ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 13/01/1987

המלצה לבחירת מבקר המדינה; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; קביעת מסגרת הדיון להצעות אי אמון בממשלה

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 95ו

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שלישי. י"ב בטבת התשמ"ז -13.1.87. בשעה 9.00 בבקר
נ כ ח ו
סגנית יו"ר הכנסת ח' גרוסמן

תברי הוועדה;

מי רייסר - היו"ר

ר' אדרי

י' ז' אמיר

מ' איתן

בי בן-אליעזר

שי דיניץ

די דנינו

ש' וייס

מי וירשובסקי - במקום חה"כ עטשי

אי ורדיגר

ת' טובי

די ליבאי

יי נאמן - במקום חה"כ גאולה כהן

אי נחמיאס

ר' פנחסי

הי קופמן - במקום חה"כ אולמרט

מי פרוש

אי קולס

די שילנסקי - במקום חה"כ מילוא

יי שריד

מוזמנים;

איה' שאקי - הבר הכנסת

ש' יעקבסון - מזכיר הכנסת

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת
היועץ המשפטי של הוועדה
צי ענבר

מזכירת הוועדה; מי ברפי

קצרנית; ני רינגלר

סדר-היום; א. ערעורים של הבדל הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים

בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום;

ב. המלצה לבחירת מבקר המדינה;

ג. קביעת מסגרת הדיון בהצעות אי אמון לממשלה.
היו"ר מי רייסר
אני פוחח את הישיבה.

א. ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר

אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים;

1. של חבר-הכנסת שאקי בנושא: "ההסחה למאבק מזויין ולרצח

בעצרת סטודנטים באוניברסיטת ביר-זית"

סגן יו"ר הכנסת חי גרוסמן;

הנימוק של יו"ר הכנסת והסגנים לאי הכרה בדחיפוח ההצעה הוא שהנושא איננו

דחוף. א) הדברים חוזרים על עצמם, גם אם הם חשובים הם לא בגדר הצעה דחופה

לסדר-היום ואפשר להגיש בנושא זה הצעה רגילה לסדר-היום. ב) הנושא כשלעצמו לא

ישאר ללא חגובה מאחר ואושרה שאילתה בעל-פה בנושא זה. זה לא נימוק פורמלי, אבל

עובדה היא שהמידע יובא לכנסת בתשובה לשאילתה בעל-פה.

איח' שאקי;

א) אני מצטער לקבוע שהסתה לרצח לא יכולה להיות דבר שבכל יום. אילו הסתה

לרצח היתה דבר שבכל יום - הנושא היה דחוף מאוד. ב) מדובר בסטודנטים היודעים את

אשר הם אומרים. כל עוד מדובר בהפגנה על הזכויות שהם דורשים, איש אינו חולק על כך

שהם עושים בקמפוס מה שליבם חפץ אם הדברים נעשים במסגרת המותרת בחוק, אבל מעשיהם

מלווים בהסתה למאבק מזויין, בהסתה לרצח של ראשי ערים שנתמנו כדין על-ידי שלטונות

צה"ל. הסתה למאבק מזויין והסתה לרצח הם דברים דחופים מאוד. לצערנו הגדול לא

פעם הוכח שמה שנחשב לא דחוף הופך דחוף לאחר מעשה. יהי רצון שלא יהיה מעשה

שבעקבותיו נאמר שבאמת הנושא דחוף מאוד.

כאשר מאות סטודנטים מתכנסים וקוראים למאבק- מזויין, לרצח, לפגוע בצה"ל,

במתיישבים ובכל מי שנמצא באזור שלדעתם צריך ללחום בו, כאשר הם מסיתים לרצח של

ראשי ערים שנתמנו כחוק - החוק הבינלאומי והחוק הישראלי שאחראי עליו הממשל הצבאי

שם - פירוש הדבר איומים שעלולים להיות להם חלילה תוצאוח בשטח. דהיינו, עלולים

לפגוע בראשי ערים, עלולים לפגוע באנשי צה"ל, עלולים לפגוע באזרחים חפים מפשע,

יהודים או ערבים.

