ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 25/11/1986

הצעה לתיקון תקנון הכנסת בדבר העלאת הצעות לסדר-היום בשבוע הראשון של פתיחת כנס; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; שונות

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוסוקול מסי 180

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שלישי, כ"ג בחשוון התשמ"ז - 25.11.86, בשעה 9.00 בבקר
נ כ וז ו
סגן יו"ר הכנסת מ' כהן-אבידב

סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס

חברי הוועדה;

מי רייסר - היו"ר

מי איתן

י' זי אמיר

חי גרוסמן

שי דורון

שי וייס

אי ורדיגר

ת' טובי

ג' כהן

ד' ליבאי

זי עטשי

י' שריד
מוזמנים
מי וירשובסקי - חבר הכנסת

שי יעקבסון - מזכיר הכנסת

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת

היועץ המשפסי של הוועדה; צי ענבר

מזכירת הוועדה; מי ברפי

קצרנית; ני רינגלר
סדר-היום
א. ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים

בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום;

ב. שונות;

1. קביעת מועד לדיון במסקנות ועדת נבנצאל בענין שכר תברי הכנסת;

2. קביעת מסגרת הדיון בהצעות אי אמון בממשלה;

3. בחירת מ"מ ליו"ר הכנסת לתקופת העדרו מן הארץ;

4. קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום;

5. קביעת הוועדה שתדון בהצעות לסה"י בנושא מנועי בית-שמש;

6. קביעת הוועדה שתדון בהצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר;

ר. קביעת הרכב הוועדה המשותפת לדיון בנושא;

8. פניית חה"כ דורון בנוא השאילתות בעל-פה;

9. פניית חה"כ גרוסמן בענין תיקון התקנון;

ג. הצעה לתיקון תקנון הכנסת בדבר העלאת הצעות לסדר-היום

בשבוע הראשון של פתיחת כנס;היו"ר מי רייסר;

אני פותח את הישיבה.

א. ערעורים של הברי הכנסת על התלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר

אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים;

1. של חבר-הכנסת ליבאי בנושא; "סכנת התמוטטות מערכת השיפוט"

הערעור הראשון הוא של חבר-הכנסת וירשובסקי בנושא: "הקפאת עבודתה של הוועדה

למינוי שופטים". פורסמה בעתונות הודעה מוחלטת בנושא זה. נמתין לחבר-הכנסת

וירשובסקי. בינתיים נדון בערעור של חבר-הכנסת ליבאי.

סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס;

אני מבין שוועדת הכנסת מסכימה להפריד בין שני הערעורים מפני שהם שני נושאים

שונים. כאשר יבוא חבר-הכנסת וירשובסקי אומר לו שלגבי הקפאת עבודתה של הוועדה

למינוי שופטים כבר נמסרה הודעה שהם חוזרים בהם-, בעוד שהנושא שמעלה חבר-הכנסת

ליבאי מתייחס בכלל לתפיסה החדשה שצריך למצוא לה מזור ותרופה מיידית.
די ליבאי
הגשתי את ההצעה הזאת עוד לפני יום שישי, לפני ששר המשפטים הודיע על הקפאת

עבודתה של הוועדה למינוי שופטים, ולא קשרתי בכלל את הצעתי לענין הקפאת עבודתה של

הוועדה למינוי שופטים. הענין הוא שבשבוע הבא צריכה להיות הכרעה במשרד האוצר

לגבי תקציב משרד המשפטים ותוספת תקציב לשנה. תקציב משרד המשפטים הוא ממש לא

ריאלי - 30 מליון שקל שהם 18 מליון דולר. חסרים היום לבתי המשפט לצורך תפקוד

תקין 6 מליון שקל וגם זה לא בנמצא. בתי המשפט נדרשים לקצץ על-פי החלטת הממשלה

עוד ו מליון ו-200 אלף שקל והם יכנסו למצב שהם ממש לא יוכלו לתפקד.

הפניה היא של שר המשפטים ולמעשה עידוד לשר המשפטים כלפי האוצר. לא אציין

כאן את הנתונים שיש לי, אבל היום הסחבת בתיקים אזרחיים היא 3 שנים עד תחילת תיק.

הוסר חמור בעובדים מינהליים, אין מכשור בבתי-המשפט, המצב הוא באמת קטסטרופלי.

גם לא ייתכן לא לעזור מבחינה ציבורית לשר המשפטים במלחמתו בשעה שבכל מפעל

שמבקשים לעזור לו מבקשים 100 מליון שקלים.

