ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 25/07/1988

בחירות יושב-ראש לוועדת הכנסת

פרוטוקול

 
הכנסת האתת עשרה

מושב רביעי-נוסח לא מתוקן-פרוטוקול מסי 7ו3

ועדת הכנסת

ישיבה שהתקיימה ביום גי, י"א באב התשמ"ח- 25.7.88 - בשעה 21.00

(ישיבה פתותה)

נוכחים - יושב-ראש הכנסת ש' הלל
חברי הוועדה
ר' אדרי

י"ז אמיר

י' ארצי

די בן-מאיר

יי גיל

חי גרוסמן

די דנינו

שי וייס

אי ורדיגר

ת' טובי

גי כהן

די ליבאי

אמנון לין

עי סולודר

ר' פנתסי

מי פרוש

אי שלום

יי שריד
מוזמנים
מזכיר הכנסת שי יעקבסון

קצין הכנסת יי בנגל
היועץ המשפטי
צי ענבר
הקצרנית
י' חובב
סדר היום
בחירת יושב-ראש לוועדת הכנסת.בחירות יושב-ראש לוועדת הכנסת

יו"ר הכנסת שי הלל;

תברי הכנסת, אני מתכבד לפתווז את הישיבה של ועדת הכנסת בהרכבה הוזדש כפי

שנבהר לפני כשעה והצי על ידי מליאת הכנסת, ואני מכריז עליה ישיבה פתותה.

ברצוני קודם כל לברך את הוועדה בהרכבה הוזדש. אנחנו אמנם נפגשים לקראת תום

כהונתה של הכנסת הזאת, אבל לעתים בתקופה קצרה יכולות להתקבל התלטות תשובות. יתר

על כן, כזכור לכם, כל הוועדות וודאי ועדת הכנסת ממשיכה בכהונתה עד תום המנדט של

הכנסת הזאת שזה בנובמבר שנה זו, ואני רוצה לאחל לוועדה עבודה רבה ופוריה.

הודעתי מעל במת הכנסת ששמורים מקומות גם לסיעת הליכוד - שישה מקומות - והם

צריכים להודיע לי על הרכבם. סיעת התתיה הודיעה שתברת הכנסת גאולה כהן היא חברה

בוועדה, וביקשתי שיודיעו על כך גם במליאת הכנסת. כך שלמעשה מה שחסר הוא שמותיהם

של חברי הליכוד בוועדה, נודיע על כך מעל במת הכנסת והם יצורפו לוועדה כדת וכדין.

בהחלטת הכנסת נתבקשתי כיושב-ראש הכנסת לכנס לאלתר את הוועדה הזאת על-מנת

לאפשר לה לבחור מתוכה יושב-ראש כמתבקש, ועל-מנת שתוכל להיכנס לעבודותיה

ולתפקידים המוטלים לפניה. לפיכך, אני רואה את תפקידי המרכזי בכך שמלאתי את

ההחלטה של הכנסת, כינסתי את ההרכב החדש של ועדת הכנסת תוך זמן קצר, אנחנו

מקיימים עתה את הישיבה הראשונה ועל סדר היום אני רוצה להציג בפניכם מה שנתבקשתי
לעשות
בחירתו של יושב-ראש הוועדה.

חברת-הכנסת גאולה כהן, בבקשה.

גי כהן;

אם מותר לי מילה, כידוע הצבעתי יחד עם סיעתי נגד מה שהתרחש במליאה. בשבילי

זאת ישיבה מאד עצובה של ועדת הכנסת, כי בכל זאת זה תקדים של הדחה של ועדה. אני

מצטערת שהדברים התגלגלו לכך, אבל ראיתי לחובה להשתתף בוועדה הזאת, כי אני לא

חושבת שזה תקין להחרים ועדה של הכנסת, ובעיני חמור ואני מצטערת על מהלך שגם

בימים טרופים אלה כאשר המערכות בעצם כבר טרופות של ערבובו הרשות המחוקקת ברשות

השופטת, כאשר מערבבים את הבג"צ בהליכי הכנסת. זה דבר שאני רואה אותו בחומרה

רבה, בכל מקרה וגם במקרה הזה.

