ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 04/02/1986

ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; תיקון כללי האתיקה של חברי הכנסת בדבר ניגוד אינטרסים

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 121

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שלישי, כ"ה בשבט התשמ"ו - 4.2.66, בשעה 9.00 בבקר

נכחו: סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס

חברי הוועדה;

מ' איתן - מ"מ היו"ר

שי ו ייס - מ"מ היו"ר

אי אולמרט

י' ז' אמיר

י' ארצי - במקום חה"כ אדרי

בי בן-אליעזר

חי גרוסמן

שי דורון

אי ורדיגר

ת' טובי

ז' עטשי

אי קולס

י י שריד

די תיכון - במקום חה"כ מילוא

מוזמנים;

מי וירשובסקי - חבר הכנסת

מ' פלד - חבר הכנסת

שי יעקבסון - מזכיר הכנסת

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת

י' אליאסוף - יועץ משפטי

היועץ המשפטי של הוועדה; צי ענבר

מ"מ מזכירת הוועדה; א' בן-יוסף

קצרנית; ני רינגלר

סדר-היום; א. ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים

בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום-,

ב. תיקון כללי האתיקה של חברי הכנסת בדבר ניגוד אינטרסים-,
מ"מ היו"ר שי וייס
אני פותח את הישיבה.

א. ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר
אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים
1. של חה"כ עטשי בנושא: "הכרזת הרב הראשי בדבר הקמת בית-כנסת בהר הבית"

2. של חה"כ טובי בנושא: "קריאת הרב הראשי מרדכי אליהו לבניית בית כנסת

ברחבת מסגד אל אקצה"
סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס
יו"ר הכנסת והסגנים לא הכירו בדחיפות ההצעות הנ"ל מהסיבות הבאות: א. השבוע

הוגשו שתי הצעות רגילות לסדר-היום בנושא הר הבית. ב. סיעת כ"ר הגישה הצעת אי

אמון לממשלה בנושא זה אשר תידון היום בכנסת.

הואיל ותידון היום בכנסת הצעת אי אמון לממשלה בנושא זה - על פי התקנון לא

יכולה ממילא להידון הצעה דחופה לסדר-היום באותו נושא באותו שבוע.
היו"ר שי וייס
כיוון שכר גם אין טעם לערוך הצבעה.

סוכם: הואיל ותידון היום בכנסת הצעת אי אמון לממשלה בנושא זה

על פי התקנון ממילא לא יכולה להידון הצעה דחופה לסדר היום

באותו נושא באותו שבוע.
היו"ר שי וייס
3. של חבר-הכנסת בן-אליעזר בנושא: "בקעת הירדן - מחדל"
סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס
יושב-ראש הכנסת והסגנים לא דחו את דחיפות הצעתו של חבר-הכנסת בן-אליעזר

בנושא אדמות בקעת הירדן, כפי שההצעה נוסחה בתחילה. דחינו את ההחלטה בנושא לשבוע

הבא כדי לקבל פרטים בעקבות ההסברים שחבר-הכנסת בן-אליעזר מסר ליו"ר הכנסת

. והסגנים. כר שאין לא תשובה חיובית ולא תשובה שלילית. חתאזר בבקשה בסבלנות עד

לשבוע הבא.
היו"ר שי וייס
סוכם: יו"ר הכנסת והסגנים עדיין לא החליטו אם לאשר או לא לאשר

דחיפות ההצעה הנ"ל, ולכן הערעור לא קיים.היו"ר שי וייס;

4. של חבר-הכנסת טובי בנושא: "הצורך למנוע השתלבות ישראל בתכנית

מלחמת הכוכבים ולהצטרף לאמנה הבינלאומית למניעת הפצת נשק גרעיני"
סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס
על-פי התקנון, איו בנושא זה שום גורם של דחיפות. א. הנושא עומד בחלל

עולמנו ועל סדר-יומנו מזה חודשים, הוא בהחלט יכול להידון כהצעה רגילה לסדר-היום

ולא כהצעה דחופה לסדר-היום. ב. גם אם הנושא יידון בעוד שבוע, או בעוד חודש,

עוד לא חתמו על שום הסכם ואיו שום הפצת נשק גרעיני. משום כר לא הכירו יו"ר

הכנסת והסגנים בדחיפות ההצעה הנ"ל.

