ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 09/02/1988

הצעת חבר הכנסת בני שליטא בדבר הצעות להביע אי אימון לממשלה; ערעורים; שונות

פרוטוקול

 
הכנסת האחת עשרה

מושב רביעי- נוסח לא מתוקן -פרוטוקול מס' 282

מישיבת ועדת הכנסת

מיום ג , כ"א בשבט התשמ"ח - 9.2.88 -שעה 09.00

נוכחים - חברי חווערה
מ רייסר - היו"ר

מ' איתן

ש' דורון

ש' וייס

א' נחמיאס

זי עטשי

א' קולס

יי שריד
מוזמנים
חה"כ ב' שליטא

מזכיר הכנסת ש' יעקבסון

ש' כרם - סגנית מזכיר הכנסת
היועץ המשפטי
צי ענבר
מזכירת הוועדה
מ' ברפי
קצרניה
יי חובב
סדר היום
א. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים

שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.

ב. הצעת חה"כ בני שליטא בדבר הצעות להביע

אי-אימון לממשלה.

ג. שונות.
היו"ר מ' רייסר
בוקר טוב, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכנסת, הנושא הראשון -

ערעורים. אין ערעורים.

לפני שנעבור לנושא השני, הצעה של חבר הכנסת שליטא, ברצוני

להחליף כמה מלים בנושא תיקון התקנון. בסוף ינואר ש.ז. הנחנו על שולחן

הכנסת הצעה לתיקון התקנון, דבר שהוא טכני בעיקרו.

צ' ענבר;

יש השגה של חבר הכנסת מתי פלד. מאחר וזה לא היה על סדר היום -

לא הבאתי אותה אתי.
ש' דורון
אדוני היושב-ראש, יש היום לחץ של כמה ועדות, אני מבקשת מאד שלא

נבטל זמן.

היו"ר מ' רייסר;

החמר נמצא בתיקים. חבר הכנסת פלד מתייחם לסעיף 18ב, ומציע

להשמיט את המלים "ועל שינוי... ועד "לעשות כן." לדעתו קטע זה מיותר,

מאחר והוועדה לא אמורה לייעץ- ליושב-ראש בקשר למימון מפלגות.
אנחנו אם כן מציעים כך
"ועדת הכנסת הידוע ליושב-ראש הכנסת

על כל שינוי כאמור שאישרה ועל שינוי במימון ההוצאות השוטפות של

הסיעה או הסיעות הנוגעות בדבר אם יתחייב לעשות כן."
חבר הכנסת פלד מציע
"ועדת הכנסת תודיע ליושב-ראש הכנסת על כל

שינוי כאמור שאישרה,"

צ' ענבר;

הייתי מציע שהדיון יתקיים בנוכחותו, צריך להתדיין על ההשגה שלו

והוא אמור להגיע,
היו"ר מ' רייסר
חבר הכנסת בני שליטא הגיע, על כן נעבור לנושא שלו שעל סדר היום:

הצעת חבר הכנסת בני שליטא בדבר הצעות להביע

אי אימון לממשלה

חבר הכנסת שליטא, רשות הדיבור לך לנמק את ההצעה בקצרה. בבקשה,

ב' שליטא;

תודה. זאת הכנסת הראשונה למעשה אשר מבוססת על ממשלת אחדות לאומית,

עם מפלגות אופוזיציוניות קטנות שמחוץ ללכוד הלאומי. בעבר לא היה צורך

להתמודד עם השאלה משום שכל מי שהיה באופוזיציה זו היתה מ פלגה גדולה

ואחראית מאד, ואני זוכר שהצעת אי-אימון זה היה בבחינת מאורע בכנסת.

