ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 17/04/1985

שחרור חוקים מחובת הנחה על שולחן הכנסת

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב ראשוןפרדטרקרל מס' 54.

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי. כ"ו בניסן התשמ"ה. 17.4.85. שעה 11.00
נכחו
חנרי הוועדה; אי קולס - סיס היו"ר

שי וייס

חי גרוססן

ר' אדרי

אי בחסיאס

בי בן-אליעזר

מוזמנ ים ; שי יעקבסון - סזכיר הכנסת

רשמה; מזל כהן
סדר-היום
שחרור חוקים סחובת הנחה על שולחן הכנסת.שחרור חוקים מחובת הנחה על שולחן הכנסת
מ"מ היו"ר א' קולס
אני פותח את הישיבה,

קיימנו ישיבה לפני שעה 10 ולפי

בקשת חה"כ שבח וייס התפזרה הוועדה להתייעצות סיעתית,

אני טעמיי להצבעה שחרור חוק

סס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה), התשמ"ה-1985

לכל הקריאות מחובת הנחה על שולחן הכנסת,

הצבעה
הוחלט
לשחרר מחובת הנחה על שולחן הכנפת את

חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה),

התשמ"ה-1985 לכל הקריאות,
ח' גרוסמן
זה ערב יום השואה, מתי נגמור את זה?

מ"מ היו"ר א' קולס; יו"ר הכנסת אמר שבשעה 4 גומרים את הישיבה.

אני מעמיד להצבעה שחרור חוק הפיקוח על

מצרכים ושירותים (יציבות מחירים - הוראת שעה) (תיקון), התשמ"ה-1985

לכל הקריאות מחובת הנחה על שולחן הכנסת,

הצבעה
הוחלט
לשחרר סחובת הנחה על שולחן הכנסת את חוק

הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות מחירים -

הוראת שעה) (תיקון), התשמ"ה-1935 לכל הקריאות.

מ"מ היו"ר א' קולס; אני מעמיד להצבעה שחרור חוק איגרות

מדינת ישראל (מילווה הפיתוח - הוצאה שביעית)

התשמ"ה-1985 לכל הקריאות מחובת הנחה על שולחן הכנסת,

הצבעה
הוחלט
לשחרר מחובת הנחה על שולחן הכנסת את חוק

איגרות מדינת ישראל (מילווה הפיתוח - הרצאה

שביעית), התשמ"ה-1985 לכל הקריאות,
ח' גרוסמן
אני אציע לכל חברי האופוזיציה לא לבוא

לוועדה,

ש' וייס; מדוע?

ח' גרו סמז ; כי קודם היית בדעה אחרת,

מ"מ היו"ר א' קולס; תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11,05

קוד המקור של הנתונים