לצערי מספר הצעות דחופות לסדר היום בנושא זה לא אושרו כדחופות ולאחר מעשה

התברר שכולן נדונו תחת שמות שונים. למשל, שלושת הנרצחים בלבנון. אני רוצה

למנוע את הרצת הרביעי. יש לומר לרוצחים שידינו תשיג אותם פעם, לפתות לרמוז למי

שאנחנו צריכים לרמוז שלא ניתן שמצב זה יימשך. אנחנו כל כך וזרדים - ובצדק - לכל

יהודי בעולם שנמצא בסכנה. שש הצעות בנושא זה נדחו. קצת רחמים, קצת יחס של כבוד

מינימלי למי שסבור שנושא מסויים הוא דחוף, כאשר נחיצותו מוכחת לצערי בשטח. הרצח

של הרביעי בלבנון בוודאי מוכיח שרצח השלושה הצדיק דיון, אחרת זה נראה כאילו

אנחנו נותנים לחיזבאלה ולכל עושי מלאכתם את החופש המלא.

אני מאוד מבקש מחברי הוועדה, ללא כל שיקול פוליטי, סיעתי או מפלגתי, לאשר

דחיפות ההצעה. אני לא מעלה את הנושא בשם סיעה או מפלגה, אני מעלה אותו בשם מה

שנראה לי מצפוני ונחוץ. כאשר אנשים מסיתים לרצח ראשי ערים, למאבק מזויין בריש

גלי - צריך לפחות להביא את מנהיגיהם לדין, להזהיר אותם שזה לא יישנה או להביא

לסגירה זמנית או כדומה. אני יודע שניסו וזה חבל, אבל העובדה שהמעשים חוזרים על

עצמם איננה סיבה לראות את הדברים כשיגרה. זה בדיוק מה שהם מצפים לו - שאנחנו

נראה את האיומים ברצת כשיגרה. אני מאמין שהיושבים פה אינם רוצים לראות שיגרת

איומים והסתות לרצח ולכן אני מאוד מבקש לאשר דחיפות ההצעה.כהיו"ר מי רייסר;

הצבעה

הוחלט; ברוב של 9 חברים נגר 6 ברחים - לא להכיר ברוזיפות ההצעה הנ"ל

היו"ר מי רייסר;

2. של חבר-הכנסת פלד בנושא: "דו"ח ועדת הסינט האמריקני

ומעורבות ישראל בעיסקות עם אירן והקונטראס"

3. של חבר-הכנסת טובי בנושא? "הגילויים החדשים על עסקת הנשק עם אירן

ותמיכה בקתטראס בניקרגוואה"
סגן יו"ר הכנסת ח' גרוסמן
בנושאים הנ"ל הוגשו הצעות רגילות לסדר-היום ולכן יש לדחות את הערעורים האלה

על הסף.

היו"ר מי רייסר;

הוחלט; לדחות את הערעורים הנ"ל

היו"ר מי רייסר;

אני מבקש להעיר להבר-הכנסת טובי, בישיבה הקודמת שלא השתתפת בה, העיר חבר

הכנסת מיכאל איתן כי על-פי התקנון אסור להבר הכנסת אחד להגיש יותר מערעור אחד

שלו, פרט לערעור קול היועץ המשפטי של הוועדה שאיתר זאת. קבענו שלהבא יגיש חבר

הכנסת רק ערעור אחד בלבד. מהפעם הבאה ואילך אבקש שתגיש רק ערעור אהד. אני מניח

שלא הודיעו לך על כך אחרת לא היית מגיש היום שני- ערעורים.

סגן יו"ר הכנסת חי גרוסמן;

לחבר הכנסת מותר להגיש הצעה דחופה אחת ואין כל אפשרות לערער על שתי הצעות.

היו"ר מי רייסר;

4. של חבר~הכנסת שילנסקי בנושא; "אי-תפקוד סדיר של הוועדות הפועלוו

לאישור זכאויות שונות של נכים, דבר הגורם להם סבל רב ופוגע בנכותם"

סגן יו"ר הכנסת חי גרוטמן;

יו"ר הכנסת והסגנים לא דחו דחיפות ההצעה, אלא העבירו את ההחלטה לשבוע הבא.

בניסוח האורגינלי של ההצעה היה אלמנט של שביתה של עובדי הביטוח הלאומי. מכיוון

שלא שמענו על שביתה בקרב עובדי הביטוח הלאומי אמרנו שנבדוק זאת ובשבוע הבא נדון

בהצעתך.

