיס מנסה זימרו, שהוא מנהיג רוחני משכמו ומעלה של יהדות אתיופיה, שעלה

בימים אלה ארצה.

קיס זימרו אמור להגיע ממרכז קליטה ברהובות, והסוכנות היהודית אמורה היתה

לדאוג להגעתו לישיבה בשעה 3.30 . אני מבין שבשל תקלה טכנית הוא מאהר להגיע.

יושב-ראש הכנסת כיבד את המעמד וגם הוא נמצא אתנו. כמו-כן נוכחים כל הברי הוועדה,

ללא יוצא מן הכלל.

אני אומר כמה דברים ואחר-כך הם יתורגמו לקיס מנסה. חברי-הכנסת נאוה ארד,

יאיר שפרינצק ואני היתה לנו הזכות לראות את קיס מנסה באתיופיה. ראינו מנהיג

בפעולה. זה היה באסיפה בתוך הטוקול בשגרירות ישראל באתי ופה. ראינו איך הוא מדבר

אל נכבדי העדה והתרשמנו ממנהיג אמיתי. אני מניח שכולנו נינרגש ממנו כשהוא יבוא

לכאן, אבל חברי-הכנסת ארד, שפרינצק ואני נתרגש קצת יותר, כי ראינו אותו שם.

אדוני הי ושב-ראש, אנחנו מודים לך שבאת אלינו לכבד את האירוע, ואנחנו יודעים

שאתה צריך לפתוח ולנהל את ישיבת המליאה בשעה 4. בבקשה.

י ו"ר הכנסת די שילנסקי;

ראשית-כל אני רוצה להודות לי ושב-ראש הוועדה ולכולם שהזמנתם אותי. אנחנו ננהג

כאילו האורה הנכבד נמצא בתוכנו, בתפילה ובתקוה שבקרוב בימינו יבואו לכאן כל אחינו

מגלות אתיופיה.

מאחר שבעוד כמה דקות אני צריך לעזוב אתכם כדי לפתוח את ישיבת הכנסת, אני מרים

כוסית "לחיים" לחיי יהודי אתיופיה, שיקבץ יהד מכל קצות האר\ את כל עם ישראל.

הי ו"ר מי קלי י נר;

אני חושב שי ושב-ראש הכנסת צודק. מאחר שבאמצעות האירוע לקיס מנסה רצינו להביע

את הוקרתנו ואת הצדעתנו לעדה האתיופית כולה, יש גם סמליות באירוע זה, וזו ישיבה

סמלית, חגיגית. ומאחר ששלושת החתנים הקודמים של אירוע כזה היו אסירי ציון שעלו

מברית-המועצות, ונמצא אתנו נתן שרנסקי, אני מתכבד לתת לו את רשות הדיבור.

יו"ר הכנסת די שילנסקי;

אני מבקש את סליחת כולם על שאני נאלץ לעזוב אתכם. בהצלחת וכל טוב.

נ' שרנסקי;

אני שמעתי פעם ראשונה על יהדות אתיופיה כשהייתי בבית-סוהר, בשנת 1982 או

1983, כאשר פתאום קראתי בעתו ן הסובייטי "איזבסטיה" על "מבצע משה", ושם היה כתוב

שהציונים עושים עוד פרובוקציה חדשה ונכנסים בצורה לא חוקית לאתיופיה, ממש גונבים

משם אנשים, מעבירים אותם דרך סודאן נגד רצונם, חלקם מתים בדרך והשאר מגיעים

לישראל. הם נגד זה, אבל ככה זה כאשר ציונים צריכים בשר לתותהים, אין להם שום

חוקים, שום מוסר, שום דבר. אני קראתי את זה בעתו ן ודרך השירותים דיברתי עם אסיר

ציון אחר, שאמר לי שהוא לא שמע ולא ידע על כך דבר.אחר-כך התחילו לבוא אסירים חדשים, שנעצרו יותר- מאוחר, והם הסבירו שמצאנו שבט

חדש באפריקה, שהם כן יהודים ועכשיו מביאים אותם לישראל. היינו גאים שיש לנו

מדינה שדואגת לכל יהודי בכל מקום בעולם, גם אם אף אחד לא ידע שיש שם יהודים, והם

עשו כל מיני דברים לא חוקיים וכן הביאו אותם לארץ.

