ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 08/12/1987

ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום; שונות

פרוטוקול

 
הכנסת האוזת-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 265

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, י"ז בכסלו התשמ"ה, 8.12.1987, שעה 9.00
נכחו
חברי הוועדה; מ. רייסר - היו"ר

מ. איתן

ח. גרוסמן

ש. דורון

ש. וייס

א. ורדיגר

ת. סובי

ד. ליבאי

א. נהמיאס

ז. עסשי

א. קולס

י. שריד

מוזמנים; סגן יושב-ראש הכנסת ד. בן-מאיר

חבר-הכנסת ד. מגן

תבר-הכנסת פ. גולדשטיין

חבר-הכנסת ב. שליטא

ש. יעקבסון - מזכיר הכנסת

ש. כרם - סגנית מזכיר הכנסת
היועץ המשפטי של הוועדה
צ. ענבר

מזכירת הוועדה; מ. ברפי

קצרנית; ח. אלטמן

טדר-היום; א. ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים

שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום;

ב. שונות.ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום

היו"ר מ. רייסר;

בוקר טוב, אני מתכבד לפתוה את ישיבת ועדת הכנסת. הנושא הראשון שעל סדר-יומה
של הוועדה הוא
ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-

היום. לפי המסמך שהונח על שולחנכם אתם יכולים לראות כי אנו "משופעים" הבוקר בערעורים.

הערעור הראשון הוא של חבר-הכנסת אברהם ורדיגר בנושא: הרצח בעזה וההתקפה על רכבו

של חבר-הכנסת הרב ולדמן - המשך ל"ליל הגלשונים". רשות הדיבור בנושא הזה לסגן יושב-

ראש הכנסת. בבקשה.
סגן יושב-ראש הכנסת ד. בן-מאיר
היום תועלה הצעת אי-אמון בממשלה בנושא זה.
א. ורדיגר
כאשר ערערתי לא ידעתי שהיום תועלה הצעת אי-אמון בממשלה בנושא זה.
היו"ר מ. רייסר
אנו עוברים לערעורו של חבר-הכנסת מנחם הכהן בנושא: הצהרת ראש-הממשלה על תופעת

ההשתמטות מצה"ל כגורם מסוכן בקרב העם.
סגן יושב-ראש הכנסת ד. בן-מאיר
הונחו על שולחן הנשיאות שתי הצעות; גם זאת שיושב-ראש ועדת הכנסת ציין זח עתה

וגם ערעורו של חבר-הכנסת יוסי שריד בנושא: שחרור בחורי ישיבות משירות בצה"ל.
היו"ר מ. רייסר
אפשר לכרוך את שני הנושאים יחד.

סגן יושב-ראש הכנסת ד. בן-מאיר;

לגבי אישור הצעות דחופות לסדר-היום יש לנו שני עקרונות; 1. שלציבור יש עניין

מיוחד בהן; 2. דחיפות שצריכה למנוע משהו.

הנושא הזה נדון בכנסת לפני שבועיים-שלושה ואף הוקמה ועדת משנה.
י. שריד
הנושא הזה נדון לפני שנה בכנסת. אני מכהן כחבר ועדת המשנה שהוקמה לפני שנה.

אגב, אין כמעט נושא שלא הוקמה לשמו ועדת משנה. מכל מקום הנושא הזה לא נדון בכנסת לפני

שבועיים-שלושה.
סגן-יושב-ראש הכנסת ד. בן-מאיר
מדובר בנושא פרמננטי שמתאים להיות מועלה כהצעה רגילה לסרר-היום, לא הצעה דחופה.

אם הנושא יועלה שוב הוא יועבר לוועדת החוץ והבטחון, וועדת החוץ והבטחון תעביר אותו

לוועדת המשנה.אנו לא מצאנו שהנושא דחוף. למרות הערותיו של חבר-הכנסת יוסי שריד, שסבור שצריך

"לנער את האבק" מעל הנושא הזה, ההצעה הזאת יבולה להיות מועלית בהצעה רגילה לסדר-היום.

כנ"ל לגבי הצעתו של חבר-הכנסת מנחם הכהן.

היו"ר מ. רייסר;

רשות הדיבור להבר-הכנסת יוסי שריד.

י. שריד;

הייתי משובנע בי הצעתי תאושר על-ידי יושב-ראש הבנסת והסגנים, לפני מספר שבועות

אושרה הצעה לסדר-היום בענייו הצהרתו של מורה באוניברסיטת באר-שבע. אז זאת היתה הצעה

דחופה לסדר היום ???לויו הצהרתו של ראש-הממשלה בנושא חשוב ממדרגה ראשונה לציבור

איננה דחופה?

