ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 29/08/1988

הודעת סיעות הליכוד ותמ"י על החלטתן להתאחד לסיעה אחת בכנסת; שונות

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה-נוסח לא מתוקן-פרוטוקול מסי 326

ועדת הכנסת

יום שני, ט"ז באלול התשמח - 29.8.88 - שעה 30;09
נוכחים - חברי הוועדה
שי וייס - מ"מ היו"ר

פי גולדשטיין

שי דורון

אמנון לין
מוזמנים
מזכיר הכנסת ש' יעקבסון

סגנית מזכיר הכנסת שי כרם
היועץ המשפטי
צי ענבר

מזכירות הוועדה; אי בן-יוסף

קצרנית; יי חובב
סדר היום
א. הודעת סיעות הליכוד ותמ"י (תנועת מסורת ישראל)

על החלטתן להתאחד לסיעה אחת בכנסת.

ב. שונות.שהיו"ר שי וייס!

אני פותח את הישיבה, ואני מבקש לברך את החברים, את מזכיר הכנסת, את סגנית

מזכיר הכנסת, כל עובדים והיועץ המשפטי בשנה טובה, שנת בריאות שלום ועבודה

פרלמנטרית נעימה.
לפנינו שני נושאים, הנושא הראשון
הודעת סיעות הליכוד ותמ"י על החלטתן להתאחד לסיעה אחת בכנסת
ואקרא את מכתב הבקשה
"לכבוד הה"כ ר' אדרי, יו"ר ועדת הכנסת. הרינו להודיע

שסיעות הליכוד ותמ"י (תנועת מסורת ישראל) החליטו להתאחד לסיעה אחת בכנסת, והסיעה

תיקרא סיעת הליכוד. אני מבקשים להכיר בנו כסיעה אחת. חתומים: חה"כ רוני מילוא

בשם סיעת הליכוד, חה"כ אהרון אבוחצירא בשם סיעת תמ"י." המכתב נשלח לחנה ב-22

באוגוסט 1988, ט' באלול התשמ"ח.

מי מאשר את הבקשה? מי נגד?

הצבעה

הבקשה אושרה
היו"ר שי וייס
ועדת הכנסת מאשרת את השינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת. סיעות הליכוד ותמ"י

התמזגו לסיעה אחת. הסיעה תיקרא סיעת הליכוד והיא תמנה 42 חברים.
שי דורון
תמה תמ"י...

***
היו"ר שי וייס
לפנינו פניה ליושב-ראש ועדת הכנסת: "הממשלה מבקשת על פי סעיף 125 לתקנון

הכנסת שוועדת הכנסת תתיר את הקריאה השניה והקריאה השלישית בהצעת חוק ערי פיתוח

(תיקון), התשמ"ח-1938 ביום הנחתו על שולחן הכנסת." על החתום מזכיר הכנסת. המכתב

נשלח היום.

ברצוני רק להזכיר לחברי הוועדה שאנחנו לפני שבועיים עשינו איזה שהוא טפול

ובגין אותו טפול אנחנו מתבקשים היום לאפשר להביא את החוק לקראת סיום ההליך

הפרלמנטרי.

מי בעד? מי נגד?

הצבעה
היו"ר שי וייס
הוחלט לאשר את הבקשה ולשחרר את החוק הנ"ל מחובת הנחה.

הישיבה הסתיימה. תודה.

*** (הישיבה ננעלה בשעה 09.45)

קוד המקור של הנתונים