מהמקרה הזה למדנו וראינו שגם לנו יש תקוה, שאם הביאו יהודים מאתיופיה, גם

אותנו יביאו לארץ. כשבאתי לארץ הייתי מאד שמח לראות כמה יפה הם נקלטו. פגשתי

אותם בצבא ובכל מקום בישראל. אבל ידעתי ושמעתי על הבעיות שלהם, והשתתפתי יחד אתם

בהפגנות, כי עם כל יהודי אשר בא מאתיופיה או מברית-המועצות יש יותר תקוה לכולנו.

אני מאד שמח שגם הרב הראשי של יהודי אתיופיה יהיה עוד מעט אתנו. ועכשיו,

לאחר שיסתיימו כל החגיגות צריך להתמסר גם לקליטה. כל יום אנחנו שומעים כל מיני

דיבורים על קליטה, של כל אחד מאתנו, אבל צריכים גם לעשות שינויים מאד רציניים.

הי ו "ר מי קלי י נר;

בעני ן הזה אני חושב שבוועדת העליה והקליטה יש הסכמה כללית, רק נצטרך ליישם

אותה.

רשות הדיבור לחבר-הכנסת עוזי ברעם, ואחריו - הרב הדנה.
ע' ברעם
אני רוצה לברך את הנכבדים שנמצאים כאן ובאמצעותכם לברך את העדה כולה. כמה

מחברי הוועדה, ואני אתם, היינו כאן בוועדת העליה והקליטה כשהתחיל "מבצע משה".

אני הייתי אז יושב-ראש הוועדה וראינו באיזה תלאות הגיעו יהודי אתיופיה לארץ,

במעבר הקשה שהיה עד סודאן. היום, כאשר אנחנו רואים אתכם כאן ומאמינים עכשיו

שאחרוני יהודי אתיופיה עומדים לבוא ארצה, אנחנו יודעים שאנחנו עומדים בפני גאולה

שלמה של העדה החשובה והנכבדה הזו.

אפשר כבר היום לציין שעם כל הבעיות שקשורות עם הקליטה של יהודי אתיופיה, הן

הרבה מעבר למה שחשבו בשעה שהם הגיעו. זה דבר סמלי שמצד אחד יושבים אינם, שגם

הייתם אסירי ציון, אבל לא ישבתם אחרי סוגר ובריח. אתכם יושב שרנסקי, שהיה אסיר

ציון כן אחרי משפט, כן אחרי סוגר ובריח. עצם הסמל הזה שהיום כבר אין פעולה של

יהודי ברית-המועצות רק למענם אלא יש כבר הבנה שאנחנו צריכים איזו שהיא אחווה בין

כל הגלויות, הוא דבר חשוב מאד. הייתי רוצה לומר שבוועדה זו, שבה כולנו אנשים

פוליטיים, אנחנו מקפידים לעבוד ביחד בנושאים העיקריים הדרושים לשיפור העליה.

אם אמרתי דברים טובים על העליה, אינני יכול לומר יותר מדי דברים טובים על

הקליטה. בקליטה אנחנו עומדים בתחילת הדרך, וכאשר תסתיים מלחמת המפרץ ואנחנו

נעמוד פנים אל פנים עם הקליטה, נראה איזה מאמצים אדירים אנחנו צריכים לעשות. אבל

היום יש שעת רצון ואני באמת רוצה לברך אתכם בשם חברי, בשם חברי הוועדה ובשם הכנסת

כולה. תודה רבה.
הי ו"ר מי קלי י נר
תודה רבה. הרב הדנה היה אתנו בוועדה. תאמר לנו בבקשה בכמה משפטים דברי רקע

על מעמדו של הקיס. אולי זה יותר נוח לפני שהוא בא.
הרב י י הדנה
ראשית-כל אני מאד מודה על היוזמה, על הרעיון בכלל ועל המעמד המכובד הזה. זה