כשהיתה הצעה להביע אי אימון - התקשורת היתה מתכוננת, זה היה משהו יחיד

במינו, על נושא יחיד במינו, על סיבות כבדות משקל, זה לא היה דבר של

מה בכך.ב שליטא

והנה, הגענו למצב שהנושא של אי אימון הפך לאיזה שהיא הצגת במה,

קשה היום להגיש הצעה לסדר היום ולקבל עליה דהיפות, קשה למצוא במה

אהרת אז מגישים אי אימון ומשיגים למעשה במה, מבלי שום התהשבות,

הייתי שמה אם היינו נמנעים מכל הדיון הזה על ידי כך שהסיעות

הקטנות עצמן היו נוטלות על עצמן יותר אחריות והיו חושבות טרם שהן

מגישות אי-אימון, אבל אנחנו רואים שסיעת יחיד, כהנא מגיש אי אימון

בכל פעם שעולה הדבר בידיו, הוא לא צריך להיגש הצעות לסדר היום, הדבר

הזה משבש את עבודת הבית. במקום שביום רביעי גרון בשאלות חשובות -

יש לנו כאלה, מצב חמור מאד בבתי החולים- אי אפשר להעלות נושאים אלה

היום, ואני יודע שחברי כנסת הגישו הצעות, מפני שיש הצעות אי אימון.

אני אומר את זה גם מזווית ראיה של איש פוליטי. כי אני כאיש פוליטי

לא רוצה להיות ג'נטלמן, ואני לא הושב שאני צריך לתת ליריבים פוליטיים

במה ציבורית. כל הזמן יגישו הצעות אי אימון ויש להם במות אהת על גבי

השניה, אני אומר את זה במלוא האהריות, לא צריך להתבייש. אנחנו חיים

בעולם פוליטי, ואין לי ענין שסיעות יריבות לתפיסת עולמי יזכו בבמות

בצורה כזאת כמעט מופקרת, הייתי אומר.

יש בכלל דברים רבים בבית שהיה צריך קצת לתקן אותם. מקובל עלי

באופן עקרוני-יסודי שנותנים לאופוזיציה קצת יותר הצעות לסדר היום

ודברים כאלה.

ש' וייס;

יש סידור כזה.

בי' שליטא;

אבל גם בזה לא צריך להגזים. אנחנו מגזימים, אנחנו הורסים כל חלקה

טובה בסדר היום של הבית.

ההצעות האלה הפכו למכת מדינה. יכול להיות שזה ייפתר אם היינו

מעלים את אחוז החסימה וגורמים לכך שיהיו פחות סיעות בכנסת. אבל לא

יתכן שסיעה אופוזיציונית נוסה המערך לפני קדנציה או שתיים, וכהנא

או אפילו עם כל הכבוד ר"צ עם חמישה חברי כנסת יקבלו את אותו מספר

הצעות.

אני הצעתי לתחום תהומים. אני חושב שאופוזיציה גדולה של שלושים

חברי כנסת ומעלה לא צריכה להיות עליה הגבלה, ואחר כך זה צריך לרדת

בהדרגה בהתאם לגודל הסיעה. כלומר, שש פעמים במושג, למשל, שזה יוצא

פעם בחודש. אחר כך סיעות קטנות או סיעות יחיד כמו כהנא יכולות להגיש

שתי הצעות אי אימון במשך מושב, ולא יותר.

יכול להיות שהמספרים האלה דורשים שינוי ומישהו יעלה רעיון יותר טוב,
אהל העקרון הוא עקרון
אני בעד הגבלה של הדמוקרטיה המשתוללת דהיום.

היו"ר מ' רייסר;

תודה. לפני שאני נותן את רשות הדיבור אני רוצה לציין שזה לא נושא

חדש על שולחן הוועדה, הנושא הזה עלה באופן רשמי מספר פעמים, ואולי

מספר פעמים יותר גדול הוא עלה תוך כדי דיון בנושאים אחרים במהלך דיוני

הוועדה.עמדתי בראשית הקדנציה, לאחר שראינו את התופעה, היתה זהה לעמדת

יושב-ראש הכנסת, שגם הוא דגל באיזו שהיא עשיית סדר, אנחנו גם הקמנו

ועדה שניסה להגיע לקונסנזוס בנושא הזה אולם לצערי הרב זה לא קרה.

בההלט אני רואה בתופעה הזאת, כרבים אחרים, תופעה בלתי רצויה. אבל

יחד עם זאת אני רוצה לאמר שהנטיה שלי כרגע לשנות שלא בהסכמה - הולכת

ופוחתת על ציר הזמן של תום הקדנציה, אם משכנו את זה כל כך הר-בה זמן,

לדעתי לא בצדק, משום שלא היתה הסכמה., ולא רציתי להביא נושא כזה ללא

הסכמה רחבה ככל האפשר. אני יכול לאמר שאפילו לא היתה הסכמה בשלב

מסויים בין הליכור והמערך, שלא לדבר שלא היתה הסכמה עם מפלגות

האופוזיציה, ובהחלט כן צריך ליה לגיע לאיזו שהיא הסכמה גס בנושא הזה.

בהתחשב בעובדה שנטו לכנסת הנוכחית לא נשארו עוד הרבה שבועות לדון,

הנטיה הפרקטית שלי היא לא לעשות שום שינוי, אם כי אני בהחלט מצדיק

את הרצון והמגמה לעשות את השינוי ואני שותף להם.

רשומים לדיון חברי הכנסת שריד, וייס, נחמיאס ועטשי.
י' שריד
הנושא יש, אין בו שום חידוש. בעקבות דבריו של היושב-ראש אם אנחנו

מדברים על מושגי נטו אז הכנסת הזאת כמעט כבר חתמה את תקופת כהונתה,

יש לנו עוד שבעה-שמונה שבועות של עבודה ממש.

ש' וייס;

קצת יותר.

י' שריד;

מכיוון שאני כבר נעלתי כמה וכמה כנסות אני יודע שבמושג האחרון על

פי נסיוני אני מעולם לא הייתי בכנסת ולו אפילו יום אחד, אלא אם כן

קרו דברים. לכן, אני לא חושב שנעשה שינויים במשך שבועות ספורים

אחרי שעברנו כבר ארבע שנים תמימות.

בכל זאת אומר שני דברים. אכן יש בעיה, אבל הרי צריך לדעת מה

נקודת המוצא של הדיון שלנו. אפשר לאמר: אופוזיציה כל כך קטנה

ועושה שימוש כל כך רחב. להיפך, אם אופוזיציה כל כך קטנה על פי המושגים

הקלאסיים של דמוקרטיה - לא אם זה נוח או לא - צריכה לקבל העדפה גדולה,

אני מעריך את גילוי הלב, אבל אני לא עושה את זה בשביל תפיסת במה.

צריך לברך על כך שאתה לא נותן ואנחנו לא לוקחים, כשאתה מדבר על כך

שאתה לא צריך לתת במה. אבל אם מדברים מנקודת ראות של המשחק הדמוקרטי -

לאופוזיציה קטנה צריכה להיות העדפה גדולה, אך אם יש אופוזיציה גדולה

היא לא צדקה העדפה גדולה.

לא ניקח את כל החשבון, אבל הענין של הצעות לסדר היום הוא פשוט

קטסטרופלי, והיה עכשיו נסיון. פשוט בהרבה מאד מקרים -אני לא אומר

שהאופוזיציה היא צדיקה, אני לא אומר שכל חלקי האופוזיציה הם צדיקים

גמורים, ובוודאי עשו לא פעם שימוש ואני בעצמי חשבתי שזה לא היה שימוש

נכון ולפעמים היה גס שימור מהיר בכלי הזה של הבעה אי-אימון - שמתי לב

שבאותם שבועות בהם לא היתה הצעת אי אימון, והעולם כמרקחה מפי שידידנו

המלומד אמר לנו, אז אשרו כל מיני הצעות מביצי כנים ועד קרגי ראמים

אבל שום דבר רציני. אז אומרים: זה היה בשבוע שעבר מה זאת א ומרת היהי' שריד

בשבוע שעבר, במאורעות של עכשיו, ואני מתכוון בשני התחומים, כל שבוע

עכשיו זה עולם ומלואו. מה שקרה השבוע בשטחים זח מה שקרה בשבוע שעבר?

זה בכלל דומה, מח שקרה בירושלים? עצם העובדה שזח נמשך עוד שבוע

וביתר שאת, אגב, בשבוע חבא יהיה יותר גרוע, אם אתם לא יודעים. עד

כדי כך שלא משחקים את המשחק נכון אז בל הצדדים כבר לא משחקים אותו נכון,

אז באמת גם אנחנו כבר לא משחקים אותו נכון.

