ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 27/05/1985

דיון עקרוני בנושא הבעת אי אמון לממשלה בנושא שהממשלה מוסרת באותו שבוע הודעה לכנסת; קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה בנושא שחדור שבויי צה"ל שהוחזקו על-ידי ג'יבריל

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 62

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שני, ז' בסיון התשמ"ה - 27.5.85, בשעה 12.00 בצהרים

נכחו: יושב-ראש הכנסת ש' הלל

חברי הוועדה;

מ' רייסר - היו"ר

מי איתן

הי גרוסמן

ש' דורון

ש' וייס

אי ורדיגר

ג' כהן

די ליבאי

אוריאל לין - במקום חה"כ אולמרט

אמנון לין - במקום חה"כ אמיר

ז' עטשי

אי קולס

י י שריד

מוזמנים;

שי יעקבסון - מזכיר הכנסת

נ' עין-מור - רכזת מידע

מ"מ מזכירת הוועדה; עי הירשלר

קצרנית; נ' רינגלר

סדר-היום; א. קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה בנושא שחרור שבויי צה"ל

שהוחזקו על-ידי ג'יבריל;

ב. דיון עקרוני בנושא הבעת אי אמון לממשלה בנושא שהממשלה

מוסרת באותו שבוע הודעה לכנסת.היו"ר מי רייסר;

אנ י פותח את הישיבה.

א. קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה בנושא שחדור שבויי צה"ל שהוחזקו

על-ידי ג'יבריל

הממשלה עומדת למסור בישיבת הכנסת היום הודעה בעניו שחרור שבויי צה"ל

שהוחזקו על-ידי גייבדיל. ההודעה תימסר מפי שר הבטחון. ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע

מסגרת לדיון זה.

אי קולס;

אני מציע לקבוע 4 שעות לדיון.

מי איתן!

אני מסכים.
היו"ר מ' רייסר
אני חושב שמכובד לקבוע 4 שעות בנושא כל כך רציני.

הוחלט; לקבוע 4 שעות לדיון בנושא הנ"ל

ב. דיון עקרוני בנושא הבעת אי אמון לממשלה בנושא שהממשלה מוסרת

באותו שבוע הודעה לכנסת
ש' יעקבסון
בד בבד, בשעה 11.45, הגישה סיעת התחיה הצעה להביע אי אמון לממשלה בנושא

שחרור המחבלים, כניעה מוסרית ולאומית. יוצא שהכנסת תקיים השבוע שני דיונים

באותו נושא.

יושב-ראש הכנסת מציע - הואיל ועל-פי סעיף 36 בתקנון יכולה סיעה בסיום דיון-

"בכל סעיף העומד על סדר היום רשאית סיעה להציע הבעת אי אמון לממשלה" - שסיעת

התחיה תגיש בסיום הדיון היום הצעת אי אמון והיא תמנע שני דיונים.

אי קולס;

זאת הוא צריך לבקש מסיעת התחיה ולא מאתנו.

מי רייסר;

אם סיעת התחיה לא תקבל את הצעת יו"ר הכנסת - היכן אנחנו עומדים?

ש' יעקבסון;

זאת שאלה. זאת הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בה. תמיד יש פעם ראשונה. עומד

תמיד לרשות ועדת הכנסת הסעיף הדרקוני המפורסם שהיא יכולה להשתמש בו לכל דבר.

היו"ר מי רייסר;

בפועל תימסר הודעת הממשלה, יתקיים דיון על הודעת הממשלה ואחר-כך יקיים דיון

מהתחלה על הצעת אי האמון של סיעת התחיה?
ש' יעקבסון
לא. תהיה הצעת סיכום. לאור הצעת הסיכום תוכל סיעת התחיה להביע אי אמון

לממשלה.

היו"ר מי רייסר!

חברת-הכנסת גאולה כהן, איך את רואה את סדר הדיון?

גי כהן;

זו פרורגטיבה של הסיעה שלנו. הממשלה תמסור הודעה בכנסת, או שתדוזה את מסירת

ההודעה למען הצעת אי האמון.

אי קולס;

היום יתקיים דיון על הודעת הממשלה וביום רביעי יתקיים דיון בהצעת אי האמון

של סיעת התחיה. יכול להיות שעד יום רביעי תחליט סיעת התחיה לבטל את הצעת אי

האמון.

השאלה היא אם יש לנו סמכות על-פי התקנון להתערב בענין הזה. להערכתי אין

לנו שום סמכות כזאת. אני מצטער שעלי ללכת עתה, כי אני מנהל את

ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט. אמרתי את דעתי והיא רשומה בפרוטוקול.

שי יעקבסון;

אם יש חילוקי דעות - יושב-ראש הכנסת מבקש להשתתף בדיון.

היו"ר מ' רייסר;

אני מברך את יושב-ראש הכנסת. אנחנו נמצאים במבוי סתום בגלל בעיות

פורמליות. מזכיר הכנסת אמר שאתה רוצה להשמיע את דעתך. אני מבין שסיעת התחיה

רוצה - וחברי הוועדה לא רואים מוצא אלא לקבל את הבקשה - שלכל היותר יתקיים היום

הדיון עם הצבעה ולאחר מכן יתקיים דיון על הצעת אי האמון. כמובן שחברת-הכנסת

גאולה כהן מוכנה שהממשלה תוותר על מסירת ההודעה.

שי דורון;

קבענו היום ישיבת קואליציה בשעה 18.30. אני מבינה שהצעת אי האמון תועלה

ביום רביעי.

היו"ר מי רייסר;

יש אי נוחות מסויימת מהסיטואציה, שמצד אחד יש היום הודעת ממשלה ובדיוק

באותו נושא יש הצעת אי אמון לממשלה. אנחנו רוצים לפתור את הנושא הזה.

יי שריד;

על-פי תקנון הכנסת בסיום כל דיון רשאית סיעה להציע הבעת אי אמון.

ש' דורון;

אבל היא לא חייבת.אי קולס;

זו פרורגטיבה של הסיעה. על-פי הסעיף בתקנון הסיעה רשאית להציע בסוף כל

דיון הבעת אי אמון לממשלה לאור הדיון, אבל היא לא חייבת. הסעיף הזה בא להקל על

הסיעות ולא לחייב אותן.

יו"ר הכנסת שי הלל;

אני חושב שאנחנו עושים פה דבר לא טוב, אשר יכול להיות שבסופו של ענין יתנקם

דווקה באלה שיוזמים את הצעת אי האמון משום שזה יחייב לשנות את התקנון. התקנון

נועד לאפשר לכל סיעות הבית ולכל חברי הבית להביא לכך שעניינים מרכזיים יבואו

לדיון ולהכרעה, עניינים די חשובים, שזה ייחשב לנ ושא של הצבעת אמון או אי אמון.

בשבוע שעבר היו מספר בקשות לדון בנושא שחרור השבויים כהצעות דחופות לסדר

היום. בישיבת יו"ר הכנסת והסגנים ולמעשה עוד לפני כן, יום לפני כן, כאשר היתה

הצעה לסדר שהעלתה חברת-הכנסת גאולה כהן, אמרתי מעל בימת הכנסת שאני מקבל באופן

עקרוני את הבקשה שיש לדון בנושא ויש שתי דרכים לפנינו; או שהממשלה תחליס למסור

הודעה, או שנאפשר העלאת הנושא במסגרת של הצעות דחופות לסדר-היום.

הממשלה - גם לאור הפניה הזאת וגם לאור הישיבה של יו"ר הכנסת והסגנים -

נענתה לבקשה למסור הודעה וכך זה מקובל. נקבע שההודעה תימסר היום. הנושא מופיע

על סדר היום של הכנסת. נקבע מועד לדיון - מסגרת של 4 שעות - שזה זמן לא דחוק

מדי, ובוודאי הדיון יארך 6 עד 7 שעות.

אני חושב שיש פה ניצול לרעה של הענין. האם נקיים באותו שבוע אותו דיון

פעמיים? אין לכך כל הצדקה אובייקטיבית.

אנחנו צריכים לדעת שבניצול הסמכויות שניתנות, אם זה נעשה לא בונה-פידה, אני

חושב שיש פה ענין שעל פניו יש הודעה של הממשלה, יש דיון של 4 שעות שייארך 7 שעות

שלא יסתיים היום וביום רביעי נקיים שוב אותו דיון.

לכן, לפי דעתי, יש להתאפק כדי לא להביא למצב שמביאים כל דבר עד אבסורד. אני

חושב שזה לא יהיה נבון. ייתכן שלאחר התייעצות פורמלית נגיע למסקנה שאין ברירה,

אבל לפי דעתי זה ממש עלול לפגוע במכשיר החד הזה השמור להבעת אי אמון ולא הייתי

רוצה לפגוע בו משום שהוא מאפשר במקרים מסויימים כאשר הממשלה נמנעת מדיון להגיש

הצעת אי אמון.