לכן אני חושב שצריך לתת את הדעת לענין. דווקא בגלל ההכרעות המיידיות

בתקציב יש משמעות וחשיבות לדיון דחוף בנושא השבוע.
היו"ר מי רייסר
הצבעה
הוחלט
להכיר בדחיפות ההצעה הנ"ל
היו"ר מי רייסר
2. של חבר-הכנסת וירשובסקי בנושא: "הקפאת עבודתה של הוועדה למינוי שופטים"
סגן יו"ר הכנסת אי נהמיאס
אתמול הודיעו בישיבת יו"ר הכנסת והסגנים, וכן נמסרה אתמול הודעה מעל גלי

האתר וגם הבוקר התפרסם ששר המשפטים חזר בו מכוונתו זו. על כן להצעתו של

חבר-הכנסת וירשובסקי אין על מה לסמוך לעת הזאת.מי וירשובסקי;

מסביב לוועדה למינוי שופטים יש כמה וכמה דברים שצריך לדון עליהם. אני וזושב

שיש בעיות רבות. מכיוון שהשר הזר בו וסוכם שיהיה דיון - אני מוכן להסיר את

הערעור. אעלה נושא זה מוזדש כאשר הוא יהיה אקסואלי.

סוכם: הבר-הכנסת וירשובסקי ויתר על הערעור

היו"ר מי רייסר;

3. של חבר-הכנסת ורדיגר בנושא; "רדיפת יהודי אירן והסכנה לחייהם"

4. של הבר-הכנסת ארצי בנושא; "מצבם של יהודי אירן"

למיטב ידיעתי יש כ-9 הצעות בנושא רדיפת יהודי אירן.

סגן יו"ר הכנסת אי נהמיאס;

אני מבקש לדבר ביתידות עם חבר-הכנסת ורדיגר ואם הוא לא יסכים לדברי -

ערעורו יעמוד. אני מוכן עכשיו במשך הישיבה לדבר איתו.

י' שריד;

אני מבקש להעיר שמהר יועלו על סדר יומה של הכנסת הצעות רגילות לסדר-היום

בנושא ישראל-אירן.

אי ורדיגר;

זה נושא אתר ולא שייך לנושא שאני מעלה.

סוכם; הבר הכנסת ורדיגר וארצי ויתרו על ערעוריהם הנ"ל

היו"ר מי רייסר;

5. של חבר-הכנסת יוסף בנושא; "בעיית השירות הרפואי בדימונה -

מצב הגובל בפיקוח נפש"

בא-כוח סיעתו של הבר-הכנסת יעקב יוסף הודיע לי שהמערער לא יוכל להופיע משום

שהוא נפגש ברגעים אלה, עם ממלא מקום ראש הממשלה.

סגן יו"ר הכנסת אי נתמיאס;

המציע דיבר באופן כללי על כל הנושא ולא נתן שום דוגמה של פיקוח נפש שדיון

דחוף בכנסת היה מציל את המצב. אם יש בעיה של השירות הרפואי הכללי הוא יכול

להעלות את הנושא במסגרת הצעה רגילה לסדר-היום.

היו"ר מי רייסר;

הצבעה

הוחלט; לדהות את הערעור הנ"ל
היו"ר מי רייסר
6. של חבר-הכנסת מיכאל איתן בנושא: "עיכוב השלמתו של כביש חוצה שומרון

צומת מורשה צומת קסם"

סגן יו"ר הכנסת מי כהן-אבידב;

הבעיה היא א. של התשתית והסידורים, התברר שיש שם טעויות מסויימות בקשר

לתוואי ורוצים לתקן אותן. משום כך מתעכבת השלמת הכביש. מדובר בכניסה וביציאה

מהכביש. ב. עניין תקציבי. ג. הנושא אינו דחוף, אין זה אוזד העורקים הראשיים.

אין פה בעיה של מהדל או עניין דחוף לציבור. לכן יו"ר הכנסת והסגנים לא מצאו

לנכון להכיר בדחיפות ההצעה. אפשר להגיש הצעה רגילה לסדר-היום.

מי איתן;

א. על-מנת שאוכל לקבל קונסנסוס פוליטי, מדובר בקטע כביש שכולו נמצא תחת

תחולתו של החוק הישראלי. ב. הכביש כולו מוכן ואני נוסע יום יום בכביש הזה, כך

שאני לא יודע על מה מדברים כאשר אומרים שיש בעיות בתוואי. ג. השקיעו בכביש הזה

מליוני שקלים. הציבו ערימות עפר בכניסה וביציאה מהכביש על-מנת שהנהגים לא יוכלו

להיכנס ולצאת מהכביש. עם ישראל מוצא תמיד דרכים - אנחנו נוסעים דרך הפרדס. המצב

נמשך יום יום ואף אחד לא יודע מה מסתתר מאחרי הענין. הנושא דחוף מפאת אי השימוש

בכביש שהושקעו בו מליוני שקלים.

הי ו"ר מי רייסר;

הצבעה

הוחלט; לא להכיר בדחיפות ההצעה הנ"ל

היו"ד מי רייסר;
ב. שונות
1. קביעת מועד לדיון במסקנות ועדת נבנצאל בענין שכר חברי הכנסת

אני מבקש להודיע הודעה שתחסוך פניות רבות אלי. ביום שלישי הבא נקיים דיון

במסקנות ועדת נבנצאל. המסקנות הונחו אתמול על שולחן חברי הכנסת במליאת הכנסת,

כך שאני פטור מלשלוח אותן לחברי ועדת הכנסת. על כן, ביום שלישי הבא נקיים דיון

במסקנות כאשר לא אקבל את התירוץ שהמסקנות לא ידועות. לעניות דעתי הישיבה צריכה

להיות קצרה.

