ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 17/06/1986

אחזקת רכב לחברי הכנסת אשר מקבלים רכב ממוסד ציבורי; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; שונות; שימוש במעטפות רשמיות של מדינת-ישראל למשלוח דואר - חומר מפלגתי על-ירי חבר-הכנסת מאיר כתנא

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 154

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שלישי, י' בסיוון התשמ"ו - 17.6.86, בשעה 9.00 בבקרנכחו: סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס
חברי הוועדה
מי רייסר - היו"ר

מי איתן

י' זי אמיר

חי גרוסמן

שי דורון

שי דיניץ

שי וייס

אי ורדיגר

ת' טובי

גי כהן

אי קולס

יי שריד
מוזמנים
ר' איתן - חבר הכנסת

מי כהנא - חבר הכנסת

עי לנדאו - חבר הכנסת

ו י שם-טוב - חבר הכנסת

שי יעקבמון - מזכיר הכנסת

שי כרם - - סגנית מזכיר הכנסת

י י למברגר - חשב הכנסת

י' בנגל - קצין הכנסת
היועץ המשפטי של הוועדה
צי ענבר
מזכירת הוועדה
מי כרפי
קצרנית
ני רינגלר
סדר-היום
א. שונות: 1. קביעת מסגרת הדיון בסקירת שר החינוך והתרבות;

ב. ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים

בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום;

ג. שימוש במעטפות רשמיות של מדינת ישראל למשלוח דואר -

חומר מפלגתי - על-ידי חבר-הכנסת מאיר כהנא;

ד. אחזקת רכב לחברי הכנסת אשר מקבלים רכב ממוסד ציבורי.
היו"ר מי רייסר
אני פותח את הישיבה.
הנושא הראשון על סדר-היום
ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת

והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום. עד שיבוא נציג יו"ר הכנסת

והסגנים - נעבור לסעיף שונות.
א. שונות
1. קביעת מסגרת הדיון בסקירת שר החינוך והתרבות

יש פניה של מזכיר הכנסת לוועדה: סקירת שר החינוך והתרבות על פעולות משרדו

תידון ביום בי הבא. על סדר יומה של הכנסת כלול הנושא "פיטורי מורים והשיבושים

בעקבותם במערכת החינוך" - מאת חברי הכנסת פלד, דנינו, מגן ורפאל איתן. שר

החינוך והתרבות אינו מתנגד לדיון משולב בנושאים. אבקש הסכמת ועדת הכנסת על כך.

אם אין התנגדות - נקבע דיון משולב בשני הנושאים הנ"ל.
הוחלט
לשלב הדיון בסקירת שר החינוך והתרבות על פעולות משרדו
עם הדיון בנושא
"פיטורי מורים והשיבושים בעקבותם

במערכת החינוך" - מאת חה"כ פלד, דנינו, מגן ורפאל איתן.
היו"ר מי רייסר
ב. ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר
אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים
1. טל חה"כ לנדאו בנושא: "הצורך לבדוק את שיטות חקירות המשטרה והשלכותיהן"
סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס
אני מבקש מחכר-הכנסת עוזי לנדאו לדחות את הערעור שלו. אני מבקש להסביר לו

ביחידות את הבעיה בלי להציגה כאן. הבעיה היא לא לגופה של ההצעה, אלא לגופה של

ההחלטה של יו"ר הכנסת והסגנים. ההסבר שלי לא מוריד את הערעור של חבר-הכנסת

לנדאו. זה לא ענין סודי, אלא עלי לתת לו הסבר מסויים.
עי לנדאו
אני- מוותר על הערעור.

סוכם: חבר-הכנסת לנדאו ויתר על הערעור הנ"ל
היו"ר מי רייסר
2. של חבר-הכנסת שפט בנושא: "עבודה ישראלית בתחנת יקול אמריקה'"
סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס
ראשית, נעשים כל המאמצים כדי שהעבודה של הקמת תחנת המשדר של "קול אמריקה"

תהיה בידיים ישראלית, גם במסגרת המשא-ומתן והמגעים שיש עם ארצות הברית של

אמריקה. זאת המגמה.

שנית, דיון בנושא עכשיו יכול רק להזיק ולא להועיל. והרי אין ספק שכוונתו

של המציע להועיל כדי שיהיו עובדים ישראליים לפחות בהקמת התחנה הזאת, אם לא

בהפעלתה.ר' איתן;

אם כבר הוחלט על הקמת התחנה ומתנהל משא-ומתן, אולי דווקח יעזור למשא-ומתן

אם יידעו שהכנסת דנה בנושא ותובעת שהעבודה, או חלק גדול ממנה יהיו בידיים

ישראליות.
היו"ר מי רייסר
הצבעה
הוחלט
לדחות את הערעור הנ"ל
היו"ר מי רייסר
5. של חבר-הכנסת רפאל איתן בנושא: התגברות פעילות הטרור בשטחי ארץ-ישראל

סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס;

הנתונים שקיבלו יו"ר הכנסת והסגנים הם שאין התגברות נוספת של הטרור בהשוואה

למצב שהיה לפני שנה-שנתיים, או בכלל בתקופה האחרונה. ההיפך הוא הנכון - המצב

הולר ומשתפר. יש יותר ויותר פעילות של זרועות הבטחון וכוחות הבטחון לגילוי מעשי

טרור עור לפני ביצועם ובתפיסתם של מספר חוליות של מחבלים. לגופה של הכותרת

ולגופם של דברי ההסבר - אין התגברות של מעשי טרור. העקומה מראה היפוכו של דבר.

נוסף לכך, אין הנושא עומד בשני הקריטריונים היסודיים ביותד של הצעה דחופה.

אם אדוני חושב אחרת, תעלה את הנושא בבקשה כהצעה רגילה לסדר-היום. אין להצעתך

הבסיס, שני העמודים של הצעה דחופה לסדר-היום האומרים: עניו ציבורי או עניו שבא

למנוע או לזרז.
ר' איתן
אני רוצה להסביר למה הגשתי את ההצעה הזאת. אולי הכותרת "התגברות..." לא

קולעת בדיוק לנקודה. הכוונה היא לשיטה. הטרור בארץ-ישראל הוא בתהליך של מעבר

לשיטות חדשות. א) הנחת מוקשים,בכניסות ליישובים; ב) מטעני צד. זה מימד שונה

לחלוטיו. לא מחייב ללכת עם סכיו בעיר העתיקה או בעזה או במקום אחר, לא מחייב

לשאת נשק על הגוף - מניחים מוקש בלילה, נעלמים, יכול להימצא מוקש במקום אחד

והאיש שהניח אותו עבר כבר באותו לילה 100 ק"מ או 200 ק"מ הרחק מהמקום. איו לך

שום אינדיקציה. יוצא בבוקר אוטובוס עם ילדים ועולה על מוקש. או נוסע אוטובוס

בכביש ומפעיל מטעו צד. הכוונה איננה להתגברות כמותית, אלא האופי של פעילות

הטרור השתנה והוא מסוכן יותר. זאת הבעיה. היו 3 מקרים של הנחת מטעני צד ו-4-3

מקרים של הנחת מוקשים בכניסה ליישובים. זה דבר חמור מאין כמותו.
היו"ר מי רייסר
הצבעה
הוחלט
לדחות את הערעור הנ"ל
היו"ר מי רייסר
ג. שימוש במעטפות רשמיות של מדינת-ישראל למשלוח דואר - חומר מפלגתי

על-ירי חבר-הכנסת מאיר כתנא

קיבלנו מכתב מאת חבר-הכנסת ויקטור שם-טוב, יו"ר ועדת האתיקה, המתייחס לנושא.

המכתב מונח לפניכם. רשות הדיבור לחבר-הכנסת שם-טוב שיסביר את הנושא בקצרה.
וי שם-טוב
התקנות קובעות שחבר הכנסת רשאי לשלוח באמצעות דואר הכנסת ללא תשלום מכתבים

רשמיים שלו. היה שימוש בדאר הכנסת למשלוח מאות ואולי אלפי מעטפות עם חומר

מפלגתי הנוגד את עקרונות תקנון האתיקה. בנושא זה דנה ועדת האתיקה - נושא זה הוא

בסמכותה - וקיבלה החלטה.

