ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 01/07/1985

דיווח היועץ המשפטי לוועדה, מר ענבר, בנושא הבג"צ של חבר-הכנסת מיערי; הגדלת מספר החברים בוועדת הכספים ובוועדת הפנים ואיכות הסביבה; השימוש בהתייעצות סיעתית בוועדות; מכתב שר העבודה והרווחה, מ. קצב, בעניין שמיעת הוועדה את עמדת המשרדים הנוגעים בדבר בעניין מצב דחיפות הצעה לסדר היום לפני ההכרעה בוועדה; קביעת מסגרת הדיון בהצעה להביע אי-אמון בממשלה, מאת הסיעה המתקדמת לשלום; קביעת מסגרת הדיון בנושא קיטוב היחסים בין דתיים לחילוניים; קביעת מסגרת הדיון להודעת הממשלה בנושא התכנית לייצוב המשק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים