ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 29/07/1986

חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 165

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, כ"ב בתמוז התשמ"ו, 29.7.85, שעה 17.00נכחו;

חברי הוועדה; מי רייסר - היו"ר

אי ורדיגר

ר' איתן

שי דורון

ש' די נ יץ

וזי קופמן

אי אולמרט

בי בן-אליעזר

די דנינו

ז' עטשי

אי שלום

יי ארצי

ר' מילוא

ש' וייס

צבן - במקום ת' גרוסמן

מוזמנים; שי יעקבסון - מזכיר הכנסת

יועץ משפטי של הוועדה; צי ענבר

מזכירת הוועדה; מ, בדפי

רשמה; מזל כהן

סדר-היום; שחרור הצעת חוק שכר מינימום התשמייה-1986 מחובת ההנחה

המוקדמת על שולחן הכנסת לפני הקריאה הראשונה.שחרור הצעת חוק שכר מינימום התשמ"ה-1986 מחובת ההנחה

המוקדמת על שולחן הכנסת לפני הקריאה הראשונה

היו"ר מי רייסר;

אני פותח את הישיבה.

נתבקשתי בחתימת ידיהם של חלק גדול, למעלה מ-%30, מחברי הוועדה לכנס את

הוועדה פעם נוספת על-מנת לדון מחדש בהחלטה שלנו מהבוקר ולא להעתר לפנית הממשלה

לשחרר מחובת ההנחה את הצעת חוק שכר מינימום התשמ"ה-1986 של הממשלה.

באתי בדברים עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, ואני רוצה לומר שלפחות אני הצבעתי

היום בבוקר כפי שהצבעתי מהטעם הכפול. הטעם הראשון, אנחנו טענו בזמנו שאם הממשלה

תרצה לשחרר מחובת ההנחה, שלפחות תביא את זה בזמן ולפחות יהיה מישהו שיציג את

הענין. הדבר שחרה לי ביותר היה המהלך שהיה נקוט בידי הממשלה שבלם יוזמה לגיטימית

של חברי הכנסת להגיש הצעת חוק פרטית. אנחנו יודעים עד כמה זה קשה להגיע לשלב -

במיוחד לחברי לקואליציה ^ שעוברים את ר'מסננת של הנהלת הקואליציה - שסוף סוף הם

זוכים לרגע החשוב והם יכולים להציג במליאת הכנסת הצעת חוק פרטית.

והנה הממשלה, לפי תפיסתי, בתרגיל באה ליצור מצב שאת האפשרות הזאת ינטרלו

לחלוטין ובמקום זה היא תביא הצעת חוק שלא דומה להצעות חוק של חברי הכנסת. נגד זה

התקוממנו. לכן השתתפתי בהצבעה והזדהיתי עם אלה שהציעו לא לקבל את הצעת דוממשלה.

מאז ההצבעה ועד עכשו התנהלו מגעים. הדחיה שלנו גרמה לכך שהצעות החוק

הפרטיות של חברי הכנסת מועלות היום על סדר-היום. החברים מציגים אותן, יצביעו

עבורן וכבר זה בעבודה. כך שאת הדבר המרכזי שרצינו, את החסימה נטרלנו.
עכשו באה הממשלה ואומרת
גם לנו יש הצעה. זה נראה די מגוחך שבשבוע הבא

הממשלה תעלה נושא ותציע הצעה שתהיה דומה ואז ידונו בה. על דעת יו"ר ועדת העבודה

והרווחה וחברים אחרים אמרתי, שאם תהיה פניה ממספר ניכר של חברי כנסת לקיים ישיבה

ולקבל רוויזיה, כאשר אנחנו מקפידים על כך שזכות ראשונית היא לחברי הכנסת שההצעות

שלהם מונחות עכשו ורק אחר-כך תועלה הצעת הממשלה, בנסיבות האלה אני מוכן לכנס את

הוועדה ולתמוך בבקשה הזאת.
שי דורון
בקשה למה?
היו"ר מי רייסר
בקשה לרוויזיה. במלים אחרות: לשחרר מחובת הנחה ולאפשר לממשלה להעלות היום