שי דורון;

אבקש להזמין את יו"ר הכנסת לדיון בנושא זה.

היו"ר מי רייסר;

המוזמנים הם בסמכות יו"ר הוועדה.היו"ר מי רייסר;

2. קביעת מסגרת הדיון בהצעות סיעות מפ"ם, חד"ש, ר"צ והרשימה המתקדמת

לשלום להביע אי אמון לממשלה בשל האירועים בעיר העתיקה

סיעות מפ"ם, הד"ש והרשימה המתקדמת לשלום הגישו הצעות אי אמון לממשלה בשל

האירועים בעיר העתיקה. ההצעה תידונה היום בכנסת. ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע את

מסגרת הדיון להצעות אי האמון הללו.

שי דורון;

אני מציעה מסגרת של הודעות סיעות במקום דיון - דיון משולב - בתחום של 10

דקות לכל סיעה.

די ליבאי;

מדוע שלא יהיה דיון אישי ובכך יעמוד לרשות ההברים יותר זמן? מדוע להגביל את

הדיון במסגרת הודעות סיעות? למה לתת רשות הדיבור רק למספר הברי כנסת בודדים? יש

נושא שיש אליו התייהסות מפלגתית-סיעתית ואז מותר להקצות רשות דיבור לסיעות, אבל

בנושא הזה אנחנו לא נחלקים לפי מפלגות וסיעות. לכן אני מציע דיון אישי.

שי דורון;

אם ייקבע דיון אישי רוב חברי הכנסת לא יימצאו במליאה במשך הדיון. לי לא

איכפת אם יהיה דיון או הודעות סיעות כי אני נשארת עד סוף הישיבה, אבל כיוון

שבשבוע שעבר התקיים דיון בנושא - זה מחזק את הצעתי להודעות סיעות.

יי שריד;

חבר-הכנסת ליבאי, אתם יכולים לחלק את הזמן שייקבע לסיעה שלכם ל-5-4 חברים.

ת' סובי;

אני מבין שחבר-הכנסת ליבאי מבקש דיון אישי כדי שיותר חברי כנסת יוכלו

להשתתף בדיון. זה יכול להתקיים גם במסגרת של דיון סיעתי, כי הדיון בנושא אי

אמון יכול להיות או הודעות סיעות או דיון סיעתי, מוקצב זמן וכל סיעה מחלקת את

הזמן שלה לפי ראות עיניה.

אני בעד מסגרת של דיון עם הקצבת זמן כדי שיותר חברי כנסת יוכלו להתבטא. אני

מציע לקבוע שעתיים לדיון.

די ליבאי;

אני מקבל את ההבהרה ומודה על הדברים.

היו"ר מי רייסר;

אם יש הצעה אחרת מאשר שעתיים דיון לעומת הודעות סיעות - בבקשה להציע. אם לא

- ניגש להצבעה.היו"ר מי רייסר;

הצבעה

בעד קביעת מסגרת של הודעות סיעות בתחום של 10 דקות - 9 וזברים

בעד קביעת דיון של שעתיים - 5 חברים

הוחלט; לקבוע הודעות סיעות במקום דיון בתחום של 10 דקות

הדיון בהצעות הנ"ל יהיה משולב.

היו"ר מי רייסר;

3. בחירת מ"מ ליו"ר הכנסת לתקופת העדרו מן הארץ

יושב-ראש הכנסת יוצא את ג1ולות המדינה ביום ה-9 בדצמבר וישוב ארצה ביום

ה-12 בדצמבר שנה זו. על-פי סעיף 20א(א) לחוק יסוד: הכנסת על ועדת הכנסת לבחור

סגן יושב-ראש שיכהן כמ"מ י ו"ר הכנסת לתקופה הנקובה.

שי וייס;

עם כל הכבוד והחברות לכל הסגנים, אני מבקש להציע את חבר-הכנסת אהרן נחמיאס.

היו"ר מי רייסר;

אם אין הצעות אחרות, ניגש להצבעה.

הצבעה

הוחלס; פה-אחד לבחור בסגן יו"ר הכנסת, חבר-הכנסת אהרן נחמיאס

כמ"מ יו"ר הכנסת בעת העדרו מן הארץ.

היו"ר מי רייסר;

4. קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חה"כ תיכון בנושא;

"רפורמה במשק הדלק"

הכנסת החליסה בישיבתה ביום אתמול לחסיל על ועדת הכנסת את הוועדה שתדון

בהצעה לסדר-היום בנושא; "רפורמה במשק הדלק" - מאת חבר-הכנסת תיכון. יש תת-ועדה

לענייני אנרגיה שהיא ועדה משותפת לוועדת החוץ והבטחון ולוועדת הכלכלה.

שי דורון;

אין זה נושא בטחוני. זה נושא כלכלי גרידא. הנושא הוא תחרות המחירים בין

חברות הדלק.

אי נחמיאס;

ועדת הכלכלה דנה בנושא הזה כבר למעלה ממחצית חשנה. לכן אין טעם שאחרי דיון

של מחצית השנה יעבירו את הנושא לוועדה אחרת. הועלתה הצעה במליאת הכנסת להקים

ועדה משותפת של ועדת הכלכלה ורעדת הכספים. אבל היות וועדת הכלכלה דנה. בנושא כל

כך הרבה זמן לא ניתן להוציא את הנושא ממנה.

היו"ר מי רייסר;

מי בעד ועדת האנרגיה ומי בעד ועדת הכלכלה?חי גרוסמן;

אין תת-ועדה, זו לא ועדה קבועה.

היו"ר מי רייסר;

זו בדיוק הסמכות של ועדת הכנסת בלבד להעביר את הנושא לתת-ועדה. שום גוף

אהר לא יכול להעביר את הנושא לתת-ועדה פרט מוועדת הכנסת. זו ועדה משותפת קבועה

שוועדת הכנסת הרכיבה אותה מוועדת החוץ והבטחון וועדת הכלכלה. הנושאים להצבעה

הם: או לוועדת הכלכלה או לתת-הוועדה לענייני אנרגיה.

הצבעה
הוחלט
להעביר את הנושא הנ"ל לדיון בוועדת הכלכלה
היו"ר מי רייסר
5. קביעת הוועדה שתדון בהצעות לסדר-היום בנושא: "מפעל מנועי בית-שמש"

הכנסת החליטה בישיבתה להעביר לוועדת הכנסת לקבוע את הוועדה שתדון בהצעות
לסדר-היום בנושא
"מפעל מנועי בית-שמש" - מאת חברי הכנסת: גרשון שפט, רן כהן,

צירלי ביטון, חייקה גרוסמן, יעקב שמאי, זיידן עטשי, מתתיהו פלד, דוד דנינו

וישראל קיסר.
שי דורון
אני מציעה לטובת הנושא להעבירו לדיון בוועדת הכספים.
אי נתמיאס
ועדת הכלכלה דנה בנושא מזה זמן רב ואין שום טעם להעביר את הנושא לוועדת

הכספים.
ת' טובי
אני מציע להעביר את הנושא לדיון בוועדת העבודה והרווחה.
זי עטשי
ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ-והבטחון יכולה להיות הוועדה המשותפת

האידיאלית לדיון בנושא זה.
י' זי אמיר
הנושא חייב להיות בוועדה משותפת של שתי ועדות כלכליות - ועדת הכלכלה הדנה

בנושא זה וועדת הכספים שצריכה למצוא את 150 מליון הדולר כדי למחוק את החובות של

מנועי בית-שמש, כאשר יו"ר הוועדה יהיה חבר ועדת הכספים.
ת' גרוסמן
אני חושבת שגם ועדת הכספים היא ועדה כלכלית. אני מציעה שיהיה שיתוף של שתי

ועדות - ועדת הכספים או ועדת הכלכלה בשיתוף עם ועדה שיש בה היבט חברתי. לכן אני

מציעה ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת העבודה והרווחה, או ועדת הכלכלה וועדת

העבודה והרווחה.י' שריד;

הנושא הוא קלאסי לוועדת הוזוץ-והבטהון. המפעל יקום או יפול אם מערכת הבטחון

תסכים לתת לו עבודה. מדובר כאן במנוע הלביא ובעבודות אלטרנטיביות. אם מישהו

בכלל יכול להשפיע על המפעל הזה זוהי רק ועדת ההוץ והבטתון. הנושא נדון באורה קבע

בוועדת ההוץ-והבטחון. זה הסיכוי היהיד של המפעל. כל הוועדות יכולות לדון בנושא

עד מהרתיים, אבל אם לא תהיה שם עבודה - זה לא ענין של מהיקת וזובות - שרק מערכת

הבטחון יכולה להפנות למפעל אז המפעל לא יהיה.

אני הושב שנכון להעביר את הנושא לדיון בוועדת ההוץ והבטהון, כי זה לא עניין

כלכלי לוועדת הכלכלה. גם נכון להעביר את הנושא לוועדת הכספים. הנושא צריך

להידון בוועדת החוץ והבטחון ובוועדת הכספים.

שי וייס;

כל החלטה שתיפול כאן תהיה די טובה, כי המגמה היא לגרום לכך שהכנסת תדחוף את

הנושא כביטוי לדעת הקהל ודעת הכנסת. מבצבצת בעיה עקרונית - ועדת הכלכלה דנה

והכינה מסמכים. לא פעם קורה שאנחנו בהינף יד מתעלמים, לא בזדון, מוועדות שהשקיעו

עבודה פרלמנטרית רבה בנושא. לגבי הסוגיה העקרונית הזאת - צריך לחווט את עבודת

הוועדות ואולי נעשה זאת בישיבה אחרת.

לענין שלפנינו אני ממליץ שנעביר את הנושא לדיון בוועדת הכלכלה ונפנה את

תשומת ליבה לכך שאנחנו נשמח אם היא ביזמתה תזמין נציגים של ועדת ההוץ והבטהון

וועדת הכספים. חיוני שוועדת הכלכלה תדון בנושא זה כי יש לה מסמך חשוב מאוד

בנושא זה וגם היא מביאה בחשבון את כל ההיבטים. חיוני שגם תהיה נציגות של ועדת

החוץ והבטהון וכל של ועדת הכספים.

