ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 28/10/1986

הודעת יו"ר הוועדה בדבר קביעת נוהל לבחירת המועמד המומלץ לכהונת מבקר המדינה; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום בנושא: "מצבן הקשה של ישיבות ההסדר" -מאת חבר-הכנסת גרשון שפט; קביעת הוועדה שתדון בהצעת חוק העונשים (תיקון מס' 26), התשמ"ו-1986; קביעת מסגרת הדיון בהצעות אי אמון לממשלה; קביעת מסגרת הדיון בנושא: "ההשלכות של חידוש הקשרים שלנועם ברית-המועצות על גורל אחינו שם" - מאת חה"כ ולדמן; קביעת מסגרת הדיון בנושא: "הצורך בייצוגן של נשים במועצות דתיות בבתי-דין רבניים ובייעול עבודתן -הצעה לסה"י של חה"כ ויר

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 173

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שלישי, כ"ה בתשרי התשמ"ז - 28.10.86, בשעה 9.30 בבקר
נכחו
חברי הוועדה;

מ' רייסר - היו"ר

מי איתן

י י ז י אמי ר

חי גרוסמן

שי דורון

שי דיניץ

די דנינו

ש' ו י יס

ג' כהן

א' קולס

יי שריד

שי יעקבסון - מזכיר הכנסת

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת
היועץ המשפטי של הוועדה
צ' ענבר
מזכירת הוועדה
מ' ברפי
קצרנית
נ' רינגלר
סדר-היום
א. הודעת יו"ר הוועדה בדבר קביעת נוהל לבחירת המועמד המומלץ

לכהונת מבקר המדינה;

ב. קביעת מסגרת הדיון בהצעות אי אמון לממשלה;

ג. קביעת מסגרת הדיון בנושא;

ד. קביעת הוועדה שתדון בהצעה לטדר-היום;

ה. קביעת הוועדה שתדון בהצעת חוק;

ו. קביעת מסגרת הדיון בנושא;
ז. שונות
1. פניית חה"כ אמיר בנושא העוזרים הפרלמנטריים;

2. פניית חה"כ דיניץ בנושא ועדת גבנצאל;

3. פניית חה"כ גאולה כהן בנושא הצעות דחופות לסדר-היום;

4. פניית תה"כ גאולה כהן בנושא ציון יום הולדת המאה של
דוד בן-גוריון
(עמ' 10-7)היו"ר מי רייסר;

אני שמח לפתוח את ישיבות הוועדח בכנס החורף.

א. הודעת יו"ר הוועדה בדבר קביעת נוהל לבחירת המועמד הממולץ לכהונת מבקר המדינה

לפני שנעבור לסדר-היומ, ברצוני למסור הודעה. על-פי החוק, בעוד כחודשיים,

בחודש ינואר, תפקע כהונתו של מבקר המדינה. על-פי החוק ועדת הכנסת היא הבוחרת את

מבקר המדינה. הובהר לי שגם אם מבקר המדינה הנוכחי מעוניין להמשיך בכהונתו הוא

זקוק להליך בחירה רגיל כמו כל מועמד אחר.

אני מודיע לכם אלו צעדים נקטתי עד עכשיו ומה בכוונתי לעשות בעתיד הקרוב

על-מנת שניערך לנושא בצורה הטובה ביותר. ראשית, ביקשתי מהיועץ המשפטי של

הוועדה, מר צבי ענבר, להכין הצעת נוהל לדיון בנושא זה, על-פי החוק ובהתייחסות

לתקדימים בעבר.

שנית, ביקשתי לתאם פגישה עם המבקר הנוכחי על-מנח לשמוע מה דעתו ולדעת אם

הוא מועמד הוא לא מועמד לתפקיד.

אנחנו נקיים, אולי כבר בשבוע הבא - כי כשוט עו"ד טוניק חולה, אחרת הייתי

נפגש עמו עוד השבוע - דיון ראשוני בו ועדו; על-מנת לגבש את כללי המשתק שלנו.

ולא, הדיון בנושא נבקר המדינה יתקיים בשבוע שלאחר מכן.

גי כהן;

האם אין כללי נוהל קבועים בנושא בחירת מבקר המדינה?

היו"ר מי רי יסר;

אין. זה כמו חוק חסינות חברי הכנסת בענין הסרת חסינות של חבר הכנסת. יש

חוק. על-מנת למנוע כל מיני תופעות שעלולות לקרות, אני מבקש שנקבע נוהל שנסכים

עליו לפני שאנחנו מדברים על מועמד זה או מועמד אחר. על-פי הנוהל הזה ננהג כאשר

הבחירה תהיה אקטואלית.

אני מבקש ממזכירת הוועדה לחלק עם ההזמנות לישיבה לשבוע הבא את הנוהל שהציע

היועץ המשפטי של הוועדה.
שי דורון
מה השוני מהפעמים הקודמות?

היו"ר מ' רייסר;

אין שום שוני. זה אותו נוהל כפי שהיה בבחירות הקודמות.
י' שריד
מתי צריך לבחור?

צי ענבר;

תוך חודש ימים מעת שהמשרה התפנתה.
ש' יעקבסון
מותר לוועדה גם לבחור זמנית.היו"ר מי רייסר;

הודעתי קודם שאני עומד להיפגש עם המבקר הנוכוזי. אני אקיים אתו שירות, אשאל

אותו מה הוא רוצה, מה הוא מציע. נצא מתוך הנהה שאם הוא יודיע לי חד-משמעית שהוא

לא מעוניין יותר לרוץ והוא ימליץ לבחור במועמד אתר כמה שיותר מוקדם, אני לא תושב

שאסור לנו לבתור קודם. אסור לנו לבחור מאוחר יותר מתודש לאחר שהמשרה התפנתה.

היום רק מסרתי הודעה בנושא זה. נקיים דיון מסודר בנושא בשבוע הבא. כל אחד

יבדוק את הנוהל שמציע היועץ המשפטי של הוועדה, ובשבוע הבא או בשבוע שלאחר מכן

נקיים דיון ונקבע את הנוהל לבחירת המועמד למבקר המדינה.

ש י דורון;

מה פירוש נקבע את הנוהל? הרי הנוהל נהיר לנו. אם רוצים להציע שינוי זה דבר

אחר. אם אין שינוי מדוע התעורר הנושא?

היו"ר מי רייסר;

עוררתי את הנושא מהטעם הפשוט. נתקלתי בנושא מסויים הנקרא הסרת חסינות של

הבר הכנסת שבו כל הדיון - ועברתי על הפרוטוקולים - הוא דיון על נוהל. אני לא

רוצה בנושא של בתירה פרסונלית שכל הדיונים יסובו סביב מה מותר ומה אסור וכוי.
שי דורון
בזמנו התעוררו שאלות האם יש הגיון וצדק בכך שוועדת הכנסת היא הבוהרת את

מבקר המדינה. אני מבינה שאין ערעור או מתשבות לשנות את המצב הקיים.
היו"ר מ' רייסר
לא.

ש' יעקבסון;

אז לא היתה הוועדה לענייני ביקורת המדינה.
היו"ר מ' רי יסר
אני מבקש שנבהיר את הנוהל לפני שנציע מועמד לכהונת מבקר המדינה. כאמור,

נדון בנושא בשבוע הבא או בשבוע שלאתר מכן.
ב. קביעת מסגרת הדיון בהצעות אי אמון לממשלה
ו. של סיעת "כך" בנושא: "אדישות הממשלה להשוואה של חה"כ פלד

בין התנ"ך לימיין קאמפף', ספרו של היטלר ימ"ש"

סיעת "כך" הגישה הצעת אי אמון לממשלה שתידון בכנסת היום, יום שליטי, בנושא:

"אדישות הממשלה להשוואה של תבר-הכנסת פלד בין התנ"ך ל"מיין קאמפף", ספרו של

היטלר ימח-שמו".

האמת היא שחבר-הכנסת כהנא פנה אלי בבקשה להעלות נושא זה לדיון בוועדת

הכנסת. תלונתו בהחלט עניינית בנושא הזה והתכוונתי להעלות את הנושא על סדר יומה

של ועדת הכנסת. אחרי שהוא מעלה הצעת אי אמון בממשלה בנושא זה נצטרך לחשוב אם

להעלות או לא להעלות נושא זה לדיון בוועדת הכנסת.עלינו לקבוע מסגרת לדיון בנושא זה.
ש' דורון
אני מציעה לקבוע דקה לכל סיעה וכרגיל לא לנצל את רשות הדיבור.