את הצעת החוק שלה.
שי דורון
מה קורה היום?
היו"ר מי רייסר
בזה הרגע, בלי כל קשר למה שנחליט כאן, הצעות החוק הפרטיות עולות וצריך

להצביע עליהן. השר יכול להשיב או לא להשיב. להצביע חייבים, וזה יעבור לוועדה או

לאן שזה יעבור. אנחנו כרגע מתבקשים על-ידי הממשלה לאפשר גם לה להגיש את ההצעה

שלה היום. כלומר, לשחרר מחובת הנחה.ש' דורון;

ואז כל ההצעות עוברות לוועדה.

היו"ר מי רייסר;

בריוק.

אי ורריגר;

כאשר חה"כ קופמן ביקש שאני אצרף את חתימתי, ראיתי שיש אי-הבנה ועכשו מתברר

שיש אי-הבנה. היוט ישבנו כאן על רעת כל חברי הוועדה, ללא התנגדות, והוחלט מה

שהוחלט. אם מתכנסים עכשו כדי לשחרר מחובת הנחה ולאפשר לממשלה גם להציע את הצעתה,

אני חושב שזה מקובל. אם הכוונה היא כפי שהסביר חה"כ קופמן שאם לא מציעים הצעת

חוק של רוממשלה אי-אפשר להציע הצעות חוק פרטיות, אז אני חושב שהחברים לא

יוכלו לקבל את זה.
היו"ר מי רייסר
איו פה מה לדבר.

אי ורדיגר;

הרכבת כבר נוסעת. חברי הכנסת כבר מעלים את ההצעות שלהם. יש כאן נקודה אחת

ואני רוצה הסבר מהיו"ר, אם למשל היום יהיה דיון, סיכום והצבעה על הצעות החוק

הפרטיות ויהיה רוב בכנסת, מה המטרה של החוק הזה? איר יוצאים מהפלונטר הזה?

היו"ר מי רייסר;

איו שום פלונטר. נצא מתוך הנחה שנקבלו את שתי ההצעות, יעבירו לוועדה וינסו

להגיע להצעה מוסכמת או לא מוסכמת.
שי יעקבסוו
הצעות חוק של חברי הכנסת עוברות מדיון טרומי לקריאה ראשונה.

יי צבו;

אני ממלא את מקומה של חה"כ גרוסמו.

אני מביו שהתגובה פה אחד של הוועדה בבוקר היתה לא רק עניינית אלא גם מעיו

הצבעת מחאה על מהלך מסוים שנקטה הממשלה וראו בו נסיוו לא יפה, לא הוגו לטרפד אכו

את הדיון בהצעותיהם של חברי הכנסת. אבל העניו בעיני הוא יותר חמור. אפשר לומר

שהממשלה ספגה את בושתה ולצורך תאוות ההשפלה של הממשלה באתי על סיפוקי. הבעיה היא

יותר מהותית. מי שקרא את הצעת החוק יודע שעלול להיות כאו תקדים קונסטיטוציוני

מסוכו מאד. כי המהות האמיתית זה טרפור. ביו כל הצעות החוק הפרטיות יש מכנה משותף

ברור שעל פניו של עניו מבטא את רצוו כל חברי הכנסת והוא קביעה של שיעור שכר

מינימום. כל עיקרה של הצעת החוק של הממשלה היא לשלול את העקרון הזה. אז הממשלה

התבזתה והיא רוצה שהכנסת תצביע בעד הצעת חוק שלא תהיה קביעת שיעור שכר מינימום.