די שילנסקי;

בעת הפגנת הנכים נודע לי דבר שאני מתבייש שלא ידעתי עליו, דבר הזועק לשמים,

שהרופאים היושבים בוועדות שצריכות לאשר את הנכות שבתו במשך תשעה-וחצי חודשים

ולכן הוועדות לא פעלו. נכה הזקוק לרכב, שהרכב הוא לא תחליף לרגלים אלא רק לעזר,

לא יכול היה לקבל את רכבו כי הוועדות לא ישבו. נודע לי שבשעה שהפסיקו הרופאים את

שביתתם - החלו לשבות הפקידות-המזכירות ולכן הוועדות שוב לא מתכנסות.שמעתי מפי נכה שביום שישי קיבל הודעה שוועדה שצריכה היתה לשבת השבוע לא

תקיים את ישיבתה בגלל שביתת המזכירות. לא האמנתי למשמע אזני ושאלתי נכים אחרים,

כולל את ציפי ברון, יו"ר ארגון הגג. היא אמרה: אני מעודכנת לשלושה ימים. הנכה

אמר לי שהוא מעודכן ליום ראשון. אמנם האוצר מרוויח, כי לא נותנים רכב לנכים,

אבל היכן נשמע כדבר הזה? הוועדה לא יושבת כי עכשיו המזכירות שובתות.
סגן יו"ר הכנסת חי גרוסמן
מכיוון שגם יו"ר הכנסת והסגנים לא ידעו זאת, במקרה אני מכירה את הנושא,

נכון שבמשך תקופה ארוכה היתה שביתה של רופאים, גם תבר-הכנסת בן-אליעזר העלה נושא

זה, פעלנו בנושא זה, גם ועדת העבודה והרווחה וגם תברי הכנסת. השביתה הסתיימה

לפני חודשיים. לא שמענו שיש עכשיו שביתה מחודשת של הוועדות.

כאמור, יו"ר הכנסת והסגנים יבדקו את הנושא ואם זה באמת כך אולי בשבוע הבא

נאשר דחיפות ההצעה.
שי יעקבסון
הערה נוהלית: אפשר לערער על החלטה של יו"ר הכנסת והסגנים. אין עדיין החלטה

של יו"ר הכנסת והסגנים. הם החליטו לשוב ולדון בנושא בשבוע הבא. לכן אין על מה

לערער.

היו"ר מי רייסר;

אם הדחיפות לא תאושר, זכותו של חבר-הכנסת שילנסקי להעלות את ערעורו מחדש

בשבוע הבא בוועדת הכנסת.
- סוכם
כיוון שיו"ר הכנסת והסגנים עדיין לא החליטו בנושא - אין על מה לערער
היו"ר מי רייסר
5. של חבר-הכנסת עטשי בנושא: "חגיגות בזבזניות במשרד השיכון"

סגן יו"ר הכנסת חי גרוסמן;

חנושא שעלה בישיבת יו"ר הכנסת והסגנים היה חגיגות בזבזניות במסגרת פרוייקט

שיקום השכונות. מכיוון שנושא שיקום השכונות איננו פרוייקס ישראלי פרופר אלא קשור

עם קהילות בחוץ-לארץ בעקבות אותה שותפות, לכן יו"ר הכנסת והסגנים מצאו לנכון לא

לאשר דחיפות ההצעה. אבקש להעיר שלא כל נימוק שאני מביאה כאן משכנע אותי.
מי וירשובסקי
לפי פרסומים ונתונים שקיבלנו עומד משרד השיכון לערוך באמצע השנה הזאת

חגיגות עשור לפרוייקט שיקום השכונות ולהוציא על החגיגה עצמה 360 אלף דולר. בשעה

שאנחנו שומעים עוד היום על הקיצוצים הגדולים בתחומים השונים - אנחנו חושבים שזאת

ראוותנות להוציא סכום כזה לחגיגות, לא של מאה שנה או מאתיים שנה, אלא עשר שנים,

בפרוייקט של שיקום השכונות. אני חושב שאנחנו צריכים להביע את עמדתנו הנחרצת

בענין הזה. כאשר מקצצים לא צריך לערוך חגיגות על עשר שנים בסכום של 360 אלף דולר

שאיתם בוודאי אפשר לעשות משהו יעיל יותר ופרודוקטיבי יותר. אני יכול לפרט גם על

מה מוצע להוציא את הכסף.היו"ר מי רייסר;

אתה לא יכול לפרט, הרי לא אתה מגיש הערעור.

הצבעה

הוחלט; לדהות את הערעור הנ"ל

היו"ר מי רייסר;

6. של חבר-הכנסת רן כהן בנושא: "הממצעים החמורים של הדו"ח על תאונות עבודה"

סגן יו"ר הכנסת ח' גרוסמן;

מכיווון שבנושא זה התקיים בכנסת דיון לפני מספר ימים, יש כלל שלא חוזרים

על אותו נושא במסגרת של זמן קצר. לכן יו"ר הכנסת והסגנים לא אישרו דחיפות

ההצעה.

