ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 02/09/1985

הקדמת הדיון בהצעת חוק מטבע השקל החדש, התשמ"ה- 1985: ובחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ"ה-1985

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 84

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שני, ט"ז באלול התשמ"ה - 2.9.85 בשעה 9.30 בבקר
נכחו
חברי הוועדה;

מ' רייסר - היו"ר

צ' ביטון - במקום חה"כ טובי

שי וייט

מוזמנים;

ש' יעקבסון - מזכיר הכנסת

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת

נ' עין-מור - רכזת מידע

היועץ המשפטי של הוועדה; צי ענבר

מזכירת הוועדה; מי ברפי
קצרנית
נ' רינגלר
סדר-היום
א. הקדמת הדיון בחוקים הבאים:

ו, הצעת חוק מטבע השקל החדש, התשמ"ה-1985;

2, חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),

התשמ"ה-1985.
היו"ר מ' רייסר
אני פותת את הישיבה.

א. הקדמת הדיון בהצעת חוק מטבע השקל החדש, התשמ"ה- 1985:

ובחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ"ה-1985:

הממשלה ביקשה ויושב-ראש הכנסת הורה לזמן את הכנסת היום כדי להציע בפניה
חוקים אלה
ו, הצעת חוק מסבע השקל החדש, התשמ"ה-1985, בקריאת ראשונה-, 2. חוק

יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ"ה-1985.

הממשלה מבקשת החלטת ועדת הכנסת לקיים הדיון בחוקים הללו ביום הנחתם על

שולחן הכנסת. הסוונה לקיים שלוש קריאות בכנסת בו ביום.

הנוסח הכחול מונח לפנינו.

ש' יעקבסון;

צפויה ישיבת כנסת נוספת ביום רביעי בשעה 10.00 בבקר.

ש' וייס;

הבקשה נראית לי סבירה. מקלים לצרכי המדיניות הכלכלית.

היו"ר מי רייסר;

אם אין התנגדות נאשר את הבקשה.

הוחלט; להקדים הדיון בשני החוקים הנ"ל בכל הקריאות

הישיבה ננעלה בשעה 9.32

קוד המקור של הנתונים