בבירורים שקיימנו הסתבר לנו שחומר תעמולה מפלגתי במאות ואולי באלפי טפסים

נשלח על מעטפה רשמית של מדינת ישראל (דאר רשמי), והחומר הוא של מפלגת כ"ך.

נשאלת השאלה האם אזרח המקבל חומר מפלגתי במעטפה כזו עלול להתרשם שהחומר נשלח

אליו על-ידי מוסדות רשמיים של המדינה? נושא זה איננו בסמכותה של ועדת האתיקה.

לכן מצאתי לנכון להפנות תשומת ליבה של ועדת הכנסת אשר תחליט האם מותר להשתמש

במעטפות רשמיות של מדינת ישראל למשלוח חומר תעמולה מפלגתי, או שצריך לאסור זאת.
שי וייס
אין להרבות פה במלים - יש לקיים את הכללים.

יחד עם זאת, אבקש שוב להעיר את תשומת לבכט: א) כבר ביקשנו שעל דברי הדואר

שאנחנו שולחים לא תוטבע חותמת "פטור מתשלום - חבר הכנסת". החותמת הזאת מעליבה.

ב) אינני חושב שצריכה לעמוד לרשות חברי הכנסת מעטפה שכתוב עליה "מדינת

ישראל". על המעטפות צריך להיות כתוב "חבר הכנסת". העובדה שבמקרה על מעטפות

לבנות קטנות הדפיסו "חבר הכנסת" ועל המעטפות הגדולות החומות לא הדפיסו "חבר

הכנסת" - זו בעיה טכנית הניתנת לפתרון בבית-דפוס. אגב, כאשר אני שולח חומר אישי

בתגובה למכתבי אזרחים הנשלחים אלי, אני מוחק את המלים "מדינת ישראל", כי אני לא

שולח בשם מדינת ישראל. אני שולח כחבר הכנסת.
הצעתי היא
א) לבטל את החותמת המוזרה הזאת המוטבעת על דברי הדואר של חברי

הכנסת; ב) להנפיק לסיעות הכנסת מעטפות גדולות בלי המליט "מדינת ישראל".
אי קולס
הדבר הראשון שצריך לעשות הוא מה שהציע חבר-הכנסת וייס לגבי המעטפות. לחברי

הכנסת אין מעטפות גדולות עם חותמת הכנסת. הכנסת מנפיקה את המעטפות עם המלים

"מדינת ישראל" לשימושם של חברי הכנסת וחברי הכנסת משתמשים בהם בלית ברירה.

לגבי הנקודה המרכזית שחבר הכנסת שם-טוב העלה יש החלטה. אינני רואה במכתב

שלפנינו פניה של חבר הכנסת. המכתב המצורף בו עיינתי הוא לא של חבר הכנסת כהנא

אלא של מפלגה. גם אם המטעפה היתה של הכנסת - גם אז נעשה שימוש לא נכון במעטפה

הזאת. אם חבר-הכנסת וייס רוצח לשלוח חוברת עם המצע של המפלגה שלו בצירוף מכתב

לחברי הכנסת - קשה לי להגיד אם זה נכלל בתחום העבודה הפוליטית שלו, או לא. אבל

אם ישלח רק את המצע של תנועת העבודה - יש בזה טעם לפגם.יש פר. שני אלמנטים. האלמנט הראשון הוא השימוש בכלל במעטפות האלה. על כך

כבר דובר. אני מתעלם כרגע לצורך הדיון מצורת המעטפה, כי אין ברירה. חבר הכנסת

חייב להשתמש במעטפות שמנפיקים לו בכנסת. אבל גם אם המעטפה היתה המעטפה הקטנה

עליה רשום "חבר הכנסת" - גם אז, לדעתי, היה מקום לתלונה שלך, בגלל שמה שנשלח

בתוך המעטפה יש בו טעם לפגם.
וי שם-טוב
בכך דנו וקיבלנו החלטה.
אי קולס
הוא שאמרתי. הנקודה פה היא במה שדנה ועדת האתיקה ולא בנקודה שמעבר לכך.

אני רוצה להצטרף כהזדמנות הזאת לבקשתו של חבר-הכנסת וייס שהמעטפות שמנפיקים

לחברי הכנסת יהיו של הכנסת ולא של "מדינת ישראל".

חבר-הכנסת וייס, לא מפריע לי שמטביעים חותמת על דברי הדואר של חברי הכנסת -

"חבר הכנסת - פטור מתשלום". אני לא מתבייש בזה. אנחנו באמת פטורים מתשלום. גם

אזרח שמקבל מכתב חשובה ממני צריך לדעת שחבר הכנסת פטור מתשלום. בנקודה הזאת אני

לא מזדהה איתך.
מי איתן
אני מצטרף להצעה של חבר-הכנסת שבח וייס שהכנסת תנפיק מעטפות גדולות הנושאות

את שם הכנסת או חבר הכנסת. בכר תוסרנה חלק מהבעיות.

לגבי הענין עצמו, אני מתלבט קשות בין שני עקרונות. מצד אחד אנחנו יודעים

שמכתב מבחינת חופש הפרט הוא אולי אחד הדברים המקודשים ביותר ואחד הכלים שאנו

מצווים לשמור עליהם לבל תהיה חדירה, הפרה, הסתה, גילוי וכל כיוצא בזה. מצד אחר,

אני לא מוכן להצביע בעד עקרונות כאשר עושים בהם שימוש - לפחות לפי השקפת עולמי -

מרחיק לכת. אם אדע שחבר הכנסת או סיעה בכנסת שולחת מכתבים שנועדו למשל לפגוע

בבטחון המדינה - האם נצטרך לעצום עיניים? כנ"ל גם לגבי מכתבים שיש בהם הסתה

לגזענות ופגיעה בסיסית בעקרונות הדמוקרטיה.

מצד אחר, אינני יודע מי יהיה הפורום שיעקוב, יקבע ויחליט באיזו מידה ומתי

מכתב כזה נכלל בקריטריונים כאלה או אחרים.

מתוך ההתלבטות הקצרה עכשיו אני רוצה להציע פתרון שאינו נותן תשובה לבעיות

שעוררתי, אבל אולי פתרון חלקי. יש לקבוע מכסה מסויימת של דברי דואר לכל חבר

הכנסת. אי-אפשר להוציא את המכתבים האלה ללא כל מכסה. על-ידי ענין כמותי טכני

אולי אנחנו גם יכולים למנוע שימוש לרעה בזכות הזאת.
ש' וייס
מי יעקוב, מי ישמור, מי יספור?
מי איתן
יש לקבוע מכסה. חבר הכנסת שיגיש דברי דואר יהיה מוגבל עד כמות מסויימת,

מעבר למכסה - שחבר-הכנסת ישלם. יש למנוע שימוש מפלגתי בשירות הזה.
שי וייס
אני מקפיד להדביק בול על כל מכתב אישי- יחד עם זאת פונים אלי מאות אזרחים

ומנדנדים, אני לא יכול שלא להשיב להם.
אי קולס
ברגע שהחלטנו שאיך לשלוח חומר מפלגתי - אין לחגביל יותר את חברי הכנסת.
מי איתן
אני לא יודע מה זה חומר מפלגתי. ההגדרה מהו חומר מפלגתי ומהו חומר אישי

יש בה לדעתי הצדקה מסויימת שהיא תהפוך לכמותית. אפשר לחשוב מה הצרכיט האישיים

של חבר הכנסת - הם יכולים להיות במאות דברי דואר או במספר בודד של אלפים. אבל

אם מספר דברי הדואר עובר את המספר הבודד של האלפים זה הופך להיות חומר מפלגתי.
יי שריד
יש נטיה לדון בכל מיני עניינים מאוד רחבים ועקרוניים, שעה שחבר הכנסת

שם-טוב בא אלינו בענין מאוד מסויים, בענין פשוט, מוגבל, הוא אמר שיש דבר אחר

שוועדת האתיקה לא יכלה לטפל בו והוא מבקש שוועדת הכנסת תטפל בו. בינתיים חברי

הכנסת מציעים כל מיני הצעות. הם יכולים להציע אותן בהזדמנות אחרת, אבל לא כרגע.

