ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 04/08/1986

קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום בנושא אי ביצוע חוק חיילים משוחררים, התשמ"ד-1984, מאת חבר-הכנסת זי אמיר; קביעת הוועדה שתדון בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מסי 15), התשמ"ו-1986; קביעת הוועדה שתדון בחמש הצעות של חברי הכנסת ובהצעת הממשלה לחוק שכר מינימום; שחרור מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת את כל החוקים שיונחו על שולחן הכנסת לקריאה שניה ושלישית

פרוטוקול

 
הכנסת האחת עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 166

ועדת הכנסת

יום בי, כ"ח בתמוז התשמ"ו, 4 באוגוסט 1966, 45;9נכחו; חברי הועדה;

מ. רייסר - יו"ר

ח. גרוסמן

מ. וירשובסקי

ש. וייס

י. שריר
מוזמן
מזכיר הכנסת ש. יעקבסון

מזכירת הועדה; מ. ברפי

יועצים משפטיים; מ. בוטון, צ. ענבר

קצרנית; א. אשמן

סדר היום; א. קביעת הועדה שתדון בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים

(תיקון מסי 15), התשמ"ו-1986

ב. שחרור מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת של כל החוקים שיונחו

על שולחן הכנסת לקריאה שניה ושלישית

ג. קביעת הועדה שתדון בהצעה לסדר-היום בנושא אי ביצוע חוק חיילים

משוחררים, התשמ"ד-1984, מאת חה"כ זי אמיר

ד. קביעת הועדה שתדון בחמש הצעות של חברי הכנסת ובהצעת הממשלה

לחוק שכר מינימוםא. קביעת הועדה שתדון בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים

(תיקון מסי 15), התשמ"ו-1986
היו"ר מ. רייסר
אני פותח את הישיבה. על סדר היום שלנו קביעת הועדה שתדון בחוק הפיקוח על

מצרכים ושירותים (תיקון מס' 15).
מזכיר הכנסת ש. יעקבסון
השר ביקש שהדיון יהיה בועדת הכספים.
מ. וירשובסקי
בדיון הלילי בקריאה ראשונה אמרתי שהתיקון הזה הוא לסעיף שהוסף לפני מספר

חודשים, סעיף גורף שהוסף לפתרון בעיה ספציפית והוא נותן סמכות בידי הממשלה למעשה

להתערב בכל חברה בע"מ ולמנוע פירוקה או הגשת תביעות נגדה. הצעתי שהנושא המורכב

הזה יידון בועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט וועדת הכספים. יושב ראש הועדה

המשותפת יכול להיות מועדת הכספים, אבל בענין זה יש בעיות משפטיות מורכבות וראוי

שהדיון יהיה במשותף עם ועדת החוקה חוק ומשפט.

בעקבות התיקון המקורי בחוק פניתי ליושב ראש הכנסת, ויושב ראש הכנסת פנה לשר

המשפטים ולשר האוצר והפנה תשומת לבם לכך שהמליאה בקריאה שניה ושלישית בכלל לא

ידעה על מה מצביעים, לא ידעה שזהו תיקון מרחיק לכת ביותר.

הואיל ויש בזה בעיות משפטיות שבוערת הכספים לא כל כך ערים להן. הצעתי שועדה

משותפת תדון בתיקון לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, כי החוק שחוקק לפני מספר

חודשים והתיקון שהוגש השבוע הוא דרקוני, לא מתאים למשטר דמוקרטי, הוא בא לפתרון

בעיה ספציפית, אמנם חשובה, אבל לפי חוק זה יכולה המדינה לעשות דברים שלא צריך

לעשותם. אני לא מתנגד לעצם הדיון בחוק, אני חושב שצריך למצוא פתרון, אבל אני

מבקש שהדיון יהיה בועדה משותפת.
היו"ר מ. רייסר
הוחלט להעביר את חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים לדיון בועדה משותפת של

ועדת הכספים וועדת החוקה חוק ומשפט. בועדה יהיו שישה חברים. יושב

ראש הועדה יהיה מועדת הכספים.

ב. שחרור מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת את כל החוקים

שיונחו על שולחן הכנסת לקריאה שניה ושלישית

היו"ר מ. רייסר;

אני קורא מכתבו של מזכיר הכנסת: "לקראת צאת הכנסת לפגרה, בא אני לבקש

מוועדת הכנסת להתיר כנהוג וכמקובל דיון ביום הנחתן על שולחן הכנסת של הצעות חוק

בקריאה שניה ובקריאה שלישית, שיונחו עד תום כנס הקיץ".

הוחלט לשחרר מחובת הנחה מוקדמת את כל החוקים שועדת הכנסת יניחו על שולחן

הכנסת לקריאה שניה ושלישית עד תום כנס הקיץ.ג. קביעת הועדה שתדון בהצעה לסדר-היום בנושא אי ביצוע חוק חיילים משוחררים,

התשמ"ד-1984, מאת חבר-הכנסת זי אמיר
היו"ר מ. רייסר
אני קורא מכתבו של מזכיר הכנסת מיום 30 ביולי: "הכנסת הוזליטה בישיבתה ביום

אתמול להטיל על ועדת הכנסת לקבוע את הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום בנושא אי

ביצוע חוק חיילים משוחררים, התשמ"ד-1984 - מאת חבר-הכנסת ז'אק אמיר. המציע

הציע להעביר את ההצעה לוועדת העבודה והרווחה. נשמעו הצעות להעביר את ההצעה

לוועדת הכספים".
מזכיר הכנסת ש. יעקבסון
לפני כמה שבועות העלה חבר הכנסת דב שילנסקי נושא דומה שנוגע לחיילים

משוחררים, ואמרו שהענין נדון בועדת הכספים.
ח. גרוסמן
צריו לקחת בחשבון שועדת הכספים עמוסה מאד, הדברים קבורים שם.
היו"ר מ. רייסר
המציע ביקש שהדיון יהיה בועדת העבודה והרווחה.
צ. ענבר
החוק נדון בועדת הכספים.
היו"ר מ. רייסר
הוחלט להעביר את הנושא לדיון בועדת הכספים.

ד. קביעת הועדה שתדון בחמש הצעות של חברי הכנסת

ובהצעת הממשלה לחוק שכר מינימום
היו"ר מ. רייסר
יש חמש הצעות של חברי הכנסת לחוק שכר מינימום שעברו דיון מוקדם, ויש הצעת

חוק שכר מינימום שהגישה הממשלה ושעברה בקריאה ראשונה בשבוע שעבר.

פה אחד הוחלט להעביר את הצעות הו1וק של חברי הכנסת ואת הצעת הממשלה

לחוק שכר מינימום לדיון בועדת העבודה והרווחה.

תודה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 9:55)

קוד המקור של הנתונים