יי שריד;

אני בטוח שאילו חבר-הכנסת רן כהן היה יודע זאת הוא לא היה מגיש את הערעור.
היו"ר מי רייסר
הוחלט; לדחות את הערעור הנ"ל

היו"ר מי רייסר;

7. של חבר-הכנסת טובי בנושא; "האיומים ופעולות הטרור של אנשי תנועת כך

נגד אזרחים שוחרי שלום"

סגן יו"ר הכנסת ח' גרוסמן;

אני מייצגת באופן פורמלי את יו"ר הכנסת והסגנים. הטענה היתה שצריך להביא

עובדה קונקרטית מסויימת כדי שיו"ר הכנסת והסגנים יוכלו לדון בנושא.

תי טובי;

אם קראתם את דברי ההסבר, יש שם יותר מעובדה אחת קונקרטית. העובדה

הקונקרטית היא שבשבוע שעבר תנועת כך הפיצה כרוז עם שמות של כעשרה אנשים שנסעו

לרומניה לפגוש את אנשי אש"ף ובכרוז ציינו את הכתובות, השמות ומספרי הטלפון

וקוראת להתחשבן איתם. אחרי הפצת הכרוז האנשים שברשימה קיבלו איומים בטלפון,

"ביקורי בית" אצל מספר אנשים וביניהם אני מציין את דוד בורשטיין, דובר סיעת

חד"ש. ב-31 לחודש דצמבר באו אליו אנשים, אמרו שהם מהחברה קדישא והם רוצים את

הגופה של דוד בורשטיין. למחרת היום חיבלו במכוניתו. בירושלים פרצו את דלת ביתו

ונכנסו לביתו. זאת נוסף להטרדות הטלפוניות והאיומים. הוגשו שתי תלונות למשטרה -

במרחב הירקון ובירושלים - והמשטרה, למרות שהכתובת של מארגני ההטרדות והאיומים

ברצח ידועה, לא נקטה בצעדים. זה דבר חמור אשר חייב להידון בדחיפות ולקבל את

טיפול הכנסת.

היו"ר מי רייסר;

הצבעה

הוחלט; ברוב של 7 חברים נגד 6 חברים - להכיר בדחיפות ההצעה הנ"להיו"ר מי רייסר;

ב. המלצה לבחירת מבקר המדינה

כזכור לכל בראשית כנס החורף, נדמה לי בישיבה הראשונה שהתקיימה, העברנו הצעה

נוהל לבחירת המועמד לכהונת מבקר המדינה. הנוהל מצוי בתיקי החברים. סימונו -

צצ101. כפי שכתוב בנוהל, ננקוט בהליך הבא.

הישיבה הראשונה - הישיבה של היום - תוקדש להצעת מועמדים כאשר כל חבר ועדה

רשאי להציג מועמד אחד בלבד. בישיבה השניה ייערך דיון ולאחר הדיון תתקיים הצבעה,

כאשר בין הישיבות אפנה לכל השמות שהחברים יציעו על-מנת לקבל את הסכמתם להיות

מועמדים.

י' שריד;
שאלת הבהרה
האם בתקנון או במקום אחר כתוב שאפשר להציע מועמד אחד בלבד?

היו"ר מי רייסר;

זה נוהל שאנוזנו מציעים ואני מבקש לאשר אותו מראש.

מי איתן;

הנוהל הזה נתון לוויכוח.

היו"ר מי רייסר;

בוודאי.

יי שריד;

אני מציע שלא נדון בכלל בנוהל המוצע, הוא לא רלבנטי, מה זה משנה אם כל סיעה

תגיש יותר ממועמד אחד?
היו"ר מי רייסר
על הדברים הלא מהותיים חבל להתעכב. אני רוצה שנקבל לפחות את העקרון הבא:

הפרדה בין שלב הצגת המועמדים, שמעבר לשלב הזה אי-אפשר יהיה יותר להציג מועמדים.

חד וחלק, שיהיה ברור לכולם.

לעומת זאת, בהצבעה השניה, נאמר בסעיף 5(ד) בנוהל: "לא קיבל אף מועמד

קולותיהם של רוב חברי הוועדה, בהצבעה השניה רשאים רוב חברי הוועדה להציע מועמד

נוסף.".