אבל הדיון מתקיים. אפשר בסוף הדיון להביע אי אמון לממשלה. למה לחזור על

אותה הצגה פעמיים? אינני מבין.

שי דורון;

אני מתלבטת. קבענו פעם הסכם ג'נטלמני בכנסת הקודמת, שהצעת אי-אמון צריך

להעלות תוך 24 שעות ואז היתה הסכמה שהיא תעלה תור 48 שעות. אם מעלים היום את

הצעת אי האמון זה פוגע בתום הדיון של 48 שעות. אני מאוד חוששת

מהתקדים הזה. אני אעמוד על כך שהעקרון של 48 שעות יישאר. אני אאבק שלא תהיה

היום הצבעת אי אמון, שההסכם של 48 שעות יעמוד.י' שריד;

אינני רואה שום סיבה ולו גם דוזוקה מדוע צריך לנהל בדיוק אותו דיון פעמיים

יום אחר יומיים. אין לזה שום הצדקה עניינית. זה מאוד משונה. אפשר לנקוט באחד

מהמהלכים הבאים. אפשר לבקש - ולבקשה הזאת אפשר להענות או לא להענות, אבל זו דרך

אחת לפתרון הענין - מהסיעה שתודיע שהיא רואה בדיון של היום הצבעת אי אמון. אין

פה שום בעיה לגבי דברי חברת-הכנסת דורון מן הטעם הפשוט שאפשר להסכים שמה שקובע

הוא ההצבעה. הסעיף הזה בתקנון בלאו הכי פתוח. אני יכול בכל רגע של הדיון

במליאת הכנסת בנושא כזה או אחר, חשוב או לא חשוב, לעלות על הבמה ולהגיד שסיעתי

רואה בדיון שהמתקיים עכשיו הבעת אי אמון. זאת אינר יכולה למנוע ממני. מה שאת

כן יכולה למנוע ממני הוא ההצבעה באותו הרגע וזה בסדר גמור. סיעת התחיה, אם היא

תרצה, תוכל להגיד שהיא רואה בדיון של היום הבעת אי אמון וההצבעה תיערך על-פי

המועד המוסכם. כך שאין פה בעיה. הכל נתון לרצונה הטוב של סיעת התחיה.

אם סיעת והחיה תשיב בשלילה, אני מציע למנוע את התופעה הלא סבירה הזאת,

שיתקיימו שני דיונים מקבילים. אני מציע שיו"ר הכנסת יבקש מן הממשלה שלא למסור

היום את ההודעה שלה. יש הצעת אי אמון. אנחנו יכולים לקבל זאת כהמלצה וזאת כדי

למנוע את הדבר הטפשי הזה. אנחנו מבקשים מהממשלה לא למסור את ההודעה שלה וההודעה

תימסר בפורמט אחר ביום שלישי או ביום רביעי, על-פי קביעת יו"ר הכנסת. לקיים שני

דיונים היום וביום רביעי - אבסורד ממדרגה ראשונה.

או ללכת בדרך הזאת או ללכת בדרך השניה. לפי דעתי הממשלה לא תתעקש על כך

שהיא רוצה למסור הודעה בענין זה. נקודת המוצא שלנו היתה שלא יעלה על הדעת ולא

ייתכן שהכנסת לא תדון בנושא הזה. הכנסת תדון במסגרת הצעת אי האמון ובמסגרת

אחרת. הכל על-פי מה שייקבע.

ג' כהן;

לא צריך הרבה לחשוב כדי לומר שיש פה מצב קשה מבחינה זאת שיהיו שני דיונים

מקבילים. סיעת התחיה חשבה הרבה על כל השאלות שהועלו כאן והיא גם החליטה לדחות

את הצעתה מהשבוע שעבר. רצינו לשמוע איך הממשלה מתבטאת בנושא לגבי העתיד. שמענו

את דברי ראש הממשלה ושר הבטחון בנושאים האלה ואילו ההודעה הזאת היום היתה הודעה

לא ב"ע", אלא ב"א", שהממשלה מודה שהיה כאן משגה וזה הוויתור האחרון לגבי העתיד -

מה שמעניין אותו הוא העתיד ולא רק העבר - כמובן לא היינו מצטרפים לכך. אבל אין

לנו היום אשליות ביחס למה שתהיה הודעת הממשלה, שהכנסת רושמת לפניה את הודעת

הממשלה. כלפי הדבר הזה אנחנו רוצים להיות חופשיים להגיש הצעת אי אמון לממשלה,

להסביר את הצעת אי האמון שלנו ולקיים דיון על החלטת הממשלה.

אם הודעת הממשלה או החלטות של סיעות אחרות שתקבלנה רוב תספקנה אותנו - אז

נבטל את הצעת אי האמון.

אני מקבלת את הצעת חבר-הכנסת שריד, שהממשלה תדחה את מסירת ההודעה שלה ליום

רביעי והצעת אי האמון תידון היום. כך נפתור את שתי הבעיות.

אני לא חושבת שיש לשנות את התקנון בענין זה. המצב שקרה היום הוא מיוחד

במינו. אם ירצו לשנות את התקנון יביאו זאת לוועדת הכנסת. אם ועדת הכנסת תחליט

לשנות את התקנון - היא תשנה את התקנון.
יו"ר הכנסת שי הלל
אני מקווה שוועדת הכנסת כן תשנה את התקנון בנושא זה.

גי כהן;

אני לא חושבת שכך פותרים בעיות. אני חושבת שיש לקבל את הצעת חבר-הכנסת

שריד, שהודעת הממשלה תימסר ביום רביעי.יו"ר הכנסת ש' הלל;

לו היה מצב שהיתה מוגשת קודם הצעת אי אמון, בשום פנים ואופן לא הייתי מסכים

להסדר שנקבע. אבל בענין זה היה לנו שבוע שלם של התדיינות עם הממשלה, קבענו

שהממשלה תמסור הודעה בכנסת בנושא זה. בעצם מה שמציעים פה הוא לטרפד את כל מה

שסוכם, כולל בישיבת יו"ר הכנסת והסגנים על דעת כולם ועל דעת הממשלה ללא כל הצדקה

אובייקטיבית.

ש' דורון;

אבל האופוזיציה לא צריכה להתחשב בכך.

יו"ר הכנסת ש' הלל;

האופוזיציה לא צריכה להתחשב בשום דבר, אבל היא צריכה לדעת שבענין זה יש

עבודת של הכנסת ואם מישהו מנצל זאת כדי לשבש את עבודתה התקינה של הכנסת -אני לא

מדבר עכשיו על עבודת הממשלה - אני לא אסכים לכך. אני לא אציע לממשלה לבסל את

ההודעה. תרצה הממשלה לבטל - תבטל. אם הוועדה תאשר את הצעת אי האמון ולא תקבל

את הצעתי שנתהיל לדון היום בהודעת הממשלה וההצבעה תהיה מוזר או מוזרתיים - אני לא

אפנה לממשלה לבטל את הודעה. הממשלה לא חייבת להימנע מלמסור הודעתה רק משום

שמישהו בא לסרפד לא את עבודת הממשלה, כי אני לא ממונה על עבודת הממשלה, אלא את

עבודת הכנסת. קבענו את סדר היום של הכנסת, הענין יתפרסם והוא ידוע בציבור. יכול

להיות שמישהו נאחז בסעיף תקנוני כדי לשבש את עבודת הכנסת כפי שנקבעה.
י' שריד
יש לי הצעה; אני מציע ליו"ר שהדיון ייפתח היום וסיומו יהיה ביום רביעי. אז

גם לא מעניין אם סיעת התחיה מעלה או לא מעלה את הצעת אי האמון שלה. פשוס לא

נותנים לסיעת התחיה את ההצגה.

יו"ר הכנסת שי הלל;

זה מה שאני מתכוון לעשות.

ג' כהן;

מה זה משנה? ביום רביעי תדון הכנסת בהצעת אי האמון שלנו בתהילת הישיבה, כי

הצעתנו דוחה כל דיון אחר, ואחר-כך אתם יכולים להמשיך את הדיון בהודעת הממשלה.

מי איתן;

רושבתי לתומי שהצעת סיעת התחיה באמת מבוססת על כך שיהיה להם מה לומר גם

לאחר הדיון בהודעת הממשלה. מסתבר שזה לא בדיוק כך. אני שומע שאת הדיון עקב

הודעת הממשלה אתם לא כל כך מעוניינים לקיים, אלא כפוף למספר תנאים. שמעתי שאת

מקבלת את הצעת חבר-הכנסת שריד שהממשלה לא תמסוד היום את הודעתה וההודעה תימסר

ביום רביעי.