ה י ו "ר מ' רי יסר;

כיוון שאיננו יכולים לקבוע דקה לרשות הדיבור - נקבע 5 דקות לכל סיעה

וכרגיל הסיעות לא תנצלנה את זכות הדיבור.
הותלט
לקבוע 5 דקות לכל סיעה בהצעת אי האמון של סיעת "כך"

היו"ר מי רייסר;

2. של סיעת חד"ש בנושא: "סירובה של הממשלה להענות לתביעותיהן של האחיות",

3. של סיעת מפיים בנושא; "טיפול הממשלה במשבר במערכת הבריאות ובשביתת האחיות "

סיעת חד"ש הגישה הצעת אי אמון לממשלה בשל סירובה להענות לתביעותיהן של

האחיות.

סיעת מפ"ם הגישה הצעת אי אמון לממשלה בשל טיפולה במשבר במערכת הבריאות

ובשביתת הארזיות.

שחי ההצעות תידונה בכנסת מחר, יום רביעי. עלינו לקבוע מסגרת הדיון לנושא.

אבקש הצעות.
שי דורון
אני מציעה לקבוע 10 דקות לכל סיעה ושהדיון יהיה משולב.

י' ז' אמיר;

אני מציע לקבוע 5 דקות לכל סיעה.

הי ו"ר מי רי יסר;

הוחלט; לקבוע 10 דקות לכל סיעה בדיון המשולב בשתי הצעות אי האמון הנ"ל
היו"ר מ' רייסר
ג. קביעת מסגרת הדיון בנושא: "הצורך בייצוגן של נשים במועצות דתיות

בבתי-דין רבניים ובייעול עבודתן -הצעה לסה"י של חה"כ וירשובסקי

הכנסת החליטה בישיבתה מיום 6.8.86 לכלול בסדר יומה את הנושא הנ"ל. ועדת

הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת לדיון בנושא.

שי דורון;

אני מציעה לקבוע שעה לדיון בנושא הנ"ל.

י' ז' אמיר;

אני מציע לקבוע שעתיים לדיון בנושא הנ"ל.

הצבעה

הוחלט; לקבוע שעה אחת לדיון בנושא הנ"להיו"ר מי רייסר;

ד. קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום בנושא: "מצבן הקשה של ישיבות ההסדר" -

מאת חבר-הכנסת גרשון שפט

הכנסת החליטה בישיבתה מיום 6.8,86 להטיל על ועדת הכנסת לקבוע את הוועדה

שתדון בהצעה הנ"ל.

שי דורון;

אני מציעה להעביר את הנושא הנ"ל לדיון בוועדת הכספים.

חי גרוסמן;

אני מציעה את ועדת החינוך והתרבות.

היו"ר מי רייסר;

הצבעה

הוחלט; להעביר את הנושא הנ"ל לדיון בוועדת הכספים

היו"ר מי רייסר;

ה. קביעת הוועדה שתדון בהצעת חוק העונשים (תיקון מס' 26), התשמ"ו-1986

הכנסת החליטה בישיבתה ביום 11.9,86, אחר הקריאה הראשונה, להטיל על ועדת

הכנסת לקבוע את הוועדה שתדון בהצעת החוק הנ"ל. מדובר בתיקון בעבירוח מין.
ש' דורון
אני מציעה להעביר את הצעת החוק הנ"ל לוועדת החוקה, חוק ומשפט.
היו"ר מ' רייסר
אם אין התנגדות - נעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

הוחלט; להעביר את הצעת החוק הנ"ל לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט
היו"ר מי רייסר
ו. קביעת מסגרת הדיון בנושא: "ההשלכות של חידוש הקשרים שלנו

עם ברית-המועצות על גורל אחינו שם" - מאת חה"כ ולדמן

הכנסת בישיבתח ביום 11.9.06 החליטה לכלול בסדר יומה את הנושא הנ"ל. ועדת

הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת לדיון בנושא.
שי דורון
כהפגנת הזדהות אני מציעה לקיים בנושא זה דיון ארוך. אגיד מה שאמרתי פעמים

רבות. מרבית הפרלמנטים באירופה הקדישו יום שלם לדיון בנושא זה; לא ייתכן שכנסת

ישראל לא תקדיש יום אחד לדיון בנושא זה.י' ז' אמיר;

היה דיון בכנסת בנושא זה. אל תגידי שלא היה דיון.

