ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 05/07/1988

ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום; קביעת מסגרת דיון בהצעות להביע אי-אמון לממשלה

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 311

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, כ' בתמוז התשמ"ח, 5.7.1988, שעה 9.00

נכחו;

חברי הוועדה; מ. רייסר - היו"ר

מ. איתן

ח. גרוסמן

ד. דנינו

ש. וייס

ת. טובי

ד. ליבאי

ע. סולודר

ר. פנחסי

י. שריד

מוזמנים; חברת-הכנסת נ. ארד

חבר-הכנסת פ. גולדשטיין

חבר-הכנסת י. גיל

חבר-הכנסת א. וינשטיין

חבר-הכנסת מ. וירשובסקי

חבר-הכנסת מ. חריש י

חבר-הכנסת אוריאל לין

חבר-הכנסת א. שלום

ש. יעקבסון - מזכיר הכנסת

ד. לב - סגן מזכיר הכנסת

גב' א. קמיר - עוזרת ליועץ המשפטי של הוועדה

היועץ המשפטי של הוועדה; צ. ענבר

מזכירת הוועדה; א. בן-יוסף

קצרנית; ח. אלטמן

סדר-היום; 1. קביעת מסגרת דיון בהצעות להביע אי-אמון לממשלה;

2. ערעורים על החלטת יושב-ראש חכנסת והסגנים שלא

לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום.קביעת מסגרת דיון בהצעות להביע אי-אמון לממשלה

היו"ר מ. רייסר;

בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת.

הנושא הראשון שעל סדר-יומנו הוא קביעת מסגרת דיון בהצעות אי-אמון לממשלה.

סלעית מפ"ם, ר"צ, חד"ש והתהיה הגישו הצעות להביע אי-אמון לממשלה בשל: א.

מערכת שירותי הבריאות - מטעם סיעות: מפ"ם, ר"צ וחד"ש;

ב. גורל עתיד ההתישבות בגולן - מטעם סיעת התחיה;

ג. מדיניות הממשלה והבטחון האישי של חיילי צה"ל - מטעם סיעת כך.

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת לדיון.
י. שריד
אני מציע מסגרת דיון של עשר דקות להודעות הסיעות.
אוריאל לין
אני מציע לאשר מסגרת של חמש דקות לכל סיעה. עשר דקות הן יותר מדי זמן.
ש. וייס
עשר דקות.
ת. טובי
ברצוני לשאול את היושב-ראש שאלה; האם סיעה יכולה, באותו היום, להגיש שתי

הצעות אי-אמון לממשלה? הוגשו שתי הצעות אי-אמון של סיעת כך.
י. שריד
אין לדבר כזה תקדים.
היו"ר מ. רייסר
חבר-הכנסת טובי מתכוון לגורל עתיד ההתישב1ת בגולן, ולנושא של מערכת שירותי

הבריאות - שתי הצעות שהוגשו מטעם סיעת התחיה.
י. שריד
בלתי-אפשרי. מחר סיעות תגשנה שש הצעות אי-אמון.
צ. ענבר
ההצעה יכולה להיות מוגשת בשל שתי עילות.
פ. גולדשטיין
עילות כן, אבל הצעות? אחרת נהיה "מוצפים" כפי שחבר-הכנסת שריד כבר אמר.היו"ר מ. רייסר;

סיעה יכולה להגיש רק הצעת אי-אמון אחת, ולנמק אותה אפילו במאתיים נימוקים.

נעיר את תשומת-לבה של סיעת התחיה לכך.

המסגרת לדיון תהא עשר דקות.

ש. יעקבסון;

ביררתי את עניין שתי הצעות אי-האמון שהוגשו בשם סיעת התהיה ואני מודיע בזה

שהיתה סעות בהדפסה. לא הוגשו שתי הצעות אי-אמון בשם סיעת התהיה, אלא רק הצעה אהת.

קרתה סעות בהדפסה. בעניין מערכת שירותי הבריאות סיעת התהיה לא הגישה הצעת אי-אמון

לממשלה.

