ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 27/11/1984

נטילת חופש התנועה בתחום המדינה מחבר-הכנסת מאיר כהנא; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים: 1. של חבר-הכנסת רפאל איתן בנושא: "הקיצוץ בקרן 'ליבי' מול הוספת תקציב ללשכות שרים בלי תיק"; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת אוריאל לין בנושא; "תאונות הדרכים והיערכות רשויות המדינה לטיפול בנושא"; קביעת מסגרת הדיון להצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת רן כהן בנושא: "שחיקת הקצבאות לגמלאים"; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת וה

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב ראשוןפרוטוקול נוסי 6ו

מישיבת ועזת הכנסת

מיום שלישי, גי בכסלו התשמ"ה - 27.11.84, בשעה 9.00 בבקר
נכחו
סגן יושב-ראש הכנסת א' נחמיאס

דוברי הוועדה;

מ' רייסר - היו"ר

ר' אדרי

מ' איתן

י'ז' אמיר

בי בן-אליעזר

אי גרנות

שי וייס

ת' טובי

ג' כהן

די ליבאי

ז' עטשי

י י שריד

מוזמנים;

ר' איתן - חבר הכנסת

מי שטרית - חבר הכנסת

ש' יעקבסון - מזכיר הכנסת

גי בר-יוסף - סגן מזכיר הכנסת

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת

היועץ המשפטי של הוועדה; צי ענבר

מזכירת הוועדה; מי ברפי
קצרנית
נ' רינגלר

סדר-היום; א. ערעורים של חברי הכנסת על הוזלטות יו"ר הכנסת והסגנים

בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום

ב. קביעת מסגרת הדיון להצעה לסדר היום;

ג. קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום;

ד. נטילת חופש התנועה בתחום ו?מדינה מחבר-הכנסת מאיר כהנא;

ה. שונות.
היו"ר מ' רייסר
אני פותת את הישיבה.

א. ערעורים של וזבדי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר

אי הכרה בדהיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים;

1. של הבר-הכנסת רפאל איתן בנושא: "הקיצוץ בקרן 'לבי'

מול הוספת תקציב ללשכות שרים בלי תיק"

סגן יו"ר הכנסת אי נהמיאס;

הקיצוץ בקרן "לבי" הוא וזלק מהקיצוץ בתקציב המדינה. אם וכאשר יהיה קיצוץ

בתקציב הבטחון - כל הנושא יועבר לדיון במליאת הכנסת וחברי הכנסת יביעו את דעתם

בנושא. גם חבר-הכנסת רפאל איתן יוכל לטפל באופן מיוחד בנושא הזה.

לאחר ששמענו את עמדת הממשלה לא ראינו לנכון להכיר בדחיפות ההצעה. אין שום

מניעה לחבר-הכנסת רפאל איתן להגיש את הצעתו כהצעה רגילה לסדר-היוס והצעתו תועלה

לדיון אפילו השבוע, אם הוא ירצה בכך, או בשבוע הבא. אם תרצה להעלות את הצעתך

כהצעה רגילה לסדד-היום לא תהיה שום מניעה להעלותה לדיון בכנסת בהקדם האפשרי.

הצעה דחופה לסדד היום צריכה לענות על מספר קריטריונים המופיעים בתקנון הכנסת.

קיבלנו השבוע 80 הצעות דחופות לסדר-היום. אין כל ספק שכל חבר כנסת מרגיש

שהצעתו היא חשובה, דחופה וצריך לתת לה את הטיפול הנכון, אבל כאשר מדובר בהפרש של

שלושה-ארבעה ימים בין העלאת הצעה דחופה לבין העלאת הצעה רגילה לסדר-היום אנחנו

תמיד מאשרים את הנושאים שאנחנו רואים באים נושאים דחופים ביותר.

רפאל איתן;

דחוף ורגיל זה ענין יחסי. זאת נקודת מוצא אחת. כאשר זה ענין יחסי -

משווים להצעות אחרות. אתמול הועלו בכנסת הצעות דחופות אחרות לנו היום, שיו"ר

הכנסת והסגנים הכירו בדחיפותן, שרק השם יכול לדעת למה הוכרו .!ופות. למשל,

מכירת משקים חקלאיים במשבר; לשכת היועץ לענייני ערבים במשרד ראש הממשלה.

