ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 24/08/1987

חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 3), התשמ"ז-1987 -לפני הקריאה השנייה והשלישית; חוק הספקת חשמל (הוראות מיוחדות), התשמ"ז-1987- לפני הקריאה הראשונה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים