ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 30/12/1986

הקמת ועדת משנה לבדיקת הנושאים; "הצעות דחופות, אי-אמון ושאילתה בעל-פה"; ערעורים של חברי-הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי-הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום; תלונת חה"כ די בן-מאיר נגד יו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה חה"כ ד' שילנסקי

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 191

מישיבת ועדת הכנסת

שהתקיימה ב י ום שלישי, כ"וז בכסלו התשמייז - 30.12.86 - בשעה 09.00נ כ ח ו;

חברי הוועדה; מי רייסר - היו"ר

מ' איתן

שי דורון

שי וייס

גי כהן

די מגן

יי נאמן

אי נחמיאס

אי קולס

י י שריד
מוזמנים
אי סרטני - חברת-הכנטת

סגנית מזכיר הכנסת שי כרם
יועץ משפטי לוועדה
צי ענבר
מזכירת הוועדה
מי ברפי

רשמה: עי הירשפלד
סדר-היום
א. ערעורים של חברי-הכנסת על ההלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר

אי-הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום;

ב. הכרעת ועדת הכנסת לענין דחיפות הצעה לסדר-היום;

ג. הקמת ועדת משנה לבדיקת הנושאים: "הצעות דחופות, אי-אמון

ושאילתה בעל-פה".
היו"ר מי רייסר
אני פותח את הישיבה.

א. ערעורים של חברי-הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי-הכרה

בדוזיפות הצעותיהם לסדר-היום

1. של חה"כ די מגן בנושא: "הצורך הדחוף לדון בכוונת משרד החינוך והתרבות

להעביר ילדים שמופרעותם קלה - מתחום החינוך המיוחד לכיתות רגילות

2. של חה"כ אי סרטני בנושא: "החלטת משרד החינוך לקצץ בחינוך המיוחד"

סגן יו"ר הכנסת ד' בן-מאיר;

נמסר לנו על-ידי הממשלה שלא חל כל קיצוץ בתקציב ולכן אין לבוא בטענות בענין

הזה אל משרד החינוך. יכול להיות שנעשות פעולות של העברה, או של יעול, אבל זה לא

ידוע לממשלה, מכיוון שלא קיצצו בתקציב של החינוך המיוחד. מאחר שבלאו-הכי עוד

מעט יהיה דיון בתקציב ואפשר יהיה לדון בנושא בצורה יותר כוללת, לכן לא קבלנו את

דחיפות הענין.

די מגן;

הנסיון מלמד שהחלטות המתקבלות בהנהלת משרד החינוך בתקופה זו של השנה

בדרך-כלל ישימות ובאות לידי ביטוי בתקציב, בתוכנית הלימודים ובתוכניות הארגוניות

של משרד החינוך בשנת הלימודים שלאחר-מכן. מתוך ידיעה אישית של אנשי הפיקוח

בחינוך המיוחד, אני יודע שמאז שד"ר שושני נכנס לתפקידו כמנכ"ל המשרד, בחוגים

רבים במשרד רווחת התפיסה שהחינוך המיוחד גוזל חלק נכבד מתקציב משרד החינוך, ויש

אפילו מגמות להטיל את הענין לכיוון משרד העבודה והרווחה.

ההחלטות שכבר התקבלו בדרג של עד מנכ"ל משרד החינוך עומדות בהיערכות לענין

הזה וצמצום התקציב בענין הזה יהיה על-ידי מיזוג כתות של חינוך מיוחד, כולל

אפשרות של הכנסת ילדים הסובלים מפיגור שכלי קל, עם כתות רגילות, ואני חושב

שלא צריך לפרט בפני הוועדה הזאת את ההשלכות השליליות הכרוכות ביישום החלטה כזו.

אני חושש שאם הכנסת לא תטפל בענין כבר בשלב הזה, כשהיא תתעורר לטפל בו

במועד אחר יהיה מאוחר ולא נוכל לתקן את המעוות.

