ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 14/10/1985

הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת שריד בנושא הצעת אי האמון לממשלה של חבר-הכנסת מאיר כהנא; קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה על ביצוע התכניות הכלכלית

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שניפרוטוקול מס' 85

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שני, כ"ט בתשרי התשמ"ו - 10.85,14, בשעה 15.15
נכחו
חברי הוועדה;

מ' רייסר - היו"ר

מ' איתן

ייז' אמיר

ח' גרוסמן

ש' וייס

ג' כהן

ז' עטשי

י' שריד

מוזמנים;

ש' יעקבסון - מזכיר הכנסת

נ' עין-מור - רכזת מידע
היועץ המשפטי של הוועדה
צ' ענבר
מזכירת הוועדה
מ' ברפי
קצרנית
נ' רינגלר
סדר-היום
א. הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת שריד בנושא הצעת אי האמון לממשלה
של חבר-הכנסת מאיר כהנא
ב. קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה על ביצוע התכנית הכלכלית,היו"ר מ' רייסר;

אני פותח את הישיבה.

א. הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת שריד בנושא הצעת אי האמון לממשלה

של חבר-הכנסת מאיר כהנא

יי שריד;

חברת-הכנסת גרוסמן ועבדכם הנאמן שלחו הבוקר מכתב לכל ראשי הסיעות בענין

הצעת אי האמון של חבר-הכנסת מאיר כהנא. אולי כדאי שגם ועדת הכנסת תעשה משהו

בענין זה. ביום רביעי יגיש חבר-הכנסת מאיד כהנא בפעם הראשונה הצעת אי אמון

לממשלה, לאחר שבית-הדין-הגבוה-לצדק איפשר לו לעשות זאת. אין לדבר הזה גבול וסוף

כי כל יום אפשר להגיש הצעת אי אמון לממשלה. את הדברים האלה צריך להרוג כאשר הם

קטנים.

לפי הצעתנו אף סיעה לא תיקח חלק בדיון והממשלה תסתפק בתשובה של משפט אחד

מפי אחד מחברי הכנסת שיציע להסיר את ההצעה מסדר-היום. עד שתתקיים הצבעה כל סיעה

תחליט איך היא מצביעה. סיעתנו השייכת לאופוזיציה תצביע בעד הממשלה.

אולי ועדת הכנסת תעזור ליושבי-ראש הסיעות השונות לקבל החלטה נבונה במקרה

זה.

חי גרוסמן;

בעקבות החלטת בית-הדין-הגבוה-לצדק יוכל חבר-הכנסת כהנא להגיש כל שבוע הצעת

אי אמון לממשלה. לגבי הצעות רגילות לסדר היום - יש מכסה; לגבי הצעות דחופות

לסדר-היום יש מסננת של יו"ר הכנסת והסגנים. בהצעות אי-אמון אין מסננת. בדרך

- כלל בהצעות אי אמון היתה משמעת עצמית. על חבר-הכנסת כהנא לא תהיה משמעת עצמית.

לכן אני חושבת שזאת ההצעה היחידה.
ג' כהן
הייתי שמחה אם בג"צ לא היה מאפשר לחבר-הכנסת כהנא להגיש הצעת אי אמון

לממשלה. אני לא אוכל להחתים אתכם על מכתב שאם הסיעה המתקדמת לשלום תציע אי אמון

לא תהיו נוכחים באולם. יש לנו בעיה מוסרית-פוליטית - פה זו גזענות וגם שם זו

גזענות. הייתי נוכחת באולם בזמן הצעת אי האמון של הסיעה המתקדמת לשלום, לא

עזבתי את האולם.

יש לנו שתי בעיות; גם בעיה של חבר-הכנסת כהנא וגם בעיה של הסיעה המתקדמת

לשלום. לכן אנחנו לא יכולים בשום פנים ואופן להסכים לכר שתהיה החרמה מראש של

הצעת אי האמון של וזבר-הכנסת כהנא בלי החרמה של הצעת אי האמון של הסיעה המתקדמת

לשלום כאשר יגישו הצעה כזאת.

לכן אנחנו לא יכולים להחרים את הדיון אלא אם כן נחליט כך. אנחנו לא נהיה

היחידים שם, אם נהיה יחידים - לא נשתתף בישיבה. אנחנו לא חייבנו את חבדי הסיעה

להשתתף או לא להשתתף בדיון.

לעומת זאת, בהצבעה, אנחנו לא נשתתף, אנחנו לא נהיה בכלל באולם. אנחנו לא

יכולים לתמוך בממשלה בנושא של הטרור.