לכן, החליטה סיעת התחיה להשתתף בוועדה הזאת, לקחת בה חלק למרות שאנחנו נגד

ההפרדה של הבחירות לכנסת מהבחירות לרשויות המקומיות.

יו"ר הכנסת שי הלל; י.

אבל אתם בעד הכנסת.

גי כהן;

אכן, אנחנו בעד הכנסת.

יו"ר הכנסת שי הלל;

תודה רבה. חבר הכנסת אמיר, בבקשה.

י"ז אמיר;

אדוני היושב-ראש, גם לפי בקשתך אני רוצה להתחיל בדברי בהצעה שמית.

יו"ר הכנסת שי הלל;

קודם נסיים סיבוב התייחסויות.ת' טובי;

כן, לפני זה.

י"ז אמיר;

במסגרת התייחסות, ברשותך. אדוני היושב-ראש, אני הייתי שותף לוועדת הכנסת

במשך כל הקדנציה הזאת. מה שהתחולל בחודש האחרון ובמיוחד בשבוע האחרון - -

יי שריד;

אם זו ישיבה של נאומים אני הולך וחוזר להצבעות. לי אין ענין בסיכום של מה

שהיה בחודש האחרון בוועדת הכנסת.

קריאה;

אולי נבחר תחילה את היושב-ראש.

י"ז אמיר;

את זה רציתי להציע בתחילת דברי.

יו"ר הכנסת שי הלל;

אבל באמת הערות קצרות.

די ליבאי;

היה מקום להודעה של גאולה כהן ואתה מבין מדוע. לא צריך להתקנא בה בענין זה.

יו"ר הכנסת שי הלל;

חברת-הכנסת גאולה כהן היתה צריכה להסביר.

י"ז אמיר;

אז אני אהיה אחרון הדוברים. תודה.

יו"ר הכנסת שי הלל;

אבקש התייחסות קצרה, בבקשה חבר הכנסת סובי.

ת' סובי;

אני מבקש מהיושב-ראש ומהוועדה החדשה הזאת שתרשום לפניה צורך בדיון על

הנסיבות שהביאו לאקס הזה של שינוי ועדה ובחירת ועדה אחרת בסוף קדנציה. העיקר

הוא לקיים דיון בוועדה הזאת, או בכנסת הבאה, לגבי תפקידי יושבי-ראש הוועדות. אני

חושב שאנחנו חייבים לקבל החלטה זאת שתירשם למען שנמלא חובה לגבי מה שעשינו, ומה

שהדורות הבאים ישפסו לגבי איך הגענו למצב הזה.
יו"ר הכנסת ש' הלל
אני חושב שנתגלו פה כמה לקונות. נתקלנו בכמה לקונות משום שנתקלנו במצב

שלמעשה אין לו תרופה פשוסה וצריך היה פה להתאים מערכת גדולה מדי כדי לטפל במצב.

אני חושב שהדבר הזה בהחלס מחייב בדיקת התקנון כדי לסתום את הלקונות שקיימות כאן.האם אנחנו יכולים לעבור עכשיו לנושא המרכזי שעל סדר היום?

חבר הכנסת ז'ק אמיר, בבקשה תאמר דבריך.

י"ז אמיר;

אני רוצה לאמר שגם הפסקת דברי על-ידכם זה לא דבר מקובל, ולדעתי עשיתם טעות

בכך שלא נתתם לי להציג דברי. זה לא מראה על הברות.

אדוני היושב-ראש, אני מציע כיושב-ראש ועדת הכנסת ההדשה את הבר הכנסת רפי

אדרי.

יו"ר הכנסת שי הלל;

האם יש הצעות אחרות?

אני רוצה להרשות לעצמי להציע לוזברי הוועדה לבהור הערב את יושב-ראש הוועדה,

אתם חייבים לבחור, גם אני הייתי חייב להביא את זה.

אם כי אינני יודע איך זה מסתדר מבחינת התקנון הייתי רואה את הבחירה של

היושב-ראש כפי שהיא נעשית עכשיו בחירה זמנית עד לאחר הידברות מחודשת בין הסיעות,

כדי שאנחנו גם נכבד את הנוהג שהיה קיים. לכן, אני מציע שנראה בזה אמנם בחירתו

של יושב-ראש ועדה - כי אין לנו פורמולה אחרת - אבל אני מקווה שאתם נענים לבקשתי

לראות בזה בחירה זמנית, וכאשר ייושרו ההדורים אכן הוועדה תהיה רשאית, אם תמצא

לנכון, לשנות את הבחירה.

גי כהן;

ברשותך לפרוסוקול, בהמשך למה שאמרתי אני נמנעת גם בבחירה של היושב-ראש

הזמני.

ת' סובי;

אני מציע שנקיים אקס מחוייב המציאות ואין דבר אחר והוא - בחירה של יושב-ראש

הוועדה. מה שאנחנו נעשה אחר כך בהתאם להתפתחויות על כך נחליס אחר כך, אבל

אדוני היושב-ראש איננו יכולים מראש לקבוע שזה דבר זמני.

יו"ר הכנסת שי הלל;

חבר הכנסת סובי, אמרתי שאין דרך אחרת אלא לבחור יושב-ראש לוועדה.

ת' סובי;

אי אפשר לנקוס בצעד שהוא מפוקפק.

ר' אדרי;

- כאילו בפני בג"צ איננו בסוהים בעצמנו.

יי שריד;

היושב-ראש הביע בסך הכל משאלת לב.

יו"ר הכנסת שי הלל;

אני אמרתי שאין לנו שום פתרון אלא לבחור יושב-ראש ועדה. הבעתי משאלה שכאשר

ייושרו ההדורים הוועדה תשקול, ורק היא תשקול, אם היא תרצה להכניס שינויים אלהואחרים.

י"ז אמיר;

אני הצעתי את חבר הכנסת רפי אדרי לשמש כיושב-ראש הוועדה - החלטתי להציע

אותו על סמך זה שהוא יהיה היושב-ראש הקבוע של הוועדה, אם יהיו התפתחויות חדשות -

נראה.

רי אדרי;

אדוני היושב-ראש, לא הייתי מתנגד למשאלה שלך, אבל לא הייתי רוצה שהבג"צ

יראה באקט כזה של בחירת יושב-ראש זמני כאילו איננו בטוחים בכל המהלך.

יו"ר הכנסת שי הלל;

אני חוזר ומדגיש, חבר הכנסת אדרי, אמרתי במפורש; אין שום דבר אחר חוץ מאשר

בחירתו של יושב-ראש. הבעתי משאלה שכאשר ירגעו הדברים תהיה אפשרות לוועדה לשקול

את זה מחדש. אין לנו שום דרך אחרת חוץ מאשר בחירת יושב-ראש לוועדה וזה מה שקיים.

די בן-מאיר;

- רק יושב-ראש קבוע לוועדה.

חי גרוסמן;

זה לא מקובל שיושב-ראש הקואליציה הוא יושב-ראש ועדת הכנסת.

יו"ר הכנסת שי הלל;

חברי הכנסת, אתם מתבקשים לעשות דבר אחד - לבחור יושב-ראש לוועדה.

חי גרוסמן;

זה לא מקובל אם אנחנו רוצים לשמור על תקינות פעילות הכנסת. באופן זמני -

בבקשה.

יי שריד;

אני מציע שנתקדם.

י"ז אמיר;

הצעתי היא ליושב-ראש קבוע ולא זמני.

