ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 03/12/1985

החלטה בדבר עיון בפרוטוקולים של ועדות הכנסת; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם בנושאים הבאים; שונות

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שנינוסת לא מתוקןפרוטוקול מס' 102

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שלישי, כי בכסלו התשמ"ו - 3.12.85, בשעה 9.00 בבקר
נ כ ת ו
סגן יו"ר הכנסת א' נחמיאס

חברי הוועדה;

מ' רייסר - היו"ר

מ' איתן

יי ז' אמיר

בי בן-אליעזר

ת' גרוסמן

שי דורון

שי דיניץ

ש' וייס

אי ורדיגר

אי קולס

י י שריד

מוזמנים;

שי יעקבסון - מזכיר הכנסת

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת

היועץ המשפסי של הוועדה; צי ענבר

מזכירת הוועדה; מי ברפי

רשמה; ני רינגלר

סדר-היום; א. ערעורים של וזברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים

בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום;

ב. החלטה בדבר עיון בפרוטוקולים של ועדות הכנסת;

ג. שונות;

ו. שני תלושי משכורת לחברי הכנסת;

2. משלחות הכנסת לחוץ-לארץ;

3. הטבות רפואיות לחברי הכנסת.היו"ר מי רייסר;

אני פותח את הישיבה.

א. ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר

אי הכרה בדחיפות הצעותיהם בנושאים הבאים;
ו. של חבר-הכנסת דנינו בנושא
"הצורך לפעול במהירות

להצלת יהודי גירבה בטוניס הנתונים בסכנת חיים"

סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס;

חבל שחבר-הכנסת דנינו איננו נוכח. יו"ר הכנסת והסגנים עדיין לא החליטו אם

לאשר או לדחות דחיפות ההצעה, אלא רק דחו הבירור לשבוע הבא. יש תחנונים מפי

הממשלה לא להעלות נושא זה בכלל, אבל אנחנו לא הסתפקנו בתחנונים וביקשנו הבהרות

נוספות. בשבוע הבא נקבל הבהרות נוספות ועל פיהן נחליט אם לאשר או לדחות דחיפות

ההצעה.
היו"ר מי רייסר
כיוון שחבר-הכנסת דנינו איננו נוכח ואני מבין שאין מבקשים לדבר בזכות ההצעה

- ניגש להצבעה.

הצבעה

הוחלט; לדחות את הערעור הנ"ל

היו"ר מי רי יסר;

2. של חבר-הכנסת ורדיגר בנושא: "חולים מתים בגלל טיפול לקוי

הנובע ממחסור תקציבי לבתי חולים"
סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס
חבר-הכנסת ורדיגר העלה נושא זה בעקבות הודעה שפורסמה בעתון. מזכיר הממשלה,

שבדק את התלונה עליה הסתמכה בהגשת ההצעה הדחופה לסדר-היום, אמר שדברים אלה נאמרו

על-ידי אמרכל בכנס אמרכלים שאין לו אפילו תעודה מוסמכת של רופא או אח. הדברים

שהוא אמר אינם אחראים. זה מה שאני יכול לומר.

אי ורדיגר;

אמנם הסתמכתי על מה שפורסם בעתונות, אבל באתי בדברים גם עם מנהלי שלושה בתי

חולים. אני רוצה להסתמר על מה שהיה בעתונות שלשום ואתמול. פרופי חיים דורון

הוא די מוסמר, לא האמרכל ולא מי שהוסכם שאמר. פרופי דורון אומר באותו מאמר.- חיי

אדם בסכנה, יש נזק לחולים המאושפזים ואי-אפשר לדעת מי נידון לקיצור חייו; מנהל
בית-החולים וולפסון אמר
לחיות או לחדול. במצב הנוכחי יש חשש לחיי החולים.

בבית-החולים בנהריה אזלו התמיסות לטיפול בחולי דיאליזה. מה עשו? - שלחו מכונית

לביתו של תולה דיאליזה שנפטר כרי לקחת את עודפי התמיסות מביתו.

אמנם נושא זה הועלה כבר מספר פעמים, אבל יש פה או אזלת יד או מאבק סמוי או

גלוי בין רשויות. אני מסתמך על דברים שנאמרו על-ידי אנשים אחראים. פרופי דורון

אחראי לדבריו. אני פונה לסגן יו"ר הכנסת, חבר-הכנסת נחמיאס, המייצג את יו"ר

הכנסת והסגנים, די לי שפרופ' דורון אומר שיש סכנת חיים לחולים. זאת עובדה.

נוסף לכך התקשרתי עם המנהל הכללי של בית-החולים בלינסון ועם המנהל הכללי של

בית-החולים תל-השומר והם אישרו לי שהמצב קטסטרופלי. על כן אני חושב שהכנסת

צריכה לדון בדחיפות בנושא.היו"ר מי רייסר;

הצבעה

הוחלט; ברוב של 2 חברים נגד 2 חברים - לדחות את הערעור הנ"ל

היו"ר מי רייסר;

אני מבקש לומר בזהירות רבה - וראיתי גם את רשימת ההצעות שהוגשה ורשימת

הערעורים שהוגשו - שהשיטה שאימצנו העובדת זה השבוע הראשון, לפתות בשלב זה מוכיוזה

את עצמה.

ב. החלטה בדבר עיון בפרוטוקולים של ועדות הכנסת

אני מבקש להזכיר לחברים שבנושא זה קיימנו דיון ארור וממצה מאוד, לרבות ישיבה

מרתונית בה השתתפו אורחים רבים, כולל חברי כנסת לשעבר שגילו ענין בנושאים אלה,

כולל אנשי אקדמיה. כרגע, מכל הדיון הזח אנחנו מנסים להעביר החלטה כפי שהיא. אני

מרגיש שבנושא הזה הכלל שהאוייב של ה"טוב מאוד" הוא "מצויין". אני יודע שברגע

שנקרא את ההחלטות כל אחד יתעורר לפתע ויאמר שרצינו לשפר פה ושם. אני לא מאמין

שניתן ללכת בנושא הזה למהפכות מרחיקות לכת. אני אומר זאת על סמך הדעות שהושמעו

בישיבות הוועדה ועל-סמך הפרוטוקולים שעברתי עליהם וקראתי את חוות הדעת של החברים

השונים, חברי הוועדה והאורחים. אני מאמין שניתן לעשות את השיפורים פחות או יותר

כפי שהמסמך מציע. אני מבקש שהחברים יקהאו את הצעת ההחלטה בעיון וננסה להיצמד

פחות או יותר לגבולות השינויים המוצעים במסמך. אנחנו פותחים בדיון.

שי וייס!