היו"ר מ. רייסר;

אנו עוברים לנושא השני שעל סדר-יומה של הוועדה -

ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום

היו"ר מ. רייסר;

הערעור הראשון הוא של הבר-הכנסת וזיים דרוקמן בנושא; התפרעויות בירושלים

כתוצאה מהסתת המונים על-ידי המואזין.

רשות הדיבור לסגנית יושב-ראש הכנסת, הברת-הכנסת תייקה גרוסמן.

ת. גרוסמן;

הוגשו שבע הצעות באותו נושא, בנימוקים שונים.

היו"ר מ. רייסר;

באותו נושא הוגשו ערעורים גם על-ידי הברי-הכנסת גאולה כהן ומרדכי

וירשובסקי.

ה. גרוסמן;

כפי שכבר אמרתי הוגשו בעניין זה שבע או שמונה הצעות לסדר והנשיאות החליטה

לקבל את ההצעה שלה אושרה שאילתה בעל-פה.

י. שריד;

של מי?

ת. גרוסמן;

מה זה תשוב?
מ. וירשובסקי
השאילתה אומנם אושרה אבל אני מדגיש כי מדובר על נושא רציני שצריך לדון עליו

בוועדה. איננו צריכים להסתפק בתשובה של שר על שאילתה שעל-פה כדי שהנושא ירד

מסדר-יומה של הכנסת.

אם ממעטים כל-כך בעבודה זאת לא אומרת שצריך לקצץ בנושא שבגללו הוגשו כל-כך

הרבה הצעות לסדר-היום.

ח. גרוסמן;

לקחו בחשבון את העובדה שהכנסת עומדת לסיים את עבודתה --

מ. וירשובסקי;

אפשר עדיין לדון בוועדה המתאימה בנושא החשוב הזה.

היו"ר מ. רייסר;

אני מעמיד להצבעה את הערעור.

הצבעה

הערעור לא התקבל.

פ. גולדשטיין;

שלושת הערעורים לא התקבלו.

היו"ר מ. רייסר;

אני עובר לערעור של חבר-הכנסת רן כהן בנושא; פרסום מאזן כור.

רשות הדיבור לחברת-הכנסת חייקה גרוסמן.

ח. גרוסמן;

לפני שבוע הוגשה הצעה דחופה באותו נושא. היא לא התקבלה ולא הוגש לגביה

ערעור. מה שנדחה לפני שבוע למישהו - אין כל סיבה שיאושר השבוע למישהו אחר.

י. שריד;

מה שאת אומרת איננו הגיוני; קיים נוהג בכנסת שאם סגנית היושבת-ראש לא

מכירה אותו, מזכיר הכנסת ישכיל להדריכה בעניין.

קורה שחבר הכנסת מגיש הצעה בשבוע פלוני והיא לא מאושרת. זה לא נימוק, אם

יש טעמים חדשים, שלא לאשר את אותה הצעה כעבור שבוע, ומי שהגיש את ההצעה שבוע

קודם לכן יהגה ולא מן ההפקר.ש. יעקבסון;

תוך שמונה ימים.

ח. גרוסמן;

השאלה הנשאלת בהקשר הזה היא אם אמנם יש נימוק מטעמים חדשים לעומת השבוע

הקודם?

י. שריד;

ישנם טעמים תדשים. הבוקר קראתי בעתון על רשימה ארוכה של מפעלים שחלק מהם

כבר הודיע על סגירה וחלק יודיע על סגירה. אני סבור שמדובר על נושא דחוף שיש

לגביו התפתחות דרמאטית.

לא בכל יום "נופל" דבר כזה בישראל שחברה מודיעה על 390 מיליון שקלים הפסד.

מפעלים "נופלים" בזה אחר זה. מדוע נושא כזה לא יחשב לדחוף? אני זוכר שאישרנו

הצעה כזאת בשל מפעל בודד, לא כל שכן אם מדובר על כמה מפעלים.

היו"ר מ. רייסר;

אני מעמיד את ערעורו של תבר-הכנסת רן כהן להצבעה.

הצבעה

הערעור התקבל.