אתן דוגמה, דוגמה משוועת לשמים, זה לא שייך לקואליציה ואופוזיציה,

זה שייר ממש לכנסת. מגישים הצעה "ספינת הגירוש", אני לא עומד לעלות

על ספינת הגירוש, אני לא עומד להתקרב אליה, אני לא חושב שהיא 'אקסודוס',

כל הענין הוא בעיני תעלול מוצלח מבחינתם. אותי זה לא מענין. אבל,
זה אירוע מרכזי, אני שואל
רבונו של עולם, - תסלחו לי עלשגעון הגדלות-

אני יושב כיושב-ראש והסגנים מקבל הצעה כזאת, זה עומד לקרות ביום רביעי,

זה לא עומד בקריטריון של דחיפות? באיזה קריטריון זה לא עומד, אני

רוצה לדעת, אני רוצה להבין את זה, פעם אחת אני רוצה לרדת לראש של

היושב-ראש והסגנים. זה ממש אבסורד, אני לא רוצה להגדיר את זה במילה

אחרת, ממש חוסר שיקול דעת משווע.

מה קורה? כאשר יש חוסר שיקול דעת משווע מצד היושב-ראש והסגנים אז

דוחפים אותך להגיש הצעת אי אימון. אני יודע כמהפעמים אנחנו נדחפנו.

המשחק הוא לא משחק הוגן.

הבדיקה צריכה להיעשות לא על פי כמה עניינים כולים, אם כי גם זו

בדיקה, אלא מה הנושאים שעולים על סדר היום. אפשר לחשוב, והטוען

טען טענות שחיזקו מאד את נושאים שאנחנו מעלים מחר, אולי הוא לא ידע,
כי הטוען המלומד אמר
הנה, בבתי החולים יש מצב בלתי נסבל. היא

הנותנת, זה בדיוק מה שאנחנו מעלים מחר - הצעת אי אימון בענין בתי
החולים. אני שואל
שרת הבריאות היא לא שלנו, שר האוצר לא שלנו,

בוודאי שלכם זה לא נוח, אתם רוצים ליהנות מכל העולמות? גם להיות

ממשלח וגם ליהנות מזה שהיא הדברית העיקרית בכנסת, וגם לא מעלים ענין

כמו ענין בתי החולים ועוד מעלים אוחו על פי הנוחיות של הקואליציה,

לא, אי אפשר ליהנות מכל העולמות. זו "ההנאה" במרכאות כפולות ומכופלות

הקטנה שלנו, גם את זה אתם רוצים לקחת מאיתנו?

אתם רוצים גם להיות שר האוצר וגם לדבר איתו בענין בתי החולים, את

הפריבילגיה הזאת לא נשמור לכם. מה מותר של האופוזיציה? לנו יש רק

כלי אחד. מה מותר האופוזיציה. מהקואליציה - האי אימון, אתה רו צה להיות

בסדר עם כולם, אתה רוצה לדבר עם קהל הבוחרים שלך ולא להיכנס לבית החולים,

ואתה גם רוצה שיהיה לך שר אוצר, אז תן לי שר אוצר ואתה תדבר, ואני

אנהל את זה כפי שאני מבין. אתה רוצה את הכל? זח לא הולך,

אפשר לחשוב שאנחנו מגישים הצעות על נושאים טורדניים, קפריזות,

אנחנו מגישים מחר הצעת אי אימון על המצב בתי החולים, מי שמכיר אח

המצב בבתי חחולים ורואה מה שקורה, ורואח בטלוויזיה את כל הזוועות

כי זה המצב והמראות האלה זה מה שיש - אז מה הוא צריך לעשות, הוא

שהוא אופוזיציה, הוא לא שר האוצר ולא נציגו ולא שליחו, מה צריך להגיד

אדם בעל מצפון? שהוא לא עושה כלום? שהוא מגיש הצעה לסדר היום? מחר

נדבר כולנו על בתי החולים, ואני מבין שהנושא השני עליו הוגשה הצעת

האי אימון - הקפאון המדיני, זה מנושא על סדר היום, יתכן שפה ושם

היתה הפרדה, אני לא אומר שלא, אבל זה גם לא רק באשמת המגישים.י שריד

4

צריך לעשות רביזיה כוללת. אני מציע לדחות אח זה לכנסת הבאה,

לראות מי בקואליציה מי באופוזיציה, יכול להיות שהטוען המלומד

ימצא את עצמו בצד השני, אי אפשר לדעת זה יכול לקרות לכל אחד, ואז

למדתי מנסיוני שגם השקפות העולם משתנות קצת. למדתי שגישות עקרוניות

משתנות. אז נחכה, עוד מעט נדע מי יושב איפה, יכול להיות, אגב, שאני

אבוא ואתבע במפגיע לצמצם עד כמה שאפשר.