אי קולס;

מאיור ולא נקבע היום המועד האחרון להגשת המועמדים, אם אתה כבר. רוצה לאמץ

הצעה שיהיה מועד - תקבע תאריך כגון השבוע הבא.

היו"ר מי רייסר;

מקובל עלי.

י' שריד;

דיוני זוטא יעסיקו את הוועדה וחבל, הבה נלך בדרך המלך.היו"ר מי רייסר;

מדוע אמרתי זאת? - עלינו להיות עקביים לגבי כל המועמדים. אני לא רוצה

שתהיה טענה בשלב מסויים שלגבי מועמד זה או אחר לא היו תנאים שווים. למשל, קראתי

שרוצים להציג מועמד מסויים בפני הוועדה. זה בסדר גמור, אני בעד, אבל עלינו

להחליט שכל מועמד שירצה יוכל להופיע בפני הוועדה, שניתן לכל מועמד זמן קבוע

שיוכל להציג את עצמו, או לחילופין לא ניתן לאף אחד אפשרות להופיע, אבל בוודאי

שלא יהיה מצב שמועמד מסויים כן יוכל להופיע בפני הוועדה ומועמד אחר לא.

אני מציע שישיבה זו תוגבל להצגת מועמדים בלבד.

מי איתן;

מה על נייר הנוהל המונח לפנינו?
היו"ר מי רייסר
נייר הצעת הנוהל היה נסיון לתחם את המשחק. הוועדה מציעה בלי תחומים, בלי

כללים - בבקשה. הצעת הנוהל המונחת לפניכם משקפת פוזות או יותר מת שהיה נהוג

בעבר.
י' ז' אמיר
אני מבקש להבהיר - לאוזר שיוצעו היום שמות, שגם בשבוע הבא תהיה לי או לחברי

הזכות להציע מועמד שלא הוצע היום.

היו"ר מי רייסר;

התשובה היא; מה שסוכם היום שכל חבר ועדה יהיה רשאי להציג מועמד או מועמדים

- יהיה קיים גם בשבוע הבא.

ת' טובי;

אני מבין שאנחנו לא מקבלים את הצעת הנוהל המונחת לפנינו.

היו"ר מי רייסר;

נכון.
ר' אדרי
אני מבקש להציע הצעה אתת חשובה - שנגביל את עצמנו בזמן ולא נגיע ל-7

בפברואר כאשר עוד אין מועמד למבקר המדינה. אני מבקש שהוועדה תחליט שתוך עשרה

ימים נבחר את המועמד שיקבל את רוב הקולות. יש לקבל החלטה מחייבת ולא לדחות יותר

את הנושא הזה.

היו"ר מי רייסר;

סדר היום הוא פרורגטיביה של היושב-ראש. אני מקבל את הבקשה שלך.

סיימנו את ההצעות לסדר ואנחנו עוברים לגופו של ענין.י' שריד;

אני רוצה להציג שלושה מועמדים. א. אני לא יודע אם המועמדים שהוצגו בעתונות

הם המועמדים הנכונים שאמנם יוצגו על-ידי שני הגושים הגדולים, כמו המערך מצד אהד

והליכוד מצד אחר. אם אלה המועמדים אני כמובן חושב שהם מועמדים ראויים. אני לא

אומר חלילה וחס מלה נגד המועמדים האלה, אבל בעצם העובדה שאנחנו מעלים מועמדים

אחרים יש כדי ללמד שאנחנו לפתות סבורים שלתפקיד המסויים הזה המועמדים שעומדים

להיות מוצעים על-ידי שני הגושים הגדולים אינם מועמדים מתאימים לתפקיד המסויים

הזה המחייב כישורים ספציפיים ואופייניים.

הסיבה שבגללה אנחנו מצאנו לנכון להציע יותר ממועמד אחד - שלושה מועמדים -

היא לא משום שהלכנו וליקטנו שמות של מועמדים, אלא משום שחשבנו שעל-ידי כך אנחנו

מסוגלים להגיש שירות סוב לוועדה הזאת מן הבחינה האומרת שייתכן מאוד ששלושה

מועמדים יכולים לאפשר לשני הגושים להתאחד סביב שמו של מועמד אחד מן השלושה. כאשר

יש מועמד אחד זה הרבה יותר קשה. כאשר יש שלושה מועמדים יכול מאוד להיות שזה

השירות שמפלגה קטנה יכולה לתת, שאחד מן השלושה ייראה לשני הגושים הגדולים כמועמד

ראוי ומקובל על שניהם-

לא אמנה את הסגולות הטובות ואת כל המעלות הטרומיות של כל אחד ואחד מן

חמועמדים אשר אני מעלה, משום שהם כולם אנשים ידועים. לכן אני פוטר את עצמי מן

הטורח הזה. אני מבין שאולי יהיה נוהג אחר לגבי מועמדים אחרים ששמם חולך פחות

לפניהם ואז יצטרכו להמליץ עליהם ולפרט את סגולותיהם הטובות.

