ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 24/10/1989

דיון בנושא: הערכות לקראת גלי העלייה -הצעה לסדר היום של חה"כ מ' קליינר

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 41

מישיבת ועדת העלייה והקליטה

יום שלישי, כ"ה בתשרי התש"ן (24 באוקטובר 1989), שעה 12:00
נכחו
חברי הוועדה: מ' קליינר - היו"ר

אי ולדמן

י' שפרינצק

מוזמנים

אי גורדון - יו"ר מחלקת העלייה, הסוכנות היהודית

ב' שוייגר - עוזר יו"ר מחלקת העלייה
מזכירת הוועדה
וי מאור

רשמה: ש' צהר
סדר היום
דיון בנושא: הערכות לקראת גלי העלייה -

הצעה לסדר היום של חה"כ מ' קליינר.היו"ר מי קליינר;

אני פותח את הישיבה. אני מופתע על שבישיבה זו של הוועדה, שנועדה לשמיעת

דיווהו של ראש מהלקת העלייה על הנעשה בתהום הזה, נוכה מספר קטן ביותר של הברי

כנסת.

אני הושב שלשמיעת דיווהו של ראש מהלקת העליה בנושא שהוא עכשיו כל-כך דינמי

וכל-כך חשוב וגורלי עבורנו היתה צריכה להיות נוכחות גדולה יותר של הברי ועדה. אבל

מאהר ואין זה כך אני מציע שננעל את הישיבה ונדרוה את שמיעת הדיווה למועד אהר.
אי ולדמן
אני מסכים להצעת יושב ראש הוועדה, אבל אני מבקש להעלות ענין נוסף. לפני כהצי

שעה נודע לי שיושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית, מר שמהה דיניץ, לא יופיע לישיבה

הזאת, ובשל כך רציתי לבקש לא לקיים את הישיבה האת, כי אני רוצה למחות בזה על

ההוצפה הזאת מצדו, וזו אגב לא הפעם הראשונה שהוא עושה זאת. אני זוכר שבשנה שעברה

הוא נהג כך בענין דומה, כאשר התלונן על שמישהו מהנהלת הסוכנות היהודית היה אף הוא

נוכה בישיבה של הוועדה שלנו, וטען כי זה לא מקובל עליו.

האמנם הוא רוצה לשנות את סדרי העבודה של הכנסת? מה פירוש הדבר שזה לא מקובל

עליו? אם ועדה של הכנסת מזמינה לישיבה שלה את יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית וגם מי

שכפוף לו, זה דבר בהחלט מקובל.כך נוהגים גם לגבי משרדי ממשלה שונים כאשר השר

מופיע בפני ועדה של הכנסת וכן גם מנכ'יל משרדו ופקידים אהרים.

בכלל לא מובן לי איך זה שהוא מודיע שאי נו מופיע. אני יכול להבין שהוא רוגז על

משהו, אז שיבוא לכאן ויסביר על מת הוא רוגז. אבל לא יתכן שלא יופיע לישיבה שאליה

הוזמן. אני הוב שאנחנו צריכים לבטא את מחאתנו על התנהגותו זו על ידי זה שלא

נקיים את הישיבה שנועדה להיום, עם כל הכבוד שיש לי ליושב ראש מחלקת העלייה של

הסוכנות שנמצא כאן היום.

קראתי בעתון על דברים שמתכוננים לעשות ברוסיה, והתכוננתי לשמוע היום פרטים על

הנעשה שם, ומר דיניץ לא יכול לסרב להופיע בפני הוועדה.

היו"ר מ' קליינר;

שקלתי והשבתי להעלות את הנושא הזה בצורה רהבה בישיבה אחרת של הוועדה, אבל

כיוון שהבר-הכנסת ולדמן העלה את הנושא עכשיו אתייהס אף אני אליו במספר הערות.

הופעתו האחרונה של מר דיניץ בפני הוועדה היתה בחודש יוני. לאחר מכן נעשו מספר

נסיונות לתאם אתו מועד להשתתפותו בישיבת הוועדה, אבל ללא הצלחה. הוא היה צריך גם

לנעול את מושב החורף של הוועדה, אבל מספר ימים לפני המועד שנקבע לכך הוא הודיע על

ביטול הופעתו בפניה. גם קודם לכן היו למזכירת הוועדה שלנו קשיים רציניים עם

לשכתו של מר דיניץ לתיאום מועד הופעתו בפני הוועדה. גם אני, כמו חבר הכנסת

ולדמן, רואה את הדבר הזה בהומרה.