מי איתן;

הועלו כאן כל ההצעות האפשריות. אני הושב שזאת אחת הפעמים הבודדות שאנחנו

מתלבטים ולא יודעים לאן לשייך נושא. אני הושב שהגיע הזמן שנעשה שימוש בסעיף 17

של תקנון הכנסת הקובע; "הכנסת תבחר ממזן לזמן, לפי הצעת ועדת הכנסת, ועדה לענין

מסויים שדינה לכל דבר, פרט לתקופת כהונתה, כדין ועדה קבועה, אם לא קבעה הכנסת

הוראות אחרות.".

נקבע ועדת אד-הוק בראשות יו"ר ועדת הכספים, שיהיו בה 2 נציגים מוועדת

הכספים, 2 נציגים מוועדת החוץ-והבטחון, 2 נציגים מוועדת הכלכלה ו-2 נציגים

מוועדת העבודה והרווחה.

די ליבאי;

ועוד הבר אחד מהוועדה לענייני ביקורת המדינה.

היו"ר מי רייסר;

ההצעה שלי דומה מאוד להצעת חבר-הכנסת איתן ואבי גם מוכן לקבל את וזהערה של

הבר-הכנסת ליבאי, כי היא פותרת לי את בעיית מספר חברי הוועדה. אם יהיו 2 חברים

מכל אחת מהוועדות הבאות; ועדת הכספים, ועדת החוץ-והבטחון, ועדת הכלכלה וועדת

העבודה והרווחה, וכן נציג אחד של הוועדה לענייני ביקורת המדינה, בראשות חבר ועדת

הכספים - יהיו 9 חברי ועדה כאשר נשמור על איזון מתאים של ייצוג נאות של סיעות

הבית, אני חושב שזו הצעה טובה והיא תיתן בולטות רבה לדברים שאמר חבר-הכנסת שבח

וייס, שהכנסת רוצה לדחוף את הנושא קדימה.

ת' טובי;

אני מציע להגדיל את מספר חברי הוועדה כך שיהיה בה ייצוג ליותר סיעות.
מי איתן
אני מבקש להעיר שלצורך הקמת וערת אד-הוק צריך לקבוע רשימה שמית.

היו"ר מי רייסר;

ברור. על-מנת לנתב נכון את הדיון אני רוצה להעמיד סוגיה אתת להצבעה. האם

אנהנו מחליטים על הקמת ועדת אד-הוק כפי שהציע הבר-הכנסת מיכאל איתן, או אנתנו

נשארים צמודים לוועדות הרגילות? כך נהסוך אלף ואהת הבחרות.

שי דורון;

עכשיו הבנתי איך נולד גמל - ישבה ועדה. באופן מהשבתי צודק הבר-הכנסת מיכאל

איתן בגישתו. מתוך נסיון של שנים בכנסת - ואני פונה למר יעקבסון לאישור דברי -

ועדות משותפות רבות היקף לעולם לא הניבו תוצאות טובות. ההשתתפות דלה מאוד,

חברים לא באים לישיבות כל לכל חבר יש לוח זמנים אחר של עבודת ועדות שונות. אני

מדברת כמו כולכם בכאב על מפעל עם בעיות כלכליות ועם עבר ניהולי קטסטרופלי.

לכן אני בדעה, אם באמת רוצים לעזור לנושא הזה ולהצעידו קדימה - שיש להעביר

את הנושא לדיון בוועדת הכספים אשר תשמע גם את נציגי הוועדה לענייני ביקורת

המדינה. אני חושבת שאם לא נפיק לקתים - לא תהיה הבראה. ועדת הכספים תשמע גם את

כל ההומר שאספה ועדת הכלכלה. אם לא נטיל הדיון בנושא זה על ועדה אחת - והיא

ועדת הכספים, בגלל ההיקף האדיר של החובות ושל ההבראה הדרושה כדי להפעיל את

המפעל. אם אנחנו חושבים במונחים של דרך קלה הנראית יפה מאוד על הניר ועל עזרה

לפועלים ולמפעל חיוני וחשוב - אני חושבת שצריך להטיל הדיון בנושא זה על ועדת

הכספים.

יי זי אמיר;

אני רוצה לנמק את הצעתי מדוע צריך להעביר את הנושא לשתי ועדות. אילו ועדת

הכלכלה לא היתה דנה ולומדת את הנושא על בוריו - הייתי מציע להעביר את הנושא

לדיון רק בוועדת הכספים. אני חושב שוועדת הכספים יכולה להעזר במה שוועדת הכלכלה

כבר למדה, מפני שוועדת הכספים צריכה להחליט מהיכן להוציא את התקציב הזה.

יש לי טענות לגבי ועדת החוץ והבטחון שמעבירים אליה הצעות לסדר היום והיא

באופן קבוע מזלזלת בהן. אני לא רוצה לתת דוגמאות אחרות, אבל אני העליתי שתי

הצעות לסדר-היום שהועברו לדיון בוועדת החוץ-והבטחון - נושא קריית-שמונה שהיה אז

נושא בוער ונושא העברת תע"ש לנגב. ועדת החוץ-והבטחון מתעלמת לגמרי מהדיון

בהצעות אלה למרות מכתבים לחברי הוועדה וליו"ר הוועדה. יש בעיה - ועדת ההוץ

והבטחון עסוקה בנושאים ברומו של עולם ולא בנושאים שהיא צריכה לטפל בהם יום יום.