שלושה המועמדים שאנחנו מציעים - ולא על-פי סדר זה - הם: 1. השופטת הדסה בן

עתו; 2. שמעון שטרית, פרופסור למשפטים? 3. חיים צדוק.

היו"ר מי רייסר;

חיים צדוק הודיע לי רשמית שהוא לא מועמד.

די ליבאי;

בשלב זה הוא מועמד של הסיעה, לא של עצמו.

יי שריד;

כל זמן שאין מכתב של חיים צדוק שהוא לא מסכים להיות מועמד - אני מציע אותו.

כל מה שנותר לי לעשות הוא להביע רצון שהענין יסתיים במהרה, כי אני לא חושב

שמהבחינה הציבורית, חינוכית ואפילו סמלית טוב שתהיה תקופה שאין בה מבקר מדינה,

בעיקר בתקופה מורכבת כפי שאנחנו חיים בה היום.

היו"ר מי רייסר;

אני חוזר ואומר שמר חיים צדוק הודיע לי רשמית שהוא לא מוכן להיות מועמד.

די ליבאי;

חיים צדוק אמר לי; אינני מועמד. והיה אם הפנינה אלי הסיעות הגדולות -

אשקול בדבר.

היו"ר מי רייסר;

מר צדוק אמר לי; אני לא מועמד ולא הסמכתי אף אחד.חי גרוסמן;

גם אני יכולה למצוא תכונות טובלת אצל כל אחד מהמועמדים שאת שמם שמעתי או

קראתי בעתונים. אין לי ספק שאין אף אחד שיהיה מועמד אידיאלי מכל הבחינות. מה

שאני בשם סיעתי מנסה להציע הוא א) את המועמד הבלתי תלוי ביותר מבחינת מעמדו

הציבורי ובלתי תלוי במנגנונים. ב) שמו לא מעורר מחלוקת בכלל ובוודאי לא מחלוקת

בתוך אותה מפלגה, אם הוא בכלל שייך למפלגה. ג) מועמד שידוע לנו שהוא אדם ללא

משוא פנים.

אנחנו מציעים בשלב זה - כמובן אם היא תסכים - את הדסה בן עתו.

שי וייס;

המועמד שלנו הוא יעקב ניצן. מאוד נהניתי מהצגת המועמדים של קודמי. מאוד

מחניף למפלגה גדולה שיכולה לתת שירות מסויים למפלגה קטנה הרואה את חבריה

כמועמדים שלה.

התפקיד הציבורי הבולט ביותר של יעקב ניצן היתה כהונה של כעשר שנים כנציב

שירות המדינה. כמו כן הוא מילא תפקידים מרכזיים במשרד החוץ, סגן מנהל לענייני

מינהל, היה תקופה די ארוכה יו"ר הדירקטוריון של "עמידר". היו לו תפקידים

נוספים. הוא עבד בתפקידים מגוונים בשירות הציבורי. אנחנו חושבים שהוא אדם מתאים

לתפקיד הזה ונרצה שהוא ייבחר.

ר' אדרי;

כדי לשכנע את חברי סיעת הליכוד במועמד שלנו, יעקב ניצן, אני מבקש לציין

שבזמן הליכוד, השר שמחה ארליך ז"ל מינה את מר יעקב ניצן ליו"ר הדירקטוריון של

"עמידר" והוא כיהן בתפקיד זה 5 שנים.

ת' טובי;

בלי לציין את המעלות של מועמד זה או מועמד אחר, אתייחס קונקרטית למועמדים.

אני מבקש להציע כמועמד את ד"ר וולף ארליך, משפטן, בעל נסיון ציבורי רב

בחיים הפוליטיים. הוא יו"ר ועדת הביקורת של המפלגה הקומוניסטית הישראלית. יש

פה חברים המכירים אותו. אני חושב שהם יצטרפו להערכתי לתכונות האישיות שלו.

אי קולס;

מאחר ואנחנו עוסקים בהליך חשוב, אני מבקש שלפני חברי הוועדה תהיה רשימה

רצינית של מועמדים.