אין זה קיצוץ מקרן "לבי", אלא העמדה אחד מול השני של הקיצוץ מקרן "לבי" מול

הוספת תקציב ללשכוח שרים בלי תיק. יום אחד בעמוד הראשון של העתון, בכותרת אחת
היה כתוב
פגיעה בנערי הגבול - הנוער במצוקה; ושלוש כותרות למטה היה כתוב: השרים

בלי תיק דורשים 127.4 מליון שקל ללשכות שלהם. זה דבר שאי-אפשר מבחינה ציבורית

להמתין איתר עד שידונו בתקציב המדינה, או דבר אחר.

הערת אגב, לסיעתנו שהיא סיעה קטנה יש מכסה של 15 הצעות בלבד לסדר-היום.

הצעה דחופה לא נכללת במכסה של ההצעות הרגילות לסדר-היום.

לדעתי, מבתינה ציבורית, הנושא דחוף. למחרת היתה בעתון התייחסות של נער אחד

משכונת התקוה על כל הקורות אותו והנה הנערים היורשים אותו לא יזכו במה שהוא זכה.

אי-אפשר לומר שמשקים חקלאיים ולשכת היועץ לענייני ערבים הם נושאים כן דחופים

לעומת הנושא שאני העליתי. הנושא הוא חברתי ממדרגה ראשונה.
היו"ר מי רייסר
הצבעה
הוחלט
לא להכיר בדחיפות ההצעה הנ"להיו"ר מי רייסר;

2. של חבר-הכנסת רפאל איתן בנושא; "השתתפות ישראלים

בוועידת המועצה הפלשתינאית"

סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס;

הנושא נמצא בבדיקה אצל היועץ המשפטי לממשלה. אני מניח שאם חבר-הכנסת רפאל

איתן היה יודע את העובדה הזאת אולי הוא היה משנה את רצונו להגיש הצעה דחופה

לסדר-היום. מאחר והנושא נמצא בבדיקה אצל היועץ המשפטי לממשלה ואיננו יודעים

כיצד ייגמר דבר - אנחנו מציעים לחבר-הכנסת רפאל איתן הפעם אפילו לא לערער, אם

הוא יסכים לכך.

רפאל איתן;

אם היועץ המשפטי לממשלה, עם כל הכבוד אליו, בודק עכשיו את הבעיה זה בגלל

שהוא לא פעל נכון לפני שנתיים-וחצי כאשר אורי אבנרי ביקר את ערפאת בביירות. הוא

עשה אז שגיאה ועכשיו הוא רוצה לבדוק את הנושא, אבל הדבר לא יצלח בידו. זאת הפעם

ושלישית או הרביעית, כי מתי פלד היה בתוניסיה ונפגש עם ערפאת.

יש חוקים במדינה, היועץ המשפטי לממשלה מופקד על הנושא הזה שהממשלה תקפיד

על החוקים שהיא יזמה והוא צריך להפעיל את פרקליט המדינה אם מישהו או משהו חורגים

מהחוק. מה הוא יכול לבדוק עכשיו?

לכן הכנסת צריכה לדון בנושא הזה ולהדריך את היועץ המשפטי לממשלה שלא יעשה

שגיאות כאלה. אם הוא היה "מטפל" באורי אבנרי כאשר הלה ביקר בביירות - היום לא

חיו בעיות כאלה. לא היו צריכים לבדוק. האם צריכים לבדוק את החוקים? יש חוקים

למדינה; אסור להיפגש, אש"ף הוא ארגון טרור, אסור לנסוע לארץ אוייב בלי רשות

ממלכתית או בלי פספורט.

סגן יו"ר הכנסת א' נחמיאס;

לכן הוא צריך לבדוק אם יש עבירה על החוק או לא. אם יש עבירה על החוק - הוא

יטפל בה בהתאם. אם אין עבירה על החוק - זה עניין ציבורי.

ת' טובי;

הענין נ בזיק מספר פעמים ונמצא שזו לא עבירה על החוק.

רפאל איתן;

מה לא עבירה על החיק? - לחיות שייך לארגון טרור זו לא עבירה על החוק? אורי

דייוויס אמר שהוא שייך לאש"ף.

ת' טובי;

מי שאמר שהוא שייך לארגון טרור - שיעמידו אותו לדין. אבל פגישה עם ערפאת

היא לא עבירה על החוק.

ז י עטשי;

יש לי הערה.היו"ר מי רייסר;

לא צריך להעיר, אנחנו מייד מצביעים. זה הנוהג בנושא הזה. יש לי יותר מאשר

הערה לנושא הזה. אילו היית כאן המערער - היית מקבל את רשות הדיבור. כרגע

מדברים בא-כוח יו"ר הכנסת והסגנים והמערער ושום דבר נוסף לא.

רפאל איתן;

אני מבקש שהכנסת תדון בדחיפות בנושא זה: ביקור ישראלים בכנס אש"ף ברבת-עמון,

פגישה עם מנהיגי טרור וההכרזה של אחד מהם שהוא וזבד אש"ף.

היו"ר מי רייסר;

הצבעה

הוחלט; ברוב קולות להכיר בדחיפות ההצעה הנ"ל

ז י עטשי;

האם מותר לי עכשיו להעיר הערה?

היו"ר מי רייסר;

בבקשה.

ז י עטשי;

יש אזרחים ישראלים וסטודנטים - ערבים או לא ערבים - הנמצאים ברומניה או

באיטליה, השותים קפה במזנון של האוניברסיטה עם פלשתינאים, כאשר הם חוזרים ארצה

תופסים אותם, אוסרים אותם ועוצרים אותם. מדוע אזרחים כאלה כן תופסים ואילו

אזרחים אחרים לא? מה ההבדל בין פלשתינאי זה או אחר לבין הישראלים האלה? יש

לדון בכל הסוגיה הזאת, שלאזרח אחד כן מתירים להיפגש עם פלשתינה? י לאזרח אחר אין

מתירים להיפגש עם פלשתינאים.

היו"ר מי רייסר;

3. של חבר-הכנסת וייס בנושא; "החיוניות בשמירת עסקת החבילה"

שי וייס;

אני מוותר על הערעור. אבקש לנצל את זכות הדיבור שלי ולהסביר מדוע. העליתי

את ההצעה כאשר אכן היתה דחופה, כי חששתי שתהיה היום שביתה כללית של אותם איגודים

הרוצים בדרך זו או אחרת להשיג הישגיהם ולשבור את עסקת החבילה. אני מחשיב מאוד

את עסקת החבילה. על כן הצעתי הצעה דחופה לסדר-היום. תמהתי על אי ההכרה

בדחיפותה, כאלה אלה שלא הכירו בדחיפותה עוד לא ידעו שלא תתקיים היום שביתה.

בינתיים אין שביתה. אני שמח שאני לא צריך להעלות את הנושא הזה לדיון בכנסת.

סוכם; חבר-הכנסת שבח וייס ויתר על הערעור הנ"ל

היו"ר מ' רייסר;

4. של חבר-הכנסת שטרית בנושא; "חוק יאלסינט'"

סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס;

הנושא נמצא בבדיקה במשרד האוצר.מי שטרית;

על-סמך הערה שלי בכלי התקשורת.

סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס;

אדרבה ואדרבה. אתה ממלא את שליחותך ואתה לא רוצה לקבל צלשי"ם? הנושא נבדק.

לכן יו"ר הכנסת והסגנים לא מצאו לנכון להכיר בדחיפות ההצעה הזאת.

מי שטרית;

בהמשך לדבריו של חבר-הכנסת רפאל איתן - מצד אחד מדברים על קיצוץ במערכת

הבטחון וב"לבי" ומצד אהד יש הונאה של האוצר בעשרות מליוני דולרים. אינני סומך

על בדיקה של האוצר, אינני רוצה שהאוצר יהיה הגורם שיבדוק את הנושא הזה - אני

רוצה שהנושא יועבר לדיון בוועדת הכספים, לפני שתצא הנפקה חדשה של תדיראן. לכן

הנושא דחוף בעיני. על כן אבקש מחברי הוועדה לאשר דחיפות ההצעה. לדעתי, אם

הנושא לא יובא לדיון בוועדת הכספים, תהיה הנפקה נוספת והונאה של האוצר בעוד

עשרות מליוני דולרים.

