ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 14/01/1986

ערעורו של חבר-הכנסת ותד על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעתו בנושא; "ביקור ועדת הפנים של הכנסת במסגד אל אקצה"; פנייתו של חבר-הכנסת כהנא לתקן את תקנון הכנסת כך שיאסור על יו"ר הכנסת להתבטא בכל נושא פוליטי במשך תקופת כהונתו כיו"ר הכנסת; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חבר הכנסת בן-אליעזר בנושא; "מצוקתם של מפגרים"; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חברי הכנסת: נמיר, סרטני ועלי בנושא; "אבטלה באזור עפולה ויוקנעם וסגירת מפעלים במקומות אלה"; קביעת מסגרת הדיון בנושא: "פיתוי ילדים

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 114

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שלישי, ד' בשבט התשמ"ו - 14.1.86, בשעה 9.00 בבקר
נכחו
חברי הוועדה;

ש' וייס - מ"מ היו"ר

חי גרוסמו

ז' עטשי

מוזמנים;

מי ותד - חבר הכנסת

שי יעקבסון - מזכיר הכנסת

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת

מזכירת הוועדה; מי בדפי

קצרנית; ני רינגלר

סדר-היום; א. ערעורו של חה"כ ותד על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים
בדבר אי הכרה בדחיפות הצעתו לסדר-היום בנושא
"ביקור ועדת הפנים של הכנסת במסגד אל אקצה";

ב. קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסה"י של חה"כ: נמיר, סרטני ועלי

בנושא; "אבטלה באזור עפולה ויקנעם וסגירת מפעלים שם";

ג. קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסה"י של חבר-הכנסת בן-אליעזר
בנושא
"מצוקתם של מפגרים";

ד. קביעת מסגרת הדיון בנושא; "פיתוי ילדים לחזרה בתשובה";

ה. תלונת חה"כ כהנא נגד יו"ר הכנסת והסגנים בדבר הסחבת

בסיפול בשתי הצעות חוק שהוגשו על ידו;

ו. פנייתו של חה"כ כהנא לתקן את תקנון הכנסת כך שיאסור על

יו"ר הכנסת להתבטא בכל נושא פוליטי במשך תקופת כהונתו;
מ"מ היו"ר ש' וייס
אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

נתבקשתי למלא מקומו של היושב-ראש הקבוע של הוועדה. אני עושה זאת ברצון.

א. ערעורו של חבר-הכנסת ותד על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות

הצעתו בנושא; "ביקור ועדת הפנים של הכנסת במסגד אל אקצה"

מי ותד;

אני הושב שזה נושא בעל חשיבות כלל ישראלית ואפילו בינלאומית. הנושא לא

נגמר באותו ביקור מפורסם ואנחנו לא יודעים איר הוא יגמר היום. נתעוררו מספר

בעיות עקרוניות שיש צורר לברר אותן, כמו אופי ההסדרים על הר הבית, כיבוד הסדרים

על הר הבית, ביקורים של ועדות הכנסת במקומות רגישים, שימוש בוועדות הכנסת כמכשיר

פוליסי מפלגתי, אפילו בנושאים בעלי אינסרס כללי ישראלי ובינלאומי. הדברים האלה

מחייבים העלאת הנושא בדחיפות במליאת הכנסת.
ש' יעקבסון
אני מבקש להודיע שיו"ר הכנסת והסגנים לא החליטו אתמול בנושא זה. הם דחו את

החלטתם להיום. עדיין אין החלסה של יו"ר הכנסת והסגנים בנושא זה ולכן לא יכול

לבוא ערעור.

סגן יו"ר הכנסת חי גרוסמן;

שאלתי את יו"ר הכנסת בישיבת יו"ר הכנסת והסגנים, מה יהיה על אלה שרוצים

לערער? הרי לא יהיה להם זמן לערער. כי אם החלטת יו"ר הכנסת והסגנים תתקבל רק

היום, ואם ההחלסה תהיה שלילית, מתי יערערו חברי הכנסת שרוצים לערער? על כך ענה
לי יו"ר הכנסת
מי שרוצה לערער - שיערער היום. אם ועדת הכנסת תחליט שמאשרים

דחיפות ההצעה - יו"ר הכנסת והסגנים כבר לא יצסרכו לדון בנושא.
ש' יעקבסון
חברת-הכנסת גרוסמן, אם שמעתי נכון, יושב-ראש הכנסת אמר: אז היא תתכנס.
היו"ר שי וייס
אני מציע שהנושא יידון בפרוצדורה הרגילה. אם יהיו חברים שירצו לערער -

נזמן כינוס מיוחד של הוועדה היום לצורך הערעורים. הישיבה של ועדת הכנסת, אם

תתכנס, תיקבע סמוך ככל האפשר לישיבת יו"ר הכנסת והסגנים. אני מבקש שמי שרוצה

לערער יבוא עמי בדברים.

