ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 27/03/1985

קיום מושב מליאת הכנסת ביום חמישי

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 52

מישיבת ועדת הכנסת שהתקיימה ביום

רביעי, הי בניסן התשמ"ה -27.3.85, בשעה 19.45
נ וכחו
חברי הועדה;

ש. דורון -ממלאת מקום היושב-ראש

צ. ביטון

ש. וייס

ד. ליבאי
מזכירת הועדה
מ. בדפי

קצרנ ית!

ש. אלתרמן

קיום ישיבת מליאת הכנסת ביום חמישיקיום מושב מליאת הכנסת ביום חמישי
היו"ר ש' דורון
אני מתכבדת לפתוח את הישיבה של ועדת הכנסת. מונח לפני מכתב בזו הלשון:

לכבוד חברת הכנסת שרה דורון, מ"מ יושב-ראש ועדת הכנסת. חברת הכנסת דורון הנכבדה,

יושב-ראש הכנסת, מר שלמה הלל, מבקש כי ועדת הכנסת תחליט לאשר קיום ישיבת מליאת

הכנסת מחר, יום ה' , ו' בניסן התשמ"ה - 28 במרס 985 1. בברכה שושנה כרם.

אני מבקשת אישור לבקשת יושב-ראש הכנסת. מי בעד אישור בקשת יושב-ראש הכנסת?

הצבעה

בעד אישור בקשת יושב-ראש הכנסת לקיים ישיבה ביום חמישי - 3

נגד - 1

בקשת יושב-ראש הכנסת לקיים ישיבה ביום חמישי נתקבלה
היו"ר ש' דורון
הבקשה אושרה. הישיבה נעולה.

ו

הישיבה ננעלה בשעה 9.50 1

י)

קוד המקור של הנתונים