ת' טובי;

בוודאי אפשר להעלות את הנושא כהצעה רגילה לסדר-היום, אבל הדחיפות נובעת

מהידיעג שפורסמה בשבוע שעבר ב"דבר" שעומדים לבקר בארצות-הברית ובארץ באופן

סימולטני שתי משלחות - אחת אמריקנית ואחת ישראלית - לדון על שילוב ישראל בתכנית

מלחמת הכוכבים של הנשיא רייגן. נוכח האירוע שעומד להתקיים, שהוא ללא ספק צעד

בכיוון של אקט מדיני גלוי, לכן יש מקום לדון בדחיפות בנושא, להגביל את ההתפתחות

הזאת ולתת עליה מענה מהממשלה. לכן אבקש להכיר בדחיפות ההצעה.

היו"ר שי וייס;

הצבעה
הוחלט
לא להכיר בדחיפות ההצעה הנ"ל

היו"ר שי וייס;

יש לי שאלה תקנונית. לפנינו שלושה ערעורים של חבר-הכנסת טובי. האם לא

התקבלה החלטה שיש רק הצעה אחת לסדר-היום?
שי יעקבסון
השמות של מגישי ההצעות הם שונים. לסיעה יש ארבעה חברים. חבר-הכנסת טובי

מנמק את הערעורים של חבריו לסיעה.

היו"ר מי איתן;

אני מבקש להתנצל. הייתי כאן היום בשעה 8.30 בבקר ואף אחד לא אמר לי שאני

צריר לנהל היום את הישיבה.

5. של חבר-הכנסת טובי בנושא: "הידיעה בדבר אימונים של

מטוסים אמריקניים בנגב"ב

סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס;

תשובת הממשלה היא; לא היה ולא נברא.

ת' טובי;

הידיעה ב"ניוז-וויק" היתה שיש אימונים של מטוסים אמריקניים בנגב. עצם

הידיעה מעוררת דאגה ומחייבת תגובה של הממשלה. הממשלה לא הגיבה שלא היו דברים

מעולם, כפי שאמר סגן יו"ר הכנסת, אלא שתקה. לכן הנושא מעורר תהיות ושאלות.

חשוב שהממלה תיתן את תשובתה הנחרצת, החד-משמעית, הברורה מעל דוכן הכנסת. לכן יש

להכיר בדחיפות ההצעה. אי-אפשר להסתפק בתשובה שלא היה ולא נברא.היו"ר מי איתן;

הצבעה

הוחלט; לא להכיר בדחיפות ההצעה הנ"ל
היו "ר מי איתן
6. של חבר-הכנסת ורדיגר בנושא: "שביתת אזהרה ותסיסה גוברת על רקע

תקציב, שכר ותעסוקה

סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס;

יש הצעות רבות לסדר-היום בנושא זה. כמובן כל איות בניסוח אוזר, חריף יותר או

חריף פחות, אבל הכלל הוא - לא חובה - שהכנסת לא מספלת ולא דנה באמצעות הצעות

דחופות לסדר-היום בנושא השביתות. הכנסת מכבדת את הכלל להשאיר את נושא השביתות

למשא-ומתן בין עובד ומעביד והיא לא מתערבת בשביתות.

אי ורדיגר;

אני מצטער מאוד, אני לא זוכר שקיבלנו פעם תשובה שבאופן עקרוני הכנסת לא דנה

בשביתות בהצעות דחופות לסדר-היום. אם הכנסת לא דנה בשביתות - זה חמור מאוד. אתם

לא מודעים למה שקורה היום במשק. היום יש שביתת אזהרה של ההסתדדות במאות ובאלפי

מקומות עבודה. כבר היום השלישי שיש דממת טלפונים במשרדי הממשלה. יש תסיסה

במשק. יש שביתת מורים וגם התפלגות בארגון האחיות ושביתת אחיות בדרך.