היו"ר מי רייסר;

הצבעה

הוחלט; ברוב קולות להכיר בדחיפות ההצעה הנ"ל

היו"ר מי רייסר;

5. של חבר-הכנסת שליטא בנושא; "האירועים האחרונים במשטרה"

סגן יו"ר הכנסת אי נחמיאס;

לצערנו כל הזמן יש אירועים במשטרה. פעם זה כך ופעם אחרת. האם לאירוע הוא

דחוף? לא כל אירוע דחוף. לכן לא הכירו יו"ר הכנסת והסגנים בדחיפות ההצעה.

היו"ר מי רייסר;

כיוון שחבר-הכנסת שליטא איננו נוכח, האם יש מישהו שרוצה לסנגר בעד הערעור?

אני מבין שאין. אם כן ניגש להצבעה.

הצבעה

הוחלט; לדחות את הערעור הנ"ל

היו"ר מי רייסר;

6. של חברת-הכנסת גאולה כהן בנושא; "המועצה הפלשתינית -

השלכות מדיניות וההשלכות על האירועים ביהודה ושומרון

י י שריד;

על-פי התקנון אי-אפשר כבר לערער על הנושא הזה משום שיש שלוש הצעות רגילות

לסדר-היום בנושא זה. על-פי התקנון, כאשר מונחת הצעה רגילה - בלאו הכי הצעה

דחופה באותו נושא לא יכולה לעלות לדיון.
היו"ר מי רייסר
בסדר. נא להסביר למערערת את הנימוקים האלה.

ת' טובי;

אבקש להעיר הערה. נתקלתי בנושא זה לא פעם אהת. נכון שהתקנון אומר שאם יש

הצעה שעומדת על סדר היום של הכנסת - לא מכירים באותו נושא כהצעה .חופה

לסדר-היום. אבל כאן הוגשו מספר הצעות כהצעות דחופות לסדר-היום, ביניהן גם של

חברת-הכנסת גאולה כהן, גם אני הגשתי הצעה בנושא זה וגם חבר-הכנסת יוסי שריד.

יושב-ראש הכנסת והסגנים לא הכירו בדחיפות ההצעות האלה. אחד המציעים אומר: אני

אגיש את ההצעה הזאת כהצעה רגילה לסדר-היום. השאלה שלי היא: האם בגלל זה נשללת

מהמציעים האחרים הזכות לערער על אי ההכרה בדחיפות הצעתו? אני חושב שלא. אילו

ההצעה היתה קיימת כהצעה רגילה לסדר-היום, רשומה וכתובה - אז אי-אפשר להגיש הצעה

דחופה לסדר-היום, אי-אפשר לערער על אי ההכרה בדחיפות ההצעה. זאת אני מבין. אבל

כאשר כל ההצעות האלה הוגשו במקובץ, ביחד ויושב-ראש הכנסת והסגנים פסקו כפי שנפסקו

- קיימת לדעתי הזכות לערער ולשקול אם ההצעה דחופה או לא דחופה.
שי יעקבסון
הערה לדברי חבר-הכנסת טובי. נכון שיו"ר הכנסת והסגנים בשעה שהם דנים

באישור דחיפותה של הצעה ונוכחים לדעת שרשומה הצעה רגילה באותו נושא - הם אינם

מאשרים דחיפות ההצעה.
ת' טובי
אבל המקרה שלפנינו איננו כך.
שי יעקבסון
ברור. חבר-הכנסת יוסי שריד התייחס לנסיון. על-פי הנסיון כאשר מוגש ערעור

לוועדת הכנסת וועדת הכנסת שומעת שסיעה פלונית מגישה את הנושא כהצעה רגילה

לסדר-היום - ועדת הכנסת כבר לא התייחסה לערעור. אבל לא שאי-אפשר לערער.
שי וייס
אני רוצה להגן על ההגיון של הסידור הזה. התהליך הוא שמספר וזברי כנסת -

במקרה זה ממספר סיעות - מעלים הצעה דחופה לסדר-היום. אף אחת מההצעות לא מוכרת

על-ידי יו"ר הכנסת והסגנים כהצעה דחופה לסדר-היום. אחד המציעים אומר שהנושא כל

כך חשוב לו שהוא מוכן מהאינוונטר הצנוע של הצעות רגילות שיש לו להקדיש - מתוך

ידיעה ברורה שהוא בעתיד לא יוכל להעלות הצעות רגילות לסדר-היום כי האינוונטר

יסתיים לו - ואז הוא מוותר על הצעה אחת מהמכסה העומדת לרשותו. אם לא היה הסידור

הזה - הייתם מאפשרים למישהו אחר לקבל אותו הדבר בלי לוותר על הצעה מהמכסה שלו.