אי סרטני;

כפי שנאמר, עכשיו קובעים לגבי העתיד מה יהיה במסגרת של תוכניות הלימודים

וכל הכרך בזה. לאור המגמה לבטל כתות מקדמות בבתי-ספר ולהעביר ילדים מכתות

רגילות בתקופה שמספר הילדים בכתות גם כן גדל בלאו-הכי והיכולת של המורות/מורים

להקדיש לילד תשומת-לב, הרי שכאן תהיה פגיעה חמורה מאד באותם ילדים שפשוט ייזרקו

לשולי החברה, וזו תהיה פגיעה שאי-אפשר יהיה לתקנה.

אני חושבת שלא החקציב קובע כאן אלא חלוקת הכספים בתוך המשרד עצמו, ולכנסת

יש מה לומר בענין הזה. לא ייתכן שאנחנו נשלים עם פגיעה בחלשים, שהם גם הנפגעים

ביותר.

היו"ר. מ' רייסר;

הצבעה

הוחלט; לדחות את שני הערעורים הנ"ל

היו"ר מי רייסר;

2. של חה"כ י' נאמן בנושא; "הנחיות פרס שלא להעביר כספים מהחקלאות

להתישבות מעבר לקו הירוקסגן יו"ר הכנסת ד' בן-מאיר;

מדובר על ציטטה מדבריו של ממלא-מקום ראש הממשלה לגבי התקציב של השנה הבאה.

בחודשים הבאים הכנסת תדון בהרתבה על התקציב של השנה הבאה וודאי שזה לא עונה

לקריטריונים של הצעה דחופה לסדר-היום. לדעתנו, הנושא הזה ודאי יזכה לדיון ממצה

ביותר הן במליאת הכנסת כאשר יובא התקציב והן בוועדות הכנסת שתטפלנה בתקציב, אם

זה בוועדת הכספים לגבי התקציב עצמו ואם זה בוועדת הכלכלה לגבי כל הנושאים של

הקצאת משאבים להתישבות ולחקלאות. לכן נשיאות הכנסת לא קבלה את דחיפות הנושא

הזה.

יי נאמן;

אני חושב שיש כאן אי-הבנה מסוימת. נכון שבמסגרת הדיון על התקציב תהיה

הזדמנות להתיחס ולדון בפרט זה או אחר. השוני פה הוא שהנושא הזה חריף מאד ויש לו

גם משמעות מדינית חריפה ביותר. בפעם הראשונה ממלא-מקום ראש הממשלה מביע דעה -

וזה יותר מדעה כשזה בא ממנו - שהיא חריגה בכל, גם לגבי כל מה שמקובל על מפלגת

העבודה והמצעים שלה. מר פרס אמר שבתוך כל הענין הוא מוכן להקריב גם את בקעת

הירדן. זה שוני חריף מאד, זו התחלה מדינית אחרת בכלל, שאומרת שכל מה שמעבר לקו

הירוק אפשר לשמוט אותו.

אי-אפשר לעבור על דבר כזה לסדר-היום מבלי להתיחס ומבלי לדאוג, לפני שנכנסים

עוד לענין התקציב, כי התקציב הוא השלכה של מדיניות. קודם-כל יש מדיניות. איש לא

בדק את הנושא הזה ועוד מעט שוב נשקע במספרים של התקציב. אבל לפני השקיעה

במספרים יש כאן דבר שקשור לעקרון. אני יודע שגם נסים זוילי יצא נגד הענין הזה.

אני מעריך שהנושא הוא מספיק משמעותי בתוכן האינטרינסי ולאו-דווקא כאחד

מסעיפי התקציב כדי להצדיק דיון דחוף בו עוד לפני שדנים בתקציב.

סגן יו"ר הכנסת די בן-מאיר;

אינני נכנס כלל לארגומנטציה שחבר-הכנסת נאמן העלה פה. היא לא עומדת לדיון.