כבוד גדול לנו. אני מאד מקווה שעוד מעט נראה את הקיס, זקן הקיסים, שבגילו היום

הוא הגדול בחוכמה, אדם ששמו הולך לפניו. אני מקווה שבעזרת השם נראה אותו ונדבר

עליו.כשהייתי בוועדה זו לפני כחודשיים דובר אז על העליה, על הבעיות שיש באדיס

אבבה. אני מאד שמח שהוועדה החליטה, נסעה לאתיופיה וראתה מה שראתה. בעקבות

הנסיעות, גם של סגנית השר חברת-הכנסת גאולה כהן, ו אחר-כך של חברי ועדת העל י ה

והקליטה, אני מקווה שהרבה דברים ישתפרו. אנחנו כבר רואים שהעליה מאתיופיה

מתגברת.

זה כבוד גדול לנו, מאורע גדול, יום גדול בשבילנו. הקיס באתיופיה הוא למעשה

הדמות בכל המובנים, אם זה בהשכנת שלום בין אדם לרעהו, בין איש לאשתו, אם זה

בענייני טהרה - בכל אלה הקיס בראש. הקשר ביו הקיס לבין הציבור הוא דבר שקשה לתאר

אותו, במיוחדים במושגים שלנו כאן בארץ, וקשה להביו את זה. בארץ יש רב שכונה, רב

עיר, שבקושי מכירים אותו. אבל באתיופיה זה לא כך, שם כל משפחתו רואה בקיס אבא

רוחני. אבא רוחני הוא האיש שמקשר את המשפחה, כל משפרה ומשפחה, עם הקיס. לכן, כל

דבר שהקיס אמר, לימד - הכל התקבל וכולם ביצעו.

הי ו"ר מי קלי י נר;

תודה רבה לרב הדנה. קיס מנסה זימרו הגיע.

ועדת העל י ה והקליטה של הכנסת התכנסה כדי לכבד אותך כאן, בכנסת ישראל, לרגל

עלייתך ארצה. אירוע כזה קיימנו בעבר רק לכבוד שלושה אנשים חשובים שעלו

מברית-המועצות, שהבולט ביניהם נמצא אתנו, והלא הוא נתו אנטולי שרנסקי.

לחבר-הכנסת נאוה ארד, לחבר-הכנסת יאיר שפרינצק ולי היתה הזכות לראות אותך

בפעולה לפני חודש וחצי בטוקול בחצר והשגרירות באדיס-אבבה, ולכן ההתרגשות שלנו

כפולה ומכופלת.

קיס מ' זימרו;

(לאחר שדבריו תורגמו לעברית)

אני ראיתי אותך וזוכר אותך במיוחד.

הי ו "ר מי קלי י נר;

אני רוצה להציג גם את יתר חברי הוועדה חברי הכנסת; עוזי ברעם מטעם סיעת

המערך, יוסי בייליו גם הוא מסיעת המערך, דדי צוקר מטעם סיעת ר"צ, שהיה גם פעיל

באופן עצמאי במאבק למען יציאת יהודי אתיופיה; חבר-הכנסת מוטה גור, שר לשעבר, גם

כו חבר סיעת המערך; חבר-הכנסת יגאל הורביץ, שר לשעבר, חבר סיעת הליכוד; הבר-הכנסת

שפרינצק כבר הוצג. היו כאו גם יושב-ראש הכנסת דב שילנסקי, שבגלל האיחור נאלץ

לעלות לאולם המליאה ולנהל את ישיבת הכנסת, ויעקב צור, לשעבר השר לקליטת העליה.

בכמה מלים אומר; ברוך הבא. באמצעות האירוע הזה לכבודך אנחנו רוצים לבטא כל

חברי ועדת העליה והקליטה, מכל המפלגות ומכל הזרמים בישראל, את ההוקרה העמוקה

שאנחנו רוחשים לעליה הטובה מאתי ופיח, שחצייה הראשון בא אלינו בעיקר בזמן "מבצע

משה". אנחנו מקווים שתוך שנה יגיעו לארץ אותם 17,000 איש, צאו מרעיתך שעדיין

נמצאים באדיס-אבבה ובעזרת השם יצטרפו אלינו בשנה הקרובה בארץ-ישראל, או כפי שאתה

אומר, בירושלים.