התהליך הזה מוזר, אבל הגיוני כמו ברזל.
מי איתן
אני רוצה להוסיף נימוק אחר לא מהצד שוזבר-הכנסת שבח וייס היה כל כך רגיש לו,

אלא דווקה מהצד שלנו. אנחנו מופיעים פה כעין אינסטנציה של ערעור. כלומר, אם

בערכאה ראשונה היה חל נימוק שהיה גורם לפסילתה של רובקשה ונניח לרגע אחד שאנחנו

עומדים כרגע במקום יו"ר הכנסת והסגנים ואותו נימוק קיים כרגע - היינו פוסלים את

הדחיפות. אני מבין את ההערה שלך, אבל אין לזה בעצם האישור הפוליטי של הכרת

דחיפות במשמעויות הפוליטיות. הרוח של הענין היא דחיפות במובן המעשי, העובדתי,

לא בעצם ההכרזה הפוליטית המתלווה לענין הזה שהענין הוא דחוף. לכן השיקול הזה -

כך אני מבין את הענין - נופל גם בערכאה הזאת כמו שהיה נופל שם. אנחנו לא

מתייחסים לאספקטים הפוליטיים הנלווים של הכרה בדחיפות הצעה.
י י שריד
לא זאת היתה הערתו של חבר-הכנסה טובי. הערתו של חבר-הכנסת טובי היתה הערה

מעניינת ויכול מאוד להיות שאפילו הוא צודק. לעצם הענין לא איכפת לי כי יש לי

היתה לי הצעה דהופה לסדר-היום והגשתי הצעה רגילה לסדר-היום באותו נושא.
וזבר-הכנסת טובי אמר
משעה שהונחה הצעה רגילה לסדר-היום - היא דוהה כל הצעה דהופה

לסדר-היום. זה ידוע ועל כך הוא לא מערער ואין ויכוח. אלא מה קרה כאן? -

הפרוצדורה כאן היתה שונה. אתמול לא היו הצעות רגילות לסדר-היום ולכן הן לא דחו

שום דבר. יו"ר הכנסת והסגנים בשעה שישבו לא היתה בפניהם שום הצעה רגילה לסדר

היום והם החליטו לא להכיר בדחיפות ההצעות שהוגשו להם. רק לאחר החלטת יו"ר הכנסת

והסגנים הגישו שתיים או שלוש סיעות הצעה רגילה לסדר-היום. לגבי הערעור, אומר

חבר-הכנסת טובי, ענין ההצעות הרגילות לסדר-היום אולי בכלל לא רלבנטי משום שהן

הוגשו רק לאחר שדחיפותן לא אושרה.
מי איתן
לא הבנת את הטיעון שלי. טענתי שההחלטה של יו"ר הכנסת והסגנים היא לא החלטה

פוליטית במשמעות שכאשר אין מתירים קובעים שהנושא פוליטי. ההחלטה של יו"ר הכנסת

והסגנים היא החלטה עניינית. אנחנו פועלים כעין אינסטנציה של ערעור לגבי החלטות

יו"ר הכנסת והסגנים. כאשר אנחנו בשלב של ערעור והשתנו הנסיבות מבחינה זו שכרגע

כבר יש הצעות רגילות לסדר-היום - לכן, אם ההחלטה היא פוליטית, יש סמכות- - -
תי טובי
אין פה החלטה פוליטית או לא פוליטית. אני מציע שפעם אוזת נדון בנושא זה

