ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 24/06/1987

האם לבטל את החלטת ועדת הכנסת מיום 13.01.86 בדבר הסמכת יו"ר הכנסת לדחות דיון בהצעת חוק לתקופה של 60 יום; למקרה שיוחלט לא לבטל את ההסמכה הנ"ל האם לצמצם את התקופה ל-30 יום; תיקון החלטת ועדת הכנסת מיום 18.02.85 כך שיתאפשר לחבר-הכנסת להעלות הצעת חוק פרטית שלו לדיון מוקדם גם אחרי תקופה של חודש מהנחתה (במקום חודשיים כיום)

פרוטוקול

 
הכנסת האחת עשרה

מושב שלישי-נוסת לא מתוקן-פרוטוקול מסי 236

מישיבת ועדת הכנסת

מיום ד', כ"ז בסיוון התשמ"ז - 24.6.87 - בשעה 10.30

(ישיבה פתוחה)
נוכחים - חברי הוועדה
מ' רייסר - היו"ר

אמנון לין (במקום ר' אדרי)

פי גרופר ( " אי אולמרס)

י"ז אמיר

יי ארצי ( " ב' בן-אליעזר)

אי סרטני ( " ח' גרוסמן)

חי קופמן ( " שי דורון)

די דנינו

א"ח שאקי

שי וייס

צי ביטון ( " ת' סובי)

די ליבאי

עי לנדרי ( " ר' מילוא)

אי נחמיאס

מי וירשובסקי " זי עטשי)

ר' פנחסי

א"י שפירא ( " מי פרוש)

אי קולס

י י שריד

אי הראל

גי שפט
מוזמנים
מזכיר הכנסת שי יעקבסון

קצין הכנסת יי בנגל
היועץ המשפטי
צי ענבר
מזכירת הוועדה
מי ברפי
הקצרנית
יי חובב
סדר היום
הצבעות בעניינים הבאים -

1) האם לבטל את החלטת ועדת הכנסת מיום 13.1.86 בדבר הסמכת

יו"ר הכנסת לדחות דיון בהצעת חוק לתקופה של 60 יום.

2) למקרה שיוחלט לא לבטל את ההסמכה הנ"ל האם לצמצם את

התקופה ל-30 יום.

3) תיקון החלטת ועדת הכנסת מיום 18.2.85 כך שיתאפשר לחבר-

הכנסת להעלות הצעת חוק פרטית שלו לדיון מוקדם גם אחרי

תקופה של חודש מהנחתה ( במקום חודשיים כיום ).היו"ר מי רייסר!

רבותי, לפני שאני פותח את הישיבה ברצוני להודיע שהסכמתי בתיאום עם ידידי

חה"כ שבח וייס שהטלוויזיה תצלם לפבי שנפתח את הישיבה באופן פורמלי. בינתיים אני

מבקש ממזכירת הוועדה לעשות "ספירת מלאי" לראות שאין כאן במקרה יצוג עודף של

סיעה זאת או אחרת.

לסדר הישיבה אני רוצה לאמר כך: לחבר-הכנסת ורדיגר אי אפשר למצוא מחליף,

וחה"כ אבוחצירה חסר. אני רואה שהתחיה פה, רבותי אני פותח את הישיבה.

אני מציע שאנחנו בסדר היום נלך ראשית להצבעה על הסעיף השלישי שעליו אין שום
מחלוקת, הוא תיקון סכני
"תיקון החלסת ועדת הכנסת מיום 18.2.85 כך שיתאפשר לחבר

הכנסת להעלות הצעת חוק פרסית שלו לדיון מוקדם גם אחרי תקופה של חודש מהנחתה

(במקום חודשיים כיום)."

מר צבי ענבר יסביר על מנת שנוכל להצביע על הסעיף הזה.

צי ענבר;

סעיף 135 לתקנון לפני תיקונו קבע שהדיון בהצעת חוק של חבר הכנסת לא יתקיים

יאוחר מחודשיים מהגשתה ליושב-ראש הכנסת, לפי הסעיף הזה כלשונו אם עברו חודשיים

ולא היה דיון - חבר כנסת לא הירז יכול להעלות את הצעתו לדיון במליאה. באה ועדת

הכנסת וקבעה החלטה שככל שהדבר תלוי בחבר הכנסת עצמו, ולא בממשלה, מותר לו להעלות

את הצעתו גם אחרי חודשיים, מתי שהוא רוצה.