אני מבקש להציע את מר מנחם סבידור כמועמד שאני מציע לתפקיד מבקר המדינה.
מי איתן
אני מציע אדם שגם הוא עסק בביקורת, היה מראשי שורת המתנדבים. בזמנו -

עורך-דין אליקים העצני.
מי וירשובסקי
אני חושב שאם השופטת הדסה בן עתו תסכים לקבל על עצמה את התפקיד הזה - היא

תהיה בעינינו הבחירה הטובה והמוצלחת ביותר וזה לא בא לגרוע מכישוריהם ומעלותיהם

של המועמדים האחרים שהוצעו כאן ובוודאי הועלו גם שמות אחרים. חשיבות אי התלות,

חשיבות אי הקשר עם מערכת פוליטית -יש בה לדעתנו חשיבות עליונה לתפקיד הזה.

לכן, אם היא תסכים - אני חושב שכל הוועדה צריכה להתאחד סביבה, כי זו תהיה הבחירה

חטובה ביותר. אם היא לא תסכים - נציע מועמד אחר בשבוע הבא.

אני רוצה להדגיש שמהשמות ששמעתי עכשיו יש שם אחד: יעקב ניצן שאנחנו לא

נתמוך בו, גם לא באחרים אבל אני צריך להתייחס למועמד של המפלגה הגדולה כאחד

מבעלי הסיכויים הגדולים, משום קרבתו אל המערכת הפוליטית, דבר שנראה לנו לא טוב

לתפקיד של מבקר המדינה עם כל ההערכה המקצועית שאנחנו נותנים לאיש. אני מדבר על

שמות ספציפיים, זוז לא ענין של כישורים אלא ענין של התמצאות במערכת הפוליטית.

אנחנו מצטרפים להצעת חברי הכנסת שריד וגרוסמן ומציעים את הדסה בן עתו

כמועמדת לתפקיד מבקר המדינה. אם היא לא תסכים - נגיש שמות אחרים.

היו"ר מי רייסר;

בינתיים קיבלתי פתק מהשר רובינשטיין הכותב: למרות שאינני חבר ועדת הכנסת

אני מבקש באופן אישי להמליץ על מר מנחם סבידור כמועמד לתפקיד מבקר המדינה.

חי קופמן;

אני מבקש להציע את מר חיים קוברסקי כמועמד לתפקיד מבקר חמדינה. אני חושב

שהוא מוכשר, הגון, בעל נסיון ומומחה בנושא הציבורי. כולנו מכירים אותו. אני

חושב שהוא ראוי לתפקיד מבקר המדינה.

אני מבקש להסביר לחברי מפלגת העבודה שממלא-מקום ראש הממשלה דהיום אמר לפני

מספר חודשים בכנסת שמר חיים קוברסקי הוא עובד הציבור מספר אחד של מדינת ישראל.

האצילות מחייבת. מר חיים קוברסקי הוא המועמד שלנו.

מי פרוש;

אנחנו מציעים את מר חיים קוברסקי שהוא גדול מרבן שמו, עצם השם אומר הרבה

יותר מאשר כל ההערכות שנרצה להעריך אותו. כשרונו הולך לפניו.
אי ורדיגר
הושמעו כאן הצעות. אחת המועמדות היא קרובת משפחה שלי.

אני מציע את מר חיים קוברסקי. מר חיים קוברסקי היה מועמד לתפקיד זה לפני

שנים. ייתכן מאוד שאפילו לפני המבקר האחרון, הוזכר שמו כאחד המועמדים. אם אנחנו

רוצים למדוד אישיות המקובלת על הכל - אפשר למדוד זאת לפי מסיבת הפרידה שערכו

לכבודו בכנסת באולם שגאל, כאשר כל המי ומי במדינה השתתפו במסיבה מכל החוגים, מכל

גווני הקשת. תמיד היה ידוע ומוכר, אולי מספר אחד בפקידות הממשלתית. אני חושב

שהוא מועמד מונאים ביותר, מקובל ביותר ואני מקווה שהוא ייבחר.

די פנחסי;

מאחר והועלו כל כך הרבה שמות וכל כך הרבה מועמדים, אין זה סוד שאנחנו

מעדיפים אדם בעל כישורים ויחד עם זאת גם אדם דתי. אנחנו מציעים את חבר-הכנסת

לשעבר שלמה לורינץ. עוד לא דיברתי איתו, אני מקווה שהוא יסכים להיות מועמד

לתפקיד מבקר המדינה.
מי פרוש
אם חבר-הכנסת לשעבר שלמה לורינץ יסכים להיות מועמד לתפקיד מבקר המדינה -

נשמח להציע אותו. אני וזושב שהוא לא יסכים.
היו"ר מ' רייסר
אני מבין שאין הצעות נוספות. תם שלב ההצעות.

