ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 10/02/1987

הצעת החלטה בעניין עסוקים נוספים של חברי הכנסת; ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שלישיפרוטוקול מסי 206

מישיבת ועדת הכנסת

שהתקיימה ביום גי, י"א בשבט תשמ"ז, 10.2.87, בשעה 9.00

(נוסח לא מתוקן)בנוכחות;

הברי הוועדה; היו"ר מי רייסר

הי גרוסן

זי אמיר

יי שריד

שי וייס

עי לנדאו

ת' טובי

מי ורדיגר

בי בן-אליעזר

זי עטשי

גי כהן

מי איתן

די ליבאי

שי דיניץ

מי פרוש

בי שליטא - במקום ר' מילוא

מי וירשובסקי - במקום זי עטשי

די תיכון - במקום אי אולמרט

חי קופמן - במקום שי דורון

די בן-מאיר

מוזמנים; - יו"ר הכנסת שי הלל

ו י שם- טוב

שי כרם - סי מזכיר הכנסת

יועצים משפטיים; צי ענבר

אי דמביץ

מזכירת הוועדה; מי בדפי

הקצרנית; ת' בהירי

סדר-הי ום; ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא

לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום

הצעת החלטה בענין עסוקים נוספים של חברי-כנסתערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום

היו"ר מי רייסר;

אני פותח את הישיבה. על סדר היום ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא

לאשר דחיפותן של ההצעות הבאות לסדר-היום: הצעתו של חה"כ אלעזר גרנות בנושא

"התבטאותו של ראש הממשלה כלפי חברי הכנסת".

אי נחמיאס!

אני חושב שההצעה שהוגשה אינה דחופה על-פי התקנון ועל-פי הסדר. ניתן להגישה

כהצעה רגילה. מה דחוף בהתבסאות ראש ממשלה על תבר-כנסת?

אי גרנות;

במציאות של היום, כאשר הממשלה נוהגת בכנסת כפי שהיא נוהגת , כאשר הכנסת

מוחרמת כמעט על-ידי הממשלה ואיני יודע כמה פעמים היה ראש הממשלה בשלוש השנים

האחרונות בכנסת, כאשר הכנסת איבדה למעשה את כל כוחה ויש הרבה מרירות ותרעומת -

אם ראש הממשלה מפנה ביקורת אישית או מבקש דיון בוועדת האתיקה או בכל מסגרת אחרת

של הכנסת, את זאת אני מבין. לעומת זאת הוא בתר לפרסם אח הדברים בעתונות, לומר

דברים מכלילים על הכנסת המבוקרת כפי שהיא מבוקרת. עם כל הכבוד לראש הממשלה

ולממשלח, אני סבור שאין להם את התבונה המאפיינת ממשלות במשסרים דמוקרטיים,

השומרים על האיזון בין המערכות השונות של הדמוקרטיה. בארה"ב למרות הביקורת

הקיימת היום כנגד הנשיא רייגן, קיימת גם דאגה לכך שמוסד הנשיאות לא ייפגע. אצלנו

אין מי שידאג לכך שמוסד הכנסת לא ייפגע והכנסת נאלצת להגן על עצמה. להעלות את

הנושא בעוד שבועיים-שלושה, דומה הדבר להכנסת חמין לתנור לא פעם אלא פעמיים.

הכנסת צריכה להגיב עכשיו לגופו של ענין. הדברים צריכים לקבל את הפרופורציה

המתאימח. אם מלך המוחל על כבודו - כבודו אינו מחול, גם כנסת המוחלת על כבודה -

כבודה אינו מחול. אני רואה בכך דחיפות מבחינה עקרונית, ואני מציע שוועדת הכנסת

תאשר את הנושא לדיון. אני בטוח שלאחר שהדברים ייבחנו בדיון ויועברו לדיון

בוועדה, הכל יבוא על מקומו בשלום.
היו"ר מי רייסר
מי בעד הערעור?

3 בעד.

מי נגד?

רוב בעד.

הערעור לא נתקבל.

אנו עוברים לערעור של חה"כ עוזי לנדאו בנושא: "ברית המועצות: פתיחות

וקשיחות בערבוביה - אנטומיה של הולכת שולל ומדיניות ישראל".

סגן יו"ר הכנסת בבקשה.
אי נחמיאס
חברי הכנסת הנושא הוא "פתיחות וקשיחות בערבוביה - אנטומיה של הולכת שולל

ומדיניות ישראל". הכותרת עצמה מעידה כי אין כאן דבר דחוף. זהו נושא שניתן אולי

להעלוח כהצעה לסדר-היום.
גי כהן
יש ענין של דיס-אנפורמציה ואנפורמציה המושמעת כל הזמן. לכך התכוון מציע

ההצעה.
ש' יעקבסון
ביום בי הקרוב יידון הנושא הכולל, והוא נמצא על סדר-היום. בשעתו העלו חברי

הכנסת ולדמן, יעקב יוסף ואחרים את נושא היחסים עם בריה"מ וגורל אחינו שם. זוהי

אחת הסיבות לאי אישור הדחיפות.

עי לנדאו;

בכותרת ההצעה צריכים היינו לכתוב " בריה"מ - דחוף". בדברי ההסבר לבקשתי

נאמר כי לקראת ביקורו של ראש הממשלה בארה"ב, יש צורך בדיון דחוף בנושא כי יש

מספר תופעות ושנויים בתוך בריה"מ. אם ראש הממשלה נוסע בקרוב, מן הדין שהממשלה

תיזום דיון בכנסת בענין זה.

אי נחמיאס;

ביום בי לפני צאתו של ראש הממשלה, יתקיים דיון בכנסת.

עי לנדאו;

בשבוע האחרון התפרסמו ידיעות רבות לגבי בריה"מ. התפרסמה גם ידיעה על ביקור

צפוי של משלחת רוסית בארץ, כאשר המשמעות היא ויתור על עקרון ההדדיות שעליו

הוכרז לפני ביקור המשלחת בהלסינקי. בעוד שבריה"מ מכריזה הכרזות בכיוון של

פתיחות, התקנות החדשות שלה מצביעות על קשיחות רבה יותר. לממשלת ישראל אין עמדה

ברורה גם לא בנושא הנשירה שהוא נושא דחוף ביותר. אני בעד דיון דחוף שיתקיים עוד

ביום בי הקרוב.
היו"ר מי רייסר
מי בעד קבלת הערעור?

5 בעד.

מי נגד?

6 נגד.

הערעור לא נתקבל.

אנו עוברים לערעורו של חה"כ ורדיגר בנושא "תכנית כלבוטק בטלויזיה על שמוש

ילדים בתוכנות מחשב פורנוגרפיות".

אי נחמיאס;

הבעיח ידועה והממשלה מטפלת בנושא בכל האמצעים שעומדים לרשותה, כדי למנוע את

התופעה הזו.

אי ורדיגר;

מי שצפה בתכנית הזו, בוודאי נחרד. לעצם התופעה, אולי יש חברי-כנסת שיש

בביתם קלטות כאלה, ואותם אין הדבר מדאיג. קראתי את התגובות הקטלניות על-כך למתרת

בעתונות. אני מדבר על עצם קיומן של קלטות כאלו ועל השידור על-כך בטלוויזיה.מבחינה לאומית וחנוכית אני חושב שהנושא הזה צריך למצוא את בטויו בכנסת.

היו"ר מי רייסר;

מי בעד קבלת הערעור?

מיעוט בעד.

מי נגד קבלת הערעור?

רוב נגד.

הערעור לא נתקבל.

אנו עוברים לערעורו של חה"כ בני שליטא בנושא "התמוטטות מושבות ותיקות - ערש

ההתיישבות".

אי נחמיאס;

בנושא זה יש ארבע הצעות לסדר. נושא החקלאות לא יורד מסדר-יומה של הכנסת

והוא נדון בכל הפורומים. בכל זאת, כדי שיקבל טיפול עוד השבוע, אושרה שאילתה

בעל-פה. זכותכם לאשר גם שאילתה דחופה באותו ענין.

בי שליטא;

הכנסת דנה עשרות פעמים בבעיות התמוטטותם של ישובים חקלאים - ובצדק. היא דנה

בבעיות התנועה הקבוצית ובצדק, היא דינה בבעיות תנועת המושבים רבצדק. עתה מדובר

במושבה ותיקה, ערש ההתיישבות, מקונו עבודתו של ראש-ממשלתנו הראשון, ודווקא כאן

הכנסת נעצרת, חושבת שזהו נושא מליגה בי הטוב רק להצעה לסדר-היום. גם משום שזוהי

הפעם הראשונה שבה עולה מצוקתן של מושבות, אני חושב שיש להעלות את הנושא על

סדר-היום. סיבה נוספת המצדיקה העלאת הנושא היא מה שמסמלת סגירה במדינה הזו.

די ליבאי;

קיימת ועדה בראשותו של ד"ר רביד, העוסקת בנושא המושבים. האם אין היא מטפלת

גם בנושא סגירה?
היו"ר מי רייסר
מי בעד קבלת הערעור?

7 בעד.

מי נגד קבלת הערעור?

8 נגד.

ההצעה לא נתקבלה.

אנו עוברים לערעורו של חה"כ וירשובסקי בנושא "התעלמות היועץ המשפטי לממשלה

מהפרת החוק".

אי נחמיאס.

הנושא עדיין לא אושר ולא נידתה. נדון בו פעם נוספת בשבוע הבא.נדמה לי שיש טעם לפגם בניסוח הצעה המדברת על "התעלמות היועץ המשפטי לממשלה

מהפרת רווק".

היו"ר שי הלל;

לגבי כל הצעה מאושרת, היו"ר דואג לקבוע את הכותרת.

היו"ר מי רייסר;

ישנה הצעת אי אמון של סיעת מפ"ם. אנו צריכים לקבוע לה את מסגרת הדיון. סיעת

מפ"ם הגישה הצעת אי אמון בממשלה, בשל יחסה לכנסת והליכי חקיקה בנושא תקציב

המדינה. ההצעה תידון מחר והוועדה מתבקשת לקבוע מסגרת לדיון. ההצעה שלי היא לקבוע

5 דקות, שכן נאמר לי כי סדר-היום למחר עמוס ביותר.

יו"ר הכנסת שי הלל;

אם יוקצו עשר דקוח, לא נוכל לקיים דיון ביתר הנושאים שעל סדר-היום.

היו"ר מי רייסר;

האם ההצעה להקצות 5 דקות להודעות הסיעות מקובלת?

(אין התנגדות)

אישרנו הקצאת 5 דקות.

יו"ר הוועדה לביקורת המדינה הגיש לנו בקשה; מכיוון שהמלצנו רק לפני שבוע על

מנויו של מבקר המדינה, והוא נבחר באופן פורמלי רק ביום חמישי האחרון, לא יהיה

סיפק בידו להגיש את הדוייח במועד, כפי שמתחייב מהחוק. כפי שהיה מקובל בכל המקרים

בהם היו חילופי גברי, פנו אל ועדת הכנסת ושינו את החוק כהוראת שעה, על מנת לתת

אורכה נוספת של כמה שבועות להגשת דו"ח מבקר המדינה. הוועדה לביקורת המדינה

החליטה אתמול פה-אחד לחגיש לקריאה ראשונה לכנסת את הצעה החוק שתארתי, כהוראת

שעה. מדובר בדחייה עד שבעה שבועות, ואנו מתבקשים לאעזר שחרור מחובת הנחה. אני

מקווה שלחברי הוועדה אין התנגדות. אם כך, נא לרשום זאת.-

הצעת החלטה בענין עסוקים נוספים של חברי הכנסת

היו"ר מי רייסר;

כפי שחברי-הכנסת יודעים, קיימנו דיונים בנושא זה. כל חברי הוועדה שביקשו

לבוא לידי בטוי בנושא, אכן באו לידי בטוי. בתום הישיבה האחרונה החלטנו לגבש

הצעות ולייחד את הישיבה היום להכרעה והצבעה. אציג את ההצעות העומדות להצבעה.

בנוסף ליו"ר הכנסת, נמצא איתנו על-פי בקשתו גם יו"ר ועדת האתיקה, חה"כ וקטור

שם-טוב. אתה מוזמן להשתתף בדיון בכל נושא שאתה מוצא בו צורך או שייכות.

הצעה אחת הוגשה לוועדה על-ידי חברי-הכנסת גאולה כהן, חייקה גרוסמן , אהרון

נחמיאס, מרדכי וירשובסקי ותופיק טובי. הייחוד של הצעה זו הוא בקביעה העקרונית

כי חבר-כנסת לא יעסוק 1שום עיסוק נוסף על עיסוקו כחבר-כנסת.

די ליבאי;

לא זו בלבד, אלא שלא תהיה לו גם כל הכנסה נוספתגי כהן;

מדובר על עיסוק נוסף שהכנסה בצדו.

היו"ר מי רייסר;

בסיסה של ההצעה הזו הוא באיסור על חבר-כנסת לעסוק בעיסוק נוסף שהכנסה בצדו.

הצעה שהוגשה על-ידי בהסתמך על דברי יו"ר הכנסת בישיבה האתרונה ובהסכמתו, היא

הצעתם של חברי הכנסת ליבאי, מיכאל איתן ויוסי שריד. את הניסוח אני קבעתי, כאשר

על פרטים אלה ואתרים יכולות לבוא הערות. בסיסה של ההצעה הוא אי קביעה אם אסור

או מותר לחבר-כנסת לעסוק בעיסוק נוסף שיש עימו הכנסה, אלא בחירתה של ועדה צבורית

שתתמודד עם הנושא לעומק, ובמקביל ולאלתר נקיטה בשלושה צעדים: ו. פרסום פנקס

אינטרסים (בדומה למקובל בפרלמנט הבריטי);2. פרסום ההכנסה (בדומה לקונגרס

האמריקאי); 3. תיקון בחוקי האתיקה ואימוץ כמעט מילולי של הצעתו המקורית של הח"כ

וירשובסקי, שימנע מחבר-כנסת לייצג לקוח בפני רשות מימשל, פרט להופעה בבית-משפט.

על-פי הבנתי אלו ההצעות זו מול זו. אני חושב שההצבעה המרכזית צריכה להיות,

האם אנו מקבלים עתה דהחלטה שייכתב בחוק כי אסור שיהיה לתבר-כנסת עיסוק זה או אחר

או לא. על-פי אפשר יהיה לגבש הצעה.