אני מערער על החלטת יושב-ראש הבנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעתי לסדר-היום

היו"ר מ. רייסר;

אני מעמיד את ערעורו של חבר-הבנסת יוסי שריד להצבעה,

ה צ ב ע ה

ערעורו של חבר-הבנסת י. שריד התקבל.
היו"ר מ. רייסר
אנו עוברים לערעורו של חבר-הבנסת בני שליטא בנושא: דרישות המבס משתי מתנדבות

בבית-החולים באר-שבע. רשות הדיבור לסגן יושב-ראש הבנסת, חבר-הבנסת דב בן-מאיר.
סגן יושב-ראש הבנסת ד. בו-מאיר
מדובר על מתנדבות שמבצעות עבודה מצויינת אבל איו זה אומר שאפשר לוותר עבורו על

המבס. הו מיצו את בל הזבויות שניתנו להו ושמגיעות להו.

במבס יש ועדה למקרים מיוחדים ואם היא מוצאת לנבוו - היא מחזירה את המס. אפשר

לפנות לאותה ועדה ולהביא בפניה את המקרה המיוחד הזה.

המבס איננו מוסמך לוותר על המס שהוא גובו; לא לממשלה ולא לגורם פרטי, אפילו לא

לשתי המתנדבות שמעריבים מאד את עבודתן.

זאת איננה הצעה דחופה לסדר-היום.
היו"ר מ. רייסר
רשות הדיבור לחבר-הבנסת יוסי שריד. בבקשה.
י. שריד
מדובר על דבר די אידיוטי ומעצבו שצריך לטפל בו, אבל לא בהצעה לסדר-היום.היו"ר מ. רייסר;

גם אני נתקלתי בידיעה הזאת ואני סבור שמה שדורשים מהמתנדבות האלה הוא בגדר אבסורד,

אנו מעוניינים בתוספת ידיים עובדות בבתי-חולים; אנו זקוקים למתנדבות באלה ואיננו רוצים

שהו תעזובנה את הארץ.

ודאי שאפשר יהיה למצוא פתרון לבעייתו.

ש. דורון;

לדעתי זה נושא לשאילתה בעל-פה. סגן יושב-ראש הבנסת יובל להשתמש בשירותיו לקדם

את ההצעה כיוון שלוועדה אין מעמד בנושא השאילתות בעל-פה.
סגן יושב-ראש הכנסת ד. בן-מאיר
חבר-הבנסת בני שליטא לא הציע להעלות את הנושא הזה בשאילתה בעל-פה.
ח. גרוסמן
צריך לייעץ לו לעשות זאת.
היו"ר מ. רייסר
חברת-הכנסת שרה דורון צודקת. יש מקום להעלות את הנושא הזה בשאילתה בעל-פה.

אנו עוברים לערעורו של הבר-הבנסת ז'אק אמיר בנושא: פיטורים המוניים בנגב.
י. שריד
אני מוחה כנגד ניסוהיו מעוררי החלחלה של חבר-הכנסת אמיר.
ש. יעקבסון
זה לא יהיה הנוסח שיונח על שולחן הכנסת; זה הנוסח של חבר-הכנסת אמיר.
היו"ר מ. רייסר
רשות הדיבור לסגן יושב-ראש הכנסת.
סגן יושב-ראש הכנסת ד. בן-מאיר
הנושא איננו חדש. נשיאות הכנסת "מוצפת" בעניינים האלה של פיטורים ושל סגירת

מפעלים. מדובר על נושא שחוזר על עצמו.

נשיאות הכנסת לא מצאה לנכון לאשר את הנושא הזה כעניין כל-כר דחוף. את נושא

הפיטורים בנגב צריך להעלות כהצעה רגילה לסדר-היום.
היו"ר מ. רייסר
רשות הדיבור לחבר-הכנסת שבח וייס.
ש. וייס
ברצוני לקרוא בפניכם, בשמו של חבר-הכנסת אמיר, את המסמך שמונח בפני (קורא את

הכתוב).נושא הדתיים והחילוניים הועלה בשבוע שעבר על שולחנה של הכנסת. כל הזמן מועלים

נושאים שחוזרים על עצמם.

אני מבקש את הוועדה לקבל את ערעורו של חבר-הכנסת ז'אק אמיר.
היו"ר מ. רייסר
אני מעמיד את ערעורו של חבר-הכנסת אמיר להצבעה.

