ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 29/12/1987

הקמת ועדה משותפת לתקציב הכנסת; ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעות לסדר-היום; קביעת הוועדה שתדון בחוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 8), התשמ"ח-1987; קביעת מסגרת הדיון בהצעת אי-אמון של סיעת כך

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 270

מישיבת ועדת הכנסת

שהתקיימה ביום ג', ח' בטבת התשמ"ח - 29.12.87 , בשעה 00;9
נכחו
חברי הוועדה;

ש' דורון - מ"מ היו"ר

ח- גרוסמן

שי וייס

ת' טובי

א' קו7ס
מוזמנים
סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס

ד' בן-מאיר

א' נמיר

מזכיר הכנסת ש' יעקבסון

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת

צי ענבר - היועץ המשפטי לוועדה

מזכירת הוועדה;

מי בדפי

רשמה;

אי ברק
סדר היום
ו. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות

הצעות לסדר-היום

2. קביעת מסגרת הדיון בהצעת אי-אמון של סיעת כך

3; קביעת הוועדה שתדון בחוק שירות התעסוקה (תיקון מסי 8),

התשמ"ח-1987

4. הקמת ועדה משותפת לתקציב הכנסת
היו"ר שי דורון
אני פותחת את הישיבה.

1. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעות לסדר-היום:

א. של חה"כ ד' מגן בנושא: "הצורך הדהוף לדון בפרסום כרוז שטנה והסתה

נגד שר ומערכת הבטחון"

היו"ר ש' דורון;

בבקשה, אדוני ממלא מקום יושב-ראש הכנסת.

סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס!

גברתי היושבת-ראש, זה היה דבר שהרשימה המתקדמת לשלום הודיעה באותו יום.

יושב-ראש הכנסת נקט את האמצעים הדרושים כדי לשים קץ לדבר. בין השאר היתה התנצלות

של דובר הסיעה של הרשימה המתקדמת, ונשיאות הכנסת לא רואה דחיפות בדיון בנושא

הזה.

היו"ר שי דורון;

מישהו רוצה לדבר במקומו של חבר-הכנסת דוד מגן? אם לא, אנחנו עוברים להצבעה.

הצבעה

הוחלט שלא להכיר בדחיפות ההצעה לסדר היום של חה"כ ד' מגן

ב. של חה"כ מ' וירשובסקי בנושא: "האיסור על תנועת שלום עכשיו להפגין מול

בית ראש הממשלה"
היו"ר שי דורון
הערעור השני הוא של חבר-הכנסת מרדכי וירשובסקי. בבקשה, ממלא מקום יושב-ראש

הכנסת.
סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס
משטרת ישראל נקטה כל האמצעים העומדים לרשותה על פי החוק. היא יכולוז לאסור

והיא יכולה להתיר. במקרה זה אסרה. מי שחושב שמשטרת ישראל לא צריכה לאסור, שיגיש

שינוי בחקיקה. פה משטרת ישראל השתמשה בסמכות ובזכות המוענקת לה.
היו"ר שי דורון
מישהו רוצה לאמץ את הטיעון של חבר-הכנסת וירשובסקי? אם לא, אנחנו עוברים

להצבעה.

הצבעה

הוחלט לא להכיר בדחיפות ההצעה לסדר היום של חה"כ מי וירשובסקיג. של חה"כ די צוקר בנושא; "הבטחת הליכי משפט מתוקנים ביש"ע"

היו"ר שי דורון;

הערעור השלישי הוא של הבר-הכנטת דדי צוקר. בבקשה, ממלא מקום יושב-ראש

הכנסת.

סגן יו"ר הכנטת אי נחמיאט;

גברתי היושבת-ראש, בשבוע שעבר יום שלם במשך שעות רבות הכנטת דנה בנושא הזה

מכי עבריו ומכל היבטיו. זה היה רק בשבוע שעבר. אנחנו לא יכולים כל שבוע מבחינה

ציבורית לעטוק בזה.

היו"ר שי דורון;

מישהו רוצה לאמץ את ההצעה של חה"כ צוקר?
ת' טובי
אני מבקש. ההצעה מחוייבת המציאות כתוצאה מההתפתחויות שדנו עליהן בשבוע

שעבר. בשבוע שעבר הכנטת דנה בצעדים ששר הבטהון הודיע שהוא ינקוט בשטחים הכבושים.

אחד הצעדים האלה הוא הרחבת המעצרים וכל מה שאנחנו עדים לו עכשיו. כאן יש

התייחטות לתופעה מטויימת שכיום היא תוצאה מהמדיניות הזאת. אבל זה לא בהכרח חייב

להיות. זה עיוות עשיית דין. אי אפשר להגיד שדנו על זה בשבוע שעבר.