יי שריד;

בפרלמנטים אוזרים היה יום אוזד של דיון ואצלנו יש כל שבוע דיון בנושא זה.

אני מציע לקבוע שעה אתת לדיון בנושא הנ"ל.

הוחלט; לקבוע שעה ארזת לדיון בנושא הנ"ל

היו"ר מי רייסר;

ז. שונות;

1. פניית חבר-הכנסת אמיר בנושא תנאי השכר של העוזרים הפרלמנטריים

י' ז' אמיר;

אני מבקש לא רק להעלות את נושא תנאי השכר של העוזרים הפרלמנטריים, אלא גם

שוועדת הכנסת תקבל ההלטה בנושא זה. כתוב אצלנו שהעוזרים הפרלמנטריים צמודים

בתנאי שכרם לכל מר שמתרחש אצל עובדי המדינה, אם זה בתוספת שכר או בתוספת יוקר.

הפעם נחתם הסכם בין הסתדרות עובדי המדינה לבין המדינה וקבעו לא תוספת שכר, אלא

שכל עובד, ולא תשובה דרגתו, יקבל אוטומטית דרגה נוספת.

יש בעיה בגזברות הכנסת בנושא זה. חשב הכנסת אמר לי שהוא זקוק להחלטה

פורמלית של ועדת הכנסת כדי לבצע זאת. אני לא חושב שצריכה להיות החלטה פורמלית,

אני חושב שיש לבצע זאת אוטומטית. אם עובדי המדינה קיבלו דרגה נוספת במקום שכר -

אין ספק שהעוזרים הפרלמנטריים צריכים לקבל דרגה נוספת באופן אוטומטי. אבל היות

וחשב הכנסת ביקש את אישור הוועדה - אני מבקש את אישור הוועדה.

יי שריד;

מה שעובדי המדינה קיבלו - העוזרים הפרלמנטריים צריכים לקבל. כל מה שיש

בהסכם הכתוב הרשמי בין עובדי המדינה לבין המעסיק - יחול עליהם.

היו"ר מי רייסר;

אני מציע שאנחנו נחליט משהו אחר. נחליט שיו"ר ועדת המשנה לענייני שכר,

חבר-הכנסת ז'אק אמיר, יקבל יפוי כוח מאיתנו להחליט בנושא זה יחד עם היועץ המשפטי

של הוועדה. אני לא יודע מה שכתוב שם. ההחלטה שתקבלו תהיה בשם הוועדה כולה.

חי גרוסמן;

לפי מיטב ידיעתי לעוזרים הפרלמנטריים אין שום זכויות סוציאליות.

י' ז' אמיר;

אתם יכולים להטיל זאת עלי.

היו"ר מי רייסר;

אי-אפשר לדון בנושא זה עכשיו, כי לא שריינת תקציב לזה.
היו"ר מ' רייסר
הוחלט; לייפות כוחו של יו"ר ועדת המשנה, חבר-הכנסת ז'אק אמיר,

בהתייעצות עם היועץ המשפטי של הוועדה, להחליט בנושא זה

בשם ועדת הכנסת.
היו"ר מ' רייסר
2. פניית חבר-הכנסת דיניץ בנושא שכר חבוי הכנסת הנדון בוועדת נבנצאל
ש' דיניץ
היות ודיברנו על יו"ר ועדת המשנה לענייני שכר, יש לנו ענין שתלוי ועומד כבר

זמן רב - נושא שכר חברי הכנסת הנדון בוועדת נבנצאל.
היו"ר מ' רייסר
שוחחתי עם יו"ר הוועדה אתמול. הוא ביקש מהחברים להתאזר בסבלנות. שאלתי

אותו: באילו מונחים? - של שבועות, חודשים, שנים? הוא אמר: ימים.
י י שריד
אני מייעץ לו עקב שביתת האחיות -שאנחנו נתאזר בסבלנות יותר מכמה מים.

