ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 27/05/1986

ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; קביעת מסגרת הדיון בהצעות להביע אי אמון לממשלה

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 146

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שלישי, י"ת באייר התשמ"ו - 27.5.86, בשעה 9.00 בבקר

נכחו: סגן יו"ר הכנסת ח' גרוסמן

חברי הוועדה;

שי דורון - מ"מ היו"ר

מי איתן

י' ז' אמיר

גי כהן

עי לנדאו - במקום חה"כ רייסר

ז י עטשי

יי צבן - במקום חה"כ אדרי

אי קולס

יי שריד
מוזמנים
שי יעקבסון - מזכיר הכנסת

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת
מזכירת הוועדה
מי כרפי
קצרנית
ני רינגלר
סדר-היום
א. ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים

בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום;

ב. קביעת מסגרת הדיון בהצעות אי אמון לממשלה.
היו"ר ש' דורון
אני מתכבדת לפתוח את הישיבה.

א. ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר
אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים
1. של חבר הכנסת צבן בנושא; "השאלה של הקמת כורים גרעיניים"

2. של חבר-הכנסת לנדאו בנושא; "לקחי צ'רנוביל ורכישת כורים גרעיניים"

סגן יו"ר הכנסת חי גרוסמן;

הטענה בישיבת יו"ר הכנסת והסגנים היתה שלא קרה שום דבד דחוף המצדיק הצעה

דחופה לסדר-היום. טענו שהנושא הוא בהחלט במסגרת של הצעה רגילה לסדר-היום. השר

שחל, הממונה על הנושא, הסביד ליו"ר הכנסת והסגנים שמבחינת ישראל לא קרה שום דבר

חדש. מה שקרה בצ'רנוביל - קרה בצ'רנוביל. הכורים שמדינת ישראל אמורה היתה

כאילו לקנות הם ביצה שלא נולדה. אני פשוט מצטטת מה שנאמר בישיבת יו"ר הכנסת

והסגנים. כל ההצעות לסדר-היום לא דיברו על הכורים הקיימים בישראל.

יי צבן;

בדברי ההסבר של ההצעה שלי לסדר-היום היו כלולים שלושה אלמנטים. האלמנט של

פרסום דו"ח מבקר המדינה לגבי הנושא של רכישת כורים גרעיניים בישראל, המצביע על

כר שלמעשה מתרחשת כל הזמן פעילות בנושא הזה, שלא בפיקוח פרלמנטרי ואני מוסיף

ואומר שגס לא בפיקוח ממשלתי. אנחנו יודעים מנסיון העבר שיום אחד אתה יכול לקום

. בבקר ויש כבר עיסקה חתומה בראשי פרקים והדוגמאות ידועות.

האלמנט השני הוא לקחי צירנוביל. אני רוצה לומר כאן בוועדת הכנסת, ואמצא את

הדרך המתאימה לומר זאת מעל דוכן הכנסת, שאנשים שעסקו בנושא הזה בארץ אמרו לי

שהמערכת שלנו סביר להניח וגם בזה קשה להיות בטוחים ערוכה למקרים שיקרה משהו

בדימונה או בנחל שורק, היא לא ערוכה למקרים שזה לא יקרה אצלנו אלא יקרה בשכנות

לנו.

אם השר שחל הודיע שסוריה מקימה כור גרעיני מדגם הגרפית, מהדגם שיש

בצירנוביל - זה מתקשר לשאלה הזאת.

כל הנושא של סיכונים המוניים עלה בכנסת לפני שנה בעקבות האסון שהיה בבופאל.

מונתה ועדת שרים. ועדת השרים מינתה ועדת מנכ"לים. אני לא אומר שלא נעשה שום

דבר, אבל זאת פעולה בעצלתיים. אני חושש שאנחנו ניתפש לאיזה אסון המוני לפני

שהמערכת תיערך.

לכל הדברים האלה יש כמובן קשר לנושא שלפנינו.