גי כהן;

לא. תמכתי בהצעת חבר-הכנסת שריד רק אם היא תפתור את הבעיה. אני בעד

שהממשלה תמסור היום את הודעתה.מי איתן;

אם את בעד שהממשלה תמסור היום את הודעתה, אני פונה לחבר-הכנסת שדיד שהציע

שהממשלה תדוזה היום את הודעתה ליום דביעי. דציתי להזכיר שההודעה של הממשלה תימסר

בעקבות בקשת הכנסת. איך אנחנו נבוא עכשיו ונבקש לדחות את מסידת ההודעה? אני

וזושב שזה יהיה תקדים מאוד לא נוח גם לעתיד. מה יקרה? - כל פעם שתהיה סיעה שאינה

מרוצה מכך שמעלים נושא מסויים לסדר היום היא בתחילת השבוע תגיש הצעת אי אמון

לממשלה וזה יהיה תקדים לא נורמלי. כל פעם נדחה את סדר היום של הכנסת על-פי בקשה

של חברים. אני רואה בזה פגיעה קשה מאוד בעבודת הכנסת.
גי כהן
אני מסכימה.

יו"ר הכנסת שי הלל;

זה לא תלוי בהסכמתך או באי הסכמתך. זה לא תלוי בך ולא לפי בקשתך.

מי איתן;

אני מבקש שלאחר שהממשלה נענתה למסור הודעה בכנסת, ולאחר שקבענו כבר אז

מסגרת הדיון ל-4 שעות - לא תתקבל שום רביזיה על ההרלסה הזאת.

יו"ר הכנסת ש' הלל;

אני אציע לממשלה שהיא תאמר שהיא רואה בהצבעה הזאת הצבעת אמון.

י י שריד;

אם הממשלה לא תסכים, אני כבר אומר לך, שאנחנו בתום הדיון נבקש לראות בנושא

הצעת אי אמון ולכן היא תוצבע ביום רביעי.
אי ורדיגר
לו סיעת התחיה היתה מקבלת את הצעת יו"ר הכנסת, היינו פותרים את הבעיה. אני

מבין שזה תכסיס. אולי יש צורך בתיקון התקנון.

אני מציע; לצערנו הרב נקבל היום את המצב כפי שהוא. היום יהיה דיון בהודעת

הממשלה. ביום רביעי יתקיים דיון על הצעת סיעת התחיה להביע אי אמון לממשלה. אני

מציע למסור ליועץ המשפסי לבדוק את התקנון ולתקן אותו מכיוון שבוודאי המצב הזה

הוא בלתי אפשרי. אבל היות ואנחנו נמצאים במצב הזה, הפעם נסבול זאת, זה לא כל כך

נורא, יהיו למעשה שלושה ימי דיונים בנושא זה, אבל נדע שאנחנו משנים את התקנון

לגבי העתיד.

שי וייס;

לו אפשר חיה לגמור את הדיון על הודעת הממשלה היום, הייתי מעדיף זאת ואסביר

את עמדתי. לאמיתו של דבר ההודעה של הממשלה היתה צריכה להימסר בשבוע שעבר. עד

כמה שידוע לי גם יו"ר הכנסת רצה בכך. אנחנו סוחבים ענין אקטואלי מרכזי במשך סוף

שבוע תוך חג השבועות. יש לי הרגשה שאנחנו מתישים את הציבור, אנחנו בתוך ויכוח

קשה, מרכזי מאוד, הקורע את הציבור, קורע את העם, קורע את הלבבות מכל הצדדים.

יש לנו סדר יום עמוס בכנסת גם בשאלות אחרות - כלכלה, שאלות חקיקה. אנחנו על-ידי

דרמטיזציה נמשכת בכנסת עצמה לדעתי פוגעים בענין עצמו ופוגעים פגיעה קשה בעבודת

הכנסת.על כן, מבחינתי, לו אפשר היה, לשבת היום עד מאוחר בלילה ולסיים היום עם

הצבעה ולגמור את הענין. אני רוצה למנוע שבוע שלם של ריונים בכנסת בנושא זה.

אם סיעת התמיה תרצה ביום רביעי להביע אי אמון לממשלה - בוודאי שאיננו

יכולים למנוע זאת.