אני חושבת שמי שלא מחרים את הדיון בהצעות אי האמון של הסיעה המתקדמת לשלים

לא יכול להחרים את הדיון בהצעת אי האמון של חבר-הכנסת כהנא.
ש' וייס
לעניו המיידי של השבוע אני לא בטוח שיש לי איזו שהיא עצה. אני מתאר לעצמי

שאנחנו ננהג כפי שחברי-הכנסת גרוסמן ושריד מציעים. הסיעה ואני כמובן תומכים

בהצעה;. אבל זה לא פותר מאומה. נחפור הוא. אם כל שבוע יגיש חבר-הכנסת כהנא הצעת

אי אמון ויהיה ברור שהסיעות מחרימות את הדיון - זה יחיה ריטואל שבועי שכולו יהיה

לטובתו. על כן לשבוע הזה צריך למצוא איזו שהיא תרופה. אבל המכשיר הזה הוא יופי

של מכשיר - הוא בדיוק מכשיר בשביל תעתועי כהנא.

הצעת אי אמון נולדה בתולדות הפרלמנטריזם כאשר היתה ממשלה ואופוזיציה שהיתה

אלטרנטיבה. היא בכלל לא נולדה בנטיבות פרלמנטריות מבחינה היטטורית שהיה לה לא

רק ערך הפגנתי, שהרי בענין זה יש הצעה לסדר היום, יש דיון, יש הצעה דחופה

לסדר-היום, יש שאילתה ויש ויש, אלא היא באמת היתה מכשיר שרייה בו פוטנציאל של

מימוש. ברגע שאצלנו בארץ התפשטה המטורת של שימוש בהצעות אי אמון על-ידי סיעות

המונות אוזד, שניים, שלושה, ארבעח או חמישה - זה פשוט גווע. הרי ממילא מביאים

את הערעור לממשלה בכלים אחרים. אם ממילא יש להם כוח להפיל ממשלה - הם צריכים

קואליציה רחבה יותר.

לכן אני הייתי מצמצם את מוסד הצעת אי האמון לסיעות המונות מעל שלושה חברי

כנסת או משהו כזה. אינני רוצה לעשות זאת רק נגד חברי-הכנסת כהנא. אני מציע

שנתכה להזדמנות קצת אחרת בעוד שבוע או שבועיים כדי שלא ייווצר הרושם שעולים עליו

על טרמפ, פוגעים באחרים ובכלל כל המערכת הפרלמנטרית והתקנונית עובדת על-פי

התעתועים של האמבה הזאת.

לגבי השבוע אין לי תשובה. ברור לי שאם נחזור על כך באופן שיטתי, והוא

יגרום לכר שנחזור - אנחנו משחקים לידיים המתעתעות שלו.
י' שריד
אני לא מסכים עם חבר-הכנסת וייס לגופו של הרושם שייווצר כתוצאה מהצעתנו.

סיעות גדולות יותר שהרבו להשתמש בכלי הזה גם הן גרמו לכר שהתקשורת לא התעניינה

בזה יותר. אין שום סיבה להניח שאם הוא יגיש כל שבוע ובעיקר כאשר לא מתקיים דיון

- אם מתקיים דיון, עולים חברי כנסת, מצלמים, יש תשובה של הממשלה, יש דברים של

השר; גם בתנאים האלה זה מאבד מהאפקטיביות שלו ; כל שכן אם לא משתתפים בדיון

והממשלה לא משתתפת - אל תגיד לי שלמחרת יפרסמו את דברי חבר-הכנסת כהנא. פעם אחת

תהיה כותרת ולא יותר. על הנייר נכון מה שאתה אומר, אבל מעולם לא היה פוטנציאל

של מימוש להצעות אי אמון. מעולם לא נפלה ממשלה בהצעות אי אמון ולא עמדה ליפול.

בין ארבעים לששים ובין עשרה לששים הההדל הוא לא גדול.
היו"ר מ' רייסר
אנחנו גלשנו לדיון לא לנו במידה מסויימת, כי זה באמת נתון להחלטת הסיעות.

מי איתן;

אנחנו נעלה נושא זה לדיון בסיעה ונחליט.

היו"ר מי רייסר;

סוכם; יושבי-ראש הסיעות יחליטו כיצד לנהוג בדיון בהצעת אי האמון

בממשלה שיגיש השבוע חבר-הכנסת מאיר כהנאהיו"ר מי רייסר;

אני מציע שנעבור לנושא הפורמלי שעל סדר היום.

ב. קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה על ביצוע התכניות הכלכלית

הממשלה תמסור לכנסת הודעה על ביצוע התכנית הכלכלית היום. ועדת הכנסת מתבקשת

לקבוע מסגרת לדיון זה.

י' שריד;

אני מציע לקבוע שעתיים.
היו"ר מ' רייסר
אנו מבין שמסגרת של שעתיים דיון מקובלת על כל החברים.
הוחלט
לקבוע שעתיים לדיון בנושא הנ"ל

הישיבה ננעלה בשעה 15.25

קוד המקור של הנתונים