יו"ר הכנסת שי הלל;

חבר הכנסת זיק אמיר, מה שאנחנו חייבים לעשות זה לבחור יושב-ראש, אין בחירת

יושב-ראש קבוע או זמני, יש בחירת יושב-ראש לוועדה. אני הבעתי משאלתי, מאחר

שכולנו נפגשים בתחושה שקרה פה משהו, שאם ירגעו הרוחות, ואם תהיה הבנה - הוועדה

תראה בעצמה את האפשרות לשקול את צעדיה לגבי העתיד. בינתיים בוחרים יושב-ראש.

אי ורדיגר;

הוועדה יכולה להחליף את היושב-ראש אחר כך.

יו"ר הכנסת שי הלל;

מאחר שיש בפני הצעה אחת אני מעמיד אותה להצבעה. מי לבחירתו של חבר הכנסתרפי אדרי כיושב-ראש הוועדה ירים את ידו? מי נגד? אבקש ממזכיר הכנסת למנות את

הקולות.

הצבעה

בעד - 13

נגד - אין

נמנעים - 2
יו"ר הכנסת שי הלל
תודה רבה. אני קובע שברוב של 13 בעד, ו-2 נמנעים, הוועדה בחרה כיושב-הראש

שלה בחבר הכנסת רפי אדרי.

אני רוצה לברך את חבר-הכנסת רפי אדרי להיבחרו כיושב-ראש הוועדה.

ר' אדרי;

אני לא השתתפתי בהצבעה, אדוני היושב-ראש.

יו"ר הכנסת שי הלל;

לא השתתפת וזה מכובד מאד. את זה יכילים להרשות לעצמם רק יושבי-ראש שנבחרים

על ידי רוב כל כך מסיבי...

יי ארצי;

אדוני היושב-ראש, מה סדרי העבודה של הוועדה?

יו"ר הכנסת שי הלל;

קודם נזמין את הבר-הכנסת רפי אדרי לעלות ולתפוס את הכסא.

אנחנו נודיע מעל במת הכנסת על הבחירה, אם כי זה לא כל כך ברור שזה מתחייב

על פי התקנון. כבר הודענו קודם לכן שחברת הכנסת גאולה כהן מייצגת את סיעת התחיה

בוועדה.

אני מציע לדחות את שבע הברכות להזדמנות אחרת, אני ברכתי את חבר הכנסת אדרי

בשם כולם.

שי וייס;

יש לי הצעה לסדר היום.

היו"ר די אדרי;

אני קודם כל רוצה להודות ליושב-ראש הכנסת על שהואיל לכנס את ישיבת הוועדה,

ולהודות לכל חברי הוועדה על האמון. אני יכול להבסיח לך אדוני יושב-ראש הכנסת

שאעשה כדי למלא אחרי החלסות הכנסת, ואעשה על מנת למלא אחרי תקנון הכנסת.

הודעה תימסר במליאת הכנסת עם חידוש הישיבה.

הצעה לסדר, חבר הכנסת שבח וייס.

שי וייס;

ברשותך, ברצוני להעלות הצעה לסדר שתידון אחרי ההודעה במליאה, מתוך הדחיפות

המתבקשת בתוקף הנסיבות. מכיוון שאבחנו לפני חודשיים החלטנו ברוב גדול בכנסת

לקבל את ההצעה של חוק הפרדת הבחירות לכנסת ולשלסון חמקומי, וגובשה היוזמהלהקים ועדה מיוהדת בגלל דוזיפות הענין ו יהודי ותו, אני מבקש להציע הקמה של ועדה

מיוהדת לטפול בהוק הזה.

היו"ר ד' אדרי;

אני מבקש להביא לשימת לבנו שבעוד כמה דקות נסיים ישיבה זו על מנת שנוכל

להשתתף בישיבת המליאה.