אני מבקש לומר לחברי הוועדה שפתחנו תיק הנקרא: פניות הציבור בנושא מבקר

המדינה. אזרחים שונים כותבים את דעותיהם לגבי המועמדים השונים ששמם הוזכר

בעתונות. יש כאלה שממליצים ויש כאלה המגנים את המועמדים.

אני מוצא לנכון להביא זאת לידיעת חברי הוועדה. כל מי שרוצה מוזמן לעיין

בתיק המכתבים. אני אומר בצורה חד משמעית, לא אקבל בשבוע הבא טענה של הבר הוועדה

שיגיד שהאשימו והעלילו עלילות על מועמד מסויים והוא לא ידע על כך.
אי ורדיגר
מכתבים אלה מגיעים ישירות לכל חברי הוועדה.
היו"ר מי רייסר
עלינו להחליס בשאלה האם בישיבה הבאה נביא מועמדים שיציגו את עצמם או לא. על

הסוגיה הזאת אתן רשות הדיבור לחבר המצדד בכך ולחבר המתנגד לכך.
מי איתן
קיבלנו מכתבים בגנותו של מר קוברסקי. ביקשתי, לפני שאני מצביע בעדו או

נגדו, לתת למר קוברסקי את האפשרות להתייחס לאותן האשמות. לגיטימי לגמרי, טבעי

לגמרי שלא אצביע אוטומטית ולכן ביקשתי להזמין את מר קוברסקי לוועדה ולשמוע את

דבריו. ראוי שנשמע את דבריו ואם יש מועמדים נוספים שרוצים להציג את עצמם - ראוי

שנשמע גם אותם.
יי שריד
אני מבין את הבעיה של חבר-הכנסת איתן. אני אפילו יכול להסכים שאם קיבלת

אינפורמציה מטויימת והיא מדאיגה אותך מן הדין שתבדוק אותה, אבל הדרך שאתה ממליץ

עליה לא נכונה. כל אחד מאיתנו מקבל מכתבים על כל מועמד. אני בדרך-כלל זורק

אותם לסל, אבל זה לא מחייב אף אחד. אני מייעץ לך להיפגש איתו, להציג בפניו

שאלות ולהתרשם מתשובותיו. זה לא מחייב את הוועדה. אנחנו מכירים אותו שנים

רבות. לא מדובר פה בתחרות יופי, מדובר בסגולותיהם, מעלותיהם וכישוריהם של

המועמדים. אף אוזד לא כליל השלמות. לכן לא מתחייבת פרוצדורה כזאת והיא גם לא

מקובלת. זה גם לא לטובתו. לכן הזמנתו איבה מתחייבת לצורך הענין שאתה מתלבט בו.
היו"ר מי רייסר
הצבעה
הוחלט
לא להזמין את המועמדים להציג את עצמם ולענות על שאלות

של חברי ועדת הכנסת.

היו"ר מי רייסר;

בישיבה הבאה נעבור לשלב ההצבעות.

היו"ר מי רייסר;

ג. קביעת מסגרת הדיון להצעות אי אמון בממשלה

סיעת חד"ש הגישה הצעת אי אמון לממשלה בנושא: "ההחלטות הכלכליות של הממשלה

נגד השכירים ולטובת בעלי ההון הגדולים".

וזי גרוסמן;

גם אנחנו הגשנו הצעה בנושא זה והיא בדרכה לוועדה.

היו"ר מי רייסר;

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת הדיון להצעות הנ"ל. ההצעות תידונה בישיבת

הכנסת מחר.

אי נחמיאס;

אני מציע לקבוע 5 דקות לכל סיעה. מחר יום רביעי.
שי וייס
אני מציע לקבוע דקה אחת לכל סיעה.

יי שריד;

אני מציע לקבוע 10 דקות לכל סיעה.

היו"ר מי רייסר;

הצבעה

הוחלט; לקבוע הודעות סיעות במקום דיון בתחום של 5 דקות

להצעות אי האמון בממשלה מטעם סיעות חד"ש ומפ"ם בנושא הנ"ל.

הישיבה ננעלה בשעה 10.03

קוד המקור של הנתונים