ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 24/01/1989

בחירת יו"ר הוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 1

מישיבת ועדת העליה והקליטה

יום שלישי, י"ח בשבט התשמ"ט, 24.1.1989 שעה 12.10

נ כ ח ר 8 יו"ר הכנסת די שילנסקי
חברי הוועדה
מי קליינר - היו"ר

ני ארד

אי גור

י' פרח

יי שפרינצק

מוזמנים; שי יעקבסון - מזכיר הכנסת

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת

מזכירת הוועדה; ו' מאור

ר ש מ ה ; מזל כהן

סדר-היום; בחירת יו"ר הוועדה.בחירת יו"ר הוועדה
יו"ר הכנסת דיי שילנסקי
אני םתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה בכנסת השתים-עשרה של ועדת

העלית והקליטה. מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי שקמה בעיקר על-ידי

הציונות. העליה היא נשמת הציונות והקליטה שלובה בעליה. אתם בחרתם

בוודאי בוועדה זו כי אתם נמשכים לנושא והנושא קרוב ללבכם. אני זהה

אתכם במחשבה על חשיבות הוועדה הזאת.

כדי שהוועדה תפעל הרי צריך לבחור יושב-ראש. ועדת הכנסת המליצה

על חבר-הכנסת מיכאל קליינר כיושב-ראש הוועדה הזאת. האם ישנן הצעות

נוספות? אין, מי בעד חבר-הכנסת מיכאל קליינר כיו"ר הוועדה? מי נגד?

ה צ ב ע , ה

ההצעה לבחור בחבר-הכנסת מיכאל קליינר

כיו"ר ועדת העליה והקליטה נתקבלה

ייו"ר הכנסת ד' שילנסקי;

אני קובע שחבר-הכנסת מיכאל קליינר נבחר פה אהד לכהן כיושב-ראש

ועדת העליה והקליטה. הבר-הכנסת קליינר, נא לקחת את השרביט-

היו"ר מ' קליינר;

אדוני יו"ר הכנסת, חברי הוועדה, אני מודה על הבחירה. בכנסת

העשירית הייתי חבר בוועדה הזאת באופן קבוע- בענין הזה אני מזדהה

עם השקפתו של יו"ר הכנסת. זו איננה מן הוועדות הפחות חשובות. בעיני

זו הוועדה, לא הייתי רוצה לומר התשובה ביותר, אבל הנושא שלה הוא

חשוב ביותר לקיומו של העם היהודי. אני רואה את הוועדה הזאת ועדה

לענייני העם היהודי. זו בעצם ועדה שעוסקת בעובדות היסוד שעליהן אנחנו

בונים אחר-כך את התשתית של יתר הטעונים המדיניים והאחרים. בסופו של דבר,

משאים ומתנים גם בתחום המדיני באים לתדגם עובדות יסוד להישגים מדיניים

אלה או אחרים. כאן אנחנו עוסקים בעובדות היסוד. כאן אנחנו עוסקים

בעוצמה של מדינת ישראל,

על מה מדברים כאן? מדברים על עליה, על עליה מארצות הרווחה, שאפשר

לבוא אבל לא כל כך באים. צריך ללבן את הנושאים האלה, לראות מה הציבור

בישראל שאנחנו מייצגים אותו יכול לתרום בנושא. אנחנו מדברים על עליה

מארצות מצוקה. אנחנו נשמע דווחים מהגורמים שעוסקים בנושא הזה, נשאל

שאלות, נפקח על פעולתם.

אנחנו עוסקים כאן בקליטה. גם בימים אלה ישנם שינויים בנושא. לא

תמיד קיימת התחושה שהנושא הזה מטופל בצורה המירבית. אין ספק שלקליטה,

שיש לה ערך כשלעצמה, יש השפעה בלתי מבוטלת על העליה. קליטה טובה פירושה

יותר עליה.אנחנו עוסקים כאן גם בצד ההפוך, איך בצד המאמץ לקלוט יהודים

נוספים במדינת ישראל, אנחנו מונעים מצב שבו אנשים שנולדו בארץ, גדלו

בארץ, התחנכו בארץ, עוזבים אותה, גם זה נושא שהוועדה הזאת עסקה בו

בעבר ובוודאי תעסוק בו בהרחבה במשך הכנסת הזאת.

