ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 21/10/1985

הקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות; קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה בנושא הטרור; שונות

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 87

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שני, וי מרחשון התשמ"ו - 21.10.85. בשעה 10.00 בבקר
נכחו
חברי הוועדה;

מ' רייסר - היו"ר

מ' איתן

הי גרוסמן

שי דורון

ש' וייס

אי ורדיגר

גי כהן

יי שריד .

מוזמנים;

ש' יעקבסון - מזכיר הכנסת

גי בר-יוסף - סגן מזכיר הכנסת

ני עין-מור - רכזת מידע

מזכירת הוועדה; מי בדפי

קצרנית; ני רינגלר

סדר-היום; א. קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה בנושא הטרור;

ב. הקדמת הדיון בהצעות ההוק רובאות;

1. הוק אזור סחד חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים)(תיקון);

2. חוק מס מקביל (תיקון), התשמ"ו-1985;

ג. שונות;

1. פניית חה"כ איתן בענין הנהגת קוורום לישיבות הכנסת;

2. שאילתות בעל-פה;

3. הסיור המתוכנן של ועדת הכנסת בקיבוץ;

4. פניית חבר-הכנסת ורדיגר בענין הקדמת הדיון בחוק מיהו יהודי.היו"ר מי רייסר;

אני פותח את הישיבה.

ש' דורון;
הצעה לסדר
היות וסדר-היום מחר הוא כנראה קצר מאוד, היות ובשבוע שעבר לא

היו הצעות דחופות לסדר-היום והשבוע יש מספר רב מאוד של הצעות דחופות והצעות

רגילות לסדר-היום, אני מבקשת מיושב-ראש הכנסת והסגנים - אם מר יעקבסון מוכן

להעביר את בקשתי - להעביר למחר חלק מההצעות הדחופות וההצעות הרגילות לסדר-היום

שנועדו לדיון ביום רביעי, כי ביום רביעי חלק מהמציעים מדברים בפני אולם ריק או

מתייאשים בגלל הנוכחות חדלה של חברי הכנסת ולא מעלים את הצעתם לסדר היום.
היו"ר מי רייסר
א. קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה בנושא הטרור

היום תמסור הממשלה הודעה בכנסת בנושא הטרור. עלינו לקבוע מסגרת לדיון. האם

יש הצעות?

שי דורון;

אני מציעה לקבוע 3 שעות לדיון.

היו"ר מי רייסר;

אם אין הצעות אחרות - נאשר שלוש שעות.

הוחלט; לקבוע 3 שעות לדיון בנושא הסדור

היו"ר מי רייסר;

ב. הקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות;

ו. חוק אזור סחר חפשי באילת (פסורים והנחות ממסים) (תיקון), חתשמ"ו-1985;

2. חוק מס מקביל (הוראת שעה), התשמ"ו-985ו

ש' יעקבסון;

חברת-הכנסת דורון דיברה על חוסר הצפיפות בסדר-היום של ישיבת הכנסת מחר. אני

מבקש להודיע שיש שני חוקים בדרך, השליח יצא להביא את הנוסח הכחול של הצעות החוק

אשר מייד יונחו על שולחן הוועדה. האחד - חוק אזור סחר חפשי (פסורים והנחות

ממסים)(תיקון), שהממשלה מבקשת להביאו השבוע לכנסת. מסעמי יעילות של הכנסת אפשר

להקדים את הדיון ולקיימו מחר במקום ביום רביעי ; הוא הדין לגבי החוק השני - חוק

מס מקביל (הוראת שעה).

היו"ר מי רייסר;

ברגע שהחוברות הכחולות של שתי הצעות החוק הנ"ל יונחו על שולחן הוועדה -

נראה את שתי הצעות החוק כמשוחררות מחובת ההנוזה המוקדמת על שולחן הכנסת.

שי יעקבסון;

חצעות החוק תונחנה על שולחן הכנסת יום שלם, מהיום עד מחר. איו הדבר דומה

לשחרור מחובת הנחה כאשר הצעת החוק מונחת באותו יום ונדונה באותו יום.היו"ר מי רייסר;

הוחלט; להקדים הדיון בשתי הצעות החוק הנ"ל

היו"ר מי רייסר;

ג. שונות;

1. פניית חבר-הכנסת איתן גדנר הנהגת קוורום לישיבות הכנסת
מי איתן
יש לי הצעה לדיון בוועדת הכנסת. פורסם בעתון בשמו של חבר-הכנסת שבה וייס

נושא הדיבור של הברי הכנסת אל הפרוסוקול במליאת הכנסת. שוב הזרתי לרעיון של

קוורום מינימלי שהועלה פעמים רבות בכנסת. אני מציע לשמוע את דעת החברים בנושא.

יכול להיות שאפשר לגבש הסכמה בנושא. אני חושב על קוורום נמוך מאוד, של 10%

כלומר, נוכחות של 12 חברי כנסת. אני מציע שנימנע מהמחזה הזה של נוכהות של 3-2

חברי כנסת במליאת הכנסת.