הצבעה

ערעורו של הבר-הכנסת י.ז'. אמיר התקבל.

היו"ר מ. רייסר;

אנו עוברים לערעורו של חבר-הכנסת דראושה בנושא: המשבר בדיור ובמילגות לסטודנטים

ערבים באוניברסיטאות בארץ.

רשות הדיבור לסגן יושב-ראש הכנסת.

סגן יושב-ראש הכנסת ד. בן-מאיר;

הדיור באוניברסיטאות הוא אחד הנושאים הבעייתיים ביותר במערכת החינוך הגבוה בארץ.

מתור כלל הסטודנטים יש בסך-הכל מקום דיור ל-15% מהם. הלחץ גדול מאד. סטודנטים מקבלים

דיור על-פי קריטריונים קבועים בכל אוניברסיטה ואוניברסיטה ומבחינה זאת אין אפליה לא

לטובה אף לא לרעה. הלחץ גדול על כולם. אלפי סטודנטים נדחים כיוון שאין מספיק מקומות

לכולם.

לסטודנטים הערבים יש בעיה בהשגת דיור אלטרנטיבי, לא זה של המעונות. איננו רואים

בנושא הזה משהו יוצא-דופן, בפרט כאשר שנת הלימודים כבר התחילה וכל המקומות כבר נתפסו.

יושב-ראש הכנסת והסגנים לא מצאו שהצעתו של חבר-הכנסת דראושה דחופה.

היו"ר מ. רייסר;

תודה. רשות הדיבור לחבר-הכנסת דראושה.

ע. דראושה;

השנה בעיית המגורים לסטודנטים הערבים החריפה. האוניברסיטאות הורידו את מספר

הסטודנטים הערבים הזכאים למעונות. ברצוני להביא בפניכם דוגמה להמחשת דברי; באוניברסיטת

באר-שבע, מתור 350 סטודנטים, רק 35 מקומות ניתנו לסטודנטים ערבים. באוניברסיטת בר-

אילן, מתור 200 מקומות במעונות הוקצו רק 10 מקומות לסטודנטים ערבים. באוניברסיטת

תל-אביב, מתור 300 מקומות, הוקצו רק 80 לסטודנטים ערבים.

סטודנטים מהגליל שלא אושרו להם מקומות במעונות צריכים לחזור בלילה לבתיהם או

להצטופף 10 בחדר.

המצב השנה נחשב לקריטי בנושא הזה. הסטודנטים הערביים פתחו בהפגנה באוניברסיטת

תל-אביב והם מתכוננים לצאת לצעדת מחאה. עלינו לחסור את כל זה כדי שהסטודנטים יוכלו

להתרכז בלימודיהם.כפי שכבר ציינתי, השנה הבעיה הזאת החריפה; היא לא דומה למצב ששרר בשנים הקודמות.

הנושא הזה אף פעם לא כדון במליאה. הנהלות האוניברסיטאות לא הציעו עד עתה כל פתרון

לסוגיה.

האוניברסיטאות, משרד החינוך והתרבות וגם הכנסת צריכים לטפל יחד בבעיה.

היו"ר מ. רייסר;

אני מעמיד את ערעורו של חבר-הכנסת דראושה להצבעה.

הצבעה

ערעורו של חבר-הכנסת ע. דראושה התקבל.
ש. יעקבסון
ברצוני להביא לתשומת-לב חברי הוועדה כי בנושא הזה יש גם הצעה של חבר-הכנסת טובי.

היו"ר מ. רייסר;

אנו עוברים לערעורו הראשון של הבר-הכנסת דוד מגן בנושא: הצורך הדחוף לדון בהקמת

יד לבנים בחבל לכיש.

רשות הדיבור לחבר-הכנסת דוד מגן.

ד. מגן;

אני מבקש שהנושא הזה ידון בשבוע הבא כיוון שטרם קיבלתי את המסמך שהייתי אמור

לקבל ממשרד הבטחון בנושא הזה.
סגן יושב-ראש הכנסת ד. בן-מאיר
תגיש את ערעורך בשבוע הבא.
היו"ר מ. רייסר
הערעור השני של חבר-הכנסת דוד מגן היה בנושא: חרפת הרעב באשקלון. רשות הדיבור

לסגן יושב-ראש הכנסת. בבקשה.
סגן יושב-ראש הכנסת ד. בן-מאיר
מדובר במקרה יוצא-דופן. האיש שהיה מדובר עליו היה חולה רוח וסרב לקבל עזרה.

אני חוזר ומדגיש כי מדובר על מקרה יוצא-דופן שלא צריך ללמוד ממנו על הכלל. בינתיים

אותו איש כבר נפטר גנך שאין דחיפות בהצעה הזאת.
ש. דורון
מדובר על עניין עקרוני.היו"ר מ. רייסר;

רשות הדיבור לחבר-הכנסת דוד מגו.

ד. מגו;

למזלנו מדובר על מקרה שאיננו מעיד על הכלל אולם יש כאו מקרה קלאסי של נפילה ביו

הכסאות.

לממשלה לא היתה תשובה מי אהראי לענייו בזה; משרד הבריאות? עירית אשקלוו?

משרד העבודה והרווחה?
ח. גרוסמן
שירותי הרווחה של עירית אשקלוו.

ד. מגו;

תופעה כזאת של יהודי שהי 4 שנים מבלי שהוא קיבל אפילו ארוהה המה אהת ומבלי שהוא

אושפז,והרשויות התעלמו ממנו עד שעתונאי הזדעזע ממצבו - אי-אפשר לעבור עליה לסדר-היום.

אם יתקיים על הנושא הזה דיון בכנסת כי אז בכל זאת תימצא הרשות המוסמכת במדינה

שצריכה לטפל במקרים כאלה.

היו"ר מ. רייסר;

אני מעמיד את ערעורו של חבר-הכנסת דוד מגו להצבעה.

הצבעה

ערעורו של הבר-הכנסת ד. מגו התקבל.

היו"ר מ. רייסר;

אנו עוברים לסעיף הבא שעל סדר-יומנו -

שונות

היו"ר מ. רייסר;

רשות הדיבור לסגו יושב-ראש הכנסת. בבקשה.

סגו יושב-ראש הכ03ת ד. בן-מאיר;

ברצוני להביא לתשומת לבה של הוועדה כי בשבוע שעבר, ביום רביעי, כאשר ניהלתי

את ישיבת הכנסת, היו 18 נושאים על סדר-יומה של הכנסת. 12 מתוכם נדחו או בוטלו.ועדת הכנסת צריכה לתת דעתה על-כר שלא יהיה שימוש כל-כר קליל בהגשת הצעה לסדר-

היום, הורדתה, או כקשה לדחותה לשבוע שלאחר מכן. אי-אפשר "לשהק" בסדר-היום של הכנסת.

ת. טובי;

מי משחק?

סגן יושב-ראש הכנסת ד. בן-מאיר;

המציעים.

מ. איתן;

גם הנהלת הקואליציה.
סגו יושב-ראש הכנסת ד. בו-מאיר
ועדת הכנסת צריכה לסמור על שיקול דעתה של נשיאות הכנסת. לא צריך "להציף" את

סדר-היום של הכנסת.
היו"ר מ. רייסר
אני מבקש את סליחת הוועדה; טעיתי. נשאר עוד ערעור אחד על החלטת יושב-ראש הכנסת

והסגנים בקשר ידוי אבנים על-ידי יהודים בקרית-ארבע - מאת חבר-הכנסת מיכאל איתן.

סגן יושב-ראש הכנסת ד. בו-מאיר;

בנושא הזה מוגשת הצעת אי-אמון בממשלה היום.

מ. איתן;

מי הגיש את הצעת אי-האמון?
היו"ר מ. רייסר
סיעת התחיה בשל טיפולה של הממשלה בהצטברות והתגברות פעולות הטרור, וסיעת כך בנושא:

הדרדרות המצב הבטחוני בדרכים וחוסר התגובה של הממשלה לארועים האחרונים.

רשות הדיבור לחבר-הכנסת מיכאל איתן. בבקשה.
מ. איתן
איו צל של ספק שהנושא שאני העליתי איננו קשור להצעות אי-האמון לא של סיעת התחיה

ולא של סיעת כך.

מישהו מסיעת כך זרק אבן על חבר הכנסת ועל אלוף בצה"ל בקרית-ארבע. אני מדבר על

תופעה נמשכת של פעולות אנשי כר שאיו מייחסים להם מספיק חשיבות, איו מיחסים להו מספיק

תשומת-לב, ויש מקום שהנושא הזה יועלה כדיוו ציבורי.

מה לנושא הזה ולעניינים האחרים שהיושב-ראש דיבר עליהם?
היו"ר מ. רייסר
אני מעמיד את ערעורו של חבר-הכנסת מיכאל איתו להצבעה.הצבעה

ערעורו של חבר-הכנסת מ, איתן התקבל.