השאלה היא רק אם זה עומד בקריטריונים של דחיפות, ונשיאות הכנסת קבעה שלא.

בשבוע הבא אפשר להגיש הצעה רגילה לסדר-היום בנושא הזה, ונדון בזה בהרחבה, אבל

אין כל דחיפות בנושא הזה כשמדובר על התקציב של השנה הבאה.

נשיאות הכנסת לא מתווכחת אתך לגבי התוכן, לגבי חשיבות הענין או הסכנה

שבענין, כפי שאתה מבין אותה, אבל היא לא דחופה. אתה יכול להגיש בשבוע הבא הצעה

רגילה לסדר-היום; אתה יכול להגיש בקשה לשאילתה בכתב או לשאילתה בעל-פה.

גי כהן;

חבר-הכנסת נאמן הגיש בקשה לשאילתה בעל-פה ולא אישרתם אותה. לא אישרתם כל

דרך דחופה.

סגן יו"ר הכנסת די בן-מאיר;

אפשר להגיש הצעה רגילה לסדר-היום ושאילתה רגילה.

היו"ר מי רייסר;

אנחנו עוברים להצבעה.

ה צ ב ע ה

הוחלט; לדחות את הערעור הנ"להיו"ר מ' רליסר;

4. של חה"כ ת' טובי בנושאים:

א. "דו"ח היועץ המשפטי על השב"כ וארועי אוטובוס 300";

ב. "סירובו של האוצר למלא אחר כל סעיפי הסכם השכר שחתם עם אחיות

בתי ההולים והעיצומים של האחיות"

סגן יו"ר הכנסת די בן-מאיר;

נשיאות הכנסת לא הכירה בדחיפות ההצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת טובי בגלל

העובדה שוזברת הכנסת גאולה כהן הגישה הצעה רגילה בענין אוטובוס 300.

מי איתן;

זו הפעם הראשונה שאני שומע שהבר-כנסת אהד מגיש ערעור בשם חבר-כנסת אחר.

היו"ר מי רייסר;

מזה חודשיים אנחנו דנים כך. אם תעיין בפרוטוקולים תראה שבכל שבוע אנחנו

דנים בצורה זו.

מי איתן;

השאלה אם מותר לו להעלות את זה.

היו"ר מי רייסר;

אנחנו בתהליך של הצבעה.
מי איתן
יש לי הצעה לסדר.
סגן יו"ר הכנסת ד' בן-מאיר
מכיוון שבשבוע הבא תועלה הצעה לסדר-היום של חברת-הכנסת גאולה כהן בענין

הזה, לא קבלנו את הדחיפות של הענין, כי זה בלאו-הכי יידון בהרחבה בשבוע הבא.
היו"ר מי רייסר
לפני שנעבור לערעורו השני של חבר-הכנסת טובי, רשות הדיבור לחבר-הכנסת מיכאל

איתן.
מי איתן
אני מודה ליושב-ראש ומתנצל על קוצר הרות. אני יושב בוועדה זו שנתיים ובפעם

הראשונה אני נתקל בכך שמערער מגיש ערעור בשם מישהו אחר. הוא יכול לייצג אותו,

אבל הערעור צריך להיות מוגש על-ידי אותו חבר-הכנסת, ואז מופיע ערעורו של

חבר-כנסח פלוני, ואלמוני מאותה סיעה מסביר את דבריו של פלוני.

אני טוען שאי-אפשר שחבר-כנטת אחד יגיש ערעור בשם חבר-כנסת שני, וצריך

להקפיד על זה. אני מבקש לשמוע את חוות-דעחו של היועץ המשפטי לוועדה בענין זה.היו"ר מי רייסר;

זה קיים מאז הכנסנו את התקנה שכל תבר-כנסת יכול להגיש הצעה אתת. רובר-הכנסת

תופיק טובי, אולי כבא-כת הסיעה שלו בוועדה זו, מביא כל שבוע יותר מערעור אוזד,

והדברים רשומים בפרוטוקול.

מי איתן;

יכול להיות. בשבועות האחרונים לא הייתי כאן.
סגן יו"ר הכנסת ד' בן-מאיר
חבר-הכנסת איתן, רק לפני כמה רגעים הבר-הכנסת מגן הגיש ערעור בשמו של

תבר-הכנסת וינשטיין והצבענו, ואף אהד לא העיר על כך.
מ' איתן
לא הייתי כאן בתחילת הישיבה.

סגן יו"ר הכנסת ד' בן-מאיר;

לכן אני מתדע אותך.

מ' איתן;

אבל אני הוזר ואומר שזה בניגוד לתקנון.

סגן יו"ר הכנסת די בן-מאיר;

בישיבה של נשיאות הכנסת נדונה אתמול השאלה שהברי-הכנסת מגישים הצעות וברגע

האחרון ניגש חבר-כנסת אחר ואומר שההצעה שהוגשה על-ידי הבר-כנסת פלוני היא שלו.

לא נאפשר לחבר-כנסת שיש לו כבר הצעה לסדר-היום דחופה אחת להעלות הצעה דחופה שניה

של מישהו אחר, כיוון שזה למעשה עקיפת ההחלטה. יותר מכך, כאשר הוא העלה הצעה

באותו שבוע והצעתו נדחתה, לא יתנו לו להעלות הצעה אחרת, מכיוון שלמעשה הוא ניצל

את זכותו, כי לכל חבר-כנסת מותר להגיש רק הצעה לסדר-היום אחת דחופה בשבוע ולא

שתים.
שי וייס
ומתי יחנו לו להגיש?

סגן יו"ר הכנסת די בן-מאיר;

לא יתנו לו להגיש בשם מישהו אתר.

שי וייס;

אבל אתו; אומר שבמקרים אחרים כן יתנו לו.
סגן יו"ר הכנסת די בן-מאיר
חבר-כנסת יכול להגיש ולזכות בהצעה אתת דחופה, ואם חבר-כנסת מסוים לא יכול

היה, זה נקרא שזה לא היה תרגיל, אלא שאותו חבר-כנסת באמת לא יכול היה.שי וייס;

זה היה תרגיל.

יי שריד;

למה זה צריך להיות תרגיל לפי דעתכם? אמנם זו פרורוגטיבה של הנשיאווז, אבל

מכיוון שנמסרה כאן הודעה שכאילו הנשיאות לא תאשר את זה, אני מבקש להביא את זה

כאן לדיון.

סגן יו"ר הכנסת די בן-מאיר;

בתקנון כתוב שכל תבר-כנסת יכול להגיש הצעה דהופה אהת לסדר-היום.

יי שריד;

בסיעות הקטנות כל ההסדר הזה הוא הסדר סיעתי. יש לנו ארבעה נושאים, אז

מחתימים באופן עיוור וקובעים מי יעלה מה.

מי איתן;

אם וזברי-הכנסת שריד ואלוני הגישו הצעות לסדר-היום דהופות, של הבר-הכנסת

שריד נדהתה ושל חברת-הכנסת אלוני אושרה, לתבר-הכנסת שריד אסור יהיה להעלות את

ההצעה בשם סיעתו. אחרת אתם עוזרים לעקוף את זה.

סגן יו"ר הכנסת די בן-מאיר;

נכון.

יי שריד;

אני לא עוקף דבר. יש לנו מכסה. כשהסכמנו ידענו למה אנהנו מסכימים. כל

סיעה עשתה חשבון ואמרה; יש לנו 4 חברים + 3; יש לנו 4-3 נושאים במשך שבוע - זה

מספק אותנו. אבל על-ידי זה שהחלטנו מה שהחלטנו הפכנו את זה לענין סיעתי.
מזכיר הכנסת שי יעקבסון
ההחלטה נובעת מהעובדה שחברי כנסת מגישים הצעות לסדר-היום בשמם ושלא בשמם,

ואחר-כך כשאנחנו צריכים להדפיס את הרשימה, אומרים; זה שלי. כלומר, יש אחד שזכה

מכוחו שלו בנשיאות, ובשניה שהוא זכה מכוחו של חבר כנסת אחר. את זה מבקשים

יושב-ראש הכנסת והסגנים למנוע, שחבר כנסת לא יקבל באותו שבוע שתי הצעות תחת שני

שמות.