יי שריד;

בסוף השבוע שעבר קיבלתי שיחת טלפון מיו"ר הוועדה. בנושא זה הייתי תמיד

פסימי מאד ולא האמנתי כי הוועדה מסוגלת להגיע להחלטה , לכן לאורך כל הדיון לא

התהלכתי בגדולות אלא בקטנות. ראיתי יתרון מסוים בהצעת היו"ר, לכן הסכמתי למנויה

של ועדה צבורית. אני מציע את ההצעה הבאה שמבטאת גם את השקפתי; קודם כל נצביע אם

הוועדה רוצה להקים או אינה רוצה להקים ועדה צבורית. שנית, תבוא להצבעה העמדה

העקרונית של תברי-הכנסת, האם הם חושבים שצריך או לא צריך להיות לחבר-כנסת עיסוק

נוסף. אני אצביע בעד הגישה העקרונית , שלא צריך להיות לחבר-כנסת עיסוק נוסף.

אני מבקש שנגיע קודם-כל להצבעה העקרונית האם צריך או לא צריך שתהיה ועדה צבורית.

אחר-כך נצביע על הגישות השונות.

גי כהן;

יש רוב למנוי ועדה צבורית.

זי אמיר;

בקוראי את הצעתם של חמשת חברי-הכנסת, איני מבין מדוע אניצריך ועדה צבורית.

הצעת חוק אפשר להטיל על היועץ המשפטי לוועדה שיגיש לנו. ההצעה הזו מקובלת עלי כי

אין היא מתחמקת. הצעתי לסדר היא לכתוב; א. לא יהיה חבר-כנסת רשאי לעסוק בשום

עיסוק בנוסף לעיסוקו כחבר-כנסת, אם שכר או הכנסה בצדם. שכר והכנסה אינם אותו

דבר. ב. אני מציע לומר שאנו מטילים על היועץ המשפטי של הכנסת להכין הצעת חוק

ברוח הדברים ולהגישה מיד לכנסת.

היו"ר מי רייסר;

היום נסיים את הדיונים הפורמליים.

די ליבאי;

לענין הפרוצדורלי; אני חושב שצריך להעמיד את שתי ההצעות זו מול זו. ענין

הוועדה מוסכם על כולם, ומה שחח"כ שריד מציע הוא להצביע בעד או נגד קיום עיסוק

נוסף. לא כך עומדים הדברים, כי יש לפנינו שתי חצעות ואי אפשר להגיש הצעה אחת מול

הצעה שניה מסורסת. נוח לי מאד להצביע בעד הצעתם של גאולה כהן ואחרים, כי היא

אומרת שנקבע היום עקרון, אשר לא ייושם. יש כאן הצהרת כוונות ותדריך לוועדה.

הוועדה תוכל לעשות רק דבר אחד; היא תוכל לומר כי מכיוון שהעקרון כל-כך

מרחיק-לכת, הוא יחול רק מהכנסת הבאה. הצעה כזו נראית לי מבחינה אופרטיבית, אך לאמבחינה מוסרית. ההצעה השניה אומרת שאנו עוקרים את שורש הרע: אנו מכריזים מיד על

צעדים אופרטיביים, כדי שכבר עתה לא יוכל חבר-כנסת לנצל את מצבו לרעה מול

הרשויות. הוועדה היא ענין נפרד, והיא תצטרך לבוזון את כל הנושא. אני מציע ליו"ר

להעמיד את שתי ההצעות זו מול זו, כדי שאם תתקבל אתת משתי ההצעות, אפשר יהיה

להציע הצעת תיקון.

היו"ר מי רייסר;

יש הצעה אחת האומרת כי קודם כל נצביע אם תהיה ועדה צבורית ואהר-כך נצביע על

עסוק נוסף - כן או לא. הצעה שניה מדברת קודם כל על החלטה בענין עסוק צבירי - כן

או לא. ישנה הצעה אחרת המעמידה את שהי ההצעות זו מול זו. להצעות התקון כמו זו של

זיק אמיר ניגש בשלב השני.

יי שריד;

אני מוריד את ההצעה שלי.

מי איתן;

רציתי להסתייע ביו"ר. לא נראית לי הגישה וההצעה של חה"כ שריד בדבר איסור

מוחלט על כל עיסוק נוסף. אם נחליט על הקמת ועדה, נעקוף את הצורך בקביעה זו

בהנחיות לוועדה. אם היינו מצליחים לקבל החלטה על הקמת ועדה חוץ-פרלמנטרית,

שתפקידה יהיה לדון בהגבלת עסוקיהם הנוספים של חברי-הכנסת והגבלת גובה שכרם

מעסוקים אלה, היינו משאירים לה מספיק מקום כדי לדון בסוגיה והיינו נותנים לה את

הכיוון הכללי.

היו"ר מי רייסר;

ההצעה שחברי-הכנסת האהרים מציעים סותרת את מה שאתה אומר. הם מדברים על אסור

מוחלט.
ג' כהן
בכוונה הדגשנו את המילה "עקרון" כדילאפשר לוועדה שתקום לממש זאת בצורה

ראלית, עם כל הסייגים או ההסתייגויות המתחייבות מן העקרון.
ז' אמיר
זה לא כתוב.