סעיף 135 זה תוקן, ועכשיו פרק הזמן הוא מיומיים ועד חודש. בהתאם לזה מן

הראוי לתקן את החלטת הוועדה ולאמר שחבר כנסת יכול להעלות את הצעתו לדיון אחרי

חודש ימים.

יי שריד;

יש לי הצעה לסדר, יש לי בקשה. אמנם זח לכאורה הגיוני שמתחילים בסעיף 3

שלכאורה יש בו תמימות דעים. אך מכיוון שאנחנו יודעים בדיוק מדוע הסעיף הזה בא

עכשיו - אני נגד כל שינוי. מי שרוצה לשנות את התקנון יבוא ביום רגיל, לא בהקשר

זה. ביום רביעי בשעה עשר וחצי רוצים לשנות את התקנון? לא, אני לא מסכים.

היו"ר מי רייסר;

רבותי, אנחנו נקיים את סהר היום כפי שהוא נרשם. אין בכך שום בעיה. הערה

לחבר-הכנסת קולס.

אי קולס;

אני למען הסדר הטוב רוצה להסביר לחברים שאני את הערעור הזה שעליו אנחנו

הולכים להצביע היום העליתי לפני כחודשיים בוועדת הכנסת, אתרי שנודע לי על הדבר

הזה, כי ההחלטה נתקבלה בישיבה ארזת שלא הייתי נוכח בה.

היו"ר מי רייסר;

תודה רבה. אני עובר להצבעות, ואנחנו מצביעים על הסעיף הראשון:

האם לבטל את החלטת ועדת הכנסת מיום 13.1.86 בדבר הסמכת

יו"ר הכנסת לדתות דיון בהצעת חוק לתקופה של 60 יום.

חי קופמן;

בשם הליכוד אני מבקש לדחות את ההצבעה ליום שני.קריאות;

היו"ר מי רייסר;

רבותי, אני מבקש שקט. לגופו של ענין אני לא מקבל שום דתיה של ההצבעה.

אנוזנו אתמול קבענו ואני בשום פנים ואופן לא יכול לקבל את הנושא של דחיה. אני

מנוע מזו1 גם משום שקבלנו בעבר החלטה שכאשר סיעה מבקשת פעם אוזת דיון טיעתי אני לא

יכול יותר ולא מוכן להשתמש יותר בטענה הזאת, וועדת הכנטת ודאי שחייבת לשמור על

ההחלטות שלה.

שי וייט;

לפחות אפשר לאמר שיש לנו יושב-ראש הגון, ואני מתכוון בכל הרצינות.

היו"ר מי רייטר!

לכן, אנחנו נקיים היום את ההצבעה כפי שזה רשום. אפשר להוריד את ההצעה מטדר

היום, אז לא תהיה הצבעה.

קריאות;

היו"ר מי רייטר;

המציעים יכולים למשוך את ההצעה חזרה ואם הם לא ימשכו אנחנו הולכים מיד

להצבעה.

אי קולט;

אפשר להציע אותה עוד פעם בשבוע בא. יש לי הצעה לטדר. לגבי מורשה - מאחר

ואנחנו צריכים לאפשר לכל החברים להשתתף בהצבעה זאת, שמעתי ממר צבי ענבר שלגבי

היצוג של מורשה יש בעיה.

יי שריד;

שום בעיה.

אי קולט;

לדעתי יש בעיה, לדעתך - אין. אתם יוצרים פה תקדימים שאחר כך יכולים לשמש

נגדכם, אז נא לא לרוץ ולא להיחפז כל כך. אני גם לא יודע עד כמה ההחלטה היתה

נבונה.

א"ח שאקי;

אני מושך את ההצעה.

יי שריד;

אוי ואבוי לדת שאתם מיצגים. אתה מכיר את הביטוי "קונים במשיכה", זח מה

שאתם עושים.א"ח שאקי;

על מה ולמה, בסך הכל מדובר ב-30 יום או 60 יום.

יי שריד;

בכנסת מכריעים על פי רוב ומעוט.

חי קופמן;

הבעיה היא עם הההלטה.

קריאות;

היו"ר מי רייסר;

רבותי, אני נועל את הישיבה. הישיבה נעולה. תודה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10.45)

קוד המקור של הנתונים