שי וייט;

אתמול העלה את זה חבר-הכנסת תופיק זיאד.

ת' טובי;

חבר-הכנטת זיאד דיבר על בית המעצר החדש בדהריה ותנאי המעצר שם. אבל הנושא

היום הוא טפציפית אחר, ולכן יש מקום להכיר בדחיפותו.

היו"ר ש' דורון;

תודה. אנחנו עוברים להצבעה.

הצבעה

הוחלט לא להכיר בדחיפות ההצעה לטדר היום של חה"כ די צוקר

ד. של חה"כ ד' בן-מאיר בנושא; "החלטתה של מועצת עירית תל-אביב-יפו שלא לדון

באי הכללתן של נשים בגוף הבוחר של רב ראשי אשכנזי לעירית תל-אביב-יפו
היו"ר שי דורון
הערעור האחרון הוא של חבר-הכנטת דב בן-מאיר. בבקשה, ממלא מקום יושב-ראש

הכנטת.

טגן יו"ר הכנטת אי נחמיאט;

אני מבין שנשיאות הכנסת לא ראתה לנכון להכיר בדחיפות הצעתו לטדר היום של

חבר-הכנסת דב בן-מאיר. הנשיאות לא שוכנעה.די בן-מאיר;

הענין הוא ענלן שממשיך 'להסעיר ולא נגמר עדיין. יהיו לו ודאי השלכות לא

מעטות, יש לנושא הזה גם השלכה על התעקשותה של הרבנות או של של הדתות לא לאשר

לגברת שקדיאל לכהן במועצה הדתית. אנחנו הולכים עכשיו לקראת חוקה. בחוקה צריכים

לעגן את שוויון הזכויות של האשה. אס לא ניתן דעתנו על הדחף שקורה בענין חזה היום

זה מתחיל כאן ומחר בדבר אחר.

ההחלטה הזאת היא לא החלטה דתית אלא החלטה פוליטית מוסדית שהוטלה על רשות

פוליטית היא מועצת העיריה. לכן אי אפשר להגיד שזה נושא שיש לו השלכה דתית. אם זה

נושא דתי, הוא לא צריך להיות מוכרע על ידי רשויות לא דתיות. ברגע שנותנים

להברות; מועצת העיריה להחליט על תקציב המועצה הדתית, לא ייתכן שלא יתנו להן

להחליט מי יהיה הרב הראשי של העיר.

היו"ר שי דורון;

אני מעמידה להצבעה את קבלת הערעור.

הצבעה

הוחלט לא להכיר בדחיפות ההצעה לסדר-היום של חה"כ די בן-מאיר

2. קביעת מסגרת הדיון בהצעת אי-אמון של סיעת כך

היו"ר שי דורון;

סיעת כך הגישה לכנסת הצעה להביע אי-אמון לממשלה בשל סירובה לגרש מהארץ

מנהיגי המרד סיניהם את חבר-הכנסת מוחמד מיעארי. עלינו לקבוע מסגרת לדיון.

יש הצעות למסגרת?

נקבע 5 דקות להודעות סיעות.

הוחלט; לקבוע מסגרת דיון של 5 דקות להודעות סיעות

3. קביעת הוועדה שתדון בחוק שירות התעסוקה (תיקון מסי 8), התשמ"ח-1987

היו"ר שי דורון;

הנושא הבא הוא קביעת הוועדה שתדון בחוק שירות התעסוקה (תיקון מסי 8),

התשמ"ח-987ו. לצורך זה נמצאת אתנו חברת-הכנסת אורה נמיר.

אקרא את המכתב בנושא; "לכבוד יושב-ראש ועדת הכנסת, הכנסת החליטה בישיבתה

ביום אתמול, להעביר לוועדת הכנסת לקבוע את הוועדוז שתדון בהצעת חוק שירות התעסוקה

(תיקון מסד 8), התשמ"ח-1987, לשם הכנתה לקריאה שניה ולקריאה שלישית."

מה הבעיה בנושא?

אי נמיר;

זה נושא שלפי תקנון הכנסת שייך לוועדת העבודה והרווחה. אנחנו הכינונו

מהקריאה הטרומית את החוק לקריאה הראשונה מבחינת השגות ותוכן החוק. חבר-הכנסת

מיכאל איתן ערער וביקש להעביר זאת לוועדת החוקה, חוק ומשפט. חיה כאן דיון

בוועדה, היועץ המשפטי קבע שעל פי התקנון, מותר לי לומר, חד משמעית זה שייך

לוועדת העבודה והרווחה.אי קולס;

אני בעד העברתו של הנושא לוועדת העבודה והרווחה. אבל מאתר שנאמר פה שנקבע

וזד משמעית, אני רוצה לציין לפרוטוקול שהבאתי הרבה מאוד דוגמאות שגם מה שנקבע הד

משמעית ניתן לשנות. אני מבקש להזור לתקנון ההד משמעי בנושא הזה.