ב' שליטא;

בקדנציה הקודמת לא הפרזת.
י' שריד
המערך זו סיעה גדולה, סיעה גדולה מתנהגת אחרת, יש לה יותר אפשרויות

ויותר הזדמנויות. אס כי תשים לב כמה פעמים המערך הגיש הצעות אי-

אימוז בקדנציה הקודמת , בכל זאת זו סיעה אחת, הוא לא הגיש ארבע הצעות

אי אימון בשבוע. את רושם הריבוי בחלקו יוצרת העובדה שיש חמש-שש

סיעות וכל אחת מגישה, אז יוצא שבערך כל שבוע יש הצע ת אי אימון,

אני מגיש פעס בשלושה חודשים, המערך הגיש כל חודש, אבל כסיעה הוא לא

הגיש פחות ממני.

ב' שליטא;

לפי ההצעה שלי אתם אמורים לקבל ארבע במושב.

י' שריד;

אני באמת אסיר תודה לך.
ב' שליטא
פעם בחודש וחצי.
י' שריד
אני רוצה אחת לשבוע וחצי, אם אני רוצה.

היו"ר מ רייסר;

תודה. חבר הכנסת שבח וייס, בבקשה.
ש' וייס
אני רוצה רווקה להשקיף על הנושא באופן טכני לגמרי. ברור לגמרי

שהנושאים שעולים בהצעות האי אימון הם חשובים מאד, או חשובים מאד על

דעה הכל או חשובים מאד על דעת המגיש. הצעת אי אימון במקורה נועדה

להפיל ממשלה.
י שריד
-ומעולם לא הפילה.

ש' וייס; בארץ לא, בפרלמנטים אירופאים אחרים הצעת אי אימון זה מכשיר

שנועד להפיל ממשלות.ש' וייס

כאשר אצלנו כוננו את הכנסת העתיקו את המנהג הזה., רוזטי שרף ואחרים,

הם או פרלמנטים עם נסיון עשיר, אנשים מלומדים, אז הם העתיקו את המכשיר

הזה מפרלמנטים בשיטות המשטר הפרלמנטריות ולא הנשיאותיות. במשך הרבה

מאר שנים השימוש בהצעות אי אימון היה מאד מרוסן כאשר האופוזיציות

ניסו לשחק אח התפקיד של אופוזיציות-אלטרנטיבות, לכן לא היה כדאי להן

להיכלם על ידי שימוש סרק בהצעות אי אימון, בתקופה מסויימת חרוח

ראתה את עצמה אלטרנטיבה, אחר כך גח"ל. אנחנו בכנסת הקודמת כאשר היתה

לנו בצדק יומרה של אלטרנטיבה, לפחות בגלל גודלנו, השתמשנו בזה,

ברגע מסויים החליטה הסיעה להגיש כל שבוע הצעת אי אימון. אני הייתי זה

להציע לרדת מן האנקדוטה הזאת, פשוטשלא לעשות את עצמה למגוחכת,

בכל זאת, סיעה קטנה זה טבעי לגמרי שכאשר יש מכשיר כזה היא תשתמש

בו, סיעה קטנה היא סיעה של מחאה, במובן זה, שהמחאה של היום עשויה

להיות הפרוגרמה של מחר, כפי שאמר מרקוזי.

ב' שליטא;

זה כתוב בספרים, זה לא במציאות,
ש' וייס
חרות זו ההוכחה, היה להם בכנסת השניה 8 מנדטים. הרי לכם הוכחה
ישראלית שזה עובד
המחאה של היום היא הפרוגרמה של מחר, אני מצטט

ממרקוזי.

הבעיה היא כרגע טכנית של , ??????המצב הוא לא של ?????//

לו לכנסת היו ארבעה ימים של מליאה, אפשר היה לחלק. כל חברי הכנסת

זכאים לביטוי, כל פעם באים חבר הכנסת שריד ואחרים ואומרים :לכם יש

ממשלה. זה נכון, אבל אנחנו גם כנסת ולנו יש מצב קפוא, יש לנו שרים

ואנחנו חברי כנסת, ולכל מי שדבק בפרלמנטריזם יש גם חיים מחוץ לממשלה

של חברי כנסת שחם תומכי הממשלה, זאת היא הנחה מקוגלת בחיים הפרלמנטריים.

הבעיה היא פשוט אקונומיה של הזמן. מה שקורה היום זה מחטף מצו!

האופוזיציוח שר"צ לא הבולטת ביניהן, הבולטת כאן זה כהנא, אחר כך המתקדמת

ורק"ח ומפ"ם עושה פה חגיגה גדולה. ר"צ, יוסי ושולה בסדר, שוחחנו על

זה גם פה, יש פה מחטף פרלמנטרי המעוגן באפשרויות שמקנה התקנון חיך

שימוש טוטאלי של סדר היום של הכנסת תוך פגיעה. קשה מאד ביברי הכנסת הרבים

מהקואליציה.

את זה חייבים לשנות, אפשר לעשות זאת בכל מיני טכניקות. טכניקה אחת

יכולה להיות על ידי שינוי הפרוצדורה של הצעת אי אימון; אפשר להפוך

הצעת אי אימון בחזרה להצעה דחופה לסדר היום. מה הם עושים -מה שלא

הולך כהצעה דחופה חם מעלים כהצעת אי אימון, אז נחזיר את זה שוב

להצעה לסדר היום, השר עונה ובזה נגמר הענין, להתחיל לקרוא לזה בשם

אחר, ולא הצעת אי אימון, אפשר לעשות כל מיני תרגילים - סליח ה על המילה,

למרות שזה תרגיל מה שהם עושים, מעוגן בתקנון, אפשר לעשות משהו לחלוקה

יותר צודקת של זמן הכנסת בלי לפגוע בחירות הביטוי של כולם זה חיוני

לדעתי, אי אפשר ככה להפעיל כנסת, זה הרי 'פנטסטי' מה שהם עשו.

חברי קואליציה ואופוזיציה רבים לא כל כך אכסח להם, כי אתם יודעים

שהפעלתנות במליאת הכנסת היא נחלתם של- 12-13 חברי כנס ת שמתעניינים,

אחרת היה פה מרי של חברי כנסת מול הענין הזה. הצרה שזה נוג ע למעטים,

אז אנחנו כל פעם מוחים קצת ואחר כך ממשינים הלאה.ש' וייס

כמובן, לא נעשה את זה עכשיו, תעשה את זה הכנסת הבאה. אפילו אם

יכולנו לעשות את זה מהר אנחנו נחטוף ככה מהאופוזיציה שזה לא כדאי

מבחינה ציבורית. תשאירו אותנו בעריצות הרוב. אני בטוח שהאופוזיציה

היתה שמחה לו שינינו עכשיו, זה היה נותן להם עוד כלי לנגח אח הקואליציה

ואת השלטון האכזר- - ותעשו צרות - - אני מכיר את הטכסטים - -

עזוב את זה. נלך לכנסת הבאה, אולי היא תסדר את האקונומיה שלה

יותר טוב. המצב היום הוא פשוט מחטף, השתלטות מוחלטת של האופוזיציה

על חיי המליאה, לא על חיי המדינה.

היו"ר מ' רייסר;

תודה רבה. חבר הכנסת נחמיאס, אחר כך - חבר הכנסת עטשי.

א' נחמיאס;

לנושא הזה הקדשנו כמה ישיבות כאן בוועדת הכנסת, הקמנו איזו ועדה.

התחלתי לברר בין חברי הכנסת מהי עמדתם, אבל האמת היא שכל הסיפור של

השינוי היה בענין כהנא. זאת האמת.

תוך כדי הגישור שלי בין החברים הגעתי למצב של שני חברים שנותרו .

באתי ליושב-ראש ואמרתי לו שאינני מציע שהמערך והליכוד, למרות שיש להם

הכוח, ייכפו אתדעתם אפילו לא על שני חברי כנסת. כי למעשה אילו אני

הייתי מסתדר עם חבר הכנסת פרוש אפשר היה לפתור את הבעיה, אלא שחבר

הכנסת פרוש רצה להגן על חבר הכנסת ורדיגר, וזו זכותו הלגיטימית מכל

הבחינות. לכן אמרתי ליושב-ראש הוועדה שאינני מציע שנכפה רצוננו

בענין הזה, כי אני רואה במכשיר של הצעת האי אימון מהבחינה הקונסטי-

טוציונית הרגילה, אני לא מתרוון לתרגילים שאפשר לעשות עם זה - -

ש' וייס;

זה לא תרגילים, יש להם זכות והם משתמשים בה.
א נחמיאס
- אני רואה בזה מכשיר קונסטיטוציוני ממדרגה ראשונה. מי שמשתמש

בזה לטובה תבוא עליו ברכה, מי שלא משתמש בו לטובה - זה עניינו, כי

לכך באה הדמוקרטיה לעולם, כדי לאפשר את המניפה הרחבה ביותר של הדיבור,

של הביקורת, של ההופעה של כל קבוצה אידיאולוגית זו או אחרת.

