ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 18/04/1988

קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה שתימסר היום בכנסת בדבר צירופם שלחברי-הכנסת מ' ארנס ומ' גור כשרים נוספים לממשלה

פרוטוקול

 
הכנסת האחת עשרה

מושב רביעי-נוסח לא מתוקן-פרוטוקול מסי 297

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שני, אי באייר התשמח - 18.4.88 - בשעה 09.45
נוכחים - חברי הכנסת
שי דורון - מ"מ היו"ר

גי כהן

יי שריד
מוזמנים
שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת
היועץ המשפטי
צי ענבר
מ"מ מזכירת הוועדה
אי בר-יוסף
הקצרנית
יי חובב
סדר היום
קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה

שתימסר היום בכנסת בדבר צירופם של

חה"כ משה ארנס ומרדכי גור כשרים נוספים

לממשלה.היו"ר שי דורון;

אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת.

בראשית הישיבה ברצוני להביע בשם חברי הוועדה ובשמי את צערנו העמוק על

פטירתה של הגבי מזל ב ר פ י ז"ל, מזכירת ועדת הכנסת, אשר ליוותה

אותנו בנאמנות במסירות ובאיכפתיות בכל אשר פעלנו.

במשך אהת עשרה השנים שאני הכרתי את מזל זכרונה לברכה לא ראיתי אותה קצרת

רות, מעולם לא. תמיד נהגה באורך רות, במסירות אין קץ דאגה לחומר, לנושאים,

ולעדכון תברי הוועדה בכל הנוגע לעבודת הוועדה. היא ראתה את עצמה כאמא של

הוועדה, וכולנו מרגישים בחסרונה. היא היתה באמת דוגמה ומופת של עובד ציבור מסור

ונאמן, הרואה את עצמו חלק מן המערכת, והיא היתה מעמודי התווך של אותה מערכת.

תנחומינו הכנים שלוחים למשפחתה.

אני עוברת לסדר היום, והנושא שעל הוועדה לדון בו הוא:

קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה

שתימסר היום בכנסת בדבר צירופם של

חברי-הכנסת מ' ארנס ומ' גור כשרים נוספים לממשלה

אני מציעה שהנושא יידון במסגרת של הודעת סיעות, שמונה שמונה דקות לכל סיעה.

יי שריד;

עשר דקות.

גי כהן;

עשר דקות לסיעה.

היו"ר שי דורון;

ובכן, אנו מחליסים שהודעת הממשלה בדבר צירופם של חברי הכנסת ארנס וגור

כשרים נוספים לממשלה תידון במסגרת של הודעת סיעות, עשר דקות לסיעה.

תודה. הישיבה נעולה.

*****************

(הישיבה ננעלה בשעה 10.00)

קוד המקור של הנתונים