אי נמיר;

אני ציטטתי את היועץ המשפטי.

היו"ר שי דורון;

מי בעד השארת הנושא בוועדת העבודה והרווחה?

הצבעה

הוחלט; להשאיר את הוק שירות התעסוקה (תיקון מסי 8), התשמ"ה-987ו

י בוועדת העבודה והרוותה, להכנתו לקריאה שניה ולקריאה שלישית

4. הקמת ועדה משותפת לתקציב הכנסת

היו"ר שי דורון;

הנושא הבא הוא הקמת ועדה משותפת לתקציב הכנסת.

אקרא את המכתב בנושא;

"הנדון; הקמת ועדה משותפת לתקציב הכנסת. כמדי שנה מרכיבה ועדת הכנסת, לשם

דיון בהצעת תקציב הכנסת, ועדה משותפת בהרכב חברים מוועדת הכנסת ומוועדת הכספים.

בהליכי הכנתה של הצעת תקציב הכנסת לשנת 1988, מבקש יושב-ראש הכנסת לשתף את

הברי הוועדה המשותפת כדי שיביעו דעותיהם מראש על סעיפי התקציב המוגש על-ידי שר

האוצר לכנסת.

לפיכך, מבקש יושב-ראש הכנסת שהוועדה המשותפת לתקציב הכנסת תורכב עתה, כדי

שנוכל להציג בפניה טיוטת הצעת התקציב המתגבשת במשרדנו.

כל זה חייב להיעשות ללא דיחוי, כדי שלא לעכב הכללת הצעת תקציב הכנסת בספר

התקציב שיניח שר האוצר על שולחן הכנסת".

לפני שאני נותנת רשות הדיבור לחברי הוועדה, אני מבקשת ממר יעקבסון להשלים

ולהבהיר.

מזכיר הכנסת שי יעקבסון;

בדרך כלל יושב-ראש הכנסת מביא לוועדה משותפת הצעת תקציב מגובשת, חברי הכנסת

מעירים הערותיהם - לעתים מתקבלות ולעתים לא מתקבלות - וזה יוצר סיבוך.

היושב-ראש רוצה לפשט את ההליכים. הוא רוצה מראש להעביר את הרעיונות של הצעת

התקציב לוועדה הזאת, עוד לפני הגשת התקציב לכנסת, כדי שהיא תהיה שותפת לתהליכי

הכנת התקציב, ומה שהיא תפסוק זה יוגש למשרד האוצר. הואיל והזמן קצר והמלאכה

מרובה, מבקש היושב-ראש לא לעכב הרכבת הוועדה המשותפת הזאת עד לאחר הנחת הצעת חוק

התקציב על שולחן הכנסת, אלא כבר עתה. אנחנו עוסקים בגיבוש סעיפי התקציב ומבקשים

שהוועדה תורכב זה עתה.
הלו"ר שי דורון
אם אין התנגדות, אני רוצה להציע, לפניי מונחת הרשימה השמית של חברי הוועדה

משנה שעברה. אני אקרא אותה ואם יש הסכמה, נאשר.

מיכה רייסר - יו"ר, ז'אק אמיר, נאוה ארד, תופיק טובי, יגאל כהן, יצתק פרץ,

אלי קולס, חייט קופמן, גרשון שפס ויוסי שריד.

אם יש הסכמה, אני מציעה שניענה לפניית יושב-ראש הכנסת ונאשר את אותה

הוועדה.
הותלט
להקים ועדה משותפת לתקציב הכנסת כהרכב הוועדה מהשנה שעברה

היו"ר שי דורון;

אנו עוברים עכשיו לסעיף שונות. בבקשה, הבר-הכנסת שבה וייס.
שי וייס
יש לי הערה שהיא בקשה. אני חוזר לנושא של מועמדות אשה למועצה הדתית של

תל-אבעיב. אני כמובן מודע למורכבות הנושא. היתה לי הרגשה שתוך כדי ההצבעה, ממש

לפני ההצבעה שניה אחת, חברת-הכנסת חיקה גרוסמן היתה כאן אבל לא ידעה על מה

מצביעים ולכן לא השתתפה בהצבעה. אני מבקש לאפשר עוד פעם הצבעה.
היו"ר שי דורון
קשה מאוד להתווכה אתי, אני הרי מעל ומעבר תומכת בכך שתהיינה נשים בגוף

הבוחר ותהיינה בכל גוף שרק עולה על הדעת.