ב' שליטא;

הצעה לסדר היום מגיע לסיעת יחיד או סיעה של שלושה - אחת, ולסיעה

בת 44 חברים - אחת. ""
א' נחמיאס
מפעם לפעם מתפרסם צו הפקעת מחירים בחתימת שר האוצר; מכך וכך גרס

עד כך וכך גרם - זה המחיר. זה מה שאתה עשית, מכך וכך חברי כנסח עד

כך וכך חברי כנסת - - זה לא מסתדר לנו עם החיים הפרלמנטריים,

ב' שליטא;

אבל

אני לא נגד העקרון של ההעדפה, אנחנו מדברים כי היתה ניצולת

לא נכונה.א' נחמיאס;

הטענה היתה שכל שבוע חה"כ כהנא הגיש הצעת אי אימון.

עכשיו יש לי בקשה אליך, הבר הכנסת שליטא. אני לא יודע אם עברת על

המכתב שכתבת. במכתב שכתבת אתה משתמש במילים מאד קשות כלפי חברי כנסת.

ב' שליטא;

זה לא אישי.

א' נחמיאס;

זה לא משנה, אתה מתכוון לחבר כנסת אחד או שניים. ת-קרא את המכתב

שלך. אתם קראתם את המכתב? אני חושב שגם אתה לא קראת אותו פעמיים,

בבקשה תקראו אותו. אני לא אעיז להגיד לשום יריב פוליטי "זבי חוטם".

ב' שליטא;

מפני שכל אחד נעשה לי מפונק, ועכשיו יש כבר שתי הצעות אי-אימון -

r
א' נחמיאס
השוליים מכבידים בגדול, אבל למה להשתמש במלים כבדות כאלה. אני

חם וסלים לא רוצה להטיף לך.

אני מצטרף לדעתו של היושב_ראש בנושא הזה. תודה.

ז' עטשי;

לא נותר לי הרבה מה לאמר לאחר ששמעתי את ההברים, אבל רציתי להעיר

שדמוקרטיהשלא יודעת גבולות הופכת להיות אנרכיה במידה מסויימת, אני

חושב שהשימוש לרעה בהצעות האי אימון על ידי סיעות מסויימות, במיוחד

כפי שתואר על ידי חבר הכנסת שבח ויים מדי שבוע כדי לתפוס כותרות - -
ש' וייס
אני לא אמרתי - כותרות. את זה כולם רוצים.
ז' עטשי
לתפוס כותרות - את זה אני אמרתי, את הצטוט מדבריך סיימתי לפני כן.

ש' וייס;

אני דברתי על חלוקה צודקת של הזמן.
ז' עטשי
זה חלק מהאנרכיה שמשתוללת בכנסת -השימוש השבועי הלא נכון, הלא