אני מציע שנצביע ונאשר את וההצעה.

שי דורון;

מדוע נקבעה תקופה של 50 שנה? בארצות-הברית ובאנגליה אני חושבת שהתקופה היא

הרבה יותר קצרה. מדוע אנחנו קבענו 50 שנה?

צי ענבר;

קבענו 50 שנה רק בשל העובדה שבתקנות הארכיונים, עיון בחומר ארכיוני המופקד

בגנזך, נקבע שתומר הנוגע לנושאי חוץ-ובטחון יהיה חסוי במשך 50 שנה. אכן זו

הוראה גורפת, אבל לא ניתן לחרוג ממנה לגבי הנושאים האלה. לראש הממשלה יש הסמכות

לשנות את תקנות הארכיונים ולקבוע איזו שהיא אפשרות של גמישות ואז ניתן יהיה לתקן

גם לגבי הפרוטוקול. אבל התקנון בענין העיון בפרוטוקולים לא יכול להיות שונה ממה

שנקבע בתקנות הארכיונים.

שי דורון!

נניח שרוצים לחקור את מלחנות השחרור, האם לא הגיעה העת לאפשר עיון בחומר?

צי ענבר!

אינך היחידה שמעלה זאת. הרבה מאוד חוקרים מתדפקים על דלתות ארכיון צה"ל

כדי לעיין בחומר הנוגע הנוגע בדבר ומתרעמים על כך.

היו"ר מי רייסר!

מובן מדוע אי-אפשר לחקור את מלחמת השחרור, כי יש לזה גם השלכות.אי ורדיגר;

כל זמן שהאנשים הנוגעים בדבר עדיין בחיים - אין מתירים עיון בוזומר.

צי ענבר;

אזכיר בעיה רגישה אחת שהיא במחלוקת מאוד רצינית-. האם לפתוח את החומר הנוגע

לשחרור לוד ורמלה.

אי נחמיאס;

בסעיף (2)(ז) כתוב: "יושב-ראש ועדה רשאי להתיר מסירת פרוטוקולים לגופים

ממלכתיים, לצרכי עבודת חקיקה". בסדר, אבל האם לא חלות עליו אותן המגבלות שחלות

על חברי הכנסת?
היו"ר מ' רייסר
ברור שמדובר באותם פרוטוקולים שיכולים להיות פתוחים בבוא העת, לא

בפרוטוקולים של ועדת החוץ-והבטחון.

צי ענבר;

גם פרוטוקולים של ועדת החוץ-והבטחון מועברים למשרד הבטח?/. מדובר פה על

מסירה לצרכי עבודת חקיקה. כלומר, כאשר גוף ממלכתי מעביר לאנשים שעוסקים בנושא

החקיקה לצרכי החקיקה - הרי הוא איננו חורג. אם הוא ימסור לאנשים לא לצרכי חקיקה

- הוא חורג מהאמון שהכנסת נתנה בו ואם הדבר ייוודע - יפסיקו להעביר לו

פרוטוקולים או יקבלו כל החלטה אחרת. המטרה ברורה; אך ורק לצרכי עבודת חקיקה.

יושב-ראש הוועדה ישקול ויתיר מסירת פרוטוקולים פרוטוקולים לצרכי עבודת חקיקה

לגוף ממלכתי.

סי דורון;

אני מבקשת שיו"ר הכנסת יחיה מודע לכך. יו"ר הישיבה יודיע לו על כר בשם

הוועדה. יש פניות רבות של עובדי מחקר באוניברסיטאות ויש להקל עליהם את עבודת

המחקר.
שי וייס
המחקר האוניברסיטאי הוא בוודאי חשוב ויש לי נסיון בכר. כל מחקר הוא חשוב

אם הוא אמין. אבל מה שאנחנו ביקשנו למנוע כאן הוא הפצת אינפורמציה בטרם זמנה.

מחקרי אוניברסיטה גם הם חיים בתקופה של פתיחות. אין היום למעשה מחקר

אוניברסיטאי שאיננו זוכה למנה גדושה של פרסום בעתונות. אם המטרה שלנו היא אכן

לגרום לכך שבתקופה מסויימת החומר הזה יהיה בבחינת ארץ זרועה אך לא נודעת - יש

לאוניברסיטאות די מה לעשות.

היו"ר מי רייסר;

אני מבקש להתיחס להערות טכניות, אם יש. ההצעה תונח 14 יום על שולחן הכנסת.

ניתן יהיה להגיש השגות.צי ענבר!

סעיף (2) (ד) הקובע: "יהיו פתוחים לעיון הקהל אם עברה תקופה של 15 שנה מיום

סיום הדיון בהצעות חוק ו-25 שנה מיום סיום הדיון בכל נושא אחר" - למעשה, 5ו השנה

עונה על צרכי המחקר. אנחנו ראינו שהחוקרים מתעניינים בוזקיקה משנות ה-50, משנות

ה-60, לא בחקיקה החדשה. 15 שנה מספק אותם. הם יכולים לחקור את חקיקת חוק

החסינות וחוק שכר חברי הכנסת. 5ו שנה לגבי חוקר היא תקופה קצרה מאוד.
שי יעקבסון
א) הערה לשונית: בסעיף (2)(ג) כתוב: "פרוסוקולים של ישיבות פתוחות". האם
לא נכון לומר
"פרוסוקולים של ישיבות פומביות"?

ב) אני מציע למחוק את סעיף 102(ג) של התקנון האומר: "לכל סיעה י ומצאו - (1)

סיכומים שבועיים של עבודת הוועדות, פרט לוועדת החוץ והבטחון וועדת הכספים; (2)

הודעות שנתפרסמו מסעם ועדה מוועדות הכנסת". כבר אין נוהגים כר מזה 20 שנה.
צי ענבר
א) בהחלט, מדובר על ישיבות פומביות. אפשר לכתוב במקום "פתוחות" -

"פומביות".

ב) סעיף קטן (ג) של סעיף 102 - הלכה ואין מורין כן - אפשר לבטל.
היו"ר מי רייסר
התיקונים שאנחנו מקבלים הם: א) בסעיף (2)(ג) במקום: "פתוחות" יבוא:

"פומביות".

ב) נוסיף להצעה ביטול סעיף קטן (ג) של סעיף 102 של התקנון.