בעצם זו הוועדה שמקיימת את הקשר של הכנסת עם הסוכנות היהודית

על כל מיגוון פעילותה הרחב. כבד בשבוע הבא, באופן טבעי, נרצה לשמוע

סקירה של שר הקליטה. אחריו של ראש מחלקת העללה בסוכנות ובהמשך נזמין

את אנשי הסוכנות האחרים, נזמין את נציגי המוסד בכל מה שקשור בפעילות

בארצות המצוקה ונתחיל לטפל גם בנושאים שיועברו עלינו על-ידי מליאת

הכנסת. יש כבר הצעה לסדר-היום של מספר חברי כנסת בנושא הירידה, נתחיל

לטפל בה בישיבות הקרובות-

בוועדה הזאת היה נהוג בעבר, שבנוסף להצעות שמועברות אלינו

מהמליאה, גם חברי הוועדה מעליס נושאים ביוזמתם ואנחנו מזמינים את

האנשים של הרשות המבצעת ושל הסוכנות העוסקים בנושא. אני אומר רשות

מבצעת כי זה גם משרד השיכון. אני שומע שיש עכשו הצעות חדשות, יוזמות

חדשות, בנושא הכאוב של דיור לעולים. גם לנושא זה נזמין את אנשי משרד

השיכון, את אנשי משרד הקליטה וננסה לתרום את תרומתנו לנושא.

הייתי אומר שלוועדה הזאת כוועדה בוודאי יהיה גם צורך לראות את

הדברים איך הם מתבצעים בשטח. נבקר במרכזי קליטה, נבקר במוסדות ובאולפנים,

בכל המערכת פה בארץ של הקליטה. בוודאי, כפי שהיה מקובל בעבר, אנחנו גם

נראה כיצד הדברים מתבצעים בתחום העליה בשטח, במרכזי היהודים. זה היה

נהוג בעבר, אני מניח שזה יהיה גם הפעם.

תמיד בוועדה הזאת היה גרעין קשה של חברים שהתמיד, שהתעניין. אני,

כמי שנמנה על הגרעין הזה כאשר עוזי ברעם היה יו"ר הוועדה בכנסת העשירית,

למרות שלא היינו רבים, אבל אותם חברים שהתמידו הרגישו מעורבות, הרגישו

שהם משפיעים, הרגישו שהם עושים דברים חדשים.

יש לוועדה הזאת צוות יוצא מן הכלל שאני מכיר אותו מהגלגול הקודם

של הוועדה. מזכירת הוועדה וילמה שהכרתי אותה מוועדה אחרת, ציפי המזכירה.

הן תעמודנה לרשות כל חברי הוועדה בכל שאלה, בירור, חומר. עכשו אני רואה

את סגנית מזכיר הכנסת שהיא היתה מזכירת הוועדה כשאני הייתי חבר בה .

יו"ר הכנסת ד' שילנסקי;

אדוני היו"ר, אל תכעס שאני מפסיק אותך. בעוד שלוש דקות אני צריך

ללכת לפתוח עוד ישיבת ועדה. בשלב זה אני רוצה עוד פעם לבדך אתכם.

אמרתי לידידי חה"כ מיכאל קליינד, שבשבוע האחרון לכהונת הכנסת הקודמת,

לא חשבתי שאהיה יו"ר הכנסת, אמרתי לחברים: בוועדת הפנים מיציתי את

עצמי. אני רוצה להחליף ועדה, אני רוצה את ועדת העליה והקליטה. בזה

אני מביע את היחס שלי לוועדה הזאת. תודה רבה.

היו"ר מי קלי י נר;

בשבוע הבא נקיים ישיבה עם שר הקליטה אם הוא יוכל לבוא. היות שאני

מניח שכולנו חברים בעוד ועדות, אנחנו ננסה לתאם את הישיבות. אנחנו נראה

מי הם החברים שמתמידים זכאים לישיבות הוועדה ולגביהם נשתדל לעשות מאמץ

להקל על-ידי תאום הישיבות באופן שלא יתנגשו עם ועדה אחרת שגם בה הם

פעילים,חוץ מלימוד הנושאים והעבודה הדגילה, הוועדה הזאת היתה גורם מגשר.