יש מצב חמור סביב נושא התקציב, השכר והתעסוקה. אני לא מבין איר אנחנו

יכולים שלא להכיר בדחיפות הענין. יש עכשיו ענין אקוטי של היום. אני מציע

שנחליט שהדיון יתקיים היום. אם יש עשר הצעות לסדר היום באותו נושא - יש עשר

הצעות לסדר-היום.
יי שריד
אני מבקש להעיר שידוע לי שבשבוע הבא יתחילו הדיונים על משרדי הממשלה ואם

אינני טועה הדיון הראשון הוא על משרד העבודה והרווחה. לכן, זאת תהיה הזדמנות

יוצאת מן הכלל במסגרת מסודרת, בלי להקציב זמן נוסף לדבר על הנושא הזה בשבוע הבא.
היו"ר מ' איתן
הצבעה
הוחלט
לדחות את הערעור הנ"ל (4 חברים בעד ו-4 חברים נגד}
ת' טובי
אבקש הצבעה חוזרת. אני חושב שהיתה טעות בספירת הקולות.
שי דורון
אין נוהג כזה. אם אתה מבקש רביזיה - יש לקבוע ישיבה מיוחדת. החברים

שהצביעו כבר יצאו מהחדר.היו"ר מ' איתן;

אי-אפשר לקיים הצבעה חוזרת כאשר חברים שהצביעו כבר יצאו מהחדר. לא היתה

טעות בספירת הקולות. אס יש בקשה לרביזיה - אזמן ישיבה מיוחדת, נודיע לכל החברים

על הישיבה ונקיים הצבעה חוזרת.
ש י דורון
אני מבקשת לדבר על העקרון ולא על המקרה הספציפי. אנחנו יושבים כאן כל יוס

שלישי בבקר ודנים על ערעורים. יו"ר הכנסת והסגנים מאשרים הצעות לסדר-היום

ובדרך-כלל בימי רביעי בשבוע יש גודש של הצעות לסדר היום והחברים אינם במליאה.

הדבר הפך למשהו בלתי מקובל. יש לשמור על מסגרת של כללים, כמה הצעות לסדר-היום

אפשר להעלות? אם אנחנו ננהיג כאן נוהג שיכולה להיות רביזיה על הצבעה - כל יום

שלישי נקיים 3-2 ישיבות על רביזיה. ועדת הכנסת לא תוכל לעבוד, יו"ר הכנסת

והסגנים לא יוכלו לפעול. ימי רביעי בכנסת הפכו לימים לא מכובדים בכנסת בגלל אי

נוכחות חברי הכנסת.

לכן אני רוצה למחות ולהתנגד לנוהל וזדש שלא היה מקובל במשר כל שנות חברותי

בכנסת, שיש רביזיה על הצבעות לגבי ערעורים על הצעות דחופות לסדר-היום. אני לא

זוכרת שהיתה רביזיה על הצבעה על אי קבלת ערעור. אני מבקשת מהיועץ המשפטי של

הוועדה או ממזכיר הכנסת להמציא לי תקדימים על רביזיות על הצבעות כאלה. ועדת

הכנסת לא תוכל לפעול כר. לכן, עקרונית, גם אם אחד מחברי סיעתי היה מבקש זאת,

הייתי מתנגדת לרביזיה על החלטת ועדת הכנסת בנושא הערעורים על החלטות יו"ר הכנסת

והסגנים.
היו"ר מי איתן
ב. תיקון כללי האתיקה של חברי הכנסת בדבר ניגוד אינטרסים

חבר-הכנסת וירשובסקי ביקש לדחות את הדיון בהצעתו הנ"ל. לא הבנתי מה פשר

ההתכנסות הגדולה הזאת של חברי הכנסת. הסתבר שפשוט לא הודיעו לחברים שחבר-הכנסת

וירשובסקי ביקש לדחות את הדיון בהצעתו. אבקש מחברי הכנסת להודיע לחבר הכנסת

וירשובסקי שיפסיק להתעלל בכל חברי הכנסת בעלי הענין בהצעתו ויפסיק להטריח אותם

לחינם כאשר הוא מתכוון לדחות את הדיון בנושא.
שי דורון
בזמנו ביקשתי התייעצות סיעתית בנושא. אני משערת שגם סיעות אחרות עדיין

דנות בנושא כבד וחשוב זה. דעתי האישית היא שאם יש ועדת נבנצאל היא צריכה לעסוק

בנושא זה. הנושא גם לא יידון ביום שני הקרוב כיוון שסיעתי לא סיימה הדיון

בנושא.

היו"ר מי איתן;

סוכם; לבקשת חבר-הכנסת וירשובסקי - לדחות הדיון בנושא הנ"ל

הישיבה ננעלה בשעה 9.33

קוד המקור של הנתונים