ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 26/10/1987

סיכום הדיון בתלונת חבר-הכנסת ורדיגר על חבר-הכנסת שריד; עכוב תשלום תוספת 20% למשכורת הבכירים; פניית יו"ר הכנסת בדבר בקשת חברי הכנסת הראשונה לקבל שיחות טלפון חינם; קביעת הוועדה שתדון בנושא "השביתה ברשות השידור" - מאת קבוצת חברי הכנסת; קביעת מסגרת הדיון בהצעות אי אמון לממשלה

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 253

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שני, גי בחשוון התשמ"ה - 26.10.87 , בשעה 10.00 בבקר

נכחו: יושב-ראש הכנסת ש' הלל

חברי הוועדה;

מ' רייסר - היו"ר

מי איתן

חי גרוסמן

שי דורון

די דנינו

שי וייס

אי ורדיגר

גי כהן

י' שריד

מוזמנים;

שי יעקבסון - מזכיר הכנסת

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת

י י למברגר - חשב הכנסת

היועץ המשפטי של הוועדה; צי ענבר

מזכירת הוועדה; מי ברפי
קצרנית
נ' רינגלר

סדר-היום; א. תלונת חה"כ ורדיגר נגד חה"כ שריד;

ב. קביעת מסגרת הדיון בהצעות אי אמון לממשלה;

ג. פניית יושב-ראש הכנסת להעניק לחברי הכנסת הראשונה

מספר שיחות טלפון יחסית לשיעור הגימלאות שהם מקבלים;

ד. קביעת הו ועדיה שתדון בנושא; השביתה ברשות השידור";

ה. עיכוב תשלום תוספת 20% למשכורות הבכירים.היו"ר מי רייסר;

אני פותח את הישיבה. עד לבואו של יושב-ראש הכנסת, נעבור לסעיף הבא בסדר

היום.

א. סיכום הדיון בתלונת חבר-הכנסת ורדיגר על חבר-הכנסת שריד

יי שריד;

חבר-הכנסת ורדיגר כבר הציג את תלונתו ואני הייתי בעמדת תשובה. מיום שאמרתי

בכנסת את הדברים החריפים - שחבר-הכנסת ורדיגר הוא נציגם של הרוצחים - שמתי לב

שחבר-הכנסת ורדיגר הצטער מאוד על האמירה הזאת שלי. משום שהאמירה שלי גרמה לו

צער רב, יכול מאוד להיות שיש בצער הזה כדי ללמד שחבר-הכנסת ורדיגר נפגע מן

האמירה. מאחר והוא הצטער מאוד מן האמירה, ואגב זה סימן טוב מאוד בשבילו שהוא

הצטער על האמירה שלי, גם אני מצטער על האמירה שלי. בזה הענין יכול לבוא על

סיומו.

אי ורדיגר;

אני מקבל.

היו"ר מי רייסר;

יפה. בכך סיימנו את הענין.

סוכם; הוועדה רשמה לפניה שחבר-הכנסת יוסי שריד מצטער

על האמירה "נציג הרוצחים" כלפי חבר-הכנסת ורדיגר.

ב. קביעת מסגרת הדיון בהצעות אי אמון לממשלה

סיעות "התחיה" ו"כך" הגישו הצעות להביע אי אמון לממשלה בנושא: 1. האפשרות

שעלולה להניתן למעצמות זרות בקביעת גורלה של ארץ ישראל - מטעם סיעת "התחיה"; 2.

סירובי הממשלה להתמודד בסתירה בין מדינה יהודית לדמוקרטיה המערבית - מטעם סיעת

"כך". ההצעות תידונה בישיבת הכנסת מהר, יום שלישי. ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע

מסגרת לדיון.

אני מבין שנמשיך בנוהג הנקוט בידינו לגבי סיעת "כך" - 5 דקות הודעות סיעות

עם כל מה שמתלווה לכך באופן לא פורמלי.

לגבי סיעת "התחיה", האם יש הצעות?

יי שריד;

אני לא מתנגד לאחד את ההצעות האלה.

היו"ר מי רייסר;

הדיון יהיה מאוחד.

שי דורון;

אני מתנגדת.היוייר מי רייסר!

התקדים בעבר אומר שהיו מאחדים הצעות אי אמון, כולל הצעות סיעת כך,
שי יעקבסון
בוודאי.