לגופו של ענ ין.
היו"ר מי רייסר
אני מוכן לקבל את הצעתך.
י י שריד
....לפנינו עדיין המצב שלא היו עוד הצעות רגילות לסדר-היום.
מי איתן
נכון, אני מסכים לכך. זה בדיוק יורד לשורשים של מהות הפניה ליו"ר הכנסת

והסגנים. אם הפניה ליו"ר הכנסת והסגנים היא טכנית בעיקרה אז מה זה משנה כרגע אם

השתנו הנסיבות ואנחנו כאינסטנציה של ערעור- -
יי שריד
זו הטענה שאני טענתי בהתחלה. יש הגיון רב בדברים שחבר-הכנסת תופיק טובי

אומר. זה פותח פתח להרבה מאוד מניפולציות פרלמנטריות לא טובות. יש פה נקודה.
היו"ר מי רייסר
לפי דעתי ועדת המשנה יכולה לדון בנושא.
שי וייס
לפי דעתי זה ענין למליאת הוועדה ולא לוועדת משנה.
היו"ר מי רייסר
בסדר. נעלה נושא זה על סדר יומה של הוועדה.היו"ר מי רייסר;

ב. קביעת מסגרת הדיון להצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת רן כהן בנושא:

"שחיקת הקצבאות לגמלאים"

הכנסת החליטה בישיבתה מיום 21.11.84 לכלול בסרר היום של הכנסת את הנושא

הנ"ל. ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת לדיון זה. אני מציע שאנחנו נקבע שעה. אם

אין התנגדות נקבל זאת כהחלטה.

הוחלט; לקבוע מסגרת של שעה אחת לדיון בנושא הנ"ל

היו"ר מי רייסר;

ג. קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת אוריאל לין בנושא;

"תאונות הדרכים והיערכות רשויות המדינה לטיפול בנושא"

הכנסת החליטה בישיבתה ביום 7.11.84 להטיל על ועדת הכנסת לקבוע את הוועדה

שתדון בהצעה הנ"ל. אני מציע לקבוע שעה אחת לדיון בנושא.

שי וייס;

אני מציע לקבוע קצת יותר זמן לדיון בנושא זה. נושא תאונות הדרכים הוא נושא

שחברי הכנסת מאוד משתוקקים להתבטא בו. אינני אומר זאת בקנטרנות. אני יודע

שבדיונים כאלה תמיד נרשמים 12-10 חברי כנסת. אין שום סיבה במצב של חוסר לחץ שלא

לקבוע יותר זמן לדיון.

היו"ר מי רייסר;

אולם המליאה ריק. תהיה גישה ליברלית של יושבי ראש ישיבות הכנסת בנושא זה.

הוחלט; לקבוע שעה אחת לדיון בנושא הנ"ל

היו"ר מי רייסר;

ד. נטילת חופש התנועה בתחום המדינה מחבר-הכנסת מאיר כהנא

לפני שנעבור להמשך הדיון הרגיל בנושא חבר-הכנסת מאיר כהנא אנחנו צריכים לקבל

החלטה האם את השלב הזה של הדיונים שהוא שלב הטיכומים נפתח לכלי התקשורת. אני לא

מציע שנקיים על כך דיון מעמיק. אני מציע שניגש להצבעה.

שי וייס;

אנחנו בזמנו התנגדנו, אבל אם כל הדיון היה פתוח אי-אפשר עכשיו לסגור אותו.

היו"ר מי רייסר;

הוחלט; ברוב קולות לפתוח את המשך הדיון בפני כלי התקשורת

היו"ר מי רייסר;

נזמין אותם. יש לנו חמש דקות הפסקה עד שיגיעו.היו"ר מי רייסר;

נתבקשנו לדחות את הדיון בנושא ר1בר-הכנסת מאיר כהנא לישיבה הבאה.

ה. שונות

הגיעה אלי פניה של חבר-הכנסת מיכה יוריש - ואני מודיע בפירוש שלא נדון בה

כרגע והיא לא על סדר היום הפורמלי - לשחרר מחובת הנחה את הצעת החוק הנורבגי. זו

הצעת רווק פרטית שלו. ההצעה הזאת נתמכת על-ידי סיעות שונות של הבית. באוזת

הישיבות אעלה אותה על סדר היום של הוועדה.