היו"ר מ. רייסר;

נמשלו עתה בסעיף - שונות. רשות הדיבור לחברת-הכנסת שרה דורון.
ש. דורון
ברצוני להתייחס לדבריו של סגן יושב-ראש הבנסת, חבר-הכנסת דב בן-מאיר ולציין

כי ביום רביעי הועלו גם הצעות רגילות על-ידי חברי הכנסת. זכותו של כל חבר הכנסת להגיש

הצעות רגילות ולשנות את מועדן. אין בכך זלזול בכנסת.
היו"ר מ. רייסר
על הנושא הזה צריך לקיים דיון נפרד.
סיעות
התחיה, חדש, הרשימה המתקדמת לשלום וכן הגישו לכנסת הצעות אי-אמון לממשלה

בשל - א. טיפולה של הממשלה בהצטברות ובהתגברות פעולות הטרור - מאת סיעת התחיה; ב.

פגיעה בזכויות חברת החשמל הירושלמית וסכנת פיטורי העוברים - מאת סיעת חדש והרשימה

המתקדמת לשלום; ג. הדרדרות המצב הבטחוני בדרכים וחוסר התגובה של הממשלה לארועים האחרונים

- מטעם סיעת כך.

ההצעות, כולן, תידונה היום. עלינו לקבוע מסגרת לדיון.

ת. טובי;

אני תקוה שלא יחזור המקרה של שבוע שעבר כאשר מיצו - - -

היו"ר מ. רייסר;

יתקיים דיון משולב.

ת. טובי;

הכיצד? איד ההצעה בקשר חברת החשמל מתקשרת עם הצעת התחיה?

היו"ר מ. רייסר;

הנושא המרכזי הוא הצעת אי-האמון לממשלה; העילה משתנה.

כפי שכבר ציינתי קודם בדברי, עלינו לקבוע מסגרת לדיון.

ת. טובי;

אני סבור שזה תקדים לא נכון.

היו"ר מ. רייסר;

מה שאתה מציע הוא בגדר תקדים.ת. טובי;

תמיד הצעות לסדר-היום נדונו בנפדד כאשר הנושאים היו שונים. בשבוע שעבר נהגו:

חצי-חצי. הציגו את שתי ההצעות יחד ואחר-כר קיימו דיון נפרד. מה שהיושב-ראש קובע

איננו נכוו. זה לא יכול להיות.

היו"ר מ. רייסר;
הנושא הוא
אי-אמוו.
ת. טובי
אי-אמוו בשל נושא מסויים. מה קרה בשבוע שעבר? היתה הצעת אי-אמוו שהעלה חבר-

הכנסת עטשי בקשר העניין הדרוזי, והיתה הצעתו של בהנא.

מדוע היושב-ראש מחבר את שתי ההצעות יחד?

כאשר באו בטענות ליושב-ראש הכנסת הוא הצטדק ואמר כי כך קבעו בשבילו. מכל מקום

הוא קבע דיון נפרד.
ש. דורון
ההצבעה תהא נפרדת.
היו"ר מ. רייסר
רשות הדיבור למזכיר הכנסת.
ש. יעקבסון
במחילה מכבודו של חבר-הכנסת תופיק טובי; הצעות אי-אמון נדונות במשולב.

ההצבעות נפרדות.

בשבוע שעבר היה מקרה מיוחד של התייחסות חברי הכנסת להצעות שהועלו מטעם סיעת כר.

לא קיימנו שני דיונים על הצעות אי-האמון בו ביום.
היו"ר מ. רייסר
רשות הדיבור לחברת-הכנסת חייקה גרוסמן.
ח. גרוסמן
קיימת בעיה; סיעת כך בנפרד. יתר ההצעות אינן באותו נושא. צריו ששני שרים

ישיבו עליהן. התשובה לא צריכה להיות משותפת.
ש. יעקבסון
שני שרים אמנם ישיבו.
ח. גרוסמן
יש הצעה של סיעת התחיה, יש הצעה של סיעת חרש ויש הצעה של הרשימה המתקדמת.

מדובר על שני נושאים נפרדים. לא מתקבל על הדעת ששר אחד ישיב על כל ההצעות.
היו"ר מ. ריי0ר
אנו קובעים מסגרת לדיון בת שעתיים.