יו"ר הכנסת שי חלל;

הוא ינאם את נאומו ובאותו הזמן יכולים דוברי הכנסת שלא לשבת באולם ואחר-כך

הנואמים יתייוזסו או לא יתייתסו לנאומים, אנהנו לא יכולים באותו יום להעלות שתי

הצעות אי אמון בנפרד,
היוייר מי רייסר
/
הוחלט
הדיון בהצעות אי האמון הנ"ל יהיה משולב,

תימסרנה הודעות סיעות במקום דיון בתתום של 0ו דקות,

היוייר מי רייסר;

ג. פניית יו"ר הכנסת בדבר בקשת חברי הכנסת הראשונה לקבל שיחות טלפון חינם

יו"ר הכנסת שי הלל;

לא הייתי מודע לבעיה הזאת, אבל קיבלתי מספר פניות מחברי הכנסת הראשונה,

י' למברגר;

כיום הרשימה היא של 14 חברי הכנסת הראשונה,

יו"ר הכנסת שי הלל;

מסתבר - ואינני יודע את הנסיבות - שהסידור של הסלפונים חל לאחר מכן, לחברי

הכנסת הראשונה יש זכות היסטורית, יצא שכל מי שהיה חבר בכנסת השניה או השלישית

אפילו שבועיים זכה לשיחות טלפון באופן בלתי מוגבל לכל ימי חייו, מספר השיחות

שלנו מוגבל, אבל שלהם היה בלתי מוגבל, לא הייתי מודע לכך,

קיבלתי מכתב אחד או שניים, ביקשתי שיסבירו לי את הנושא, נאמר לי שאמת נכון,

מבחינה זו נושא הטלפונים לא חל רטרואקטיבית. עם כל רצוני לקמץ, אני מודח ומתוודה

שחשתי אי-נוחות בכך שדווקח אנשים שכיהנו בכנסת הראשונה לא יקבלו זכות זאת, חשבתי

שמן הדין כביטוי הערכה לחברי חכנסת הראשונה, בוודאי לא כזכות יתר, אבל שלא יהיו

מקופחים בהשוואה לכלל חברי חכנסת שכיהנו אחריהם ונהנו מאותו הסדר,

זאת הפנייה שלי שהעליתי אותה בהיסוס, כי אני ידוע כחסכן, ובכל זאת חשבתי

שבענין זה אני לא יכול שלא להיענות לפנייתם.
היוייר מי רייסר
אני מודה שלא ראיתי את המכתב הזה קודם, אני נמצא בדילמה קשה מאוד, במצב

רגיל הייתי מצטרף לבקשה, אני מתנגד מהטעם הפשוט שוועדת נבנצאל נדרשה לנושא, אני

אהיה עקבי, אינני מוכן לפתוח את דו"ח נבנצאל לא לטוב ולא לרע,

ח' גרוסמן;

ועדת נבנצאל לא היתה מודעת לנושא זה.היו"ר שי הלל;

גם אני לא הייתי מודע לכך.

היו"ר מי רייסר;

יכול מאוד להיות. אני אישית מתנגד לכך.
מזכיר הכנסת שי יעקבסון
אני מזכיר לוועדת הכנסת, כאשר בשעתו נחקק והווזלט לגבי גימלאות של חברי

הכנסת פסחו גם על הכנסת הראשונה. ברבות הימים תיקנו זאת.

יי למברגר;

אני מבקש להסביר איך קרה שחברי הכנסת הראשונה לא זכאים וכולם זכאים.

שי דורון;

האם בתנאים אחרים יש שוויון?
יי למברגר
לא.

כאשר נתקבל חוק הגימלאות של חברי הכנסת אמרו שמי שמכהן ארבע שנים זכאי

לפנסיה. מי שלא כיהן ארבע שנים - לא זכאי לפנסיה אלא רק למענק. הסדר זה נמשך

שנים רבות. מי שכיהן בכנסת הראשונה פחות משנתיים לא קיבל פנסיה ואף פעם לא באו

בסענות. עד שפנה חבר כנסת לשעבר שהתקשה בפרנסתו ליושב ראש הכנסת ישעיהו זכרונו

לברכה ואמר; הייתכן שהוותיקים שכיהנו שנה, שנתיים או פחות לא יקבלו איזו פנסיה

קסנה? אז ועדת הכנסת קיבלה החלסה שכל חברי הכנסת הראשונה, הגם שלא היו זכאים

לפנסיה במשך כל השנים, יתחילו לקבל פנסיה בשיעור של 20%. רק פנסיה בלי שום הסבות

נוספות. לא טלפון ולא הטבה אחרת. לגבי חברי הכנסת הראשונה זה נמשך משנת 1973

ועד היום.

צי ענבר;

מה-9 בינואר 1973.

י' למברגר;

עד 1973 הם לא קיבלו שום זכות. עכשיו הם נזכרו שהם רוצים גם הטבה

בשיחות טלפון. זאת התמונה הכללית.

מי איתן;

באופן עקרוני אני מצטרף לעמדה של יושב ראש הוועדה שאומר שהוא לא רוצה במאזן

הזה בין הנטייה ללכת לטובת ותיקי הבית לבין המאזן האחר של פגיעה בסמכויות ועדת

נבנצאל וקעקוע העקרונות שנקבעו בה, הוא היה מעדיף את הצד השני.

בעקרון אני מסכים שאנחנו חייבים להישמר מאוד שלא לקעקע את מה שעשתה ועדת

נבנצאל. אלא מה? - הקמנו את ועדת נבנצאל, לפחות אני הייתי אחד התומכים הנלהבים

שאמר שאיננו רוצים לעסוק בזכויותינו אנו. כלומר, אנחנו לא יכולנו להתמודד מול

הטענה שאפילו אם יש לנו תביעות צודקות, ברגע שאנחנו קובעים את תנאינו ושכרנו,

הצדק לא נראה. לכן הקמנו גוף חיצוני כדי להביא בפניו את טענותינו, כי לא יאה

שחברי הכנסת יקבעו את התנאים לעצמם ועקב כך הם מפליגים ונותנים לעצמם פריבילגיות

שלא היו יכולים לקבל אותן בתנאים רגילים. על העקרון ייהרג ובל יעבור.אבל במקרה דנן, לא מדובר בהטבות שאנחנו לוקחים לעצמנו. בסופו של דבר אנחנו

קובעים עמדה לגבי דברים שבהם אף אחד לא יכתים אותנו שאנחנו מסביב לשולחן הזה

קובעים הטבות הנוגעות לנו ישירות.

לכן, אינני חושב שהפרשנות במקרים כאלה צריכה להיות על דרך ההרחבה שאנחנו

מסירים בקלות את הסמכויות שלנו כוועדת הכנסת ומוותרים עליהן לטובת גופים אחרים.

המחוקק קבע שזו סמכותנו ואיננו יכולים להתחמק מסמכות זו. אין זו גישה אחראית

להטיל זאת על מישהו אחר.

קבענו זאת לגבי עקרון אחד ולכן יש מקום לדון בנושא שלפנינו לגופו של ענין;

וכאשר דנים לגופו של ענין אני בעד שניעתר לפנייה.

אי ורדיגר;

גם אני בדילמה. מצד אחד אני חושב שיש להתייחס לבעיה שהציג יושב ראש הכנסת.

לאחר הסבריו של מר למברגר לגבי התפתחות העניינים, ש-20% ניתנו במודע, ידעו שיש

זכויות שונות והחליטו להעניק רק את הזכויות האלה, אני שואל: היות ומדובר בקבוצה

קטנה מאוד, ואני מניח שהם גם אנשים מבוגרים מאוד שלא זקוקים ל-24 אלף שיחות

לשנה.

צי ענבר;

יושב ראש הכנסת גם לא מציע זאת. הוא מציע להעניק להם מספר שיחות טלפון

יחסית לשיעור הגימלאות שהם מקבלים - 20%.

היו"ר שי הלל;

אין כוונה כזאת.
אי ורדיגר
אני מציע להעניק להם 5,000 שיחות לשנה.
היו"ר שי הלל
כך הצעתי, באופן פרופורציונלי לפנסיה שהם מקבלים.
אי ורדיגר
אני מקבל את הצעת יושב ראש הכנסת.
די דנינו
שמענו שתי דעות: האחת - של יושב ראש הכנסת; האחרת - של יושב ראש הוועדה -

שלמעשה מתנגדות האחת לשניה. הנימוק שהעלה יושב ראש הוועדה הוא שלא לפתוח את דו"ח

ועדת נבנצאל. לדעתי אין זה נימוק. מכל הדו"חות שהגיעו אף אחד לא התייחס לכנסת

הראשונה. עלינו להתחשב בזקנינו ובמיוחד בחברי הכנסת הראשונה שלכהונתם יש חשיבות

מיווזדת.

לכן יש מקום לדון בפניית יושב ראש הכנסת ולהחליט בנושא. עלינו להעניק להם

מספר שיחות טלפון כפי שיושב ראש הכנסת הציע - 5,000 שיחות לשנה, יחסית לשיעור

הגימלאות שהם מקבלים.שי וייס;