אני גם לא יודע אם יש מה לתקן.

לגבי אופי החומר, ועדת האתיקה היתה מוסמכת לקבוע מה שהיא קבעה. אני גם לא

יודע מה שהיא קבעה, חזקה עליה שהיא קבעה דבר שמן הראוי היה שייקבע. בזה נגמר

הענין.

לנושא המעטפה הנושאת את הכתובת "מדינת ישראל - דאר רשמי" - כל מה שהוועדה

צריכה לעשות הוא לבקש מהדואר דבר מאוד פשוט, שכל חומר, בוודאי חומר תעמולתי, אני

לא מדבר על מכתב בודד, שמופיע במעטפה של "מדינת ישראל" לא יישלח על-ידי דואר

הכנסת. זה הכל. בזה יבוא העניו על תקנתו.

אני לא חושב שהתחליף צריך להיות מעטפה של הכנסת, כי בכל הכבוד איש מאיתנו

גם לא מייצג את הכנסת. על המעטפה צריך לכתוב "חבר הכנסת". זה מה שאנחנו

מייצגים וזה גם מה שכתוב על נייר הכתיבה שלנו.
אי ורדיגר
לגבי המעטפות הנושאות את הכתובת: "מדינת ישראל - דאר רשמי" - גם בוועדת

האתיקה העלנו את הנושא והצענו לפנות למזכירות הכנסת בבקשה להדפיס מעטפות הנושאות
את הכתובת
"חבר הכנסת", או "הכנסת". טענתי שמעטפות של "מדינת ישראל" מונחות

בכל חדרי הסיעות וכל מי שנכנס ויוצא יכול להשתמש במעטפות האלה ולשלוח מכתבים

מטעם מדינת ישראל.

יש כאו בעיה שלא קשורה בדיוק לנושא הזה, אבל עצם הדבר שחברי הכנסת הופכים

לדוורים של כל מיני גורמים. לדוגמה, לפני מספר שבועות חבר-הכנסת בר-אוו העביר

במעטפה רשמית מכתב החתום על-ידי 150 אנשי קונגרס הפונים לקולגים שלהם בבית הזה

בבקשה לאפשר להמשיך בשקט את בניית הכנסיה המורמונית.
יי שריד
בכל הכבוד, יכול להיות שאתה לא מסכים לתוכן המכתב, אבל הוא שלח זאת בדואר

הפנימי של הכנסת ולא מחוץ לכנסת. איו שום השוואה.
אי ורדיגר
קיימת בעיה שחברי הכנסת משמשים דוודים, מעבירים פניות של כל מיני גורמים.

בזמו האחרוו היה מקרה קונקרטי ולכו הבאתי אותו כדוגמה.לפני שנה פנה אלי עובד הדואר הקודם שעבד כאן כ-20 שנה ואמר: תעשו משהו,

אנחנו לא יבולים להסתדר עם עשרות אלפי דברי הדואר, המפלגות מביאות ארגזים עם

דברי דואר. זו בעיה בללית ועלינו להחליט גם בנושא זה.

אני מצטרף לדברי החברים החושבים שהדבר הזה פסול. בשום פנים ואופן אין

לשלוח זאת במעטפות של הבנסת. יש בול דואר ויש מעטפות, בל חבר כנסת שרוצה לשלוח

חומר תעמולה - שישלם. אבל רוב המפלגות עושות זאת. אני לא שלחתי באמצעות הדואר

של הבנסת אף מעטפה אחת מטעם מפלגתי. אני אומר זאת באחריות.

עלינו להחליט החלטות ברורות. עלינו להקדיש ישיבה מיוחדת לנושא זה ולהתייחס

לבעיה.
חי גרוסמן
אני רוצה להזכיר לכם שהנושא הזה נדון בוועדה הזאת בעקבות פניה של

חברת-הכנסת גאולה כהן נגד חבר-הבנסת צ'רלי ביטון. גם אז התקיים דיון רחב ומקיף

והגיעו למסקנה - כפי שאני זוכרת - שחבר הכנסת יכול לשלוח דברי דואר כאשר מצורף

לדבר הדואר מכתב פניה שלו.
היו"ר מי רייסר
הסוגיה הזאת נדונה בוועדת האתיקה, כולל דובעיה הספציפית הזאת של חבר-הכנסת

כהנא. אנחנו לא עוסקים בהיבט הזה. הבעיה שהעלה - ואני דנים בה - חבר-הבנסת

שם-טוב היא השימוש במעטפה הנושא את הכתובת: "מדינת ישראל - דואר רשמי". נא לא

להרחיב את הנושא.
חי גרוסמן
ביקשתי לדעת עם למכתב של תנועת "כך" היה מצורף מכתב אישי של חבר-הכנסת

כהנא.
היו"ר מי רייסר
יו"ר ועדת האתיקה הודיע שהוא טיפל בנושא זה על סמר החלטה קודמת של ועדת

הכנסת. העניו טופל. לפנינו נושא אחד בלבד ואבקש להתייחס רק אליו.
חי גרוסמן
יש בעיה של משלוחים המוניים של דברי דואר ואי-אפשר להתעלם ממנה, גם אם אני

לא מתייחסת לתוכן החומר שנשלח שהוא פרשה בפני עצמה. אנחנו למשל הוצאנו חוברת של

סיכוט עבודת הסיעה בכנסת והתלבטנו ביצד לשלוח אותה. המצפון לא מאפשר לי לשלוח

במשלוח אחד אותו חומר במאות עותקים באמצעות דואר הכנסת. אני חושבת שזה לא מתקבל

על הדעת.
שי יעקבסון
לגבי חותמת הדואר: "חבר הכנסת - פטור מתשלום" - לא הכנסת קבעה את החותמת,

אלא הדואר עצמו. לא הכנסת מכתיבה לדואר נוהלי עבודה.
צי ענבר
לדעתי, מן הראוי שהוועדה תעשה שני דברים: א) תקבע שאין להשתמש במעטפות

עליהן כתובת דואר רשמי של המדינה, אלא למטרת משלוח דואר רשמי, כגון יו"ר ועדה

ששולח דואר של הוועדה. כל אורגן של המדינה ששולח דואר רשמי שלו - מותר. אין

להשתמש במעטפות האלה בין למשלוח דואר בתשלום ובין למשלוח דואר פטור מתשלום לא

על-ידי סיעה ולא על-ידי חבר הכנסת.ב) יש להנחות את המינהל של הכנסת לא לנפק מעטפות כאלה לסיעות בין בתשלום

וביו שלא בתשלום. מנפקים את המעטפות האלה בתשלום לסיעות, והסיעות משתמשות בהן

מטבע הדברים למשלוח דואר גדול, כי אלה המעטפות הנוחות לכך. המינהל פעל בעניו זה

על-פי הנחיות שבשעתו נתנה הוועדה המשותפת לתקציב, או הוועדה שקבעה מה יחולק

לסיעות. יש להנחות את המינהל לא לנפק את המעטפות האלה.
י' זי אמיר
לדעתי, יש לבדוק אם באמת נשלח דבר-דואר מסית או לא. זו בעיה אחדת. אם

ועדת האתיקה דנה בדבר-דואר לדעתי איו מקום לשלוח את דבר-הדואר הזה, לא בתשלום

ולא באי-תשלום. הבעיה היא לא התשלום.
שי דורוו
מי יעשה זאת? הכנסת לא תפעיל צנזורה.
י' ז' אמיר
לגופו של עניו, אנחנו נכנסים לפעמים לדברים המכבידים על עצמנו. הייתי ראש