פעמים רבות יו"ר הכנסת והסגנים או ועדת הכנסת הכירו בדחיפות של נושא גם

מעבר לשאלה האם הדיון בכנסת עשוי לשנות משהו, בגלל חשיבות הנושא וההתעניינות

הציבורית הכללית בנושא. כמעט בכל שבוע אני יכול למצוא נושא כזה שאפשר להראות

שדיון בכנסת לא ישנה שום דבר. אבל מכיוון שיש התעניינות ציבורית רחבה והנושא

הוא בעל משמעות ציבורית ולפעמים לאומית ממדרגה ראשונה, מן הראוי לתת לו מעמד

על-ידי כך שמכירים בדחיפותו.עי לנדאו;

נושא הכורים הגרעיניט הוא נושא רגיש והועלה לדיון על סדר היום הציבורי בכל

מקום בעולם. נראה מוזר שהנושא נדון בכל מקום חוץ מאשר בפורום הנורמלי לדיון בו

והוא הכנסת. נאמר כאן קודם שהיות והנושא של רכישת הכורים הגרעיניים הוא לא

קונקרטי ואיננו על סדר היום אז הבה נשכח ממנו. זה לא נכון. שר האנרגיה אמר

שישראל שילמה 5 מליון דולר לארצות-הברית רק לפני מספר חודשים כדי לשמור על

אופציה. כלומר, אנחנו לא מתעסקים רק עם צרפת, אלא גם עם ארצות-הברית. למרות

לכאורה הטיפול היסודי שעולה כסף, כאשר מתבוננים באמת מה עושה הממשלה בבדיקת

הנושא הזה - הגישה היא לא מקצועית. לפני שדוממשלה ולפני שמשרד האנרגיה ישיא עצות

לא מקצועיות ולא רציניות לראש הממשלה היוצא לחוץ-לארץ, שעלולות להכניס את מדינת

ישראל למהלך שלא יהיה מנוס אלא לסגת ממנו - צריך להעלות את הנושא הזה לדיון

בכנסת.
היו"ר שי דורון
הצבעה

הוחלט; ברוב של 4 חברים נגד 3 חברים - לא להכיר בדחיפות ההצעות הנ"ל

היו"ר שי דורון;

אני מבקשת לומר לא כהרגלי ולא בתוקף תפקידי, אני חייבת להצביע נגד ערעורים

על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים, אבל אני כל כך מחשיבה את נושא הכורים הגרעיניים

שאני רוצה לבקש בשם הוועדה מנציגת יו"ר הכנסת והסגנים, שהכנסת תיזום דיון בנושא.

סדר היום לא כל כך עמוס. אפשר שהכנסת תקדיש שעתיים-שלוש לדיון בנושא זה. לדעתי

. זה הרבה יותר אפקטיבי. זאת הצעתי. אני לא מוכנה שהנושא יעלה לדיון כהצעה דחופה

לסדר-היום. אם הכנסת תיזום דיון בנושא אז כל האנשים שיש להם יידע, גישה ועמדה -

גם לי יש עמדה ואני מזדהה עם המערערים - יוכלו להביע דעתם בנושא. הנושא כל כך

חשוב שראוי שהכנסת תקדיש יום לדיון בו. אני מבקשת באופן רשמי שהבקשה תועבר בכתב

ליושב-ראש הכנסת בשם ועדת הכנסת, שאנחנו מבקשים דיון בכנסת בנושא הזה.

3. של חבר-הכנסת גרנות בנושא; "סגירת מפעל 'אופ-אר' באופקים

ומשבר התעסוקה בעיר"

סגן יו"ר הכנסת חי גרוסמן;

אני אומר לכם מה נאמר בישיבת יו"ר הכנסת והסגנים. כמובן שאני הצבעתי

בישיבת יו"ר הכנסת והסגנים בעד הכרה בדחיפות ההצעה הנ"ל, כי אני אישית באמת

חושבת שהנושא דחוף מאוד. הנימוק שהושמע בישיבת יו"ר הכנסת והסגנים מדוע לא

להכיר בדחיפות ההצעה הנ"ל היה שהמפעל לא נסגר. לכן יו"ר הכנסת והסגנים לא הכירו

בדחיפות ההצעה.

r' עטשי;

האם אתם בדקתם ומצאתם שהמפעל לא נסגר?