בבקשה, אדוני סגן יושב-ראש הכנסת הבר הכנסת בן-מאיר.
די בן-מאיר
לאור הארועים שארעו במשך כל היום אני מציע שוועדת הכנסת תהליט שהיא משהררת

מחובת הביזה מוקדמת את כל הצעות ההוק שעומדות היום בפנינו, הן בקריאה ראשונה והן

בקריאה השניה והשלישית.

אמנון לין;

אני רוצה לאמץ את ההצעה של הבר הכנסת בן-מאיר.

היו"ר ר' אדרי;

אני מבקש להביא לשימת לבכם שבעוד ארבע דקות אני נועל את הישיבה.

ת' טובי;

אם קבעת שיש לנו מספר דקות אני מבקש ממך לקבוע מה סדר היום שאנחנו נדון בו,

כפי שהציע הבר הכנסת דב בן-מאיר. בבוקר ועדת הכנסת הקודמת דנה ולא קבלה הצעה.

אני מציע שנדון רק בנושא אהד, ואתה תקבע אותו, והוא: הוק הפרדת הבהירות.

י' שריד;

אני בתור מרכז סיעת ר"ץ בוועדה אני רוצה לשאול; מה פשר עלייתנו ושובנו,

מדוע לא נקבע-נבתר עכשיו את הוועדה?

היו"ר ר' אדרי;

התיעצתי עם היועץ המשפטי של הוועדה. עם הידוש ישיבת מליאת הכנסת תימסר

הודעה על הרכב ועדת הכנסת ובהירת היושב-ראש.

יי שריד;

אני מציע שהוועדה תישאר כאן, אין צורך לעלות ולרדת. המבשר יעלה ולצרכי

הפרוטוקול יודיע שרפי אדרי נבהר ליושב-ראש הוועדה, ואנהנו נמשיך בישיבתנו.

היו"ר ר' אדרי;

תברי הכנסת, רשות הדיבור ליועץ המשפטי.
צי ענבר
כרגע מליאת הכנסת הטילה על הוועדה להתכנס אך ורק לשם בהירת יושב-ראש, וזאת

עשתה הוועדה. כעת, אם יושב-ראש הוועדה רוצה לכנס ישיבה דחופה כדי לדון - יקבע

את מועד הישיבה הדחופה, ותימסר על כך הודעה על-מנת שאותם חברי כנסת מסיעות שלא

משתתפים בה יקבלו הודעה נאותה שבשעה מסויימת תתקיים ישיבה בנושא מסויים.היו"ר ר' אדרי;

אני מבקש מיושב-ראש הכנסת רשות לקיים ישיבה של הוועדה בזמן שהכנסת יושבת.

יו"ר הכנסת שי הלל;

לא דרך קבע אלא היום.

היו"ר ר' אדרי;

תודה. אם כן, אני מזמן את ישיבת ועדת הכנסת הערב בשעה 21.45.

על סדר היום; רביזיה על החלטה קודמת של ועדת הכנסת בנושא הצעת הוק הרשויות

המקומיות, דיון וסיכום.

די ליבאי;

רביזיה על החלטות קודמות של ועדת הכנסת בנושא זה לפי דרישת רוב חברי

הוועדה.

היו"ר ר' אדרי;

נביא את המשך הדיון שסיכם ממלא מקום יושב-ראש הוועדה אלי קולס אשר הציע

להעביר את הצעת החוק הנ"ל לוועדת החוקה, חוק ומשפט, והצעה אחרת שלי להקים ועדה

מיוחדת בהרכב מסויים. אני מבקש שגם נושא זה יהיה על סדר היום.

כמו כן, נעלה על סדר היום הצעה לשחרור מחובת הנחה מוקדמת של הצעת החוק הזה.

תודה רבה. ישיבה זו נעולה. הישיבה הבאה בשעה 21.45.

***

(הישיבה ננעלה בשעה 21.35)

קוד המקור של הנתונים