לכן אני אומר להשאיר את ועדת החוץ והבטחון בצד. בוועדת הכספים יש חברים

רבים שהם גם חברים בוועדת החוץ-והבטחון.

להצעת חבר-הכנסת מיכאל איתן - האם אתם רוצים ועדה כדוגמת ועדת תעלת הימים

שישבה 4-3 שנים ולמדה את הנושא? נושא מפעל מנועי בית שמש הוא נושא דחוף. בעוד

שבועיים הממשלה צריכה להחליט סופית בנושא זה. אנחנו צריכים תוך שבועיים להגיש

את מסקנות הכנסת לפתרון הבעיה. לכן צריך להתחיל מייד לעבוד בנושא זה. כדי

להתחיל בעבודה יש צורך בוועדות אפקטיביות - ועדת הכלכלה שכבר למדה את הענין

וועדת הכספים שצריכה להחליט מהיכן לתת את התקציב.

לכן, בגלל דחיפות הענין, יש להעביר את הנושא לדיון בוועדה משותפת של ועדת

הכספים וועדת הכלכלה, בראשות נציג ועדת הכספים.
ג' כהן
נכון שיש אספקטים חברתיים ונכון שיש אספקטים בטוזוניים וכלכליים, אבל היום

הנושא נמצא בשלב שהוא דורש הכרעה של כספים. אני לא חושבת שכל וזברי ועדת הכספים

וועדת הכלכלה לא מסתכלים על הבתינה ההברתי ת.

אני חושבת שההצעה של חבר-הכנסת מיכאל איתן אינה טובה. נכון שיש סעיף כזה,

אבל ועדת אד-הוק כזאת רק תפגע בענין.

אני בעד הצעת חבר-הכנסת אמיר. ועדת הכלכלה טיפלה בנושא והיא צריכה להביא

מה שהיא למדה וועדת הכספים צריכה להכריע. אני מבקשת מהחברים להצטרף להצעה

להעביר את הנושא לוועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת הכלכלה, בראשות נציג ועדת

הכספים.

י' שריד;

הצעתי היא - אין שום פגם במקרה הזה אם שתי ועדות יגישו המלצות בנושא, זה

יתן משקל רב יותר להמלצות. אני מציע שנעביר את הנושא לוועדת הכלכלה ולוועדת

הכספים. ועדת הכלכלה בלאו הכי כבר קיימה את הדיון על כן היא לא צריכה לחדש

אותו, היא צריכה אולי לרענן אותו, וכן לוועדת הכספים.

היו"ר מי רייסר;

אני מעמיד להצבעת נסיון את ההצעה להעביר את הנושא לוועדה משותפת טל ועדת

הכספים וועדת הכלכלה, בראשותו של נציג ועדת הכספים, על-פי הצעת חבר-הכנסת ז'אק

אמיר, כי הרושם שלי הוא שזה הרצון של רוב חברי הוועדה.

ת' טובי;

אולי תצביע קודם מי בעד ועדה או ועדה משותפת ואחר-כך איזו ועדה.

היו"ר מי רייסר;

בבקשה. מי בעד הצעת חבר-הכנסת מיכאל איתן להקים ועדה מיוחדת, על-פי סעיף

17 של התקנון? מי נגד? מי בעד העברח הנושא לדיון בוועדה משותפת של ועדת הכספים

וועדת הכלכלה, בראשות חבר ועדת הכספים? מי נגד?

הצבעה

הוחלט; ברוב של 7 חברים לעומת 4 חברים - להעביר את הנושא לדיון

בוועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת הכלכלה,

בראשות נציג ועדת הכספים.

היו"ר מי רייסר;

עכשיו עלינו לקבוע את מספר החברים בוועדה המשותפת. 4 או 5 חברים מכל ועדה?

ת' טובי;

אני מציע 15 חברים.

צי ענבר;

צריך להיות מספר שווה.שי וייס;

אני מציע 5 חברים מכל ועדה.

יי זי אמיר;

אני מציע 3 חברים מכל ועדה כדי שהדיון יהיה יעיל.

ת' טובי;

אני מציע 7 חברים מכל ועדה.

היו"ר מי רייסר;

לפנינו 4 הצעות; 7 חברים מכל ועדה; 5 חברים מכל ועדה; 4 חברים מכל ועדה ו-3

חברים מכל ועדה. נצביע קודם מי בעד 7 חברים מכל ועדה.

הצבעה

בעד קביעת 7 חברים מכל ועדה - ו

נגד - רוב

ההצעה לקבוע 7 חברים מכל ועדה לא נתקבלה

י' שריד;

אני מציע שנתאחד על 5 חברים מכל ועדה.

היוייר מי רייסר;

אם אין התנגדות - בבקשה.