הצבעה
הוחלט
פה-אוזד לאשר הצעה לתיקון סעיף 102 של התקנון, כפוף לתיקונים הנ"ל.
היו"ר מי רייסר
ג. שונות: 1. שני תלושי משכורת לחברי הכנסת

ברצוני לדווח לחברי הוועדה על ההתכתבות בין החשב הכללי לבין חשב הכנסת לגבי

התלושים הנפרדים. הנחיתי את חשב הכנסת לכתוב לחשב הכללי שוועדת הכנסת עומדת על

החלטתה, עם כל הכבוד. בתגובה למכתב הזה, החשב הכללי כוזב: "בתשובה למכתבך הריני

להודיעך שאנו לא נוכל לבצע עד אשר יהיה דיון מקיף בנושא יחד איתנו.".

אומר לי חשב הכנסת שהוא יסדיר שבפועל כן יהיו שני תלושים נפרדים למשכורת

חברי הכנסת, למרות המכתב הזה. הוא לא בטוח שזה יוסדר עוד החודש בגלל בעיות

אמיתיות של היערכות לקראת השקל הוזדש, אבל בחודש הבא יהיו שני תלושי משכורת לחברי

הכנסת.

אני חייב להביא לתשומת לבכם את ההתכתבות המוזרה הזאת.
שי דורזן
אני מבקשת שיו"ר הוועדה יכתוב מכתב לוזשב הכללי בו יביע מחאתנו ומורת רוחנו

מתשובתו.
היו"ר מ' רייסר
אבקש מהיועץ המשפטי של הוועדה לנסח את המכתב כי כאן צריך לצטט סעיפים

מהחוק לגבי זכותה של הוועדה לקבוע זאת.

סוכם: להפנות לחשב הכללי מכתב מחאה המביע מורת רוחה של הוועדה ממכתבו.

היו"ר מי רי יסר;

2. משלחות הכנסת לחוץ-לארץ

יי שריד;

מפעם לפעם יוצאות משלחות מטעם הכנסת לירכתי הארץ - במובן של כדור הארץ -

כדי לשאת את דברה של מדינת ישראל בשער בת-רביס ואני בטוח שבהצלחה. כיוון שאני

חבר כנסת אני מעריך שהן יוצאות גם בשמי. אני מבקש הסדר מאוד פשוט; כאשר עומדת

לצאת משלחת רשמית מסעם הכנסת - תימסר הודעה על כך בוועדת הכנסת, שביום פלוני

עומדת לצאת משלחת פלונית, מהו הרכבה ומה מטרת הנסיעה.

שי וייס;

כעקרון אני מקבל את הצעת חבר-הכנסת שריד וברצוני להוסיף עליה. אני חושב

שיפה יהיה אם על לוח הכנסת תפורסם הודעה על צאת משלחת, הרכבה, משימתה. בנוסף

לכך בשובה ארצה תמסור דיווח על נסיעתה במליאת הכנסת ואם הדיווח סודי מאוד -

לוועדה הנוגעת בדבר. ייתכן אפילו לאפשר לחברי הכנסת לשאול שאלות. א) הדיווח

מעניין; ב) יש גם טעמים פוליטיים. לדוגמה; חברי הכנסת אמיר, דורון ואנוכי,

משקיפי הכנסת במועצת אירופה, יש עניינים שבחלקם מאוד לישובים, אנחנו כותבים

דוח"ות מפורטים ומוסרים אותם ליו"ר הכנסת - לפי דעתי היה מאוד מעניין אם היינו

מדווחים על נסיעתנו במליאת הכנסת.

יש להצעתי חשיבות גם מסיבה נוספוז; מאחר ואנחנו מופיעים ברשימות של נעדרים

מהכנסת, שמישהו קרא לה התופעה המבהילה, הרגשתי מאוד לא נוח שכאשר נסעתי ליומיים

לחוץ-לארץ בשליחות הכנסת שמי הופיע ברשימת הנעדרים מהכנסת.

מכל הבחינות כדאי לקבל את הצעת חבר-הכנסת שריר עם התוספת שלי.

י' שריד;

הצעתי לא היתה הצעת חבר-הכנסת וייס. אני לא מתנגד להצעת חבר-הכנסת וייס.

הצעתי היא שלפני צאת המשלחת תימסר הודעה על כך לוועדת הכנסת. בשעתו היה סיכום

שלא תצא משלחת, כראוי למדינה דמוקרטיה, בלי נציגות של האופוזיציה.

היו"ר מי רייסר;

מזכיר הכנסת מודיע שהנושא בטיפולו של יושב-ראש הכנסת. אני מציע שנעלה נושא

זה בהזדמנות הראשונה שיושב-ראש הכנסת יופיע בוועדה.

סוכם; הנושא יידון בנוכהות יושב-ראש הכנסת,היו"ר מי רייסר;

3. שירותים רפואיים לחברי הכנסת

יי זי אמיר;

בסוף השבוע פורסמו בכל העתונים באופן מפורש השמות של חברי הכנסת לשעבר

וקרוביהם המקבלים טיפול סיעודי וצויינה גם עלות האחזקה. ברשותכם, אלך להביא את

קסעי העתונים.

יי שריד;

לאן הועברו ההצעות לסדר-היום בנושא ההטבות הרפואיות?

מי איתן;

לוועדת הכספים. נכתב בעתונים שההצעות תיקברנה בוועדת הכספים.

יי שריד;

היו צריכים להעביר שתי הצעות בנושא השירותים הרפואיים לבכירים - לוועדת

הכספים; וההצעה בנושא השירותים הרפואיים לחברי הכנסת - לוועדת הכנסת. לדעתי זו

היתה החלטה לא נכונה.

שי דורון;

ועדת הכספים תדון היום בשעה 13.00 בנושא. אני חושבת שמה שנוגע לבכירים

אינו מעניינה של ועדת הכנסת. בענין חברי הכנסת - ללא כל קשר להצעות - אני בהחלט

בזיעה שאנחנו צריכים לדון בנושא ולקבל החלטות.

יי שריד;

מתי יו"ר הוועדה יעלה נושא זה על סדר יומה של ועדת הכנסת?
היו"ר מי רייסר
נשקול בדבר. בין השאר נראה כיצד תחליט ועדת הכספים. דיברתי אתמול עם

חברים בוועדת נבנצאל. הם אמרו לי במפורש: כל הכבוד שקיבלת החלטה כפי שקיבלת, כי

אנחנו רואים בזה פגיעה קשה מאוד. בחודש אפריל תסיים ועדת נבנצאל את עבודתה. הם

בפירוש מתייחסים לנושא של השירותים הרפואיים לחברי הכנסת.

יי שריד;

אני מבקש ללא קשר לדיון בוועדת הכספים וללא קשר לדיונים בוועדת נבנצאל -

להעלות נושא השירותים הרפואיים לחברי הכנסת על סדר יומה של הוועדה בשבוע הבא.

נושא זה הוא בתחום טיפולנו. כל השאר אינו בתחום טיפולנו. כל ועדה תטפל בנושא

שבתחום טיפולה.

