ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 22/04/1985

בקשה לשחרור מחובת הנחה של החוק למיסוי נקודות קצבה (הוראת שעה), (תיקון מס' 2), התשמ"ה-1985

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב ראשוןפרוטוקול מס' 56

מישיבת ועדת הכנסת

יום ב', א' באייר התשס"ה, 22.4,1985, שעה 11.15.

נכחו ;
חברי הוועדה
מ. איתן - מ"מ היו"ר

י. אמיר

ח. גרוסמן

מ. וירשובסקי

ד. ליבאי
מוזמנים
סגן שר האוצר ע. אמוראי

מזכיר הכנסת ש. יעקבסון

מ"מ
מזכירת הוועדה
ע. הירשלר
רשמה
מ. כהן

סדר-היום חוק מיסוי נקודות קיצבה (הוראת שעה) (תיקון מס' 2),

התשמ"ה-1985 - בקשה לשחרור מחובת הנחה.בקשה לשחרור מחובת הנחה של החוק למיסוי נקודות קיצבה (הורות שעה),

(תיקון מס' 2), התשמ"ה-1985.

היו"ר מ. איתן; אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת.

על סדר היום בקשה לשחרור מחובת הנחה של

החוק למיסוי נקודות קיצבה (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשמ"ה-1985.

אני מבקש את סגן שר האוצר להסביר את מהות הבקשה.

סגן שר האוצר ע. אמוראי; בחודש אוקטובר 1984 הובאה על ידי למליאת

הכנסת הצעת תיקון לחוק מיסוי נקודות

קיצבה, אשר הציעה להטיל סס על נקודות קיצבה גם עבור הילד השלישי,

בדרגת מס של 45% במקום 50%. מדיון לא נסתיים באותה ישיבה, הוא

הסתיים בישיבת המליאה האחרונה שהיתה ב-17 באפריל, והצעת החוק הועברה

לוועדת הכס9ים שאמורה היתה לדון בה ולאשר אותה באותו יום. אותו

יום היה ערב יום הזכרון לשואה, והיושב-ראש הודיע שהכנסת תחדש את

דיוניה ב-3.45 אחרי הצהרים והישיבה תינעל ב-4.30. ועדת הכספים היתה

צריכה לדון בשלושה חוקים שהועברו אליה. היא הספיקה לגמור את הדיון

בשני חוקים ולא הגיעה לשלישי, כלומר לחוק מיסוי נקודות קיצבה.

גם אנחנו הנחנו שלא נספיק לגמור את הדיון

על אותו חלק של החוק שבא לשנות את אחוז המס ולהחילו גם על הילד השלישי.

ואז מר דמביץ הציע שנביא הוראת שעה ונגיד שהוועדה מציעה להאריך את

תוקף החוק כפי שהיה קיים קודם, שלפיו מוסל מס של 50%, ורק על שני

ילדים. היינו עושים זאת אילו היתה לנו עוד רבע שעה, אבל יושב--ראש

ועדת הכספים היה צריך לדבר במליאה, והוועדה התפזרה.

בלית ברירהאנו מגישים עכשיו הצעת חוק

שכל מטרתה להאריך לשנת המס 1985 את מה שהיה קיים ב-1984, עד שהכנסת,

אם בכלל, תקבל את הצעת התיקון המדברת על 45% ועל הילד השלישי.

בינתיים אנחנו מבקשים להשאיר את המצב הקיים. אחרת יהיה צורך להוציא

הוראות חדשות שמשנות את כל סדרי הגביה של מס הכנסה.

י. אמיר; לכאורה כשרואים את הצעת החוק אפשר להסכים
י.אמיר
שהמצב שהיה קיים עד כה צריך להימשך. אבל

בישיבה האחרונה של ועדת הכספים היתה התנגדות קשה מאד בקרב החברים

להכביד עוד יותר את העול על מקבלי שכר, מה גם שבאמצעות השכר רוצים

לפגוע גם בקצבאות הילדים, להוריד את המס השולי מ-50% ל- 45%, אבל

להוסיף גם את הילד השלישי. אני הייתי מסכים לאשר את תוכן החוק הזה

ולשחרר אותו מחובת חנחה, אם סגן שר האוצר יבטיח לנו שלא יביא לדיון

את ההצעה השניה.

סגן שר האוצר ע. אמוראי; הצעת החוק השניה כבר הובאה לכנסת.
י. אסיר
אז לא צריך ללחוץ לקבל אותה.

סגו שר האוצר ע. אמוראי; את זה אינני יכול להבטיח. זה בסמכות הממשלה.

י. אמיר; אני רוצה לשאול; אם לא נאריך את תוקפו

של החוק הזה, חאם זה יורד מסדר היום

והגביה לא תתבצע?

סגן שר האוצר ע. אמוראי; הצעת החוק השניה הועברה לוועדת הכספים,

וחברי ועדת הכספים יעשו בה כפי הבנתם.

בהצעת החוק שלפניכם תיקון מס' 2, מוצע להשאיר את המצב הקיים, עד

שוועדת הכספים תביע את דעתה.
מ. וירשובסקי
מה תהיה התוצאה המעשית אם לא נאשר את החוק?
סגן שר האוצר ע. אמוראי
לא יגבו מס על קצבאות ילדים. זה הפסד

הכנסה של 33 מיליון דולר,

י. אמיר; זאת אומרת שהיום לוקחים מהשכירים 33

מיליון דולר.
סגן שר האוצר ע. אמוראי
ממי שמשלם 50% מס.
היו"ר מ. איתן
הרי איננו דנים בחוק לגופו, התשובה היא

שאם לא נשחרר את החוק הזה מחובת הנחה,

עשויים לכנס את הכנסת לישיבה מיוחדת, איננו דנים בענין מהותי אלא

בדבר פרוצדורלי.

ה. גרוסמן; זה לא בדיוק כך. כי אם אנחנו משחררים

את החוק מחובת הנחה, יש בזה כבר התייחסות

חיובית לחוק.

היו"ר מ, איתן; אנחנו מתבקשים לעשות כעת מעשה לפנים

משורת הדין, בשל נסיבות מסויימות, שכן

הממשלה לא הגישה את החוק בזמן. השאלה היא אם הנסיבות האלה אכן

מצדיקות את השימוש בהליך הזה של שחרור מחובת הנחה, או לא לפי

ההסברים שקיבלנו הממשלה נהגה בהתאם לכללים ולנהלים המקובלים, אם

כי אולי היא יכלה להגיש את החוק לפני שבוע.
ח. גרוסמן
היא לא יכלה לעשות זאת, כי ההצעה הזאת

באה בעקבות העיכוב שחל בוועדת הכספים.
סגן שר האוצר ע. אמוראי
החוק הקודם לא חזר מהוועדה כי היו צריכים

לסיים את ישיבת המליאה בגלל יום השואה.

ח, גרוסמן; אינני יכולה להצביע בעד שחרור מחובת הנחה.

אני נגד החוק לגופו.

ס. וירשובסקי; אני אמנע בהצבעה.

היו"ר מ. איתן; אני מעמיד להצבעה את בקשת הממשלה לשחרר

את החוק הזה מחובת הנחה.

הצבעה

בעד - 3

נגד - 1

נמנעים - 1

הבקשה לשחרר מחובת הנחה את חוק מיסוי נקודות קיצבה

(הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשמ"ה-1985, נתקבלה.

היו"ר מ. איתן; אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

הי שייבה נסתיימה בשעה 11.40.

קוד המקור של הנתונים