י י שריד;

אבקש מהקואליציה לוותר על הבקשה לשחרר מחובת הנחה מוקדמת על שולחן ובכנסת,

עם כל הכבוד. יש כאן ענין של פגם בסעם הטוב. למדינת-ישראל יש אלף ואחת בעיות.

באות הצעות חוקים ממדרגה ראשונה שקשורות ממש בעניינים שהם כמעט של חיים ומוות

ועוד לא שמעתי שהקואליציה באה לבקש שחרור מחובת הנחה לאיזה שהוא חוק. זאת אומרת

שזה החוק החשוב ביותר עכשיו בעיני הקואליציה, דבר שאני מרשה לעצמי לחלוק עליו.

זה לא דבר בוער.

הוועדה הזאת מאז ומתמיד - אני יושב בה וו שנים - לא אהבה פניות של שחרור

מחובת הנחה כשהן באו מצד הממשלה או מצד הכנסת. אגב, מצד הכנסת או וזבדי כנסת באו

פניות כאלה לעתים רחוקות ביותר, משום שהבית רובין שזאת לא פרוצדורה מקובלת

ומתוקנת ומשתמשים בה רק במקרים של ממש פיקוח נפש. אם יטענו שזה ענין של פיקוח

נפש - שיפנו בבקשה לשחרר מחובת הנחה. אבל יש פרוצדורה פרלמנטרית מקובלת שרק

לעתים רחוקות, במקרה של פורס מאז'ר מתערבים בה התערבות כל כך גסה. אני לא מבין

למה מכל העניינים זה הדבר הכי בוער בגלל זה שיש למישהו רעיון שצריך להיות החוק

י הנורבגי.

ישכב לו החוק הנורבגי במקום ששוכבים כל החוקים, תעבור עליו תקופת ההמתנה

כפי שהיא עוברת על חוק וחוק. תבוא שעתו - תבוא שעתו. יגיע פרקי - נדון בו. מה

הבהילות? מה קרה?

היו"ר מי רייסר;

הבה לא ניכנס לגופו של ענין, כי הנושא לא על סדר היום.

שי וייס;

ההתנגדות של חבר-הכנסת שריד קשורה להתנגדותו העקרונית לחוק הזה.

י י שריד;

נכון, אבל באותה מידה של עקרון אני תמיד התנגדתי לשחרור מחובת הנחה בכל פעם

שבאה פניה כזאת לפנינו.

שי וייס;

מאחר ואני עוד לא הספקתי להתנגד לשחרור מחובת הנוזה ואני רואה כנסת שאין לה

בעצם עבודה פה ושם, אין שום קושי לזרז - בלי להכנס עכשיו לגופו של החוק הזה -

כל הצעת חוק פרטית או אחרת כדי שהכנסת תעבוד במלוא יכולתה ובמלוא תפוקתה.

נקודה.גי כהן;

אני לא יודעת אם יש עתוי טוב בו צריך להגיש הצעה גרועה כזאת כמו הוזוק

הנורבגי. אני נגר החוק הזה לא מהיום ולא מאתמול. בווראי ובוודאי אני מתפלאה על

הקואליציה שבעתוי כזה שבו פירושה המעשי של ההצעה הוא לשוזרר עוד יותר את הממשלה

מוזובת התמודדות בכנסת בתקופה כזאת שיש קואליציה של 97 וזברים שיש בה זלזול, בעתו י

שבו הדבר הזה מתרגם למספרים ברורים של עוד 20 איש שיקבלו משכורות ועוד אתרים

שיסעו לחו"ל מפני שיהיה להם הרבה יותר חופש - גם מהבחינה הזאת וגם מהבחינה האחרת

והעתוי הזה להעלות עכשיו את הנושא ועוד להקדים את הדיון בחוק, לעשות לפנים משורת

הדין - זה דבר שלא יעלה על הדעת. לנושא שהכנסת לא יכולה להיות מופעלת ולעובדה

שחברי כנסת לא באים לוועדות - יש להסיק מסקנה אבל הפוכה. לחייב, אולי לא למנות

שרים, לפסר סגני שרים, לחייב סגני שרים להופיע לוועדות. למה המסקנה צריכה להיות

רק החוק הנורבגי. מדוע שלא נחייב את כל סגני השרים להופיע בוועדות?

