ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 05/11/1990

טיסות ישירות; מעמד הקונסוליה בבריה"מ

פרוטוקול

 
ועדת כספיםמ0י כנ0ת 12

מסי פרוטוקול 112פרוטוקול חסר

קוד המקור של הנתונים