היו"ר מ. רייסר;

אנו עוברים לערעור האחרון, של חבר-הכנסת יוסי שריד, בנושא; סכנת הטילים

במזרח התיכון.

ת. גרוסמן;

העניין הזה הועלה לפני שבועיים בדיון בהצעה לסדר-היום במליאה.

מ. חריש;

לפני שבועיים קיבלתי אישור להגיש הצעה דחופה לסדר בנושא הזה והבאתי אותו

בפני מליאת הכנסת. הכנסת העבירה אותו לוועדת החוץ והבטחון והיום הנושא הזה ידון

בוועדת החוץ והבטחון של הכנסת, בהשתתפותו של שר הבטחון.

י. שריד;

עקבתי בעניין רב אחר מסעו של שר הבטחון לארצות-הברית; לא רק בעניין רב אלא

במידה רבה של חרדה.פתאום התברר לי שקמתי יום אחד בבוקר למציאות חדשה שקיימת במזרח-התיכון,

למציאות מסוכנת ולבעיה בטחונית קיומית ראשונה במעלה שלא ידענו כמוה מאז ומעולם,

הבנתי שהבעיה הקיומית הראשונית במעלה שקיימת לגבינו היום היא טילים,

בקשר הדברים האלה אני חייב להוסיף כי אני חבר ועדת החוץ והבטחון של הכנסת

וככזה לא ידעתי על-כך, לכן הופתעתי,

מן הראוי הוא שנושא כזה, שהוצג בארצות-הברית כסכנה מספר אחד במדינת-ישראל,

גם אם הוא הועלה לפני שבועיים, יועלה גם עתה, אם נושא כזה מעסיק את הקונגרס

ואת הסנט האמריקאים הוא צריך להעסיק גם אותנו,

היו"ר מ. רייסר;

אני מעמיד את ערעורו של חבר-הכנסת יוסי שריד להצבעה,

הצבעה

הערעור לא התקבל,
היו"ר מ, רייסר
רשות הדיבור לחבר-הכנסת שבח וייס שרוצה להעלות הצעה לסדר,

ש, וייס;

אני מעלה את הצעתי לסדר-היום בשם רוב חברי הוועדה, בשבוע שעבר התחלנו לדון

בחוק הפעלת הבחירות בשלטון המקומי, וממלא-מקומו של היושב-ראש ביקש לקיים

התייעצות סיעתית, אני מתאר לעצמי שההתייעצות הסיעתית כבר הסתיימה - -

היו"ר מ, רייסר;

הנושא שאתה מעלה איננו על סדר-יומה של הוועדה,

ביום שלישי, 21 ביוני, הישיבה האחרונה בה כיהנתי כיושב-ראש הוועדה,

חבר-הכנסת דוד ליבאי העלה את הנושא ואני הודעתי, בצורה שאיננה משתמעת לשתי

פנים, ולשמחתי איש מחברי הוועדה לא סתר את דברי, שהפעם הבאה שנדון בנושא הזה

יהיה ביום וו בחודש, מטעמים אלה חברי-הכנסת ליבאי ולין נתבקשו לדחות נושא אחר

שהיה אמור להיות על סדר-יומה של הוועדה,

מה שאתם עשיתם נחשב לדבר חמור מאין כמוהו; רמסתם כל נורמה שהיתה נהוגה

בבית הזה, כאשר סיעת המערך ביקשה, בגלל בחירות פנימיות, לא לדון בנושא מסויים

לא במליאה ולא בוועדות ---

א, וינשטיין;

יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, עיכב שנתיים ---

היו"ר מ. רייסר;

לא מדובר על עיכובים, אני עיכבתי נושא בשל בקשת חבר הוועדה מהמערך, אפילולא לבקשת סיעה, כיוון שהיה מדובר על בחירות פנימיות.

לא ננהג בוועדה הזאת באמות-מידה שונות ומשונות. הודעתי כי הדיון שאותו

אתם מבקשים לקיים יהיה ביום שני ואף הזמנתי לצורך העניין אנשים.

אני מודה לכם על השתתפותכם בישיבה,

הישיבה הסתיימה בשעה 9.20

קוד המקור של הנתונים