הישיבה של היום נקבעה לפני למעלה מחודש. אמנם לא קבלנו אישור לה, אבל אתמול

קבלנו הודעה על דחייה, כאשר הסיבה לדחייה הזאת נתלתה על מכתב שכתבתי למר אורי

גורדון , מכתב שריכז בתוכו מספר טענות שלי כלפי הסוכנות היהודית. מובן ששלחתי למר

דיניץ העתק של המכתב, ומר דיניץ כתב לי תשובה, שבגלל הפגרה הגיעה אלי אתמול,

והבנתי ממזכירתו שהדבר קשור בנוסח המכתב ששלחתי ושיש בו הגדרה כוללת של מחדלי

הסוכנות, כאשר השתמשתי שם בביטוי שנימתו נראתה למר דיניץ חריפה מדי, והוא ביקש

שאחזור בי מהנימה שבמשפט מסויים במכתב ששלחתי. כוונתו למשפט האומר, כי לעתים נוצר

הרושם שהסוכנות קיימת בשביל לפרנס את המנגנון שלה, או דבר דומה לזה. הקביעה הזאת

שלי מסתמכת על עובדות שונות כמו הפסקת השידורים, הפסקת הסיוע לנתיב, הפסקת השירות

הפסיכולוגי של עליית הנוער, ששירת את ילדי העולים, דברים נוספים.גם אני חושב שאם למר דיניץ יש טענות כלפי יושב-ראש הוועדה הוא היה צריך לבוא

אלינו ולומר מה לא נראה לו בסדר. אילו היתה הפעם הזו הפעם הראשונה שלא בא לישיבה,

ואילו היה בא תמיד לישיבות הוועדה ורק בעקבות המכתב ששלחתי למר גורדון לא בא

לישיבה הנוכחית, ניחא. מצער אותי שדווקה אדם שהיה חבר בבית הזה לא מכבד את הבית.

אני מתכונן להמציא לחברי הוועדה העתק המכתב הנדון ששלחתי למר גורדון, ואת

חילופי המכתבים בעקבותיו, לפני הדיון בנושא בוועדה.

בישיבה עם מר אורי גורדון התכוננו להעלות לדיון נושאים הקשורים במחלקת

העלייה. שידורים לברית המועצות אינם שייכים למחלקת העליה, וגם לא התמיכה בנתיב.

הנושאים האלה קשורים ישירות למר דיניץ, והוא גם אמר, זאת כאן בוועדה. בין היתר הוא

גם אמר כאן כי גזבר הסוכנות הוא רק מי שחותם על שיקים. קראתי את הפרוטוקול כדי

לוודא שאין זה פרי דמיוני בלבד, ואכן מצאתי בפרוטוקול של הישיבה עם גברת תעסה

גלזר שמר דיניץ נזף בישיבה בשל המספר הקטן של חברי הכנסת שהשתתפו בה וגם נזף בה

על שהזמינה אנשים נוספים מהסוכנות, וטען כי אי אפשר להזמין אף איש מהסכונות אלא

דרך הלשכה שלו. אנחנו כמובן התעלמנו מהענין הה, והוא לא חזר על הדברים האלה.

אני רואה מצדו של מר דיניץ יחס של אי כבוד לוועדה, ואני באמת מצטער על שדווקה

אדם שהיה בבית הזה ומבין עד כמה חשוב לשמור על כבודו בעיני העם מרשה לעצמו לזלזל

בו.

אני חושב שאנחנו צריכים למחות על התנהגותו של מר דיניץ, ובהזדמנות זו לבטא את

הערכתנו למר אורי גורדון המבצע את מלאכתו ובא לישיבות הוועדה שאליהן הוא מוזמן,

ואף לישיבות שאינו נוטל חלק בהן, כמו שבא לישיבה שקיימנו כאן אתמול כדי לשמוע את

דבריו של שר הקליטה.

אני נועל איפוא את הישיבה כמחאה של חברי הוועדה על אי-הופעתכו של מר דיניץ

לישיבה, ואפנה בענין זה גם אל יושב ראש הכנסת ואתאר בפניו את מצב הדברים.

אני מודה לכם. ישיבה זו נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12.25)

קוד המקור של הנתונים