ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 03/12/1984

רביזיה על החלטת הוועדה בעניין קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה על המצב המדיני

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב ראשוןפרוטוקול מס' 18

מישיבת ועדת הכנסת

שהתקיימה ביום ב', ט', בכסלו, התשמ"ד, 3.12.84 , שעה 13:00
נכתו
חברי הוועדה: מ. רייסר - יו"ר

מ. איתן

ג. כהן

י. שריד

מוזמנים;

ש. יעקבסון - מזכיר הכנסת

ש. כרם - סגנית מזכיר הכנסת

מזכירת הוועדה;

מ. בדפי

רשמה; ש. לוזוביצקי

סדר היום;

רביזיה על הוזלטת הוועדה בענין קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה על המצב המדיני.רביזיה על החלטת הוועדה בענין קביעת מסגרת הדיון בהודעת

הממשלה על המצב המדיני

היו"ר מ. רייסר;

אני מתכבד לפתוח את הישיבה. חברת-הכנסת גאולה כהן ביקשה לערוך רביזיה על

החלטת הוועדה בענין קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה על המצב המדיני.

ג. כהן;

בהחלט הייתי בהתוזלה בעד דיון אך הערכתי שבדיון כזה - כפי שהיה בדיון הראשון

בהודעת הממשלה - תינתן לאופוזיציה מכסה גדולה יותר לתגובה. הבינותי שהדבר נתקבל

כעקרון שהוא מוסרי וצריך להפעיל אותנו. אולם מדבריו של יעקבסון הבנתי שאין כך הם

פני הדברים וכי האופוזיציה תקבל 10 דקות. במקרה כזה אני עומדת על ערעורי ואני

מבקשת שמסגרת הדיון תהא מסגרת של הודעות סיעות.

היו"ר מ. רייסר;

אין נגד ואנו מקבלים את ההצעה.

אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:10

קוד המקור של הנתונים