אני מבין שאם נאשר את דתיפות הצעתו של חבר-הכנסת ותד - נאשר בכך את כל

ההצעות שהועלו בנושא זה, כ-15 הצעות. מאוד הגיוני אם אכן היה מתקיים בכנסת דיון

בנושא, אבל אני לא יודע אם זה בדיוק מה שיו"ר הכנסת רצה, שאנחנו באמצעות

אינססנציה של ערעור נמלא את התפקיד של יו"ר הכנסת והסגנים. זה נראה לי קצת מוזר

מבחינת הפרוצדורה. אם יוגשו ערעורים לוועדת הכנסת בנושא זה לאחר ישיבת יו"ר

הכנסת והסגנים - ועדת הכנסת תתכנס ותחליט בנושא.

סוכם: כיוון שיו"ר הכנסת והסגנים עדיין לא החליסו בנושא זה -

אין על מה לערער.

אס יו"ר הכנסת והסגנים יחליסו לדחות דחיפות ההצעה הנ"ל

ויוגשו ערעורים בנושא זה - ועדת הכנסת תתכנס ותחליס בנדון,
היו"ר ש' וייס
ב. קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חברי הכנסה: נמיר, סרטני ועלי

בנושא; "אבטלה באזור עפולה ויקנעם וסגירת מפעלים במקומות אלה"

הכנסת התליטה בישיבתה ביום די, כ"ז בטבת התשמ"ו-8.1.86 להטיל על ועדת הכנסת

לקבוע את הוועדה שתדון בהצעה הנ"ל.

סגן שר העבודה והרוותה הציע להעביר את הנושא לדיון בוועדה משותפת של ועדת

העבודה והרווחה וועדת הכספים. האם השר יכול להציע במליאת הכנסת להעביר את הנושא

לוועדה משותפת?
ש' יעקבסון
א. יש אפשרות לשר או לכל וזבר כנסת במליאת הכנסת להציע ועדה משותפת. את

הרכב הוועדה המשותפת קובעת ועדת הכנסת.

ב. אמרתי גם ליושב-ראש הישיבה בישיבת הכנסת - ויושב-ראש הישיבה אמר זאת -

ועדת הכלכלה דנה לפני שבוע בסגירת מפעלים. כיוון שהאבטלה נובעת מסגירת המפעלים,

כדי לא להרבות מוסדות הדנים בנושא זה, אני שואל האם הוועדה מוצאת טעם לשקול

להעביר את הנושא לדיון בוועדת הכלכלה?

וזי גרוסמן;

אני מציעה להעביר את הנושא לדיון בוועדה משותפת.

היו"ר שי וייס;

ההערה של מזכיר הכנסת היא לענין, מה עוד שוועדת הכלכלה לא עמוסה מדי ואילו

ועדת העבודה והרווחה עמוסה מאוד. גם מבחינת סדר העבודה של הכנסת אני מציע

להעביר את הנושא לדיון בוועדה הכלכלה.

חי גרוסמן;

אני מציעה ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים.

היו"ר שי וייס;

מאחר ואחת המציעות היא תברת-הכנסת אורה נמיר והיא יושבת-ראש ועדת העבודה

והרווחה, אני מניח שהיא תערער על ההחלטה. אני מבקש לדחות את ההחלטה בנושא זה

לישיבה הבאה כיוון שברצוני לשוויו עם המציעים.

סוכם; לדחות את ההחלטה בנושא זה לישיבה הבאה

היו"ר שי וייט;

ג. קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חבר הכנסת בן-אליעזר

בנושא; "מצוקתם של מפגרים"

הכנסת החליטה בישיבתה ביום 8.1.86 להטיל על ועדת הכנטת לקבוע את הוועדה

שתדון בהצעה הנ"ל.

טגן שר העבודה והרווחה הציע להעביר את ההצעה לוועדה משותפת של ועדת הכספים

וועדת העבודה והרווחה.הנושא בהחלט שייך לוועדת העבודה והרווחה, ללא ועדת הכספים. אני לא חושב

שצריך בכל וריאציה להכניס את ועדת הכספים, למרות שצריר כספים.

אם אין התנגדות, נעביר את הנושא לדיון בוועדת העבודה והרווחה.

הוחלס; להעביר את הנושא הנ"ל לדיון בוועדת העבודה והרווחה.

היו"ר שי וייס;
ד. קביעת מסגרת הדיון בנושא
"פיתוי ילדים לחזרה בתשובה" -

מאת חבר-הכנסת נחמן רז

בישיבת הכנסת ביום 8.1.86 הווזלט לבקש מוועדת הכנסת לקבוע את מסגרת הדיון

בנושא הנ"ל.

אני מציע לקבוע שעה אחת לדיון הנ"ל. אני מבין שאין התנגדות לכר.