אבקש להעיר לדבריו של יושב ראש הוועדה. אני עושה זאת השבוע במקום בשבוע

שעבר, אני מבקש להתייחס לשאלה שאתאר אותה כך: ההתייתסות שלנו לוועדת נבנצאל. לא

חשבתי שאנחנו מתכוונים להתפרק מסמכויותינו. ועדת נבנצאל עשתה מעשה חשוב מאוד

בזמן שעשתה, אבל הכנסת תמשיך להתקיים הרחק מעבר לוועדת נבנצאל, אני אומר זאת

דווקה היום, כי לא פעם אנחנו ניקלע למצב שוועדת נבנצאל תציע לנו הצעות המסיבות

איתנו יותר מדי ואנחנו נאמץ אותן ואינני רוצה לומר יותר, לא כל כך פשוס גם לשכנע

את עצמי בתוכי ולפעמים גם את הציבור כאשר ועדת נבנצאל מתוך שיקולים שלה מפליגה

למרחקים שאני לא רוצה להפליג, אבל מה שהיה היה,

בהתאם לאותה רוח, אני רואה את עצמי לגמרי סוברני מצפונית מכל בחינה שהיא

לדון בסוגייה הזאת כאן, אני תומך בהצעה, ארבעים שנה למדינת ישראל, כולם מתרפקים

על ראשוני הכנסת, מזמינים אותם לבית הנשיא, מכבדים אותם, היתה סעות, היתה תקלה

בדרך, אנחנו שמאמצים הצעות מאוד נעימות של ועדת נבנצאל יכולים כאן להחליט במקומה

להעניק לאנשים הקשישים האלה רבי-הזכויות את הדבר הפעוס הזה,

אני תומר בזה באופן מוחלס, בלי שמץ של בושה וללא כל סומק.

שי דורון;

לא נעים לי, אבל הפעם אינני מסכימה לחלוטין עם ידידי הנבון חבר-הכנסת וייס,

הוקמה ועדת נבנצאל - זאת עובדה - הלקים מהדו"ח שלה מצאו חן בעיני והלקים לא, אני

מאמצת את הגישה של יושב ראש הוועדה שאנחנו מקבלים את החלטת ועדת נבנצאל עם הדבש

ועם העוקץ, אחרת אנחנו פוגעים שוב במעמדנו ללא כל צורך.

אני רוצה לחזור לנושא של שיחות הטלפון, אין זה אות כבוד שמחלקים, מה הסיבה

שנותנים לחבר כנסת לשעבר שיחות טלפון? - סיבה מאוד הגיונית, משום שהציבור לא

יודע מי כבר פרש או עדיין מכהן בכנסת, רבים חושבים שחברי הכנסת התשיעית והעשירית

הם עדיין חברי כנסת, גם שרים, ולכן יש עדיין הרבה מאוד פניות ציבוריות, השיחות

האלה באות לא כדי לאפשר שיחות פרטיות, כי משום שגם לחבר-הכנסת שחדל לכהן כחבר

כנסת, אם לדוגמה היה חבר בוועדת העבודה, הפניות לאישפוז ולעזרה וכדומה ממשיכות

לזרום גם לחבר הכנסת לשעבר, אני הייתי חברה במועצת עיריית תל-אביב וכאשר הפסקתי

את כהונתי זו עדיין פנו אלי אנשים. זאת הסיבה שממשיכים לתת שיחות טלפון גם לחברי

הכנסת שפרשו,

איש כבר לא פונה ומטריד את חברי הכנסת הראשונה, למעשה מדובר בהגדלת הפנסיה,

אם רוצים לתת כבוד לחברי הכנסת הראשונה, יש למצוא דרך ואני בעד, הכבוד לראשונים

קיים, אבל לדעתי זוהי שיטה לא מכובדת ולא יפה,

איננו חייבים להחליט היום, אני מבקשת, אם חושבים שיש פגיעה בחברי הכנסת

הראשונה, אני בעד תיקון, אבל לא בדרך שלא נראית לי, לא כתקדים ולא כדרך מכובדת

ולא כדרך ציבורית יפה, הבה נחשוב על דרך אחרת של פיצוי, היום, אחרי 36 שנה,

להגיד שחברי הכנסת הראשונה בתור אנשי ציבור זקוקים לשיחות טלפון לשיחות ציבוריות

ולא פרטיות, לא חשוב מספר חברי הכנסת אלא העקרון, אינני נלהבת מכך.

חי גרוסמן;

את הנימוק של חברת הכנסת דורון אפשר לקבל, אבל אז אנחנו כראשי ציבור היינו

צריכים לכהן 2 קדנציות נוספות, אנחנו הבטחנו לעצמנו לקבל עד סוף חיינו,

היו"ר מי רייסר;

לא אנחנו, ועדת נבנצאל,
חי גרוסמן
הנימוק הזה נראה לי לא אמיתי. יש חברי כנסת ויש חברי כנסת. יש חברי כנסת

שיהיו אנשי ציבור עד סוף חייהם, יש אנשי ציבור שהפסיקו להיות אנשי ציבור מזמן,

גם כאשר הם מכהנים בכנסת. לכן הנימוק הזה איננו נימוק.

אני רוצה לשאול שאלה, אולי אני טועה, אבל ככל שאני זוכרת החלטת הוועדה היתה

שאנחנו מאמצים את עקרונות ועדת לבנצאל. אנחנו אימצנו כל פסיק וכל מלה.

צי ענבר;

תיו שינויים קלים, לא מהותיים.