י י שריד;

אתם פשוט לא יודעים איך הדברים האלה נעשים.

ש' וייס;

יש שתי טכניקות נפוצות. יש הטכניקה של הסיעות הקטנות, האידיאולוגיות,

המאורגנות. הדובר או המזכיר של סיעות כאלה הם אנשים מאד פוליטיים, מעורים. ביום

חמישי הם בעצמם מעלים ומנסחים 10-8 נושאים דחופים. כמה פעמים קרה לי שבנושא

השואה כבר הגישו הצעה בשמה של וזברת-הכנסת גרוסמן והיא אפילו לא ידעה על כך. זה

בסדר. הם גם תמיד מופיעים ראשונים לדיונים על הצעות לסדר, כי הם גם מגיעים

ראשונים למזכירות הכנסת ונרשמים ראשנים. טכניקה שניה היא של הסיעות הגדולות,

שמחפשים את הדובר או את המזכירה, ואז יוצאים שמיני בתור ולא זוכים לכל סיקור

עתונאי שהוא.אתם רוצים עכשיו לפגוע במסורת המוצלחת שהשתרשה, וזה לא בסדר.

יי שריד!

אני מודיע שכל מי שחתום יודע שהוא חתם ואף אתד לא מגיש בשמו של מישהו. לא

מעמידים פנים ואין פה חתימה כפולה, אלא יש פה חלוקת עבודה. לפעמים קורה שהגישו

כמה נושאים והיה התום יוסי שריד, אבל זה נושא שבסופו של דבר החלסנו שרן כהן יעלה

אותו. אבל גם העלאת הנושא, גם החתימה וגם השינוי נעשים על דעת הכל.

מזכיר הכנסת שי יעקבסון;

אבל שלא יופיע פעמיים השם יוסי שריד.

יי שריד;

זה לא יופיע פעמיים.

מי איתן;

אני רוצה שתנתקו את עצמכם מהסיעות הקסנות ותעברו לסיעות הגדולות. בזמנו

באנו לתקן תקנה בקשר לריבוי הצעות דחופות לסדר-היום כדי להגביל את המספר. בסיעות

הגדולות היו 5-4-3 חרוצים שהיו מגישים מספר גדול של הצעות דחופות לסדר-היום.

רבים מחברי הכנסת, לפחות 50% היו מגישים הצעות דחופות לסדר-היום לעתים מאד

רחוקות. אנחנו רצינו לצמצם את זה בצורה כלשהי ואמרנו שמותר להגיש רק הצעה אחת

דחופה והאחרונה תיחשב.

מה שקורה הוא, שאותם חברי-כנסת מגישים עוד הפעם את 4 - 5 ההצעות שלהם, כמו

שהיה קודם-לכן, חרף התקנה שתיקנו, אלא שבמקום להגיש אותה בשמם, הם אוספים חמישה

שמות. הנשיאות היתה ערה לזה ואמרה; אם כבר תיקנו תקנה, לא ניתן לעשות צחוק

ממנה. עכשיו אני מבין שהם לא הביאו בחשבון את הסיעות הקטנות. לכן, או שימצאו

פתרון או שיבסלו את התקנה, כי זה מגוחך. אתם הופכים את כל חברי הכנסת לצחוק

ולתכסיסנים.

