ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 02/11/1987

קביעת מסגרת הדיון בהצעות אי אמון לממשלה

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 255

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שני, יי בחשוון התשמ"וז - 2.11.87, בשעה 12.30
נ כ ח ו
חברי הוועדה;

מ' רייסר - היו"ר

ח' גרוסמן

ש' דורון

מ' וירשובסקי - במקום חה"כ עטשי

מוזמנים;

שי יעקבסון - מזכיר הכנסת

היועץ המשפטי של הוועדה! צי ענבר

מ"מ מזכירת הוועדה; אי בן-יוסף

קצרנית; נ' רינגלר

י סדר-היום; א. קביעת מסגרת הדיון בהצעות אי אמון לממשלה.היו"ר מי רייסר;

אני פותח את הישיבה.

א. קביעת מסגרת הדיון בהצעות אי אמון לממשלה

סיעת חד"ש, הרשימה המתקדמת לשלום ומורשה-פא"י הגישו הצעות להביע אי אמון
לממשלה בשל
ו. דו"ח יועצי ראש הממשלה על עקרונות למדיניות הממשלה כלפי מגזר המיעוטים

בישראל - מטעם סיעת תד"ש.

2. אי אכיפת ההוק נגד הסתה גזענית והדין-וחשבון של עוזר השר לשעבר ארנס -

מטעם סיעת הרשימה המתקדמת לשלום.

3. עמדתה של הממשלה נוכח ההסכם העומד להחתם בין מינהל מקרקעי ישראל לבין

המורמונים - מאת סיעת מורשה-פא"י.

הצעות אי האמון יידונו במשולב בישיבת הכנסת היום.

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת לדיון.

שי דורון;

אני מציעה הודעות סיעות במקום דיון במסגרת של 10 דקות.

היו"ר מי רייסר;

אני מבין שאין הצעות אחרות.

הוחלט; תימסרנה הודעות סיעות במקום דיון במסגרת של 10 דקות

הישיבה ננעלה בשעה 12.31

קוד המקור של הנתונים