מי איתן;

אני מציע שנפנה לוועדת נבנצאל ונבקש זירוז הטיפול בנושא הזה.חי גרוסמן;

אני חייבת לציין שכלי התקשורת ממשיכים לפרסם את הסיפור הזה שחברי הכנסת

מקבלים הטבות רפואיות. כלי התקשורת שוכחים את הפקירות הבכירה, שוכחים את הצמרת

הכלכלית. הפרסומים נמשכים, למרות שכל הכתבים יודעים את האמת, אבל כך נוח להם

יותר. לכן, אני תומכת בהצעת חבר-הכנסת שריד לדון ולהחליט בנושא.

שי דורון;

יש חברי כנסת שעוזרים להם.

יי שריד;

כל זמן שהנושא לא יידון - לא יעזור שום דבר. אני מבקש שבשבוע הבא, ביום

שני, הנושא יעלה על סדר יומה של הוועדה.
שי דורון
אבקש שיו"ר הכנסת יהיה נוכח בדיון.

יי זי אמיר;

אני מצטער שלא מצאתי את קטעי העתונות בניירות שלי, אבל בעתונות היה ממש
פירוט של השמות
גבי למדן, גבי ישעיהו, עלות האחזקה 71 מליון שקל. לדעתי זהו

פגם חמור מאוד. קודם כל האשה חולה וסובלת ועוד מפרסמים את שמה. היא מקבלת סיעוד

בזכות ולא בחסד, אני חושב שזה אוזד הדברים הכואבים ביותר, ואני מתבטא בלשון

המעטה.

אני מבקש לציין שהם מקבלים את העזרה מהכנסת. יש שני סוגים: א) חברי כנסת

או שאירים של חברי כנסת, או חברי כנסת פנסיונרים המקבלים ישירות מגזברות הכנסת

למוסדות. ב) יתר האנשים מקבלים ממשרד רובריאות.

היות ומדובר בפנסיונים של הכנסת, אני חושב שצריר לבדוק איך מסמך כזה הגיע

לעתונות. לא יכול להיות דבר כזה.
ש' דורון
זה מעשה שלא י יעשה.
יי שריד
שמעתי גם דעה אחדת. האזנתי לשידורי ישראל לראיון עם אדם שאני מחשיב את

דעתו, אדם יודע דבר, המשפטן משה נגבי. הוא טען נמרצות שהסיפור הזה כאילו

אי-אפשר לומר את שמות חברי הכנסת והבכירים הנהנים מההטבות האלה מחמת טעמים של

צנעת הפרט הוא עורבא פרח, לא היה ולא נברא. הוא אמר שלא רק שאפשר לפרסם, אלא גם

תובה לפרסם. אני לא אומר שחייבים לקבל את דעתו, אבל גם דעתו נשמעה.

שי וייס;

אני מאוד לא מאושר ואני חושב שאיש מאיתנו לא מאושר מהחגיגה הזאת. בפעם

האחרונה שעסקתי אישית בעיסוק איזה שהוא הנוגע לחברי הכנסת, היה זה לפני שנה,

כאשר יחד עם תבר-הכנסת שריד הצענו כאן להפסיק את התוספות הרפואיות. אני מבין

שהנושא בכללותו עבר לדיון בוועדת נבנצאל. אני פחות או יותר גוזר על עצמי שתיקה

בענין זה, למרות שלפני שנתיים-שלוש, אולי מתוך חוסר זהירות, פה וקום עסקתי בשאלות

של חברי הכנסת. אבל דווקה חבר-הכנסת שריד ואחרים שכנעו אותי שאין צורר לעסוק

בנושא זה. אני מצטער שחלק מאלה ששכנעו אותי ממשיכים לעסוק בנושא זה בחדווה

יתרה.י' שריד;

ב-15 במאי 1983 הצעתי בוועדת הכנסת לבטל את ההטבות. התקיימה הצעה וביטלו

אותו.

ש' וייס;

גם הטיפול בנושא השירותים הרפואיים של חברי הכנסת יכול להיעשות בכל מיני
צורות. אפשר לומר
אסור שהענין יימשך ואנחנו מבקשים ביטולו. ואפשר אגב כר

להבעיר אש תוססת וססגונית. לו הייתי פמיניסט - מה שאני אמנם, אבל אני עושה זאת

בדרפי שלי, במחקרים, אני מנדב שירותי לעניו זה, אגב, חברת-הכנסת דורון נסעה עם

המחקר שלי לכנס בדרום אפריקה, המוזקר היחיד שיש בישראל על ייצוג נשים בפוליטיקה

הוא שלי ואני גאה על כר, הוא הופיע גם בעתונות המקצועית הבינלאומית - הייתי נפגע

עד עומק נשמתי מן השמחה סביב ההתקן התוך-רחמי. היה שם בהחלט אלמנט שוביניטטי,

משום שבאותה מידה אפשר לצחוק גם על חגורה של "קילה" של מישהו. אני זעמתי על

הענין הזה. ראיתי שחברת-הכנטת שולמית אלוני שותקת בענין זה - גם אני שתקתי.
ועוד נאמר
התקן תוך-מוחי.

י' שריד;

אלה דברים שלא היו ולא נבראו. הרי אנחנו לא שליטים על הבקשות של חברי

הכנסת. לו למשל חבר כנסת היה מבקש חגורת "קילה" - אני מבטיח לר שזה היה מצחיק

מאוד את כולם בלי קשר לפמיניזם. זה משעשע לא רק על רקע של פמניזם, אלא על רקע

של אבסורד.

שי וייס!

כך הרגשתי. בזכות רגישותי המעוותת אני מווזה.

וי1בר-הכנסת צבן בא פתאום עם רשימה שאגב חבר-הכנסת אמיר ואני איתרנו לפני

שנת, זאת אומרת שהיתה צריכה להיות גם לו אם הוא חבר ועדת הכספים. כולם בוועדת

הכספים ידעו זאת. אחר-כר באה הודעה - דבר פיקנטי - הודיעו בטלוויזיה בשמו של

חבר-הכנסת צבן שכלולים ברשימה גם חברי כנסת, שרים וסגני שרים. אפשר לחשוב שסגני

שרים אינם חברי כנסת. ונשיא המדינה, ושופטינו העליונים, כאשר בכל הזדמנות אנחנו

מגינים פה על שופטינו העליונים, כאשר כל עורר-דין מתחיל המופיע בפניהם ביום משפט

אוח- משתכר יותר משהם משתכרים.

הנושא צריר להיות בטיפול. אנחנו כאן שיתפנו פעולה עם מטפר עתונאים זריזים,

עם כל הכבוד להם, כל אוזד והמקצוע שלו. מצידי, שידונו בנושא בוועדת הכספים.