על-פי סעיף 27 לתקנון הכנסת יושב-ראש הכנסת מבקש אישור הווערה לסיום ולפתיחת כנסי

הכנסת במהלך מושב זה. חג הפסה נופל ביום שבת, ט"ו בניסן, 2 באפריל. סיום כנס החורף

יהיה ביום ראשון, ט' בניסן, 27 במרץ.
ש. יעקבסון
הישיבה האהרונה של כנס החורף תתקיים ביום 23 או 24 בחודש.

היו"ר מ. רייסר;

כנס הקיץ יפתה ביום שני, 2 במאי, ט"ו באייר, ויסתיים ביום ראשון - 31 ביולי.

רשות הדיבור לחבר-הכנסת שבח וייס.

ש. וייס;

הכנסת, למעשה, תתכנס בסוף הורש נובמבר, זאת אומרת שהחודשים: אוגוסט, ספטמבר,

אוקטובר ונובמבר יהיו בלי כנסת

היו"ר מ. רייסר;

זה תמיד המצב בשנת בחירות.

ש. יעקבסון;

אין עובדה זאת מונעת כינוסי הפרלמנט.

ש. וייס;

על זה בדיוק אני מדבר.

מ. איתן;

על התאריך השני איננו צריכים להחליט כרגע.

ש. יעקבסון;

ברצוני להביא לידיעת חברי הוועדה כי מבחינה טכנית אין אפשרות לעבוד כיוון

שוועדת הבחירות תתחיל לעבוד והיא תצטרך את הבניין. זאת נחשבת לפגרה סבירה מבחינת שנת

בחירות.

היו"ר מ. רייסר;

אנו נאשר כרגע, פה אהד, את פגרת פסח.

ת. טובי;

האם אני מבין נכון שחבר-הכנסת שבה וייס מציע לשבת כל חודש אוגוסט?

ש. וייס;

כן. זה יהיה חודש העבודה האחרון שלי.
ש. יעקבסון
יקחו ממר את החדר; לא יהיה לר היכן לשבת.

ת. טובי;

אני מבקש את סליחת החברים, עלי ללכת לישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה.

היו"ר מ. רייסר;

לבקשת חברי הוועדה נדחה את המשך הישיבה בנושא: סמכויות ועדות הכנסת.

ש. וייס;

ביו יתר הרעיונות שהעליתי במסגרת הרפורמה שאני מציע אני מודיע לכם כי לי לא נחוצ.

הוועדה לענייני ביקורת המדינה והרעיון הזה לא "נולד" אצלי עכשיו. אינני רוצה להיות

היחיד שיציע לבטל את הוועדה הזאת.

היו"ד מ. רייסר;

אני תומר בהצעתר בלי כל קשר לחבר-הכנסת ליבאי. אנו מדברים על רפורמה, מבלי להתייחכ

לאנשים.

ש. וייס;

אינני רוצה להיכנס לעניינים פרסונאליים. לי מכל מקום אין שום ענייו פרסונאלי

בהצעה.

אני העליתי רעיוו לפצל את הוועדה. כרגע אינני חושב שיש אפשרות לשנות את מוסדות

הכנסת. מתור הצעתי הרחבה הוצג רק נושא אחד ואני מוחק את הצעתי כולה.
היו"ר מ. רייסר
אני משאיר אותה; אני מאמץ את ההצעה.

ש. וייס;

נוצר מצב כמעט בלתי-אפשרי בקשר ההצעות הדחופות לסדר-היום. הצבעתי היום בעד כולו

רק כדי להפגיו עד כמה המצב הוא בגדר בלתי-אפשרי. אי-אפשר, בשנת בחירות, שלא לתמור

בהצעות החברים אבל יווצר מצב כזה שכל חבר הכנסת יציע כל שבוע הרבה מאד הצעות דחופות

על כל נושא שבעולם.

אף נושא מהנושאים שהצבעתי עבורם היום איננו דחוף.

ש. דורוו;

אולי נקיים את הדיון הזה בנוכחות נשיאות הכנסת?

ש. וייס;

הענייו "שקוף". אני יכול להוכיח לכם כי כל ההחלטות הו פוליטיות. חבל על הזמו.

אי-אפשר יהיה לקיים את סדר-היום בגלל הצעות אי-האמוו; זה יהיה טירוף.

מוסד ההצעות הדחופות לסדר-היום הוא מוסר מגוחר.היו"ר מ. רייסר;

לא הלכתם אתי בנושא הזה עד הסוף.

מ. אלתו;

אני אבקש מהיושב-ראש לנעול את הישיבה וחברי הליכוד ישארו אתו לשיחה.

הישיבה הסתיימה בשעה 9.45

קוד המקור של הנתונים