סגן יו"ר הכנסת די בן-מאיר;

אנחנו לא מאשרים יותר מאשר חמישה נושאים. כך שגם אם יעשו את כל הסיבובים

האפשריים, לא יעלו יותר מחמישה נושאים. אנחנו גם הגבלנו את מספר ההצעות הרגילות

לשבע, אבל יש גם הצעות-חוק. ההצעה היא פשוסה; למנוע מוזבר-הכנסת את המימון

הסיבובי הזה.

אני מבין שיש בעיה של הסיעות הקסנות, אבל גם סיעה קטנה לא תוכל לתת, אחרי

הסידור הפנימי, לחבר כנסת אחד להעלות שתי הצעות. למשל, אם סיעת ר"צ מגישה ארבע

הצעות ואושרו שתים, אתה לא תוכל להעלות את שתיהן.

יי שריד;

זה גם לא יקרה אצלנו.

צ' ענבר;

אני מבקש להעחר הערה. התקנון מבחין במפורש בין מי שמעלה את ההצעה לבין מ'

שיכול לערער עליה. סעיף 88(א) לתקנון אומר במפורש שאת ההצעה מנמק או בעל ההצעה

או חבר אחר מסיעתו. לעומת זה, לערער יכול רק חבר-הכנסת שהגיש את ההצעה.היו"ר מי רליסר;

אני מבקש מהיועץ המשפטי של הוועדה להוציא מכתב לכל הסיעות, ובמיוחד להודיע

את זה להבר-הכנסת תופיק טובי, שמשתמש בזה.

תוך כדי הדיון בערעורו של חבר-תכנטת טובי גלשנו לענין דתיפות ההצעות

לסדר-היום. כעה נחזור לערעורו של חבר-הכנטת טובי בנושא: "טירובו של האוצר למלא

אחר כל טעיפי הטכס השכר שחתם עם אוזיות בתי-החולים והעיצומים של האחיות". אני

מבין שזה הערעור האחרון, לאור ההחלטה שקבלנו.

טגן יו"ר הכנסת די בן-מאיר;

לא קבלנו את ההצעה הדחופה כיוון שהנושא הזה, לצערנו הגדול, הוא נושא מתמשך

והוא עולה חדשות לבקרים. האיום הזה קיים שבועות וחודשים.

שי וייט;

זה דווקא דחוף.

סגן יו"ר, הכנסת ד' בן-מאיר;

דיה לצרה בשעתה. כלומר, אם חלילה תפרוץ שביתה, או עיצומים, בוודאי

חברי-הכנטת יעלו מהר הצעות דחופות לטדר-היום כי למנוע את הדבר הזה. כשיש לנו כל

מיני הצעות, יותר דחופות ופחות דחופות, אנחנו אומרים שההצעה הזאת לא נראית

דחופה, לנוכח הצעות שכבר אישרנו ונוכח הנושא שהוא נושא מתמשך ולא נושא שפתאום

נחת עלינו ואנחנו צריכים למנוע משהו מהיום למחר. לכן לא ראינו את הנושא כעונה

על הקריטריונים ולא אישרנו אותו. אבל אישרנו חמישה נושאים.
היו"ר מי רייסר
הצבעה
הוחלט
לדחות את הערעור הנ"ל

תלונת חה"כ די בן-מאיר נגד יו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה חה"כ ד' שילנסקי
היו"ר מ' רייטר
יש פניה, בגלל הקרנת הטרט, לדחות את הדיון בתלונת חבר-הכנטת בן-מאיר נגד

יושב-ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה חבר-הכנטת שילנסקי.
שי דורון
אני בקשתי, וגם חבר-הכנסת ביקש לדהות את הדיון בטעיף הזה, כי אנחנו צריכים

ללכת לוועדת התוץ והבטתון.
סגן יו"ר הכנסת ד' בן-מאיר
אני מבקש להעיר הערה לפרוטוקול. לפני שבוע הוזמנתי לכאן והענין נדחה כיוון

שחבר-הכנטת דב שילנטקי הוזמן לנשיא, והשבוע זה נדחה בגלל הקרנת הסרט. אני רוצה

לומר משהו אישי. אני מתחיל את עבודת הכנטת ביום שלישי בשעה וו ואז יש לי אפשרות

לעבוד שלוש שעות בתפקידי האחר בעירייה תל-אביב. אני ביטלתי את כל הפגישות כדי

להגיע לכאן לשעה 9.היו"ר מי רייסר;

מה שאתה אומר זה דבר כנה מאד אבל מאד לא טוב.