עיר. יכולתי לשלוח עשרות אלפי מכתבים לכל הציבור. חותמת הדואר של העיריה -

והעיריה שילמה. אני לא שילמתי מכיסי. עכשיו אני חבר הכנסת. הדברים השתנו. פעם

היתה ועדת מינויים מצומצמת, היום צריכים להשתמש לא במרכז, אלא בוועידה. לצורך

הוועידה יש לך מרכז. היא הגוף הבוחר שלך. איו לר אחר. למעלה מ-1,300 הצירים הם

שיחליטו. יש היום "דף לבוחר" שאנחנו החלטנו לממו אותו מתקציב הכנסת. את היידף

לבוחריי יש לשלוח לבוחרים. כל מושב אני מוציא חוברת של פעילותי בכנסת, לא מהיום

הזה, עוד משנת 1974. כל האוניברסיטאות בארץ ביקשו עותקים של החוברת שלי ושלחתי

אליהם. לא רק זאת, אלא כל אזרח שרוצה לקבל ממני חוברת על פעילותי - די אם ישלח

מכתב בקשה ואשלח לו החוברת. אני חושב שזה דבר יפה. כאשר יתקבל בכנסת חוק הנגב,

אני אתו לו פרסום רחב מאוד, ארבע-וחצי שנים של פעילות. אני בעד: דיווחת - עשית;

מי שהיה אורח בארצות-הברית ראה כיצר עובדים הסנטורים. אנחנו הולכים לקראת

בחירות יחסיות. פעם נצטרך לשלוח לכל הבוחרים באזור.
היוייר מי רייסר
חבר-הכנסת אמיר, לפנינו עניו מסויים ואתה מדבר על הבחירות.
י' ז' אמיר
אני מגיב על הדברים שנשמעו פה. אנחנו יותר מדי עוסקים בעצמנו. מי שלא

מכבד את עצמו - איש לא יכבד אותו. לא ייתכו שנסגור הרמטית את הכלי הזה של

משלוח דברי דואר חינם כי מישהו שלח חוברת הסתה. האמינו לי שנגעלתי לקרוא את

חוברת ההסתה של סיעת "כך", אבל קראתי אותה רק כדי לדעת מה כתוב בה. אבל בגלל

מקרה אחד כזה יש להטיל צנזורה על כולם? הדמוקרטיה מאפשרת שיתקיימו בתוכה גם

אנשים סוטים.

אני מתנגד התנגדות טוטאלית להטלת איסור על חברי הכנסת לשלוח חוברת באמצעות

מעטפה גדולה, אם איו מחר תחליף לכך. אתה לא יכול להכניס חוברת לתוך מעטפה קטנה.

אם הכנסת תדפיס מעטפות גדולות אחרות עם חותמת של הכנסת - בבקשה. אם לא - עדייו

נשתמש במעטפות האלה. הו המעטפות היחידות שיש. אם יימצא תחליף, חברי הסיעות

יחליפו את המעטפות עם החותמת יימדינת ישראל - דאר רשמי" במעטפות החדשות שתונפקנה

לנו. לא יכול להיות אחרת. איו לעצור את הפעילות השוטפת שלנו. אנחנו רוצים

לעבוד וגם להציג בציבור את עבודתנו. מי שרוצה להיות חבר הכנסת צריך אוהדים.

ולאוהדים צריך לדווח. איו חכמות בדברים האלה. אם נאסור זאת נעשה פלסתר

מהדמוקרטיה ומהכנסת. יש לתת לחברי הכנסת אפשרות לעבוד.היו"ר מי רייסר;

אני מצטער על הדיון הארוך בבעיה שנראתה לי מאוד פשוטה. הבעיה שהעלה יו"ר

ועדת האתיקה נראתה לי בהחלט במקום.

אנחנו צריכים לקבל החלטה חד-משמעית, שאין לשלוח חומר של חברי הכנסת במעטפות

כגון המעטפות האלה. בשוק ניתן לקנות מעטפות חומות גדולות אם אין בכנסת מעטפות

הנושאות את שם הכנסת. מעטפות חומות גדולות ללא שם "מדינת ישראל - דאר רשמי"

אפשר לרכוש כבר עכשיו בשוק. אם ממילא הסיעות משלמות עבור המעטפות בכלל תמוה

שהכנסת מנפיקה מעטפות כאלה. שהכנסת תקנה את רומעטפות ללא שום כתובת ותנפיק אותן

בתשלום לסיעות.

פרט לכך, אני לא חושב שזאת בעיה שתודפסנה מעטפות גדולות שתישאנה את השם:

"הכנסת" או "חבר הכנסת", או כל נוסח שיוסכם עליו.

באופן עקרוני אני בהחלט חושב שיש לקבל החלטה ברורה שאסור לחבר הכנסת כחבר

הכנסת ולסיעות כסיעות לשלוח חומר במעטפה רשמית של מדינת ישראל.
יי זי אמיר
יש לחייב את הכנסת להדפיס מעטפות גדולות עליהן יודפס ייהכנסתיי או "חבר

הכנסת".
היו"ר מי רייסר
בהחלט.

אם יש הסכמה על תוכן הדברים שלי - אני מציע שנקבל החלטה כזהת.
י' ז' אמיר
האיסור יכנס לתוקפו עם הנפקת המעטפות החדשות. האלטרנטיבה קיימת.
מי איתן
אני מציע להגביל את מספר דברי הדואר שחבר הכנסת שולח ל-10,000.
צי ענבר
הוועדה עוד לא דנה בהצעה זאת.
חי גרוסמן
הבעיה היא לא כמותית, אלא אופי דבר-הדואר.
היו"ר מי רייסר
חבר-הכנסת איתן, הסוגיה שאתה מעלה היא נושא חדש, היא בכלל לא על סדר-היום

ולא נדון בה עכשיו.
הוחלט
חבר-הכנסת או סיעה מסיעות הכנסת לא ישלחו דבר-דואר אישי
או דברי-דואר של הסיעה במעטפות הנושאות כתובת
"מדינת ישראל - דאר רשמי".
היו"ר מ' רייסר
ד. אחזקת רכב לחברי הכנסת אשר מקבלים רכב ממוסד ציבורי

כאשר קיבלתי הפניה בנושא הזה, חבר-הכנסת זיאק אמיר, יו"ר ועדת המשנה, לא היה

בקו הבריאות. מצאתי לנכון להעלות נושא זה במליאת ועדת הכנסת למרות שהנושא שייר

אולי לוועדת המשנה. אם הדיון כאן יהיה קצר ואפשר יהיה להגיע למסקנות - נקיים

אותו כאן. אם לא - נעביר את הנושא מייד לדיון בוועדת המשנה.

אסביר את הבקשה. פנה אלי חבר כנסת אשר מקבל רכב ואחזקת רכב ממוסד מפלגתי.

מכיוון שהוא ציין זאת בטופס, הוא לא זכאי לקבל באופן מוחלט, על-פי הנוהלים

שוועדת הכנסת קבעה, שום השתתפות באחזקת הרכב. חבר הכנסת אומר: לפחות חלק

מהשימוש ברכב אני עושה עבור הכנסת. ברור, כאשר אני נוסע ממקום מגורי לכנסת אני

עושה זאת עבור הכנסת. מה הדין לגבי אותו חלק מובהק הקשור בהחלט לעבודתי כחבר

הכנסת? הוא רוצה להחזיר את החלק הזה למפלגה. י

לכן הסוגיה הזאת שייכת לשולחן הזה. השולחן הזה קבע מה שקבע. לכן עלינו

לדון בבקשה הזאת.
יי שריד
אני מבקש לשאול שאלה מקדימה את היועץ המשפטי של הוועדה. נדמה לי שאנחנו

עוסקים בענין שאנחנו לא צריכים לעסוק בו. מי שמחזיק רכב שניתן לו על-ידי מפלגה

והוא חבר הכנסת - עובר עבירה. לכן, יש לכתוב מכתב תשובה לאותו חבר הכנסת ולהגיד

לו: ידוע לך שהנושא הזה לא יכול להידון בוועדת הכנסת, משום שעליך תיכף ומייד

להיפטר מהרכב הזה שאם לא כן אתה עובר עבירה במסגרת חוק שכר חברי הכנסת. לכן אין

מקום לדיון בנושא זה.
צי ענבר
על-פי חוות דעת אשר ניתנה בשעתו, לפני מספר שנים, על-ידי היועץ המשפטי

לממשלה דאז, פרופ' אהרן ברק, כיום שופט בית-המשפט העליון - רכב צמוד לחבר הכנסת

הריהו בבחינת צורה של משכורת האסורה על-פי סעיף 8 לחוק שכר חברי הכנסת.
שי דורון
מה לגבי ראשי עיריות וראשי מועצות?
צי ענבר
הסוגיה של ראשי עיריות היא לדעתי סוגיה שבהחלט ראויה לדיון מיוחד בוועדה