אני כמובן אצסרף לקריאה שהושמעה כאן על-ידי דובר אחד או שניים לחברת-הכנסת

גאולה כהן, לראות בתום הדיון הזה היום הבעת אי אמון לממשלה. תצביעו כפי שתצביעו

ותציעו את הצעתכם, אבל לא לשעבד את הכנסת במשך שבוע שלם לדיון שלפי דעתי ציבורית

כבר מוצה.

על כן אצביע כאן בוועדה על כל הצעה שתפריד הפרדה מוחלטת בין שני הדברים על

כל נוסחה שתעמיד במרכז הדיון השבוע את הודעת הממשלה. מבחינתי, שאפילו נסיים את

הדיון היום.
ח' גרוסמן
באופן פורמלי, על-פי התקנון אם ההצעה הוגשה ביום חמישי, כמובן שהיום ההצעה

לא יכולה להידון, כי היא לא הוגשה בימי ישיבות הכנסת ונקבעה כבר הודעת ממשלה.

יו"ר הכנסת שי הלל;

ההצעה הוגשה היום.

חי גרוסמן;

אם הוגשה היום - בכלל אין על מה לדבר, כמובן שלא תידון היום.

אם סיעת התחיה רוצה להתעקש ולהגיש הצעת אי אמון אחרי דיון ארוך כזה שנקבעו

לו 4 שעות שהם 7 שעות דיון, אחרי דיון שיתיש את כולנו, להעלות שוב את הנושא ביום

רביעי - זה אתרוגים אחרי סוכות, אבל זה עניינכם. בלאו הכי מה שתאמרו היום יהיה

הבעת אי אמון בממשלה. אני לא הייתי כל כך נבהלת מהצעת אי האמון הזאת. לו אני

הייתי חברת-הכנסת גאולה כהן הייתי עושה את החשבון אם כדאי להגיש הצעת אי אמון

אחרי דיון כל כך ארוך בנושא זה שיתקיים היום, אבל איננו יכולים להכתיב להם.

הדבר היחידי שאולי אפשר לבדוק מבחינת הייעוץ המשפסי התקנוני הוא האם אפשר

להגיש הצעת אי אמון על אותו נושא הנדון באותו שבוע.

היו"ר מי רי יסר;

חבר-הכנסת שריד יבקש להביע אי אמון לממשלה בתום הדיון הזה ואז נשאלת השאלה

האם אפשר להגיש הצעת אי אמון על נושא שכבר יש עליו הצעת אי אמון.

חי גרוסמן;

למשל, אם חבר הכנסת מגיש הצעת חוק פרסית וההצעה לא עוברת - יש זמן שאפשר

לחדש את ההצעה הזאת. גם פה צריך לבדוק לפי התקנון וההגיון שיש בתקנון האם מותר

להגיש באותו שבוע הצעת אי אמון על נושא שהועמד לדיון ומוצה עד הסוף.
שי דורון
זאת אומרת שאין שום הגבלה בתקנון על הצעת אי אמון.אמנון לין;

יש לקונה בתקנון שנצטרך למצוא לה פתרון. לא תהיה זו יזמה של היו"ר, צריך

לקבל על כך חוות דעת מקצועית. לדעתי אפשר להביא לתיקון הלקונה בתקנון במהירות,

הצעה שתתקבל על דעת רוב הסיעות. לפחות נתחיל בדיון התקנוני, כי לא יכול להיות

מצב כזה שכל אחד בכל הזדמנות וסביב כל סעיף יגיש הצעת אי אמון, מוכרח להיות פה

איזה שהוא סדר.

בינתיים, היות ואין שום תקדים כזה -אני יוצא מתור הנחה שגם יו"ר הכנסת

נהנה מהעובדה שאין שום תקדים, לא רק מגיש הצעת אי האמון - היו"ר צריך לנצל את

סמכותו וליצור תקדים.

היות והצעת אי האמון הוגשה היום, לאחר שסדר היום של הכנסת נקבע, חיות

והממשלה רשאית להודיע בהודעתה שהיא תראה בהצבעה הזאת הצבעת אמון בה - ברגע

שהממשלה מודיעה שהיא תראה בהצבעה בתום הדיון הזה הצבעת אמון, היו"ר צריך להודיע

שהצעת אי האמון של סיעת התחיה לא מתקבלת.
שי דורון
יהיה זה תקדים מסוכן, יוגש בג"צ. למה ליו"ר הכנסת להסתבר בבג"צ?

הי גרוסמן;

זאת אומרת שאם הצבעת האמון לא תקבל רוב - הממשלה נופלת.

