ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 04/11/1985

שחרור חוק מס מקביל (הוראת שעה), התשמ"ו-1985, מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שניפרוטוקול מס' 92

מישיבת ועדת הכנסת

שהתקיימה ביום בי,כ' בחשוון, התשמ"ו, 4.11.85, שעה 45;5ו
נכחו
חברי הוועדה;

מ. רייסר - יו"ר

מוזמנים;

ש. יעקבסון - מזכיר הכנסת

צ. ענבר - יועץ משפטי לוועדה

מ. בוטון - יועץ משפטי
מזכירת הוועדה
מ. ביפי

רשמה - ש. לחוביצקי

סדר היום;

שחרור חוק מס מקביל (הוראת שעה), התשמ"ו-985ו, מחובת הנחה מוקדמת על שולחן

הכנסת.שחרור חוק מס מקביל (הוראת שעה), התשמ"ו-1985, מחובת הנחה מוקדמת

על שולחן הכנסת

היו"ר מ. רייסר;

אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אני מצטער מאד שזהו ההרכב שהגיע, אך מכיוון

שההרכב הזה הוא חוקי לכל דבר, נעשה מלאכתנו. מר בוטון בבקשה.

מ. בוטון;

רובקשה היא לשחרר את חוק מס מקביל מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת.

היו"ר מ. רי יסר;

אני מבין שהבקשה באה היום מכיוון שמחר מתקיימת ועידת ההסתדרות וחברת-הכנסת

נמיר והשר משה קצב לא יוכלר להופיע. הבקשה היא לשחרר את החוק מחובת הנחה מוקדמת

ולקיים אה הדיון בו ביום ההנחה. הבקשה אושרה.
הוחלט
לקיים את הדיון בקריאה שניה ושלישית ביום הנחת החוק על שולחן הכנסת.

היו"ר מ. רייסר;

אני מודה לכולם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 55;15.

קוד המקור של הנתונים