משום שראשות עיריה אף היא תפקיד ציבורי שבו בדרך-כלל הרכב ניתן לראש העיר לטובת

העיריה אולי לא פחות מאשר לטובתו, אינני יודע, קשה לי לפסוק בנושא זה, יכול

להיות שיהיו חילוקי דעות בשאלה הזאת. הוועדה היא הגוף המוסמך לקבוע האם הרכב

הצמוד לראש עיריה בא בבחינת טובת הנאה ואז הוא פסול, או שהוא בא מפני שהעיריה

רוצה שראש העיר הנושא בשתי משרות ציבוריות כאחת יוכל למלא את משרתו שלו.
יי שריד
לא תוכל לצאת מזה, משום שאותו הדבר ייאמר על מזכיר מפלגה שיגידו שזה לטובת

המפלגה, או על ראש חברה אחרת שיגידו שזה לטובת החברה. אף אחד לא יציג זאת כטובת

הנאה.
צ' ענבר
כדי לקיים דיון כזה ייתכן שצריך לברוק מה חם אותם תפקידים ציבוריים, מפני

שאולי ניתן רכב צמוד גט למי שלא נושא תפקיד ציבורי. אינני יודע. ייתכן שהוועדה

צריכה לקבל החלטה בנושא.
יי שריד
אם תתחיל בחריג אחד...
צי ענבר
אני לא מתחיל בחריג. עד היום ידעו ויודעים חברי הכנסת שיש בקרבם חברים שיש

להם רכב צמוד כראשי ערים, או כנושאי תפקידים ציבוריים אחרים ועד היום איש לא

העלה את הנושא הזה לדיון עקרוני. יהיה דיון עקרוני - תקבל הוועדה החלטה בקשר

לכך. יש פנים לכאן ויש פנים לכאן. הוועדה תחליט.
שי דורון
האם היועץ המשפטי דאז התייחס בפסיקה שלו גם לגבי ראשי ערים?
צי ענבר
הוא לא הזכיר את המלה ראשי ערים.
י' זי אמיר
הוא ענה למכתב שאני כתבתי לו. מסרתי העתק ליושב-ראש ועדת הכנסת.
צי ענבר
ההעתק שבידי הוא העתק מכתב תשובה ששיגר הפרופ' ברק לחבר-הכנסת לשעבר עמוס

הדר. אינני יודע בדיוק באיזה תפקיד נשא חבר-הכנסת לשעבר עמוס הדר. הוא לא היה
ראש עיר. הוא אמר לו
רכב צמוד הוא משכורת סמויה.
י' ז' אמיר
אני ביקשתי להיות יועץ לענייני כוח-אדם במפעלי ים-המלח. הם היו מוכנים

להעמיד לרשותי רכב צמוד. לפני שקיבלתי את התפקיד שאלתי את היועץ המשפטי לממשלה

לגבי הרכב הצמוד והוא ענה לי שזה אסור. ובאותה שנה היו 34 חברי כנסת עם רכב

צמוד.
היו"ר מי רייסר
ההערה של חבר-הכנסת שריד הרבה יותר רצינית מכפי שהיא נראית. אי-אפשר לומר,

משוט שחבר-הכנסת שריד עורר קושי גדול יש לדחות את הנושא הספציפי. אם כך הדבר,

להערכתי חלק מחברי הכנסת פועלים בניגוד לחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה.

אינני יודע מה מספרם.

אם הנושא הגיע לשולחננו, אם נתקלנו בנושא זה, אם אנחנו לפחות לא מזהירים

בצורה חד-משמעית אותם חברי הכנסת - אנחנו למעשה שותפים לאיזו שהיא עבירה, או

מעלימים מידע. בכל אופן הסוגיה כבדה ורצינית ביותר ובהחלט יהיה צריך להתייחס

אליה. אולי כדאי שנפנה בנושא זה ליועץ המשפטי לממשלה.
יי שריד
הצעתי היא שיו"ר הוועדה יעשה שני דברים במקביל. א) יכתוב מכתב לאותו חבר

הכנסת על-פי מה שאמרנו כאן; ואת העתק המכתב, או תוכנו, מבלי לציין את שמו של חבר

הכנסת המסויים, תפיץ בין 120 חברי הכנסת. להווה ידוע שהנושא עלה בוועדת הכנסת

והוסכם מחדש שיש חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה בנושא זה. זאת הצעתי הראשונה,

להסיר מפני עיוור מכשול.

ב) יו"ר הוועדה יכתוב מכתב ליועץ המשפטי לממשלה בו ייאמר שבשעתו היתה חוות

דעת של היועץ המשפטי לממשלה. הדבר עורר כמה וכמה שאלות, לא שאתה בא לשנות את

חוות הדעת. יכול להתקבל רושם שמכיוון שיש יועץ משפטי חדש מנסים גם אצלו. אני

לא רוצה שיתקבל רושם כזה, כי לא זה מה שאני מתכוון. מה שאני מתכוון הוא שיש

בעיות שאולי מישהו יכול להגדיר אותן כבעיות אמיתיות. היועץ המשפטי של הוועדה,

מר צבי ענבר. נתן דוגמאות. אפשר להביא אולי דוגמאות אחרות.
שי דורון
אני לא רוצה לציין שמות, אבל ראש מועצה או ראש עיר אמר לי שיש לו חוות דעת

של היועץ המשפטי לשעבר פרופ' זמיר בנושא זה. אני מבקשת שנראה גם את חוות הדעת

הנוספת של היועץ המשפטי לממשלה. אני לא יודעת אם היא סותרת את חוות הדעת של

היועץ המשפטי לשעבר פרופ' ברק.
יי שריד
הכוונה היא לא לנסות את מזלנו אצל היועץ המשפטי לממשלה החדש, אלא הכוונה

היא שאם יש בעיות אמיתיות אולי היועץ המשפטי לממשלה יהיה מוכן לתת חוות דעת

מפורטת יותר. לא חוות דעת אחרת, אלא חוות דעת מפורטת יותר. כאשר אתה מצביע על

מספר בעיות שיכולות להתעורר כתוצאה מהפסיקה הזאת. אבל שני הדברים צריכים לבוא

בעת ובעונה אחת.

ראשי ערים, על-פי נוהג של 40 שנה - גם נוהג זה משהו, זה דבר הידוע לכולי

עלמא, זה לא דבר שנעשה בסתר, אלא מין נורמה שנקבעה - העיריה מעמידה לרשותם רכב

צמוד.
אי נחמיאס
אבל הם לא מקבלים אחזקת רכב מהכנסת.
יי שריד
לא זאת הבעיה, אינך מבין. גם ראש עיריה שעמד לרשותו רכב מטעם העיריה ולא

קיבל מן הכנסת אפילו אגורה אחת עבור אחזקת הרכב - עבר עבירה.
אי נחמיאס
אם יהיה דין אחד לכולם - אותו ראש עיריה יצטרך לדעת שבזמן שהוא בא לעבודה

בכנסת הוא לא בא עם הרכב של העיריה.
יי שריד
לא. אפילו אם הוא לא מגיע עם הרכב הצמוד לעבודה בכנסת, אפילו אם הוא מגיע

באוטובוס או ברכבו הפרטי - הוא עובר עבירה. נניח שראש עיריית טבריה הוא חבר

הכנסת. נניח שיש לו רכב של העיריה. נניח שמעולם הוא לא בא לכנסת עם הרכב של

העיריה - גם אז עדיין הוא עושה מעשה שעל-פי חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה

הוא עובר עבירה על חוק שכר חברי הכנסת, כי היועץ המשפטי לממשלה רואה ברכב הצמוד

שכר. לכן זה הרבה יותר מרחיק לכת. גם אם הוא יהיה איש תם וישר ולא יבוא לעולם

לכנסת ברכב הצמוד ולא יקבל פרוטה מן הכנסת - גם אז יש בכך עבירה.לכן הצעתי שיו"ר הוועדה יכתוב מכתב לכל חברי הכנסת ויודיע להם שהמצב המשפטי

הנוכחי הוא כזה וכזה.
אי ורדיגר
אי-אפשר לכתוב מכתב לכל חברי הכנסת לפני שמבררים את הנושא אצל היועץ המשפטי

לממשלה. האם יש לך ביד איזה שהוא מסמך?
היו"ר מ' רייסר
קודם נברר זאת.

י' שריד;

בוודאי שיש לי. יש שני מסמכים - האחד אצל חבר-הכנסת אמיר והאחר אצל היועץ

המשפטי של הוועדה, מר צבי ענבר, בקשר לחבר-הכנסת לשעבר עמוס הדר. אני ראיתי את

המסמר הזה במו עיני. אני לא יכול להגיד שלא ראיתי.
מי איתן
הבעיה בכל הענין היא שלחבר הכנסת מותר לקבל דמי ייעוץ אבל אסור לו לקבל

משכורת. היועץ המשפטי לממשלה קבע שאחזקת רבב היא משכורת.

בהזדמנות הזאת אני רוצה לעורר שאלה דומה. קראתי חוות-דעת של אגודה מסויימת

המסתמכת על חוות-דעת שאותה לא קראתי של היועץ המשפטי של הכנסת האומרת שגם החזר

הוצאות בפועל בגין הוצאות נסיעה, כלומר קבלות של מוניות, גם הוא מהווה לצורך

העניו הזה דבר פסול.
צי ענבר
אין דבר כזה. כתוב בדיוק ההיפך.
י' שריד
היועץ המשפטי גם לא יכול היה לכתוב דבר כזה, כי על-פי מה שאנחנו קבענו

קבלת החזרים היא כן חוקית.
צ' ענבר
כתבתי שקבלת הוצאות גלובליות אסורה, אלא רק תמורת קבלות.
מי איתו
אני שמח שבהזדמנות הזאת הבהרתי את הענין.
שי וייס
א) אני לא הייתי כותב עכשיו מכתב לכל חברי הכנסת, כי יש פה מימד של האשמה.

לפתע נודע לנו שמתוך 120 חברי הכנסת או 90 חברי הכנסת שאינם שרים או סגני שנים -

24 או 27 חברי הכנסת עוברים עבירה. ראו הוזהרתם. זה נראה לי לא טוב. יש לזה

טעם לא טוב, כי הרי בחוץ רק מחכים ל"שמחה" הזאת.

אינני יודע מה מספר החברים שיש להם רבב מגורמים מחוץ לכנסת. אני יודע מה

מצבי שאני נוסע ברכב פרטי ושוחק אותו כל השנים על חשבוני. יש לי רבב שבמשך שנה

נסעתי 40,000 ק"מ עבור העבודה בכנסת ואיש לא יחזיר לי אפילו אגורה עבור השחיקה.כ) התעוררה כאן בעיה. העלה אותה חבר הכנסת מסויים וחבר-הכנסת שריד הגיב

עליה. אני מציע שאם ליו"ר או לנו יש אי בהירות - שיו"ר הוועדה יפנה ליועץ

המשפטי לממשלה ויבקש הבהרה. אחרי שתקבל הבהרה - תפיץ מכתב לכל חברי הכנסת.
אי ורדיגר
זה מה שהצעתי - לבדוק את הנושא עם היועץ המשפטי לממשלה.
יי שריד
אני מסכים, בתנאי שזח יהיה מהר. תבקש גם מהיועץ המשפטי לממשלה שישיב מהר.
היו"ר מי רייסר
היום.
חי גרוסמן
מתעוררות מספר שאלות בנושא זה. אציין דוגמה קיצונית ביותר, האם מזכיר

ההסתדרות יכול להסתפק בהחזר הוצאות רכב שנותנת הכנסת?
היו"ר מי רייסר
על-פי חוות הדעת הזאת - אין ויכוח.
אי ורדיגר
יש להסביר את המצב הזח גם ליועץ המשפטי לממשלה. זאת באמת בעיה.
אי נחמיאס
אם יש חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה - יש להפיץ אותה בקרב חברי הכנסת

בלי שום פקפוקים. אי-אפשר פעם אחת להגיד שחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה

כשרה ופעם אחרת להגיד שצריך לבדוק אותה ופעם אחרת להגיד שיש לשקול אותה. מה

יחיה השוני בין חוות הדעת הזאת לבין חוות הדעת האחרת? אם יש חוות דעת של היועץ

המשפטי לממשלה - בבקשה, תפיצו אותה בקרב חברי הכנסת ונבצע אותה בלי שום פקפוק.

אדוני היושב-ראש, היום זימנת לישיבה את ועדת המשנה לדיון בכללי האתיקה

שהוקמה לפני שלושה חודשים. יש לטפל בנושא זה בוועדת המשנה מהר מאוד ולא להמתין.

אני פונה אליך ומבקש - אם יש חוות דעת של היועץ המשפטי, תואיל בבקשה להפיץ

אותה בקרב חברי הכנסת. מי שיוכל להסתדר איתה - שיסתדר; מי שלא יוכל - שימצא

פתרון.
י' שריד
אני תומך בהצעת חבר-הכנסת נחמיאס.
שי דיניץ
מאחר ויש חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, מאחר והנושא הועלה - לולא הנושא

היה מועלה אפשר היה להמשיך לחיות בחטא - הוועדה הזאת כוועדת הכנסת לא יכולה

לעבור על הנושא הזה לסדר היום. כי אז שמענו והלכנו הביתה. לכן, בנסיבות האלה

חייבת חוות הדעת הזאת להיות ממולאת עד אשר ואם תהיה חוות דעת אחרת.איו לנו שום סיבה לבקש מהיועץ המשפטי לממשלה, הטרוד עכשיו בעניינים אחרים, לבדוק

את העניו מחדש כאילו אנחנו מערערים על חוות הדעת הקודמת. לכו תפקידו של יוייר

ועדת הכנסת להעביר את חוות הדעת לידיעת כל חברי הכנסת.

אפשר אפילו לשלוח העתק ליועץ המשפטי לממשלה כדי שיידע שאנחנו ממלאים אחר

ההוראות הללו. אם הוא יתעורר מרצונו ויאמר: רגע אחד, הענין לא בסדר, אני רוצה

חוות דעת אחרת, זה עניינו. או שהנוגעים בדבר יערערו. אבל אנחנו כל זמו שהחוק

הזה קיים, התקנה הזאת קיימת, כוועדת כנסת חייבים לנהוג לפיה.
מי איתו
יש לנו גם יועץ משפטי של הוועדה שגם הוא בעל סמכות לפחות לגבי מה שאנחנו

עושים כאן בכנסת והוא אומר שהפרשנות של היועץ המשפטי לממשלה אינה די מספקת

על-מנת לקבוע כללים והנחיות. מדוע שאנחנו לא נקבל את חוות דעתו?
יי שריד
הצעתי הראשונה היתה טובה. אני חוזר להצעתי הראשונה - שייעשו שני הדברים

בעת ובעונה אחת. א) שחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה הקיימת תופץ בקרב כל

חברי הכנסת כדי להסיר מפני עיוור מכשול; ב) תהיה פניה לפרשנות נוספת ומדוייקת

יותר כדי שהיועץ המשפטי שלנו יוכל לעשות בה שימוש.
אי נחמיאס
לא פרשנות - נוהג.
שי דייניץ
אם אנחנו רוצים פרשנות או הבהרה, אני מבקש שהפניה תהיה מטעם היועץ המשפטי

של הוועדה ולא מהוועדה.
צי ענבר
מבחינה משפטית גרידא, איו לי ספק שחוות-הדעת שניתנה היא חוות-דעת נכונה.

אם הייתי אומר ייקוב הדיו את ההר - היו צריכים להודיע על כך ממחר. רבעיה היא

בעיה אמיתית, כולם יודעים אותה וחיים איתה - צריך למצוא איזו שהיא דרך איך לחיות

עם החוק.