סגן יו"ר הכנסת חי גרוסמן;

אני לא אומרת "אתם". אני אומרת מה שנאמר מטעם הממשלה בישיבת יו"ר הכנסת

והסגנים ורוב החברים קיבלו זאת. מיעוט החברים לא קיבל זאת ואני הייתי במיעוט.
י' צבן
מבלי להיכנס לוויכוח על המדיניות הכלכלית, יש נתון אוזר שאין חולקים עליו

והוא שנטל האבטלה בעיירות הפיתוח הוא היום בערך פי שלושה מאשר נטל האבטלה הכללית

בארץ. לפחות שהכנסת תפגין איזו שהיא רגישות לפרשות מהסוג הזה שמפעל עומר בפני

משבר רציני ותקיים דיון בנושא. אני מניח שריון בנושא זה גם יעזור לכך שהגורמים

המעורבים בדבר יפעלו קצת יותר למניעת התגברות המשבר.
י' זי אמיר
מונחות שלוש הצעות בנושא זה על סדר יומה של ועדת העבודה והרווחה ועוד היום

יתקיים דיון בנושא זה בוועדה.
סגן יו"ר הכנסת חי גרוסמן
אני מבקשת להזכיר, שכאשר רנו במליאת הכנסת בנושא המספנות - המספנות עור לא

היו סגורות. נדמה לי שהכנסת ביזמתנו הצילה את המספנות.
היוייר שי רורון
הצבעה
הוחלט
ברוב של 2 חברים נגד חבר אחד - לא להכיר בדחיפות ההצעה הנ"ל
היוייר שי דורון
4. של חבר-הכנסת נאמן בנושא: 'יהמחסור החמור במשק רומים"
סגן יוייר הכנסת חי גרוסמן
הטענה בישיבת יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות ההצעה הנ"ל היתה שיום

לפני כן קיימה הכנסת דיון על החקלאות ומשק המים הוא חלק חשוב מאור מנושא

החקלאות. אני מוסרת מה שנמסר לנו בישיבת יוייר הכנסת והסגנים. שר החקלאות הקדיש

חלק גדול מאוד מדבריו לנושא משק המים. אותו הדבר עשו חברי כנסת רבים בדיון.

אבקש להוסיף שהדיון בכנסת עוד לא הסתיים, כי השר עוד לא השיב ועדיין לא נתקיימה

הצבעה.
גי כהן
אני באמת לא יודעת מה הקריטריונים להצעות דחופות לסדר-היום. הנושא זועק

לעזרה כקריאה לעזרה ראשונה מעל כל כלי התקשורת, מאנשים מוסמכים וגורמים העוסקים

בנושא זה בשטח, שאומרים שאם מערכת הטיפול במים לא תשתנה בעוד מספר חודשים לא

יהיו לנו מים לשתות. זה לא ענין מפלגתי. מתייחסים לנושא זה מעל כל מיני במות

ציבוריות. נושא כזה צריך להזעיק את הכנסת. הכנסת חייבת לדון בנושא, אחרת יטענו

נגדנו שלא טיפלנו בנושא כל כר חיוני כמו משק המים בישראל.

מה זה קשור לדיון על משרד החקלאות? החקלאות צורכת מים, היא הגורם העיקרי

הצורך מים, אבל לא מטפלת בנושא המים, היא מקבלת מים לצרכי 'חקלאות. הנושא שהעלה

חבר-הכנסת נאמן לא מדבר רק על חוסר מים לחקלאות, אלא על מחסור במי שתיה. הכנסת

צריכה להרים זעקה בנושא זה ולדאוג שהממשלה תיערך לטיפול בנושא זה. יש הצעות

רבות בנושא זה וגם לחברי הכנסת יש הצעות בנושא המחסור החמור במשק המים. זהו אחד

הנושאים הדחופים ביותר לדיון בכנסת. הנושא גם דחוף וגם ענין ציבורי.
היו"ר שי דורון
הצבעה
הוחלט
ברוב של 3 חברים נגד 2 חברים - לא להכיר בדחיפות ההצעה הנ"ל

ו-היו"ר שי דורון;

5. של חברת-הכנסת גרוסמן בנושא: "ייקור מחירי המצרכים המסובסדים"

סגן יו"ר הכנסת ח' גרוסמן;

כמו כל עורך-דין טוב אדבר בנושא זה בעד ונגד באותה מידת שכנוע. אפשר

להוסיף לעורכי-הדין גם את הפוליטיקאים.

הנימוק שהושמע בישיבת יו"ר הכנסת והסגנים נגד הכרה בדחיפות הצעתי לא היה

שאיו ייקור במחירי המצרכים המסובסדים ושהנושא איננו דחוף, אלא שבאותו יום,

אתמול, הועלה בכנסת חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים. מבחינת הכותרת הנושא

שהועלה אתמול בכנסת כאילו עונה על הצעתי הדחופה לסדר-היום.

עכשיו אני עוברת לתפקידי השני. אני מצטערת לומר, אבל סגני יו"ר הכנסת לא

קראו את החוק. אמנם הכותרת היא "חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים", אבל

תוכן החוק שהתקבל אתמול בכנסת הוא הארכת תוקף של חוק לשעת חירום במשק, בלי כל

התייחסות ספציפית לענין המחירים. אני טוענת שמיד אחרי פרסום המדד העלו את מחירי

המצרכים המסובסדים, מצרכי היסור, בצורה דרסטית ויש בכך פגיעה בצרכני המצרכים

החיוניים. נתנו פיצוי של 3.3% למקבלי הטבה סוציאלית הנקראת היום דובטחת הכנסה,

לפי עליית המדד. מקבלי הקיצבאות והגימלאים לא קיבלו פיצוי. הם יקבלו פיצוי כאשר

תינתן תוספת יוקר בחודש הבא. כאשר המדד עצמו בשביל אוכלוסיה מסויימת איננו

נכון, כי אם המדד הממוצע הוא 3.3% וכאשר בעיקר ייקרו את המצרכים המסובסדים,

מצרכי היסוד, הנפגעים הם האנשים שהם צרכנים עיקריים של מצרכי היסוד ולא של

. מצרכים אחרים. אם בתוך הסל של המדד כוללים גם אחזקת מכונית ואנחנו יודעים

שהוצאות אחזקת מכונית ירדו, כי מחיר הדלק ירד, והממוצע הוא 3.3%, אבל אצל אלה

שצריכים לקבל פיצוי בדרך-כלל מעלים את הקיצבאות זה יכול להיות 5%-6%-7%.

לכן, הייקור באופן שפורסם ובעיקר כאשר עלה עוד יותר מייד אחרי פרסום המדד -

הוא דבר שבכלל לא בא לביטוי בשום חוק. יש אוכלוסיה גדולה מאוד שנפגעה בצורה

חמורה. לא צריך היה לחכות עם מתן תוספת היוקר כדי לתת עדכון לקיצבאות. הוגשו

מספר הצעות בנושא זה מכל הזרמים ומכל כיווני הקשת.

היו"ר שי דורון;

אחת מהן היא שלי ואני אצביע נגד הערעור.

סגן יו"ר הכנסת חי גרוסמן;

הועלו 4 הצעות בנושא זה. זה רק סימן שהנושא מעסיק לא רק אותי אלא חברי

כנסת רבים. גם בוועדת העבודה והרווחה יש מצב של מבוכה. נניח שהוועדה תדון

בנושא, אבל זה לא אותו הדבר כמו דיון במליאת הכנסת. הוועדה יכולה לדון בנושא

מלזמתה ואין בזה שום לחץ על אף אחד.
היו"ר שי דורון
הצבעה
הוחלט
ברוב של 4 חברים נגד 3 חברים - להכיר בדחיפות ההצעה הנ"ל
היו"ר שי דורון
בנושא הנ"ל הוגשו 4 הצעות וכולן אושרו עכשיו.היו"ר שי דורון;