לפני בואך נשאו דברים נתן שרנסקי בשם העליה הגדולה מברית-המועצות. הוא הביע

את התחושות כלפי העולים מאתיופיה, כיצד שמע ולמד על העליה משם וכיצד הוא מרגיש

שותפות-גורל אתה. חבר-הכנסת עוזי ברעם, שהיה יושב-ראש ועדת העליה והקליטה בזמן

"מבצע משה" תיאר גם הוא את ההתפעמות לאור העליה המיוחדת הזאת, האחים הנפלאים האלה

שבאים, ושאתה היום מביא את התהליך ההסטורי הנפלא הזה, שאחרי אלפיים שנה חוזרים

לירושלים. כשאתה עושה את זה אני חושב שזה ממחיש את מה שכולנו בסופו של דבר עושים

בדור האחרון.הרב יוסף הדנה נתן לנו קצת רקע על מעמדו של הקיס, מה זה קיס הקיסים, וכעת אני

מציע שנשמע את קיס הקיסים הרב מנסה זימרו.

קיט מ' זימרו;

(לאחר שדבריו תורגמו לעברית)

אנהנו נמצאים בגולה 1983 שנה. אנהנו היינו מפורדים מכל הקהילה היהודית

בעולם. היום שבנו הביתה. לא רק אנהנו פיסית הגענו אלא גם עם התורה שלנו, עם

ספרי הקודש שלנו.

כאשר היינו באתיופיה היינו באמת מנהיגים רוחניים בכל המובנים. כאשר יהודים

עמדו להמיר את דתם, מנענו זאת מהם ושירתנו את הקהילה בתהום הדתי במלוא מובן המלה.

אני הייתי מנהיג רוהני מאד בולט ושמרתי על הקהילה על-מנת שלא יהטאו ולא יהרגו

מהיהדות. אני הייתי מפקח חברתי מבחינה דתית, וכאשר היו סטיות דתיות, דרשתי מאותה

קהילה - אם אלה היו סטיות בענייני דת של פרט או של הכלל - דרשתי להקריב קורבו.

הקורבן היה כבש.

התורה שלנו תורגמה מעברית, ממש מלה במלה לשפת גז, שהיא שפת האם שלנו. אין

שום חילוקי-דעות בינינו ובין עם ישראל כאן בענייני דת, כי אנהנו שמרנו את התורה

במלואה באדיקות, ואם מישהו חושב שהוא לא מסתדר, הוא יכול לשבת אתי, אני יושב עם

הספר שלי והוא עם הספר שלו בשפה שהוא בוהר, והתרגום ייצא אותו דבר ללא כל בעיה.

מה שכתוב כתוב במלואו, ואפשר ולחזור ולראות אותו כתוב ממש בלי שום בעיה. אבל מה

ששומרים בעל-פה אפשר להוסיף עליו ולגרוע ממנו, וזה לא כמו שכתוב.

אני מתייחס לתורה שבכתב ואומר שהתורה שבכתב, למרות שהיא כתובה בשפה אחרת, היא

התורה האמיתית, המקורית. אין שום הבדל.

בארץ קיבלו אותי יפה מאד. קיבלתי דירה מאד יפה במרכז קליטה, דירה שלא יכולתי

להרשות לעצמי להיכנס אליה באתיופיה. יש כאן שפע של אוכל, והכל, ואני מרגיש טוב

מאד. יש פתגם באמהרית, שבתרגום לעברית הוא כך: לקוף נכנסו קוצים. אדם ניגש אליו

לעזור לו ולשחרר אותו מהקוצים. הוא שאל אותו: מאיפה אתה רוצה שאוציא קודם את
הקוצים? ענה לו הקוף
קודם-כל תוציא את הקוץ מהישבן כדי שאוכל לשבת, ואת שאר

הקוצים אני אוכל להוציא אחר-כך בעצמי.

למרות הכל, למרות הכיף בארץ, הדת היא החשובה לנו ביותר. בזכותה התקיימנו

באתיופיה. שמרנו את הדת בנפשנו ובזכותה הגשמנו את חלומנו והגענו ארצה. כאן,

בניגוד למה שנהגנו, וכך גם ראיתי ושמעתי, אני מרגיש לא טוב מפני שיש חריגים. זה

ממש חמור מאד. באתיופיה, בעת שלאשה היה מחזור, היא היתה 7 ימים בבית נידה, ללא

שום מגע פיסי עם אדם אחר. כאשר היא ילדה בן, היא היתה 40 יום באותו בית נידה.