לכן אני דוחה את הבקשה הזאת כדבר לא מתאים בכלל ולא מתאים.

ת' טובי;

אנחנו לא דנים עכשיו לגופו של ענין. נתווכח אם זה יעלה. אבל אנחנו

מתייחסים להצעה לשחרר את הצעת החוק מחובת ההנחה המוקדמת של חודשיים על שולחן

הכנסת. כמובן צריך לראות על מה אנחנו דנים ובהתאם לכך להוזליט אם כן לשחרר או לא

לשחרר. הנושא הזה לא פעם אוזת עמד גם בכנסות הקודמות. להעלות הצעה כזאת כאשר

הממשלה עומדת על בסיס של 97 חברי כנסת ובדחיפות, ללא הגבלת זמן - זה פשוט בזיון

והתעללות בכנסת. חבר-הכנסת חריש הגיש הצעת חוק - הוא רשאי להגיש הצעת חוק, אבל

לבוא ולדרוש את אישור הוועדה לשחרור מחובת ההנחה המוקדמת על שולחן הכנסת - אילו

היו מביאים הצעת חוק נגד הגזענות ואומרים שהאווירה הפוליטית הציבורית מחייבת -

היה לזה טעם.

שי וייס;

היו מאשרים את הדחיפות מייד. תביאו הצעת חוק כזאת.

ת' טובי;

נביא.

היו"ר מי רייסר;

אנחנו לא דנים לגופו של ענין. אעלה נושא זה באוזת הישיבות.

ת' טובי;

זה היה מישוש הדופק.

ר' אדרי;

אני חושב שהיו"ר נהג בתבונה כאשר הודיע היום שהוא לא מתכוון להעלות את

הנושא לדיון או להצבעה, אלא פשוט רצה לשמוע ולהבין את תגובת החברים.

שי וייס;

הוא שמע והבין שהוא צריך לגייס את הקואליציה להצבעה בנושא הזה.הלו"ר מי רייסר;

אני רוצה להביע את דעתי. באופן עקרוני אני מצדד נלהב של החוק הזה מכיוון

שאני בעד הליכה לקראת מצב מכסימלי עד כמה שאפשר של הפרדת רשויות. אני חושב

שמאוד לא בריא שר שהוא וזבר כנסת. אני לא יודע מי מכם היה עוזר לשר. אני הייתי

4 שנים עוזר שר והכרתי את הכנסת לראשונה דרך המשקפיים של הממשלה. אני לא רוצה

להגיד איך הכנסת בדיוק נראית במשקפיים האלה. אחד מהדברים שאני חושב שהכנסת הזאת

צריכה לעשות הוא דווקה להתעסק ברפורמות ובדברים עקרוניים שקואליציה כל כך רחבה

מאפשרת זאת וקואליציה אחרת לא מאפשרת זאת. כמובן שאת דעתי זאת אביע כאשר הדיון

יהיה פורמלי.

רבותי, אני רוצה להסב את תשומת-לבכם למכתב מרגש מאוד לפחות מבחינתי של

חבר-הכנסת לשעבר קלמן כהנא המונח על שולחן הוועדה. הוא קובל על כך שהשימוש בשם

כהניזם פוגע בשמו. אני מציע שכל אחד ינסה להעמיד את עצמו במקומו. אני חושב

שהתביעה שלו צודקת.

לרגע אחד אני לא משלה את עצמי שיש בכוחנו לעשות משהו קונקרסי, אבל באופן

פורמלי בואו נאמר שמעתה ואילך נשתדל לקרוא לתופעה הזאת תופעת מאיר כהנא, או

תופעת תנועת "כך" ולא נשתמש במלה כהניזם.

שי וייס;

הוא כתב מכתב באמת נרגש בבעיה אנושית. אני מציע שתשיב לו ברוח ההחלטה

שלנו, תפרסם את מכתב התשובה ועצם פרסומו יגרום לכך שהקהל יידע להבחין.

י י שריד!

זה הדבר היחיד שאפשר לעשות.

היו"ר מי רייסר;

נפרסם את מכתב התשובה ברוח הדברים האלה.

הישיבה ננעלה בשעה 10.00

קוד המקור של הנתונים