הוחלט; לקבוע שעה אחת לדיון בנושא הנ"ל

היו"ר שי וייס;

ה. תלונת חבר-הכנסת כהנא נגד יו"ר הכנסת והסגנים בדבר

הסחבת בטיפול בשתי הצעות חוק שהוגשו על ידו

חבר-הכנסת כהנא כותב ליו"ר ועדת הכנסת; "בתאריר 23.12.85 הוגש על ידינו חוק

לאיסור הטפה להמרת דת ובתאריר 31.12.85 הוגש חוק לאיסור מפגשי נוער יהודי

ולא-יהודי התשמ"ו. ביקשנו להניח את שני החוקים הנ"ל על שולחן הכנסת. מאז ועד

היום לא הונחו החוקים האמורים על שולחן הכנסת. יחד עם זאת, לא קיבלנו שום הודעה

מיושב-ראש הכנסת והסגנים בקשר לחוקים הנ"ל. כאשר פנו מסיעתי למזכיר הכנסת, מר

יעקבסון, כדי לברר מה עלה בגורל החוקים הללו - הוא נענה שעדיין דנים בכך. קשה

לי להבין מדוע יש לדון באריכות כה רבה בשני חוקים אלה. ברצוני להתלונן בפניכם

על הסחבת בכל הקשור להנחת חוקים על שולחן הכנסת ואבקש מכבודכם לקיים דיון בנושא

זה.".
ש' יעקבסון
יושב-ראש הכנסת והסגנים החליטו אתמול - ואף הודיעו על כר - שלא להניח על

שולחן הכנסת את שתי הצעות החוק של חבר-הכנסת כהנא.

היו"ר שי וייס;

מה בדבר הסחבת לדעתו של תבר-הכנסת כהנא?

שי יעקבסון;

אפשר להשיב לחבר-הכנסת כהנא; לאחר דיון מעמיק של יושב-ראש הכנסת והסגנים,

אשר בדקו את העניו בשתי ישיבות, הוחלט שלא להניח על שולחן הכנסת את שתי הצעות

החוק של חבר-הכנסת כהנא.

היו"ר שי וייס;

אני מציע שהוועדה תרשום בסיפוק את הודעתו של מזכיר הכנסת כי בתאריר 13.1.86

החליטו יו"ר הכנסת והסגנים שלא להניח את שתי הצעות החוק הנ"ל על שולחן הכנסת.

הוחלט; ועדת הכנסת רושמת לפניה בסיפוק את הודעתו של מזכיר הכנסת,

כי יו"ר הכנסת והסגנים החליטו בתאריר 13.1.86 שלא להניח

את שתי הצעות החוק הנ"ל על שולחן הכנסת.היו"ר שי וייס;

1. פנייתו של חבר-הכנסת כהנא לתקן את תקנון הכנסת כך שיאסור על יו"ר הכנסת

להתבטא בכל נושא פוליטי במשך תקופת כהונתו כיו"ר הכנסת

כותב חבר-הכנסת כהנא ליושב-ראש וערת הכנסת: "לאור ההתבטאויות הפוליטיות של

יו"ר הכנסת בנושאים ערינים שמסכנים את הקונסנסוס בקרב הציבור, אבקש מווערת הכנסת

לרון בישיבתה הבאה בתיקון לתקנון שיאסור על יו"ר הכנסת להתבטא בכל נושא פוליטי

במשר תקופת כהונתו כיו"ר הכנסת.".

אני מבקש לשאול את מזכיר הכנסת: האם הנושא שייר לוועדת הכנסת והאם אפשר

לרון בו ללא נוכחות המציע?
ש' יעקבסון
המקום לדיון בנושא זה הוא וערת הכנסת. ועדת הכנסת יכולה להתליט לרון או לא

לדון בנושא. כאשר חבר הכנסת מציע הצעה לתיקון התקנון נוהגים להזמין אותו לישיבת

הוועדה.
היו"ר שי וייס
אבקש לתאם עם היושב ראש הקבוע של הווערה את מוער הזמנתו של וזבר-הכנסת כהנא

לריון בנושא הנ"ל, בהתאם לפרוצרורות המקובלות.
חי גרוסמן
כיוון שחבר-הכנסת כהנא מציע לתקן את התקנון - עליו להגיש הצעה לתיקון

התקנון.
היו"ר שי וייס
בווראי.

נשיב לתבר-הכנסת כהנא שינהג כמקובל, שיגיש לוועדת הכנסת הצעה לתיקון תקנון

הכנסת והווערה תפעל על-פי הפרוצרורות המקובלות.

סוכם: להשיב לחבר-הכנסת כהנא שינהג כמקובל, יגיש לווערת הכנסת

הצעה לתיקון תקנון הכנסת והווערה תפעל על-פי הפרוצדורה המקובלת.

הישיבה ננעלה בשעה 9.20

קוד המקור של הנתונים