אמנון לין;

כן.

עקרונית, חברת-הכנסת גאולה כהן יכולה לערער בפני בג"צ. הערכתי היא שהיות

והסעיף נתון לפרשנות ואין שום תקדימים, הבג"צ יפסוק בהתאם להגיון. ההגיון ינחה

אותנו גם לגבי אופי התיקון שאנחנו מתכוונים בעתיד לערור בתקנון שלנו.
המסקנה של דבריי היא
אני מציע ליו"ר להשתמש בשיקול דעתו ובסמכויותיו.

להציע לממשלה להודיע שבדיון הזה היא רואה הצעת אמון. בעקבות ההתפתהות הזאת אין

מקום להצעת אי האמון של סיע התחיה.
ש' דורון
התקדים הזה לא מקובל עלי.

היו"ר מי רייסר;

אני מצטער מאוד על הסיבוך שחברת-הכנסת גאולה כהן מביאה עלינו. אני בהחלט

מבין את חשיבות הנושא. אני גם מזדהה איתה בהרבה מן הדברים שהיא מתכוונת להגיד.

אבל אנחנו ועדת הכנסת. אסור לנו בשום פנים ואופן להיות שותפים אפילו בידיים

נקיות באיזה שהוא הליך שיעשה צחוק מהכנסת. פשוט מאוד. אין לי שום ברירה. אני

מבקש שנחיה פורמליים ונבין מה משמעות הדבר. אנחנו נשנה את התקנון. לא תהיה שום

דרר אחרת. מה את עושה כאן, חברת-הכנסת גאולה כהן? - על סמך מקרה אחד ישנו את

התקנון. אני בשום פנים ואופן לא אלר להצעה של חבר-הכנסת אמנון לין. אני חושב

שיו"ר הכנסת יכול לשוק בסמכויות שלו כמה שהוא רוצה, פרט להצעות אי אמון. רק זה

חסר לו שיושבי ראש הכנסת יאשרו או לא יאשרו הצעות אי אמון. וכבודם במקומם מונח.

אני אומר זאת לא כאיש קואליציה, אלא כחבר כנסת. דבר כזה לא יעלה על הדעת. זו

אחת התופעות שאנחנו רואים כתוצאה מהמצב הלא-נורמלי הזה.אני חושב שהכל נתון לשיקול דעתה של סיעת התלויה. אפשר להחזיק נורמות לא

פורמליות אם מקיימים אותן. אי-אפשר להחזיק נורמות לא פורמליות אם לא מקיימים

אותן. אם סיעת התחיה תנצל את הזכות הלגיטימית שלה, כאשר למעשה שום זכות

מהזכויות שלה לא עומדת בסימן ספק במתכונת הנוכחית, כולל הגשת הצעת אי אמון - זה

לטעמי ניצול לרעה של מצב מסויים שהתשובה שלו צריכה להיות עיגון בתקנון כדי שמקרה

כזה שנית לא יהיה. מה גם שאנחנו מדברים על דבר שהוא מאוד ברור לנו. על מה

אנחנו מדברים? - הממשלה מוסרת הודעה בנושא המופיע בסדר-היום, הנושא מועלה

לסדר-היום, מתקיים דיון, ולאחר מכן - על אותו נושא - אי-אפשר להגיש הצעת אי

אמון. מה יותר הגיוני מזה, כאשר הזכות להביע אי אמון בסוף עוד נשמרת.

שי דורון;

מה יהיה אם הממשלות הבאות תרצינה למנוע אי אמון על-ידי קביעת דיון?

היו"ר מ' רייסר;

הן לא יכולות. השאלה פה היא מי הגיש ראשון.

יו"ר הכנסת ש' הלל;

היא לא יכולה למנוע הגשת הצעת אי אמון א) כי ממילא בתום דיון רשאית כל

סיעה להגיש הצעת אי אמון. ב) מדובר פה שהממשלה הודיעה - אין פה שאלה שהיא רוצה

לשבש מהלך של הצעת אי אמון - שהיא תמסור הודעה. אני הודעתי שהממשלה תמסור

הודעה. גם מי שרוצה לשבש את הודעת הממשלה אין מניעה להגיש בסוף הדיון הצעת אי

אמון. השאלה היא לא אם יש הצעת אי אמון או אין הצעת אי אמון, אלא אם יש דיון

כפול באותו ענין באותו שבוע.
אמנון לין
אדוני היושב-ראש, אתה חושב שחברת-הכנסת גאולה כהן לא יודעת כל מה שאתה

אומר? היא מנוסה, היא חברת כנסת ותיקה. למרות זאת יש לה הזדמנות להגיש הצעת אי

אמון כי התקנון פורץ פירצה.