חי גרוסמן;

או שאנחנו אומרים שאי אפשר לשנות פסיק, או שאפשר לשנות.

צ' ענבר;

במקום אחד נתנו עוד תקופת כהונה שלמה של כנסת עד שיתחילו לחול הוראות

מסויימות.

חי גרוסמן;

מסתבר שהזכרון שלי לא נפגע.

אי לזאת, זה לא עניין של כבוד או אי כבוד. יש דבר כזה בכל העולם. במדינת

ישראל זה צריך להיות על אחת וכמה. יש זכות ראשונים.

היו"ר מי רייסר;

בושה שזה עובר דרך הדלת האחורית. שילכו בדרך הישר - לכבוד חגיגות ה-40 יתנו

לחברי הכנסת ראשוני הכנסת מענק חד פעמי כמו פרס נובל. אני אצביע בעד זה.

חי גרוסמן;

אני חושבת שזאת פגיעה מזערית. הם אנשים מאוד מבוגרים. אנחנו לא צריכים

לפרוץ את כל הגדרות. בסך הכל זה דבר פעוט. יש לתקן את העיוות הזה. באותה מידה

כמו שהם היו חברי הכנסת הראשונה הם יכלו להיות גם חברי הכנסת השניה והכל היה בא

על מקומו בשלום והיו זוכים ל-24,000 שיחות טלפון. חיום אנחנו מציעים 5,000. יש

לי קושי להצביע בעד 5,000, אבל אני אסכים.

יו"ר הכנסת שי הלל;

העניין הזה נובע מאותו עקרון שקיבלנו והוא ששיחות חסלפון הן יחסית לפנסיה

שמקבל כל אחד. אם מגיעה פנסיה של 40% - היא תתבטא גם ברכיבים האחרים. מאחר

ומדובר פה בקבוצת אנשים שיש להם פנסיה בסדר גודל כזה - נקבל את העקרון שחשבנו

עליו.

חי גרוסמן;

אני מבינה את העקרון, אבל יש לי קושי להצביע בעד 5,000 שיחות.

יו"ר הכנסת שי הלל;

את לא מצביעה על 5,000 אלא על העקרון.חי גרוסמן;

כאשר אומרים שההחלטה תחול על חברי הכנסת הבאים, אנחנו לא גורעים

רטרואקטיבית מאף אחד, כך שמה שוועדת נבנצאל גורעת לגבי מספר שיחות הטלפון - היא

גורעת להבא ולא רטרואקטיבית. כך צריך להיות. הבא נהיה הוגנים.

אני מצביעה בעד העקרון שיושב ראש הכנסת הציע.

גי כהן;

אני בכלל לא מבינה את ההקשר של ועדת נבנצאל. ועדת נבנצאל לא נתבקשה לדון

בנושא שיחות הטלפון של חברי הכנסת.

היו"ר מי רייסר;

ודאי שהיא התייחסה. ועדת נבנצאל נדרשה להתייחס לשכר חברי הכנסת ולתנאים

הנלווים. חלק מהתנאים הנלווים הם שיחות טלפון.

גי כהן;

ביחס לבקשה של חברי הכנסת הראשונה יש עיוות ואני מסכימה עם דברי חברת הכנסת

גרוסמן. חייבים להיענות לבקשתם ולא לעשות מזה עניין ולא לתת להם מענק כספי. הם

לא צריכים מענק כספי לכבוד 40 שנה למדינת ישראל, אפשר לתת להם כבוד אבל בוודאי

לא מענק כספי או חומרי.

צי ענבר;

ועדת נבנצאל לא התייחסה לשאלת הגימלאות והתנאים הנלווים של חברי הכנסת

הראשונה בכלל ולכן אם הוועדה הזאת תקבל החלטה בהקשר הזה היא לא תפגע בהחלטתה

הקודמת ללכת בעקבות מה שאומרת ועדת נבנצאל. פשוט, בוועדת נבנצאל השאלה הזאת לא

עלתה, לא התייחסו אליה והיא בהחלט פתוחה לדעתי להכרעה של הוועדה הזאת לגופו של

עניין.

מי איתן;

נהפוך הוא, ההחלטה מתיישבת על פי עקרונות ועדת נבנצאל כי היא יחסית לפנסיה

שמקבלים.

צי ענבר;

הערה שנייה, לדברי חברת הכנסת גאולה כהן, לא מדובר חס-וחלילה בהפלייה לרעה

של חברי הכנסת הראשונה לעומת חברי הכנסת השנייה ואילך, מדובר פה בהסדר מיוחד

שנעשה לטובת חברי הכנסת הראשונה שבשעתו היה לו היקף מסויים וכיום רוצים לשנות את

ההיקף הזה.

היו"ר מי רייסר;

אני מאוד מרוצה מההערה של מר צבי ענבר שאת כל פרשת שכר תברי הכנסת והתנאים

הנלווים סגרנו ולא נפתח יותר אלא אם כן תהיה החלטח להקים ועדה ציבורית אחרת או

החלטה על ביטול המלצות ועדת נבנצאל. לכן זה מקל עלי גם אם תיפול החלטה בניגוד

לעמדתי.

למרות זאת עמדתי לא השתנתה. מדוע? - כאשר מישהו לאחר 36 שנים נזכר פתאום

שחסרות לו שיחות טלפון - אני לא מקבל זאת. כבודם של האנשים במקומם מונח. זה לא

היה אתמול. זה לא יושב ראש הכנסת לשעבר אשר נוכח במציאות היום יומית שפתאום משהו

חסר לו. פתאום היום אנחנו צריכים לדון בבקשה כזו.צי ענבר;

למען הדיוק, חבר הכנסת לשעבר דב בר-ניר פנה גם קודם ואז הוסבר לו המצב

המשפטי. הוא המשיך לפנות בנושא זה, הוא לא ישב 36 שנה ושתק.

היו"ר מי רייסר;

החלטה כזו תתקבל ובצדק מבחינה ציבורית בצורה גרועה ביותר, משום שאין לזה

שום יחס לגבי אנשים מבוגרים. אם אנחנו רוצים לתת כבוד - יש לתת להם כבוד בדרך

שאני הצעתי. אם אנשים זקוקים לזה - ברצון רב, בשמחה רבה - אבל מה פתאום באמצעות

שיחות טלפון? אולי ניתן זאת בצורה ישירה? אני בעד, אבל לא בצורה כזאת. לי זה

נראה מכוער מאוד ולא יפה ובסוף זה יפגע באיש המבקש. אם מדובר פה בבעיה אישית -

אני מציע שנפתור זאת בדרך פרטנית.

די דנינו;

/

אולי הם לא רוצים לקבל מתנות אלא השוואה לתנאים הקיימים?

שי וייס;

מה אם היו פונים אליך ואומרים שהעניין נשכח והיית מחזיר זאת בתור שאלה

לוועדת נבנצאל? אם כי אני בעד שנחליט היום. אפשר להסביר את השאלה הציבורית.

שי דורון;

אני מבקשת לדחות את ההצבעה.

חי גרוסמן;

אני מבקשת להצביע היום.

שי דורון;

אני מבקשת התייעצות סיעתית.
יו"ר הכנסת שי הלל
אני לא מציע לפנות לוועדת נבנצאל. אני גם לא מתנגד שההצבעה תדחה ויינתן זמן

למחשבה.

לגבי השאלה מדוע נושא זה לא טופל קודם - היו פניות קודם והתשובה היתה תשובה

פורמלית, כי לפי החוק הדבר לא ניתן. גם אני יכולתי להשיב בצורה כזאת. יחד עם זאת

אם למישהו זה חשוב - חשבתי שאינני רשאי להסתפק בכך שאני רק אשיב להם שמבחינה

פורמלית הדבר לא ניתן, חשבתי שהבקשה הזאת מחייבת אותי להביא פניה זו בפני ועדת

הכנסת וכך נהגתי.
מי איתן
אני חושב שההיבט הציבורי הוא שלילי דווקה לגבי העמדה שאתה אותז בה. אנחנו

מתייחסים לבעית הפנסיורים בכנסת. כאשר אני אהיה פנסיונר - מובסת שאקבל שיחות

טלפון יחסית לזמן כהונתי בכנסת. כשאחרים היו פנסיונרים ואני עדכנתי את הפנסיה -

לתברי הכנסת שכיהנו קודם אני מתייחס כאל סוג בי. מה ההבדל? הם פנסיונרים של

הכנסת ואני פנסיונר של הכנסת. למה אני צריך לראות את עצמי עדיף בתנאי הפנסיה על

פניהם?צי ענבר;

נתון עובדתי נוסף שאולי יעזור לגבי ההיבט הציבורי - הוועדה הזאת קיבלה זה

לא מכבר החלטה מיוחדת הנוגעת לבריאות לגבי מי שכיהן בכנסת הראשונה.

שי דורון ;

אני לא מתנגדת להצבעה עכשיו.
היו"ר מי רייסר
מי בעד קבלת פניית יושב ראש הכנסת?

ש' דורו1;

מאיזה תאריך יחול ההסדר?

צי ענבר ;

אפשר מה-1 בינואר, תאריך עגול.

יו"ר הכנסת שי הלל;

אפשר מה-ו בנובמבר.

היו"ר מי רייסר;

הצבעה

הוחלט; מי שהיה חבר הכנסת הראשונה זכאי, בהתאם למקום מגוריו,

לשיחות טלפון חינם שמספרן ביחס למספר שיחות הטלפון להן

זכאי חבר-הכנסת המתגורר באותו מקום, כיחס אחוזי קצבתו ל-100.

היו"ר מי רייסר;

אני רוצה להטיל על חבר הכנסת נחמיאס, שרב כוחו בשיבוץ אנשים ובפתרון בעיות

מסוג זה, לטפל בפניתו של יושב ראש סיעת שינוי, חבר הכנסת רובינשטיין, המבקש

לשנות את סדר הישיבה באולם המליאה כך שהוא וחבר הכנסת זיידן עטשי יוכלו לשבת אחד

ליד השני וחבר הכנסת וירשובסקי יצטרף לספסלי ר"צ.

אני מציע שנטיל זאת על חבר הכנסת נחמיאס ואם הוא לא יצליח שיחזור עם הנושא

שוב אלינו.

ד. קביעת הוועדה שתדון בנושא "השביתה ברשות השידור" - מאת קבוצת חברי הכנסת

הכנסת החליטה בישיבה ביום 21 באוקטובר 1987 להטיל על ועדת הכנסת לקבוע את

הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום בנושא הנ"ל מאת חברי הכנסת: מרדכי וירשובסקי, יאיר

צבן, שבח וייס, שמעון בן-שלמה, גרשון שפט, עובדיה עלי רדוד דנינו. השר הציע

להעביר את הנושא לוועדת החינוך והתרבות. נשמעו הצעות אחרות.

אם אין הצעות אחרות נחליט להעביר את הנושא לוועדת החינוך והתרבות.

הוחלט; פה-אחד להעביר את הדיון בהצעה הנ"ל לוועדת החינוך והתרבות.אי ורדיגר;

ת. עכוב תשלום תוספת 20% למשכורת הבכירים

היום נתפרסמה ידיעה בעיתון "ידיעות אתרונות" שמזכ"ל ההסתדרות קיסר נפגש עם מר

חיים הברפלד ועם השר נסים ומנכ"ל האוצר. מר קיסר דרש לעכב את תשלום התוספת

לבכירים, לשרים ולכל הנלווים. שר האוצר קיבל את ההצעה - ומדוע לא? הוא כבר פנה

לחבר הכנסת אברהם שפירא, יושב ראש ועדת הכספים כדי שיוציא את ההוראות בהתאם. חבר

הכנסת אברהם שפירא פנה ליושב ראש המרכז לעיבוד נתונים הלל דודאי בבקשה לעכב את

תשלום התוספת של 21% למשכורת הבכירים ואמר לו - האיש המקופת במדינה - כי אם

ניתנה כבר הוראה לשלם את תוספת השכר, הוא מבקש לראות בכך הוראת-שעה עד לדיון

בוועדת הכספים והתוספת תיחשב כמקדמה על חשבון המשכורת הבאה ולא כתוספת שכר כפי

שנקבע בשעתו.

מדובר בשרים ובחברי הכנסת. חשב הכנסת כבר קיבל הוראה בהתאם, אבל באיתור, כי

המשכורת עובדה. יש הצעה של יו"ר ועדת הכספים שפירא שינכו תוספת זו משכרנו.

לצערי אני צריך במספר מלים לחזור על מה שדיברנו קודם. דיברנו על ועדת

נבנצאל. הסרנו מעצמנו את האחריות. לא ייתכן, עם כל הכבוד, שיבוא חבר הכנסת קיסר

שהוא מזכ"ל ההסתדרות ויכלול את חברי הכנסת בחבילה הזאת שהוא מציע. אני רוצה

להעיר הערה זאת לוועדה וליושב ראש הוועדה.

שי וייס;

לקיסר יש שכל. חברי הוועדה המרכזת מקבלים משכורת ואחר כך חותמים על רכב.

אי ורדיגר;

אני רוצה להתייחס בקצרה למשכורת חברי הוועדה המרכזת. נוסף למשכורת שהם

מקבלים שהיא גבוהה משכר חברי הכנסת, הם מקבלים הסבות כמו חברי הממשלה. נוסף לכך

הם מקבלים גם תנאי שכר כמו רכב, נסיעות לחוץ לארץ, לימודים, בונוסים ודברים

נוספים.

אני מבקש שנביא זאת לתשומת לבנו ונבדוק אם הכוונה היא גם לחברי הכנסת.

היו"ר מי רייסר;

פנה אלי היום חשב הכנסת וסיפר לי את הסיפור. משום מה אמרו לו שהוא צריך

לקבל את האישור שלי. אמרתי; האישור שלי הוא מאוד פשוס, יש חוק במדינה, אני לא

מכיר אף אחד שיכול לקוזת את החוק בידיים ושיכינו מיד את המשכורת כפי שהחוק מחייב.