נתאזר בסבלנות מספר חודשים ואפילו שנים.
היו"ר מי רייסר
3. פניית חברת-הכנסת גאולה כהן בנושא הצעות דחופות לסה"י
גי כהן
אני מציעה לוועדה לשנות את הנורמה - אני לא יודעת אם היא נוהל או מעוגנת

בתקנות - שבשבוע הראשון של כינוס הכנסת אין הצעות דחופות לסדר-היום. אני חושבת

שזו תקנה לא רציונלית. דווקא אחרי פגרה, כאשר מצטברים כל כך הרבה נושאים, אין

אפשרות להעלותם בדחיפות לסדר-היום.
היו"ר מ' רייסר
הנוהל הזה מעוגן בתקנון. תרשי לי להציע לך הצעה קונקרטית. תגישי הצעה

לשינוי התקנון ואני מבטיח לך שאעלה את הצעתך מייד לדיון. יש תמיכה בהצעתך;

4. פניית חברת-הכנסת גאולה כהן בנושא ציון יום חולדת המאה של בן-גוריון
גי כהן
אני מבקשת להתייחס לנושא ציון יום הולדת המאה של דוד בן-גוריון בכנסת.

שוחחתי טלפונית בנושא זה גם עם יו"ר הכנסת, אני חושבת שהדיון בכנסת לא הלה די

מכובד, עם כל הכבוד לדברי יושב-ראש הכנסת. אם מציינים אירוע כזה בכנסת מכובד

יותר אם נואמים 6-5 חברים מסיעות הבית, לפחות משתי הסיעות הגדולות. כיוון שרק

יו"ר הכנסת נשא דבריו הדיון היה רשמי יותר ופורמלי יותר. אני חושבת שלכבוד ציון

יום הולדת המאה של דוד בן-גוריון צריך היה לקיים דיון היסטורי. אני מאוד מצטערת

שכך קרה.
היו"ר מ' רייסר
הדיון כבר היה.גי כהן;

למרות שהדיון כבר היה אני מעלה נושא זה כי גם יו"ר הכנסת אמר לי שהוא סבור

כך, אלא שיש תקנה האומרת שכאשר מאזכרים אישים ינאמו רק שני נואמים, אחד מסיעת

המערך ואחד מסיעת הליכוד. גם שמעון פרס אמר לי שהוא רצה לדבר אבל אז זה כבר היה

מוזייב שידבר חבר נוסף מסיעת הליכוד. יש תקנה פגומה כזאת. אני מציעה לעיין שוב

בתקנה ולתקן אותה בהתאם.

יי שריד;

אני רוצה להסכים ולא להסכים לדברי חברת-הכנסת גאולה כהן. מה שקרה אתמול

בכנסת לא מנותק - אני לא רוצה לקרוא לזה פסטיבל כי עיני לא צרה - יש כהנה וכהנה

אירועים שקשורים במאה שנים וכל אחד לפי תחושותיו והמידה שלו. יש כאלה שחושבים

שזה מעט מדי ויש כאלה שחושבים שזה הרבה מדי. לא משנה כרגע. בקונטכסט הזה אני לא

מסכים עם חברת-הכנסת גאולה כהן. אתמול לא היה אירוע יחיד או חד פעמי שאין בלתו.

כל אחד מהנוגעים בדבר דיבר חמש פעמים על בן-גוריון, אם לא בארץ - בחוייל. גם בארץ

וגם בחו"ל. לפי דעתי כבר אמרו את כל מה שאפשר ואי-אפשר לומר על בן-גוריון כבר

חודש ימים. אין דבר שלא שמענו. עד כאן אני לא מסכים עם דברי חברת-הכנסת גאולה

כהן.

מכאן והלאה אני מסכים לרוח הדברים של חברת-הכנסת גאולה כהן. לדעתי כאשר

חוגגים מאה שנח לדוד בן-גוריון, המקום הראשון שבו צריך לציין זאת הוא כנסת

ישראל. לא פריז ולא ארמונות ורסאי ואפילו לא תיאטרון ירושלים, כדי לא לדבר נגד

פריז. לטעמי לא היה מתאים לפתוח את החגיגות לציון יום הולדת המאה של דוד

בן-גוריון בפריז, בארמונות ורסאי.

אני תושב שאירוע כזה - צריך שיהיה קבוע באיזו שהיא תודעה ממלכתית - יש

לקיים בכנסת. הדבר הראשון צריך לקרות בכנסת. ואז אני מסכים שצריך להשתתף יו"ר

הכנסת, פלוני ואלמוני וכוי. אבל אתמול די היה בדברי יוייר הכנסת. אדם, יהיה אשר

יהיה, יעלה וינאם את נאומו החמישי? צפינו כבר בטלוויזיה, האזנו לרדיו, הוצפנו

בנושא זה ואנחנו מאושרים. כמה אפשר לחזור ולשמוע?

יי זי אמיר;

גם לי יש מה להגיד על מה שהיה אתמול, כי לדעתי ציון יום הולדת המאה של דוד

בן-גוריון היה צריך להתקיים במשך יום שלם ולאפשר לכל חברי הכנסת לומר מה שיש להם

לומר. אני למשל תי שלושים שנה בנגב, הכרתי את בן-גוריון בשדה בוקר, כולנו עשינו

מאמץ להעביר את חוק הנגב דווקה בשנה זו, בשנת המאה של בן-גוריון. רציתי לומר

מספר דברים מהצד שלי כפי שאני רואה את בן-גוריון בנגב. לא התאפשר לי לומר את

דברי.

אני מציע שנפנה ליו"ר הכנסת בבקשה לקיים דיון במשך יום שלם על בן-גוריון

ולאפשר השתתפות לכל חבר כנסת שרוצה ליטול חלק בדיון. אם על הסכם השלום דנו במשך

יומיים-שלושה, אני חושב שבנושא בן-גוריון, זה לא רק האיש, אלא גם המפעל והמקום,

יש לקיים דיון ולאפשר לחברי הכנסת להביע את דעתם.
שי דורון
זכותו של כל חבר הכנסת להציע הצעות ליו"ר הכנסת.

יי זי אמיר;

אם הצעתי תתקבל, אני גם יכול להגיש הצעה רגילה לסדר-היום בנושא זח.
היו"ר מ' רייסר
ראשית, נישאר במסגרת הסמכויות שלנו. אני בער שנפיק לקתים לגבי אירועים

עתידיים או אירועים שהיו. אם חושבים שהתקנון מגביל ומה שהיה אתמול לא די טוב,

צריך יהיה לתקן את התקנון.
ש' דורון
התקנון איפשר מעבר לזה.
היו"ר מ' רייסר
מעט מאוד, איש אהד נוסף. אני לא רוצה להרהיב את הדיבור בנושא זה.

מי שיעלה הצעה קונקרטית - אעלה אותה באותו שבוע לדיון בוועדה.

יהד עם זאת, בצורה לא פורמלית, אולי כדאי לשלוה מכתב לוועדת השרים לענייני

טכסים בראשות יצהק נבון. אני חושב דווקה כמו תבר-הכנסת יוסי שריד. נכון שעל

טעם וריח אין מה להתווכח, אבל ברוב המקרים כמות מסויימת באה על תשבון האיכות.

שי וייס;

אני מציע שנסתפק בדברים שנאמרו. ההערה הושמעה והיא תקבל את הביטוי שלה.

אין להמשיך ולפעול בנושא זה גם מפאת כבודו של בן-גוריון.

היו"ר מי רייסר;

בתנאי שנסיים כרגע את הדיון, אני מציע שנשלח את הפרוטוקול של הדיון הזה

ליו"ר ועדת השרים לענייני טכסים. יו"ר הכנסת מקבל תמיד את הפרוטוקולים של ועדת

הכנסת.

חי גרוסמן;

אני מתנגדת להעברת הפרוטוקול ליו"ר ועדת השרים לענייני טכסים, כי לא התקיים

דיון מקיף בנושא זה. נאמרו כאן מספר דברים שאני לא מקבלת אותם ואבקש להתייחס

לנושא לפני שמחליטים אם להעביר או לא להעביר את הפרוטוקול לעיון יו"ר ועדת השרים

לענייני טכסים.
היו"ר מ' רייסר
רשות הדיבור לחברי הכנסת וייס וגרוסמן, על-מנת שגם הצדדים שלהם יהיו

בפרוטוקול. הערה נכונה.
שי וייס
כאשר ועדת הכנסת שולחת פרוטוקול לוועדת שרים זה אקט חשוב. זה לא אקט

שאנחנו עושים יום יום, זה לא דבר שיגרתי, זה קורה פעם במושב או פעמיים בקדנציה

של הכנסת. ההליך הזה הוא כבר חשוב. לא הייתי גומר אותו כלאתר יד כאשר בעצם באו

לדיון כאן מספר חברי ועדה על-פי סדר היום הנתון. זה מין סוג של שונות שהפך

פתאום לנושא מאוד חשוב. אני לא חושב שזה הוגן גם כלפי חברי ועדה אחרים בענין

זה. אני משוכנע שגם חברי ועדה אחרים היו רוצים להתבטא בנושא זה.הדברים שהשמיע חבר-הכנסת יוסי שריד לא הייתי אומר שהם חסרי טעם, אבל אפשר

גס להביע עמדות אחרות, אפשר לומר שזה בתחום השיקול של הנוגעים בדבר. מה שהתקבל

כאן הוא שבעצם ועדת הכנסת כמוסד מעבירה ביקורת קשה על מי שהחליט לערוך את הכנס

בפריז. נניח שיסתבר שהיתה הזדמנות באותו מועד לעשות בפריז דבר רב-רושם, לא אחד,

אלא במסגרת שנה שלמה של חגיגות ויום הולדת לבן-גוריון האירוע התקיים שם.

הקביעה הזאת שכל אירוע כזה צריך להתחיל בכנסת ועד אז אסור לעשות שום דבר

אחר, וכאשר הכנסת נמצאת בדיוק בפגרה ביום ההולדת של בן-גוריון, יש בזה טעם לפגם.

לכן אני ממליץ שנסתפק בשמיעת הדברים. אני מניח שחברי הכנסת גאולה כהן

ויוסי שריד יפרסמו את הערותיהם, לכל אחד מהם יש צינורות משלו, ואנחנו כוועדה

נסתפק בשמיעת הדברים.

חי גרוסמן;

אני פשוט חושבת שאם מעבירים פרוטוקול יש לשמוע את דעת כל החברים שרוצים

להתבטא בנושא זה. יש לי מה לומר בנושא זה.

יש טעם בדברי חבר-הכנסת שריד שאירוע כזה צריך להיפתח בכנסת. אבל הענין הוא

איך צריך היה בכלל לציין את יום הולדת המאה של דוד בן-גוריון, גם בכנסת. יש אחת
משתי אפשרויות
או לקיים טכס כמו שהיה, אני לא יודעת למה הטכס צריך היה לכלול גם

קבלת פנים, הזדמנות חגיגית זו שלבן-גוריון מלאו מאה שנה איננה עניין לקבלת פנים.

יש לקיים טכס ולהשמיע דברים רשמיים כפי שהשמיע יו"ר הכנסת שהוא בדרך-כלל מדבר

בשם כל חלקי הבית; יש אפשרות אחרת - לקיים דיון. יש לי ספק אם יש מקום לקיים

דיון. אי-אפשר להפוך את הכנסת לסימפוזיון מעמיק הסטורי על ההיבטים השונים של

האישיות של בן-גוריון, שבלי ספק היה ענק, אבל יש היבטים שונים. לא נראה לי שהיה

צריך לבחור בדרך של דיון, לגולל את הדעות השונות, ההיבטים השונים והאלמנטים

השונים הכלולים באישיות הגדולה הזאת של בן-גוריון.

נראה לי שלא היתה דרך אחרת אלא כפי שקיימנו אותה אתמול - לקיים טכס. השאלה

היא בידי מי נתונה ההכרעה בנושא זה. ההכרעה נתונה בידי יו"ר הכנסת בלבד. על-פי

התקנון יכלו לדבר לפחות שני נואמים, לא מוכרחים, אבל היתה אפשרות.

אני מציעה: שמענו. ונעבור לסדר-היום.
י' ז' אמיר
אני מציע לא להעביר שום פרוטוקול לשום גורם.
ש' יעקבסון
א. חוק דוד בן-גוריון קובע שמדי שנה יעלו את זכרו של בן-גוריון כל המוסדות

הממלכתיים במדינה, כולל הכנסת. הכנסת אכן נוהגת כך שנים רבות.

ב. אשר לסעיף 58א, אני מציע לשקול, מכיוון שהוא גובש לאחר שנים רבות של

סימפוזיונים, אירועים מסוג זה בפני כנסת ריקה, הסכימו הכל שיו"ר הכנסת בלבד או

בהשתתפות חבר נוסף ידברו בציון מאורעות כאלה וכאלה. לפני שחוזרים או שוקלים

לבטל את הסעיף הזה - אני מציע לבחון היטב את ההיבט ההיסטורי, ההתפתחות של הסעיף

הזה.
היו"ר מ' רייסר
לבקשת חברי הוועדה לא נשלח את הפרוטוקול ליו"ר ועדת השרים לענייני טכסים.

נסתפק בדיון שהיה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10.10

קוד המקור של הנתונים