גי כהן;

ההצעה הזו עלתה גם בכנסות קודמות. היא הוצעה על-ידי ועל-ידי חהייכ שריד גם

לפני כמה שנים.
היו"ר מי רייסר
אתם הולכים "על הבנקטיי.

גי כהן;

הבעיה היתה שאנשים הציעו הצעות חילופיות, מתוך כך שחששו כי הצעותיהנו לא

תעבורנה. הדגשנו את העקרון כי לא יהיה מותר לקבל שכר או הכנסה מעיסוק נוסף. מה

שאנו מצרפים לעקרון זה- הוא שתקום ועדה שתמצא את הדרך החקיקתית המתאימה ליישום

העקרון הזה.יי שריד ;

בשעתו היה ברור כי שרים אינם יכולים להמשיך ולנהל עסקים, ואעפ"י כן מינו את

ועדת אשר.

יו"ר הכנסת שי הלל;

בהצעה שחתומים עליה חמישה חברי-כנסת יש לוח זמנים מסוים: תוך שבועיים עד

חודש תקום ועדה שתכין את הצעת החוק שתובא למליאה אשר תדון בהצעה בקריאה

ראשונה. אחר-כך יעבור הנושא שוב לוועדה ואחר-כך לקריאה שניה ושלישית, עד אז איני

רואה מה קורה, כלומר עולם כמנהגו נוהג. זוהי נקודה שאני מבקש להבהיר.

י' שריד;

אם מישהורוצה להגישמיד פנקס אינטרסים - בבקשה.
יו"ר הכנסת שי הלל
מה שאוכל לומר הוא שהוחלט להקים ועדה בעוד חודש. אותה ועדה תגיש הצעה אשר

תידון. זהו ענין שיכול להימשך חודשים ובינתיים לא השתנה דבר. יש לי תחושה שאם

הדבר עומד כפי שהוא, ייאמר כי בינתיים החליטו לדחות את ההחלטה כדברי הרצפלד:

"אד-ה ו ק".

מי וירשובסקי;

אני רוצה להבהיר שאנו עומדים על ההצעה שלנו, אשר תיכנס לתוקפה החל מהכנסת

הבאה. עד אז אפשר לקבל את כל ההצעות המועלות כאן. אני מצטער על-כך שבנקודה 4 לא

נאמר כי ההוראות של האיסור הטוטאלי תחולנה מהכנסת הבאה ובינתיים יחולו ההוראות

שנכתבו כאן.
היו"ר מי רייטר
הפערים הולכים ומצטמצמים.
מי פרוש
איני בעד קביעת עקרון ואחר-כך העברה לוועדה. אני מציע שקודם נקציב לוועדה

צבורית זמן של ששה חודשים, ואחר-כך נחליט.

זי אמיר;

האם אחר-כך נשנה את מה שהוועדה תציע?
אי ורדיגר
אנו מסבכים את הענין עד כדי כך, שבסוף דבר לא יתקבל. ההצעה שהוגשה על-ידי

חמישה וזברי-כנסת, כווזה יפה וטוב לקראת הכנסת הבאה. אמר חבר-כנס אחד שלו ידע כי

ההחלטה תחול גם על הכנסת חזו, לא היה מגיש את מועמדותו לכנסת. אני מציע שנקבל גם

את ההצעה המוגשת לקראת הכנסת הבאה, והנושא יועבר לוועדה צבורית אשר תפרש את

ההצעה.
די ליבאי
מה יהיה לה לפרש?אי ורדיגר;

ישנם אלמנטים בהצעה השניה, שנוכל לקבל בכנסת הזו.

ת' טובי;

אני חושב שאין מה להתחמק. יש שהי הצעות ויש להכריע ביניהן. השאלה היא אם

להתיר עסוקים נוספים או לא.

מי איתן;

מדובר על הכנסה מעסוקים נוספים.

ת' טובי;

אם מקבלים את העקרון הזה, מקימים ועדה אשר תפקידה יהיה להכניס את העקרון

למסגרת ההוקית. אני מסכים שהדבר יהול החל מן הכנסת הבאה. אני לא רואה שההחלטה

הזו עומדת בנגוד לכל צעד שאפשר להציע כבר לגבי הכנסת הזו.

שי דיניץ;

דעתי כדעת שני קודמי.

שי וייס;

הצטרפתי להצעת החמישה, ואני מציע שנצביע עליה בשלמותה. ישנם אינסוף דברים

שצריך יהיה להצביע עליהם אחר-כך.

חי גרוסמן;

כמה מילות הסבר; ישנם חברי ועדה שאינם יודעים כי כל מי שהציע איסור עיסוק

שיש הכנסה בצידו, התכוון גם לכתיבת כתבה או למתן הרצאה, כאשר ההכנסה ממקורות אלה

היא מעבר לתיקרה מסוימת. הגשנו הצעות נוספות שאינן זהות בדיוק לאלו של חברי

הכנסת גאולה כהן, יוסי שריד ואחרים. כל זה צריך להימסר לוועדה אשר תצטרך להציע

כיצד ליישם את העקרון. העקרון אינו חייב להיות טוטלי, זהו עקרון שיש לו נספחים

אשר ייבדק אם הם עומדים בנגוד לו או תואמים אותו.

די ליבאי;

אם יש עקרון של איסור עיסוק נוסף, תהיה לי דוגמה שאינה סותרת את העקרון

הזה.

יי שריד;

הוועדה תיתן דעתה גם למקרה בו חבר-כנסת מקבל תמלוגים מכתיבת ספר. אם נצביע

קודם כל מנוי הוועדה, לא אצביע כי אני רוצה לדעת מה יהיה תפקידה של הוועדה-

ועדה יכולה גם להחליט כי מה שמוצע כאן מצויין ואין צורך לשנות דבר. לדעתי צריך

קודם כל להחליט על העקרון של איסור עיסוק נוסף. חתמתי על העקרון ולא יותר מכך.

אני חושב שצריך להצביע קודם-כל עליו. אם יתקבל, אפשר יהיה להצביע על הוועדה ומה

שיהיה בתקופה הביניים.

די בן-מאיר;

אני חושב שהבעיה שניסתה חה"כ גרוסמן להסביר היא כי למעשה לנושא השכר כמה

הסברים. חה"כ ליבאי אמר שאין זה כך, ולכן אני מציע להציע לתקן את סעיף ו של הצעת
חמשת חברי-הכנסת על-פי הנוסח הבא
לא יהיה חבר-כנסת רשאי לעסוק בשום עיסוק קבוע

בנוסף לעיסוקו כחבר-כנסת, ששכר והכנסה בצדו. במילה "קבוע" אני נותן לוועדה

שנמנה את הפרשנות המתאימה.זי אמיר;

העיסוק לא יכול להיות קבוע.

די בן-מאיר;

כוונתי להכנסה קבועה.

יי שריד;

בהצעה שאני מצטרף אליה צריך לכתוב: וועדת הכנסת מצרפת לוועדה שקמה את כל

ההצעות שנוסחו בענין זה על-ידי ועדת הכנסת כנספח של ההצעה.

היו"ר מי רייסר;

במילים אחרות, אני מוסיף לכאן סעיף 4 - "נספחים".

אנו עוברים להצבעה; מאחר וחצעתם של חברי-הכנסת גי כחן, חי גרוסמן ואחרים

אינה מתייחסת לקדנציה הנוכחית, נצביע קודם עבור ההצעה המתייחסת לקדנציה

הנוכחית, קחו את ההצעה שלי, התעלמו מן הסעיף הראשון בה ותשימו-לב לסעיף 2 המדבר

על ביצוע ההחלסח לאלתר. בתיקון לחוקי האתיקה אני רוצה להוסיף "לאחר על-פי דין":

"אלא אם הייצוג נדרש בקשר להליך בבית-המשפס או לקראתו". במילים אחרות, אלה

הדברים שניסח חבר-הכנסת וירשובסקי בשעתו. על-ידי זה אנו באים ואומרים מה אנו

מתכוונים לעשות כבר עכשיו. אני מקווה שעל ההצעה הזו יש הסכמה פת-אחד של

חברי-תכנסת.
יו"ר הכנסת שי הלל
אני מבקש לשאול את היועץ המשפטי צבי ענבר: הדבר מקובל עלי, אך אנרמ שהתקון

יבוא בסעיף 12 של כללי האתיקה, בעוד שהבעיה של כללי האתיקה היא שאיך בהם כל

סנקציה.
היו"ר מי רייסר
לכן מובא ענין ההתחייבות האישית בסעיף הי, ואת זאת אפשר לעשות מיד ולא

בסתירת לכל ההצעות האחרות.
יו"ר הכנסת שי הלל
האם אי אפשר לעגן את הדברים האלה המקובלים עלי, גם במסגרת של חוק ולא רק

במסגרת של כללי אתיקה?

היו"ר מי רייסר;

מכיוון שהכל ארעי, ייתכן שוועדה זו או אחרת תאמר כי היא רוצה להכניס תקון

בחוק.
יו"ר הכנסת שי הלל
לכן נראה לי כי מה שאנו אומרים עתה, נכנס לכללי האתיקה ובינתיים תוכן חקיקה

אשר תכסה את הענין.
די ליבאי
צריך יהיה לשקול זאת, שכן גם חסנקציח תהיה משמעתית.יו"ר הכנסת שי הלל;

צריכה להיות תקיקה אשר תקבע מה הסנקציה. לוועדת האתיקה אין כל אפשרות

להפעיל סנקציה.