הצעתי היא! להעלות 9 הצעות כאלה ולספק לכל ועדה אש תמיד של שמחת הכפשה

עצמית. לספק לכל ועדה הצעה כזאת לסדר היום, שתעסוק בה יום יום, שיהיה שמח עד

הסוף. זה יהיה פנטאסטי. אנחנו מטפחים ארצ'י-בנקריזם. לכל אסיפה שאני הולר -

פעמיים שלוש ביום, כנס מבוגרים, כנס תלמידים, כנס סטודנטים - האם אתם חושבים

שמתעניינים היום במדיניות בשטחים, בשלום? שואלים על הטבות, הטבות רפואיות. אנחנו

נופלים לפה של הרכילאות הלאומית.

היו"ר מי רייסר!

הנושא איננו על סדר היום. אין דיון בנושא. אני מבקש רק להעלות נושא לדיון

במסגרת שונות ולא לפתוח בדיון. ההחלטה על העלאת הנושא לסדר היום היא בסמכותי.

רשמתי לפני את הנושא. נקודה.

יי שריד!

א) חבר-הכנסת שבח וייס רגיש ומתלהט במיוחד כאשר הנושא קשור ב-3-2 חברי כנסת

שלא אנקוב בשמותיהם.
ש' וייס
שישה. חברי הכנסת: שריד, צבו, וירשובסקי, גאולה כהן, כהנא ועוד אוזד,
י' שריד
זה ענין מאוד אישי ונושא בפני עצמו.

ב) הנושא לא שייר בכלל לפמניזם. לו מחר היה נודע בשערים שחבר כנסת ביקש

לקבל מימון לתרופה נגד קרחת - אני מבטיח לכם שכל הארץ היתה עוסקת בנושא זה. או

אם רצה לרכוש על חשבון הכנסת פאה נוכרית כדי שלא יראו את הקרחת שלו. זה אבסורד.

לו הייתי מבקש מימון לאמצעי מניעה - אני חושב שזה גם כן היה הופך לנושא לאומי.

ג) אני מבקש שבשבוע הבא הנושא יעלה על סדר יומה של הוועדה. הנושא עלה על

סדר היום הציבורי משום שמדובר בנושא לא צודק.

שי דורון;

כי שר הבריאות מוטה גור הדליק את המדורה.

י' שריד;

חברת-הכנסת דורון, לנושאים יש טבע שהם עולים ויורדים, אבל הנושא הזה, עוד

לפני שמוטה גור בכלל תלם להיות שר הבריאות, ב-1973 כבר הועלתה הצעה לבטל את

ההטבות האלה.

הנושא הועלה כי הוא נושא מעוות מעיקרו, בלתי צודק, ומן הראוי שיעבור נון

העולם מהר ככל האפשר. חבל שהוא לא עבר עד היום מן העולם. לכן אני מבקש להעלותו

בשבוע הבא. אנסה לשכנע את חברי הוועדה. אני מציע לא לחכות להחלטת ועדת הכספים

בנושא זה, לא להחלטת ועדת נבנצאל, אלא באופן בלתי תלוי וחד-צדדי לבטל את ההטבות

האלה.

יי זי אמיר;

אני מצטער שלחברים יש זכרון קצר. לפני מספר חודשים, בשם הוועדה שאני עונה

בראשה, וחבר בה בין היתר גם חבר-הכנסת שריד, העליתי הצעה האומרת במפורש; א) חברי

הכנסת המכהנים בפועל לא ייהנו מהטבות כלשהן מעבר למה שקופות-החולים מגישות

לחבריהן. ואני שמח שכל חברי הכנסת חברים בקופות-חולים. ב) להשאיר את ההטבות

הרפואיות רק לגבי הפנסיונרים בעבר ובעתיד.

היו"ר מי רי יסר;

את ההמלצה הזאת של ועדת המשנה עם המלצות אחרות העברנו לוועדת נבנצאל. אתה

היית מראשי התומכים בכר. מה החידוש בדבריך?
י' ז' אמיר
היות ויש כבר החלטה של ועדת המשנה של ועדת הכנסת, והנושא הועבר לדיון

בוועדת נבנצאל - אין היום מקום לדון בנושא זה במליאת ועדת הכנסת.

היוייר מי רייסר;

על-פי תקנון הכנסת, סדר היום של הוועדה נקבע על-ידי יושב-ראש הוועדה. לכן

אבקש להפסיק לדבר בנושא זה. אני אעשה מה שאני מבין.יי זי אמיר;

עם כל הכבוד לך כיו"ר הוועדה, אתה לא יכול להפסיק אותי באמצע דבריי. אתה

יכול לא להעלות שום נושא לסדר היום של הוועדה.

מה שביקשתי להעלות על סדר יומה של הוועדה ולקבל אינפורמציה הוא: איך השמות

האלה הידועים רק בכנסת הובאו לידיעת העתונאים?

שי דורון!

הועלתה הצעה. כיוון שהיא תעלה לדיון במועד שייקבע על-ידי יו-ר הישיבה,

אבקש להפסיק את הדיון עכשיו. הנושא לא על סדר היום.

היו"ר מי רייסר;

הנושא בפירוש לא עומד היום לדיון.

חי גרוסמן;

מתקיים דיון האם אנחנו נעלה נושא זה לדיון בוועדת הכנסת לפני שוועדת נבנצאל

תסיים את עבודתה.

היו"ר מי רייסר;

הנושא איננו על סדר היום. איפשרתי לתברי הוועדה להעלות נושאים במסגרת

שונות. רשמתי לפני את הנושא שהועלה ואמרתי שאעלה אותו לדיון באחת הישיבות של

הוועדה. האם יש תמיכה בהצעת תברת-הכנסת דורון?

שי וייס;

יש לי שאלה פרוצדורלית; אתמול התקיימה הצבעה בוועדה. הועלתה הצעה להעביר

נושא זה לדיון בוועדת הכספים. אני הצעתי - והייתי במיעוט - לדון בנושא בוועדת

הכנסת. האם אנתנו עורכים הצבעה חוזרת?

היו"ר מי רייסר;

לא.
א' נחמיאס
הייתי מקבל ברצון את הצעת חברת-הכנסת דורון, כשם שאני מקבל את ההערה שיו"ר

הוועדה הוא הקובע את סדר היום של הישיבה. התרת העלאת הנושא בסעיף שונות. חברי

הכנסת אמיר ושריד החבסאו בנושא. גם אנחנו מבקשים להביע דעתנו בנושא.
אי קולס
יו"ר הוועדה יכול להוריד את הנושא לאחר ששמע את ההצעה.