6. טל חבר-הכנסת שם-טונ בנושא: "נגד קיצוץ סמכויותיו של היועץ המשפטי"

יי שריד;

הנושא שהעלה תבר-הכנסת שם-טוב יועלה היום על סדר יומה של הכנסת. אני שואל

לגופו של ענין אם יש בכך הגיון - היום נחמם מדק אחד ומחד נחמם אותו מרק? אינני

רוצה להצביע נגד הכרה בדחיפות ההצעה.

סגן יו"ר הכנסת חי גרוסמן;

מה שקרה הוא שהנושא הזה התחמם אתמול. ההצעה הוגשה לפני כן. הנושא התחמם כך

שהוסיפו להצעות אי האמון אמנם לא את נושא קיצוץ סמכויותיו של היועץ המשפטי, אבל

את נושא הפקיד הככיד. זה כבר היה קומפוט שהתוסף לארוחה.

יי שריד;

אולי את יכולה לוותר על הערעור?

סגן יו"ר הכנסת חי גדוסמן;

אני לא יכולה לוותר על הערעור, כי לא אני הגשתי את הערעור, אלא חכר-הכנסת

שם-טוב.

היו"ר ש' דורון;

הצבעה

הוחלט; ברוב קולות לא להכיר בדחיפות ההצעה הנ"ל

היו"ר שי דורון;

7. של חבר-הכנסת אמיר בנושא; "מצבה ומעמדה של קהילית השחורים העבריים

בישראל"

סגן יו"ר הכנסת חי גרוסמן;

בישיבת יו"ר הכנסת והסגנים היה נימוק אחד ויחיד לאי הכרה בדחיפות ההצעה

והוא שמצב השחורים העבריים בישראל הוא ענין מתמשך, ולא קרה דבר מיוחד בימים

האחרונים. אפשר להגיש הצעה רגילה לסדר-היום בנושא זה.

יי זי אמיר;

היות והכנסת ויו"ד הכנסת והסגנים לא מעודכנים בנושא זה, אני אעדכן את חבדי

ועדת הכנסת בנושא זה. לפני שבועיים-שלושה נאסרו באישון לילה 43 שחורים אשר לנו

כאחד המפעלים ברחובות. השחורים הוזמנו לעבוד ברחובות והמעסיק שלהם, כדי לחסוך

את דמי הנסיעה הלוך ושוב מרחובות לדימונה התיר להם ללון בתוך המפעל. צריך להבין

מה קורה היום בקהיליית השחורים העבריים בישראל. הקהיליה הזאת קיימת בארץ מאז

1969. נולדו 600 צברים. נבחרה ועדה ציבורית בראשותו של גלס.

מדוע הנושא דחוף? - לא רק ש-43 נשים גברים וילדים מפוזרים בבתי-כלא בגלל

הדבר היחיד שבאו לעבוד ברחובות ולנו במקום, אלא שהמצב הרבה יותר חמור, היום יש

מצב של תת תזונה בקהיליה הזאת. יש קיצוב במצרכי מזון פעמיים ביום. הם לא

מסוגלים לשלם מסי ארנונה ומים. מצבם מידרדד לכך שאנשים יכולים לאבד את חייהם

בגלל רעב. המצב חמור ביותר.יש בעיה מדינית שהממשלה וכל הממשלות לפניה התחמקו מלקיים דיון ולהחליט מה

גורלם. כך אי-אפשר להמשיך לאורך ימים. זה כבר 17 שנים. אבל לא זאת הבעיה

העומדת היום על סדר יומה של הכנסת. הכנסת החליטה עוד לפני שנתיים לדרוש מממשלת

ישראל לקיים דיון על גורלם ולא מתקיים דיון. הבעיה היום היא מצבם הנוכחי: האם

קהיליה כזאת יכולה להיות מוחרמת מעבודה כאשר אין לה מקורות עבודה אחרים? האם

אנחנו במדינת ישראל נרשה לעצמנו שאנשים עלולים לאבד את חייהם בגלל רעב? לאנשים

איו מה לאכול.

