ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 21/03/1988

בקשת מ"מ יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, למיזוג הצעות חוק העונשין (תיקון מס' 27) (ותיקון מס' 28) - בהתאם להוראת סעיף 122(1) לתקנון

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב רביעלנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 293

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, ג' בסניסו התשמ"ח. 21.3.1988. שעה 15.30

נכחו; חברי הוועדה; מ. רייסר - היו"ר
מוזמנים
חבד-הכנסת אוריאל ליו

ש. יעקבסוו - מזכיר הכנסת

ש. כרס - סגנית מזכיר הכנסת

היועץ המשפטי של הוועדה; צ. ענבר

מזכירה; א. בן-יוסף

קצרנית; ח. אלטמן

סדר-היום; בקשת מ"מ יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, למיזוג

הצעות חוק העונשין (תיקון מס' 27) (ותיקון מס'

28) - בהתאם להוראת סעיף 122(1) לתקנון.בקשת מ"מ יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, למיזוג הצעות חוק העונשין (תיקון מס' 27)

(ותיקון מס' 28) - בהתאם להוראת סעיף 122(1) לתקנון

היו"ר מ. רייסר; אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת.
על סדר-יומנו
בקשת ממלא-מקום יושב-ראש

ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר-הכנסת אודיאל לין, למיזוג הצעות חוק העונשין (תיקון

מס' 17)(ותיקון מס' 18) - בהתאם להוראת סעיף 122(1) לתקנון.

ההצעות שבנדון הועברו לוועדת החוקה, חוק

ומשפט אחרי קריאה ראשונה ביום 2 במרץ וביום 22 בפברואר 1988,

בישיבה שהתקיימה ביום 15 במרץ החליטה הוועדה

למזג את שתי ההצעות ולהביאן כהצעה אחת לקריאה שניה ולקריאה שלישית.

נושא זה צריך להיות מובא לוועדת הכנסת בהתאם

להוראת סעיף 122(1) לתקנון.

ממלא-מקום ועדת החוקה, חוק ומשפט הוא כאמור,

חבר-הכנסת אוריאל לין. האם חבר-הכנסת לין מוכן להבהיר לוועדה מה הן ההצעות האלה?
אוריאל לין
תיקון 27 מדבר על הצעת חוק יזומה על-ידי

הממשלה שעוסקת במספר נושאים לחוק העונשין,

חלקם בענייני ענישה וחלקם עוסק בסעיף מיוחד לחוק העונשין שמאפשר לבית-המשפט לתת

סעד אזרחי אגב דיון במשפט פלילי.

הצעת החוק הפרטית שלי "נפלה" בדיוק בסעיף

שאנו מתקנים בהצעת החוק של הממשלה.

האמת ניתנת להאמר והיא שאפשר היה לדבר על

הצעת החוק הפרטית שלי,
היו"ר מ. רייסר
אינני רואה סיבה להתנגד לבקשה למיזוג הצעות

חוק העונשין, מה דעתו של היועץ המשפטי של

הוועדה?
צ. ענבר
האישור נדרש על-פי התקנון, אינני רואה במקרה

הזה אף בעיה מהותית.
היו"ר מ. רייסר
אני קובע שהוועדה מאשדת את הבקשה פח אחד,
אוריאל לין
תודה רבה.

הישיבה הסתיימה בשעה 15,35

קוד המקור של הנתונים