אהרי 8 ימים התקיימה ברית מלה, כמובן.

לאחר שכל חיי הייתי מנהיג רוחני אני לא רואה איפה אני יכול להשתלב בארץ בתור

שכזה.

כל זה כתוב בתורה. בספר ויקרא, פרק י"ב כתוב: מי שלא נוהג כך צריך להיות

מוחמד או ישו. העם היהודי צריך לנהוג כפי שכתוב בתורה. בפרק ט"ו גם כתוב: כאשר

יש יחסים אינטימיים בין בני הזוג, הם חיייבים לטהר את עצמם. כלומר, ללכת למקווה

ואחר-כך אפשר להיכנס הביתה.

אני מזכיר את הדברים האלה כי שמעתי שבארץ לא כל-כך מקפידים לנהוג כך. הציפיות

שלי לגבי הארץ היו יותר גדולות מנגה שעשיתי שם. אנחנו שמרנו את הדת ממש בנפשנו,

כאשר המסיונרים והנוצרים באו וכפו עלינו להתנצר, עד כדי כך היו קורבנות למען הדתהיהודית ולא הסכמנו להם. עד שהגענו ארצח עברנו תלאות קשות, ועברנו משבר מאד קשה,
רק בשביל דבר אהד
תמיד חלמתי וחיפשתי ארץ שיכולה לתת הגנה לעם היהודי. תמיד

ידעתי שביתו של העם היהודי הוא ירושלים, מדינת ישראל. אני ובני עדתי הגשמנו את

ההלום ואני מאד שמה להיות באן.

בספר במדבר, פרק י"ט, כאשר מישהו נפטר והאדם היה במגע עם הגופה, הוא צריך

להיות 7 ימים כמו בבית נידה, ואחר-כך הוא צריד לטהר את עצמו על-י ד י הקרבת פרה

אדומה כקורבן.

אנהנו, העם היהודי, צריכים לשמור על השבת, כי אלוהים ברא את העולם ועבד 6

ימים והיום השביעי בשבוע, השבת, הוא יום המנוהה. אצלנו שבת היא שבת. אני אשתדל

לנהוג כפי שנהגתי באתיופיה.

אני מודה לכם בשמי ובשם העדה על הטקס החגיגי הזה שערכתם לכבודי. אני מברך את

ועדת העליה והקליטה של הכנסת על היוזמה הזאת. אני רואה כאן אנשים, שלהם שני

צבעים, בני אווזה דת, אותה תרבות ואותו מוצא. יש ביניכם לבנים עם אף עקום, או עם

אף ישר, וגם בין השחורים יש יהודים בעלי אף שונה, אבל אנהנו עם יהודי והנה

התאספנו במדינה אהת. תודה רבה לכם.

הי ו "ר מי קלי י נר;

ראשית, יש בינינו אנשים בעלי הרבה צבעים, לא רק שני צבעים. שנית, מגיעה לכם

הצדעה אמיתית. אמנם בהודש ינואר, למרות המצב הקשה, הגיעו יותר עולים מאשר בכל

שנת 1983, אבל מגלויות אחרות הגיעו קצת פהות משהגיעו בהודש דצמבר. יש עדה אהת

שכל הזמן מגדילה את מספרי העולים, והיא העליה מאתיופיה. בהודש ינואר 1991 הגיעו

יותר עולים מאשר בדצמבר 1990 ו.בפברואר יגיעו יותר מאשר בינואר. כמו שאמרת, אהרי

אלפיים שנה שהו זרים למולדת, שום דבר לא עוצר אותם, אפילו לא טילי סקאד. יישר

כוח.

תודה רבה להברי הכנסת ולנכבדי העדה שבאו אלינו. תודה רבה לחתן המסיבה הדומה

הקודמת, נתן שרנסקי. קיס זימרו, ברוך הבא לארץ.

תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה הסתיימה בשעה 45 : 16

קוד המקור של הנתונים