דרך כזאת יכולה להיות למשל על-ירי כך שקובעים שחבר הכנסת הממלא גם תפקיד

ציבורי אחר ובאותו תפקיד ציבורי אחר מעמידים לרשותו רכב צמוד לשימושו - יצטרך

לשלם את שוויו של הרכב לאותה רשות. ואז הוא לא קיבל שכר ויחד עם זאת הוא ממלא

אחר הוראות החוק. זאת אפשרות. אני לא אומר שזה כולל. אני אומר שהחוק ברור אבל

יש למצוא את הדרך לחיות איתו.
שי יעקבסון
אבקש להעיר, שחוות הדעת הראשונה ניתנה לחבר-הכנסת אמיר שביקש לעבוד כיועץ

מקצועי למפעלי ים-המלח. לכו אמר היועץ המשפטי שהרכב הוא שכר. אולי לא כו הדבר

לגבי ראשי ערים, נבחרים על-פי חוק, כפי שאמר חבר-הכנסת שריד ש-40 שנה מעמידים

לרשותט רכב. אולי זה חלק מהעניו ואולי לא.
יי שריד
האבחנה שלך לא תופסת. חבר-הכנסת לשעבר עמוס הדד היה נבחר ציבור

שהמושבניקים בחרו בו כדת וכדיו להיות מזכירם כמעט מכל הבחינות, הוא משול לראש

עיר או כל דבר אחר.
ת' טובי
מה עם מזכיר מפלגה? האם נסווג את כל חברי הכנסת? כל הענין הוא אבסורד אחד

גדול.

היו"ר מי רייסר;

אין דבר קל לי יותר כיו"ר הוועדה - במיוחד כאשר הנושא לא נוגע לי אישית,

כפי שהתבטא חבר-הכנסת שריד - מאשר להפיץ את חוות הדעת שכרגע איננה לפני בקרב כל

חברי הכנסת. אני רוצה שנבין מה המשמעות כרגע אם אנחנו נתייחס לזה בצורה

הפורמלית שאנחנו אזרחים טובים, שומרי חוק וכוי. שלא תהיה אי דגנה, אנחנו בפועל

יוצרים מצב שמספר מסויים של חברי הכנסת הם עבריינים על-פי חוק שכר חברי הכנסת.

אני מוכן להעז ולומר שהאפקט של המכתב יהיה כזה שאפילו אחד מבעלי הרכב הזה לא יקח
את הרכב ויגיד
סליחה, אסור לי להשתמש ברכב הצמוד, אני לא רוצה אותו - ויילך

לרכוש לו רכב פרטי. אנחנו במו-ידינו יכולים להכניס חברים, בלי בכלל להבין איר

ולמה, לסיטואציה לא בריאה של עבריינות על חוק שכר חברי הכנסת.
אי נחמיאס
תגיד לחברי הכנסת שיכבדו את המכתב.
יי שריד
מרגע שעלתה פה הבקשה - הענין אבוד.
ת' טובי
אולי צריר לתקן את התקנון.
היוייר מי רייסר
דרך הביניים שאני מציע היא שהיועץ המשפטי של הוועדה המכיר את הפרובלמטיקה

הרבה של הנושא, יבוא בדברים לפני כל דבר אחר עם היועץ המשפטי לממשלה ועם מי שהוא

מוצא לנכון.
י' שריד
עכשיו אני לא מסכים. עכשיו אסכים רק להצעה שיש בה כדי להודיע לכל מחזיקי

הרכב הצמוד שהם נוהגים שלא כחוק. חברי הכנסת צריכים היו לשקול את הדברים לפני

שהעלו אותם. כמובן שאפשר לקבל ברוב קולות כל הצעה שהיא, אבל עכשיו אני אסכים רק

להצעה שיש בה כדי להפיץ מכתב בקרב כל חברי הכנסת שהם עוברים על החוק ברגע שהם

מחזיקים רכב צמוד.
י' ז' אמיר
האמת היא ששנים רבות חברי הכנסת פועלים אולי בלי לדעת בניגוד לחוק, היום

אין אפשרות אחרת. התקנון הזה שהפך לחוק נקבע על-ידי הכנסת. רק חברי הכנסת

יכולים לשנות את החוק הזה. שנים רבות אנחנו מבקשים השוואת שכר בין השכירים לבין

העצמאים. זה הדבר הרציני ביותר.
יש עכשיו רק אפשרות אחת
לא לפנות ליועץ המשפטי לממשלה ולא לכתוב מכתבים

לחברי הכנסת, אלא שוועדת הכנסת או ועדת המשנה שלה תשב על המדוכה ותבדוק את

הבעיות, תבדוק אם לשנות את התקנון הקיים או לתת פתרון לבעיות שיש. הבעיות הן

אמיתיות ויש למצוא להן פתרון ולא רק להעמיד את חברי כנסת במבוכה שהם עברו על

החוק אולי מבלי לדעת.יי שריד;

אני מבקש להצביע על ההצעות.
שי וייס
איו זה תפקידה של ועדת הכנסת באופן שיטתי לסבך את הכנסת ואת חברי הכנסת. זה

מה שעשינו היום. אני מצטרף להצעת חבר-הכנסת שריד שהצטרף להצעת חבר-הכנסת

נחמיאס. כשאני נכנסתי לכנסת התפטרתי מכל עבודה נוספת ואני חי על משכורתי כחבר

הכנסת. מאוד "נחמד" לי שפתאום יתנפלו על חברי הכנסת בן-מאיר, מגן, שטרית, קיסר,

ברעם, המד וכל הכנסת. יצרנו פה היום שערוריה מכוערת שתכער את הכנסת על לא עוול

בכפה בגלל איזה מכתב בנושא לגמרי חריג. חוות הדעת עוסקת בענין לגמרי יוצא דופן

שאיננו מקיף את הענין.

מה יותר הגיוני כאשר בעיה אמיתית כזאת מתעוררת - שיו"ר ועדת הכנסת יפנה

במכתב ליועץ המשפטי לממשלה, יציג בפניו את העניו, יעביר לידיו את הפרוטוקול של

הישיבה הזאת, ויבקש חוות דעת מגובשת, לפני שמטפסים על חברי הכנסת. מה אתם

הולכים לעשות פה? אתם הולכים ליצור מצב כמו עם הטיפול הרפואי שכביכול ניתו חינם

לחברי הכנסת. תיכף מישהו ירוץ לתכנית "זה הזמו" ויסבך את העניו ויגיד שחבדי

הכנסת מקבלים מכוניות צמודות. הרי יש 3-2 אנשים כאלה החיים על הכנסת. אתם

השתגעתם?
היו"ר מ' רייסר
יש הצעה של חבר-הכנסת וייס; יש הצעה של חבר-הכנסת נחמיאס שחבר-הכנסת שריד

תומר כה; יש הצעה של חבר-הכנסת אמיד לדוו בנושא בוועדת הכנסת או בוועדת המשנה של

ועדת הכנסת הדנה בכללי האתיקה של חבדי הכנסת; ויש הצעה של חברת-הכנסת דורוו

שהנושא טעון בדיקה של יום יומיים.

יי שריד;

אני דורש הצבעה. אם מישהו רוצה לבדוק את הנושא עליו לבקש התייעצות סיעתית.

היו"ר מי רייסר;

אני מציע הצעת פשרה ואני מקווה שכולם יקבלו אותה - שאנחנו עד לישיבה בשבוע

הבא נייפה את כוחו של היועץ המשפטי של הוועדה להתייעץ עם חברי הכנסת ז'אק אמיר,

איתי ועם מי שימצא לנכון להציע לנו דרך איך להתנהג בנושא הזה. אני מקווה שהשבוע

הזה ינוצל גם לקבלת יתר אינפורמציה ואולי נפתור באופו מעשי את הבעיה הזאת.

האפשדות להעלות את ההצעות למיניהו, כולל הצעות חברי-הכנסת נחמיאס, וייס, דורוו

ואמיר איננה נופלת.

יי שריד;

אני לא מסכים. אני מבקש הצבעה. אם תהיה בקשה להתייעצות סיעתית לא אוכל

למנוע זאת.

היו"ר מי רייסר;

אני מציע שנקיים את ההצבעה בשבוע הבא. אני לא רוצה להפעיל באו את סמכותי

כיו"ר הוועדה.
ש' וייס
יש לקיים הצבעה היום. אסור לדחות את העניו כי עוד יחשבו שיש לנו מה להסתיר

בנושא זה.