לדעתי, הכנסת חייבת לקיים דיון דחוף בנושא זה. אני יכול להגיש הצעה רגילה

לסדר היום בנושא זה, אבל עקרונית לא אגיש הצעה רגילה לסדר-היום בנושא זה, כי אני

לא אפוטרופוס של השחורים. ההצעה צריכה להידון במסגרת ההצעות הדחופות לסדר-היום.

כלומר, שהפרלמנט הישראלי מכיר בדחיפותה כדי לתת לה פתרון לפחות כמו שאמר שר

העבודה קצב מעל בימת הכנסת. הבעיה הזאת היא בעיה של מדינת ישראל והפרלמנט

הישראלי ולא בעיה של חבר-הכנסת אמיר אשר במקרה מתגורר בדימונה ומכיר את הבעיה

מקרוב.

המצב חמור. אני לא רוצה שיקרה חלילה משהו ואחר-כך נאמר: אמרנו לכם. זאת

הסיבה שנימקתי את דחיפות ההצעה, כדי שדבריי יירשמו בפרוטוקול שלפחות הזהרתי.
היו"ר שי דורון
הצבעה
הוחלט
ברוב של 5 חברים נגד 2 חברים - להכיר בדחיפות ההצעה הנ"ל
היו"ר שי דורון
8. של חברת-הכנסת גאולה כהן בנושא: "ביטול שידור הגרלת הפיס

בטלוויזיה הלימודית"
סגן יו"ר הכנסת חי גרוסמן
אני אומרת מיו ששמעתי בישיבת יו"ר הכנסת והסגנים, כי לא הייתי שותפה

להתנגדות הזאת. הטענה היתה שהנושא איננו דחוף.
גי כהן
הנושא דחוף ושערורייתי. שידורי הפרסומת של מפעל הפיס בטלוויזיה הכללית גם

הם מהווים בעיה של השתלטות על חיילי צה"ל, המשמר האזרחי וכל מיני גורמים השותפים

בתוך הפרסומת, דבר העובר גם את גבול הטעם הטוב וגם את המידה. אני לא רוצה

להיכנס לנושא ההימורים, הכסף הקל והרווחים. למפעל הפיס יש שני פנים. פן אחד

מושיט עזרה דווקה לכל הנושאים הקשורים לחינוך וזה הפיתוי. פן אחר יש בו הריסה

נמשכת המידרדרת יותר ויותר - ועכשיו השידור החי של הגרל הפיס בטלוויזיה

הלימודית. תארו לכם את התלמידים היושבים מול הטלוויזיה, בדרך-כלל עד השעה 5

אחר-הצהרים התלמידים הם הצופים של הטלוויזיה הלימודית, והם רואים שידור חי של

הגרלת מפעל הפיס ורוצים לקחת בה חלק. תארו לכם את כל היצרים וכל מה שכרוך בענין

הזה ואת האווירה בכלל. יש דברים שעד כאן אתה יכול לחיות עמם, מכאן ואילך - לא.

ששר החינוך והתרבות יתן ירו לשידור זה רק בגלל שמפעל הפיס תומך בו בהקמת

בתי-ספר? לא יעלה על הדעת. השידור הזה חייב להיפסק מייד. לפני שבוע-שבועיים

שלחתי מברק לשר החינוך והתרבות ונאמר לי שאעלה נושא זה בכנסת. שר החינוך

והתרבות כמעט מחוייב לנושא זה. בשבוע שעבר היתה ההגרלה הראשונה. יש צעקה מרה

מצד הורים, מורים ומחנכים. מה עושים? הילרים צופים בהגרלה ואחר-כך לוחצים על

ההורים ומבקשים כסף להשתתף בהגרלה ואולי גם יגנבו כספים כדי להשתתף בהגרלה? לא

גדענו את השידור הזה באבו, לכן בתחילתו עלינו לגדעו.
היו"ר שי דורון
הצבעה

הוחלט; ברוב קולות נגד 2 חברים - להכיר בדחיפות ההצעה הנ"ל
היו"ר שי דורון
כ. קביעת מסגרת הדיון בהצעות להביע אי אמון לממשלה

סיעות מפ"ם, התחיה, חד"ש ור"צ הגישו הצעות אי אמון לממשלה שתידונה היום

בכנסת. ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת לדיון זה.

אני מבקשת הסכמת הוועדה לקיים דיון משולב בכל ארבע, ההצעות. אני מבינה שיש

הסכמה לקיים דיון משולב בהצעות הנ"ל.

לגבי מסגרת הדיון עלינו לקבוע או הודעות סיעות במקום דיון או דיון.
אי קולס
אני מציע הודעות סיעות במקום דיון.
מי איתן
אני מבקש לא לקבוע הודעות סיעות במקום דיון. נושא הצעות אי האמון הפך

להיות תחליף לכל מיני הצעות לסדר היום אשר מעלות סיעות שונות, אני לא רוצה להגיד

כולן אלא חלקן. עכש ו יש שיטה חדשה: הצעת אי אמון.
יי שריד
במשך כל תקופת כהונתה של הכנסת הזאת הגשנו שלוש הצעות אי אמון לממשלה.
מי איתן
בכוונה לא נקבתי בשמות. אני רואה זאת כתופעה. בסך הכל יש ריבוי של הצעות

אי אמון לממשלה.
יי שריד
אם אתה לא מביא בחשבון את הצעות אי האמון של כהנא - אין ריבוי.
מי איתן
לא מזמן היה דיון בנושא הגזענות. אין לי טענה. אני רוצה להיות רגיש

לבעיות של סיעות קטנות ולתת להן משקל יתר בפעילות הפרלמנטרית לאור כל הנימוקים

שאנחנו יודעים שלסיעות הגדולות, במיוחד אלה השותפות בקואליציה, יש אפשרויות

נוספות. גם בכנסת הזאת זה בא לידי ביטוי בצורה כזאת. אבל אני לא. מוכן בשום

פנים ואופן להגיע לאבסורד - לקבוע הודעות סיעות שבהן הפרופורציות של

הסיעות הגדולות יורדות פעם נוספת. יש הבדל גדול מאוד כין הודעות סיעות לבין

דיון. בנושאים האלה יש לכל חברי הכנסת מה לומר - גם לחברי הסיעות הקטנות וגם

לחברי הסיעות הגדולות.

אני מבקש שנקיים דיון בנושא הצעות אי האמון.

ו
היו"ר שי דורון
כן, אבל בהזדמנות אחרת. נעביר את הבקשה שלך ליו"ר הקבוע של הוועדה.
גי כהן
לממשלה לממשלה יש כל כר הרבה הזדמנויות לדבר, אבל הבעיה היא באמת לא

הממשלה, אלא יש הרבה מאוד חברי כנסת, דווקה בנושאים כל כך גורליים, שלא מגיעים

לרשות הדיבור. הם מסתובבים מתוסכלים בבית הזה, ובצדק, כי אין להם בכלל אפשרות

להתבטא. אני חושבת בנושא כזה שהוא די מסעיר יש לאפשר לעוד 4-3 חברים מהסיעות

הגדולות אפשרות להתבטא.
היו"ר שי דורון
לפנינו שתי הצעות: האחת - הודעות סיעות במקום דיון; האחרת - דיון סיעתי.

הצבעה
הוחלט
לקיים דיון משולב בהצעות אי האמון הנ"ל
היו"ר שי דורון
עלינו לקבוע עתה את מסגרת הזמן לדיון. האם יש הצעות?
יי שריד
אני מציע לקבוע שעתיים לדיון.
אי קולס
אני מציע לקבוע שעה אחת לדיון.
היו"ר שי דורון
הצבעה
הוחלט
לקבוע שעתיים לדיון בהצעות אי האמון הנ"ל

הישיבה ננעלה בשעה 9.48

קוד המקור של הנתונים