יי שריד;

חבר-כנסה שיהיה מוכן להפר את כללי האתיקה בענין כה רגיש, יהיה מוכן גם להפר

חוק.

אי נתמיאס;

אני מקבל את ההצעה המוגשת על-ידי חבר-הכנסת רייסר ועל-ידי אוזרים שהצטרפו

אליו, בכל הנוגע להוזלת הנושא עוד בכנסת הזו. סעיף הי אינו מקובל עלי. הסעיף

אומר כי תבר-כנסת יחתום באופן אישי על מהוייבות. יושב כאן חבר-כנסת אחד, שכאשר

קבעו את כללי האתיקה ואמרו שעלינו להגיש דו"ח ליו"ר אשר יוכנס לכספת, אמר כי

אינו רוצה לעשות זאת. במקרה זה אין בידינו כל אמצעי שנוכל לנקוס כלפיו. לעומת

זאת סעיף די בהצעתך בא לסגור את כל הערעורים וההרהורים כיצד הדבר יתבצע.

היו"ר מי רייסר;

אני מוכן לוותר על סעיף הי.

אי נחמיאס;

סעיף די מספק אותי, ואני חושב שבמקרה זה אני יכול לדבר בשם כל הוזברים

שהצסרפו לבקשה. סעיף זה מסמיך את יו"ר הוועדה והיועץ המשפסי שלה להגיש בישיבה

הבאה הצעות ליישום מיידי של המלצותיהם. אני מבקש למתוק את סעיף הי. לאהר שנסיים

את ההצבעה על הצעת יו"ר הוועדה, חה"כ רייסר, אני מבקש שניגש להצבעה על ההצעה

השניה.

היו"ר מי רייסר;

אני מבין שקיימת הסכמה לגבי הסעיפים אי,בי,גי ו-ד' אשר יהולו לאלתר.

יי שריד;

אני מציע למתוק את הנאמר בסוף סעיף בי;"בדומה לקונגרס האמריקאי".

היו"ר מי רייסר;

אני מוכן למחוק את המילים "בדומה לקונגרס האמריקאי" ו"בדומה לפרלמנט

הבריטי".

מי בעד קבלת סעיפים אי,בי, גי ר-ד' ונקיטת האמצעים הבאים לאלתר?

פה-אתד בעד.

משום ששתי ההצעות האהרות מדברות על ועדה צבורית אשר צריכה להכין המלצות

לקראת הכנסת הבאה, ישנה הצעה אחרת האומרת כי הוועדה תיבתר כאשר קיימת הוזלטה

עקרונית מראש על הגבלת האיסור, ויש הצעה אתרת האומרת כי אנו בותרים ועדה מבלי

להחיל עליה הגבלה כלשהי. לשתי ההצעות נצרף את הפרוטוקולים של הוועדה הזו

כנספרוים.

הצעה אתת אומרת כי תיבתר ועדה צבורית אשר תקבע בסוגיה זו בלי כל הגבלה

מראש. ישנה הצעה שניה שאומרת כי תיבהר ועדה צבורית שתקבע, אך קיימת החלטה

עקרונית האומרת כי אסור שתהיה לחבר-כנסת הכנסה מעיסוק נוסף. אני מבקש שמנסחי

ההצעה השניה יאמרו לי כיצד הם רוצים שאגיש אותה.
חי גרוסמן
מנדט הוועדה שתיבחר הוא להציע הצעות על בסיס העקרון של איסור עיסוק נוסף.
יי שריד
ועדת הכנסת מנחה את הועדה שחקום כי המלצותיה תהיינה מבוססות על עקרון של

איסור עיסוק נוסף של חבר-כנסת, שיש עימו הכנסה או שכר בצדו.

גי כהן;
יש לנו הצעה מנוסחת
לא יהיה חבר-כנסת רשאי לעסוק בשום עיסוק נוסף לעיסוקו

כחבר-כנסת, ששכר או הכנסה בצדו; 2. תוך שבועיים עד חודש מיום אישור העקרון הזה

על-ידי ועדת הכנסת, תקום ועדה צבורית חוץ-פרלמנטרית-
היו"ר מי רייסר
על-כך יש הסכמה.
יי שריד
אני מציע להצביע על סעיף 2 ו-3. אנו נותנים לוועדה "טרמס אוף רפרנס"

ברורים.
שי דיניץ
אני יכול להציע הצעה שתאחד את כולם. נשאיר את הסעיפים כמו שהם, ובסוף סעיף

2 נוסיף משפט שיאמר: "כולל ההצעות המצורפות כנספחים".
די ליבאי
זה יכול לכלול גם כל הצעה חדשה.
היו"ר מי רייסר
מה שקורא כאן הוא מגוחך. ישנה הסכמה על-כך שצריכה להיות ועדה צבורית. אנו

מצביעים עתה על הסמכויות של הוועדה הצבורית וההנחיות לה. ישנה הצעה אחת ברורה.

אתן לכם חמש דקות כדי להגיש לי הצעה בכתב שעליה נצביע.