אני חושבת שהנושא מאוד השוב. ממה שידוע לי מסעיתי שהיא די גדולה, יש מכסה

לחברי הכנסת. אני בהחלט חשוב שזה יהיה מכובד לסיעה שתיתן הצעה רגילה לנושא. זה

לגבי הנושא.

עכשיו לגבי הפרוצדורה. אני יושבת כאן ומזל סופרת את האנשים המצביעים

היושבים. קרה לא פעם שגם אני איחרתי להצבעה.

להשכלתי, אני שואלת את נציגי נשיאות הכנסת שיושבים ומנהלים את הישיבות

במליאת הכנסת, האם האנשים שנכנסים בדלת למליאת הכנסת כאשר נערכת הצבעה ומצביעים

בדלת לפני שיובים על מקומותיהם, האם ההצבעה שלהם נכללת או לא? עד כמה שלי ידוע

הצבעתם איננה נכללת.
חי גרוסמן
גברתי היושבת-ראש, מה שקרה אתך בפעם הקודמת, את פשוט נכנסת אחרי ההצבעה.

היום אני נכנסתי והתיישבתי ואז עוד שמעתי את ההד של הבעיה הקואליציונית. זה היה

לפני ההצבעה. פשוט לא ידעתי באיזה נושא מצביעים ושאלתי.

בכנסת, גם מי שעומד, עם כל האזהרות שאנחנו מזהירים את חברי הכנסת שאם לא

תשבו לא נספור את הקולות שלכם וכו', זה לא עוזר ומונים גם אם אותו חבר הכנסת

עומד וגם אם הוא בריצה.
היו"ר שי דורון
אני מאוד מצטערת, אני רק יכולה להציע דבר אחד - כל חבר כנסת רשאי להגיש

מחדש לנשיאות הכנסת. אבל אני לא צריכה לתת עצות לחברים שהם בנשיאות הכנסת.ת' טובי;

אם נגמר הסעיף הזה, אני רוצה להעלות ענין אהר.

כבוד היושבת-ראש, וזברי ועדה נכבדים, אתמול הונחה על סדר יום הכנסת הצעת הוק

פרטית של הבר-הכנסת דוד מגן.
מזכיר הכנסת שי יעקבסון
לא הונחה.

ת' טובי;

קראתי אותה על שולחן הכנסת.

מזכיר הכנסת שי יעקבסון;

הורידו אותה מיד. בטעות הונחה. לא אושרה ולא הונחה.

ת' טובי;

אז אני רושם בפניי שאין הצעת חוק כזאת. אבל העובדה היתה שאתמול היא הונחה

על שולחן הכנסת.

חי גרוסמן;

הונחו לפני שזה היה בנשיאות.
ת' טובי
אם אני שומע עכשיו שהנשיאות פסלה את ההצעה, זה מניח את דעתי.
מזכיר הכנסת שי יעקבסון
הצעת חוק זאת כמו כל ההצעות מוגשות לנשיאות. ברגע שראינו את זה, שיושב-ראש

הכנסת ראה את זה, הוא ביקש מיד להוריד. במהלך ישיבת הנשיאות ביקשתי מחברי

דוד לב שיגש מיד לסדרנים להוריד את זה. נכון, זה היה כבר בידי הסדרנים, לא הונח.

זה לא קיים.

ת' טובי;

זה מספק אותי, אבל זה אומר משהו לגבי הפרוצדורה וסדר הנחת חוקים. בטרם

שהנשיאות אישרה הטכניקה לא צריכה להתחיל לפעול.

מזכיר הכנסת שי יעקבסון;

ללא ספק.

היו"ר שי דורון;

מר יעקבסון יקה זאת לתשומת לבו ויתן הוראות מתאימות.ח' גרוסמן;

גברתי היושבת-ראש, עד עכשיו לא קרה שהנשיאושת תפסול הצעת חוק של חבר הכנסת

פרט לכהנא. לכן יש איזו רוטינה ולא כל כך הקפידו על הפרוצדורה, כי פשוט לוקחים

את זה כדבר מוסכם שאף חבר כנסת חוץ מכהנא לא מגיש הצעות תוק שאפשר לפסול אותן על

בסיס גזענות.
מזכיר הכנסת שי יעקבסון
הסדרים מחמת יעילות מניחים את ההצעות מוקדם ולא בשעה שחברי הכנסת כבר

נמצאים באולם.

היו"ר שי דורון;

ביקשתי שיתר הסעיפים יידונו בשבוע הבא כאשר יהיה נוכח יושב-ראש הוועדה. אם

אין נושאים אחרים, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 9:25

קוד המקור של הנתונים