הוחלט; הוועדה המשותפת כספים-כלכלה לענין מפעל מנועי בית-שמש

תמנה 10 חברים - 5 חברים מכל ועדה.

היו"ר מי רייסר;

6. קביעת הוועדה שתדון בהצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הטוהר (מסי 8)

הכנסת החליטה בישיבתה מיום 11.11.86, אחר קריאה ראשונה, להטיל על ועדת

הכנסת לקבוע את הוועדה שתדון בהצעת החוק הנייל. נשמעה הצעה להעביר את הצעת החוק

לוועדת תחוקה, חוק ומשפט. האם יש הצעות אחרות?

אי נחמיאס;

אני מציע להעביר את הצעת החוק לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.
שי יעקבסון
ועדת הפנים עוסקת בבתי-סוהר ובמשטרה, אבל היו דברים מעולם שוועדת הכנסת

קבעה ועדה אחרת.צי ענבר;

מצד אחד בתי סוהר ופקודת בתי הסוהר הם בסמכות ועדת הפנים. אבל למה העלו

בכנסת את ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת החוקה תוק ומשפס? כי הסוגיה בה

עוסקים היא מי יתתום על הצו שעל-פיו מביאים אסיר לבית-המשפס. עד היום התם

השופט. בהצעת ההוק מציעים להעביר את סמכות ההתימה הזאת גם למזכיר הראשי. היות

והשאלה היא של סדרים" בבית המשפס, לכן הציעו את ועדת ההוקה, חוק ומשפט.

שי דורון;

לוועדת הפנים ואיכות הסביבה יש ועדת משנה לענייני משטרה ובתי-סוהר בראשות

הבר-הכנסת וירשובסקי. לכן אני תושבת שמטבע הדברים הצעת החוק צריכה לעבור לדיון

בוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

די ליבאי;

בהמשך לדבריו של היועץ המשפטי של הוועדה, זהו נושא מובהק של בתי משפט.

העובדה שהנושא קשור בהבאת אסירים - ניחא. זה נושא מובהק של הנוהלים בבתי-המשפט.

אני חושב שבהצעות הוק הכנסת חוטאת למלאכת חקיקה טובה כאשר היא משאירה לוועדת

החוקה, חוק ומשפט מינימום של עבודה.

שי דורון;

אני מסירה את הצעתי.

אי נחמיאס;

אני רוצה לנסות לשכנע אתכם למה יש להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת הפנים

ואיכות הסביבה. בתקנון הכנסת כתוב כי תחום ענייניה של ועדת הפנים היא משטרה

ובתי סוהר. לא יעלה על הדעת שכל נושא החקיקה במדינת ישראל יתועל ישירות

לוועדת החוקה, חוק ומשפט. מי שמתמצה, מלווה ויודע את העניינים המתרחשים

בבתי-הסוהר היא ועדת הפנים. מדובר פה בעדים שהם בבחי-הסוהר, ולא בעדים שהם מחוץ

לבתי-הסוהר, וצריך להביא אותו כדי להעיד. רק ועדח הפנים היודעת בדיוק את

המורכבות של בתי-הסוהר וכיצד העניינים מתנהלים שם חיא אשר צריכה לדון בהצעת החוק

הנ"ל.

צי ענבר;

בעקרון אינני טבור שכל החוקים צריכים ללכת לוועדת החוקה, חוק ומשפט. כל

ועדה צריכה לחוקק את החוקים בנושאים שהיא עוסקת בהם, אלא שכאן השאלה איננה כפי

שהציג אותה חבר-הכנסת נחמיאס. השאלה היא; למה הסוגיה הנדונה קרובה יותר? לבעיית

בתי סוהר או לבעיית סדרי משפט? כאן מדובר בשאלה מי בבית-המשפט יחתום על צו -

מזכיר או שופט.

אי נחמיאס;

פה מדובר בפירוש שמא יונו וירמו את בית-המשפט ויביאו עד שלא כהלכה.

יי שריד;

חבר-הכנסת וירשובסקי יביא את המומהיות שלו בבתי-הסוהר לוועדת התוקה, חוק

ומשפט בה הוא חבר.היו"ר מי רייסר;
לפנינו שתי הצעות
האחת - להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת החוקה, חוק

ומשפט; והאחרת - להעביר את הצעת החוק לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

הצבעה

הוחלט; להעביר את הצעת החוק הנ"ל לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט

היו"ר מי רייסר;

7. קביעת הרכב הוועדה המשותפת חוץ-ובטחון-ופנים ואיכות הסביבה

לדיון בנושא; יירצח תלמיד הישיבה בירושליםיי

הכנסת החליטה בישיבתה ביום 18.11.86 לבקש מוועדת הכנסת לקבוע את הרכב

הוועדה המשותפת - חוץ ובטחון ופנים ואיכות הסביבה - לדון בנושא: "רצת תלמיד

הישיבה בירושליםיי - מאת חבר-הכנסת יוסי שריד, אלעזר גרנות, יעקב יוסף, איח'

שאקי, אברהם ורדיגר, יהושע ממצא, בנימין בן-אליעזר, גאולה כהן ומנחם פרוש.