גי כהן;

אני רוצה למחות כנגד הנסיון של יו"ר הכנסת, עם כל הכבוד, לראות בהצעתנו

טרפוד מכוון ומלכתחילה, ובפרט כנגד חבר-הכנסת שריד שהוא יותר מכולם יודע מהם

הקשיים של האופוזיציה שאמר בדברי הביקורת שלו שזו הצגה. אני לא אוהבת שחברי
הכנסת אומרים
אל תעשה הצגה. אני תמיד מסתייגת מהתיאור הזה של הדברים. אין סוף

לדברים האלה.

נכון, אנחנו רוצים להשתמש בכל האמצעים כדי להביא את המאבק שלנו עד מיצויו.

כמובן שיש גבול. אני לא אומרת שאין גבול של שכל ישר ושל טעם טוב. כמו שאמרה

חברת-הכנסת גרוסמן, הדברים יכולים לפגוע באותה סיעה.

רצינו להגיש בשבוע שעבר הצעת אי אמון לממשלה בנושא זה. הצעתי זאת לסיעתי.

אחר-כך אמרתי לסיעתי שבכל זאת נראה מה ראש הממשלה ושר הבטחון מתכוונים לעשות

להבא. אני לא תמימה לחשוב שמישהו יגיד: טעיתי, תמחלו לי. אבל לפחות אפשר באיזו

שהיא דרך למצוא איזו שהיא נוסחה שתאמר שזו לא המדיניות שלנו להבא.

את הדברים האלה לא שמעתי מפי ראש הממשלה או מפי שר הבטחון. להיפך. לכן,

החלטנו להגיש הצעת אי אמון לממשלה. הבאנו בחשבון את הנ ושא של הודעת הממשלה.

ידענו שיש כאן מצוקה מסויימת. אבל הודעת ממשלה והבעת אי אמון בסופה היא לא

בדיוק הצעת אי אמון לממשלה.מתוך שמיעת דברי כל החברים ומתוך כבוד ליו"ר הכנסת וליו"ר הוועדה, אני רוצה

לשקול את הצעת יו"ר הכנסת שהממשלה תודיע שהיא רואה בהצבעה הצעת אמון. אני רוצה

לשקול זאת. נוסף לכך יש לי הצעה נוספת שאני רוצה לשקול אותה בעצמי ולשקול אותה

עם חברי בסיעה ואביא אותה תוך שעה ליו"ר הכנסת. ההצעה תספק לפחות אותנו כדי

לרדת מהענין. אנחנו לא רוצים לנאום נאומים נוספים ולא רוצים עוד 7 שעות של

דיונים. אנחנו רוצים להשיג איזה שהוא דבר כלפי העתיד שנראה לנו חשוב, בלי שום

רצון לטרפד דברים.

לכן, אשקול את הצעת יו"ר הכנסת והצעה נוספת שאביא לפניך. אם הדבר הזה אכן

יתקבל אשמח להוריד את הצעת אי האמון בממשלה.

מ' רייסר;

אם יהיה צורך אנחנו נדון בנושא לאור מה שיקרה בפועל.

א' ורדיגר;

במקרה ויו"ר הכנסת לא יוכל להשפיע על הממשלה לראות בהצבעה הצעת אמון - אני

מציע שהצעת אי האמון שתועלה ביום רביעי תתקיים ללא דיון ותתקיים רק הצבעה.

גי כהן;

בבקשה. אחרי שנביע את דעתנו - הכנסת תצביע.

י' שריד;

אני מבקש, תהיה ההחלסה אשר תהיה - לאחר שתתקבל ההחלטה תכונס ועדת הכנסת כדי

שנשמע מה קרה.

מ' רייסר;

מחר ממילא יש לנו ישיבה בשעה 8.30 בבקר.

י' שריד;

אני מבקש לדעת על ההחלטה היום משום שאנחנו נבקש לראות בסוף הדיון היום הצעת

אי אמון בממשלה אם הצעת אי-האמון של סיעת התחיה עומדת.

גי כהן;

עד פתיחת ישיבת הכנסת תדע מהי החלטתנו.

הישיבה ננעלה בשעה 12.45

קוד המקור של הנתונים