(הפסקה לחמש דקות)
אי נחמיאס
מאחר וחהצעה הזו שאנו חתומים עליה והצטרפו אליה גם חברים אחרים, אומרת כי

תוגש הצעת חוק על-ידי הוועדה הצבורית לכנסת, וייערך עליה דיון במליאת הכנסת, -

ברור שכל הצעת חוק שתגיש לא תאושר פה-אחד אלא תעבור קודם כל דיון. אפשר יהיה

להתייחס לבעיות המיוחדות של חקלאים, סופרים ואחרים במסגרת הוועדה הצבורית,

במסגרת ועדת הכנסת או במליאה. לפיכך אנו עומדים על-כך שהנוסח שהובא בפני הוועדה

הוא הנוסח עליו י וצבע, פרט למשפט אחד: לא יהיה חבר-כנסת רשאי לעסוק בעיסוק

נוסף לעיסוקו כחבר-כנסת, ששכר או הכנסה בצדו.
מי וירשובסקי
כל היתר ישאר כמו שכתוב.היו"ר מי רייסר;
הדברים ברורים לחלוטין
מי בעד הקמת ועדה צבורית שתגיש המלצות אשר יתולו

בכנסת הבאה?

גי כהן;

לא כך צריכה להיות ההצבעה.

היו"ר מי רייסר;

קודם נצביע על-כך ואהר-כך נצביע על השאלה מי בעד מתן הנהיות לוועדה זו.

המחלוקת היא רק על ההנחיות לוועדה.

מי בעד הקמת ועדה צבורית?

10 בעד.

אין מתנגדים.

הוחלט להקים ועדה צבורית.

ההצבעה עתה היא לגבי ההנחיות לוועדה. ישנה הצעה אחת האומרת כי ההנתיות

לוועדה תהיינה כדלקמן; לא יהיה חבר-כנסת רשאי לעסוק בעיסוק נוסף לעיסוקו

כחבר-כנסת, ששכר או הכנסה בצדו. גירסה אחרת אומרת כי אין כלל להנחות את הוועדה.;

מי בעד הנחיית הוועדה?

11 בעד.

מי בעד אי הנחיית הוועדה?

7 בעד.

ברוב של 11 נגד 7 הוחלט להנחות את הוועדה.

תי טובי;

עכשיו יש להצביע על ההצעה השניה.

יי שריד;

יש להצביע על כל הנוסח.

היו"ר מי רייסר;

ישנה רק הצעה אתת. מה שהוחלט הוא שתוך שבועיים עד חודש מיום אישור העקרון

הזה על-ידי ועדת הכנסת, תוקם ועדה צבורית חוץ-פרלמנטרית, שתפקידה יהיה לגבש את

העקרון הנ"ל להצעת חוק מקיפה, אשר תענה על כל השאלות והנושאים המתתייבים מיישום

העקרון הזה הלכה למעשה. את הצעת החוק שגיבשה, תגיש הוועדה הצבורית לוועדת הכנסת

תוך שלושה הודשים מיום הקמתה.

תפקידה של הוועדה הזו יהיה להציע חוק מקיף שיענה על כל השאלות והנושאים

המחייבים יישום העקרון האומר שלא יהיה חבר-כנסת רשאי לעסוק בעיסוק נוסף לעיסוקו

כחבר כנסת, ששכר או הכנסה בצדו.צי ענבר;

הערה לסעיף 3 האומר שהצעה ההוק הזו תועבר כפי שהיא מוועדת הכנסת למליאת
הכנסת לצורך דיון
חוששני שהוועדה לא יכולה לקבל ההלסה הכובלת את שקול-דעתה

בעתיד.

היו"ר מי רייסר;

הסכמנו שהנספחים והפרוטוקולים יועברו גם הם לוועדה שתקום.

די ליבאי;

אם הברי-הכנסת המציעים התכוונו למה שאמרו, הם מתבקשים להוסיף ארבע מילית

בסוף הצעת ההחלטה שלהם. ההתלטה שלהם מדברת על יישום העקרון, לכן יש להוסיף בסוף.-

"וכן את החריגים לעקרון". בלי המילים האלו, המשמעות היא שהוועדה רק מיישמת עקרון

באופן טוטלי.

גי כהן;

הוועדה תקבע את ההריגים.

די ליבאי;

אני מבקש להביא את דברי להצבעה.

מי פרוש;

אני רוצה להזור לסעיף השני. בסעיף 2 (ב) נאמר כי כל הבר-כנסת יפרסם את

הכנסותיו. מה שאנו רוצים להשיג הוא ביקורת ואם כך הדבר, מדוע לא למסור זאת

ליו"ר הכנסת.

היו"ר מי רייסר;

את הפרוט נביא בשבוע הבא. על דעת כולנו אפשר למהוק את הפיסקה השלישית, לאור

הערתו של היועץ המשפטי.

(הישיבה ננעלה בשעה 10.35)

קוד המקור של הנתונים