היו"ר מי רייסר;

הצעתך חייבת לעלות באופן רשמי על סדר-היום של ועדת הכנסת. זה רעיון

למחשבה.

מ' איתן ;

אני יכול להציע הצעה זו כהצעת חוק פרסית ואני מתכוון לעשות זאת. אבל אם

תהיה נכונות לדון בנושא זה בוועדת הכנסת והוועדה תגיש נושא זה למליאת הכנסת

כהצעת ועדת הכנסת ההצעה תהיה הדבה יותר חזקה ויהיו לה יותר סיכויים להתקבל

בכנסת. אני מעלה הצעה זאת כדי לשמוע תגובות של חברי הוועדה ואז אדע אם להעלות

את הנושא לדיון בוועדת הכנסת, או להגיש אותו כהצעת חוק פרסית שלי.

ש' וייס;

כיוון שחבר-הכנסת איתן ציין את הציטטה בשמי, קודם כל אני רוצה לומר שהפרסום

בעתון היה קצת מופרז, כי היו מספר חברי כנסת. שנית, אינני נלהב להעלות בזמן

הקרוב שוב נושא לדיון שיפנה את כל החיצים נגדנו. לחיפך, אני ציטטתי את דברי

חבר-הכנסת בדר מלפני 20 שנים, כלומר, היו דברים מעולם. הגושא הוא מאוד חשוב.

העלו אותו מספר חברי כנסת. גם בוועדת-החוקה, חוק ומשפס חבר-הכנסת וירשובסקי

התעקש בנושא זה. אני מציע, בשלב זה, קצת לנוח מהנושא, כי בסך-הכל הכנסת עובדת

הרבה יותר מהפרלמנטרים הדמוקרסים בעולם. נדמה לי שדיון בנושא זה ימשוך את האש

שוב נגדנו. הכוונה של חבר-הכנסת איתן היא סובה, אני מודע לתום הלב שבהצעתו. אני

מציע לדהות את הדיון בנושא זה. אני מציע שלא נעלה עכשיו יותר מדי נושאים על

עצמנו. אני באמת משוכנע שזאת כנסת אפקסיבית ועובדת ולא כדאי להוסיף אש למדורה של

הציניות כלפינו. הצעתי היא לא לדחות על הסף, לא לדחו^ לגמרי, לדחות לשבועות

אחדים.

לגופו של ענין התנגדתי לחוק הקוורום ואנמק בקצרה. א. אני הושב שהצורך

בנוכחות במליאה הוא מופרז. בכל הפרלמנסים בעולם במליאה נמצאים לעתים הרבה מאוד

אנשים בהתאם לחשיבות הנושאים, לעניז שהדוברים מעוררים ולתעסוקת הכנסת באותו זמן.

ב. יש לנו אולם מליאה גדול, כנסת פרסונלית קסנה. תמיד נוצר רושם כזה של

ריקנות. 3. אני חושב שבכל מקום מה שיקרה הוא זה שכאשר לא יהיה קוורום יהיו

פנצ'רים. לפחות פעם בשבוע יהיה מקרה שיו"ר הישיבה יסגור את הישיבה בהעדר

קוורום. אנחנו מזמינים לעצמנו שערוריות. חוקי קוורום כמעט ולא קיימים בעולם.

הם קיימים לגבי הצבעה עצמה, אבל לא לגבי נוכחות. הנושא כל כך חשוב, כל כך

רציני, שאני מציע לדון בו אבל פשוט לדחות את הדיון למספר שבועות.היו"ר מי רייסר;

אם יש נושאים אוזרים במסגרת "שונות", שאפשר לדון בחם פורמלית, אני מעדיף

לנצל את הזמן עליהם ולא לדון עכשיו בהצעתו של חבר-הכנסת איתן.

2. שאילתות בעל-פה

שי יעקבסון;

אני שואל בשם יושב-ראש הכנסת: ועדת הכנסת תרומה זמן לתקפו של המוסד לשאילתות

בעל-פה. שאלתו של יושב-ראש הכנסת היא האם ועדת הכנסת מהדשת את המנדס? האם צריך

להעמיד את הנושא על סדר יומה של הוועדה או שאנחנו ממשיכים כפי שנקבע?

היו"ר מי רייסר;

הנושא מחייב דיון פורמלי.

3. הסיור המתוכנן של ועדת הכנסת בקיבוץ
ח' גרוסמן
במהלך תכנון הסיורים של הוועדה הועלתה הצעה שפעם אוזת נסייר גם בקיבוץ.