שי דורון;

אני רוצה לומר שוב, אני בטוחה ב-99% - אני לא זוכרת בדיוק לכן אינני אומרת

שאני בטוחה ב-100% - שיש חוות-דעת אחרת לגבי ראשי ערים. אחרי ד1בדיקה נחליט.
שי דיניץ
אולי הצעתי תספק את חבר-הכנסת שריד, כי אני מבין את עמדתו בענין הזה ואמרתי

את דברי. היות ושמעתי פה מחברי הוועדה שיש חוות-דעת נוספת בנושא ראשי ערים

ואולי איו - על-פי הערכתי איננו עומדים כרגע במצב שיש בידינו כל העובדות או כל

המסמכים הנוגעים בדבר - לכו, רק מסיבה זו, טבעי שנטיל על יו"ר הוועדה או על

היועץ המשפטי של הוועדה, או על שניהם, להביא לפני הוועדה הזאת לקראת הישיבה הבאה

את כל החומר הנוגע בדבר, כל הבירורים ואז נהיה כשרים לקבל החלטה בנושא זה.
אי נחמיאס
כאשר כיהנתי כראש עיר פניתי למר למברגר וביקשתי ממנו לקבל החזר הוצאות רכב

שהכנסת נותנת בלאו הכי לכל חברי הכנסת כדי שאעביר אותו לעיריה. הוא השיב לי:

הרכב של העיריה, אתה לא זכאי לקבל שום החזר על הוצאות אחזקת רכב. אמרתי לו שזה

לא בשבילי אלא בשביל העיריה והוא אמר לי שהעיריה תשלם, זה קופת הציבור. בזה

נגמר הסיפור.
היו"ר מי רייסר
חבר-הכנסת נחמיאס, עברת על החוק בלי משים. חבר-הכנסת שריד הסביר בצורה
היפה ביותר
גם אם חבר-הכנסת נחמיאס לא קיבל אגורה אחת ולא השתמש ברכב הציבורי

אפילו פעם אחת לנסיעה לכנסת והוא נסע בטרמפים או באוטובוס - ברגע שקיבל רכב צמוד

הוא עבר על החוק.
שי וייס
אם באמת יש חוות דעת כפי שיש - היא ממש מגוחכת. זה לא בסדר. יש לפנות

ליועץ המשפטי לממשלה שיתו חוות דעת חדשה.
יי שריד
אבקש להעמיד את הצעתי להצבעה.
היו"ר מי רייסר
אבקש לנסח הצעות.
יי שריד
הצעתי - שהיא הצעת חבר-הכנסת נחמיאס שאני מצטרף אליה ואני מדגיש זאת - היא

שיו"ר הוועדה יעביר עוד היום לידיעתם של כל 120 חברי הכנסת את חוות-דעתו של

היועץ המשפטי לממשלה האומרת שכל מי שעושה שימוש- - -
אי נחמיאס
איו צורך לפרט. חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה. נקודה.י' שריד;

חבר-הכנסת צריך לדעת במה מדובד. אני מנסח את הצעת חבר-הכנסת נחמיאס. יש

חוות דעת בידי היועץ המשפטי של הוועדה. א) אני מציע שיו"ר הוועדה יעביר לידיעת

כל חברי הכנסת את חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה הקשורה בהעמדת רכב לרשות מי

שמכהנים גם כחברי הכנסת. יו"ר הוועדה יצטט את חוות הדעת. חברי הכנסת יקראו את

חוות הדעת. אני לא צריך להוסיף שום דבר.

אי נחמיאס;

וכל אחד יעשה בה כפי שימצא לנכון.
יי שריד
בדיוק.

ב) היועץ המשפטי של ועדת הכנסת יפנה ליועץ המשפטי של הממשלה כדי לקבל

הבהרות נוספת לעניין חוות הדעת הקודמות בנושא כדי שיוכל למסור לוועדת הכנסת את

דעתו בעניו אחזקת רכב של חברי כנסת שמכהנים גם בתפקידים אחרים.
שי דיניץ
אני מבקש להוסיף תיקון קטן שבוודאי חבר-הכנסת שריד לא יתנגד. אני מציע

לחבר את שני הסעיפים האלה שניסח חבר-הכנסת שריד, ולומר: יו"ר הוועדה יעשה זאת

לאחר שיקבל מהיועץ המשפטי לממשלה את חוות הדעת החדשה.
יי שריד
לא. יש לי חוות דעת מוכנה ואני חי על פיה. אני לא מעלה על הדעת שהיועץ

המשפטי לממשלה הזה יתן חוות דעת השונה מחוות הדעת שברשותנו.
שי דורון
אבל יש חוות דעת אחת שחסרה לך.
י' ז' אמיר
יש לי הצעה: לדחות את הדיון לשבוע ימים ובינתיים לקבל מהיועץ המשפטי

לממשלה חוות דעת נוספת.
יי שריד
רק אם תבקש התייעצות סיעתית.
י' ז' אמיר
אני מסכים. אני מבקש התייעצות סיעתית.
שי דורון
שתי הסיעות הגדולות מבקשות התייעצות סיעתית. אפשר אפילו מחר לקיים הצבעה.
ש' וייס
אחר-כך יגידו שיש לנו סודות ולכן אנחנו מתייעצים. אנחנו בעד הנחת המכתב על

שולחן הבנסת, גערה בכל חברי הכנסת שנושאים ברכב צמוד, פרסום שמם ברשימה שחורה

וכוי. באמת? אינני רוצה שום דחיה סיעתית. ההצבעה צריכה להתקיים היום.

אני מצטרף להצעה הנהדרת של חבר-הכנסת נחמיאס שחבר-הכנסת שריד ניסח אותה

ואפילו מוותר על הפניה ליועץ המשפטי.

היו"ר מי רייסר;

אני מציע שלא נאבד את קור הרוח ונקבל החלטות.
שי וייס
אני מצטער, הצעתי היתה חפוזה.
הצעתי אומרת
התעוררה בעיה בוועדת הכנסת באשר לרכב צמוד - תגדירו את הנושא.

חברים אחדים העלו שאלות הקשורות לפרשנותה. קיימת פרשנות או פרשנויות של היועץ

המשפטי.

יושב-ראש ועדת הכנסת נתבקש לפנות לאלתר ליועץ המשפטי לממשלה, באמצעות היועץ

המשפטי של הוועדה, לקבל הבהרות נוספות על השאלות שהועלו בוועדה.

חילופי האיגרות בין יו"ר הוועדה לבין היועץ המשפטי לממשלה, מייד עם קבלת

תשובת היועץ המשפטי לממשלה, יונחו לאלתר על שולחן חברי הכנסת. יש כאן אלמנט

של דחיפות.
שי דורון
אני מקבלת את הצעת חבר-הכנסת וייס.
היו"ר מי רייסר
הצעה יפה.
צי ענבר
כפוף לדבר אחד - שיחיה פיענוח מהיר של הקטע הזה של הפרוטוקול ונצרף אותו

לפנייתנו אל היועץ המשפטי לממשלה.
היו"ר מי רייסר
אני רוצה לשאול את חבר הכנסת נחמיאס אם הוא מסיר את הצעתו?
שי וייס
ההצעה שאני הצעתי היא הצעת חבר-הכנסת דיניץ. יש הצעת חבר-הכנסת דיניץ ויש

הצעת חבר-הכנסת נחמיאס.
אי נחמיאס
אני לא יכול לחזור בי מהצעתי. חוות הדעת של היועץ המשפטי היא בעינה ויש

לכבד אותה. נקודה.שי וייס;

איו ספק שיש לכבד את חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה.

אני רוצה להוסיף להחלטת הוועדה: עד אז יש לכבד את החלטות היועץ המשפטי

לממשלה.

היו"ר מי רייסר;
ניגש להצבעה. לפנינו שתי הצעות
האחת - הצעת חברי הכנסת נחמיאס-שריד;

והאחרת - הצעת חברי הכנסת דיניץ-וייס.

הצבעה
הוחלט
ברוב דעות לקבל את הצעת חברי הכנסת דיניץ-וייס

כפי שנוסחה לעיל,

הישיבה ננעלה בשעה 10.50

קוד המקור של הנתונים