אני מבין את הבעיה של חברים מהקואליציה. הצעות החוק הפרטיות הולכות לקריאה

סרומית. הצעת חוק של הממשלה, זו קריאה ראשונה. לכו אני מציע וזה מבטא את רצוו

רוב חברי הכנסת, שוועדת העבודה והרווחה תעשה את הקריאה הטרומית בהקדם ואז בשבוע

הבא אם אמנם הכנסת תהיה מסוגלת להצביע על דבר והיפוכו, תהיה קריאה ראשונה במעמד

שווה של אלה ואלה.
שי וייס
לגבי ההצבעה בבוקר, אני רוצה לומר בשם החברים הקבועים של הוועדה, אתמול

הודענו ליו"ר הוועדה שיש סיור של ועדת חוץ ובטחון. מאחר ושבעה חברי כנסת הם גם

חברי ועדת חוץ ובטחון, ידענו שלא תהיה הצבעה כזאת הבוקר. על כן לא באנו. אין לי

שום תלונה. זה פנציר שבהחלט יכול לקרות. אני מסביר שהבוקר זה לא היה רצון

קולקטיבי של הכנסת להתגודד נגד הממשלה.

לגופו של ענין, תפקיד הממשלה למשול. זה כלל חשוב בפרלמנטיזם הדמוקרטי.

תפקיד הקואליציה לסייע לממשלה למשול ותפקיד האופוזיציה הוא לעשות מה שהיא רוצה

כדי להציג אלטרנטיבות. אין לי שום נחיתות כלפי האופוזיציה. מפלגתי היא הרוב

בהסתדרות והיא הדואגת העיקרית לפועל הישראלי.

לגבי הצד הפרלמנטרי הפרוצדורלי, אני בא כאן לאחר שנועצתי ביו"ר ועדת העבודה

והרווחה שתטפל בחוק הזה ועמדתה לענין זה כמי שהיא בעלת ההצעה וכמי שמקובלת

עליר כנאמנה לעקרונות שאתה מציג-
י צבן
יש לה אילוצים קואליציוניים.

שי וייס;

אני בא פה לדבר בזכותם של אילוצים קואליציוניים. אין שום קושי ואין פגם

פרלמנטרי אם רוצים אכן לחתור לחוק. אם נעשה את הדברים לפי ההצעה של יו"ר הוועדה,

נאשר או לא נאשר את הצעות החוק הפרטיות בקריאה טרומית, איש איש על פי מצפונו;

נאשר או לא נאשר את הצעת החוק הממשלתית בקריאה ראשונה איש איש על פי מחוייבותו

ומצפונו.

על כן אני ממליץ לקבל את הנוסחה הזאת. פרקטית, אם הקריאה הראשונה של הממשלה

תעבור וסדרה נוספת של הצעות טרומיות תעבורנה, מיזוג הדיון אפשרי. אני יודע

מנסיוני, הכנה לקריאה ראשונה היא ברוב המקרים כמו הכנה לקריאה שניה. אני חושב

שהגיע הזמן לחשוב על הענין הזה של קיפוח חברי הכנסת לעומת הממשלה. זה לא בסדר.

לכן הצעתי, כואו ניתן ציאנס לכל ההצעות מתוך כוונה שוועדת העבודה תגבש הצעה

קונסטרוקטיבית מוסכמת על חברי כנסת רבים ויש סיכוי שדעת חברי הכנסת תבוא לידי

ביטוי.
היו"ר מי רייסר
מי בעד רוויזיה על החלטת הוועדה מהבוקר?

הצבעה

הוחלט; להיענות לבקשה לרוויזיה

היו"ר מי רייסר;

עתה נצביע על בקשת הממשלה לשחרר את הצעת חוק שכר מינימום התשמ"ה-1986 מחובת

ההנחה המוקדמת על שולחן הכנסת.

הצבעה

הוחלט; לשחרר את הצעת חוק שכר מינימום התשמ"ה-1986

מחובת ההנחה המוקדמת על שולחן הכנסת
ה י ו"ר מ' רייסר
תודה רבה, הישיבה זו נעולה.

קוד המקור של הנתונים