הצעתי שאם הוועדה רוצה לסייר בקיבוץ היא יכולה לסייר בקיבוץ שלי, קיבוץ עברון.
אבל חברי כנסת שואלים אותי
מה פתאום? אם מתעוררת שאלה כזאת - אני אבסל את

הצעתי. המצב הוא לא כזה שהקיבוץ שלי רץ אחרי הוועדה. אם הסיור אכן יתקיים, אם

חברי הו ועדו! מוכנים להישאר עד הערב - יכולה להתקיים פגישה עם חברי הקיבוץ, אבל

היא יכולה להתקיים רק אוזרי השעה 21.00. אם החברים לא ישארו עד הערב - יתקיים

סיור ופגישה עם מוסדות מורחבים של הקיבוץ ועם המועצה האזורית. חברי הוועדה

יוכלו לשמוע בעיקר על הבעיות של המשק הקיבוצי על שני חלקיו, גם התעשייתי וגם

החקלאי. המועצה האזורית שלנו היא גדולה מאוד, היא מקיפה כשלושים יישובים,

מושבים וקיבוצים. איחדו את הגעתון עם סולם צור. האזור הוא אזור חקלאי עם כל

הצרות. אם הסיור של ועדת הכנסת אכן יתקיים, אבקש לדעת זאת בעוד מועד, כי צריך

לזמן אנשים רבים. אגב, עבור חברי הכנסת הדתיים יוזמן במיוחד אוכל כשר.
היו"ר מי רייסר
'

אם הבעיה היא בעיה של המועד, אנחנו יכולים לנסות ולמצוא מועד נוח למרבית

החברים. אנחנו נחליט ונודיע לך בהקדם.
מ' איתן
אנחנו נמצאים בירושלים. המסרה היא בעצם להיפגש עם קיבוץ המייצג את הבעיות

של התנועה הקיבוצית. למה אנחנו צריכים לנסוע עד לאזור הגעתון כאשר אנחנו יכולים

לסייר באחד הקיבוצים הקרובים, למשל במעלה החמישה או הראל או נחשון?
ח' גרוסמן
אני יכולה להמליץ רק על הקיבוץ שלי. הוא, באזור הגליל המערבי, יש לו בעיות

בטחון, קטיושות וכו'. אבל אם הוועדה. תבחר בקיבוץ אחר - בבקשה.
מ' איתן
אני חושש ממצב שעם כל הכוונות הטובות ועם כל ההתחייבויות של חברי הוועדה

בסופו של דבר ייצגו את הוועדה מספר מועס מאוד של חברי הוועדה.
היו"ר מי רייסר
הבעיה היא באמת בעיה של מספר המשתתפים. לכאורה אנחנו יכולים לנסוע להרצאה

בבית-שמש ואפשר להזמין את נציב שירות בתי-הסוהר ושלושה אסירים לכאן ולמעשה לא

צריר לערוך שום סיור. לכל דבר יש את הייחוד שלו ואח היתרונות שלו כתוצאה מכך,

לרבות עצם היציאה אשר היא כשלעצמה פותחת יותר את הראש, הלב והכל לקלוט רשמים.

אה למעשה יתרון של סיור על-פני עבודת מטה רגילה. אני בהחלט חושב שמאוד הגיוני

שנצא דווקה לקיבוץ שאחד מחברי הוועדה חבר בו.
שי וייס
אם אכן הכוונה לצאת ליום שלם - ואני חושב שיהיה זה רעיון טוב אם בערב ניפגש

עם חברי הקיבוץ ואולי אפשר להזמין גם חברים ממשקים אחרים באזור - אפשר להוסיף

אהר הצהרים ביקור ביישוב ערבי בסביבה. אז נקיים שני סיורים באותו יום.

מי רייסר;

הכוונה שלנו היא לכלול באותו סיור ביקור נוסף. תשאירו לנו את ארגון הסיור.

אני אדבר עם תברת-הכנסת חייקה גרוסמן ואני חושב שנמצא פתרון טוב.

4. פניית חבר-הכנסת ורדיגר בענין הקדמת הדיון בחוק מיהו יהודי
א' ורדיגר
לפני שבוע ביקשתי שוועדת הכנסת תקדים הדין בהצעת החוק הפרטית בנושא חוק

השבות. סוכם כאן שהיועץ המשפטי יכין במשך השבוע חוות דעת ויגיש אותה היום. אני

מבקש לדעת אם יש כבר חוות דעת.

היו"ר מי רייסר;

האמת היא שהישיבה של היום נקבעה רק בעקבות הצורך בקביעת מסגרת הדיון בנושא

הטרור. ועדת הכנסת תתכנס מחר לישיבה. מחר גם יהיה היועץ המשפטי של הוועדה

ונשאל אותו אם חוות הדעת מוכנה.

סוכם; הנושא הנ"ל יועלה בישיבת הוועדה מחר

היו"ר מי רייסר;

אם חברי הוועדה רוצים באופן חד-פעמי שישיבת הוועדה מחר תיפתח בשעה 9.00

במקום בשעה 8.30 מכיוון שוועדת החוץ והבטחון לא יושבת מחר - אני מודיע שהישיבה

מחר בשעה 9.00 בבוקר ומבקש להודיע על כך גם לחברי הוועדה האחרים.

הישיבה ננעלה בשעה 10.20

קוד המקור של הנתונים