היו"ר מי רייסר;

אני רוצה לומר בכל הכנות ובכל הידידות, יש כאן מסגרת לא פורמלית מה מעלים

ומה לא מעלים בסעיף שונות. נושא השירותים הרפואיים הוא על סדר היום הציבורי,

הוא צריך לעלות באופן פורמלי על סדר יומה של הוועדה, כך זה מקובל. במסגרת שונות

מעלים נושאים של פרוצדורה או בקשות למיניהן. אני יכול גם שלא להתיר סעיף שונות.

אגיד שכל חבר שרוצה להציע הצעה - יפנה אלי בכוזב. נושא השירותים הרפואיים הוא די

מכובד כדי שיילד בדרך המלך ולא בדרך עקיפה.
א' נחמיאס
אני מבין שהנושא יעלה לדיון בוועדה ביום שני.

היו"ר מ' רי יסר;

הנושא יעלה לדיון בבוא העת. אני רוצה להתייעץ עם יו"ר הכנסת. אני רוצה

להתייעץ בין השאר עם ד"ר נבנצאל. אתם לא חושבים על השלכות שעלולות להופיע אחד

כך. אני מוריד את הנושא מסדר-היום. אני נותן לכל החברים שלא דיברו עדיין רשות

לדבר כאוות נפשס דקות ספורות,

אי נרומיאס;

צריך להפריד בין הדברים שנאמרו כאן. וזבר-הכנסת שריד העלה את הנושא העקרוני

וביקש לטפל בביטול ההטבות הרפואיות, מפני שיום-יום, שעה-שעה כלי התקשורת לא

יורדים מהנושא הזה. כל ערב, בדרך כלשהי, הטלוויזיה מעלה את הנושא זה. שלשום

בלילה היה פירוט רב, לא רק ליוותה את הכתבה במלל, אלא באנימציה ובכתב על המסך.

זה דבר שלא יכול להימשך.

הנושא שהעלה חבר-הכנסת וייס הוא דבר מרחיק לכת. פירושו, לפי דעתי, להגיד
לחברי הכנסת
מאחר והנושא עומד על סדר-היום - עליכם לשים מחסום לפיכם. מאחר

והנושא יידון פה צריך להפסיק עם ה"עליהום" הזה. לא מעט פעמים העלנו בוועדה הזאת

נושאים שאמרנו שאנחנו מזיקים לעצמנו במו-ידינו.

יי שריד;

הבה נבטל עכשיו את ההטבות הרפואיות לחברי הכנסת, ההוזלטה תתפרסם היום

בשידורי הטלוויזיה ויותר לא תעלה בכלי התקשורת.

אי נחמיאס;

הבה נוזליט היום שאנחנו מבטלים הטבות רפואיות לחברי הכנסת. נקודה.

בי בן-אליעזר;

ראשית, אני מודה שלמדתי על אילו הטבות מדברים. הנושא מעסיק היום את דעת

הציבור ללא כל פרופורציה. אתמול הופעתי בפני קבוצת ילדים והשאלה הראשונה שהם
הציגו היתה
מה הן ההטבות של חברי הכנסת. לפי דעתי צריך לקבל את הצעת יו"ר

הוועדה לקבוע ישיבה לדיון בנושא זה, אבל אני מבקש שהנושא יעלה בהקדם על סדר יומה

של הוועדה. צריך לחסל את העסק.

יכול מאוד להיות שכדאי לקבל הצעת ביניים. כלומר, שהוועדה הזאת תקבל החלטה

עד שוועדת נבנצאל תסיים את עבודתה. והיה וועדת נבנצאל תחליט אחרת - הנושא יעלה

שוב לדיון בוועדה. הוועדה שהורידה את הנושא היא הוועדה שתעלה את הנושא לדיון.

יי שריד;

רעיון טוב,
מי איתן
אני חושב שלא צריך לנתק את חברי מכנסת מהבכירים בנושא זה. כאשר חבר-הכנסת

וייס הציע אתמול בוועדת הכנסת שהנושא יידון בוועדת הכנסת, אני אמנם לא תמכתי

בהצעתו, אבל גם לא תמכתי בהעברת הנושא לדיון בוועדת הכספים. הרגשתי שיש בעיה

ולא יכולתי לתרגם אותה מדוע בכל אופן הנושא צריך להידון בוועדת הכנסת למרות

שההגיון אומר שהנושא צריך להידון בוועדת הכספים. במחשבה שניה ושלישית הבנתי מה

היתה ההתלבטות. ההתלבטות היא שמעמד חברי הכנסת נפגע כתוצאה מהמלה "בכירים", כי

בעצם אס תשאל כל אוזד ואחד במדינה מי הם הבכירים הוא יגיד לר: חברי הכנסת. וזה

לא נכון. כיוון שכר מעבירים את הנושא לדיון בוועדת הכספים, אבל הנזק נגרם, כי

זו בעצם פגיעה במעמד חברי הכנסת.

כולנו היינו מאוחדים בנושא זה כאשר חבר-הכנסת שריד קרא את רשימת והבכירים

המקבלים הטבות רפואיות. זאת שערוריה שאין כדוגמתה במיוחד על רקע המצוקה הקיימת

היום בתקציבי הבריאות. אני האחרון שאפשר להחשיד אותו - בכל ההחלטות שהיו כאן

בוועדה, לפעמים אפילו כיחיד, נקטתי בעמדה ששכר חברי הכנסת הוא נמוך ולא התביישתי

להצביע נגד כולם כאשר היו הצעות על הורדת שכר חברי הכנסת.

אינני נרתע כל כר מהפרסומים בעתונות בענין שכר חברי הכנסת, אבל הפעם יש זעם

מעל דפי העתונות והוא תהודה של מה שהציבור חושב. הבעיה היום היא מאוד קריטית

כאשר אתה נתקבל בבעיות של תקציב הבריאות. אי-אפשר לזלזל ולעבור לסדר היום.

אינני יודע אם ועדת הכספים תדון ותחליס היום בנושא. כבר היום מדווחים העתונים

כי הנושא נקבר. אינני דואג לעצמי, אלא לאזרחי מדינת ישראל, שהיחס שלהם

לדמוקרטיה נקבע בין השאר מהטיפול בנושא זה, שבכנסת נשמעו דברים רמים ואחר-כר

הציבור מקבל דיווח בעתונים שהנושא נקבר.