סגן יו"ר הכנסת די בן-מאיר;

אני לא וזבר הוועדה הזאת, ואני לא נעדר מישיבה כלשהי של ועדה שאני חבר בה.

אני ממלא את תפקידי בכל הוועדות ולכן אין לבוא אלי בטענות שאני מתחמק מעבודתי

בכנסת.

יי שריד;

אני מאד מעריך שוזבר-הכנסת בן-מאיר בא. אני קידמתי בברכה את ההצעה לדחות את

הדיון בנושא הזה, מפני שכל הזמן יש לנו התנגשויות עם ועדת החוץ והבטחון. ישיבת

הוועדה מתחילה שם בשעה 10 ואני יודע שאם עכשיו נתחיל בדיון, הוא לא יסתיים עד

השעה 10. אני נוגע בדבר ויש לי הצעה שאותה הגשתי בכתב. אני מחשיב מאד את הנושא

הזה, אבל אי-אפשר שכל הזמן יהיו התנגשויות עם ועדת החוץ והבטחון.

היו"ר מי רייסר!

הנימוק הטוב ביותר הוא שחבר-הכנסת בן-מאיר מסכים לדחיה.

ג. הקמת ועדת משנה לבדיקת הנושאים; "הצעות דחופות, אי-אמון ושאילתה בעל-פה"

היו"ר מי רייסר;

אתמול החלטנו שנקים ועדה שתדון בנושא של הצעות דחופות, אי-אמון והרחבת

השאילתה בעל-פה. אני מציע להקים ועדה בת 6 חברים; 2 מהליכוד, 2 מהמערך, 1 ר"ץ

ו-1 מהתחיה. 4 מהקואליציה ו-2 מהאופוזיציה.

שי וייס;

אני מציע שמהמערך יהיו תברי-הכנסת שמחה דיניץ ואהרן נחמיאס.

י' שריד;

אני מציע שיושב-ראש הוועדה יהיה חבר-הכנסת נחמיאס.

היו"ר מ' רייסר;

חברי הוועדה יהיו; חברי-הכנסת שמחה דיניץ, אהרן נחמיאס, שרה דורון, מיכאל

רייסר, גאולה כהן ויוסי שריד.

מ' איתן;

בהזדמנות זו אני רוצה לומר שצריכה להיות סיבה מאד מאד מיותדת שהוועדה תפסיק

את דיוניה ותלך לישיבה אחרת או לצפות בסרט. לעתים קרובות מדי אנחנו מקדישים

לענין של הקרנת סרט יותר מדי חשיבות. קצת חורה לי שאנחנו צריכים להשבית את

עבודת הוועדה בגלל שבמקום אחר מקרינים סרט. זה נראה לי קצת פיתות במה שאנחנו

עושים פה. לדעתי, מה שאנחנו עושים פה יותר חשוב מאשר הקרנת הסרט.

לי נאמר אתמול שיש מגמה כזאת, ואם נאמר לחבר-חכנסת שילנסקי שלא יתקיים כאן

היום דיון, בגלל שחבר-הכנסת שילנסקי איננו פה אני מסכים לדחות את הדיון. אבל אם

לא זה הטעם, אני חושב שצריך לקיים את הדיון.
היו"ר מ' רייסר
אני אבוא בדברים פעעם נוספת עם יושב-ראש הכנסת בנושא של ועדת החוץ והבטחון.

תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה הסתיימה בשעה 9.45

קוד המקור של הנתונים