הרבה טעמים היו כאן מתחים גדולים בין שר הקליטה למחלקת העליה, היא גם

גורם שצריך לרכז תשומת לב ציבורית, לחץ ציבורי לפתרונות שאנחנו מסכימים

שהם טובים והשובים. כשיש עליה גדולה, תפקיד הוועדה בעיקר הוא לפקה על

תהליך הקליטה, כשאין עליה וכשיש ירידה גדולה, בעצם התפקיד שלנו הוא גם

לזעזע, להרים קול ולשים את הנושא במקום ההולם מבחינת סדר קדימויות,
יי שפרינצק
יש לי שאלה. האם הישיבות תתקיימנה רק בירושלים?
היו"ר מ' קליינר
בדרך כלל הישיבות מתקיימות בימי כנסת. אני מבין שבעבר הישיבות

התקיימו בימי שני משעה 10 עד שעה 12 ובימי שלישי משעה 12 עד שעה 2.

אלה היו הימים הקבועים. אנחנו נתחיל בימים האלה- אם יהיה לחץ לשינוי

אולי נשנה את השעות. מבחינתי כל שעה שתהיה נוחה למירב החברים להשתתף

היא טובה- בעבר, בגלל שהיה קשה לכמה אנשים להופיע, התקיימו ישיבות

בימי חמישי בתל-אביב. לגבי סיורים, בדרך כלל הם התקיימו בימי ראשון

וחמישי.

א' גור;

אני רוצה לברך את יו"ר הוועדה ולאחל לו הצלחה בתפקיד. אני חושב

שכולנו זקוקים להצלחתך ולהצלחת הוועדה. אני מאד לא מרוצה ממעמדו של

נושא העליה והקליטה במדינה, ומה שגורם לי יותר חוסר שביעות רצון הוא

שמחד ממשלת ישראל, בעצם כל ממשלות ישראל, בקווי היסוד שלה ושלהן,

אפילו כנושא ראשון כותבים את חשיבות הנושא של קיבוץ העם היהודי

במולדתו ההסטורית וכוי והצורך להפנות לכך את המשאבים ותשומת הלב

הלאומית שמתבטאת גם בהקצאת משאבים נאותים, ובפועל הנושא דחוק לשולי

שוליים של ההתייחסות, גם של הממשלה, גם של הכנסת וברור מכאן גם של

החברה בישראל.

לכן אם אני רואה תפקיד ראשון במעלה של הוועדה הוא קודם כל, כפי

שאמרת, להחדיר את חשיבותו של נושא העליה והקליטה. אני רואה את עצמי,

בכפוף לדברים אחרים שארצה לעשות בכנסת, כשותף בכיר בעבודת הוועדה

ובקידום נושאים של קליטת העליה ומן הבחינה הזאת אהיה לך לעזר רב

ולעובדי הוועדה ולחברי הוועדה. שוב, אני מאחל לך ולנו הצלחה.

י' שפרינצק;

אני מצטרף לברכות ומקווה שאמצא סיפוק בעבודה הזאת.

באופן לא פורמלי, אני יכול למסור לידיעתך שביום חמישי בשבוע

שעבר היתה ידיעה ב"ידיעות אחרונות" על עולה רוסי שהגיע לנמל התעופה

בן-גוריון. מאחר שאמרו לו שהוא יצטרך ללון שם בלילה, הוא נשאר שם

שבוע. כל הסיפור הזה נשמע לי פנטסטי מאד. בעיני מוזר מה שקרה שם.

הכותבת היא יהודית יחזקאלי. אני לא הייתי נותן לה ציון טוב. לדעתי,

זו ידיעה לא שלמה ולא ברורה.

היו"ר מ' קליינר;

זה נושא שצריך לבדוק אותו. אני מניח שחשר יהיה פה ביום שני. בוודאי

הוא בדק ויש לו יותר מידע. בכל מקרה ניפגש ביום שני. אם יהיה השר נשמע

את הסקירה שלו ונתייחס אליה. ולא, נדון בסדרי העבודה ובנושאים שאנחנו

רוצים להעלות כאן. תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12.35

קוד המקור של הנתונים