אני חושב שהקמת ועז-ת נבנצאל היא הישג גדול לוועדת הכנסת. אני תושב שאנחנו

צריכים לספל גם בהטבות לבכירים, כי אנחנו נוגעים במידה מסויימת בענין. מצד אחר,

אסור לנו לעצור. אנחנו כן צריכים לעקוב אחר ההסבות של הבכירים ואני ממליץ

שוועדת הכנסת כן תקבל החלטה בנושא הבכירים. אני חושב על החלטה כתוצאה מהדיון

הזה - שוועדת הכנסת עוקבת אחר הסיפול בנושא זה ותמשיר לעקוב, למרות שהיא לא

מעורבת ישירות בנושא, כי הנושא הועבר לדיון בוועדת הכספים.

באשר להטבות של וזברי הכנסת, אני חושב שהדבר הנכון הוא לפנות לוועז-ת נבנצאל

ולבקש ממנה להכריע בכל שאלת הזכויות מהר ככל תאפשר ולא להפריד זאת משאר ההחלטות

של ועדת נבנצאל. יש לדרוש מוועדת נבנצאל להכריע לגבי ההסבות של חברי הכנסת מהר

יותר ולא לחכות עד חודש אפריל.

ח' גרוסמן;

אינני שייכת לאלה המזמינים מחיאות כפיים בעקבות התקפת ההטבות של חברי

הכנסת, כולל טלפונים. זה ענין של סגנון וכל אחד נוהג על פי סגנונו. אבל אינני

יכולה להתעלם מהעובז-ה שקושרים אותנו לבכירים למרות שאנחנו לא קשורים אליהם. כל

הסיפור הזה מלווה בזיונות. שר הבריאות מצא לנכון להביא את הדוגמה המזעזעת ביותר

שמכיוון שקופות החולים לא מספקות התקן תוך-רחמי, אז תבר הכנסת או השופט קיבל זאת

עבור בתו באמצעות ההטבות הרפואיות. מה עם שיריתים אתרים שקופת החולים לא נותנת?

הדוגמה שהביא שר הבריאות היתה דוגמה מבזה ומשפילה ואני תושבת שלא צריר היה יותר

להשתמש בה. צריר היה לנזוף בשר הבריאות על הדוגמה הזאת ולא לבנות עליה תלי

תלים.

לגופו של ענין, חבר כנסת שנהנה משירותים רפואיים נוספים על אלה שכל אזרח

שמבוטח בקופת-חולים מקבל - זה לא בסדר. צריר לחסל הטבה זו. זה מגיע עד כדי כר

שכאשר חבר כנסת בא עם הפניה והתחייבות של קופת-חולים - בבית-החולים לא מקבלים את

ההתחייבות ואומרים לו שהוא לא זקוק להוזחייבות.לדעתי, לא צריך להרפות מנושא ההטבות הרפואיות לבכירים. זה לא בסדר שהם

מקבלים הטבות רפואיות וזה זועק, לשמיים פי אלף מאשר עניו ההטבות הרפואיות לוזברי

הכנסת. אבל הבכירים הם לא נבחרים - אנחנו נבחרים. עלינו לפרסם שאנחנו מטפלים

בנושא ההטבות הרפואיות לבכירים, אבל עלינו מוטלת החובה לבטל את ההטבות הרפואיות

לנבחרים שהם חברי הכנסת.

יי שריד;

הדבר היתיד שצריך לפרסם בשם הוועדה הוא רק כאשר נבטל את ההטבות הרפואיות.

חי גרוסמן;

עלינו לטפל קודם כל בעצמנו. עתונאים שיודעים בדיוק את הנושא בכל זאת

מסלפים. היה עתונאי אחד בלבד שביקש סליחה מחבר הכנסה, אבל כל היתר ממשיכים.

גדעון רייכר ממשיר, הוא ערך ערב ראיונות בנושא זה וקצר מחיאות כפיים סוערות כי

דיבר נגד זכויות היתר של חברי הכנסת והתעלם לגמרי מהבכידים.

אני מציעה שנדון בנושא בהקדם האפשרי ולא בבוא העת. אדוני היושב-ראש, יש

זכות לחברי ועדה להציע לדון בנושא מסויים. נכון שאתה קובע את סדר היום של

הישיבה, אבל גם לרוב חברי הוועדה יש מה לומר בנושא זה. אם אתה רוצה לדחות הדיון

בנושא עד לסיום עבודתה של ועדת נבנצאל - יש זכות לרוב חברי הוועדה להציע להעלות

נושא זה לדיון מוקדם ככל האפשר בוועדה, בשבוע הבא, כדי להחליט ולא רק לקיים

דיון סתמי בנושא.

היו"ר מי רייסר;

אני רוצה לנצל את זכות הדיבור שלי בתרפיה הקבוצתית הזאת. אתם מדברים על

תלמידים, מדברים על עתונאים, אבל לא מדברים על עצמכם. אתם מכירים את העובדות

ואתם עושים מעצמכם לינץ' שלא היה כדוגמתו.
אמר חבר-הכנסת אמיר
ועדת המשנה החליטה פה-אחד ואנחנו - מליאת ועדת הכנסת -

קרוב לוודאי שהיינו מאמצים את ההחלטה לבטל את כל ההטבות הרפואיות, פרט לגימלאים.

הבה נבחן את העובדות. במחצית השנה האחרונה חברי הכנסת הנוכחית השתמשו ב-511 אלף

שקל בלבד; ואילו הגימלאים, אלה שכולכם לא רוצים לשנות - ב-ו1 מליון שקל. על מה

אתם צועקים פה? במקום להגיד; מה אתם עושים לנו כאן? אתם מדברים על חצי מליון שקל

למחצית השנה עבור 120 חברי הכנסת, כאשר אנחנו עוד אז היינו ערים לכך ורצינו לבטל

את ההטבה הזאת. האם אתם אילמים או שאתם יודעים לדבר רק כאן? זאת השאלה. הציבור

לא יודע או שאתם יודעים לקטר, לעשות על זה חוכמולוגיות וכל אחד רוצה לקבל את

הפרסום שלו אז זה יופי, אבל אם אומרים במישרין שאלה העובדות- - -

מי איתן;

אם ההוצאה הלתה חצי מליון שקל בלבד ל-120 חברי כנסת במשך מחצית השנה - מדוע

לא תבטל את ההחלטה?

יי שריד;

אגב, זה לא נכון שהחלטנו לקיים זאת לכל הגימלאים. ההחלטה היתה לקיים זאת

לגימלאים שהיו בזמן ההחלטה, אבל לא לגימלאים הבאים, לא להבא. כאשר אנחנו נצא

לפנסיה דיננו לא יהיה כדין הגימלאים ההם.היו"ר מי רייסר;

ברור לי. איו לי ויכוח איתר. גבי חנה למדן חיא לא מעכשיו, גבי גולדשטיין

היא לא מעכשיו. כל ה-11 מליון שקל הם לא עבור גימלאים מעכשיו.

