ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 26/07/1988

דיון והצבעה בנושא הזכויות הרפואיות הנלוות, בעקבות הרביזיה שהתקבלה היום; דיון והצבעה. קביעת זמנים לדברי פתיחה וסיום בהצעות חוק

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 321

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי . י"ב באב התשמ"ח. 26.7.1988. שעה 19.15

נכחו

חברי הוועדה-. ר. אדרי - היו"ר

ש. וייס מ"מ היו"ר

א. אבו-חצירא

י.ז '. אמיר

י . ארצי

ח. גרוסמן

ד. דנינו

א. ורדיגר

ת. טובי

ג. כהן

ר. פנחסי

מ. פרוש

ח. רמון

י. שריד
עוזרת ליועץ המשפטי של הוועדה
א. קמיר
קצרנית
ח. אלטמן
סדר-היום
1. דיון והצבעה בנושא הזכויות הרפואיות

הגלוות, בעקבות הרביזיה שהתקבלה

היום;

2. דיון והצבעה, קביעת זמנים לדברי

פתיחה וסיום בהצעות חוק.דיון והצבעה בנושא הזכויות הרפראיות הנלוות, בעקבות הרביזיה

שהתקבלה היום

מ"מ היו"ר ש. וייס; אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת.

האם למישהו מחברי הוועדה יש רצון להביע

דעה בקשר הזכויות הרפואיות הנלוות? אני מבין שלא. אם כך

בעבור להצבעה.

ברצוני להזכיר לחברים כי הצעת הרביזיה

התקבלה הבוקר ובעצם כבר אז יכולנו להצביע.

רשות הדיבור לחבר-הכנסת ז'אק אמיר.
י'. ז י . אמיר
לכנסת אסור לצאת מפולגת מהעניין הזה,

ביחוד שלא יבואו חברים ויטענו את

טענותיהם אחרי שהוועדה הוחלפה.

המחלוקת שנתגלעה בינינו קשורה בעניין

שירותי הרפואה.

אפשר, בהחלט, להצהיר כי הכנסת מצדדת

בקבלת מסקנות ועדת נבנצל כלשונן וכרוחן, למעט שירותי רפואה שלהם

חברי הכנסת זכאים.

מ"מ היו"ר ש. וייס-. מקובל עלינו.
י . ז' . אמיר
הרבה מחברי הוועדה סבורים שלא יכול להיות

שאחרי שקיבלנו את החלטות דו"ח ועדת

נבנצל, יבואו חברים אחרים ויציעו להוריד חלק מהן.

אני פוחד מהתקדים שייווצר ושתהיה לו

השלכה על כלל השכירים במשק.

צריך להשאיר את המסקנות כפי שהן התקבלו

על-ידי ועדת נבנצל.
מ"מ היו"ר ש. וייס
שכנעת אותנו.

כדי שלא תהא אי-הבנה אני מדגיש כי משמעות

ההחלטה היום היא ביטול ההחלטה שהתקבלה שלשום. אנו חוזרים למצב

הקודם, בצמוד לניסוח של חבר-הכנסת ז'אק אמיר.

משמעות ההחלטה היא ביטול ההחלטה בנושא

הבריאות - - -
ר. פנחסי
מקבלים את כל הדו"ח של ועדת נבנצל ככתבו

וכלשונו, למעט - - -
א. אבו-חצירא
המשמעות היא שאם ועדת הכנסת ביטלה - - -

מ"מ היו"ר ש. וייס-. היא לא ביטלה. העברנו את הנושא לעיונה

של ועדת נבנצל מחדש.
א. אבו-חצירא
ועדת נבנצל הוציאה דו"ח ואנו ביטלנו כמה

דברים - - -
י. ז' . אמיר
רק דבר אחד - הטבות בנושא הבריאות.

היום אנו מחליטים החלטה הסטורית, שאף

ועדה שתקום אסור יהיה לה לבטל - - -
מ"מ היו"ר ש. וייס
בלתי-אפשר י.
א. אבו- חצירא
זה לא תופש.

אני מציע הצנעה נגדית-. ועדת הכנסת מאמצת

את החלטות רעדת נבנצל.
י. שריד
בסדר. על זה צריך להצביע.
ח. גרוסמן
אני מבקשת שהיושב-ראש יעמיד להצבעה הצעה

מול הצעה.

א. ורדיגר-. הצעתי היא כזאת-, אם בכנסת השתים-עשרה

תיפול החלטה בוועדת הכנקת על שינוי

ההחלטה הזאת, כלומר להחזיר את ההטבות הרפואיות - כי אז הנושא

הזה יחול גם על חברי הכנסת מהכנסת האחת-עשרה.
מ"מ היו"ר ש. וייס
אי-אפשר לקבל את הצעתך.

אני מעמיד את הצעתו של חבר-הכנסת ורדיגר

להצבעה.

הצבעה

הצעתו של חבר-הכנסת א. ורדיגר לא התקבלה.
מ"מ היו"ר ש. וייס
אני מעמיד להצבעה את הצעתו של חבר- הכנסת

אהרון אבו-חצירא.

הצבעה

הצעתו של חבר-הכנסת א. אבו-חצירא לא התקבלה.

מ"מ היו"ר ש. וייס אני מעמיד להצבעה את הצעתו של חבר-הכנסת

ז'אק אמיר.

הצבעה

הצעתו של חבר-הכנסת י.ז'. אמיר התקבלה.
מ"מ היו"ר ש. וייס
הצעתו של חבר-הכבסת אמיר האומרת שוועדת

הכנסת חוזרת ומקבלת את מסקנות ועדת

נבנצל, למעט השירותים הרפואיים, התקבלה.

המשמעות של ההחלטה הזאת היא שההחלטה

שהתקבלה שלשום בנושא ההטבות הרפואיות - בטלה.
א. אבו-חצירא
אחרי הבג"צ, פאשר תתכנס ועדה חוקית,

אני אבקש רביזיה.
ת. טובי
אנו חוזרים למצב שהיה קיים שלשום בבוקר.
מ"מ היו"ר ש. וייס
אנו עוברים לנושא השני שעל סדר-יומה של

הוועדה -

דיון והצבעה. קביעת זמנים לדברי פתיחה וסיום בהצעות חוק.
מ"מ היו"ר ש. וייס
קיימנו שיחה על הנושא הזה וחבר-הכנסת

תופיק טובי העיר הערות אחדות.

על-פי סעיף 148 לתקנון הכנסת הכנסת כבר

החליטה כמה וכמה החלטות חשובות מאד שקובעות סדרי זמנים, כגון:

"יושב-ראש הכנסת והסגנים לא יאשרו הצעות דחופות ביותר מחמישה

נושאים לשבוע; ב. הגיש חבר הכנסת יותר מהצעה דחופה אחת, תובא

ההצעה האחרונה בלבד לאישור יושב-ראש הכנסת והסגנים, אלא אם כן

ביקש חבר הכנסת אחרת.".

זאת אומרת שכבר היו מספר הצעות

פרוצדוראליות כבדות-משקל, יותר "כבדות" מאשר אורך הנאום בפתיחה

ובסיכום חוק.
ת. טובי
רק לסיום המושב הזה. הוראת-שעה.
א. אבו-חצירא
הצעה לסדר; אני מציע ליושב-ראש להביא

את הנושא הזה לדיון ולהצבעה רק אחרי פסק-

הדין.
מ"מ היו"ר ש. וייס
מקובל עלי.

הישיבה נעולה.

הישיבה הסתיימה בשעה 19.25.

קוד המקור של הנתונים