אני מציע 5 חברים מכל ועדה.

י' שריד;

אני מציע 3 חברים מכל ועדה בראשות חבר ועדת החוץ-והבטחון.

היוייר מי רייסר;

אני מסכים.

צי ענבר;

באופן עקרוני, כאשר הכנסת מטילה על ועדת הכנסת להרכיב ועדה משותפת, פירושו

של דבר שהוועדה יכולה להרכיב ממש ולא רק לקבוע את מספר החברים.
היוייר מי רייסר
כן. אנחנו נקבע עתה רק את מספר החברים. אם אין הצעות אחרות ניגש להצבעה.

הצבעה

הוחלט; הוועדה המשותפת הנייל תמנה 6 חברים - 3 חברים מכל ועדה

בראשות חבר ועדת החוץ-והבטחון.

היוייר מי רייסר;

ג. הצעה לתיקון תקנון הכנסת בדבר העלאת הצעות לסדר-היום בשבוע הראשון

של פתיחת כנס

ההצעה היא של חברת-הכנסת גאולה כהן. קיימנו דיון בנושא. כיוון שמסיבות

טכניות מזכיר הכנסת לא יכול היה להשתתף בדיון החלטנו לדחות את סיכום הדיון

לישיבה אחרת והיא הישיבה הנוכחית.

חי גרוסמן;

ביקשנו לדעת מה מקור התקנה המוזרה הזאת.י' שריד;

בשבוע הראשון של פתיחת כנס הידיים מלאות עבודה בעניינים שהממשלה מביאה

לכנסת.

היו"ר מי רייסר;

אי מבין שאין השגות, אין הסתייגויות מההצעה ואנחנו מאשרים את ההצעה.

הצבעה
הוחלט
פה-אחד להניח על שולחן הכנסת תיקון לסעיף 32 לתקנון כדלקמן:

1. בסעיף 32(ג) לתקנון הכנסת, במקום "לא תחול על השבוע

הראשון של כל כנס ועל שלושת השבועות האחרונים" יבוא:

"לא תחול על שבוע שדנה בו הכנסת בתקציב המדינה".
ת' סובי
אני מבין שהצעת התיקון תונח על שולחן הכנסת ומי שיש לו השגות יגיש את

השגותיו.
היו"ר מי רייסר
כמובן.
ב. שונות
שי דורון: 8. פניית חברת-הכנסת דורון בנושא השאילתות בעל-פה

אני מבקשת מיו"ר הוועדה, באחת הישיבות הקרובות, להעלות לדיון מחודש את נושא

השאילתה בעל-פה. אני מבקשת לעשות אותה דומה יותר למקובל בפרלמנס הבריטי, שהשרים

כולם, כולל ראש הממשלה, נוכחים בפרלמנט והשאלות לא ידועות מראש.
היו"ר מי רייסר
אני מציע לחברת-הכנסת דורון להגיש לי בכתב הצעה עם כל הסכניקה שאת מציעה.

אני מבטיח לך שאיך שתגישי את ההצעה אני אעלה אותה על סדר היום.
שי דורון
הכוונה שלי היא לא בדיוק העתק של המקובל בפרלמנט הבריטי. יהיה שוני. אולי

באמצע בין ובין. אני מציעה שהוועדה תדון בנושא זה עם יו"ר הכנסת והסגנים. שיהיה

שינוי, אבל עד איזה גבול נלך בשינוי.
היו"ר מי רייסר
תציעי הצעה שתהיה בסיס לדיון.
חי גרוסמן
9. פניית חברת-הכנסת גרוסמן בעניו תיקיו התקנון

מה אנחנו עושים? התיקון שמציעה וזברת-הכנסת דורון הוא תיקון משמעותי מאוד.

אנחנו עוסקים רק בתיקונים לשוניים. כל אחד מגיש בנפרד תיקונים מרחיקי לכת.

עכשיו התקבל תיקון אחד של חברת-הכנסת גאולה כהן, תיקון שאני מעריכה אותו. אני

שמחה שלא מחכים עד שיתקנו את כל התקנון. עכשיו באה חברת הכנסת דורון ומגישה

תיקון נוסף שגם הוא תיקון מרחיק לכת. אני הגשתי שורה של תיקונים לתיקון התקנון.
שי יעקבסון
זה עדיין לא תיקון התקנון, אלא בינתיים החלטת ועדת הכנסת.

חי גרוסמן;

זה יהיה חלק מהתקנון. נושא השאילתה בעל-פה הוא כמו חשאילתה הרגילה. יש

לי גם הצעות ביחס לשאילתה רגילה. לכן אינני חושבת שאנחנו יכולים לדון בכל תיקון

בנפרד, אלא נדון בכל התיקונים יחד.

היו"ר מי רייסר;

לא. כל יזמה לתיקון התקנון היא כמו יזמה של הצעת חוק. יש ספר חוקים ויש

תקנון.

חי גרוסמן;

הגשתי שורה של תיקונים לתקנון.

הי ו"ר מי רייסר;

נעלה לדיון את התיקונים שהגשת.

הישיבה ננעלה בשעה 10.00

קוד המקור של הנתונים