עובדה, כאשר עכשיו אנחנו מדברים על חברי הכנסת - אנחנו מדברים על חצי מליון

שקל בלבד למחצית השנה. אני הודעתי במפורש בוועדה שאני רוצה לבטל את ההטבה הזאת.

ועדת נבנצאל קיבלה את הפרוטוקולים של החלטות הוועדה שלנו ושל ועדת המשנה.

ברור לעיני כל שהוועדה בהמלצותיה הטופיות תבטל את ההטבות הרפואיות לחברי הכנטת.

אין צל של טפק.

בלי כל קשר למהומה שהקים שר הבריאות מוטה גור בגלל הבלגאן שיש לו במשרד,

שהעלה מאוב את ההתקן התוך-רחמי שכבר היה משעשע לפני שנתיים, אני לא מתאר לעצמי

שהיה פעמיים מקרה לש התקן תור-רחמי, אבל פעמיים השתמשו בדוגמה הזאת בתור חגיגה

בהפרש של שנים. במקום שחברי הכנטת יגידו: מה קרה? אנחנו מיזמתנו הצענו רביזיה

בנושא זה, אנחנו היינו ערים לנושא עוד לפני שקמה טערת רוחות ומהומה בנושא זה.

למרות שהטכום הוא מיזערי אמרנו שאין שום הצדקה להטבות רפואיות לחברי הכנטת. מה

אתם עושים פה? במקום שתציינו את ההבדל הגדול בין ההטבות הרפואיות לחברי הכנטת

לבין ההטבות הרפואיות לבכירים, שאנחנו ביזמתנו רצינו לבטל החלטה זו עוד לפני כן,

אתם מצמידים את עצמכם לבכירים.

אינני מתרגש משום דבר. אינני תושב שאם 120 חברי כנטת בחצי שנה הוציאו טכום

של חצי מליון שקל בלבד אפשר לקרוא להם בזבזנים. אני, בניגוד לר, לא מצוי בשום

לתץ ציבורי. אני יכול להטתכל לכל אוזד ישר בעיניים בנושא הזה. יש לי הסבלנות

להמתין עד שוועדת נבנצאל תטיים דיוניה בנושא זה ולהגיד זאת גם לתלמידים. גם אני

מופיע בפני תלמידים וציבור מכל השדרות ומכל החוגים ואין לי שום בעיה בנושא הזה.

זאת תהיה גם דעתי בדיון שנקיים בנושא זה.
שי דיניץ
אני מבקש לתמוך בהצעת חבר-הכנטת בן-אליעזר, שנחליט: עד שתתפרסמנה המסקנות

של ועדת נבנצאל - אם עוד חצי שנה או מתי שתתפרטמנה - נקבל החלטה לבטל את ההטבות

הרפואיות, כדי שלא יגידו שלא רצינו לבטל את ההטבות הרפואיות עד שבא גורם חיצוני

וכפה עלינו ביטול ההחלטה. היות ואנחנו כן רוצים לבטל את ההחלטה - מדוע לא נעשה

זאת עתה?
היו"ר מי רייטר
אני לא מבין את חוטר הרגישות שלכם כלפי ועדת נבנצאל. הדבר תמוה בעיני. יש

גם צורר בקיום מערכת יחטים הוגנת עם ועדת נבנצאל.
יי שריד
אם תציע לבטל את ההטבות הרפואיות של חברי הכנטת ועדת נבנצאל תבין זאת.

אנחנו לא אומרים שאנחנו כבר לא רוצים את ההמלצות שלהם. יש מצוקה שאנחנו רוצים

לבטל הטבות ולא לקבל הטבות. לו היינו רוצים לקבל הטבות - יש בזה פגיעה. אבל

אנחנו רוצים לבטל - למה הוועדה תיפגע מכך?
היו"ר מי רייטר
דרך אגב, לא כולם רוצים לבטל. אני בעד ביטול ההטבות הרפואיות.
מי איתן
הצעתי - ואני מבקש התייחסות להצעתי - לבקש מוועדת נבנצאל לטייס את דיוניה

תור חודשיים מהיום.
י י שריד
שים לב לנימוק של חבר-הכנסת דיניץ.
מי איתן
זה לא נימוק. על-פי השקפת עולמי הטבות הבריאות לא שונות כהוא זה מזכויות

יתר אחרות. היום נדבר על הורדת ההטבות הרפואיות, מוזר יתנפלו על הורדת זכויות

הטלפון ומחרתיים על משהו אחר. זה יילך בשיטת הסלאמי. אין הגיון לבטל היום את

הטבות הבריאות, זכויות הטלפון ועוד זכויות אחרות ואחר-כך ועדת נבנצאל תופיע רק

כמוסיפה לנו. אני לא מוכן לקבל זאת.
שי וייס
מה דעתכם על ההצעה הבאה? נניח שנפרסם את ההחלטה הבאה: עד לפרטים מסקנות

ועדת נבנצאל והדיון בהן אנחנו מחליטים או פונים לחברי הכנסת לא לעשות כל שימוש

בזכות הזאת אשר ממילא הם לא עושים ונפרסם את ההוצאה של חצי מליון השקל לחצי שנה

עבור 120 חברי כנסת.
היו"ר מי רייסר
חבר-הכנסת איתן, אני אפנה לוועדת נבנצאל, לא בשם הוועדה אלא בשמי.
צי ענבר
הערה קצרה לבסיס המשפטי: לגבי חברי הכנסת המקום היחידי שבו נאמר בחוק

במפורש שאפשר לקבוע תשלומים בעד שירותים רפואיים, לגבי שרים כבר לא נאמר שירותים

רפואיים, אלא בחוק מדובר רק על שכר ותשלומים אחרים. לגבי המנכ"לים שהם הגוף

הרחב ביותר מבחינת ההיקף - - -
שי דורון
השופטים והשופטים בדימוס הם הגוף הרחב ביותר. אני מדברת על סמך עובדות.
צי ענבר
היקף הזכויות של השופטים הוא פחות יותר מהמנכ"לים. אין לשופטים אותן

זכויות כמו למנכ"לים. הזכויות של השופטים פחות או יותר מקבילות לחברי הכנסת,

קצת יותר, אבל לא כמו שרים ומנכ"לים.

לגבי מנכ"לים אין עיגון בחוק אלא בהחלטות ממשלה, בהסכמי עבודה. זאת אומרת,

ככל שהבסיס המשפטי מוצק יותר - כך היקף הזכויות קטן יותר.
היו"ר מי רייסר
תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10.20

קוד המקור של הנתונים