יעיל, של מכשיר האי-אימון על ידי חברי כנסת מסויימים. אגב, אמרתי אתמול,

שיש הידרדרות במעמדה של הכנסת בהשוואה לפרלמנטים אחרים בעולם הדמוקרטי,

- זו אחת הסיבות לכך - לעמוד ולהביע אי-אימון לממשלה כשהתוצאה ידועה

מראש והניצול לרעה של המכשיר הזה במיוחד על ידי אדםשהוזכר שמו כאן

על ידי חבר הכנסת נחמיאס.ז' עטשי

לכן, יש צורך להגביל את הנושא הזה, מישהו קרא לזה 'תרגילי,

יש הרבה טכניקות להשתמש במכשיר של אי אימון כמכשיר של יוקרה,

אני מסכים לא עם תוכן מכתבו של חברי הכנסת בני שליטא אבל בוודאי

שהמכתב נכתב לא באקראי, וועדת הכנסת דנה כמה פעמים בנושא ולא

באקראי, משום שמורגש כאן שימוש יתר ולרעה בנושא הזר;. עם כל הכבוד

לאותה אופוזיציה שאני נמנה עליה לא עובר שבוע וכמעט ואין לכל

האופוזיציה הצעה לסדר היום, אם רגילה ואם דהופה, שמתקבל ונדונה

מעל דוכן הכנסת, והאלטרנטיבה שמשתמשים בה היא הצעת האי אימון,

חבר הכנסת שריד אמר שהתמנו כבר את הקדנציה, וזו אמת, אבל אולי

הוועדה הזאת תוציא מספר מסקנות או החלטות.
י. שריד
תשאיר צו ואה - -
ז' עטשי
כן, תשאיר צוואה לכנסת הבאה. שוועדת הכנסת של הכנסת הזאת ומבחינת

הכנסת שיהיה לנו הישג מסויים ולו מילולי, שהכנסת השתים עשרה תראה

שדנו בנושא, החליטו על כך, אבל אללי לא יכלו ליישם את זה, אי אפשר

לדון כל הזמן בלי להוציא מסקנות.

סגנית מזכיר הכנסת ש' כרם;

הריבוי בכנסת של הצעות אי אימון יצר שינוי טופוגראפי שלא רק

שיש נוכחות במליאה בשעת הצעות האי-אימון , אלא יש לזה השלכות קצת,

מעבר. למשל, הנשיאות מתקשה לאשר דחיפות של הצעות שהנושא שלהן מועלה

בהצעות האי אימון. בהצעות האי אימון מועלים כל הנושאים כולם,

השלכה שמעבר לזה - מסתמנת אפשרות ריאלית שיום רביעי יהפוך מיום

של הצעות לסדר היום של חברי הכנסת ליום של הצעות אי אימון. לא ברור

אס זה טוב או לא, אבל זה שינוי שצריך לענין את חברי הכנסת, גם אח

חברי הכנסת מאופוזיציה, אס זה מה שהם רוצים. כלומר, אם הם רוצים

שהדיון לא יהיה בנושאים מאד ספציפיים אלא בכאלה שמועלים במסגרת

הצעות אי אימון, כאשר כל אהד מתייחס למה שהוא רוצה, וכאשר הממשלה

גם היא מתייחסת לאותם פרטים שהיא רוצה.
היו"ר מ' רייסר
הבעיה ידועה. נתנחם בכך שאולי בכנסת הבאה לא יהיו כל כך הרגה

סיעות קטנות.

מזכיר הכנסת שי יעקבסון!

זה לא עומד במבחן הסטטיסטיקה.
היו"ר מ' רייסר
אני לא מתכוון למפלגות קטנות בכלל, אלא שלא שלא יהיה פיצול כל-כך

גדול במפה הפוליטית, ואז חלק מהבעיות יבוא על פתרונו.

בי שליטא; אם לא נשנה את אחוז החסימה לא ישתנה גלום.

מ רי יסר
היו"ר מ' רייסר
צריר לקוות שנחזור למצב יותר נורמלי של קואליציה ואופוזיציה

יותר משמעותי, ואז זה יתרום גם להזרה לאורת חיים אחר כזו שהכרנו

בקדנציה הקודמת וקדנציות אחרות.

נקווה, לפחות נביע משאלה על דעת חנוכחים כאן, שסיעות האופוזיציה

שמגישות הצעות אי אימון ינסו לחשוב מחדש, שיעקלו סלקציה יותר רצינית

בטרם הן מגישות הצעות אי אימון.

מזכיר חכנסת ש' יעקבסון;

ברשות היושב-ראש, לא רציתי להשתתף בדיון כיוון שחשתי שזה לא

אקטואלי, אבל ברצוני להזכיר שבראשית כנס זה העליתי הצעה למכסה של

הצעות לסדר היום וקמו טוענים שזה מעט מדי. עכשיו אי אפשר בכלל

למצות את המכסה.

מיו"ר מ' רייסר;

תודח;. את הנושא של תיקון התקנון נעלה בהזדמנות אחרת כיוון

שנמסר לי שחבר הכנסת פלד נמצא בבדיקות ולא ישתתף היום בישיבה,

הישיבה נעולה.

קוד המקור של הנתונים