היום תתקיים ישיבה אצל יושב ראש הכנסת בנושא שדיברנו עליו לפני שבוע. אני

יכול להבין את חבר הכנסת קיסר. יש לו בעייה עם 12 ועדים אקדמאים היוצאים כנגדו

גם באופן אישי. כל אחד עושה את התפקיד שלו על הגב שלנו והכל בסדר גמור.

שי וייס;

האם ועדת הכספים לא יכולה להכין לנו רשימה של משכורות 12 הוועדים הבכירים?

היו"ר מי רייסר;

אציע לחבר הכנסת שפירא שלא יתערב, או שאנחנו נבקש לבדוק איך הוא מתערב

בדברים אחרים. אין חוצפה גדולה מזאת, במיוחד כאשר קראתי על המונופול של השטיחים.

יש גבול. להיות יפה נפש על חשבון אחרים זה קל מאוד. אני לא מציע לפתוח דיון

בנושא.שי דורון;

הצעה לסדר. אני מבקשת שהוועדה תסמיך את יושב ראש הוועדה שיבוא בדברים עם שר

האוצר, יושב ראש ועדת הכספים וחשב הכנסת ואנתנו נחדל לדון בנושא זה. יושב ראש

הוועדה יביא לידיעת כל הנוגעים בדבר את החלטות הוועדה ואת החוק.

אני חוזרת על החלטת ועדת הכנסת לגבי ההפרדה בתלוש המשכורת בין השכר להטבות

האחרות. אין דיון בנושא זה. זו החלטה של ועדת הכנסת. צריך להיות ביצוע. ועדת

הכנסת שדורשת למלא אחר ההלטתה. הצד הטכני לא מעניין אותי. אני לא נכנסת לפרטים.

ועדה מקבלת החלטות ויש לכבדן ולבצען.

אבקש בשבוע הבא לקבל דיווח על ביצוע החלטה זו.

מי איתן;

אני בעד הסיפא של דברי חברת הכנסת דורון. אני מתנגד בכל תוקף לכך שיתקיימו

איזה שהם מגעים עם יושב ראש ועדת הכספים או עם שר האוצר. לכל היותר אפשר לשלוח

להם העתק של הפרוטוקול. אני בעד שפרוטוקול הדיון הזה יועבר לשר האוצר. אני

רוצה שהוא יקרא מהפרוטוקול את מה שאני אומר עכשיו; שאני תמה על כך שהוא כשר

המשפטים לשעבר לא היה ער לפגם האסתטי והקונסטיטוציוני בכך שהוא מנהל שיחות על

שכר חבר הכנסת עם מזכ"ל ההסתדרות. עצם קיום השיחה הוא פגם אסתטי. הרשות המבצעת

אינה קובעת את שכר חברי הכנסת. אין זה נושא הקשור בתחומי פעולתה של הרשות

המבצעת. שר האוצר היה צריך לומר לקיסר מיד באותו הרגע שהתחום הזה הוא לא

בסמכותו. אני מציע לא לקיים שום מגעים ושום דיונים בנושא זה.

אני בהחלט מצטרף גם לדבריו של יושב ראש הוועדה.

אשר לעניין הפרדת המשכורת מההטבות האחרות בתלוש המשכורת - תבענו זאת מספר

פעמים. הציבור צריך לדעת ולהבין זאת. הציבור לא מאמין שאנחנו לא מקבלים רכב

ואש"ל. כולם חושבים שפרט למשכורת אנחנו מקבלים הטבות נוספות.

צי ענבר;

חבר הכנסת שפירא אכן סיכם אתמול דברים כפי שפורסם בעיתון. הבוקר קיים היועץ

המשפטי של ועדת הכספים שיחה טלפונית עם חבר הכנסת שפירא והבהיר לו שגם בנושאים

שהם בתחום סמכותה של ועדת הכספים עצמה הוא איננו יכול לסכם עם שר האוצר דבר. חבר

כנסת שפירא אמר לו שהוא מתכונן להביא את הנושא של שרים וסגני שרים ומנכלי"ם

לישיבת ועדת הכספים.

במפורש נאמר הבוקר למר למברגר שהנושא אינו על סדר יומה של ועדת הכנסת ולא

יידון בוועדה והוא חייב לפעיל כדי שהחלטה החוקית הקיימת היא שתבוצע. היועץ

המשפטי של ועדת הכספים ניסה לפנות ליועצת המשפטית של הממונה על השכר כדי להבהיר

לה שמה שעומדים לעשות פה היא בלתי חוקי לחלוטין. היות והיא לא נמצאת פה היום הוא

מנסוז לדבר גם עם היועצת המשפטית של האוצר כדי להבהיר לה את החומרה שתהיה אם

האוצר יתערב במשכורת של חברי הכנסת.

הישיבה ננעלה בשעה 10.58.

קוד המקור של הנתונים