ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 07/07/1986

שונות; תלונת סגני יו"ר הכנסת וחה"כ שריד ווייס נגד חה"כ פרוט; תלונת חה"כ פרוש נגד יו"ר הכנסת; תגובת יו"ר הכנסת לתלונה

פרוטוקול

 
הכנסה האחת-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 158

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שני. לי בסיוון התשמ"ו - 7.7.86. בשעה 10.00 בבקר
נכחו
חברי הוועדה: מי רייסר - היו"ר

מי איתן

ש' וייס

י' שריד
מוזמנים
טי יעקבסון - מזכיר הכנסת
היועץ המשפטי של הוועדה
צ' ענבר
מזכירת הוועדה
מ' ברפי
קצרנית
נ' רינגלר
סדר-ד.-ום
א, תלונת סגני יו"ר הכנסת וחה"כ שריד ווייס נ\.ד חה"כ פרוט;

תלונת חה"כ פרוט נגד יר"ר הכנסת;

תגובת יו"ר הכנסת לתלונה;

ב. טונות.
היו"ר מ' רייסר
אני פותח את הישיבה.

א. תלונת סגני יו"ר הכנסת וחה"כ שריד ווייס נגד חה"כ פרוט;

תלונת חה"כ פרוש נגד יו"ר הכנסת; תגובת יו"ר הכנסת לתלונה
י' שריד
אני מבקש שלא לקיים היום את הדיון בענין חבר-הכנסת פרוש, כי יש לנו ישיבת

ועדת מחוץ והבטחון עם ראש הממשלה. עם כל הכבוד לתלונות, כולל התלונה שלי, אני

מבקש לדחות את הדיון למחר או אפילו להיוט בשעה מאוחרת יותר.
ש' וייס
יש גם התלונה שלי ואני מצטרף להצעת חבר-הכנסת שריד.
היו"ר מי רייסר
כיוון שלא נוכל לקיים דיון בנושא זה היום ואף לא מחר, כי מחר יוקרן הסרט

"שואה", נדחה את הדיון בנושא לטבוע הבא.

סוכם: לדחות את הדיון בנושא הנ"ל לישיבה בשבוע הבא
היו"ר מי רייסר
ב. שונות
מי אייתן
בסדר-היום של ישיבת ועדת הכנסת מחר, אני מבקש לדחות את הדיון- בתלונה של

חברי הכנסת גרוסמן ושריד נגד חבר-הכנסת דרוקמן, זו היתה יזמה שלי, כי מחר יש

הקרנה של הסרט "שואה".
היו"ר מ' רייסר
בבקשה. הדיון בנושא יידחה לשבוע הבא.

סוכם: לדחות את הדיון בנושא התלונה של חהייכ גרוסמן ושריד נגד חה"כ דרוקמן

שנועד להתקיים מחר - לישיבת ועדת הכנסת בשבוע הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 10.05

קוד המקור של הנתונים